دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

http://d1.m-haram.ir/Upblog/2017/09/9a658020cb-660x330.jpg

حاج محمد یزدخواستی- شب بیست و نهم محرم ۹۵- روضه ۲۷:۴۱
حاج محمد یزدخواستی – شب شام غریبان محرم ۹۵ – عاشوراییان – روضه ۱۳:۱۴
حاج محمد یزدخواستی – شب شام غریبان محرم ۹۵ – عاشوراییان – برس به داد زینبت، یا زهرا (زمینه زیبا) ۹:۰۰
حاج محمد یزدخواستی – شب شام غریبان محرم ۹۵ – عاشوراییان – داداش من، نیزه خوردی (سنگین) ۳:۱۷
حاج محمد یزدخواستی – شب شام غریبان محرم ۹۵ – عاشوراییان – پیدا شدی در آسمان (سنگین) ۶:۰۹
حاج محمد یزدخواستی – شب شام غریبان محرم ۹۵ – عاشوراییان – زیر بیرق تو (شور) ۲:۵۵
حاج محمد یزدخواستی – شب شام غریبان محرم ۹۵ – عاشوراییان – با شوق حرم تو (شور) ۳:۴۷
حاج محمد یزدخواستی – شب شام غریبان محرم ۹۵ – عاشوراییان – از شما آموختم آداب ادب (همنوایی) ۲:۴۳
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورای محرم ۹۵ – عاشوراییان – روضه ۲۹:۲۵
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورای محرم ۹۵ – عاشوراییان – الوداع برادرم (سنگین) ۵:۲۱
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورای محرم ۹۵ – عاشوراییان – من کیم خار گلستان تو (سنگین) ۴:۰۶
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورای محرم ۹۵ – عاشوراییان – توی خیمه ها غوغاست (واحد) ۷:۰۲
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورای محرم ۹۵ – عاشوراییان – گدا در خونت آقا زیاده (شور) ۴:۲۳
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورای محرم ۹۵ – عاشوراییان – مکن ای صبح طلوع (دو دمه) ۶:۰۷
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورای محرم ۹۵ – عاشوراییان – یه سلام میدم (همنوایی) ۲:۴۵
حاج محمد یزدخواستی – شام غریبان محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – روضه ۱۴:۱۳
حاج محمد یزدخواستی – شام غریبان محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – آسمون ببار امشب (زمینه زیبا) ۸:۱۵
حاج محمد یزدخواستی – شام غریبان محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – لب تو شده پر از خون (واحد) ۳:۰۴
حاج محمد یزدخواستی – شام غریبان محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – حرف ناگفته زیاد است (سنگین) ۱۱:۰۹
حاج محمد یزدخواستی – شام غریبان محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – موپریشان زینب است (دودمه) ۴:۳۹
حاج محمد یزدخواستی – شام غریبان محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – انی سلم لمن سالمکم ارباب (شور) ۳:۴۰
حاج محمد یزدخواستی – شام غریبان محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – سرت که روی نی نشست (شور) ۴:۰۴
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورای محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – روضه ۱۶:۲۸
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورای محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – نمیره ز یاد ما غم و غصه منا (زمینه) ۴:۰۵
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورای محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – توی خیمه ها غوغاست (زمینه) ۶:۲۴
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورای محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – الوداع ای عشق من (واحد) ۵:۳۰
حاج محمد یزدخواستی – شب عاشورای محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – زده ام دست به دامان تو یابن الزهرا (سنگین) ۳:۲۲
حاج محمد یزدخواستی – شب تاسوعای محرم ۹۵ – عاشوراییان – روضه حضرت ابالفضل علیه السلام ۹:۴۲
حاج محمد یزدخواستی – شب تاسوعای محرم ۹۵ – عاشوراییان – میره که اذن میدون رو بگیره (زمینه) ۵:۴۹
حاج محمد یزدخواستی – شب تاسوعای محرم ۹۵ – عاشوراییان – آی بچه ها عمو میره تا براتون آب بیاره (سنگین) ۵:۵۲
حاج محمد یزدخواستی – شب تاسوعای محرم ۹۵ – عاشوراییان – برادری به زمین بودو بال و پر میزد (سنگین) ۲:۵۹
حاج محمد یزدخواستی – شب تاسوعای محرم ۹۵ – عاشوراییان – ای اهل حرم میرو علمدار نیامد (دو دمه) ۸:۵۵
حاج محمد یزدخواستی – شب تاسوعای محرم ۹۵ – عاشوراییان – غم عشقت تو سینم (شور) ۴:۳۴
حاج محمد یزدخواستی – شب تاسوعای محرم ۹۵ – عاشوراییان – شعر پایانی ۲:۵۹
حاج محمد یزدخواستی – شب تاسوعای محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – روضه ۲۰:۲۶
حاج محمد یزدخواستی – شب تاسوعای محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – میره تا کم بشه صدای آب آب (زمینه) ۵:۲۲
حاج محمد یزدخواستی – شب تاسوعای محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – ای بچه ها عمو میره تا براتون آب بیاره (واحد) ۵:۵۰
حاج محمد یزدخواستی – شب تاسوعای محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – برادری که سرش بود و هی به سر میزد (سنگین) ۵:۱۳
قاسمعلی محسنی – شب تاسوعای محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – برادری که سرش بود و هی به سر میزد (سنگین) ۵:۱۳
قاسمعلی محسنی – شب تاسوعای محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – بابی انت و امی یا اباعبدالله (سنگین) ۶:۱۳
قاسمعلی محسنی – شب تاسوعای محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – منت بگذار سرم بزار بیام حرم (شور) ۲:۲۲
حاج محمد یزدخواستی – شب هشتم محرم ۹۵ – عاشوراییان – روضه حضرت علی اکبر علیه السلام ۸:۳۵
حاج محمد یزدخواستی – شب هشتم محرم ۹۵ – عاشوراییان – زده به قلب لشکری که از کین (زمینه) ۵:۰۵
حاج محمد یزدخواستی – شب هشتم محرم ۹۵ – عاشوراییان – علی اکبر من، گل پرپر من (سنگین) ۴:۴۹
حاج محمد یزدخواستی – شب هشتم محرم ۹۵ – عاشوراییان – چقدر تیر و سنان در تن اکبر مانده (سنگین) ۲:۵۵
حاج محمد یزدخواستی – شب هشتم محرم ۹۵ – عاشوراییان – جوانان بنی هاشم بیایید (دو دمه) ۷:۱۹
حاج محمد یزدخواستی – شب هشتم محرم ۹۵ – عاشوراییان – از شما دارم آداب ادب (شعر پایانی) ۲:۳۸
حاج محمد یزدخواستی – شب هفتم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – روضه ۵:۰۲
حاج محمد یزدخواستی – شب هفتم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – دلاوریش مثل عموش عباسه (زمینه) ۶:۵۷
حاج محمد یزدخواستی – شب هفتم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – جوانان بنی هاشم بیایید (دودمه) ۶:۲۰
حاج محمد یزدخواستی – شب هفتم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – دوباره پیمبر جلوی چشامه (واحد) ۴:۴۳
حاج محمد یزدخواستی – شب هفتم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – چقدر تیر و سنان در تن اکبر مانده (واحد) ۲:۴۱
حاج محمد یزدخواستی – شب هفتم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – عمه سادات یا زینب (شور مدافعان) ۲:۵۴
حاج محمد یزدخواستی – شب هفتم محرم ۹۵ – عاشوراییان – روضه حضرت علی اصغر علیه السلام ۲۴:۵۹
حاج محمد یزدخواستی – شب هفتم محرم ۹۵ – عاشوراییان – گل پژمرده مادر بخواب بخواب (زمینه) ۴:۵۴
حاج محمد یزدخواستی – شب هفتم محرم ۹۵ – عاشوراییان – آه و واویلتا (سنگین) ۶:۳۸
حاج محمد یزدخواستی – شب هفتم محرم ۹۵ – عاشوراییان – در بارگاه قدس که جای ملال نیست (سنگین) ۳:۵۴
حاج محمد یزدخواستی – شب هفتم محرم ۹۵ – عاشوراییان – عطش بالا گرفته (دو دمه) ۸:۳۷
حاج محمد یزدخواستی – شب هفتم محرم ۹۵ – عاشوراییان – شور حسینی در سرم (شور زیبا) ۴:۳۴
حاج محمد یزدخواستی – شب هفتم محرم ۹۵ – عاشوراییان – یه سلام میدم من باب ادب (شور پایانی) ۵:۲۸
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – روضه ۲۴:۲۲
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – لای لای علی ای ثمرم گل پسرم (زمینه( ۴:۳۹
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – هوای صحرا سراسر شده غرق عطر عنبر (واحد) ۴:۲۸
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – در بارگاه قدس که جای ملال نیست (سنگین) ۲:۳۶
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – آرزوی کربلات از چشام معلومه (شور) ۲:۵۸
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – شور حسینی در سرم، برای تو سینه می زنم (شور زیبا) ۴:۰۱
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – علی اصغر به دامان رباب است (دودمه) ۶:۱۶
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۵ – عاشوراییان – روضه حضرت قاسم علیه السلام ۲:۴۱
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۵ – عاشوراییان – انا ابن المجتبی (زمینه) ۷:۲۴
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۵ – عاشوراییان – دلم رو بردی به همراهت (سنگین) ۳:۴۲
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۵ – عاشوراییان – قاسمت رعنا شده (دودمه) ۴:۱۵
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۵ – عاشوراییان – آرزوی کربلات از چشمام معلومه (شور) ۳:۲۴
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۵ – عاشوراییان – به هوای کربلا منم هوایی میشم (شور) ۳:۵۲
حاج محمد یزدخواستی – شب ششم محرم ۹۵ – عاشوراییان – از شما دارم آداب ادب (همنوایی) ۲:۴۱
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – روضه ۱۸:۰۱
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – بزار برای تو یاور شم (زمینه) ۶:۱۳
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – چه گرد و خاکی به پا شد (واحد) ۳:۴۸
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – می آمد و عمامه ی بابا به سرش بود (سنگین) ۳:۴۶
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – قاسمت رعنا شده (دودمه) ۴:۴۹
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۵ – عاشوراییان – روضه ۹:۳۶
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۵ – عاشوراییان – والله لا افارق عمی (زمینه) ۶:۲۷
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۵ – عاشوراییان – واویلتا واویلتا عموجونم رو زمین افتاد (سنگین) ۴:۰۲
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۵ – عاشوراییان – بچه شیری ز حرم اشک فشان بیرون زد (سنگین) ۴:۳۴
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۵ – عاشوراییان – کرببلا ادامه دارد ای عاشقان بسم الله (زمینه مدافعان حرم) ۳:۴۹
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۵ – عاشوراییان – شور حسینی در سرم گفته یه عمری مادرم (شور) ۴:۱۷
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۵ – عاشوراییان – ای امیر و شاه من دلبر دلخواه من (شور) ۴:۰۳
حاج محمد یزدخواستی – شب پنجم محرم ۹۵ – عاشوراییان – یه سلام میدم من باب ادب (همنوایی) ۳:۰۹
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – روضه ۱۴:۱۴
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – بذار برن میدون (زمینه) ۴:۳۸
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – قسم به آیه های بی سر (زمینه مدافعان حرم) ۴:۰۲
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – جانم حسین جان (واحد) ۳:۲۴
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – ای فدایت خواهرت (دودمه) ۳:۵۹
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – دو فرزندم به قربانت (سنگین) ۴:۲۲
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – ذکر هردمم کربلا (شور) ۲:۱۸
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – هرگز نگردد خموش (شور) ۳:۵۴
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۵ – عاشوراییان – روضه ۱۴:۲۶
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۵ – عاشوراییان – بزار این دو تا دسته گل راهی میدون بشن (زمینه) ۶:۴۳
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۵ – عاشوراییان – دنیا حسین، عقبی حسین (سنگین) ۷:۱۱
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۵ – عاشوراییان – دو خورشید جهان آرا (سنگین) ۴:۴۶
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۵ – عاشوراییان – رد مکن این هدیه ام را جان زهرا مادرت (دو دمه) ۴:۳۷
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۵ – عاشوراییان – باز این قلبم دوباره شد مجنون و هوایی (شور) ۴:۴۵
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۵ – عاشوراییان – ذکر هر دمم کربلا (شور) ۳:۱۰
حاج محمد یزدخواستی – شب چهارم محرم ۹۵ – عاشوراییان – از شما دارم آداب ادب (شور) ۳:۰۶
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – روضه ۲۰:۳۶
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – دیر اومدی (تک) ۶:۰۴
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – بابا برای دیدنم با سر می آید (تک) ۱۵۴
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – گوشه ویرانه را عرش معلا می کنم (دودمه) ۵:۱۷
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – بابای غریبم (واحد) ۳:۳۱
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی (سنگین) ۳:۳۶
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – تا زنده ام حسینی ام و کربلایی ام (سنگین) ۲:۵۷
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – ای دست تو دست خدا (شور) ۱:۵۹
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – حسین آقای منه (شور پایانی) ۳:۳۹
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۵ – عاشوراییان – روضه حضرت رقیه سلام الله علیها ۸:۴۸
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۵ – عاشوراییان – واویلا واویلا چه حالیه امشب (سنگین) ۵:۳۹
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۵ – عاشوراییان – از آسمان هفتم اگر سر بر آورم (سنگین) ۴:۱۸
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۵ – عاشوراییان – گوشه ویرانه را عرش معلا می کنم (دودمه) ۳:۴۷
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۵ – عاشوراییان – منم و هوای حرم (شور) ۲:۴۴
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۵ – عاشوراییان – امشب منو راهی کنی آقا ثوابه (شور) ۲:۱۴
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۵ – عاشوراییان – دیر اومدی (واحد) ۱۰:۱۱
حاج محمد یزدخواستی – شب سوم محرم ۹۵ – عاشوراییان – یه سلام میدم من باب ادب (همنوایی) ۲:۵۲
حاج محمد یزدخواستی – شب دوم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – روضه ۲۳:۱۵
حاج محمد یزدخواستی – شب دوم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – حسین تورو خدا بیا برگردیم (زمینه) ۵:۴۶
حاج محمد یزدخواستی – شب دوم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – باخجالت برمی گردی (واحد) ۵:۳۸
حاج محمد یزدخواستی – شب دوم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – در هر مصیبت و محنی فابک للحسین (سنگین) ۲:۵۹
حاج محمد یزدخواستی – شب دوم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – دل بی قراره (شور) ۲:۱۸
حاج محمد یزدخواستی – شب دوم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – یالیتنا کنا معک (شور پایانی) ۴:۴۶
حاج محمد یزدخواستی – شب دوم محرم ۹۵ – انصارالحسین(ع) – شده کربلا غوغا (دودمه) ۶:۰۴
حاج محمد یزدخواستی – شب دوم محرم ۹۵ – روضه ۱۴:۲۴
حاج محمد یزدخواستی – شب دوم محرم ۹۵ – ای خون خدا، میبندم پیمان با تو (سنگین) ۶:۴۵
حاج محمد یزدخواستی – شب دوم محرم ۹۵ – حسین تورو خدا بیا برگردیم (تک) ۶:۴۲
حاج محمد یزدخواستی – شب دوم محرم ۹۵ – مشکی ژوش غمتم دوباره اومدم (شور) ۲:۴۵
حاج محمد یزدخواستی – شب دوم محرم ۹۵ – یه سلام میدم من باب ادب (شور) ۳:۰۹
حاج محمد یزدخواستی – شب اول محرم ۹۵ – اذنم بده تا امسال (زمینه) ۵:۱۹
حاج محمد یزدخواستی – شب اول محرم ۹۵ – نیا کوفه آقا (واحد) ۷:۰۴
حاج محمد یزدخواستی – شب اول محرم ۹۵ – پرچم به اهتزاز در آمد محرم است (سنگین) ۵:۰۰
حاج محمد یزدخواستی – شب اول محرم ۹۵ – عزای تو داره برپا میشه (شور) ۲:۴۱
حاج محمد یزدخواستی – شب اول محرم ۹۵ – یه سلام میدم من باب ادب (شور)
1545 بازدید نظر: »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار