دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

استاد مهدی طیب

ماه شعبان قسمت اول ۳۵:۴۹
مهه شعبان قسمت دوم ۲۷:۵۶
ماه شعبان قسمت سوم ۰۶:۰۱
ماه رجب قسمت دوم ۲۷:۵۸
فضیلت سه ماه رجب ، شعبان ، رمضان ۲۷:۱۴
ماه رجب قسمت سوم ۰۷:۰۱
ماه رجب قسمت چهارم ۰۲:۰۲
۰۳- علل غیبت امام دوازدهم و دو مرحله ای بودن آن و عدم غیبت سایر امامان ۲۱:۴۱
۰۷- پاسخ به چند پرسش اساسی در زمینه حکومت خلفا پس از پیامبر اسلام ۳۴:۱۸
۰۶- چگونگی شکل گیری حکومت خلفا پس از رحلت پیامبر اسلام در کتب اهل سنت ۱:۲۰:۱۶
۰۵- نظرشیعه درزمینه حکومت پس از پیامبر اسلام وبیان دلائل آن ۱:۵۰:۳۱
۰۴- نظر اهل سنت در زمینه حکومت پس از پیامبر اسلام و نقد و بررسی ادله آن ۱:۳۱:۰۴
۰۳- نظر شیعه در زمینه مرجعیت فهم و تبیین دین و دلائل آن ۵۸:۴۰
۰۲- نظر اهل سنت در زمینه مرجعیت فهم و تبیین دین و ارزیابی آن ۳۰:۲۸
۲۲- ویژگیهای قرآن کریم، پایه های استدلال اعجاز قرآن کریم ۱۲:۴۱
۲۱- تعریف و کاربردهای قرآنی واژه وحی و نظریه های مطرح شده در زمینه ماهیت وحی ۱۴:۰۳
۰۱- مقدمه ای بر مبحث نبوت و درآمدی بر ضرورت دین ۲۰:۴۹
۰۲- نمونه ای از دلایل متکلمین بر ضرورت دین ۱۹:۲۸
۰۳- نمونه ای از دلایل فلاسفه بر ضرورت دین ۱۲:۲۲
۰۴- نمونه ای از دلایل روائی بر ضرورت دین ۰۴:۳۴
۰۵- هدف آفرینش ۴۱:۴۲
۰۶- ضرورت دین برای تحقق هدف آفرینش ۲۳:۴۸
۰۷- خدمات دین به تمدن بشری در عرصه اخلاق ۳۹:۰۴
۰۸- خدمات دین به تمدن بشری در عرصه معنویت ۱۷:۴۰
۰۹- خدمات دین به تمدن بشری در عرصه عدالت ۱۰:۴۵
۱۰- دین و علم ۴۴:۳۳
۱۱- نقد و بررسی اندیشه تعارض علم و دین در جهان غرب ۱۵:۱۰
۱۳- مقدمه ای بر صفات انبیا – تعریف عصمت ۰۶:۵۸
۱۴- امکان عصمت برای بشر (۱) ۳۱:۵۶
۱۵- امکان عصمت برای بشر (۲) ۳۸:۴۵
۱۶- دلایل ضرورت عصمت انبیاء ۱۱:۲۵
۱۷- حوزه و دامنه عصمت انبیاء ۲۰:۴۲
۱۸- بررسی پندار تعارض برخی آیات قرآن با عصمت انبیاء ۲۰:۰۴
۱۹- تعریف معجزه ، ضرورت اعجاز انبیا، ماهیت اعجاز ۱۵:۱۲
۲۰- شاخصه های اعجاز ۲۳:۰۳
۲۳- اعجاز طریقی قرآن کریم ۱۱:۲۰
۲۴- اعجاز لفظی قرآن کریم ۴۸:۱۷
۲۶- اقسام پیامبران ، ویژگی خاتمیت در پیامبر اسلام ۱۲:۰۹
۲۷- چگونگی امکان پذیر بودن ختم نبوت ۲۰:۲۰
۲۸- کثرت گرائی و حصر گرائی دینی ۰۴:۲۹
۳۰- بررسی و نقد نظریه کثرت گرائی دینی ۳۲:۳۵
۳۱- حصر گرائی دینی ۱۳:۵۱
۳۲- آزادی در انتخاب دین و مدارا با پیروان سایر ادیان ۱۸:۵۳
۰۱- طرح کلی اندیشه امامت در مکتب تشیع ۳۰:۵۵
۰۸- ولایت تکوینی امام و هدایت به امر و رهبری سیر باطنی مومنان ۱۴:۰۸
۰۹- آیه امامت حضرت ابراهیم (علیه السلام ) و دوازده نکته در زمینه امامت ۴۴:۱۵
۱۰- دوازده نفر بودن امامان در کتب اهل سنت ۰۹:۰۳
۱- غیبت امام دوازدهم اصالت آن و نحوه آغاز غیبت ۳۰:۲۳
۰۲- مفهوم غیبت و نحوه اعتقاد به امام غایب ۱۴:۱۰
۰۴- حکمت ها و آثار سازنده غیبت امام دوازدهم ۲۷:۰۴
۰۵- فوائد امام در عصر غیبت ۲۴:۳۱
۰۶- دیدار امام در عصر غیبت ۲۳:۲۳
۰۷- وظائف شیعه در عصر غیبت ۱۶:۵۲
۰۸- مهدویت در قرآن کریم ۰۴:۴۳
۰۹- مهدویت در سایر ادیان و مکاتب ۱۷:۵۱
۱۰- طول عمر حضرت مهدی (عج) ۰۶:۵۳
۱۱- اصالت ، مفهوم ،‌علل ، حکمت های غیبت و نحوه اعتقاد به امام غایب ۳۷:۴۳
۱۲- سیمای ظاهری حضرت مهدی (عج) ۱۱:۱۴
۱۳- سیره اخلاقی حضرت مهدی (عج) ۲۳:۲۵
۱۴- آثار وجود امام غایب ۲۰:۰۴
۱۵- شباهت های حضرت مهدی (عج) با برخی انبیا (علیهم السلام) ۱۵:۰۴
۱۶- علائم ظهور حضرت مهدی (عج) ۰۸:۱۶
۱۷- جهان در آستانه ظهور و ضرورت کسب آمادگی ۱۱:۵۵
۱۸- سیمای جامعه جهانی پس از ظهور حضرت مهدی (عج) ۰۷:۱۸
۱۹- بحرانها و دشواریهای جهان در آستانه ظهور ۱۳:۲۷
۲۰- انتظار فرج ۱:۲۹:۴۸
۲۱- وظایف شیعه در عصر غیبت ۱:۱۳:۳۱
۲۲- دیدار حضرت مهدی (عج ) در دوران غیبت ۲۱:۰۲
۲۳- منتظر راستین ۰۷:۵۰
۲۴- ویژگیهای یاران حضرت مهدی (عج) ۱:۰۴:۳۲
۲۵- جهانی شدن و مهدویت ۰۴:۳۶
۲۶- بحرانهای جهانی و انتظار جهانی برای ظهور منجی ۳۹:۳۰
۲۷- شرط تشکیل حکومت جهانی ۰۶:۴۷
۲۹- پاسخ به پرسشهایی در زمینه مهدویت ۵۸:۰۷
۰۱- معنای رجعت ۱۲:۰۳
۰۲- ظهور ، رجعت و قیامت ، شباهت ها و تفاوت ها ۴۱:۵۷
۰۳- ویژگیهای رجعت ۲۴:۲۰
۰۴- ظهور مهدی (عج) و رجعت در سیر آفرینش ۱۱:۵۶
۰۵- امکان پذیر بودن رجعت ۴۵:۴۷
۰۶- رجعت در احادیث نبوی ۰۲:۰۵
۰۷- رجعت در قرآن ۲۷:۴۶
۰۸- رجعت در روایات اهل بیت علیهم السلام ۱۵:۲۳
۰۹- رجعت در متون زیارات ماثوره ۱۲:۲۱
۱۰- پاسخ به ایرادات مطرح شده در زمینه رجعت ۳۴:۲۸
۱- لعن و تبری ۱ ۱:۰۳:۱۲
۰۲- لعن و تبری ۲ ۱:۰۹:۳۴

شرح کتاب مصباح الهدی

پاسخ به سوال پیرامون ( حب خدا ) ۱:۲۶
پاسح به سوال پیرامون ( نبوت و ولایت ) ۵:۰۷
۱- مبحث توحید – صفحات ۲۱ الی ۲۴ ۱:۳۱:۰۱
۲- مبحث توحید – صفحات ۲۷ الی ۲۸ ۱:۳۰:۲۲
۳- مبحث توحید – صفحات ۲۸ الی ۳۰ ۱:۲۲:۱۱
۴- مبحث توحید – صفحات ۳۰ الی ۳۱ ۵۹:۳۲
۵- مبحث توحید – صفحه ۳۱ ۴۲:۰۱
۶- مبحث توحید – صفحات ۳۲ الی ۳۴ ۵۹:۵۷
۷- مبحث رزق – صفحه ۳۵ ۴۲:۰۱
۸- مبحث رزق ( سوالات ) ۲۱:۲۳
۹- مبحث رزق – صفحه ۳۵ ۳۴:۳۶
۱۰- مبحث رزق – صفحات ۳۵ الی ۳۷ ۳۳:۴۹
۱۱- مبحث رزق – صفحات ۳۷ الی ۳۹ ۳۷:۱۱
۱۲- مبحث قناعت – صفحات ۴۰ الی ۴۲ ۱:۲۲:۳۱
۱۳- مبحث قناعت – صفحات ۴۲ الی ۴۴ ۱:۱۴:۳۵
۱۴- مبحث خود را مهمان خدا دیدن – صفحه ۴۵ ۱:۱۸:۲۲
۱۵- مبحث خود را مهمان خدا دیدن – صفحه ۴۶ ۴۱:۳۲
۱۶- مبحث کاستیها و ابتلائات – صفحات ۴۷ الی ۴۸ ۵۷:۲۰
۱۷- مبحث کاستیها و ابتلائات – صفحات ۴۸ الی ۵۰ ۵۷:۱۶
۱۸- مبحث کاستیها و ابتلائات – صفحات ۵۰ الی ۵۳ ۴۴:۲۲
۱۹- مبحث کاستیها و ابتلائات – صفحات ۵۳ الی ۵۵ ۱:۰۷:۳۳
۲۰- مبحث کاستیها و ابتلائات – صفحات ۵۵ الی ۵۶ ۴۴:۰۶
۲۱- مبحث کاستیها و ابتلائات – صفحات ۵۷ الی ۵۹ ۱:۲۳:۱۰
۲۲- مبحث کاستیها و ابتلائات – صفحات ۵۹ الی ۶۳ ۱:۲۸:۱۴
۲۳- مبحث کاستیها و ابتلائات – صفحات ۶۴ الی ۶۶ ۳۸:۰۹
۲۴- مبحث تسلیم – صفحه ۶۷ ۴۰:۲۸
۲۵- مبحث تسلیم – صفحات ۶۸ الی ۶۹ ۱:۰۷:۱۴
۲۶- مبحث تسلیم – صفحات ۷۰ الی ۷۳ ۵۳:۵۸
۲۷- مبحث تسلیم – صفحات ۷۳ الی ۷۴ ۱۷:۴۶
۲۸- مبحث رضا – صفحات ۷۵ الی ۷۶ ۵۳:۱۶
۲۹- مبحث رضا – صفحات ۷۷ الی ۸۰ ۱:۱۰:۱۸
۳۰- مبحث رضا – صفحات ۸۱ الی ۸۲ ۳۷:۴۲
۳۱- مبحث شکر – صفحه ۸۳ ۲۶:۲۲
۳۲- مبحث شکر – صفحات ۸۴ الی ۸۶ ۳۰:۲۶
۳۳- مبحث موت و فنا – صفحه ۸۷ ۳۲:۴۲
۳۴- مبحث موت و فنا – صفحات ۸۸ الی ۸۹ ۴۸:۴۰
۳۵- مبحث موت و فنا – صفحه ۸۹ ۱۳:۰۶
۳۶- مبحث موت و فنا – صفحات ۸۹ الی ۹۰ ۲۹:۱۲
۳۷- مبحث موت و فنا – صفحات ۹۰ الی ۹۱ ۱۱:۲۹
۳۸- مبحث موت و فنا – صفحات ۹۱ الی ۹۲ ۵۵:۵۲
۳۹- مبحث موت و فنا – صفحات ۹۲ الی ۹۵ ۵۶:۰۷
۴۰- مبحث موت و فنا – صفحات ۹۵ الی ۹۶ ۱:۰۱:۱۵
۴۱- مبحث موت و فنا – صفحات ۹۶ الی ۹۹ ۵۴:۰۷
۴۲- مبحث یقین – صفحه ۱۰۰ ۳۱:۲۴
۴۳- مبحث یقین – صفحات ۱۰۰ الی ۱۰۳ ۴۷:۲۷
۴۴- مبحث یقین – صفحه ۱۰۳ ۳۶:۱۵
۴۵- مبحث یقین – صفحه ۱۰۴ ۲۵:۵۸
۴۶- مبحث محبت – صفحات ۱۰۵ الی ۱۰۷ ۴۴:۱۴
۴۷- مبحث محبت – صفحه ۱۰۷ ۲۳:۱۸
۴۸- مبحث محبت – صفحات ۱۰۸ الی ۱۰۹ ۴۱:۰۶
۴۹- مبحث محبت – صفحه ۱۰۹ ۳۱:۵۸
۵۰- مبحث محبت – صفحه ۱۱۰ ۵۴:۳۲
۵۱- مبحث محبت – صفحات ۱۱۱ الی ۱۱۲ ۵۷:۲۴
۵۲- مبحث محبت – صفحات ۱۱۳ الی ۱۱۴ ۵۷:۳۱
۵۳- مبحث محبت – صفحه ۱۱۴ ۲۱:۳۰
۵۴- مبحث محبت – صفحه ۱۱۴ ۱۷:۲۹
۵۵- مبحث محبت – صفحه ۱۱۵ ۴۵:۰۹
۵۶- مبحث محبت – صفحات ۱۱۶ الی ۱۱۷ ۱:۱۴:۳۶
۵۷- مبحث محبت – صفحه ۱۱۷ ۴۱:۰۱
۵۸- مبحث محبت – صفحه ۱۱۸ ۳۹:۳۵
۵۹- مبحث محبت – صفحات ۱۱۸ الی ۱۲۰ ۱:۰۳:۱۴
۶۰- مبحث محبت – صفحات ۱۲۰ الی ۱۲۱ ۱:۰۴:۴۸
۶۱- مبحث محبت – صفحات ۱۲۲ الی ۱۲۳ ۱:۰۹:۵۰
۶۲- مبحث محبت – صفحات ۱۲۳ الی ۱۲۵ ۵۵:۳۴
۶۳- مبحث محبت – صفحات ۱۲۵ الی ۱۲۶ ۴۷:۵۳
۶۴- مبحث محبت – صفحات ۱۲۶ الی ۱۲۷ ۳۴:۴۱
۶۷- پاسخ به سوال پیرامون ( دعا و رضا ) ۱۳:۱۶
۶۸- تعریف ذکر ، ذکر در قران و احادیث ۲۸:۱۸
۶۹- آثار ذکر (۱) ۳۹:۱۴
۷۰- آثار ذکر (۲) ۲۵:۳۴
۷۱- آثار ذکر (۳) ۴۷:۲۱
۷۲- اهمیت تذکر و تمهیدات اسلام برای این امر ۳۹:۳۲
۷۳- مراتب ذکر : ذکر لسانی ۳۹:۲۵
۷۴- مراتب ذکر : ذکر معنوی ۳۴:۳۲
۷۵- مراتب ذکر : ذکر قلبی ۳۸:۳۸
۷۶- مدارج ذکر – موانع اصلی یاد و توجه به خدا ۴۷:۴۸
۷۷- مبحث ذکر – صفحه ۱۲۸ ۲۱:۱۲
۷۸- مبحث ذکر – صفحات ۱۲۸ الی ۱۳۰ ۵۱:۰۲
۷۹- مبحث ذکر – صفحات ۱۳۰ ۴۱:۵۷
۸۰- مبحث ذکر – صفحات ۱۳۰ الی ۱۳۱ ۳۰:۲۵
۸۱- مبحث ذکر – صفحه ۱۳۱ ۱۵:۳۹
۸۲- درآمدی بر مبحث دنیا و آخرت ۱۵:۰۳
۸۳- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۳۲ ۲۲:۲۵
۸۴- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۳۲ الی ۱۳۳ ۲۷:۳۸
۸۵- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۳۳ الی ۱۳۴ ۲۲:۰۲
۸۶- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۳۴ ۳۳:۳۷
۸۷- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۳۵ الی ۱۳۶ ۴۷:۱۹
۸۸- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۳۶ ۴۱:۴۵
۸۹- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۳۷ ۱۰:۰۵
۹۰- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۳۷ ۳۲:۱۴
۹۱- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۳۷ الی ۱۳۸ ۵۵:۰۹
۹۲- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۳۸ الی ۱۳۹ ۵۸:۲۸
۹۳- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۳۹ الی ۱۴۰ ۳۳:۰۳
۹۴- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۴۰ الی ۱۴۱ ۳۲:۰۳
۹۵- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۴۱ ۲۱:۳۳
۹۶- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۴۱ الی ۱۴۲ ۲۷:۵۵
۹۷- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۴۳ ۴۵:۱۰
۹۸- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۴۴ ۳۷:۲۲
۹۹- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۴۵ الی ۱۴۶ ۴۵:۱۰
۱۰۰- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۴۶ ۳۱:۵۳
۱۰۱- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۴۷ الی ۱۴۸ ۲۸:۲۱
۱۰۲- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۴۸ ۱۹:۱۲
۱۰۳- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۴۹ ۳۸:۰۳
۱۰۴- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۴۹ الی ۱۵۱ ۴۴:۲۰
۱۰۵- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۵۱ الی ۱۵۳ ۴۲:۳۹
۱۰۶- درآمدی بر مبحث بهشت و دوزخ ۳۹:۱۱
۱۰۷- مبحث بهشت و دوزخ – صفحه ۱۵۴ ۳۸:۴۳
۱۰۸- مبحث بهشت و دوزخ – صفحات ۱۵۴ الی ۱۵۵ ۵۶:۰۲
۱۰۹- مبحث بهشت و دوزخ – صفحات ۱۵۵ الی ۱۵۶ ۳۵:۵۳
۱۱۰- مبحث بهشت و دوزخ – صفحات ۱۵۶ الی ۱۵۷ ۵۰:۴۱
۱۱۱- مبحث بهشت و دوزخ – صفحات ۱۵۷ الی ۱۵۸ ۳۱:۲۷
اقسام روزه داران ، ماه رمضان ضیافت الله ۵۸:۱۰
تعابیر روزه در قرآن ، صبر ، صیام ، سیاحت ۴۰:۱۱
آیات روزه در سوره بقره ، مراتب تقوا ۴۵:۳۹
حکمت ها و هدف های روزه به صورت خاص ۴۸:۱۰
وظایف ما در ماه رمضان دعای ۴۴ صحیفه سجادیه ۱۷:۰۱
ماه رمضان دوره سازندگی ، خطبه شعبانیه ۲۸:۱۶
اسرار زیارت ( اهل بیت ( علیهم السلام ) کیستند و به زیارت که می رویم؟ ) ۳۳:۰۲
چرا نماز می خوانیم ۲۱:۱۷
۰۱- آداب زیارت ۱۵:۳۷
۰۳- اسرار زیارت ( زیارت چیست ؟) ۲۵:۱۴
۰۴- اسرار زیارت ( زیارت چه آثاری دارد ؟) ۰۹:۰۳
۰۵- اسرار زیارت ( چگونه به زیارت برویم؟) ۴۵:۳۳
۰۶- اسرار زیارت ( در حرم چگونه باشیم؟) ۳۲:۰۵
۰۳- روزه به عنوان یک عبادت ۲۱:۵۲
۰۹- عید فطر ۲۷:۰۳
۱۰- سئولات در مورد عید فطر ۰۲:۵۳
۰۱- ماه ذی قعده و نماز استغفار ۱۱:۰۵
۰۲- نماز نخستین یکشنبه ماه ذی قعده (۱) ۰۸:۲۱
۰۳- نماز نخستین یکشنبه ماه ذی قعده (۲) ۱۵:۳۶
۰۴- حدیثی درباره نماز اولین یکشنبه ماه ذی قعده ۰۷:۴۸
۰۵- مراقبات شب نیمه ماه ذی قعده ۱۶:۴۶
۰۶- روزهای ۲۳ و ۲۵ ماه ذی قعده ۱۱:۰۵
۱- ماه ذی الحجه (۱) ۱۵:۰۰
۰۲- ماه ذی الحجه (۲) ۱۳:۳۰
۰۳- باطن مناسک حج ۱:۰۶:۱۹
۰۴. ماه ذیجه ۱۵:۰۰
۰۵. مراقبات دهه اول ذی حجه ۲۵:۴۰
۰۶. اهمیت شب های دهه اول ماه ذی حجه ۰۴:۵۰
۰۷. مراقبات شب نهم ذی حجه ۰۱:۵۳
۰۸. مراقبات روز عرفه و دعاهای آن روز ۰۴:۲۳
۰۹. باطن مناسک حج ۱:۰۶:۱۹
۱۰. عید غدیر و مراقبات آن ۳۰:۳۲

 عرفان

۱- پیشگفتار در توحید افعالی ۹:۰۹
۲- حادثه آفرینی جز خدا در زندگی انسان نیست (۱) ۳۶:۴۷
۳- حادثه آفرینی جز خدا در زندگی انسان نیست (۲) ۲۲:۲۹
۴- سوال ( کیفر اعمال ) ۰۰:۴۸
۵- سوال ( آیا علم خدا باعث جبر می شود ) ۴:۵۸
۶- تمام حوادث زندگی انسان خیرند ۴۰:۴۱
۷- تاثیرات روحی و رفتاری خیر تلقی کردن حوادث و موقعیت های زندگی ۲۳:۲۵
۸- معنای خیر بودن حوادث و موقعیت های زندگی ۳۶:۰۳
۹- تسلیم در برابر مقدرات و مقررات الهی رمز بازگشت انسان به خویشتن خویش ۳۲:۴۳
۱۰- عکس العمل های انسان در برابر حوادث و موقعیت ها ۲۱:۲۳
۱۱- زندگی دنیا جز بازی نیست ۲۲:۲۴
۱۲- ارزیابی عکس العمل هائی که از انسان سر میزند و تاثیر آنها ۳۸:۱۴
۱- کلیّات ( مقدمه ای بر مباحث عرفان عملی ) ۲:۳۹
۲- کلیّات ( ضرورت ، فوریت و راه خودسازی ) ۴۲:۳۱
۳- کلیّات ( شاخصه های رویکرد سالکان به دین ) ۴۷:۱۰
۵- کلیّات ( مسیر و مقصد نهائی سلوک ) ۳۳:۲۰
۶- کلیّات ( موت اختیاری ) ۱۸:۵۵
۷- کلیّات ( فنا ) ۱۷:۱۴
۸- در آستانه سلوک ( یقظه و بیداری ) ۵۴:۱۲
۹- در آستانه سلوک ( توبه و تغییر مسیر ) ۴۲:۵۴
۱۰- در آستانه سلوک ( طلب ) ۵۰:۴۷
۱۱- در آستانه سلوک ( نقش محبت در سلوک ) ۱:۰۳:۰۷
۱۲- بنیان‌های حیات و سلوک عرفانی ( محبت و عشق الهی ) ۵۸:۲۰
۱۳- بنیان‌های حیات و سلوک عرفانی ( آثار محبت عبد به خدا ) ۳۶:۴۶
۱۴- بنیان‌های حیات و سلوک عرفانی ( توحید افعالی ) ۱:۰۳:۴۰
۱۵- بنیان‌های حیات و سلوک عرفانی ( توحید در تاثیر ) ۴:۳۳
۱۶- بنیان‌های حیات و سلوک عرفانی ( توحید در ربوبیت ) ۳۶:۴۴
۱۷- بنیان‌های حیات و سلوک عرفانی ( توحید در رزاقیت ) ۱۳:۱۳
۱۸- بنیان‌های حیات و سلوک عرفانی ( حسن ظن و اعتماد به خدا ) ۱۱:۲۸
۱۹- بنیان‌های حیات و سلوک عرفانی( اطمینان و ثبات در توحید ) ۱۴:۳۴
۲۰- بنیان‌های حیات و سلوک عرفانی ( باور و یقین توحیدی ) ۲۵:۵۳
۲۱- روحیات عرفانی ( خوف و رجا (۱) ) ۱:۰۳:۵۰
۲۲- روحیات عرفانی ( خوف و رجا (۲) ) ۴۶:۳۸
۲۳- روحیات عرفانی ( زهد به دنیا و رغبت به آخرت و برزخ ) ۴۱:۲۷
۲۴- روحیات عرفانی ( ضیافت و قناعت ) ۳۹:۵۳
۲۵- روحیات عرفانی ( صبر ) ۵۶:۲۲
۲۶- روحیات عرفانی ( رضا ) ۴۸:۴۱
۲۷- روحیات عرفانی ( شکر ) ۳۱:۱۸
۲۸- روحیات عرفانی ( توکل ) ۲۶:۱۲
۲۹- روحیات عرفانی ( تفویض و تسلیم ) ۲۵:۰۶
۳۰- پایه‌های اساسی سلوک ( عبادت و عبودیت (۱) ) ۱:۰۱:۱۹
۳۱- پایه‌های اساسی سلوک ( عبادت و عبودیت (۲) ) ۴۲:۳۳
۳۲- پایه‌های اساسی سلوک ( نماز برترین عبادت ) ۹:۱۱
۳۳- پایه‌های اساسی سلوک ( ذکر و یاد خدا (۱) ) ۱:۲۶:۰۵
۳۴- پایه‌های اساسی سلوک ( ذکر و یاد خدا (۲) ) ۵۶:۵۵
۳۵- پایه‌های اساسی سلوک ( مراقبه ) ۱۹:۱۷
۳۶- پایه‌های اساسی سلوک ( فکر ) ۴۲:۵۹
۳۷- آداب سلوک ( نکات کلی در آداب سلوک ) ۱:۰۳:۱۲
۳۸- آداب سلوک ( دستورالعملهای سلوک ) ۱:۰۹:۲۵
۳۹- آداب سلوک ( تذکراتی در زمینه سلوک ) ۲۱:۱۴
۴۰- آداب سلوک ( هشدارهائی برای عدم انحراف در سلوک ) ۴۹:۰۱
۰۱- حدیث در توصیف اولیاء الله ۱:۰۷:۱۱
۰۲- شرح حدیث عنوان بصری (۱) ۵۳:۴۶
۰۳- شرح حدیث عنوان بصری (۲) ۱:۱۰:۲۴
۰۴- شرح حدیث عنوان بصری (۳) ۱:۱۰:۲۵
۰۶- شرح حدیث عنوان بصری (۵) ۵:۱۰
۰۷- شرح حدیث عنوان بصری (۶) ۱:۱۵:۵۳
۰۸- شرح داستان حضرت خضر و موسی (ع) ۳۸:۰۰
۱- محبت ( بنده به خدا ) ۱:۱۵:۲۸
۲- محبت ( خدا به بنده ) ۵۵:۵۹
۱- مبدأ آفرینش جهان و غایت تکامل انسان محبّت است (۱) ۲۲:۳۵
۲- مبدأ آفرینش جهان و غایت تکامل انسان محبّت است (۲) ۱۲:۲۸
۳- مبدأ آفرینش جهان و غایت تکامل انسان محبّت است (۳) ۳۶:۱۲
۴- هدف تهذیب اخلاق، در کمالات و مقامات از حد رستن است، ممکنات و مخلوقات مظاهر اسماء خدایند (۱) ۳۳:۳۳
۵- هدف تهذیب اخلاق، در کمالات و مقامات از حد رستن است، ممکنات و مخلوقات مظاهر اسماء خدایند (۲) ۰۰:۳۲
۶- هدف تهذیب اخلاق، در کمالات و مقامات از حد رستن است، ممکنات و مخلوقات مظاهر اسماء خدایند (۳) ۲:۴۱
۷- هدف تهذیب اخلاق، در کمالات و مقامات از حد رستن است، ممکنات و مخلوقات مظاهر اسماء خدایند (۴) ۲:۱۶
۸- هدف تهذیب اخلاق، در کمالات و مقامات از حد رستن است، ممکنات و مخلوقات مظاهر اسماء خدایند (۵) ۰۰:۱۹
۹- خلایق و از جمله انبیاء و اولیاء ( علیهم السلام ) همچون اسماء خداوند با یکدیگر مختلفند ۳۰:۵۵
۱۰- اهل بیت ( علیهم السلام ) مظهر جمیع اسماء خداوند و جامع همه کمالاتند ۲۴:۵۳
۰۱- زن از دیدگاه اسلام ۱:۰۱:۲۱
۰۲- حجاب (۱) ۱۵:۳۲
۰۳- حجاب (۲) ۴۶:۴۰
۰۴- حجاب (۲) ( سوال ) ۰۷:۲۶
۰۵- حجاب (۳) ۱۶:۴۷
۰۶- حجاب (۴) ۱۶:۴۹
۰۷- حجاب از منظر عقل و احساس ۵۸:۲۴
۰۸- حجاب از منظر قران و عترت ۱:۱۱:۲۲
۰۹- آسیب شناسی حجاب در جامعه معاصر ایران ۳۱:۳۶
۱۰- درمان بیماری خود آرائی و خودنمائی برخی از بانوان در جامعه ما ۵۲:۴۵
۱۱- مردان و معضل خود آرائی و خودنمائی برخی از بانوان در جامعه ما ۳۰:۱۳
۱۲- چند تذکر اساسی ۲۰:۳۳
۱۳- معرفی چند منبع مطالعاتی در زمینه حجاب و زن ۰۹:۴۸
۱۴- نکاتی در زمینه احکام اسلام در رابطه با زن و مرد ۱:۰۱:۲۲
۱۵- تعدد زوجات در اسلام ۱:۴۷:۵۱

 کلیپ تصویری

  کلیپ شماره ۱        

videologo2

کلیپ شماره 2

    کلیپ شماره ۲  

videologo2

videologo2۳ videologo2۴
  • videologo2۵
videologo2۶
  • videologo2۷
videologo2۸
  • videologo2
  • ۹
videologo2۱۰

۱۱

 • videologo2
videologo2۱۲
  •     ۱۳videologo2
videologo2

استاد مهندس مهدی طیّب متولّد سال ۱۳۳۱ در تهران، از قریب چهل سال قبل تاکنون، به موازات درس‌آموزی و کسب فیض از محضر عالمان دین و عارفان اهل یقین، در جهت نشر و آموزش معارف اهل بیت، به سخنرانی و تدریس در جلسات دینی پرداخته و به نگارش و نشر مقالات و کتب دینی مبادرت ورزیده‌اند.

در پی درخواست‌های دانشجویان و دانش‌آموختگان و استادان علاقه مند، از قریب ۱۰ سال پیش تاکنون، در کنار تدریس و سخنرانی‌های دانشگاهی استاد، جلسه‌ای به طور منظّم، روزهای پنجشنبه بعدازظهر، در تهران تشکیل می‌شود؛ که استاد در آن به تبیین معارف الهی برای مشتاقان می‌پردازند. سخنان استاد در جلسه ی مزبور به دو صورت صوتی و تصویری ضبط می‌شود که تاکنون ۲۰ لوح فشرده‌ی شنیداری، حاوی بیش از ۳۰۰ ساعت از سخنان استاد، آماده و تکثیر شده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. مجموعه‌‌های تصویری جلسات نیز در حال آماده‌سازی برای استفاده‌ی مشتاقان است. (لازم به ذکر است که تاکنون  ۳ لوح فشرده تصویری آماده و تکثیر شده است.)

وب‌سایت “اهل ولاء” با همّت علاقه مندان به استاد اخیراً طرّاحی و راه‌اندازی شده است که علاوه بر پخش تلویزیونی همزمان جلسات استاد و تکرار آن در طول هفته، امید است به زودی کلیّه‌ی فایل‌های شنیداری و دیداری جلسات قبل ایشان، همچنین متن آثار مکتوب استاد، با امکان جستجوی موضوعی در آنها، در این سایت در دسترس کاربران عزیز قرار گیرد.

مباحث مطرح شده در جلسات استاد را می‌توان در قالب محورهای زیر دسته‌بندی کرد.

۱. آشنایی با عقاید اسلامی ( از قبیل نبوّت، امامت، مهدویّت، رجعت و … )

۲. آشنایی با آموزه‌های عرفانی مکتب اهل بیت: ( از قبیل سلسله دروس شرح مصباح‌الهدی، عرفان عملی، شرح حدیث عنوان بصری، شرح حدیث اولیاء، شرح دیدار موسی و خضر علیهماالسّلام و … )

۳. آشنایی با سیره‌ی رسول اکرم و اهل بیت، فرزندان ائمّه و برخی از اصحاب اهل بیت: و رویدادهای مهمّ تاریخ اسلام

۴. آشنایی با مراقبات و اعمال عبادی ایّام و ماه‌های سال

۵. آشنایی با حکمت برخی احکام اسلام همچون احکام مرتبط با زنان

آثار مکتوب استاد به دو حوزه‌ی کتب و مقالات قابل تقسیم می‌باشد. آشنایی با کتاب‌های استاد، در بخش مستقلّی که به همین موضوع اختصاص داده شده است، در همین سایت قابل دسترسی می‌باشد. عناوین برخی مقالات منتشر شده‌ی استاد به شرح زیر است:

۱. سرچشمۀ عرفان یا عرفان در مکتب اهل بیت علیهم السّلام ( مجلّۀ زبان و ادب دانشگاه علاّمه طباطبائی )

۲. تحلیل رفتار فرد مسلمان و شیوه ای برای اصلاح رفتار ( مجلّۀ مدیریت دولتی )

۳. معیارهای عمومی شایستگی و برتری نیروی انسانی در مدیریت اسلامی ( مجلّۀ مدیریت دولتی )

۴. مدیر موفّق از دیدگاه اسلام ( مجلّۀ مدیریت دولتی )

۵. نقش فرد در سازمان در جهت تحقّق کمال انسانی ( مجلّۀ مدیریت دولتی )

۶. جنگ و صلح در فقه اسلامی ( مجلّۀ صف )

۷. مبانی فکری حاکمیّت در اندیشۀ اسلامی ( مجلّۀ صف )

۸. انقلابی نمای ضدّ انقلاب در قرآن ( مجلّۀ صف )

۹. مسؤولیّتهای خطیر یک انقلابی ( مجلّۀ صف )

۱۰. جناحهای ضدّ انقلاب در اوّلین حکومت اسلامی ( مجلّۀ صف )

۱۱. ضرورت و نحوۀ بازسازی ارتش ( مجلّۀ صف )

استاد در پاسخ ابراز علاقه و ارادت دوستداران کتب و بیاناتشان، اینگونه سروده‌اند:

نه مرادم و نه مرشد، نه مربّی و نه استاد      به مثال طفل مانده به کلاس در دو سالم

که شنیده‌ام ز استاد، به پار، نکته‌ بسیار         ز شنیـده‌های بسیار، کمی به یاد دارم

و کنون به دومین سال، حدیث و قصّه گویم      ز برای همکلاســـــان، ز دروس پارسالم

|أین الفاطمیّون؟ فاطمیون

16767 بازدید ۲۰ نظر »

ارسال نظر

 1. یاسر گفت:

  با سلام
  لطفا ادرس محل سخنرانی استاد را اعلام فرمایید
  با تشکر

 2. علی گفت:

  تشکر دوست عزیز بابت زحمتی که کشیدی

 3. فرامرز ب گفت:

  سلام ..دست درد نکنه واقعا زحمت کشیده اید

 4. افشین بیت الهی گفت:

  لطفا آدرس ایمیل استاد طیب را لطف فرمائید و یا به ایمیلماننبفرستید یا به هر وسیله که ممکن است با استاد ارتباط برقرار بکنیم را به ما بفرمائید همسر اینجانب در سال ۷۶ تا ۷۹ از شاگردان استاد در دانشگاه علامه بودند و ما ارادت خاصی به ایشان داریم و از طرفی مشکل بزرگی داریم که باید ایشان را ببینیم یا پیامی به ایمیل شخصیشان بفرستیم خواهشمندیم کمک و راهنمایی بفرمایید .

 5. zahraaaa گفت:

  سلام ببخشید میشه راهنمایی کنید که آیا استادطیب همان استاد سایت دیده بینا هستند یاخیر. خواهشمندم جواب بدید.

 6. zahraaaa گفت:

  سلام ببخشید من از چ طریقی میتونم با استاد طیب ارتباط برقرار کنم. ببخشید ضمنا ما شهرستان هستیم… میشه ایمیلشون رو لطف کنید. اجرتون با امام زمان

 7. zahraaaa گفت:

  خیلی گرفتارم.نمیدونم باید چیکارکنم. جسارتا این ایمیل من هست اگر احیانا نشان آدرسی پیدا کردید ممنونتون میشم. Dopeikarjoza@yahoo.com.

 8. حامد گفت:

  سلام.لطفا ایمیل استاد را برای بنده بفرستید.تشکر

 9. رحمت اله گفت:

  از خدای منان آبرو ، عزت و عاقبت به خیری برای استاد مهدی طیب خواستارم . لطفاً از سخنرانی های جدید ایشان هم پخش کنید.

دسته بندی

اسکرول بار

تصویر ثابت