دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2014/11/451.jpg

حاج مهدی رسولی – شب دهم محرم ۹۶ شب عاشورا – در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد (شور جدید)

۰۶:۰۸

حاج مهدی رسولی – شب دهم محرم ۹۶ شب عاشورا – در دل دریای دشمن (واحد جدید)

۰۲:۱۷

حاج مهدی رسولی – شب دهم محرم ۹۶ شب عاشورا – اشهد انک حسین شهیدا (واحد عربی)

۰۵:۳۹

حاج مهدی رسولی – شب دهم محرم ۹۶ شب عاشورا – جانا ببین که زینب (زمینه جدید)

۱۱:۲۴

حاج مهدی رسولی – شب دهم محرم ۹۶ شب عاشورا – روضه حضرت امام حسین علیه السلام (روضه)

۳۱:۲۰

حاج مهدی رسولی – شب نهم محرم ۹۶ شب تاسوعا – یل زینب عازم میدانه (تک جدید)

۰۳:۵۴

حاج مهدی رسولی – شب نهم محرم ۹۶ شب تاسوعا – ای علم رو شونه ام تو هستی (واحد جدید)

۰۷:۰۰

حاج مهدی رسولی – شب نهم محرم ۹۶ شب تاسوعا – اشهد انک حسین شهیدا (واحد عربی زیبا)

۰۴:۵۴

حاج مهدی رسولی – شب نهم محرم ۹۶ شب تاسوعا – روضه ها رو خوندم اما (شور جدید)

۰۱:۱۷

حاج مهدی رسولی – شب نهم محرم ۹۶ شب تاسوعا – واای سپهدارم ای واای کس و کارم (زمینه جدید)

۰۴:۵۴

حاج مهدی رسولی – شب نهم محرم ۹۶ شب تاسوعا – روضه حضرت عباس علیه السلام (روضه)

۲۷:۵۸

حاج مهدی رسولی – شب هشتم محرم ۹۶ – روضه ها رو خوندم اما (شور جدید)

۰۶:۳۰

حاج مهدی رسولی – شب هشتم محرم ۹۶ – سر باز پادگان (نوحه جدید آذری)

۰۳:۵۴

حاج مهدی رسولی – شب هشتم محرم ۹۶ – اشهد انک (واحد زیبا عربی)

۰۷:۰۲

حاج مهدی رسولی – شب هشتم محرم ۹۶ – عاشقان جان شما (واحد جدید)

۰۱:۲۱

حاج مهدی رسولی – شب هشتم محرم ۹۶ – در راه رسیدن به تو (نغمه خوانی)

۰۲:۰۸

حاج مهدی رسولی – شب هشتم محرم ۹۶ – کنار پیکرت رسیدم (زمینه جدید)

۰۵:۲۴

حاج مهدی رسولی – شب هشتم محرم ۹۶ – نوحوا علی ساکن کربلا (زمینه اول)

۰۱:۱۹

حاج مهدی رسولی – شب هشتم محرم ۹۶ – روضه حضرت علی اکبر علیه السلام (روضه)

۳۳:۰۰

حاج مهدی رسولی – شب هفتم محرم ۹۶ – اشهد انک (واحد عربی)

۰۵:۲۴

حاج مهدی عبدی – شب هفتم محرم ۹۶ – من به شوق کربلا دست دل رو می کنم (شور)

۰۴:۵۵

حاج مهدی رسولی – شب هفتم محرم ۹۶ – ای گربان حق (واحد جدید آذری)

۰۴:۴۵

حاج مهدی رسولی – شب هفتم محرم ۹۶ – چخ نگرانم علی (واحد آذری جدید)

۰۴:۳۸

حاج مهدی رسولی – شب هفتم محرم ۹۶ – صدای هل من ناصرت (زمینه جدید)

۰۶:۰۲

حاج مهدی رسولی – شب هفتم محرم ۹۶ – روضه حضرت علی اصغر علیه السلام (روضه)

۰۴:۲۲

حاج مهدی رسولی – شب ششم محرم ۹۶ – منده باخ (شور جدید عربی)

۰۸:۵۶

حاج مهدی رسولی – شب ششم محرم ۹۶ – روضه پایانی به زبان آذری (مناجات)

۰۲:۰۲

حاج مهدی رسولی – شب ششم محرم ۹۶ – نمی خوام به نوکری (شور جدید)

۰۵:۲۳

حاج مهدی رسولی – شب ششم محرم ۹۶ – اشهد انک (واحد عربی)

۰۶:۵۸

حاج مهدی رسولی – شب ششم محرم ۹۶ – زنده جاوید کیست (شعر خوانی)

۰۲:۲۴

حاج مهدی رسولی – شب ششم محرم ۹۶ – نوحوا علی ساکن کربلا (زمینه)

۰۱:۲۰

حاج مهدی رسولی – شب ششم محرم ۹۶ – روضه حضرت قاسم بن الحسن (ع)

۳۲:۱۴

حاج مهدی رسولی – شب پنجم محرم ۹۶ – من کی ام نوکر پریشانت (شعرخوانی)

۰۲:۲۰

حاج مهدی رسولی – شب پنجم محرم ۹۶ – نامی مکتب آزاده خانم زینبی دی (واحد حماسی ترکی)

۰۴:۵۷

حاج مهدی رسولی – شب پنجم محرم ۹۶ – لباس خاکیمو (شور)

۰۲:۲۵

حاج مهدی رسولی – شب پنجم محرم ۹۶ – دوتا سرو آزاده (زمینه)

۰۲:۵۲

حاج مهدی رسولی – شب پنجم محرم ۹۶ – (روضه عبد الله ابن الحسن)

۰۲:۵۱

حاج مهدی رسولی – شب پنجم محرم ۹۶ – میبینی که خالیه دستم (روضه)

۰۸:۵۴

حاج مهدی عبدی – شب چهارم محرم ۹۶ – خیمه ی ماتم تو (زمینه)

۰۵:۴۹

حاج مهدی رسولی – شب چهارم محرم ۹۶ – آسمونی و منم خاکی ام (شور جدید)

۰۴:۰۶

حاج مهدی رسولی – شب چهارم محرم ۹۶ – اشهد انک (واحد جدید به زبان آذری)

۰۶:۱۶

حاج مهدی رسولی – شب چهارم محرم ۹۶ – منو رسوایی منو تنهایی (شور جدید)

۰۲:۳۵

حاج مهدی رسولی – شب چهارم محرم ۹۶ – به همین دل خوشم (واحد جدید)

۰۶:۵۲

حاج مهدی رسولی – شب چهارم محرم ۹۶ – نوحوا علی ساکن کربلا (زمینه زیبا)

۰۲:۵۱

حاج مهدی رسولی – شب چهارم محرم ۹۶ – مبادا اشکهایم را بگیری (روضه)

۲۷:۳۷

حاج مهدی رسولی – شب سوم محرم ۹۶ – یه پیر رزمنده (شعر پایانی)

۰۴:۲۵

حاج مهدی عبدی – شب سوم محرم ۹۶ – سایه ات بر سرم (شور)

۰۳:۲۹

حاج مهدی رسولی – شب سوم محرم ۹۶ – ای تک نواز نابغه نینوا حسین (تک)

۰۲:۱۵

حاج مهدی رسولی – شب سوم محرم ۹۶ – بابام من سز یا (واحد ترکی)

۰۴:۰۸

حاج مهدی رسولی – شب سوم محرم ۹۶ – اشهد انک (واحد)

۰۱:۵۷

حاج مهدی رسولی – شب سوم محرم ۹۶ – شبا که تو آغوش بابام (واحد)

۰۴:۲۰

حاج مهدی رسولی – شب سوم محرم ۹۶ – تو دلها غوغایی شده (زمینه)

۰۶:۴۸

حاج مهدی رسولی – شب سوم محرم ۹۶ – نوید وصل پدر را به کاروان می داد به ماه(نغمه)

۰۱:۴۸

حاج مهدی عبدی – شب دوم محرم ۹۶ – دودمه ترکی

۰۴:۰۲

حاج مهدی رسولی – شب دوم محرم ۹۶ – یه پیر رزمنده (شور)

۰۳:۳۹

حاج مهدی عبدی – شب دوم محرم ۹۶ – سر خوشانیم به کف باده ماتم داریم (واحد)

۰۳:۴۹

حاج مهدی رسولی – شب دوم محرم ۹۶ – اشهد انک (واحد)

۰۸:۱۸

حاج مهدی رسولی – شب دوم محرم ۹۶ – می رسه از راه (زمینه)

۰۶:۲۵

حاج مهدی رسولی – شب دوم محرم ۹۶ – نوحوا علی ساکن کربلا (پیش زمینه)

۰۴:۳۶

حاج مهدی رسولی – شب دوم محرم ۹۶ – روضه ترکی

۱۰:۳۰

حاج مهدی رسولی – شب دوم محرم ۹۶ – شده این جمله جواب چه خبر کرب و بلا (روضه)

۱۰:۲۴

حاج مهدی رسولی – شب دوم محرم ۹۶ – کربلا، تشنه آب فراتم (مناجات)

۰۶:۰۲

حاج مهدی رسولی – شب اول محرم ۹۶ – روضه ترکی

۰۶:۵۳

حاج مهدی عبدی – شب اول محرم ۹۶ – پیچیده تو عرش اعلا (شور)

۰۴:۵۴

حاج مهدی رسولی – شب اول محرم ۹۶ – گلدی فصل عقیده (سنیگن)

۰۴:۴۱

حاج مهدی رسولی – شب اول محرم ۹۶ – باز داره عوض میشه رو گنبد (واحد)

۰۴:۱۰

حاج مهدی رسولی – شب اول محرم ۹۶ – تجلی کرد رو چشمامون (زمینه)

۰۶:۰۶

حاج مهدی رسولی – شب اول محرم ۹۶ – نوح علی سید الشهدا (پیش زمینه)

۰۱:۴۲

حاج مهدی رسولی – شب اول محرم ۹۶ – سمت هر کوچه می روم امشب، می رسد کوچه در ادامه به تو (روضه مسلم ابن عقیل)

۱۱:۳۵

حاج مهدی رسولی – شب اول محرم ۹۶ – سر تا سر محله ما غرق ماتمه (مناجات)

۰۷:۴۵

 

4117 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

  1. علی ستایش گفت:

    ان شا الله خدمتت رو بسلامتی و بدون دردسر تمون کنی،بعد زن بگیری و خوشبخت بشی🌹🌹🌹🌹🌹

دسته بندی

اسکرول بار