دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

.

استاد مهدی طیب

ماه شعبان قسمت اول۳۵:۴۹
مهه شعبان قسمت دوم۲۷:۵۶
ماه شعبان قسمت سوم۰۶:۰۱
ماه رجب قسمت دوم۲۷:۵۸
فضیلت سه ماه رجب ، شعبان ، رمضان۲۷:۱۴
ماه رجب قسمت سوم۰۷:۰۱
ماه رجب قسمت چهارم۰۲:۰۲
۰۳- علل غیبت امام دوازدهم و دو مرحله ای بودن آن و عدم غیبت سایر امامان۲۱:۴۱
۰۷- پاسخ به چند پرسش اساسی در زمینه حکومت خلفا پس از پیامبر اسلام۳۴:۱۸
۰۶- چگونگی شکل گیری حکومت خلفا پس از رحلت پیامبر اسلام در کتب اهل سنت۱:۲۰:۱۶
۰۵- نظرشیعه درزمینه حکومت پس از پیامبر اسلام وبیان دلائل آن۱:۵۰:۳۱
۰۴- نظر اهل سنت در زمینه حکومت پس از پیامبر اسلام و نقد و بررسی ادله آن۱:۳۱:۰۴
۰۳- نظر شیعه در زمینه مرجعیت فهم و تبیین دین و دلائل آن۵۸:۴۰
۰۲- نظر اهل سنت در زمینه مرجعیت فهم و تبیین دین و ارزیابی آن۳۰:۲۸
۲۲- ویژگیهای قرآن کریم، پایه های استدلال اعجاز قرآن کریم۱۲:۴۱
۲۱- تعریف و کاربردهای قرآنی واژه وحی و نظریه های مطرح شده در زمینه ماهیت وحی۱۴:۰۳
۰۱- مقدمه ای بر مبحث نبوت و درآمدی بر ضرورت دین۲۰:۴۹
۰۲- نمونه ای از دلایل متکلمین بر ضرورت دین۱۹:۲۸
۰۳- نمونه ای از دلایل فلاسفه بر ضرورت دین۱۲:۲۲
۰۴- نمونه ای از دلایل روائی بر ضرورت دین۰۴:۳۴
۰۵- هدف آفرینش۴۱:۴۲
۰۶- ضرورت دین برای تحقق هدف آفرینش۲۳:۴۸
۰۷- خدمات دین به تمدن بشری در عرصه اخلاق۳۹:۰۴
۰۸- خدمات دین به تمدن بشری در عرصه معنویت۱۷:۴۰
۰۹- خدمات دین به تمدن بشری در عرصه عدالت۱۰:۴۵
۱۰- دین و علم۴۴:۳۳
۱۱- نقد و بررسی اندیشه تعارض علم و دین در جهان غرب۱۵:۱۰
۱۳- مقدمه ای بر صفات انبیا – تعریف عصمت۰۶:۵۸
۱۴- امکان عصمت برای بشر (۱)۳۱:۵۶
۱۵- امکان عصمت برای بشر (۲)۳۸:۴۵
۱۶- دلایل ضرورت عصمت انبیاء۱۱:۲۵
۱۷- حوزه و دامنه عصمت انبیاء۲۰:۴۲
۱۸- بررسی پندار تعارض برخی آیات قرآن با عصمت انبیاء۲۰:۰۴
۱۹- تعریف معجزه ، ضرورت اعجاز انبیا، ماهیت اعجاز۱۵:۱۲
۲۰- شاخصه های اعجاز۲۳:۰۳
۲۳- اعجاز طریقی قرآن کریم۱۱:۲۰
۲۴- اعجاز لفظی قرآن کریم۴۸:۱۷
۲۶- اقسام پیامبران ، ویژگی خاتمیت در پیامبر اسلام۱۲:۰۹
۲۷- چگونگی امکان پذیر بودن ختم نبوت۲۰:۲۰
۲۸- کثرت گرائی و حصر گرائی دینی۰۴:۲۹
۳۰- بررسی و نقد نظریه کثرت گرائی دینی۳۲:۳۵
۳۱- حصر گرائی دینی۱۳:۵۱
۳۲- آزادی در انتخاب دین و مدارا با پیروان سایر ادیان۱۸:۵۳
۰۱- طرح کلی اندیشه امامت در مکتب تشیع۳۰:۵۵
۰۸- ولایت تکوینی امام و هدایت به امر و رهبری سیر باطنی مومنان۱۴:۰۸
۰۹- آیه امامت حضرت ابراهیم (علیه السلام ) و دوازده نکته در زمینه امامت۴۴:۱۵
۱۰- دوازده نفر بودن امامان در کتب اهل سنت۰۹:۰۳
۱- غیبت امام دوازدهم اصالت آن و نحوه آغاز غیبت۳۰:۲۳
۰۲- مفهوم غیبت و نحوه اعتقاد به امام غایب۱۴:۱۰
۰۴- حکمت ها و آثار سازنده غیبت امام دوازدهم۲۷:۰۴
۰۵- فوائد امام در عصر غیبت۲۴:۳۱
۰۶- دیدار امام در عصر غیبت۲۳:۲۳
۰۷- وظائف شیعه در عصر غیبت۱۶:۵۲
۰۸- مهدویت در قرآن کریم۰۴:۴۳
۰۹- مهدویت در سایر ادیان و مکاتب۱۷:۵۱
۱۰- طول عمر حضرت مهدی (عج)۰۶:۵۳
۱۱- اصالت ، مفهوم ،‌علل ، حکمت های غیبت و نحوه اعتقاد به امام غایب۳۷:۴۳
۱۲- سیمای ظاهری حضرت مهدی (عج)۱۱:۱۴
۱۳- سیره اخلاقی حضرت مهدی (عج)۲۳:۲۵
۱۴- آثار وجود امام غایب۲۰:۰۴
۱۵- شباهت های حضرت مهدی (عج) با برخی انبیا (علیهم السلام)۱۵:۰۴
۱۶- علائم ظهور حضرت مهدی (عج)۰۸:۱۶
۱۷- جهان در آستانه ظهور و ضرورت کسب آمادگی۱۱:۵۵
۱۸- سیمای جامعه جهانی پس از ظهور حضرت مهدی (عج)۰۷:۱۸
۱۹- بحرانها و دشواریهای جهان در آستانه ظهور۱۳:۲۷
۲۰- انتظار فرج۱:۲۹:۴۸
۲۱- وظایف شیعه در عصر غیبت۱:۱۳:۳۱
۲۲- دیدار حضرت مهدی (عج ) در دوران غیبت۲۱:۰۲
۲۳- منتظر راستین۰۷:۵۰
۲۴- ویژگیهای یاران حضرت مهدی (عج)۱:۰۴:۳۲
۲۵- جهانی شدن و مهدویت۰۴:۳۶
۲۶- بحرانهای جهانی و انتظار جهانی برای ظهور منجی۳۹:۳۰
۲۷- شرط تشکیل حکومت جهانی۰۶:۴۷
۲۹- پاسخ به پرسشهایی در زمینه مهدویت۵۸:۰۷
۰۱- معنای رجعت۱۲:۰۳
۰۲- ظهور ، رجعت و قیامت ، شباهت ها و تفاوت ها۴۱:۵۷
۰۳- ویژگیهای رجعت۲۴:۲۰
۰۴- ظهور مهدی (عج) و رجعت در سیر آفرینش۱۱:۵۶
۰۵- امکان پذیر بودن رجعت۴۵:۴۷
۰۶- رجعت در احادیث نبوی۰۲:۰۵
۰۷- رجعت در قرآن۲۷:۴۶
۰۸- رجعت در روایات اهل بیت علیهم السلام۱۵:۲۳
۰۹- رجعت در متون زیارات ماثوره۱۲:۲۱
۱۰- پاسخ به ایرادات مطرح شده در زمینه رجعت۳۴:۲۸
۱- لعن و تبری ۱۱:۰۳:۱۲
۰۲- لعن و تبری ۲۱:۰۹:۳۴

شرح کتاب مصباح الهدی

پاسخ به سوال پیرامون ( حب خدا )۱:۲۶
پاسح به سوال پیرامون ( نبوت و ولایت )۵:۰۷
۱- مبحث توحید – صفحات ۲۱ الی ۲۴۱:۳۱:۰۱
۲- مبحث توحید – صفحات ۲۷ الی ۲۸۱:۳۰:۲۲
۳- مبحث توحید – صفحات ۲۸ الی ۳۰۱:۲۲:۱۱
۴- مبحث توحید – صفحات ۳۰ الی ۳۱۵۹:۳۲
۵- مبحث توحید – صفحه ۳۱۴۲:۰۱
۶- مبحث توحید – صفحات ۳۲ الی ۳۴۵۹:۵۷
۷- مبحث رزق – صفحه ۳۵۴۲:۰۱
۸- مبحث رزق ( سوالات )۲۱:۲۳
۹- مبحث رزق – صفحه ۳۵۳۴:۳۶
۱۰- مبحث رزق – صفحات ۳۵ الی ۳۷۳۳:۴۹
۱۱- مبحث رزق – صفحات ۳۷ الی ۳۹۳۷:۱۱
۱۲- مبحث قناعت – صفحات ۴۰ الی ۴۲۱:۲۲:۳۱
۱۳- مبحث قناعت – صفحات ۴۲ الی ۴۴۱:۱۴:۳۵
۱۴- مبحث خود را مهمان خدا دیدن – صفحه ۴۵۱:۱۸:۲۲
۱۵- مبحث خود را مهمان خدا دیدن – صفحه ۴۶۴۱:۳۲
۱۶- مبحث کاستیها و ابتلائات – صفحات ۴۷ الی ۴۸۵۷:۲۰
۱۷- مبحث کاستیها و ابتلائات – صفحات ۴۸ الی ۵۰۵۷:۱۶
۱۸- مبحث کاستیها و ابتلائات – صفحات ۵۰ الی ۵۳۴۴:۲۲
۱۹- مبحث کاستیها و ابتلائات – صفحات ۵۳ الی ۵۵۱:۰۷:۳۳
۲۰- مبحث کاستیها و ابتلائات – صفحات ۵۵ الی ۵۶۴۴:۰۶
۲۱- مبحث کاستیها و ابتلائات – صفحات ۵۷ الی ۵۹۱:۲۳:۱۰
۲۲- مبحث کاستیها و ابتلائات – صفحات ۵۹ الی ۶۳۱:۲۸:۱۴
۲۳- مبحث کاستیها و ابتلائات – صفحات ۶۴ الی ۶۶۳۸:۰۹
۲۴- مبحث تسلیم – صفحه ۶۷۴۰:۲۸
۲۵- مبحث تسلیم – صفحات ۶۸ الی ۶۹۱:۰۷:۱۴
۲۶- مبحث تسلیم – صفحات ۷۰ الی ۷۳۵۳:۵۸
۲۷- مبحث تسلیم – صفحات ۷۳ الی ۷۴۱۷:۴۶
۲۸- مبحث رضا – صفحات ۷۵ الی ۷۶۵۳:۱۶
۲۹- مبحث رضا – صفحات ۷۷ الی ۸۰۱:۱۰:۱۸
۳۰- مبحث رضا – صفحات ۸۱ الی ۸۲۳۷:۴۲
۳۱- مبحث شکر – صفحه ۸۳۲۶:۲۲
۳۲- مبحث شکر – صفحات ۸۴ الی ۸۶۳۰:۲۶
۳۳- مبحث موت و فنا – صفحه ۸۷۳۲:۴۲
۳۴- مبحث موت و فنا – صفحات ۸۸ الی ۸۹۴۸:۴۰
۳۵- مبحث موت و فنا – صفحه ۸۹۱۳:۰۶
۳۶- مبحث موت و فنا – صفحات ۸۹ الی ۹۰۲۹:۱۲
۳۷- مبحث موت و فنا – صفحات ۹۰ الی ۹۱۱۱:۲۹
۳۸- مبحث موت و فنا – صفحات ۹۱ الی ۹۲۵۵:۵۲
۳۹- مبحث موت و فنا – صفحات ۹۲ الی ۹۵۵۶:۰۷
۴۰- مبحث موت و فنا – صفحات ۹۵ الی ۹۶۱:۰۱:۱۵
۴۱- مبحث موت و فنا – صفحات ۹۶ الی ۹۹۵۴:۰۷
۴۲- مبحث یقین – صفحه ۱۰۰۳۱:۲۴
۴۳- مبحث یقین – صفحات ۱۰۰ الی ۱۰۳۴۷:۲۷
۴۴- مبحث یقین – صفحه ۱۰۳۳۶:۱۵
۴۵- مبحث یقین – صفحه ۱۰۴۲۵:۵۸
۴۶- مبحث محبت – صفحات ۱۰۵ الی ۱۰۷۴۴:۱۴
۴۷- مبحث محبت – صفحه ۱۰۷۲۳:۱۸
۴۸- مبحث محبت – صفحات ۱۰۸ الی ۱۰۹۴۱:۰۶
۴۹- مبحث محبت – صفحه ۱۰۹۳۱:۵۸
۵۰- مبحث محبت – صفحه ۱۱۰۵۴:۳۲
۵۱- مبحث محبت – صفحات ۱۱۱ الی ۱۱۲۵۷:۲۴
۵۲- مبحث محبت – صفحات ۱۱۳ الی ۱۱۴۵۷:۳۱
۵۳- مبحث محبت – صفحه ۱۱۴۲۱:۳۰
۵۴- مبحث محبت – صفحه ۱۱۴۱۷:۲۹
۵۵- مبحث محبت – صفحه ۱۱۵۴۵:۰۹
۵۶- مبحث محبت – صفحات ۱۱۶ الی ۱۱۷۱:۱۴:۳۶
۵۷- مبحث محبت – صفحه ۱۱۷۴۱:۰۱
۵۸- مبحث محبت – صفحه ۱۱۸۳۹:۳۵
۵۹- مبحث محبت – صفحات ۱۱۸ الی ۱۲۰۱:۰۳:۱۴
۶۰- مبحث محبت – صفحات ۱۲۰ الی ۱۲۱۱:۰۴:۴۸
۶۱- مبحث محبت – صفحات ۱۲۲ الی ۱۲۳۱:۰۹:۵۰
۶۲- مبحث محبت – صفحات ۱۲۳ الی ۱۲۵۵۵:۳۴
۶۳- مبحث محبت – صفحات ۱۲۵ الی ۱۲۶۴۷:۵۳
۶۴- مبحث محبت – صفحات ۱۲۶ الی ۱۲۷۳۴:۴۱
۶۷- پاسخ به سوال پیرامون ( دعا و رضا )۱۳:۱۶
۶۸- تعریف ذکر ، ذکر در قران و احادیث۲۸:۱۸
۶۹- آثار ذکر (۱)۳۹:۱۴
۷۰- آثار ذکر (۲)۲۵:۳۴
۷۱- آثار ذکر (۳)۴۷:۲۱
۷۲- اهمیت تذکر و تمهیدات اسلام برای این امر۳۹:۳۲
۷۳- مراتب ذکر : ذکر لسانی۳۹:۲۵
۷۴- مراتب ذکر : ذکر معنوی۳۴:۳۲
۷۵- مراتب ذکر : ذکر قلبی۳۸:۳۸
۷۶- مدارج ذکر – موانع اصلی یاد و توجه به خدا۴۷:۴۸
۷۷- مبحث ذکر – صفحه ۱۲۸۲۱:۱۲
۷۸- مبحث ذکر – صفحات ۱۲۸ الی ۱۳۰۵۱:۰۲
۷۹- مبحث ذکر – صفحات ۱۳۰۴۱:۵۷
۸۰- مبحث ذکر – صفحات ۱۳۰ الی ۱۳۱۳۰:۲۵
۸۱- مبحث ذکر – صفحه ۱۳۱۱۵:۳۹
۸۲- درآمدی بر مبحث دنیا و آخرت۱۵:۰۳
۸۳- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۳۲۲۲:۲۵
۸۴- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۳۲ الی ۱۳۳۲۷:۳۸
۸۵- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۳۳ الی ۱۳۴۲۲:۰۲
۸۶- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۳۴۳۳:۳۷
۸۷- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۳۵ الی ۱۳۶۴۷:۱۹
۸۸- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۳۶۴۱:۴۵
۸۹- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۳۷۱۰:۰۵
۹۰- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۳۷۳۲:۱۴
۹۱- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۳۷ الی ۱۳۸۵۵:۰۹
۹۲- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۳۸ الی ۱۳۹۵۸:۲۸
۹۳- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۳۹ الی ۱۴۰۳۳:۰۳
۹۴- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۴۰ الی ۱۴۱۳۲:۰۳
۹۵- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۴۱۲۱:۳۳
۹۶- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۴۱ الی ۱۴۲۲۷:۵۵
۹۷- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۴۳۴۵:۱۰
۹۸- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۴۴۳۷:۲۲
۹۹- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۴۵ الی ۱۴۶۴۵:۱۰
۱۰۰- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۴۶۳۱:۵۳
۱۰۱- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۴۷ الی ۱۴۸۲۸:۲۱
۱۰۲- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۴۸۱۹:۱۲
۱۰۳- مبحث دنیا و آخرت – صفحه ۱۴۹۳۸:۰۳
۱۰۴- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۴۹ الی ۱۵۱۴۴:۲۰
۱۰۵- مبحث دنیا و آخرت – صفحات ۱۵۱ الی ۱۵۳۴۲:۳۹
۱۰۶- درآمدی بر مبحث بهشت و دوزخ۳۹:۱۱
۱۰۷- مبحث بهشت و دوزخ – صفحه ۱۵۴۳۸:۴۳
۱۰۸- مبحث بهشت و دوزخ – صفحات ۱۵۴ الی ۱۵۵۵۶:۰۲
۱۰۹- مبحث بهشت و دوزخ – صفحات ۱۵۵ الی ۱۵۶۳۵:۵۳
۱۱۰- مبحث بهشت و دوزخ – صفحات ۱۵۶ الی ۱۵۷۵۰:۴۱
۱۱۱- مبحث بهشت و دوزخ – صفحات ۱۵۷ الی ۱۵۸۳۱:۲۷
اقسام روزه داران ، ماه رمضان ضیافت الله۵۸:۱۰
تعابیر روزه در قرآن ، صبر ، صیام ، سیاحت۴۰:۱۱
آیات روزه در سوره بقره ، مراتب تقوا۴۵:۳۹
حکمت ها و هدف های روزه به صورت خاص۴۸:۱۰
وظایف ما در ماه رمضان دعای ۴۴ صحیفه سجادیه۱۷:۰۱
ماه رمضان دوره سازندگی ، خطبه شعبانیه۲۸:۱۶
اسرار زیارت ( اهل بیت ( علیهم السلام ) کیستند و به زیارت که می رویم؟ )۳۳:۰۲
چرا نماز می خوانیم۲۱:۱۷
۰۱- آداب زیارت۱۵:۳۷
۰۳- اسرار زیارت ( زیارت چیست ؟)۲۵:۱۴
۰۴- اسرار زیارت ( زیارت چه آثاری دارد ؟)۰۹:۰۳
۰۵- اسرار زیارت ( چگونه به زیارت برویم؟)۴۵:۳۳
۰۶- اسرار زیارت ( در حرم چگونه باشیم؟)۳۲:۰۵
۰۳- روزه به عنوان یک عبادت۲۱:۵۲
۰۹- عید فطر۲۷:۰۳
۱۰- سئولات در مورد عید فطر۰۲:۵۳
۰۱- ماه ذی قعده و نماز استغفار۱۱:۰۵
۰۲- نماز نخستین یکشنبه ماه ذی قعده (۱)۰۸:۲۱
۰۳- نماز نخستین یکشنبه ماه ذی قعده (۲)۱۵:۳۶
۰۴- حدیثی درباره نماز اولین یکشنبه ماه ذی قعده۰۷:۴۸
۰۵- مراقبات شب نیمه ماه ذی قعده۱۶:۴۶
۰۶- روزهای ۲۳ و ۲۵ ماه ذی قعده۱۱:۰۵
۱- ماه ذی الحجه (۱)۱۵:۰۰
۰۲- ماه ذی الحجه (۲)۱۳:۳۰
۰۳- باطن مناسک حج۱:۰۶:۱۹
۰۴. ماه ذیجه۱۵:۰۰
۰۵. مراقبات دهه اول ذی حجه۲۵:۴۰
۰۶. اهمیت شب های دهه اول ماه ذی حجه۰۴:۵۰
۰۷. مراقبات شب نهم ذی حجه۰۱:۵۳
۰۸. مراقبات روز عرفه و دعاهای آن روز۰۴:۲۳
۰۹. باطن مناسک حج۱:۰۶:۱۹
۱۰. عید غدیر و مراقبات آن۳۰:۳۲

 عرفان

۱- پیشگفتار در توحید افعالی۹:۰۹
۲- حادثه آفرینی جز خدا در زندگی انسان نیست (۱)۳۶:۴۷
۳- حادثه آفرینی جز خدا در زندگی انسان نیست (۲)۲۲:۲۹
۴- سوال ( کیفر اعمال )۰۰:۴۸
۵- سوال ( آیا علم خدا باعث جبر می شود )۴:۵۸
۶- تمام حوادث زندگی انسان خیرند۴۰:۴۱
۷- تاثیرات روحی و رفتاری خیر تلقی کردن حوادث و موقعیت های زندگی۲۳:۲۵
۸- معنای خیر بودن حوادث و موقعیت های زندگی۳۶:۰۳
۹- تسلیم در برابر مقدرات و مقررات الهی رمز بازگشت انسان به خویشتن خویش۳۲:۴۳
۱۰- عکس العمل های انسان در برابر حوادث و موقعیت ها۲۱:۲۳
۱۱- زندگی دنیا جز بازی نیست۲۲:۲۴
۱۲- ارزیابی عکس العمل هائی که از انسان سر میزند و تاثیر آنها۳۸:۱۴
۱- کلیّات ( مقدمه ای بر مباحث عرفان عملی )۲:۳۹
۲- کلیّات ( ضرورت ، فوریت و راه خودسازی )۴۲:۳۱
۳- کلیّات ( شاخصه های رویکرد سالکان به دین )۴۷:۱۰
۵- کلیّات ( مسیر و مقصد نهائی سلوک )۳۳:۲۰
۶- کلیّات ( موت اختیاری )۱۸:۵۵
۷- کلیّات ( فنا )۱۷:۱۴
۸- در آستانه سلوک ( یقظه و بیداری )۵۴:۱۲
۹- در آستانه سلوک ( توبه و تغییر مسیر )۴۲:۵۴
۱۰- در آستانه سلوک ( طلب )۵۰:۴۷
۱۱- در آستانه سلوک ( نقش محبت در سلوک )۱:۰۳:۰۷
۱۲- بنیان‌های حیات و سلوک عرفانی ( محبت و عشق الهی )۵۸:۲۰
۱۳- بنیان‌های حیات و سلوک عرفانی ( آثار محبت عبد به خدا )۳۶:۴۶
۱۴- بنیان‌های حیات و سلوک عرفانی ( توحید افعالی )۱:۰۳:۴۰
۱۵- بنیان‌های حیات و سلوک عرفانی ( توحید در تاثیر )۴:۳۳
۱۶- بنیان‌های حیات و سلوک عرفانی ( توحید در ربوبیت )۳۶:۴۴
۱۷- بنیان‌های حیات و سلوک عرفانی ( توحید در رزاقیت )۱۳:۱۳
۱۸- بنیان‌های حیات و سلوک عرفانی ( حسن ظن و اعتماد به خدا )۱۱:۲۸
۱۹- بنیان‌های حیات و سلوک عرفانی( اطمینان و ثبات در توحید )۱۴:۳۴
۲۰- بنیان‌های حیات و سلوک عرفانی ( باور و یقین توحیدی )۲۵:۵۳
۲۱- روحیات عرفانی ( خوف و رجا (۱) )۱:۰۳:۵۰
۲۲- روحیات عرفانی ( خوف و رجا (۲) )۴۶:۳۸
۲۳- روحیات عرفانی ( زهد به دنیا و رغبت به آخرت و برزخ )۴۱:۲۷
۲۴- روحیات عرفانی ( ضیافت و قناعت )۳۹:۵۳
۲۵- روحیات عرفانی ( صبر )۵۶:۲۲
۲۶- روحیات عرفانی ( رضا )۴۸:۴۱
۲۷- روحیات عرفانی ( شکر )۳۱:۱۸
۲۸- روحیات عرفانی ( توکل )۲۶:۱۲
۲۹- روحیات عرفانی ( تفویض و تسلیم )۲۵:۰۶
۳۰- پایه‌های اساسی سلوک ( عبادت و عبودیت (۱) )۱:۰۱:۱۹
۳۱- پایه‌های اساسی سلوک ( عبادت و عبودیت (۲) )۴۲:۳۳
۳۲- پایه‌های اساسی سلوک ( نماز برترین عبادت )۹:۱۱
۳۳- پایه‌های اساسی سلوک ( ذکر و یاد خدا (۱) )۱:۲۶:۰۵
۳۴- پایه‌های اساسی سلوک ( ذکر و یاد خدا (۲) )۵۶:۵۵
۳۵- پایه‌های اساسی سلوک ( مراقبه )۱۹:۱۷
۳۶- پایه‌های اساسی سلوک ( فکر )۴۲:۵۹
۳۷- آداب سلوک ( نکات کلی در آداب سلوک )۱:۰۳:۱۲
۳۸- آداب سلوک ( دستورالعملهای سلوک )۱:۰۹:۲۵
۳۹- آداب سلوک ( تذکراتی در زمینه سلوک )۲۱:۱۴
۴۰- آداب سلوک ( هشدارهائی برای عدم انحراف در سلوک )۴۹:۰۱
۰۱- حدیث در توصیف اولیاء الله۱:۰۷:۱۱
۰۲- شرح حدیث عنوان بصری (۱)۵۳:۴۶
۰۳- شرح حدیث عنوان بصری (۲)۱:۱۰:۲۴
۰۴- شرح حدیث عنوان بصری (۳)۱:۱۰:۲۵
۰۶- شرح حدیث عنوان بصری (۵)۵:۱۰
۰۷- شرح حدیث عنوان بصری (۶)۱:۱۵:۵۳
۰۸- شرح داستان حضرت خضر و موسی (ع)۳۸:۰۰
۱- محبت ( بنده به خدا )۱:۱۵:۲۸
۲- محبت ( خدا به بنده )۵۵:۵۹
۱- مبدأ آفرینش جهان و غایت تکامل انسان محبّت است (۱)۲۲:۳۵
۲- مبدأ آفرینش جهان و غایت تکامل انسان محبّت است (۲)۱۲:۲۸
۳- مبدأ آفرینش جهان و غایت تکامل انسان محبّت است (۳)۳۶:۱۲
۴- هدف تهذیب اخلاق، در کمالات و مقامات از حد رستن است، ممکنات و مخلوقات مظاهر اسماء خدایند (۱)۳۳:۳۳
۵- هدف تهذیب اخلاق، در کمالات و مقامات از حد رستن است، ممکنات و مخلوقات مظاهر اسماء خدایند (۲)۰۰:۳۲
۶- هدف تهذیب اخلاق، در کمالات و مقامات از حد رستن است، ممکنات و مخلوقات مظاهر اسماء خدایند (۳)۲:۴۱
۷- هدف تهذیب اخلاق، در کمالات و مقامات از حد رستن است، ممکنات و مخلوقات مظاهر اسماء خدایند (۴)۲:۱۶
۸- هدف تهذیب اخلاق، در کمالات و مقامات از حد رستن است، ممکنات و مخلوقات مظاهر اسماء خدایند (۵)۰۰:۱۹
۹- خلایق و از جمله انبیاء و اولیاء ( علیهم السلام ) همچون اسماء خداوند با یکدیگر مختلفند۳۰:۵۵
۱۰- اهل بیت ( علیهم السلام ) مظهر جمیع اسماء خداوند و جامع همه کمالاتند۲۴:۵۳
۰۱- زن از دیدگاه اسلام۱:۰۱:۲۱
۰۲- حجاب (۱)۱۵:۳۲
۰۳- حجاب (۲)۴۶:۴۰
۰۴- حجاب (۲) ( سوال )۰۷:۲۶
۰۵- حجاب (۳)۱۶:۴۷
۰۶- حجاب (۴)۱۶:۴۹
۰۷- حجاب از منظر عقل و احساس۵۸:۲۴
۰۸- حجاب از منظر قران و عترت۱:۱۱:۲۲
۰۹- آسیب شناسی حجاب در جامعه معاصر ایران۳۱:۳۶
۱۰- درمان بیماری خود آرائی و خودنمائی برخی از بانوان در جامعه ما۵۲:۴۵
۱۱- مردان و معضل خود آرائی و خودنمائی برخی از بانوان در جامعه ما۳۰:۱۳
۱۲- چند تذکر اساسی۲۰:۳۳
۱۳- معرفی چند منبع مطالعاتی در زمینه حجاب و زن۰۹:۴۸
۱۴- نکاتی در زمینه احکام اسلام در رابطه با زن و مرد۱:۰۱:۲۲
۱۵- تعدد زوجات در اسلام۱:۴۷:۵۱

 کلیپ تصویری

  کلیپ شماره ۱        

videologo2

کلیپ شماره 2

    کلیپ شماره ۲  

videologo2

videologo2۳videologo2۴
  • videologo2۵
videologo2۶
  • videologo2۷
videologo2۸
  • videologo2
  • ۹
videologo2۱۰

۱۱

 • videologo2
videologo2۱۲
  •     ۱۳videologo2
videologo2

استاد مهندس مهدی طیّب متولّد سال ۱۳۳۱ در تهران، از قریب چهل سال قبل تاکنون، به موازات درس‌آموزی و کسب فیض از محضر عالمان دین و عارفان اهل یقین، در جهت نشر و آموزش معارف اهل بیت، به سخنرانی و تدریس در جلسات دینی پرداخته و به نگارش و نشر مقالات و کتب دینی مبادرت ورزیده‌اند.

در پی درخواست‌های دانشجویان و دانش‌آموختگان و استادان علاقه مند، از قریب ۱۰ سال پیش تاکنون، در کنار تدریس و سخنرانی‌های دانشگاهی استاد، جلسه‌ای به طور منظّم، روزهای پنجشنبه بعدازظهر، در تهران تشکیل می‌شود؛ که استاد در آن به تبیین معارف الهی برای مشتاقان می‌پردازند. سخنان استاد در جلسه ی مزبور به دو صورت صوتی و تصویری ضبط می‌شود که تاکنون ۲۰ لوح فشرده‌ی شنیداری، حاوی بیش از ۳۰۰ ساعت از سخنان استاد، آماده و تکثیر شده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. مجموعه‌‌های تصویری جلسات نیز در حال آماده‌سازی برای استفاده‌ی مشتاقان است. (لازم به ذکر است که تاکنون  ۳ لوح فشرده تصویری آماده و تکثیر شده است.)

وب‌سایت “اهل ولاء” با همّت علاقه مندان به استاد اخیراً طرّاحی و راه‌اندازی شده است که علاوه بر پخش تلویزیونی همزمان جلسات استاد و تکرار آن در طول هفته، امید است به زودی کلیّه‌ی فایل‌های شنیداری و دیداری جلسات قبل ایشان، همچنین متن آثار مکتوب استاد، با امکان جستجوی موضوعی در آنها، در این سایت در دسترس کاربران عزیز قرار گیرد.

مباحث مطرح شده در جلسات استاد را می‌توان در قالب محورهای زیر دسته‌بندی کرد.

۱. آشنایی با عقاید اسلامی ( از قبیل نبوّت، امامت، مهدویّت، رجعت و … )

۲. آشنایی با آموزه‌های عرفانی مکتب اهل بیت: ( از قبیل سلسله دروس شرح مصباح‌الهدی، عرفان عملی، شرح حدیث عنوان بصری، شرح حدیث اولیاء، شرح دیدار موسی و خضر علیهماالسّلام و … )

۳. آشنایی با سیره‌ی رسول اکرم و اهل بیت، فرزندان ائمّه و برخی از اصحاب اهل بیت: و رویدادهای مهمّ تاریخ اسلام

۴. آشنایی با مراقبات و اعمال عبادی ایّام و ماه‌های سال

۵. آشنایی با حکمت برخی احکام اسلام همچون احکام مرتبط با زنان

آثار مکتوب استاد به دو حوزه‌ی کتب و مقالات قابل تقسیم می‌باشد. آشنایی با کتاب‌های استاد، در بخش مستقلّی که به همین موضوع اختصاص داده شده است، در همین سایت قابل دسترسی می‌باشد. عناوین برخی مقالات منتشر شده‌ی استاد به شرح زیر است:

۱. سرچشمۀ عرفان یا عرفان در مکتب اهل بیت علیهم السّلام ( مجلّۀ زبان و ادب دانشگاه علاّمه طباطبائی )

۲. تحلیل رفتار فرد مسلمان و شیوه ای برای اصلاح رفتار ( مجلّۀ مدیریت دولتی )

۳. معیارهای عمومی شایستگی و برتری نیروی انسانی در مدیریت اسلامی ( مجلّۀ مدیریت دولتی )

۴. مدیر موفّق از دیدگاه اسلام ( مجلّۀ مدیریت دولتی )

۵. نقش فرد در سازمان در جهت تحقّق کمال انسانی ( مجلّۀ مدیریت دولتی )

۶. جنگ و صلح در فقه اسلامی ( مجلّۀ صف )

۷. مبانی فکری حاکمیّت در اندیشۀ اسلامی ( مجلّۀ صف )

۸. انقلابی نمای ضدّ انقلاب در قرآن ( مجلّۀ صف )

۹. مسؤولیّتهای خطیر یک انقلابی ( مجلّۀ صف )

۱۰. جناحهای ضدّ انقلاب در اوّلین حکومت اسلامی ( مجلّۀ صف )

۱۱. ضرورت و نحوۀ بازسازی ارتش ( مجلّۀ صف )

استاد در پاسخ ابراز علاقه و ارادت دوستداران کتب و بیاناتشان، اینگونه سروده‌اند:

نه مرادم و نه مرشد، نه مربّی و نه استاد      به مثال طفل مانده به کلاس در دو سالم

که شنیده‌ام ز استاد، به پار، نکته‌ بسیار         ز شنیـده‌های بسیار، کمی به یاد دارم

و کنون به دومین سال، حدیث و قصّه گویم      ز برای همکلاســـــان، ز دروس پارسالم

|أین الفاطمیّون؟ فاطمیون

14464 بازدید ۲۰ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. یاسر گفت:

  با سلام
  لطفا ادرس محل سخنرانی استاد را اعلام فرمایید
  با تشکر

 2. علی گفت:

  تشکر دوست عزیز بابت زحمتی که کشیدی

 3. فرامرز ب گفت:

  سلام ..دست درد نکنه واقعا زحمت کشیده اید

 4. افشین بیت الهی گفت:

  لطفا آدرس ایمیل استاد طیب را لطف فرمائید و یا به ایمیلماننبفرستید یا به هر وسیله که ممکن است با استاد ارتباط برقرار بکنیم را به ما بفرمائید همسر اینجانب در سال ۷۶ تا ۷۹ از شاگردان استاد در دانشگاه علامه بودند و ما ارادت خاصی به ایشان داریم و از طرفی مشکل بزرگی داریم که باید ایشان را ببینیم یا پیامی به ایمیل شخصیشان بفرستیم خواهشمندیم کمک و راهنمایی بفرمایید .

 5. zahraaaa گفت:

  سلام ببخشید میشه راهنمایی کنید که آیا استادطیب همان استاد سایت دیده بینا هستند یاخیر. خواهشمندم جواب بدید.

 6. zahraaaa گفت:

  سلام ببخشید من از چ طریقی میتونم با استاد طیب ارتباط برقرار کنم. ببخشید ضمنا ما شهرستان هستیم… میشه ایمیلشون رو لطف کنید. اجرتون با امام زمان

 7. zahraaaa گفت:

  خیلی گرفتارم.نمیدونم باید چیکارکنم. جسارتا این ایمیل من هست اگر احیانا نشان آدرسی پیدا کردید ممنونتون میشم. Dopeikarjoza@yahoo.com.

 8. حامد گفت:

  سلام.لطفا ایمیل استاد را برای بنده بفرستید.تشکر

 9. رحمت اله گفت:

  از خدای منان آبرو ، عزت و عاقبت به خیری برای استاد مهدی طیب خواستارم . لطفاً از سخنرانی های جدید ایشان هم پخش کنید.

دسته بندی

اسکرول بار