دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

http://bayanbox.ir/view/2830318127013050023/1408967713-ramezan.com-quran-10.jpg

لقمان ۱ تا ۱۴۱۰:۰۶
انعام ۱ تا ۱۸۱۲:۴۱
سوره ی مبارکه ی علق آیات ۱ تا ۱۴۳:۳۰

 

رحیم خاکی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان آیات ۵-۲۲ – تصویری۱۱:۵۹
رحیم خاکی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان آیات ۵-۲۲ – صوتی۱۱:۵۹
رحیم خاکی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات ۱۲۰-۱۲۹ (تصویری)۱۹:۴۹
رحیم خاکی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات ۱۲۰-۱۲۹ (صوتی)۱۹:۴۹
رحیم خاکی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء۱۰:۲۳
رحیم خاکی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۱۸۹-۱۹۵۱۳:۰۸
رحیم خاکی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات ۵۸-۷۷۱۶:۵۸
رحیم خاکی-تلاوت مجلسی سوره روم آیات ۱۷-۲۷۱۲:۵۱
رحیم خاکی- تلاوت مجلسی سوره قیامت آیات ۱-۴۰۱۵:۳۴
رحیم خاکی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات ۳۸-۴۸۱۳:۵۵
رحیم خاکی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه علق آیات ۱-۸۰۳:۲۵
رحیم خاکی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان آیات ۱۷۱-۱۷۸ (قرائت قرآن در هلند) – تصویری۲۰:۲۹
رحیم خاکی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان آیات ۱۷۱-۱۷۸ (قرائت قرآن در هلند) – صوتی۲۰:۲۹
رحیم خاکی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه مومنون آیات ۸۱-۱۰۰ (تصویری)۱۸:۳۰
رحیم خاکی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه مومنون آیات ۸۱-۱۰۰ (صوتی)۱۸:۲۲
رحیم خاکی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه علق آیات ۱-۸۰۳:۲۵
رحیم خاکی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات ۳۸-۴۸ (سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم – تهران)۱۳:۵۵
رحیم خاکی- تلاوت مجلسی سوره قیامت آیات ۱-۴۰۱۵:۳۴
رحیم خاکی-تلاوت مجلسی سوره روم آیات ۱۷-۲۷۱۲:۵۱
رحیم خاکی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات ۵۸-۷۷۱۶:۵۸
رحیم خاکی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۱۸۹-۱۹۵۱۳:۰۸
رحیم خاکی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء۱۰:۲۳

 

1236 بازدید نظر: »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار