دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

http://roshangari.ir/files/videos/thumb/108425/thumbnail-108425_0001.jpg

استاد مرتضی مخملباف- مقدمه ای بر لزوم شناخت در علم عقاید-جلسه ۱ ۵۸:۳۷
استاد مرتضی مخملباف- وجوب شناخت پروردگار از نظر عقلی-جلسه ۲ ۵۲:۴۴
استاد مرتضی مخملباف- تقلید در اصول دین حرام است…-جلسه ۳ ۰۱:۰۰:۰۴
استاد مرتضی مخملباف- اثبات صانع تعالی-جلسه ۴ ۵۸:۲۸
استاد مرتضی مخملباف- اثبات صانع تعالی و آشنایی با توحید های چهارگانه-جلسه ۵ ۰۱:۰۰:۰۲
استاد مرتضی مخملباف- توحید ذاتی ۱-جلسه ۶ ۵۲:۲۲
استاد مرتضی مخملباف- توحید ذاتی ۲-جلسه ۷ ۵۷:۱۲
استاد مرتضی مخملباف- توحید صفاتی۱-جلسه ۸ ۵۴:۵۱
استاد مرتضی مخملباف- توحید صفاتی ۲ – کیفیت بودن پروردگار در همه جا-جلسه ۹ ۵۶:۱۰
استاد مرتضی مخملباف- توحید صفاتی ۳ – مغایرت پروردگار با بندگان در صفات-جلسه ۱۰ ۵۸:۵۷
استاد مرتضی مخملباف- توحید صفاتی ۴ – صفات سلبیه-جلسه ۱۱ ۵۳:۵۰
استاد مرتضی مخملباف- توحید افعالی (۱) افعال الهی و افعال بندگان-جلسه ۱۲ ۵۵:۰۸
استاد مرتضی مخملباف- توحید افعالی(۲) مکتب جبر چه می گوید؟-جلسه ۱۳ ۵۴:۴۹
استاد مرتضی مخملباف- توحید افعالی(۳) مردود بودن عقیده جبر از دیدگاه جبر-جلسه ۱۴ ۵۸:۰۲
استاد مرتضی مخملباف- توحید افعالی(۴) عقیده به جبر از دیدگاه قرآن کریم-جلسه ۱۵ ۵۸:۲۵
استاد مرتضی مخملباف- عقیده به جبر از دیدگاه روایات – تأسیس مکتب جبر-جلسه ۱۶ ۵۷:۴۲
استاد مرتضی مخملباف- مکتب تفویض از دیدگاه عقل و شرع-جلسه ۱۷ ۵۹:۴۰
استاد مرتضی مخملباف- مبحث اختیار یا امر بین الامرین-جلسه ۱۸ ۵۸:۴۲
استاد مرتضی مخملباف- توحید عبادی ۱ – تعریف عبادت از نظر لغوی و اصطلاحی-جلسه ۱۹ ۵۶:۵۲
استاد مرتضی مخملباف- توحید عبادی ۲ – شرک و اقسام آن-جلسه ۲۰ ۵۶:۰۶
استاد مرتضی مخملباف- توحید عبادی ۳ – برداشت غلط اهل سنت از معنای شرک-جلسه ۲۱ ۵۶:۱۱
استاد مرتضی مخملباف- بنده واقعی و بندگی حقیقی – جلسه ۲۲ ۵۷:۱۹
استاد مرتضی مخملباف- قضا و قدر از دیدگاه قرآن کریم ۱- جلسه ۲۳ ۵۶:۵۳
استاد مرتضی مخملباف- قضا و قدر از دیدگاه قرآن کریم ۲- قضای محتوم و معلق- جلسه ۲۴ ۵۶:۰۷
استاد مرتضی مخملباف-اقسام مصیبت های وارده بر بندگان و چگونگی جبران آن – جلسه ۲۵

 

3138 بازدید ۴ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

  1. محمد گفت:

    سلام . چرا سخنرانی های استاد مخملباف را گذاشتید ولی عکس دکتر فریدونی را زدید ؟؟؟؟؟؟؟؟

  2. محمد زمان گفت:

    سلام استاد مرتضی در بحث توحید اشاره به یک جزوه یا کتابی میکنند که نویسنده آن استاد نیکو صفت اند امکانش است این کتاب یا جزوه را تهیه کنیم سپاس اگر لطف کنید رهنمایی فرمایید

دسته بندی

اسکرول بار