دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-12_061144-400x205.jpg

حاج اسلام میرزایی – شب چهاردهم محرم سال ۹۶ – حرف آخرم یا مرگ یا حرم (شور)۱۰:۳۹
حاج اسلام میرزایی – شب چهاردهم محرم سال ۹۶ – تویی حی و تویی مماتم (واحد)۱۲:۵۹
حاج اسلام میرزایی – شب چهاردهم محرم سال ۹۶ – دلخوشی گداته تو شادی توی غم (واحد)۰۶:۰۰
حاج اسلام میرزایی – شب چهاردهم محرم سال ۹۶ – دل رو به دریا زدیم آقا (زمینه)۰۷:۱۵
حاج اسلام میرزایی – شب چهاردهم محرم سال ۹۶ – شبیه چشم شما چشم های تر دارد (روضه)۱۳:۲۳
حاج اسلام میرزایی – شب سیزدهم محرم سال ۹۶ – اگرچه پای روضه ماه و سال من گذشت (شور)۰۷:۲۹
حاج اسلام میرزایی – شب سیزدهم محرم سال ۹۶ – ای فیض مدام (واحد)۱۲:۲۰
حاج اسلام میرزایی – شب سیزدهم محرم سال ۹۶ – شد شب دردم بیایید (شور)۰۲:۵۳
حاج اسلام میرزایی – شب سیزدهم محرم سال ۹۶ – کاش میشد نوکرت بودم (شور)۱۰:۲۹
حاج اسلام میرزایی – شب سیزدهم محرم سال ۹۶ – میگه یه مادر با یه دیده تر (زمینه)۰۴:۳۶
حاج اسلام میرزایی – شب سیزدهم محرم سال ۹۶ – آن روز که به داغ غمت مبتلا شدیم (روضه)۱۹:۳۷
حاج اسلام میرزایی – شب هشتم محرم سال ۹۶ – نور بصرم علی اکبر (شور)۰۳:۳۵
حاج اسلام میرزایی – شب هشتم محرم سال ۹۶ – علی اکبرم (شور)۱۲:۰۳
حاج اسلام میرزایی – شب هشتم محرم سال ۹۶ – حیدر یا حیدر (شور)۰۷:۳۴
حاج اسلام میرزایی – شب هشتم محرم سال ۹۶ – چقدر تیر جمع شده (واحد)۰۷:۱۴
حاج اسلام میرزایی – شب هشتم محرم سال ۹۶ – روح و ریحونم ای راحت جونم (زمینه)۱۰:۲۱
حاج اسلام میرزایی – شب هشتم محرم سال ۹۶ – گیسو به باد می دهی و (روضه)۲۸:۲۴
حاج اسلام میرزایی – شب ششم محرم سال ۹۶ – هرکی که شد عاشق تو چه رو سفیده (شور)۰۷:۰۱
حاج اسلام میرزایی – شب ششم محرم سال ۹۶ -حججی سردار پای این پرچم (شور)۰۱:۳۷
حاج اسلام میرزایی – شب ششم محرم سال ۹۶ – مست و مجنونم غرق فریادم (شور)۰۱:۳۳
حاج اسلام میرزایی – شب ششم محرم سال ۹۶ – سرم رو پای علمت میدم (شور)۰۹:۰۶
حاج اسلام میرزایی – شب ششم محرم سال ۹۶ – ای روی تو گیراتر از آیینه بیا (روضه)۱۷:۲۷
حاج اسلام میرزایی – شب ششم محرم سال ۹۶ – نوحه خوان کجایی (تک)۱۲:۰۴
حاج اسلام میرزایی – شب ششم محرم سال ۹۶ – صدا پیچیده تو حرم بخواب علی اصغرم (واحد)۱۷:۱۲
حاج اسلام میرزایی – شب ششم محرم سال ۹۶ – باد وقتی که بر آن حلقه گیسو افتاد (واحد)۰۶:۳۵
حاج اسلام میرزایی – شب ششم محرم سال ۹۶ – یتیم و زود رنجم عمو (واحد)۰۵:۵۳
حاج اسلام میرزایی – شب ششم محرم سال ۹۶ – بی سرو سامان توام (شور)۰۲:۴۹
حاج اسلام میرزایی – شب ششم محرم سال ۹۶ – باز هوای کربلا پیچیده توی کوچه ها (شور)۰۵:۱۳
حاج اسلام میرزایی – شب ششم محرم سال ۹۶ – میکنه شاهی هرکه آهی میکشه پا روضه هات (شور)۰۲:۵۲
حاج اسلام میرزایی – شب ششم محرم سال ۹۶ – نوه شیرم خیلی دلیرم (زمینه)۰۹:۱۴
حاج اسلام میرزایی – شب پنجم محرم سال ۹۶ – عصا سلاح کلیم است (مدح)۱۰:۰۴
حاج اسلام میرزایی – شب پنجم محرم سال ۹۶ – نوری تو شوری تو (شور)۰۵:۲۰
حاج اسلام میرزایی – شب پنجم محرم سال ۹۶ – ارباب شه عالم (واحد)۰۶:۲۷
حاج اسلام میرزایی – شب پنجم محرم سال ۹۶ – تو که همیشه باهامی (واحد)۰۷:۱۹
حاج اسلام میرزایی – شب پنجم محرم سال ۹۶ – ندید بازم مارو خرید (واحد)۰۴:۴۱
حاج اسلام میرزایی – شب پنجم محرم سال ۹۶ – باتو آرومم شبا محرم (شور)۰۵:۳۱
حاج اسلام میرزایی – شب پنجم محرم سال ۹۶ – غرق به عصیان ولی پشیمان (زمینه)۰۵:۳۷
حاج اسلام میرزایی – شب پنجم محرم سال ۹۶ – اگر تو دیر بیایی تباه خواهم شد (روضه)۲۴:۳۰
حاج اسلام میرزایی – شب چهارم محرم سال ۹۶ – کیست زینب خدای عشق و صفا (مدح)۰۶:۵۱
حاج اسلام میرزایی – شب چهارم محرم سال ۹۶ – کاش میشد نوکرت بودم (شور)۱۲:۱۳
حاج اسلام میرزایی – شب چهارم محرم سال ۹۶ – تویی تنها راه نجاتم (واحد)۰۹:۵۷
حاج اسلام میرزایی – شب چهارم محرم سال ۹۶ – کارم جنون دارم جنون (شور)۰۴:۳۷
حاج اسلام میرزایی – شب چهارم محرم سال ۹۶ – لقبش ام المصیبتا شد (شور)۰۹:۴۹
حاج اسلام میرزایی – شب چهارم محرم سال ۹۶ – سلام اعلاء زینب کبری (زمینه)۰۵:۳۵
حاج اسلام میرزایی – شب چهارم محرم سال ۹۶ – به اشک دیده نوشتم (روضه)۲۴:۲۰
حاج اسلام میرزایی – شب سوم محرم سال ۹۶ – حیدر ذکر دلنشین (شور)۰۶:۱۲
حاج اسلام میرزایی – شب سوم محرم سال ۹۶ – شب به شب میام پا روضه (واحد)۰۷:۵۱
حاج اسلام میرزایی – شب سوم محرم سال ۹۶ – خدا دارم جون میکنم (واحد)۰۸:۲۹
حاج اسلام میرزایی – شب سوم محرم سال ۹۶ – خیمه ارباب نوحه ی ارباب (شور)۰۹:۱۰
حاج اسلام میرزایی – شب سوم محرم سال ۹۶ – چشاتو وا کن منو نگاه کن (شور)۰۵:۰۱
حاج اسلام میرزایی – شب سوم محرم سال ۹۶ – یتیم و آواره ام (زمینه)۰۶:۲۶
حاج اسلام میرزایی – شب سوم محرم سال ۹۶ – سلک عشاق غیر خلوت نیست (روضه)۲۸:۳۲
حاج اسلام میرزایی – شب دوم محرم سال ۹۶ – بی هیئت دنیا زندونه (شور)۱۰:۰۰
حاج اسلام میرزایی – شب دوم محرم سال ۹۶ – ای فیض مدام آقاجان سلام (واحد)۰۹:۵۸
حاج اسلام میرزایی – شب دوم محرم سال ۹۶ – روضه میخونه جبرائیل (واحد)۰۴:۴۶
حاج اسلام میرزایی – شب دوم محرم سال ۹۶ – هنوز سه ساله گوشواره داره (شور)۰۶:۰۶
حاج اسلام میرزایی – شب دوم محرم سال ۹۶ – امیر قلبم دورت بگردم (زمینه)۰۶:۰۹
حاج اسلام میرزایی – شب دوم محرم سال ۹۶ – دلگیرم از خودم که دلم گیر یار نیست (روضه)۲۴:۲۶
حاج اسلام میرزایی – شب اول محرم سال ۹۶ – گدایه قدیمی محرمم (شور)۰۹:۱۱
حاج اسلام میرزایی – شب اول محرم سال ۹۶ – سیاهی و بیرق علم (واحد)۰۸:۰۷
حاج اسلام میرزایی – شب اول محرم سال ۹۶ – دل خستم و بی بال و پر (واحد)۰۷:۴۵
حاج اسلام میرزایی – شب اول محرم سال ۹۶ – ببخش آقا اگه آبرو بردم (شور)۰۸:۲۴
حاج اسلام میرزایی – شب اول محرم سال ۹۶ – میا به کوفه (زمینه)۰۷:۳۷
حاج اسلام میرزایی – شب اول محرم سال ۹۶ – رخصت دهید شال محرم بیاوریم (روضه)
1242 بازدید نظر: »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار