دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

http://s4.picofile.com/file/7999162361/file1332.jpg

 • زمان: دهه اول ماه محرم ـ سال ۹۳
 • مکان: تهران ـ حسینیه بیت الزهرا(س)
 • تعداد: ۱۰ جلسه
 • موضوع سخنرانی: محبت، روش تربیتی خدا

جلسه ۱:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۳.۲۱ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۱۱.۴ مگا بایت)

 

 

 

جلسه ۲:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۴.۶۳ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۱۶.۴ مگا بایت)

 

 

 

جلسه ۳:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۴.۴۷ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۱۵.۸ مگا بایت)

 

 

 

جلسه ۴:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۵.۷۷ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۲۰.۴ مگا بایت)

 

 

 

جلسه ۵:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۵.۰۵ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۱۷.۹ مگا بایت)

 

 

 

جلسه ۶:

 

 

 

 

جلسه ۷:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۳.۸۴ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۱۳.۶ مگا بایت)

 

 

 

جلسه ۸:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۵.۳۸ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۱۹.۱ مگا بایت)

 

 

 

جلسه ۹:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۶.۳۲ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۲۲.۴ مگا بایت)

 

 

 

جلسه ۱۰:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۵.۹۲ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۲۱ مگا بایت)

 

جلسه ۱۱:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۴.۶۱ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۱۶.۳ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۱۲:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۷.۳۹ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۲۶.۲ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۱۳:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۶.۲۴ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۲۲.۱ مگا بایت)

 

 • زمان: دهه اول ماه محرم ـ سال ۹۳
 • مکان: تهران ـ حسینیه بیت الزهرا(س)
 • تعداد: ۱۰ جلسه
 • موضوع سخنرانی: محبت، روش تربیتی خدا

جلسه ۱:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۳.۲۱ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۱۱.۴ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۲:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۴.۶۳ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۱۶.۴ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۳:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۴.۴۷ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۱۵.۸ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۴:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۵.۷۷ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۲۰.۴ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۵:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۵.۰۵ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۱۷.۹ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۶:

 

 

 

 

 

جلسه ۷:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۳.۸۴ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۱۳.۶ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۸:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۵.۳۸ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۱۹.۱ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۹:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۶.۳۲ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۲۲.۴ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۱۰:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۵.۹۲ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۲۱ مگا بایت)

 

 • زمان: دهه اول ماه محرم ـ سال ۹۳
 • مکان: مسجد دانشگاه تهران
 • تعداد: ۹ جلسه
 • موضوع سخنرانی: حرکت جهان به سوی معنویت و آسیب های آن

جلسه ۱:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۴.۵۲ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۱۶ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۲:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۴.۲ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۱۴.۸ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۳:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۳.۸۲ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۱۳.۵ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۴:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۵.۷ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۲۰.۲ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۵:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۶.۱ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۲۱.۶ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۶:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۵.۵۴ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۱۹.۶ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۷:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۴.۸۶ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۱۷.۲ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۸:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۵.۵۱ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۱۹.۵ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۹:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۵.۸۸ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۲۰.۸ مگا بایت)

 

 • زمان: ماه محرم ـ سال ۹۳ (از شب هشتم محرم)
 • مکان: تهران – دانشگاه هنر – هیئت محبین اهل بیت(ع)
 • تعداد: ۱۰ جلسه
 • موضوع سخنرانی: فرهنگ حماسی و حماسۀ فرهنگی

جلسه ۱:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۷.۷۵ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۲۷.۵ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۲:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۷.۸۱ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۲۷.۷ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۳:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۹.۴۱ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۳۳.۴ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۴:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۶.۶۱ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۲۳.۴ مگا بایت)

 

 • زمان: دهه اول ماه محرم ـ سال ۹۳
 • مکان: تهران ـ مسجد دانشگاه امام صادق(ع)
 • تعداد: ۱۱ جلسه
 • موضوع سخنرانی: چگونه امتحان می شویم؟

جلسه۱:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۵.۵ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۱۹.۴ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۲:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۷.۷۷ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۲۷.۶ مگا بایت)

دریافت با کیفیت خوب (۵۴.۹ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۳:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۷.۰ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۲۵.۱ مگا بایت)

دریافت با کیفیت خوب (۵۰.۱ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۴:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۱۲.۶ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۴۵ مگا بایت)

دریافت با کیفیت خوب (۹۰ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۵:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۹.۴۱ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۳۳.۴ مگا بایت)

دریافت با کیفیت خوب (۶۶.۶ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۶:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۷.۴ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۲۶.۳ مگا بایت)

دریافت با کیفیت خوب (۵۲.۴ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۷:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۸.۲۷ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۲۹.۳ مگا بایت)

دریافت با کیفیت خوب (۵۸.۵ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۸:

 

 

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۸.۴۷ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۳۰.۱ مگا بایت)

دریافت با کیفیت خوب (۶۰.۱ مگا بایت)

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه ۹:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۶.۳۶ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۲۲.۵ مگا بایت)

دریافت با کیفیت خوب (۴۵ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۱۰:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۸.۴۶ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۳۰ مگا بایت)

 

 

 

 

جلسه ۱۱:

 

 

دریافت با کیفیت پایین (۸.۴۹ مگا بایت)

دریافت با کیفیت متوسط (۳۰ مگا بایت)

دریافت با کیفیت خوب (۶۰ مگا بایت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حجت الاسلام پناهیان-سخنرانی در حضور رهبر معظم انقلاب (تصویری ۱۳۹۳/۰۸/۱۱) ۴۰:۵۱
حجت الاسلام پناهیان-سخنرانی در حضور رهبر معظم انقلاب (صوتی ۱۳۹۳/۰۸/۱۱) ۴۰:۵۴
حجت الاسلام پناهیان-چگونه امتحان می شویم؟ (محرم۱۳۹۳-جلسه یازدهم) ۰۱:۰۵:۲۴
حجت الاسلام پناهیان-چگونه امتحان می شویم؟ (محرم۱۳۹۳-جلسه دهم) ۰۱:۰۵:۲۸
حجت الاسلام پناهیان-چگونه امتحان می شویم؟ (محرم۱۳۹۳-جلسه نهم) ۴۹:۱۱
حجت الاسلام پناهیان-چگونه امتحان می شویم؟ (محرم۱۳۹۳-جلسه هشتم) ۰۱:۰۵:۴۸
حجت الاسلام پناهیان-چگونه امتحان می شویم؟ (محرم۱۳۹۳-جلسه هفتم) ۰۱:۰۳:۵۹
حجت الاسلام پناهیان-چگونه امتحان می شویم؟ (محرم۱۳۹۳-جلسه ششم) ۰۰:۵۷:۲۰
حجت الاسلام پناهیان-چگونه امتحان می شویم؟ (محرم۱۳۹۳-جلسه پنجم) ۰۱:۱۲:۲۷
حجت الاسلام پناهیان-چگونه امتحان می شویم؟ (محرم۱۳۹۳-جلسه چهارم) ۰۱:۳۸:۱۴
حجت الاسلام پناهیان-چگونه امتحان می شویم؟ (محرم۱۳۹۳-جلسه سوم) ۵۴:۴۲
حجت الاسلام پناهیان-چگونه امتحان می شویم؟ (محرم۱۳۹۳-جلسه دوم) ۰۱:۰۰:۱۰
حجت الاسلام پناهیان-چگونه امتحان می شویم؟ (محرم۱۳۹۳-جلسه اول) ۴۲:۳۱
2353 بازدید نظر: »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار