دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

http://axgig.com/images/70578183144188996585.jpg

حاج عبدالرضا هلالی – شب شام غریبان محرم ۹۴ – رأس تو می رود بالای نیزه ها (زمینه و شور)۷:۴۳
حاج عبدالرضا هلالی و حاج مهدی کمانی – شب شام غریبان محرم ۹۴ – ذکر و شور۱۱:۰۷
حاج عبدالرضا هلالی و حاج مهدی کمانی – شب شام غریبان محرم ۹۴ – من زار می زنم در پای نیزه ها (شور و ذکر)۱۱:۱۸
حاج عبدالرضا هلالی و حاج مهدی کمانی – شب شام غریبان محرم ۹۴ – بلد و نابلد، هر کی رسید می زد (شور)۱۰:۴۰
حاج عبدالرضا هلالی – شب شام غریبان محرم ۹۴ – آخر یه روز حاجتمو ازت می گیرم (شور و روضه)۱۱:۱۲
حاج عبدالرضا هلالی – شب شام غریبان محرم ۹۴ – روضه۱۰:۳۵
حاج عبدالرضا هلالی – شب شام غریبان محرم ۹۴ – روضه و شور۱۲:۴۰
حاج عبدالرضا هلالی – شب شام غریبان محرم ۹۴ – روضه۲۳:۲۰
حاج حیدر خمسه – شب عاشورا محرم ۹۴ – روضه۷:۴۳
حاج عبدالرضا هلالی – شب عاشورا محرم ۹۴ – روضه، شور۱۱:۰۷
حاج عبدالرضا هلالی – شب عاشورا محرم ۹۴ – مادرش آمده گودال (شور)۱۱:۱۸
حاج عبدالرضا هلالی – شب عاشورا محرم ۹۴ – تنت به زمین (شور و واحد)۱۰:۴۰
حاج عبدالرضا هلالی – شب عاشورا محرم ۹۴ – گرم طوافن تا غروب (واحد و دودمه)۱۱:۱۲
حاج عبدالرضا هلالی – شب عاشورا محرم ۹۴ – میان خون نشسته (شور)۱۰:۳۵
حاج عبدالرضا هلالی – شب عاشورا محرم ۹۴ – شور و روضه۱۲:۴۰
حاج عبدالرضا هلالی – شب عاشورا محرم ۹۴ – روضه۲۳:۲۰
حاج حیدر خمسه – شب تاسوعا محرم ۹۴ – بخش اول روضه۱۰:۵۱
حاج حیدر خمسه – شب تاسوعا محرم ۹۴ – بخش دوم روضه۱۱:۰۳
حاج حیدر خمسه و حاج عبدالرضا هلالی – شب تاسوعا محرم ۹۴ – روضه۱۰:۳۶
حاج عبدالرضا هلالی – شب تاسوعا محرم ۹۴ – شاهی ز گدا سازد (سه ضرب ، شور)۱۱:۲۲
حاج عبدالرضا هلالی – شب تاسوعا محرم ۹۴ – تنت به زمین (شور و واحد)۱۱:۰۳
حاج عبدالرضا هلالی – شب تاسوعا محرم ۹۴ – رود زینبت اسارت (واحد)۱۰:۵۵
حاج عبدالرضا هلالی – شب تاسوعا محرم ۹۴ – دودمه۱۱:۰۷
حاج روح الله بهمنی – شب تاسوعا محرم ۹۴ – می پیچه تو خیمه صدای گریه (شور)۱۰:۵۵
حاج روح الله بهمنی و حاج مهدی کمانی – شب تاسوعا محرم ۹۴ – درد زینبت همینه (شور)۱۱:۰۳
حاج مهدی کمانی و حاج عبدالرضا هلالی – شب تاسوعا محرم ۹۴ – بی قرارارم هروله و شور و شین (شور و روضه)۱۱:۰۱
حاج حیدر خمسه – شب هشتم محرم ۹۴ – بخش اول روضه۱۱:۴۴
حاج حیدر خمسه – شب هشتم محرم ۹۴ – بخش دوم روضه۱۲:۰۹
حاج عبدالرضا هلالی – شب هشتم محرم ۹۴ – انابن الحیدر (ع) (زمینه)۱۰:۰۵
حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی – شب هشتم محرم ۹۴ – آقای من (شور)۱۲:۱۲
حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی – شب هشتم محرم ۹۴ – خیر دنیا و آخرت (شور و واحد)۱۳:۰۶
کربلایی محمد حسین پویانفر – شب هشتم محرم ۹۴ – گریه گریه می کنم (واحد)۱۰:۱۶
حاج روح الله بهمنی و حاج مهدی کمانی – شب هشتم محرم ۹۴ – سپه کوفه و شام (شور)۹:۲۰
حاج روح الله بهمنی و حاج مهدی کمانی و حاج عبدالرضا هلالی – شب هشتم محرم ۹۴ – غریب مادر برات بمیره زینب (شور)۱۰:۵۴
حاج عبدالرضا هلالی و حاج مهدی کمانی – شب هشتم محرم ۹۴ – الهی ازین غصه بمیرم (شور)۱۶:۵۲
حاج حیدر خمسه – شب هفتم محرم ۹۴ – روضه۱۰:۵۸
حاج حیدر خمسه و حاج عبدالرضا هلالی – شب هفتم محرم ۹۴ – روضه و زمینه۱۱:۱۶
حاج عبدالرضا هلالی – شب هفتم محرم ۹۴ – الا گل پونه لالا گل گندم (زمینه و شور)۱۰:۳۶
حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی – شب هفتم محرم ۹۴ – یا قتیل العبرات (شور)۱۱:۱۶
حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی – شب هفتم محرم ۹۴ – هیچ جایی رو ندیدم (شور و واحد)۱۰:۵۲
حاج عبدالرضا هلالی و حاج ابراهیم رحیمی – شب هفتم محرم ۹۴ – گلوی تا غرق خون شد (واحد)۱۰:۵۶
حاج ابراهیم رحیمی – شب هفتم محرم ۹۴ – ای گل پژمرده ام (واحد)۱۰:۴۴
حاج عبدالرضا هلالی و حاج مهدی کمانی – شب هفتم محرم ۹۴ – تنت به زمین (شور)۱۱:۰۱
هلالی و کمانی و رحیمی – شب هفتم محرم ۹۴ – توی گودال دست و پا می زد (شور)۱۰:۰۹
حاج عبدالرضا هلالی – شب هفتم محرم ۹۴ – خون گریه می کنم (شور و روضه)۲۵:۴۱
سید رضا تحویلدار – شب ششم محرم ۹۴ – روضه۱۱:۰۶
سید رضا تحویلدار و حاج عبدالرضا هلالی – شب ششم محرم ۹۴ – روضه و سینه زنی سه ضرب۱۰:۵۱
حاج عبدالرضا هلالی – شب ششم محرم ۹۴ – شاه بیت غزل (سه ضرب و شور)۱۰:۴۸
حاج عبدالرضا هلالی – شب ششم محرم ۹۴ – بین همه عشقای دنیا (شور)۱۱:۰۶
حاج عبدالرضا هلالی – شب ششم محرم ۹۴ – تنت به زمین (شور)۱۱:۲
حاج عبدالرضا هلالی و حاج ابراهیم رحیمی – شب ششم محرم ۹۴ – تو هستی راه سعادت (واحد)۱۱:۱۳
حاج ابراهیم رحیمی – شب ششم محرم ۹۴ – یابن الزهرا جانم امام حسن (ع)(واحد)۱۰:۵۸
حاج ابراهیم رحیمی – شب ششم محرم ۹۴ – دودمه و شور۹:۵۳
حاج ابراهیم رحیمی – شب ششم محرم ۹۴ – یکی داره پیرهن پاره می بره (شور)۱۱:۵۸
حاج عبدالرضا هلالی – شب ششم محرم ۹۴ – شور و روضه۴:۱۷
حاج حیدر خمسه – شب پنجم محرم ۹۴ – بخش اول روضه۱۱:۰۲
حاج حیدر خمسه – شب پنجم محرم ۹۴ – بخش دوم روضه۱۱:۰۱
حاج حیدر خمسه و حاج روح الله بهمنی – شب پنجم محرم ۹۴ – روضه و زمینه۱۰:۵۶
حاج عبدالرضا هلالی – شب پنجم محرم ۹۴ – تنت به زمین (شور)۱۱:۰۴
حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی – شب پنجم محرم ۹۴ – بمیرم من تماشا کرده زینب (س) (شور)۱۱:۰۰
حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی – شب پنجم محرم ۹۴ – آه گوشه گودال تا که رسیدن (شور و واحد)۱۰:۴۵
حاج عبدالرضا هلالی و حاج ابراهیم رحیمی – شب پنجم محرم ۹۴ – شبیه قاسم عموجان (واحد)۱۱:۴۲
حاج عبدالرضا هلالی و حاج ابراهیم رحیمی و حاج روح الله بهمنی – شب پنجم محرم ۹۴ – نان شبم ز سفره (واحد)۹:۱۴
حاج روح الله بهمنی و حاج عبدالرضا هلالی – شب پنجم محرم ۹۴ – این عشق دو طرفه (شور)۱۲:۱۰
حاج حیدر خمسه – شب چهارم محرم ۹۴ – بخش اول روضه۱۱:۰۶
حاج حیدر خمسه – شب چهارم محرم ۹۴ – بخش دوم روضه۱۰:۴۷
حاج حیدر خمسه و حاج روح الله بهمنی – شب چهارم محرم ۹۴ – روضه و زمینه۱۲:۰۰
حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی – شب چهارم محرم ۹۴ – ای هستی زینب (س) (زمینه و شور)۱۰:۰۷
حاج روح الله بهمنی – شب چهارم محرم ۹۴ – این عشق دو طرفه کار شاه نجفه (شور)۱۰:۴۳
حاج عبدالرضا هلالی – شب چهارم محرم ۹۴ – مرا حاجت روا کن حسین جان (واحد)۱۱:۴۰
حاج عبدالرضا هلالی و حاج ابراهیم رحیمی – شب چهارم محرم ۹۴ – حرف حق است نه شک است (واحد و دومه)۱۱:۲۰
حاج ابراهیم رحیمی و حاج مهدی کمانی – شب چهارم محرم ۹۴ – این رقص جنون قسمت هر بی سر و پا نیست (شور)۱۰:۳۵
حاج عبدالرضا هلالی و حاج مهدی کمانی – شب چهارم محرم ۹۴ – غروب کربلا دل می بره (شور)۱۵:۳۵
حاج حیدر خمسه – شب سوم محرم ۹۴ – بخش اول روضه۱۰:۵۷
حاج حیدر خمسه – شب سوم محرم ۹۴ – بخش دوم روضه۱۱:۰۴
حاج عبدالرضا هلالی و حاج حیدر خمسه – شب سوم محرم ۹۴ – روضه۱۰:۵۰
حاج عبدالرضا هلالی – شب سوم محرم ۹۴ – بسم الله به نام کربلا (زمینه و شور)۱۰:۲۲
حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی – شب سوم محرم ۹۴ – اعلا رقیه است (شور)۱۱:۲۵
حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی – شب سوم محرم ۹۴ – چه عشقی و چه تبی (شور و واحد)۱۱:۱۸
حاج عبدالرضا هلالی و حاج مهدی کمانی – شب سوم محرم ۹۴ – گهواره موساست که با بالش خونین (واحد و دومه)۱۱:۲۱
حاج مهدی کمانی – شب سوم محرم ۹۴ – شور و ذکر۱۰:۴۵
حاج عبدالرضا هلالی و حاج مهدی کمانی – شب سوم محرم ۹۴ – انتظار حرمت دلم و خون کرده (شور)۲۱:۲۳
حاج حیدر خمسه – شب دوم محرم ۹۴ – بخش اول روضه۱۰:۵۴
حاج حیدر خمسه – شب دوم محرم ۹۴ – بخش دوم روضه۱۱:۰۴
حاج حیدر خمسه و حاج عبدالرضا هلالی – شب دوم محرم ۹۴ – روضه و زمینه۱۰:۵۷
حاج عبدالرضا هلالی – شب دوم محرم ۹۴ – گریه کنم زار زنم (زمینه و شور)۱۱:۴۸
حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی – شب دوم محرم ۹۴ – از نو دل من بهونه داره (شور)۱۰:۱۸
حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی – شب دوم محرم ۹۴ – کعبه فدای ضریحشه (شور و واحد)۱۰:۴۶
حاج عبدالرضا هلالی و حاج ابراهیم رحیمی – شب دوم محرم ۹۴ – تو هستی راه سعادت (واحد)۱۱:۱۹
حاج ابراهیم رحیمی و حاج روح الله بهمنی – شب دوم محرم ۹۴ – ارباب من نمونه ای به عالمین (واحد و شور)۱۰:۱۱
حاج روح الله بهمنی – شب دوم محرم ۹۴ – منی که نوکرم دوری از حرم حقم نیست (شور)۱۱:۲۶
حاج عبدالرضا هلالی – شب دوم محرم ۹۴ – اگه به تو دل بستم دلیل و علت داره (شور)۱۰:۵۷
حاج عبدالرضا هلالی – شب اول محرم ۹۴ – مولانا حسین مولانا حسین مولانا (زمینه زیبا)۸:۲۶
حاج عبدالرضا هلالی – شب اول محرم ۹۴ – یه خیابون نم بارون دو تا گنبد (شور زیبا)۶:۰۰
حاج عبدالرضا هلالی – شب اول محرم ۹۴ – فرمود امام رضا با اشک و شور و شین (شور زیبا)۲:۵۵
حاج عبدالرضا هلالی – شب اول محرم ۹۴ – دلم شده دیوونه حسین (گلچین چند سبک قدیمی)۸:۱۵
حاج عبدالرضا هلالی – شب اول محرم ۹۴ – تو هستی راه سعادت بود ذکر تو (واحد جدید)۱۰:۵۸
حاج عبدالرضا هلالی – شب اول محرم ۹۴ – خادم شوم هر آنکه اندازه ی نمی (واحد جدید)۴:۳۴
حاج عبدالرضا هلالی – شب اول محرم ۹۴ – خون گریه میکنم برا ساعت غریبی (شور جدید)۴:۴۷
حاج عبدالرضا هلالی – شب اول محرم ۹۴ – اگر به تو دل بستم دلیل و علت داره (شور جدید)۴:۴۴
حاج عبدالرضا هلالی – شب اول محرم ۹۴ – زیارت تو آقا چقدر فضیلت داره (مناجات)
2650 بازدید نظر: »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار