دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

http://zahra-media.ir/wp-content/uploads/2019/08/DAA9D8B1D8A8D984D8A7DB8CDB8C-D8A7D985DB8CD8B1-D8A8D8B1D988D985D986D8AF2-300x200.jpg

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-اسم شمشیر امیرالمومنین ذوالفقاره۰۰:۰۴:۱۷
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-نام تو اباالفضل و قوتی به دستمامه۰۰:۰۲:۲۳
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-یا رب از چه حیرتم افزون شده
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-یه جای سالم نمونده تو تنت۰۰:۰۳:۴۵
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-به پای داغ تو داداش شکسته شد دل زینب۰۰:۰۴:۲۹
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-دوری من از کربلا امونمو دیگه بریده۰۰:۰۴:۲۸
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-منت شما رو می کشم۰۰:۰۴:۳۳
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-از چه باشد باده امشب سرخ تر۰۰:۱۱:۱۰
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-شب عاشورا دلم خون برات۰۰:۰۸:۱۶
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-شیب الخضیب آقام حسین۰۰:۰۵:۰۴
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-جون زینب بشه فدات۰۰:۰۶:۱۲
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-رستم دستان زیر دستان اباالفضل۰۰:۰۶:۰۸
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-هر چی باشه عموی رقیه است۰۰:۰۵:۲۲
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-باز در دستم قلم بی اختیار۰۰:۰۸:۱۰
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-نمی تونم دست روی دستم بزارم۰۰:۰۴:۵۸
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-به غیر از عاشقت بودن دلم راهی نمی شناسه۰۰:۰۸:۳۵
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-ای مادر بی همتای زمین۰۰:۰۳:۰۹
کربلایی نریمان پناهی- به تو فکر میکنم۰۰:۰۵:۵۰
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-سپاه کوفه حاجت روا شد۰۰:۰۵:۵۲
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-پسر بزرگ کردم سر پیری عصای دست من باشی۰۰:۰۵:۰۴
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-حالت مستی چرا افزون شده۰۰:۰۶:۰۳
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-برو پیغمبر خوش قد و بالا۰۰:۰۴:۴۴
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-اشبه الناس بنبی الموتمنی۰۰:۰۶:۲۱
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-شده طوفان بین لشکر۰۰:۰۲:۲۵
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-از تو یا حسین دل نمی کَنم۰۰:۰۴:۲۲
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-خدا رو شکر یه عمریه من مبتلاتم۰۰:۰۳:۵۰
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-بلند شو از جات علی جان۰۰:۰۴:۱۰
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-دلم هوای کربلا رو کرده باز۰۰:۰۶:۳۴
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-باز طفل جام اندر مهد عشق۰۰:۰۷:۰۸
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-اینجوری نگاه نکن دور و برت۰۰:۰۴:۴۵
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-جون میدم واسه روضه های تو۰۰:۰۳:۱۹
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-لالایی ای گل پرپرم۰۰:۰۴:۴۷
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-جزر و مد دریا علی۰۰:۰۳:۵۲
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-شده محیط دل از حروف پر جنون۰۰:۰۳:۳۶
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-پیچیده صدای تکبیر تو گوش کرب و بلا۰۰:۰۴:۱۷
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-باز بخت نوجوان آمد به جوش۰۰:۰۹:۴۷
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-حسن زاده لشکرم نرو۰۰:۰۳:۵۷
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-زیر خیمه ارباب شب عاشورا۰۰:۰۳:۵۷
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-بسم الله بسم رب الجنون یا قاسم۰۰:۰۵:۱۶
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-پسر اول فاطمه۰۰:۰۳:۳۱
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-بیا عموجون که دیگه جون من رسیده بر لب۰۰:۰۴:۵۶
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-قسم به نام تو عبدالله۰۰:۰۴:۳۷
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-همچنان در جام ساقی باده بود۰۰:۰۸:۵۸
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-الگوی نوکری همه دنیا حبیب بن مظاهر۰۰:۰۴:۰۶
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-می رسد از گوشه مقتل صدای مادرش۰۰:۰۴:۵۵
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-آرزوی بچه های هیئتی و مذهبیه۰۰:۰۵:۵۳
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-روح نماز منی یا حسن۰۰:۰۲:۲۳
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-افتاده و داغش دلم رو می سوزونه۰۰:۰۵:۳۲
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-منصبی که بی مثاله۰۰:۰۳:۴۴
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-در ره عشق و فنا موی سپید۰۰:۰۴:۳۱
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-عون و محمد نوه جعفر طیار۰۰:۰۴:۴۳
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-من به این نوکرای خوب تو عادت کردم۰۰:۰۶:۲۲
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-ای که هست خود به راه عشق داد۰۰:۰۶:۰۶
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-من می خوام پیش تو رو سفید بشم۰۰:۰۳:۳۷
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-انت حر نفس امّک یا حر۰۰:۰۳:۵۷
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-می بینم این چشم ترت رو۰۰:۰۵:۱۶
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-ای شمس و قمر معتکف گنبد تو شه بانو۰۰:۰۴:۳۱
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-نمی دونی چقدر خردم زمین۰۰:۰۴:۰۵
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-پای کتیبه و علم هروله می کنم۰۰:۰۵:۳۸
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-ام البکاء ملیکه شاهنشه کرب و بلا۰۰:۰۵:۲۲
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-به دیدنم رسیدی با سر غرق خونت۰۰:۰۴:۲۵
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-سلام ارباب دوباره گدای هر سال اومده۰۰:۰۳:۴۶
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-پیچیده توی عالم بوی عزا و ماتم۰۰:۰۴:۰۱
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-واسه نوکرت دعا کن۰۰:۰۳:۰۱
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-بسم رب العشق رب دلبری۰۰:۰۵:۵۳
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-بوی غربت پیچیده توی آسمون۰۰:۰۳:۵۰
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-بی بدیل بی بدیل نوکر خوب و اصیل۰۰:۰۳:۰۳
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-اگه تو نبودی عالم زیبایی نداشت۰۰:۰۵:۱۰
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-بیا بریم ای برادر از این خاک پر از غم۰۰:۰۴:۳۱
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-به چه کنم افتادم۰۰:۰۴:۳۸
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-با این حس و حالی که داریم۰۰:۰۵:۰۲
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-اول شهید کربلا تویی۰۰:۰۳:۵۱
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-یه پهلوون هاشمی آغاز غصمه۰۰:۰۳:۵۶
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-آروم آروم داره بارون می باره۰۰:۰۴:۳۱
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-خصم کفار و اقوام یهوده۰۰:۰۳:۱۲
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-رعنا قد و قامت قاسم۰۰:۰۳:۱۰
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-دوباره ماه عزا و ماتمه۰۰:۰۵:۳۵
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-هستم اسیر این نامردما حسین۰۰:۰۴:۵۷
860 بازدید نظر: »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار