دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

http://zahra-media.ir/wp-content/uploads/2021/04/272488_675.jpg

امین پویا – تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات ۲۸۴-۲۸۶ (تصویری)۱۰:۱۸
امین پویا – تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات ۲۸۴-۲۸۶ (صوتی)۱۰:۱۸
امین پویا – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر آیات ۱-۱۰ و توحید (تصویری)۲۱:۳۴
امین پویا – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر آیات ۱-۱۰ و توحید (صوتی)۲۱:۳۴
امین پویا – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیات ۱-۱۹ و کوثر (تصویری)۱۹:۱۶
امین پویا – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیات ۱-۱۹ و کوثر (صوتی)۱۹:۱۶
امین پویا – تلاوت مجلسی سوره مبارکه مزّمّل۰۷:۱۹
امین پویا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیات ۱-۱۰ و شمس۱۸:۵۹
امین پویا-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات ۱۸-۲۶۱۲:۵۱
امین پویا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل و شمس۱۸:۵۱
امین پویا-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مزّمّل آیات ۱-۱۰۱۸:۵۸
امین پویا – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات ۲۳-۳۱ و نصر – تصویری۱۵:۵۴
امین پویا – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات ۲۳-۳۱ و نصر – صوتی۱۵:۵۴
امین پویا – تلاوت مجلسی سوره مبارکه کهف (تصویری)۰۷:۳۵
امین پویا – تلاوت مجلسی سوره مبارکه کهف (صوتی)۰۷:۳۵
امین پویا – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیات ۹۴-۱۰۰ و کوثر(تصویری)۲۰:۴۱
امین پویا – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیات ۹۴-۱۰۰ و کوثر(صوتی)۲۰:۳۳
امین پویا – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات ۲۳-۳۱ و نبأ(صوتی)۱۵:۵۲
امین پویا – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات ۲۳-۳۱ و نبأ(تصویری)۱۶:۰۰
امین پویا – تلاوت مجلسی سوره مبارکه مزّمّل۰۷:۱۹
امین پویا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیات ۱-۱۰ و شمس۱۸:۵۹
امین پویا-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات ۱۸-۲۶۱۲:۵۱
امین پویا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل و شمس۱۸:۵۱
امین پویا-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مزّمّل آیات ۱-۱۰۱۸:۵۸

 

هود ۱۱۰ تا ۱۱۵۰۴:۱۳
نساء ۹۴ تا ۹۶۰۴:۰۷
هود ۱۵۶ تا ۱۵۷۰۴:۱۶

1928 بازدید نظر: »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار