دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

http://bayanbox.ir/view/2830318127013050023/1408967713-ramezan.com-quran-10.jpg

دانلود یکجا

Audio FilesVBR MP3Ogg VorbisPNG
سوره الفاتحه۳۰۰.۰ KB۱۲۵.۵ KB۹.۷ KB
سوره البقره۳۷.۶ MB۱۹.۱ MB۱۱.۵ KB
سوره آل عمران۲۷.۷ MB۱۴.۱ MB۷.۷ KB
سوره النساء۲۶.۳ MB۱۳.۴ MB۸.۰ KB
سوره المائده۲۲.۶ MB۱۱.۶ MB۱۲.۰ KB
سوره الأنعام۲۴.۲ MB۱۲.۳ MB۹.۶ KB
سوره الأعراف۲۸.۳ MB۱۴.۴ MB۱۱.۹ KB
سوره الأنفال۱۰.۹ MB۵.۴ MB۱۳.۶ KB
سوره التوبه۱۹.۳ MB۹.۷ MB۱۲.۶ KB
سوره یونس۱۳.۳ MB۶.۶ MB۸.۷ KB
سوره هود۱۴.۶ MB۷.۳ MB۹.۷ KB
سوره یوسف۱۳.۸ MB۷.۰ MB۷.۰ KB
سوره الرعد۶.۲ MB۳.۱ MB۷.۴ KB
سوره إبراهیم۶.۱ MB۳.۰ MB۷.۴ KB
سوره الحجر۴.۸ MB۲.۴ MB۷.۱ KB
سوره النحل۱۲.۶ MB۶.۲ MB۶.۵ KB
سوره الإسراء۱۱.۳ MB۵.۷ MB۷.۶ KB
سوره الکهف۹.۶ MB۴.۸ MB۷.۷ KB
سوره مریم۶.۵ MB۳.۲ MB۸.۷ KB
سوره طه۹.۰ MB۴.۵ MB۸.۹ KB
سوره الأنبیاء۹.۱ MB۴.۵ MB۸.۶ KB
سوره الحج۱۰.۰ MB۵.۱ MB۸.۶ KB
سوره المؤمنون۸.۲ MB۴.۱ MB۸.۵ KB
سوره النّور۱۱.۱ MB۶.۶ MB۷.۹ KB
سوره الفرقان۷.۰ MB۳.۵ MB۹.۰ KB
سوره الشعراء۹.۶ MB۴.۸ MB۸.۷ KB
سوره النّمل۸.۲ MB۳.۹ MB۹.۱ KB
سوره القصص۹.۷ MB۴.۶ MB۸.۸ KB
سوره العنکبوت۶.۴ MB۳.۵ MB۸.۶ KB
سوره الرّوم۴.۹ MB۲.۳ MB۱۰.۷ KB
سوره لقمان۳.۵ MB۱.۶ MB۱۱.۰ KB
سوره السجده۲.۵ MB۱.۱ MB۱۰.۹ KB
سوره الأحزاب۱۰.۳ MB۵.۲ MB۸.۷ KB
سوره سبأ۶.۵ MB۳.۳ MB۹.۳ KB
سوره فاطر۵.۶ MB۲.۹ MB۹.۳ KB
سوره یس۶.۲ MB۳.۱ MB۸.۷ KB
سوره الصافات۶.۸ MB۳.۵ MB۹.۴ KB
سوره ص۵.۷ MB۲.۹ MB۹.۱ KB
سوره الزمر۹.۰ MB۵.۵ MB۸.۶ KB
سوره غافر۹.۷ MB۵.۰ MB۸.۵ KB
سوره فصّلت۶.۱ MB۳.۱ MB۸.۳ KB
سوره الشورى۶.۷ MB۳.۴ MB۷.۶ KB
سوره الزخرف_القارئ:-محمد صالح أبو زید۲.۴ MB۲.۸ MB۷.۱ KB
سوره الدّخان۲.۷ MB۱.۴ MB۸.۵ KB
سوره الجاثیه۳.۵ MB۱.۷ MB۷.۹ KB
سوره الأحقاف۴.۶ MB۲.۳ MB۱۰.۱ KB
سوره محمد۴.۱ MB۲.۰ MB۹.۳ KB
سوره الفتح۳.۷ MB۱.۹ MB۱۰.۰ KB
سوره الحجرات۲.۸ MB۱.۴ MB۱۰.۳ KB
سوره ق۳.۳ MB۱.۹ MB۸.۱ KB
سوره الذاریات۳.۰ MB۱.۵ MB۹.۸ KB
سوره الطور۲.۷ MB۱.۴ MB۹.۵ KB
سوره النجم۲.۹ MB۱.۴ MB۱۰.۰ KB
سوره القمر۲.۸ MB۱.۴ MB۸.۲ KB
سوره الرحمن۳.۷ MB۱.۸ MB۸.۲ KB
سوره الواقعه۳.۶ MB۱.۸ MB۸.۱ KB
سوره الحدید۴.۴ MB۲.۲ MB۸.۰ KB
سوره المجادله۴.۱ MB۲.۱ MB۷.۹ KB
سوره الحشر۴.۱ MB۲.۱ MB۸.۹ KB
سوره الممتحنه۲.۸ MB۱.۴ MB۸.۷ KB
سوره الصف۱.۷ MB۸۴۷.۴ KB۹.۴ KB
سوره الجمعه۱.۳ MB۶۴۴.۸ KB۱۰.۰ KB
سوره المنافقون۱.۴ MB۷۱۸.۳ KB۹.۳ KB
سوره التغابن۱.۸ MB۹۱۶.۱ KB۹.۲ KB
سوره الطلاق۲.۲ MB۱.۱ MB۹.۶ KB
سوره التحریم۱.۹ MB۹۲۹.۵ KB۹.۰ KB
سوره الملک۲.۸ MB۱.۴ MB۷.۳ KB
سوره القلم۲.۶ MB۱.۳ MB۷.۶ KB
سوره الحاقه۲.۱ MB۱.۱ MB۸.۱ KB
سوره المعارج۱.۷ MB۸۴۵.۷ KB۸.۸ KB
سوره نوح۱.۷ MB۸۲۵.۶ KB۸.۵ KB
سوره الجن۲.۱ MB۱.۰ MB۸.۳ KB
سوره المزّمّل۱.۵ MB۷۶۴.۸ KB۹.۹ KB
سوره المدّثر۱.۸ MB۹۲۷.۹ KB۹.۷ KB
سوره القیامه۱.۳ MB۶۴۹.۲ KB۱۰.۳ KB
سوره الإنسان۲.۱ MB۱.۰ MB۹.۵ KB
سوره المرسلات۱.۷ MB۹۹۷.۴ KB۸.۶ KB
سوره النبأ۱.۵ MB۷۷۵.۷ KB۱۰.۰ KB
سوره النازعات۱.۴ MB۷۳۱.۲ KB۹.۵ KB
سوره عبس۱.۲ MB۶۰۴.۲ KB۹.۸ KB
سوره التکویر۹۱۹.۰ KB۴۳۹.۱ KB۱۰.۲ KB
سوره الإنفطار۷۶۶.۳ KB۳۶۱.۹ KB۱۰.۳ KB
سوره المطفّفین۱.۶ MB۸۰۰.۳ KB۹.۴ KB
سوره الإنشقاق۹۴۸.۶ KB۴۵۳.۴ KB۱۰.۴ KB
سوره البروج۱.۱ MB۵۴۵.۹ KB۱۰.۴ KB
سوره الطارق۵۹۳.۹ KB۲۶۹.۸ KB۱۰.۷ KB
سوره الأعلى۵۹۶.۱ KB۲۶۸.۸ KB۱۰.۴ KB
سوره الغاشیه۷۵۳.۷ KB۳۵۰.۹ KB۱۰.۳ KB
سوره الفجر۱.۲ MB۵۸۸.۳ KB۹.۸ KB
سوره البلد۷۰۵.۳ KB۳۲۸.۸ KB۱۰.۲ KB
سوره الشمس۵۰۷.۳ KB۲۲۳.۳ KB۱۰.۳ KB
سوره اللیل۷۰۱.۶ KB۳۲۴.۵ KB۱۰.۴ KB
سوره الضحى۳۹۵.۱ KB۱۶۵.۶ KB۱۰.۱ KB
سوره الشرح۲۸۱.۴ KB۱۰۶.۴ KB۱۰.۸ KB
سوره التین۳۹۹.۰ KB۱۶۷.۶ KB۱۰.۳ KB
سوره العلق۶۲۵.۱ KB۲۸۵.۴ KB۱۰.۴ KB
سوره القدر۳۳۵.۲ KB۱۳۵.۱ KB۱۰.۱ KB
سوره البینه۷۱۸.۸ KB۳۳۰.۲ KB۱۰.۲ KB
سوره الزلزله۳۸۲.۶ KB۱۵۸.۹ KB۱۰.۷ KB
سوره العادیات۴۱۰.۰ KB۱۷۱.۹ KB۹.۹ KB
سوره القارعه۳۹۰.۷ KB۱۶۱.۹ KB۱۰.۴ KB
سوره التکاثر۳۵۴.۱ KB۱۴۳.۴ KB۱۰.۰ KB
سوره العصر۲۰۶.۰ KB۶۷.۷ KB۱۰.۴ KB
سوره الهمزه۳۳۷.۰ KB۱۳۵.۳ KB۱۰.۲ KB
سوره الفیل۲۸۲.۲ KB۱۰۷.۶ KB۱۰.۳ KB
سوره قریش۲۷۸.۳ KB۱۰۵.۷ KB۹.۹ KB
سوره الماعون۳۴۰.۶ KB۱۳۸.۲ KB۱۰.۰ KB
سوره الکوثر۱۸۸.۷ KB۵۸.۸ KB۱۰.۵ KB
سوره الکافرون۳۲۹.۸ KB۱۳۲.۶ KB۹.۸ KB
سوره النصر۲۴۹.۵ KB۹۰.۷ KB۱۰.۴ KB
سوره المسد۲۷۹.۰ KB۱۰۶.۰ KB۱۰.۳ KB
سوره الإخلاص۱۸۲.۵ KB۵۵.۵ KB۱۰.۶ KB
سوره الفلق۲۴۳.۴ KB۸۶.۵ KB۱۰.۲ KB
سوره النّاس۲۹۹.۴ KB۱۱۶.۶ KB۹.۶ KB

1554 بازدید نظر: »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار