دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/93-08/15/farhangnews_98967-285217-1415272181.JPG

شب اول

شب دوم

۱. حاج مهدی سلحشور-شعرخوانی www.eheyat.com – @navayheyatt

۱۰:۱۵

۲. حاج مهدی سلحشور-روضه www.eheyat.com – @navayheyatt

۱۳:۱۹

۳. حاج مهدی سلحشور-زمینه www.eheyat.com – @navayheyatt

۷:۰۷

۴. حاج مهدی سلحشور-واحد www.eheyat.com – @navayheyatt

۱:۳۹

۵. حاج مهدی سلحشور-واحد www.eheyat.com – @navayheyatt

۳:۴۹

شب سوم

شب چهارم

۱. حاج مهدی سلحشور-روضه www.eheyat.com – @navayheyatt

۱۸:۳۸

۲. حاج مهدی سلحشور-پیش زمینه www.eheyat.com – @navayheyatt

۱:۵۱

۳. حاج مهدی سلحشور-زمینه www.eheyat.com – @navayheyatt

۴:۰۴

۴. حاج مهدی سلحشور-نوحه www.eheyat.com – @navayheyatt

۵:۲۸

۵. حاج مهدی سلحشور-واحد www.eheyat.com – @navayheyatt

۹:۰۰

۶. حاج مهدی سلحشور-شور www.eheyat.com – @navayheyatt

شب پنجم

شب ششم

۱. روضه | می رود مایه دلگرمی لشکر باشد حاج مهدی سلحشور

۸:۴۵

۲. واحد | من برات پدرم تو برایم پسری حاج مهدی سلحشور

۳:۰۰

۳. روضه | وقتی شب عاشورا خیمه رو تاریک کرد حاج مهدی سلحشور

شب هفتم

شب هشتم

شب نهم

شب دهم

 

172 بازدید نظر: »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار