دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

http://s4.picofile.com/file/7771020963/tarotiiiiii.jpg

 

عبدالفتاح علی طاروطی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات ۹۵-۱۰۳ ۲۳:۲۶
عبد الفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مجادله آیات۷-۱۰ ۱۶:۰۶

 

طاروطی – تلاوت مجلسی سوره آل عمران آیات ۱۰۲ تا ۱۱۰ ۰۰:۱۱:۵۲
طاروطی | تلاوت مجلسی سوره آل عمران آیات ۱۰۲ تا ۱۱۰ ۰۰:۱۱:۵۲
قرائت درحضور رهبر معظم انقلاب-۱۳۹۰ ۰۲:۰۵
قرائت درحضور رهبر-۱۳۹۰ ۱۹:۴۴

 

عبدالفتاح علی الطاروطی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه جمعه – تصویری ۲۳:۴۹
عبدالفتاح علی الطاروطی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه جمعه – صوتی ۲۳:۴۹
عبدالفتاح علی الطاروطی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری آیات ۱۹۲-۱۹۵ – تصویری ۰۱:۳۸
عبدالفتاح علی الطاروطی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری آیات ۱۹۲-۱۹۵ – صوتی ۰۱:۳۸
عبدالفتاح علی الطاروطی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام – در کشور افغانستان – تصویری ۰۶:۰۶
عبدالفتاح علی الطاروطی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام – در کشور افغانستان – صوتی ۰۶:۰۶
عبدالفتاح علی طاروطی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات ۱-۱۳ (صوتی) ۲۲:۲۲
عبدالفتاح طاروطی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات ۱۸۵-۱۸۶ ۰۵:۲۴
عبدالفتاح طاروطی -تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری ۱۹:۴۸
عبدالفتاح علی الطاروطی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده آیات ۹۲-۹۴ ۰۵:۴۱
عبدالفتاح علی طاروطی- تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نحل ، حمد و بقره ۲۵:۰۷
عبدالفتاح علی الطاروطی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه رعد آیات ۴۱ – آخر ۰۵:۵۱
عبدالفتاح طاروطی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر آیات ۴۱-۴۵ ، یس ۱-۱۲ و قارعه ۲۸:۵۱
عبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مجادله آیات ۷-۱۳ و قریش ۲۷:۰۵
عبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر ۲۱:۴۸
عبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر ۲۴:۰۵
عبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بروج ، اعلی و طارق ۲۲:۵۱
عبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور آیان ۲۵-۴۰ ۱۶:۴۳
عبدالوهاب طاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق و اعلی ۲۲:۵۵
عبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره فاطر آیات ۹-۱۵ ۱۴:۰۳
عبد الفتاح طاروطی- تلاوت مجلسی سوره مبارکه کهف ۲۲:۱۲
عبد الفتاح علی الطاروطی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه لقمان ۲۳:۰۳
عبدالفتاح علی الطاروطی-تلاوت مجلسی سوره حدید و واقعه ۱۶:۱۸
عبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مزمل۱۹-۲۰ و نازعات۲۶-۴۱ ۱۷:۲۹

 

عبدالفتاح علی طاروطی- سوره اسراء ۰۰:۲۸:۲۳
عبدالفتاح علی طاروطی- سوره لقمان آیات ۱۲ تا ۲۲ ۰۰:۲۳:۰۹
عبدالفتاح علی طاروطی- سوره بروج آیات ۱۱ تا ۱۹، اعلی ۰۰:۲۲:۴۳
طاروطی – تلاوت مجلسی سوره آل عمران آیات ۱۳ تا ۱۹ ۰۰:۲۱:۰۱
طاروطی – تلاوت مجلسی سوره آل عمران آیات ۱۰۲ تا ۱۱۰ ۰۰:۱۱:۵۲
طاروطی – تلاوت مجلسی سوره انبیاء آیات ۱۰۱ تا ۱۱۲، نصر ۰۰:۱۷:۳۸
عبدالفتاح طاروتی-تلاوت سوره قمر آیات ۴۹تا ۵۵ ۳۷:۰۴
عبدالفتاح طاروطی-تلاوت آیات ۱۴۲-۱۵۱ سوره اعراف ۲۵:۵۰
عبدالفتاح علی الطاروطی-تلاوت مجلسی سوره آل عمران ۱۳:۱۹
عبدالفتاح علی الطاروطی-تلاوت مجلسی سوره صف در کرمانشاه ۲۴:۰۵
عبدالفتاح علی الطاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بروج طارق-اعلی ۲۲:۵۹
عبدالفتاح طاروطی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات ۱۸۵-۱۸۶ ۰۵:۲۴
عبدالفتاح طاروطی -تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری ۱۹:۴۸
عبدالفتاح علی الطاروطی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده آیات ۹۲-۹۴ ۰۵:۴۱
عبدالفتاح علی طاروطی- تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نحل ، حمد و بقره ۲۵:۰۷
عبدالفتاح علی الطاروطی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه رعد آیات ۴۱ – آخر ۰۵:۵۱
عبدالفتاح طاروطی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر آیات ۴۱-۴۵ ، یس ۱-۱۲ و قارعه ۲۸:۵۱
عبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مجادله آیات ۷-۱۳ و قریش ۲۷:۰۵
عبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر ۲۱:۴۸
عبدالفتاح علی طاروطی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات ۹۵-۱۰۳ ۲۳:۲۶
عبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر ۲۴:۰۵
عبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بروج ، اعلی و طارق ۲۲:۵۱
عبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور آیان ۲۵-۴۰ ۱۶:۴۳
عبدالوهاب طاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق و اعلی ۲۲:۵۵

 

عبد الفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مجادله آیات۷-۱۰ ۱۶:۰۶
عبدالفتاح علی الطاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح ۲۷-۲۹ ، شمس و علق ۳۵:۰۹
عبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره فاطر آیات ۹-۱۵ ۱۴:۰۳
عبد الفتاح طاروطی- تلاوت مجلسی سوره مبارکه کهف ۲۲:۱۲
عبد الفتاح علی الطاروطی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه لقمان ۲۳:۰۳
عبدالفتاح علی الطاروطی-تلاوت مجلسی سوره حدید و واقعه ۱۶:۱۸
عبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مزمل۱۹-۲۰ و نازعات۲۶-۴۱ ۱۷:۲۹
عبدالفتاح علی الطاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بروج طارق-اعلی (حرم مطهر رضوی) ۲۲:۵۹
عبدالفتاح علی الطاروطی-تلاوت مجلسی سوره صف در کرمانشاه ۲۴:۰۵
عبدالفتاح علی الطاروطی-تلاوت مجلسی سوره آل عمران در محضر رهبر معظم انقلاب ۱۳:۱۹
عبدالفتاح طاروطی-تلاوت آیات ۱۴۲-۱۵۱ سوره اعراف ۲۵:۵۰
طاروتی-تلاوت سوره قمر آیات ۴۹تا ۵۵ ۳۷:۰۴
طاروطی | تلاوت مجلسی سوره انبیاء آیات ۱۰۱ تا ۱۱۲، نصر ۰۰:۱۷:۳۸
طاروطی | تلاوت مجلسی سوره آل عمران آیات ۱۰۲ تا ۱۱۰ ۰۰:۱۱:۵۲
طاروطی | تلاوت مجلسی سوره آل عمران آیات ۱۳ تا ۱۹ ۰۰:۲۱:۰۱
بروج آیات ۱۱ تا ۱۹، اعلی ۰۰:۲۲:۴۳
لقمان آیات ۱۲ تا ۲۲ ۰۰:۲۳:۰۹
اسراء ۰۰:۲۸:۲۳

 

احزاب ۲۱ تا ۳۷ ۴۱:۴۸
سوره جمعه آیه ۹ ۰۱:۵۸
آل عمران آیه ۱۰۳ ۰۰:۱۴
انبیاء ۱۰۱ تا آخر ۱۶:۲۱
سوره حج آیات ۱ و ۲ ۰۷:۰۵
شوری ۷ تا ۱۲ ۱۳:۲۳
صافات ۷۵ تا ۱۱۳ ۲۴:۳۴
سوره مجادله آیات ۹ و ۱۰ ۰۵:۵۱
نمل ۵۹ تا ۷۹ ۲۸:۲۷
بقره ۲۵۲ تا ۲۵۶ ۱۳:۵۸
انبیاء ۱۰۱ تا ۱۱۲ ۱۶:۴۵
الذی خلقنی وهو یهدینی و الذی … ۰۰:۴۱

 

 

2177 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار