دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

.

https://www.zahra-media.ir/110/2013/01/200px-FirstSurahKoran2.jpg

سوره ی مبارکه حمد۰۰:۲۶
سوره ی مبارکه بقره۱:۰۵:۳۰
سوره ی مبارکه آل عمران۳۹:۲۳
سوره ی مبارکه نساء۴۷:۱۷
سوره ی مبارکه مائده۳۳:۵۷
سوره ی مبارکه انعام۳۷:۰۸
سوره ی مبارکه اعراف۳۹:۳۴
سوره ی مبارکه انفال۱۴:۳۴
سوره ی مبارکه توبه۳۰:۴۲
سوره ی مبارکه یونس۲۱:۵۶
سوره ی مبارکه هود۲۲:۵۰
سوره ی مبارکه یوسف۲۰:۲۱
سوره ی مبارکه رعد۱۰:۳۶
سوره ی مبارکه ابراهیم۹:۴۰
سوره ی مبارکه حجر۸:۲۵
سوره ی مبارکه نحل۱۹:۲۶
سوره ی مبارکه اسراء۱۶:۳۵
سوره ی مبارکه کهف۱۶:۵۱
سوره ی مبارکه مریم۱۰:۲۷
سوره ی مبارکه طه۱۴:۲۴
سوره ی مبارکه انبیاء۱۳:۱۴
سوره ی مبارکه حج۱۳:۴۸
سوره ی مبارکه مؤمنون۱۱:۳۸
سوره ی مبارکه نور۱۳:۵۲
سوره ی مبارکه فرقان۱۰:۴۴
سوره ی مبارکه شعراء۱۵:۳۱
سوره ی مبارکه نمل۱۳:۳۱
سوره ی مبارکه قصص۱۵:۴۹
سوره ی مبارکه عنکبوت۱۰:۵۰
سوره ی مبارکه روم۹:۱۲
سوره ی مبارکه لقمان۵:۵۲
سوره ی مبارکه سجده۴:۰۸
سوره ی مبارکه احزاب۱۴:۱۰
سوره ی مبارکه سبأ۹:۳۵
سوره ی مبارکه فاطر۸:۴۵
سوره ی مبارکه یس۸:۲۳
سوره ی مبارکه صافات۱۱:۲۹
سوره ی مبارکه ص۹:۲۰
سوره ی مبارکه زمر۱۴:۰۴
سوره ی مبارکه غافر۱۴:۱۶
سوره ی مبارکه فصلت۹:۳۲
سوره ی مبارکه شوری۹:۳۵
سوره ی مبارکه زخرف۹:۵۹
سوره ی مبارکه دخان۴:۲۱
سوره ی مبارکه جاثیه۵:۴۲
سوره ی مبارکه احقاف۷:۱۲
سوره ی مبارکه محمد۶:۲۸
سوره ی مبارکه فتح۶:۴۹
سوره ی مبارکه حجرات۴:۰۴
سوره ی مبارکه ق۴:۴۵
سوره ی مبارکه ذاریات۴:۳۶
سوره ی مبارکه طور۴:۰۹
سوره ی مبارکه نجم۴:۲۹
سوره ی مبارکه قمر۴:۴۸
سوره ی مبارکه الرحمن۴:۳۸
سوره ی مبارکه واقعه۵:۰۴
سوره ی مبارکه حدید۶:۴۱
سوره ی مبارکه مجادله۵:۳۰
سوره ی مبارکه حشر۵:۱۰
سوره ی مبارکه ممتحنه۳:۵۲
سوره ی مبارکه صف۲:۲۶
سوره ی مبارکه جمعه۲:۰۲
سوره ی مبارکه منافقون۲:۱۱
سوره ی مبارکه تغابن۳:۱۱
سوره ی مبارکه طلاق۳:۲۱
سوره ی مبارکه تحریم۲:۵۶
سوره ی مبارکه ملک۳:۴۱
سوره ی مبارکه قلم۳:۵۴
سوره ی مبارکه حاقه۳:۰۹
سوره ی مبارکه معارج۲:۴۶
سوره ی مبارکه نوح۲:۳۷
سوره ی مبارکه جن۳:۱۰
سوره ی مبارکه مزمل۲:۲۷
سوره ی مبارکه مدثر۳:۲۶
سوره ی مبارکه قیامه۲:۱۷
سوره ی مبارکه انسان۲:۵۵
سوره ی مبارکه مرسلات۲:۳۷
سوره ی مبارکه نبأ۲:۱۳
سوره ی مبارکه نازعات۲:۲۳
سوره ی مبارکه عبس۱:۵۱
سوره ی مبارکه تکویر۱:۱۸
سوره ی مبارکه انفطار۱:۰۰
سوره ی مبارکه مطففین۱:۵۹
سوره ی مبارکه انشقاق۱:۱۸
سوره ی مبارکه انشقاق۱:۱۸
سوره ی مبارکه بروج۱:۱۹
سوره ی مبارکه طارق۰۰:۴۹
سوره ی مبارکه اعلی۱:۰۱
سوره ی مبارکه غاشیه۱:۱۳
سوره ی مبارکه فجر۱:۴۲
سوره ی مبارکه بلد۱:۰۱
سوره ی مبارکه شمس۰۰:۵۳
سوره ی مبارکه لیل۱:۰۲
سوره ی مبارکه ضحی۰۰:۳۵
سوره ی مبارکه شرح۰۰:۲۳
سوره ی مبارکه تین۰۰:۲۷
سوره ی مبارکه علق۰۰:۵۷
سوره ی مبارکه قدر۰۰:۲۱
سوره ی مبارکه بینه۱:۰۵
سوره ی مبارکه زلزله۰۰:۳۱
سوره ی مبارکه عادیات۰۰:۳۴
سوره ی مبارکه قارعه۰۰:۲۹
سوره ی مبارکه تکاثر۰۰:۲۷
سوره ی مبارکه عصر۰۰:۱۶
سوره ی مبارکه همزه۰۰:۲۸
سوره ی مبارکه فیل۰۰:۱۷
سوره ی مبارکه قریش۰۰:۱۹
سوره ی مبارکه ماعون۰۰:۲۰
سوره ی مبارکه کوثر۰۰:۱۴
سوره ی مبارکه کافرون۰۰:۱۹
سوره ی مبارکه نصر۰۰:۱۵
سوره ی مبارکه مسد۰۰:۱۹
سوره ی مبارکه اخلاص۰۰:۱۵
سوره ی مبارکه فلق۰۰:۲۰
سوره ی مبارکه ناس۰۰:۲۱
سوره حمد۰۱:۲۸
سروه بقره۰۳:۴۲:۵۴
سوره آل عمران۰۲:۰۶:۰۹
سوره نساء۲:۱۲:۵۷
سوره مائده۰۲:۰۸:۲۴
سوره انعام۰۱:۵۳:۲۱
سوره اعراف۰۲:۰۰:۱۹
سوره انفال۴۴:۴۳
سوره توبه۰۱:۳۱:۵۲
سوره یونس۰۱:۰۹:۳۵
سوره هود۰۱:۱۰:۲۲
سوره یوسف۰۱:۰۳:۵۶
سوره رعد۳۰:۵۵
سوره ابراهیم۲۹:۴۱
سوره حجر۲۵:۴۵
سوره نحل۰۱:۰۷:۲۹
سوره اسراء۵۸:۳۰
سوره کهف۵۸:۵۹
سوره مریم۳۶:۳۲
سوره طه۴۸:۰۰
سوره انبیاء۴۲:۱۱
سوره حج۴۴:۳۶
سوره مومنون۳۷:۵۱
سوره نور۴۸:۲۷
سوره فرقان۳۱:۵۴
سوره شعراء۵۲:۴۸
سوره نمل۴۳:۲۶
سوره قصص۵۲:۱۰
سوره عنکبوت۳۶:۵۴
سوره روم۳۰:۰۶
سوره لقمان۱۹:۰۴
سوره سجده۱۳:۲۶
سوره احزاب۴۶:۵۵
سوره سبأ۲۹:۴۹
سوره فاطر۲۸:۲۱
سوره یس۲۶:۵۶
سوره صافات۳۴:۲۱
سوره ص۲۷:۴۰
سوره زمر۴۱:۵۱
سوره غافر۴۴:۱۱
سوره فصلت۲۹:۰۳
سوره شوری۳۰:۲۸
سوره زخرف۰۱:۰۱:۵۳
سوره دخان۲۷:۲۶
سوره جاثیه۱۶:۵۵
سوره احقاف۲۲:۰۸
سوره محمد۱۸:۴۸
سوره فتح۱۹:۴۹
سوره حجرات۲۵:۱۷
سوره ق۱۳:۰۶
سوره ذاریات۳۸:۲۰
سوره طور۲۳:۲۷
سوره نجم۱۲:۴۲
سوره قمر۱۲:۳۹
سوره رحمن۱۴:۴۸
سوره واقعه۱۶:۴۶
سوره حدید۲۱:۱۵
سوره مجادله۱۶:۳۱
سوره حشر۱۶:۱۳
سوره ممتحنه۱۳:۰۲
سوره صف۰۷:۴۹
سوره جمعه۰۶:۱۴
سوره منافقون۰۶:۳۸
سوره تغابن۰۹:۰۳
سوره طلاق۱۰:۳۴
سوره تحریم۱۰:۰۲
سوره ملک۱۱:۴۲
سوره قلم۱۱:۵۵
سوره حاقه۱۰:۴۱
سوره معارج۰۸:۴۳
سوره نوح۰۸:۱۹
سوره جن۰۹:۴۰
سوره مزمل۰۷:۲۱
سوره مدثر۱۰:۱۶
سوره قیامه۰۶:۳۱
سوره انسان۰۹:۳۲
سوره مرسلات۰۸:۱۴
سوره نبأ۰۷:۴۱
سوره نازعات۰۷:۳۵
سوره عبس۰۶:۰۴
سوره تکویر۰۴:۳۴
سوره انفطار۰۳:۲۴
سوره مطففین۰۷:۲۷
سوره انشقاق۰۴:۳۰
سوره بروج۰۴:۳۱
سوره طارق۰۲:۴۵
سوره اعلی۰۳:۰۴
سوره غاشیه۰۳:۴۸
سوره فجر۰۵:۴۷
سوره بلد۰۳:۱۷
سوره شمس۰۲:۳۷
سوره لیل۰۳:۱۹
سوره ضحی۰۱:۵۰
سوره شرح۰۱:۱۶
سوره تین۰۱:۳۶
سوره علق۰۲:۵۶
سوره قدر۰۱:۱۱
سوره بینه۰۳:۲۷
سوره زلزله۰۱:۳۳
سوره عادیات۰۱:۵۲
سوره قارعه۰۱:۴۷
سوره تکاثر۰۱:۲۶
سوره عصر۰۰:۴۵
سوره همزه۰۱:۳۲
سوره فیل۰۱:۰۳
سوره قریش۰۰:۵۸
سوره ماعون۰۱:۱۰
سوره کوثر۰۰:۴۰
سوره کافرون۰۱:۰۵
سوره نصر۰۰:۵۲
سوره مسد۰۱:۰۱
سوره اخلاص۰۰:۳۹
سوره فلق۰۰:۵۶
سوره ناس۰۱:۰۸

14668 بازدید ۱۱ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. جزاکم الله خیرا ، سایت بسیار مفیدی برای محققین ایجاد فرمودید که از عهده سپاس بنده خارج است فرمودید پیشنهاد ارائه کنم یک ایمیل معرفی نمائید توصیه های زیادی دارم عرض میکنم خداوند متعال حافظ شما یاشد متشکرم

 2. جمیله یوسف گفت:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام
  اجرکم عندالله
  والسلام

 3. روستایی گفت:

  سلام
  اخوی وبسایتتون عالی هست
  اگر بخواهم همین طوری که شما سوره ها را گذاشتین ،در وبلاگم بگذارم باید چکار کنم این طوری که شما راهنمایی کردید صوت سوره با صوت آهنگ وبلاگم باهم شنیده می شود و قابل فهم نیست .می خواهم آهنگ وبلاگم تغییر نکنه و تمام سوره ها را در وبلاگم بگذارم
  باتشکر

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام کافیه کلیک چپ رو نگه داری وقتی همه سوره ها آبی رنگ شد توی وبلاگ کپی کنی خیلی راحته یه کپی پیست ساده

 4. روستایی گفت:

  سلام
  ممنون از راهنماییتون از کپی استفاده کردم درست شد
  باتشکر

 5. ophelia گفت:

  سلام. عالی بود . سپاس
  Thanks a pile

 6. zarghamsadeqi گفت:

  سلام
  ای کاش بصورت یکجا هم میزاشتین

 7. علی گفت:

  با سلام این ترجمه کویای به به انگلسی قرات می شود ترجمه چه کسی است لطفا متن انگلیسی این ترجمه را می خواستم دانلود کنم
  راهنمایی بفرمایید با تشکر

دسته بندی

اسکرول بار