دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

دانلود برنامه ماه عسل 97

[دانلود تیتراژ آغازین] [دانلود تیتراژ پایانی] [تیتراژ شب های قدر]

(قسمت ۰۱ – مرور برنامه سال گذشته و سرنوشت مهمانان)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۰۲ – موضوع برنامه: مادرانه ها)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۰۳ – موضوع برنامه: توقف در ایستگاه آرزو)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۰۴ – موضوع برنامه: بازگشت سپید)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۰۵ – موضوع برنامه: به خاطر دخترم)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۰۶ – موضوع برنامه: طبیبان سیستان)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۰۷ – موضوع برنامه: پاره تن؛ ایران)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۰۸ – موضوع برنامه: قدرت اراده)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۰۹ – موضوع برنامه: زیبایی درون)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۱۰ – موضوع برنامه: فصل سبز جبران)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۱۱ – موضوع برنامه: یک آسمان ققنوس)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۱۲ – موضوع برنامه: بازمانده)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۱۳ – موضوع برنامه: آشتی تا روز قیامت!)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۱۴ – موضوع برنامه: خاندان آقای کاوه!)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۱۵ – موضوع برنامه: آن لحظه لعنتی)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۱۶ – موضوع برنامه: یک اقلیت بزرگ)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۱۷ – موضوع برنامه: شب شما)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۱۸ – موضوع برنامه: خلبانی که اسیر نشد)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۱۹ – موضوع برنامه: انتظار و نجات)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۲۰ – موضوع برنامه: مهلکه مهاجرت)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۲۱ – موضوع برنامه: رستگاری روی موتور)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۲۲ – موضوع برنامه: خانه ای که زیباتر شد)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۲۳ – موضوع برنامه: عشق است!)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۲۴ – موضوع برنامه: قهرمان من)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۲۵ – موضوع برنامه: عنبر، کات، تهران)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۲۶ – موضوع برنامه: مسابقه ای با اجرای محمدرضا گلزار و برنده قهرمان من)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

(قسمت ۲۷ – موضوع برنامه: ویژه برنامه عید فطر)

[کیفیت ۷۲۰p] [لینک کمکی] – [کیفیت ۴۸۰p] [لینک کمکی]

[جهت مشاهده اسکرین شات این قسمت کلیک کنید]

 دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۱  کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۲  کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۳  کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۴  کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۵  کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۶  کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۷  کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۸  کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۹  کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۱۰ کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۱۱ کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۱۲ کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۱۳ کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۱۴ کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۱۵ کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۱۶ کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۱۷ کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۱۸ کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۱۹ کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۲۰ کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۲۱ کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۲۲ کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۲۳ کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۲۴ کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۲۵ کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


دانلود دانلود ماه عسل ۹۷ قسمت ۲۶ کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰


  حجم فایل: متفاوت نسبت به کیفیت

قسمت ۱ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 1 حجم کم دانلود قسمت اول ماه عسل کیفیت خوب         حجم : ۲۸۹ مگابایت


قسمت ۲ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 1 حجم کم دانلود قسمت دوم ماه عسل کیفیت خوب        حجم : ۳۲۰ مگابایت

داستان و میهمانان :

مهندس غلامرضا محمدزاده متولد ۱۳۳۳ زاده دشت ارژن و زندگی عشایری.بر اساس نیت پدرم نامم غلامرضا شد.زندگی زیر خط متوسط و روستای بدون امکانات و بدون جاده و مشکلات فراوان.تا کلاس نهم راهنمایی در شهرستان درس خواندم.(شهرستان های استان فارس)..شاگرد استاد بهمن بیگی بوده ام.

پدری مردم دار داشتم و با اینکه شرایط زندگی سختی وجود داشت به مردم کمک میکرد.به این نتیجه رسیدم مهندس شوم ، با اینکه استادم بهمن بیگی از من خواسته بود معلم شوم..شیراز دیپلم گرفتم با معدل ۱۷و نیم.روزها درس میخواندم و شب ها کار میکردم، محرومیت و گرسنگی را حس کردم، در شیراز بود که فهمیدم خارجی نیز وجود دارد و تصمیم گرفتم به آلمان بروم، پدرم مخالفت کرد.

سفارت آلمان تعطیل بود.به سفارت آمریکا رفتیم با همکلاسی ها، مادرم قالیچه فروخت ، پدرم دام پیش فروش کرد و شد ۳ هزار دلار..زمانی وارد قسمت گیت فرودگاه شدم و اشک پدرم را دیدم.رفتم آمریکا و از روز دوازدهم رفتم کارگری ، ظرفشویی ، قبر کنی..روزها درس و شب ها کار.

تمام طول تابستان سه شیفت کار میکردم، چهارسال لیسانسم طول کشید و نمیدانستم یک سال و نیم پدرم فوت کرده و موقع تماس تلفنی میگفتند پدر مسافرت رفته چون وصیت کرده بود به غلامرضا نگید من فوت کرده ام.

وارد فرودگاه شیراز شدم دیدم نه مادر هست نه پدر..از شیراز تا خانه ۳ ساعت و نیم راه بود.وقتی وارد کوچه شدم و مادر را دیدم فهمیدم پدر دیگر نیست ..نتوانستم تحمل کنم و برگشتم.مسولیت ۹ تا بچه با مادر افتاد..اما احساس کردم به من نیاز هست.برگشتم به خانه…

در جهاد سازندگی و شهرداری کار کردم، مادرم گفت ازدواج کن، من زیر بار نمیرفتم.چون باید به برادر و خواهرم و مادرم برسم.بالاخره مجاب شدم و با قیافه ای رفتم خواستگاری که قبول نکنند اما ….

در یاسوج شیراز و شهرهای مختلف سخت کار کردم و یک مرکز اوژانس خیریه بنام حاج حسین (نام پدرم) بنا کردم.یه بنیاد نیز بنام بنیاد مادر افتتاح کردم و تولد مادرم رونمایی کردم.۱۱ مهر ۹۳ تشکیل شد با هدف تجلیل از مادران رنج کشیده و نمونه، مادران روستایی .کابلد زندگی مادران است .مادری که از دل کوه برای بچه اش نون در میاره.

در این برنامه مادران با لباس بومی لر یاسوج و رامهرمز و … حضور پیدا کردند.


قسمت ۳ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت سوم ماه عسل کیفیت خوب       حجم : ۲۸۹ مگابایت


قسمت ۴ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت چهارم ماه عسل با کیفیت خوب       حجم : ۳۱۰ مگابایت


قسمت ۵ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت پنجم ماه عسل با کیفیت خوب       حجم : ۳۱۲ مگابایت


قسمت ۶ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت ششم ماه عسل با کیفیت خوب       حجم : ۲۹۵ مگابایت

داستان : ماجرای زندگی و قصه عشق آقا دکتر و خانم دکتر و سفر به سیستان و بلوچستان و مناطق دور دست مرزی برای امر درمانی اهالی ان منطقه .


قسمت ۷ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت هفتم ماه عسل با کیفیت خوب      حجم : ۳۰۵ مگابایت


قسمت ۸ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت هشتم ماه عسل با کیفیت خوب       حجم : ۳۱۸ مگابابت


قسمت ۹ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت نهم ماه عسل با کیفیت خوب       حجم : ۲۹۶ مگابابت

فرهاد ایرانی و بیماری نادرش…


قسمت ۱۰ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت دهم ماه عسل با کیفیت خوب       حجم : ۳۰۰ مگابابت


قسمت ۱۱ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت یازدهم ماه عسل با کیفیت خوب       حجم : ۳۱۲ مگابایت


قسمت ۱۲ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت دوازدهم ماه عسل با کیفیت خوب       حجم : ۳۰۹ مگابایت


قسمت ۱۳ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت سیزدهم ماه عسل با کیفیت خوب       حجم : ۳۲۵ مگابایت


قسمت ۱۴ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت چهاردهم ماه عسل با کیفیت خوب       حجم : ۳۰۸ مگابایت


قسمت ۱۵ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت پانزدهم ماه عسل با کیفیت خوب         حجم : ۳۲۰ مگابایت


قسمت ۱۶ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت شانزدهم ماه عسل با کیفیت خوب        حجم : ۳۲۱ مگابایت


قسمت ۱۷ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت هفدهم ماه عسل با کیفیت خوب         حجم : ۳۰۵ مگابایت


قسمت ۱۸ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت هجدهم ماه عسل با کیفیت خوب        حجم : ۳۴۲ مگابایت

گفتگو با همسر شهید اقبالی ( نابغه خلبانی )


قسمت ۱۹ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت نوزدهم ماه عسل با کیفیت خوب       حجم :۲۹۳ مگابایت


قسمت ۲۰ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت بیستم ماه عسل با کیفیت خوب      حجم :۳۱۰ مگابایت


قسمت ۲۱ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت بیست و یکم ماه عسل با کیفیت خوب      حجم :۳۱۲ مگابایت


قسمت ۲۲ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت بیست و دوم ماه عسل با کیفیت خوب      حجم :۳۴۷ مگابایت


قسمت ۲۳ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت بیست و سوم ماه عسل با کیفیت خوب     حجم :۳۱۳ مگابایت


قسمت ۲۴ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت بیست و چهارم ماه عسل با کیفیت خوب   حجم :۳۳۳ مگابایت


قسمت ۲۵ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت بیست و پنجم ماه عسل با کیفیت خوب     حجم :۳۲۷ مگابایت


قسمت ۲۶ ماه عسل ۹۷ :: مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ::

لینک دانلود برنامه ماه عسل 97 قسمت 3 حجم کم دانلود قسمت بیست و ششم ماه عسل با کیفیت خوب   حجم :۳۳۰ مگابایت

مصاحبه با محمدرضا گلزار

: در جوانی رتبه ۵ کنکور آوردم و استاد تدریس کنکور در عربی و معارف بودم…بزودی برنامه ای جدید (مسابقه) میسازم و مجری میشوم که نمونه خارجی آن طرفدار زیادی دارد…

493 بازدید نظر: »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار