دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

.

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/07/sokhanan224.jpg

حجه الاسلام انصاریان-درسهای رمضان-حسنات در شبها و روزهای ماه مبارک رمضان۳۷:۳۶
حجه الاسلام انصاریان-درسهای رمضان-بلاء و تفسیر آن در قرآن کریم۴۲:۳۶
حجه الاسلام انصاریان-درسهای رمضان-دیدگاه پیامبر اکرم(ص) از حقایق و اسرار ماه مبارک رمضان و نفع انسان از ذات احدیت۴۱:۲۳
حجه الاسلام انصاریان-درسهای رمضان-اهمیت ماه مبارک رمضان۳۴:۱۷
حجه الاسلام میر باقری-پیرامون دعای امام سجاد (ع) در ماه مبارک رمضان۴۶:۱۴
حجه الاسلام میر باقری-فضیلت ماه مبارک رمضان۴۳:۴۷
حجت الاسلام صدیقی-(فضائل ماه مبارک رمضان)۴۵:۴۷
آیت الله ناصری-موضوع: مکارم اخلاق-ماه خدا و محبت۳۲:۱۰
آیت الله ناصری-موضوع:تقوا-خواندن قرآن در رمضان۴۹:۱۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-(روزه زکات بدن)۲۷:۴۶
آیت الله ناصری-مبحث تواضع و تسلیم-(اعمال شب بیست و سوم)۲۵:۱۴
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(ماه اخلاق وایمان)۲۰:۲۱
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(مهمانی رمضان)۰۱:۰۰۴۲
احیای شب ۲۱ حرم مطهر رضوی۰۱:۰۳:۲۶
جریانات انحرافی در دوران حکومت امیرالمومنین۰۳:۴۰
استاد رفیعی – ماه رمضان۳۷:۲۷
اهمیت ماه رمضان۶:۲۸
سخنرانی شب بیست ویکم ماه رمضان۹۰۳۵:۵۰
سخنران شب بیست ودوم ماه رمضان۹۰۴۸:۳۹
سخنران شب بیست وچهارم ماه رمضان۹۰۴۶:۰۱
سخنران شب بیست وپنجم ماه رمضان۹۰۴۰:۵۹
سخنرانی شب بیست وششم ماه رمضان۹۰۴۹:۱۷
سخنرانی شب بیست وهفتم ماه رمضان۹۰۴۲:۲۴
سخنران شب بیست وهشتم ماه رمضان۹۰۴۴:۵۷
سخنرانی گرامیداشت هفته دولت شب بیست ونهم ماه رمضان۹۰۲۹:۳۷
سخنران شب آخر ماه رمضان۵۲:۴۷
فضائل یادگیری علوم در ماه مبارک رمضان۳۱:۳۸
فضائل ماه مبارک رمضان و رحمت و مغفرت خدا در این ماه۲۴:۲۹
آداب میهمانی خدا۱۰:۰۳
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – حقایق اسلام۵۳:۳۹
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – سیر در دعای کمیل۰۱:۰۰:۴۶
استاد فاطمی نیا – رمضان۸۸ – شب های قدر۵۹:۳۳
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – روزهای قدر۵۸:۰۴
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – تکبر۰۱:۰۱:۳۹
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – ظرائف ادعیه۵۶:۰۹
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – در آستانه شبهای قدر۵۱:۳۹
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – ادعیه ماثوره۴۷:۳۱
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – شب شهادت حضرت علی۵۶:۰۴
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – روز شهادت حضرت علی۲۸:۳۵
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – شب احیا۵۸::۵۲
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – ولایت و نبوت۵۵:۳۳
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – موضع الرساله۵۲:۴۲
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – میلاد امام حسن۵۱:۴۰
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – یا نور المستوحشین۴۹:۳۸

سخنرانی های ماه مبارک رمضان

۱.حجت الاسلام پناهیان

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱شب دوم ماه مبارک رمضان – ۹۱۹,۳۳۹۰:۵۳:۰۵
۲شب سوم ماه مبارک رمضان – ۹۱۷,۶۶۷۰:۴۳:۳۵
۳شب چهارم ماه مبارک رمضان – ۹۱۱۰,۲۷۸۰:۵۸:۲۶
۴شب پنجم ماه مبارک رمضان – ۹۱۹,۱۱۸۰:۵۱:۵۰
۵شب ششم ماه مبارک رمضان – ۹۱۷,۹۱۶۰:۴۴:۵۹
۶شب هفتم ماه مبارک رمضان – ۹۱۷,۹۱۴۰:۴۴:۵۹
۷شب هشتم ماه مبارک رمضان – ۹۱۸,۶۸۷۰:۴۹:۲۳
۸شب نهم ماه مبارک رمضان – ۹۱۹,۷۷۸۰:۵۵:۳۵
۹شب دهم ماه مبارک رمضان – ۹۱۱۰,۷۴۶۰۱:۰۱:۰۵
۱۰شب یازدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱۱۰,۳۶۷۰:۵۸:۵۷
۱۱شب دوازدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱۱۰,۶۷۰۰۱:۰۰:۴۰
۱۲شب سیزدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱۱۰,۵۵۴۰۱:۰۰:۰۰
۱۳شب چهاردهم ماه مبارک رمضان – ۹۱۷,۹۱۶۰۱:۰۳:۱۴
۱۴شب پانزدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱۱۱,۱۲۲۰۱:۰۶:۳۲
۱۵شب شانزدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱۱۱,۷۰۲۰:۵۴:۴۴
۱۶شب هفدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱۹,۶۲۸۰:۴۸:۳۱
۱۷شب هجدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱۸,۵۳۶۰:۴۵:۰۰
۱۸شب بیست وششم ماه مبارک رمضان – ۹۱۹,۳۷۶۰:۵۳:۱۸
۱۹شب بیست وهفتم ماه مبارک رمضان – ۹۱۷,۵۳۴۰:۴۵:۰۰
۲۰شب بیست وهشتم ماه مبارک رمضان – ۹۱۸,۲۲۴۰:۴۵:۰۰
۲۱شب بیست ونهم مبارک رمضان – ۹۱۱۲,۰۰۸۰:۴۵:۰۰
۲۲شرح دعای ابوحمزه ثمالی – جلسه اول۶,۱۵۷۰:۳۴:۵۹
۲۳شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه دوم۱۰,۴۴۰۰:۵۹:۲۱
۲۴شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه سوم۷,۰۷۰۰:۴۰:۱۱
۲۵شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه چهارم۵,۷۶۵۰:۳۲:۴۶
۲۶شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه پنجم۹,۳۹۱۰:۵۳:۲۳
۲۷شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه ششم۹,۵۱۱۰:۵۴:۰۴
۲۸شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه هفتم۹,۱۷۱۰:۵۲:۰۸
۲۹شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه هشتم۸,۵۱۴۰:۴۸:۲۴
۳۰شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه نهم۹,۱۷۰۰:۵۲:۰۹
۳۱شب قدر – جلسه اول ۱۰,۱۸۸ ۰:۵۷:۵۷
۳۲شب قدر – جلسه دوم ۱۱,۶۱۰ ۱:۰۶:۰۲
۳۳شب قدر – جلسه سوم ۱۶,۳۲۸ ۱:۳۲:۵۳
۳۴شب قدر – جلسه چهارم ۹,۴۷۹ ۰:۵۳:۵۵

۲.حجت الاسلام مومنی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱شب پانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ (جدید)۱,۸۲۲۰:۱۰:۲۱
۲شب پانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ (جدید)۱,۷۷۵۰:۱۰:۰۵
۳شب پانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ (جدید)۱,۰۵۷۰:۰۵:۵۹
۴شب شانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ (جدید)۱,۷۳۱۰:۰۹:۴۹
۵شب شانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ (جدید)۱,۳۰۸۰:۰۷:۲۵
۶شب شانزدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید)۱,۴۶۵۰:۰۸:۱۹
۷شب هفدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید)۱,۸۴۷۰:۱۰:۲۹
۸شب هفدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید)۱,۹۸۶۰:۱۱:۱۶
۹شب هفدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید)۱,۷۹۸۰:۱۰:۱۲
۱۰شب هجدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید)۱,۸۵۶۰:۱۰:۳۲
۱۱شب هجدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید)۲,۰۳۲۰:۱۱:۳۲

۳.آیت الله مصباح یزدی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ویژگی های شب قدر ۱۹,۲۸۸۰:۵۲:۴۸
۲ویژگی های شب قدر ۲۱۰,۸۴۲۱:۰۱:۳۹
۳ویژگی های شب قدر ۳۹,۹۴۳۰:۵۹:۳۲
۴ویژگی های شب قدر ۴۷,۹۵۹۰:۴۵:۱۵
۵ویژگی های شب قدر ۵۱۱,۰۳۴۱:۰۲:۴۴
۶در فواید روزه ۱۴,۰۵۸۰:۲۳:۰۵
۷در فواید روزه ۲۵,۸۷۲۰:۳۳:۲۴

۴.حجت الاسلام صدیقی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱شب ۱۱ رمضان ۹۱- قسمت اول۴,۸۷۱۰:۲۰:۴۵
۲شب ۱۱ رمضان ۹۱- قسمت دوم۴,۴۸۶۰:۱۹:۰۷
۳شب ۱۲ رمضان ۹۱- قسمت اول۴,۶۸۷۰:۱۹:۵۸
۴شب ۱۲ رمضان ۹۱- قسمت دوم۳,۶۰۰۰:۱۵:۲۰
۵شب ۱۳ رمضان ۹۱۵,۷۲۴۰:۲۴:۲۴
۶شب ۱۴ رمضان ۹۱- قسمت اول۲,۶۶۹۰:۱۵:۰۹
۷شب ۱۴ رمضان ۹۱- قسمت دوم۳,۴۵۳۰:۱۹:۳۷
۸شب ۱۵ رمضان ۹۱۴,۳۴۱۰:۲۴:۴۰
۹شب ۱۶ رمضان ۹۱- قسمت اول۳,۴۵۵۰:۱۹:۳۷
۱۰شب ۱۶ رمضان ۹۱- قسمت دوم۲,۷۰۶۰:۱۵:۲۱
۱۱شب ۱۷ رمضان ۹۱- قسمت اول۲,۸۶۸۰:۱۶:۱۷
۱۲شب ۱۷ رمضان ۹۱- قسمت دوم۱,۰۱۳۰:۰۵:۴۴
۱۳شب ۱۸ رمضان ۹۱- قسمت اول۳,۵۸۴۰:۲۰:۲۱
۱۴شب ۱۸ رمضان ۹۱- قسمت دوم۲,۸۸۴۰:۱۶:۲۲
۱۵شب ۱۹ رمضان ۹۱- قسمت اول۳,۳۱۵۰:۱۸:۴۹
۱۶شب ۱۹ رمضان ۹۱- قسمت دوم۱,۱۰۴۰:۰۶:۱۵
۱۷شب ۲۰ رمضان ۹۱- قسمت اول۳,۲۰۷۰:۱۸:۱۲
۱۸شب ۲۰ رمضان ۹۱- قسمت دوم۳,۲۲۳۰:۱۸:۱۶

۵.آیت الله حق شناس

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱درس اخلاق ۱۵,۶۴۱۰:۲۴:۰۲
۲درس اخلاق ۲۶,۳۰۰۰:۲۶:۵۱
۳درس اخلاق ۳۵,۵۱۱۰:۲۳:۲۹
۴درس اخلاق ۴۵,۲۹۲۰:۲۲:۳۳
۵درس اخلاق ۵۵,۳۳۵۰:۲۲:۴۴
۶درس اخلاق ۶۶,۲۰۶۰:۲۶:۲۷
۷درس اخلاق ۷۴,۹۷۱۰:۲۱:۱۱
۸درس اخلاق ۸۶,۹۹۹۰:۲۹:۵۰
۹درس اخلاق ۹۷,۰۱۳۰:۲۹:۵۴
۱۰درس اخلاق ۱۰۶,۳۹۸۰:۲۷:۱۶
۱۱درس اخلاق ۱۱۹,۲۲۹۰:۳۹:۳۹
۱۲درس اخلاق ۱۲۵,۷۷۱۰:۲۴:۳۶
۱۳درس اخلاق ۱۳۳,۳۴۰۰:۱۴:۱۳
۱۴درس اخلاق ۱۴۶,۴۸۶۰:۲۷:۴۰
۱۵درس اخلاق ۱۵۴,۲۶۰۰:۱۸:۰۹
۱۶درس اخلاق ۱۶۵,۷۶۵۰:۲۴:۳۴
۱۷درس اخلاق ۱۷۲,۹۵۵۰:۱۲:۳۵
۱۸درس اخلاق ۱۸۳,۵۷۳۰:۱۵:۱۳
۱۹درس اخلاق ۱۹۵,۷۰۴۰:۲۴:۱۸
۲۰درس اخلاق ۲۰۳,۰۳۸۰:۱۲:۲۶
۲۱درس اخلاق ۲۱۴,۹۰۳۰:۲۰:۵۳
۲۲درس اخلاق ۲۲۳,۱۶۸۰:۱۳:۲۹
۲۳درس اخلاق ۲۳۱,۷۲۶۰:۰۷:۲۰
۲۴درس اخلاق ۲۴۳,۰۲۸۰:۱۲:۵۳
۲۵درس اخلاق ۲۵۵,۸۴۹۰:۲۴:۵۶
۲۶درس اخلاق ۲۶۶,۰۷۱۰:۲۵:۵۲
۲۷درس اخلاق ۲۷۶,۲۳۲۰:۲۶:۵۷
۲۸درس اخلاق ۲۸۶,۸۲۷۰:۲۹:۰۶
۲۹درس اخلاق ۲۹۶,۵۹۰۰:۲۸:۰۵
۳۰درس اخلاق ۳۰۵,۲۵۵۰:۲۲:۲۴
۳۱درس اخلاق ۳۱۵,۷۵۳۰:۲۴:۳۱
۳۲درس اخلاق ۳۲۴,۲۰۴۰:۱۷:۵۵
۳۳درس اخلاق ۳۳۴,۹۶۸۰:۲۱:۱۰
۳۴درس اخلاق ۳۴۳,۷۰۸۰:۱۵:۴۸
۳۵درس اخلاق ۳۵۵,۶۳۹۰:۲۴:۰۲
۳۶درس اخلاق ۳۶۴,۵۶۸۰:۱۹:۲۸
۳۷درس اخلاق ۳۷۳,۱۱۹۰:۱۳:۱۷
۳۸درس اخلاق ۳۸۴,۳۷۰۰:۱۸:۳۷
۳۹درس اخلاق ۳۹۳,۹۴۵۰:۱۶:۴۸
۴۰درس اخلاق ۴۰۵,۶۶۸۰:۲۴:۰۹
۴۱درس اخلاق ۴۱۴,۹۸۷۰:۲۱:۱۵
۴۲درس اخلاق ۴۲۵,۳۴۴۰:۲۲:۴۶
۴۳درس اخلاق ۴۳۱۰,۷۲۸۰:۴۵:۴۴
۴۴درس اخلاق ۴۴۶,۲۹۱۰:۲۶:۴۹
۴۵درس اخلاق ۴۵۳,۶۱۲۰:۱۵:۲۳
۴۶درس اخلاق ۴۶۵,۲۳۰۰:۲۲:۱۷
۴۷درس اخلاق ۴۷۳,۷۴۰۰:۱۵:۵۶
۴۸درس اخلاق ۴۸۴,۳۳۸۰:۱۸:۲۹
۴۹درس اخلاق ۴۹۴,۵۵۳۰:۱۹:۲۴
۵۰درس اخلاق ۵۰۳,۱۱۹۰:۱۳:۱۷
۵۱درس اخلاق ۵۱۴,۸۸۱۰:۲۰:۴۸
۵۲درس اخلاق ۵۲۶,۰۱۲۰:۲۵:۳۸
۵۳درس اخلاق ۵۳۵,۸۵۹۰:۲۴:۵۸
۵۴درس اخلاق ۵۴۶,۵۴۰۰:۲۷:۵۳
۵۵درس اخلاق ۵۵۵,۴۷۰۰:۲۳:۲۰
۵۶درس اخلاق ۵۶۷,۱۱۷۰:۳۰:۲۱
۵۷درس اخلاق ۵۷۱۳,۲۸۰۰:۵۶:۳۹
۵۸درس اخلاق ۵۸۶,۱۶۳۰:۲۶:۱۷
۵۹درس اخلاق ۵۹۴,۷۷۷۰:۲۰:۲۲
۶۰درس اخلاق ۶۰۶,۶۱۲۰:۲۸:۱۲
۶۱درس اخلاق ۶۱۶,۷۹۰۰:۲۸:۵۸
۶۲درس اخلاق ۶۲۵,۷۱۶۰:۲۴:۲۳
۶۳درس اخلاق ۶۳۴,۰۶۰۰:۱۷:۱۹
۶۴درس اخلاق ۶۴۵,۷۶۹۰:۲۴:۳۶
۶۵درس اخلاق ۶۵۶,۳۶۲۰:۲۷:۰۸

۶.شهاب مرادی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱شب شهادت حضرت علی – قسمت اول۱.۷۷۷۰:۱۰:۰۵
۲شب شهادت حضرت علی – قسمت دوم۱.۷۶۸۰:۱۰:۰۲
۳شب شهادت حضرت علی – قسمت سوم۱.۷۳۶۰:۰۹:۵۱
۴شب شهادت حضرت علی – قسمت چهارم۱.۷۸۳۰:۱۰:۰۷
۵شب شهادت حضرت علی – قسمت پنجم۱.۶۷۶۰:۰۹:۳۱

۷.آقا مجتبی تهرانی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱اخلاق – جلسه اول۴.۲۳۸۰:۳۴:۲۶
۲اخلاق – جلسه دوم۴.۲۳۹۰:۳۴:۲۷
۳اخلاق – جلسه سوم۴.۳۶۳۰:۳۵:۲۸
۴اخلاق – جلسه چهارم۳.۵۵۵۰:۲۸:۵۳
۵اخلاق – جلسه پنجم۴.۴۸۵۰:۳۶:۲۸
۶اخلاق – جلسه ششم۴.۲۰۹۰:۳۴:۱۲
۷اخلاق – جلسه هفتم۴.۰۲۳۰:۳۲:۴۱
۸اخلاق – جلسه هشتم۴۰۳۲۰:۳۲:۴۶
۹اخلاق – جلسه نهم۴.۲۷۸۰:۳۴:۴۵
۱۰اخلاق – جلسه دهم۴.۳۳۳۰:۳۵:۱۳
۱۱اخلاق – جلسه یازدهم۴.۱۴۵۰:۳۳:۴۱

۸.انجوی نژاد

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱پاکی – جلسه اول۱.۷۶۴۰:۱۰:۰۰
۲پاکی – جلسه دوم۱.۸۹۲۰:۰۸:۰۳
۳پاکی – جلسه سوم۱۵۸۷۰:۰۶:۴۵
۴پاکی – جلسه چهارم۱.۹۱۱۰:۰۸:۰۸
۵پاکی – جلسه پنجم۱.۶۹۳۰:۰۷:۱۲
۶پاکی – جلسه ششم۱.۵۶۴۰:۰۶:۳۹
۷پاکی – جلسه هفتم۱.۴۱۲۰:۰۶:۳۹
۸پاکی – جلسه هشتم۲.۳۵۴۰:۱۰:۰۱
۹پاکی – جلسه نهم۲.۳۴۳۰:۰۹:۵۹
۱۰آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت اول)۲,۳۷۹۰:۱۳:۳۱
۱۱آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت دوم)۲,۷۲۲۰:۱۵:۲۸
۱۲آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت سوم)۲,۸۰۳۰:۱۵:۵۵
۱۳آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت چهارم)۲,۳۰۳۰:۱۳:۰۴
۱۴آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت پنجم)۲,۷۵۷۰:۱۸:۴۸
۱۵آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت ششم)۲,۰۲۹۰:۱۱:۳۱
۱۶آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت اول)۱,۵۲۷۰:۰۸:۴۰
۱۷آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت دوم)۳,۷۲۰۰:۲۱:۰۸
۱۸آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت سوم)۲,۸۸۰۰:۱۶:۲۱
۱۹آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت چهارم)۲,۴۵۳۰:۱۳:۵۶
۲۰آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت پنجم)۲,۲۶۷۰:۱۲:۵۲
۲۱آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت ششم)۳,۰۹۷۰:۱۷:۳۶
۲۲پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت اول)۱,۶۹۸۰:۰۹:۳۷
۲۳پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت دوم)۱,۷۶۴۰:۱۰:۰۰
۲۴پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت سوم)۱,۷۶۶۰:۱۰:۰۱
۲۵پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت چهارم)۱,۷۷۱۰:۱۰:۰۳
۲۶پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت پنجم)۱,۷۶۳۰:۱۰:۰۰
۲۷پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت ششم)۱,۷۶۰۰:۰۹:۵۹
۲۸پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت هفتم)۱,۷۰۹۰:۰۹:۴۱
۲۹پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت اول)۱,۷۶۵۰:۱۰:۰۰
۳۰پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت دوم)۱,۷۶۶۰:۱۰:۰۱
۳۱پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت سوم)۱,۷۵۷۰:۰۹:۵۸
۳۲پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت چهارم)۱,۹۰۸۰:۰۸:۰۷

برای دانلود سخنرانی های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

حجت الاسلام والمسلمین یگانه

زمانحجمدانلودپخش
۰۰:۴۲:۵۷۷.۴ MBدانلود

ماه رمضان ١۴٣٠ – ١٣٨٨

حجت الاسلام انصاریان

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
روز اول۰۰:۰۴:۱۲۹۹۱ KBدانلود
روز دوم۰۰:۵۳:۴۰۹.۲۱ MBدانلود
روز سوم۰۰:۵۶:۳۲۹.۷۰ MBدانلود
روز چهارم۰۰:۵۸:۳۹۱۰.۰ MBدانلود
روز پنجم۰۱:۰۲:۲۴۱۰.۰۷ MBدانلود
روز ششم۰۱:۰۹:۵۰۱۱.۰۹ MBدانلود
روز هشتم۰۱:۰۱:۲۹۱۰.۰۵ MBدانلود
روز نهم۰۱:۰۱:۵۵۱۰.۰۶ MBدانلود
روز دهم۰۰:۵۹:۳۹۱۰.۰۲ MBدانلود
روز یازدهم۰۱:۰۳:۱۴۱.۰۸ MBدانلود

ماه رمضان ١۴٣٠ – ١٣٨٨

حجت الاسلام انصاریان

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
روز دوازدهم۰۱:۰۶:۴۹۱۱.۰۴ MBدانلود
روز سیزدهم۰۱:۰۵:۵۶۱۱.۰۳ MBدانلود
روز پانزدهم۰۰:۵۷:۵۴۹.۹۴ MBدانلود
روز شانزدهم۰۰:۵۷:۱۴۹.۸۳ MBدانلود
روز هفدهم۰۱:۰۱:۰۵۱۰.۰۵ MBدانلود
روز هجدهم۰۱:۰۱:۵۹۱۰.۰۶ MBدانلود
روز نوزدهم۰۱:۰۴:۴۴۱۱.۰۱ MBدانلود
روز بیستم۰۱:۰۸:۵۲۱۱.۰۸ KBدانلود
روز بیست و دوم۰۱:۰۴:۲۳۱۱.۰ MBدانلود
روز بیست و سوم۰۰:۵۷:۳۹۹.۹۰ MBدانلود
روز بیست چهارم۰۱:۰۰:۴۷۱۰.۰۴ MBدانلود
روز بیست پنجم۰۱:۰۲:۰۵۱۰.۰۶ MBدانلود
روز بیست و ششم۰۰:۵۸:۱۵۱۰.۰ MBدانلود
روز بیست و هفتم۰۱:۰۱:۱۰۱۰.۰۵ MBدانلود
روز بیست و نهم۰۰:۵۸:۳۲۱۰.۰ MBدانلود

ماه رمضان ١۴٣٠ – ١٣٨٨

حجت الاسلام دانشمند

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
۱۰۰:۵۹:۰۹۱۰.۰۱ KBدانلود
۲۰۱:۰۲:۰۶۱۰.۰۶ MBدانلود
۳۰۱:۰۱:۵۰۱۰.۰۶ MBدانلود
۴۰۰:۵۶:۰۳۰۹.۶۲ MBدانلود
۵۰۱:۱۶:۱۰۱۳.۰ MBدانلود
۶۰۱:۵۹:۵۵۱۰.۰۲ MBدانلود
۷۰۱:۰۹:۰۳۱۱.۰۸ MBدانلود
۸۰۰:۵۹:۵۸۱۰.۰۲ MBدانلود
۹۰۱:۱۰:۰۰۱۲.۰ MBدانلود
۱۰۰۱:۰۶:۰۴۱۱.۰۳ MBدانلود

ماه رمضان ١۴٣٠ – ١٣٨٨

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
۱۰۰:۲۰:۵۰۰۳.۵۸ KBدانلود
۲۰۰:۴۵:۰۵۰۷.۷۴ MBدانلود
۳۰۰:۴۱:۵۱۰۷.۱۹ MBدانلود
۴۰۰:۴۵:۲۷۰۷.۸۰ MBدانلود
۵۰۰:۱۰:۴۱۰۳.۶۷ MBدانلود
۶۰۰:۳۷:۳۲۰۶.۴۴ MBدانلود
۷۰۰:۳۸:۴۵۰۶.۶۵ MBدانلود
۸۰۰:۵۰:۵۳۰۸.۷۳ MBدانلود

سخنرانی ماه رمضان ١۴٢٨ – ١٣٨۶

زمانحجمدانلودپخش
۰۰:۳۱:۵۹۱۰.۹ MBدانلود
۰۱:۰۸:۲۶۲۳.۴ MBدانلود
۰۰:۳۳:۵۳۱۱.۶ MBدانلود
۰۱:۰۱:۰۵۲۰.۹ MBدانلود
۰۱:۰۸:۱۶۲۳.۴ MBدانلود
۰۱:۰۰:۵۰۲۰.۸ MBدانلود
۰۰:۴۹:۳۹۱۷.۰ MBدانلود
۰۰:۴۶:۱۱۱۵.۸ MBدانلود

سخنرانی ماه رمضان ١۴٢٩ – ١٣٨٧

زمانحجمدانلودپخش
۰۰:۴۱:۳۷۱۴.۲ MBدانلود
۰۱:۰۳:۵۹۲۱.۹ MBدانلود
۰۱:۰۸:۰۹۲۳.۴ MBدانلود
۰۰:۳۱:۲۵۱۰.۷ MBدانلود
۰۰:۳۶:۲۶۱۲.۵ MBدانلود
۰۰:۵۳:۳۳۱۸.۳ MBدانلود
۰۰:۵۱:۱۷۱۷.۶ MBدانلود
۰۱:۰۰:۲۷۲۰.۷ MBدانلود
۰۰:۵۳:۰۷۱۸.۲ MBدانلود

 سخنرانی حجت الاسلام احمدی اصفهانی ماه رمضان ١۴٢٩ -١٣٨٧

سخنرانی ماه مبارک رمضان

زمانحجمدانلودپخش
۰۰:۵۳:۵۸۹.۳ MBدانلود
۰۰:۵۷:۵۰۹.۹ MBدانلود
۰۱:۰۶:۱۳۱۱.۳ MBدانلود
۰۱:۰۸:۱۴۱۱.۷ MBدانلود
۰۰:۵۵:۴۰۹.۶ MBدانلود
۰۱:۰۵:۳۸۱۱.۲ MBدانلود
۰۱:۰۴:۴۹۱۱.۱ MBدانلود
۰۱:۰۱:۳۱۱۰.۵ MBدانلود
۰۱:۰۹:۳۴۱۱.۹ MBدانلود
۰۱:۱۳:۳۶۱۲.۶ MBدانلود
۰۱:۰۳:۲۷۱۰.۸ MBدانلود
۰۱:۱۰:۱۱۱۲.۰ MBدانلود

سخنرانی حجت الاسلام احمدی اصفهانی ماه رمضان ١۴٣٠ -١٣٨٨

سخنرانی ایام ماه مبارک رمضان

زمانحجمدانلودپخش
۰۰:۴۹:۴۷۸.۶ MBدانلود
۰۱:۰۱:۴۱۱۰.۵ MBدانلود
۰۰:۵۶:۳۴۹.۷ MBدانلود
۰۰:۵۹:۵۶۱۰.۲ MBدانلود
۰۰:۵۷:۳۴۹.۹ MBدانلود
۰۱:۰۷:۰۰۱۱.۵ MBدانلود
۰۰:۵۹:۵۸۱۰.۲ MBدانلود
۰۰:۵۴:۰۷۹.۳ MBدانلود
۰۰:۵۶:۲۱۹.۷ MBدانلود
۰۰:۵۲:۱۶۹.۰ MBدانلود
۰۱:۰۰:۳۴۱۰.۴ MBدانلود
۰۰:۵۲:۳۲۱۰.۲ MBدانلود
۰۱:۰۱:۲۰۱۰.۵ MBدانلود

 سخنرانی حجت الاسلام فرحزاد رمضان ١٣٨٨

سخنرانی ماه مبارک رمضان ١٣٨٨

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
۱۰۰:۳۱:۱۶۵.۴ MBدانلود
۲۰۰:۳۴:۲۰۵.۹ MBدانلود
۳۰۰:۳۰:۰۰۵.۲ MBدانلود
۴۰۰:۳۰:۱۵۵.۲ MBدانلود
۵۰۰:۳۲:۰۱۵.۵ MBدانلود
۶۰۰:۲۹:۱۶۵.۰ MBدانلود
۷۰۰:۲۵:۴۳۴.۴ MBدانلود
۸۰۰:۳۰:۵۹۵.۳ MBدانلود
۹۰۰:۲۹:۲۲۵.۰ MBدانلود
۱۰۰۰:۳۱:۱۸۵.۳ MBدانلود
۱۱۰۰:۳۲:۲۱۵.۶ MBدانلود
۱۲۰۰:۲۹:۲۳۵.۰ MBدانلود
۱۳۰۰:۲۲:۵۶۳.۹ MBدانلود
۱۴۰۰:۲۸:۴۶۴.۹ MBدانلود
۱۵ ۰۰:۴۶:۲۶۸.۰ MBدانلود

حجت الاسلام والمسلمین یگانه

زمانحجمدانلودپخش
۰۰:۴۲:۰۰۹.۶۱ MBدانلود

رمضان ١٣٨۴

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
۱۰۱:۰۴:۴۵۲۲.۲ MBدانلود
۲۰۱:۰۴:۴۵۲۲.۲ MBدانلود
۳۰۰:۵۶:۴۷۱۹.۵ MBدانلود
۴۰۱:۰۴:۲۶۲۲.۱ MBدانلود
۵۰۱:۰۲:۲۴۲۱.۴ MBدانلود
۶۰۰:۵۶:۴۳۱۹.۵ MBدانلود
۷۰۱:۱۵:۲۸۲۵.۹ MBدانلود
۸۰۰:۵۷:۴۵۱۹.۸ MBدانلود
۹۰۰:۴۴:۴۹۱۵.۴ MBدانلود
۱۰۰۰:۵۵:۲۷۱۹.۰ MBدانلود
۱۱۰۱:۱۰:۲۹۲۴.۲ MBدانلود
۱۲۰۱:۰۳:۳۹۲۱.۹ MBدانلود
۱۳۰۱:۰۲:۴۳۲۱.۵ MBدانلود
۱۴۰۰:۵۲:۱۷۱۸.۰ MBدانلود
۱۵۰۱:۰۱:۱۹۲۱.۱ MBدانلود
۱۶۰۰:۵۹:۰۴۲۰.۳ MBدانلود
۱۷۰۲:۱۵:۳۴۴۵.۵ MBدانلود
۱۸۰۱:۰۳:۲۹۲۱.۸ MBدانلود
۱۹۰۱:۳۸:۱۳۳۳.۷ MBدانلود
۲۰۰۱:۰۰:۲۴۲۰.۷ MBدانلود
۲۱۰۱:۴۵:۰۶۳۶.۱ MBدانلود
۲۲۰۰:۵۸:۰۷۲۰.۰ MBدانلود
۲۳۰۰:۵۵:۳۹۱۹.۱ MBدانلود
۲۴۰۰:۵۸:۵۶۲۰.۲ MBدانلود
۲۵۰۱:۰۳:۵۷۲۲.۰ MBدانلود
۲۶۰۱:۱۲:۰۰۳۳.۰ MBدانلود
۲۷۰۱:۰۱:۵۷۲۱.۳ MBدانلود
۲۸۰۱:۱۰:۴۲۲۴.۳ MBدانلود

رمضان ١٣٨۶

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
شب اول
۱۰۱:۰۲:۵۰۲۱.۶ MBدانلود
شب سوم
۲۰۰:۵۷:۳۸۱۹.۸ MBدانلود
شب چهارم
۳۰۰:۵۷:۴۵۱۹.۸ MBدانلود
شب پنجم
۴۰۱:۰۵:۰۲۲۲.۳ MBدانلود
شب ششم
۵۰۰:۵۳:۲۳۱۸.۳ MBدانلود
شب هفتم
۶۰۱:۱۲:۲۹۲۴.۹ MBدانلود
شب هشتم
۷۰۱:۰۴:۰۴۲۲.۰ MBدانلود
شب نهم
۸۰۱:۱۳:۰۲۲۵.۱ MBدانلود
شب دهم
۹۰۰:۵۱:۰۷۱۷.۵ MBدانلود
شب دوازدهم
۱۰۰۰:۵۷:۴۰۱۹.۸ MBدانلود
شب سیزدهم
۱۱۰۱:۰۸:۳۶۲۳.۶ MBدانلود
شب چهاردهم
۱۲۰۰:۵۹:۱۷۲۰.۴ MBدانلود
شب پانزدهم
۱۳۰۰:۵۱:۴۲۱۷.۷ MBدانلود
شب شانزدهم
۱۴۰۰:۵۵:۵۵۱۹.۲ MBدانلود
شب هفدهم
۱۵۰۱:۰۹:۵۳۲۴.۰ MBدانلود
شب هیجدهم
۱۶۰۰:۵۷:۵۹۱۹.۹ MBدانلود
شب نوزدهم
۱۷۰۰:۵۵:۱۳۱۹.۰ MBدانلود
۱۸۰۰:۵۰:۲۹۱۷.۳ MBدانلود
شب بیستم
۱۹۰۰:۵۹:۱۱۲۰.۳ MBدانلود
شب بیست ویکم
۲۰۰۰:۵۹:۴۷۲۰.۵ MBدانلود
۲۱۰۰:۴۱:۴۸۱۴.۴ MBدانلود
شب بیست و دوم
۲۲۰۰:۴۲:۲۳۱۴.۵ MBدانلود
شب بیست و چهارم
۲۳۰۰:۴۸:۳۷۱۶.۷ MBدانلود
شب بیست و پنجم
۲۴۰۰:۵۹:۱۱۲۰.۳ MBدانلود
شب بیست و ششم
۲۵۰۰:۵۸:۰۵۱۹.۹ MBدانلود
شب بیست و هفتم
۲۶۰۱:۰۳:۲۷۲۱.۸ MBدانلود
شب بیست و هشتم
۲۷۰۰:۵۸:۵۹۲۰.۲ MBدانلود

رمضان ١٣٨٧

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
شب دوم
۱۰۰:۵۸:۳۷۲۰.۱ MBدانلود
شب سوم
۲۰۰:۵۷:۳۶۱۹.۸ MBدانلود
شب پنجم
۳۰۱:۰۵:۵۵۲۲.۶ MBدانلود
شب ششم
۴۰۱:۱۴:۵۷۲۵.۷ MBدانلود
شب هفتم
۵۰۰:۵۴:۲۲۱۸.۷ MBدانلود
شب هشتم
۶۰۱:۰۹:۵۱۲۴.۰ MBدانلود
شب نهم
۷۰۱:۰۰:۱۶۲۰.۷ MBدانلود
شب دهم
۸۰۰:۵۸:۳۳۲۰.۱ MBدانلود
شب دوازدهم
۹۰۰:۵۴:۴۲۱۸.۸ MBدانلود
شب سیزدهم
۱۰۰۱:۱۰:۴۸۲۴.۳ MBدانلود
شب چهاردهم
۱۱۰۱:۰۳:۲۰۲۱.۷ MBدانلود
شب پانزدهم
۱۲۰۰:۵۹:۳۰۲۰.۴ MBدانلود
شب شانزدهم
۱۳۰۰:۵۴:۳۴۱۸.۷ MBدانلود
شب هفدهم
۱۴۰۱:۱۰:۳۶۲۴.۲ MBدانلود
شب نوزدهم
۱۵۰۱:۴۲:۴۱۳۵.۲ MBدانلود
شب بیستم
۱۶۰۱:۰۱:۲۹۲۱.۱ MBدانلود
شب بیست و یکم
۱۷۰۱:۴۹:۱۹۳۷.۵ MBدانلود
شب بیست و دوم
۱۸۰۰:۴۳:۳۵۱۵.۰ MBدانلود
شب بیست و سوم
۱۹۰۱:۳۷:۱۵۳۳.۴ MBدانلود
شب بیست و چهارم
۲۰۰۰:۵۰:۱۰۱۷.۲ MBدانلود
شب بیست و پنجم
۲۱۰۱:۰۰:۵۷۲۰.۹ MBدانلود
شب بیست و ششم
۲۲۰۱:۰۰:۴۱۲۰.۸ MBدانلود
شب بیست و هفتم
۲۳۰۱:۰۷:۲۵۲۳.۱ MBدانلود
شب بیست و هشتم
۲۴۰۱:۱۷:۱۵۲۶.۵ MBدانلود
شب بیست و نهم
۲۵۰۱:۱۵:۱۳۲۵.۸ MBدانلود

رمضان ١٣٨٨

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
۱۰۰:۲۰:۵۰۰۳.۵۸ KBدانلود
۲۰۰:۴۵:۰۵۰۷.۷۴ MBدانلود
۳۰۰:۴۱:۵۱۰۷.۱۹ MBدانلود
۴۰۰:۴۵:۲۷۰۷.۸۰ MBدانلود
۵۰۰:۱۰:۴۱۰۳.۶۷ MBدانلود
۶۰۰:۳۷:۳۲۰۶.۴۴ MBدانلود
۷۰۰:۳۸:۴۵۰۶.۶۵ MBدانلود
۸۰۰:۵۰:۵۳۰۸.۷۳ MBدانلود

رمضان ١٣٨٩

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
۱۰۰:۵۸:۳۷۱۶.۱ MBدانلود
۲۰۰:۴۹:۰۷۱۶.۹ MBدانلود
۳۰۰:۵۱:۳۸۱۷.۷ MBدانلود
۴۰۰:۵۳:۲۰۱۸.۳ MBدانلود
۵۰۰:۵۸:۰۹۲۰.۰ MBدانلود
۶۰۰:۴۴:۳۴۱۵.۳ MBدانلود
۷۰۰:۴۲:۱۴۱۴.۵ MBدانلود
۸۰۰:۱۱:۰۲۳.۸۳ MBدانلود
۹۰۰:۵۷:۱۶۱۹.۷ MBدانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: یوم الشک (پایان ماه شعبان و شروع ماه رمضان)

زمانحجمدانلودپخش
۰۰:۰۰:۵۶۴۴۵ KBدانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: نیت روزه ماه رمضان

زمانحجمدانلودپخش
۰۰:۰۱:۱۱۵۵۹ KBدانلود

رمضان ١٣٨٩

حجت الاسلام میر باقری

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
۱۰۰:۴۹:۱۰۱۶.۹ MBدانلود
۲۰۰:۳۹:۳۷۱۳.۶ MBدانلود
۳۰۰:۴۳:۲۳۱۴.۹ MBدانلود
۴۰۰:۴۵:۴۹۱۵.۷ MBدانلود
۵۰۰:۴۷:۰۸۱۶.۲ MBدانلود
۶۰۰:۴۸:۲۸۱۶.۶ MBدانلود
۷۰۰:۴۶:۲۰۱۵.۹ MBدانلود
۸۰۰:۴۲:۱۳۱۴.۵ MBدانلود
۹۰۰:۴۸:۵۴۱۶.۸ MBدانلود
۱۰۰۰:۵۲:۱۷۱۷.۹ MBدانلود
قسمت اول
۱۱۰۱:۰۳:۱۰۲۱.۷ MBدانلود
قسمت دوم
۱۲۰۰:۳۲:۲۱۱۱.۱ MBدانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: استفاده آمپول در ماه رمضان

زمانحجمدانلودپخش
۰۰:۰۱:۴۰۷۸۶ KBدانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: صدقه دادن در ماه رمضان

زمانحجمدانلودپخش
۰۰:۰۲:۰۹۰.۹۸ MBدانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: شنا کردن در ماه رمضان

زمانحجمدانلودپخش
۰۰:۰۱:۱۱۵۵۸ KBدانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: اگر کسی مریض باشه در ماه رمضان

زمانحجمدانلودپخش
۰۰:۰۳:۱۳۱.۴۷ MBدانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: سرمه کشیدن در ماه رمضان

زمانحجمدانلودپخش
۰۰:۰۰:۵۸۴۴۵ KBدانلود

حجت الاسلام والمسلمین یگانه

زمانحجمدانلودپخش
۰۰:۳۰:۴۵۷.۰۴ MBدانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: خود سازی در ماه رمضان

زمانحجمدانلودپخش
۰۰:۴۶:۲۴۲۱.۲ MBدانلود
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: احیای امر اهل بیت (علیهم السلام)۲۴۹
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: خیانت۲۵۷
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: کلام۲۴۵
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: عزت۲۰۸
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: توفیق۲۴۱
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: کار خیر۲۷۰
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: تزکیه نفس۲۱۲
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: اسراف کردن۲۸۶
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: گریه کردن۱۸۸
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: سعادت۲۰۵
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: اخلاص۳۸۲
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: توسل به ائمه اطهار (علیهم السلام)۴۱۲
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: صبر۴۱۰
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: آسان شدن سکرات موت۴۶۰
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: مرگ۵۷۶
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: برنامه ریزی۲۳۴
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: بی نظمی۲۲۶
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: کفارات گناه۲۲۷
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: اثرات گناه ٢۲۴۹
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: اثرات گناه ١۱۹۲

رمضان ١٣٨۶

حجت الاسلام انصاریان

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
۱۰۰:۴۵:۳۵۲۰.۸ MBدانلود
۲۰۰:۴۷:۳۴۲۱.۷ MBدانلود
۳۰۰:۵۲:۲۰۲۳.۹ MBدانلود
۴۰۰:۵۰:۱۶۲۳.۰ MBدانلود
۵۰۰:۵۲:۲۴۲۳.۹ MBدانلود
۶۰۰:۵۶:۴۹۲۶.۰ MBدانلود
۷۰۰:۴۹:۰۶۲۲.۴ MBدانلود
۸۰۱:۰۳:۱۱۲۸.۹ MBدانلود
۹۰۰:۵۵:۱۰۲۵.۲ MBدانلود

رمضان ١٣٨٧

حجت الاسلام انصاریان

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
۱۰۰:۲۹:۲۱۱۳.۴ MBدانلود
۲۰۰:۳۰:۲۵۱۳.۹ MBدانلود
۳۰۰:۳۰:۴۹۱۴.۱ MBدانلود
۴۰۰:۳۲:۳۲۱۴.۹ MBدانلود
۵۰۰:۳۳:۰۴۱۵.۱ MBدانلود
۶۰۰:۳۰:۵۲۱۴.۱ MBدانلود
۷۰۰:۲۸:۳۵۱۳.۰ MBدانلود
۸۰۰:۳۰:۲۷۱۳.۹ MBدانلود
۹۰۰:۳۲:۰۸۱۴.۷ MBدانلود
۱۰۰۰:۳۴:۱۰۱۵.۶ MBدانلود
۱۱۰۰:۳۳:۴۲۱۵.۴ MBدانلود
۱۲۰۰:۳۰:۳۸۱۴.۰ MBدانلود
۱۳۰۰:۳۱:۵۹۱۴.۶ MBدانلود
۱۴۰۰:۳۰:۵۴۱۴.۱ MBدانلود
۱۵۰۰:۳۳:۴۰۱۵.۴ MBدانلود
۱۶۰۰:۳۴:۰۲۱۵.۵ MBدانلود
۱۷۰۰:۳۲:۳۹۱۴.۹ MBدانلود
۱۸۰۰:۳۰:۴۵۱۴.۰ MBدانلود
۱۹۰۱:۱۶:۵۷۳۵.۲ MBدانلود
۲۰۰۰:۲۹:۱۰۱۳.۳ MBدانلود
۲۱۰۰:۳۶:۰۲۱۶.۵ MBدانلود
۲۲۰۰:۳۰:۲۳۱۳.۹ MBدانلود
۲۳۰۰:۲۸:۴۱۱۳.۱ MBدانلود
۲۴۰۰:۳۳:۵۶۱۵.۵ MBدانلود
۲۵۰۰:۳۳:۲۵۱۵.۳ MBدانلود

رمضان ١٣٨۶

حجت الاسلام دانشمند

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
۱۰۰:۳۱:۵۷۱۴.۶ MBدانلود
۲۰۱:۰۸:۲۳۳۱.۳ MBدانلود
۳۰۰:۳۳:۲۳۱۵.۲ MBدانلود
۴۰۱:۰۱:۰۰۲۷.۹ MBدانلود
۵۰۱:۰۸:۱۵۳۱.۲ MBدانلود
۶۰۱:۰۰:۴۵۲۷.۸ MBدانلود
۷۰۰:۴۹:۳۹۲۷.۷ MBدانلود
۸۰۰:۴۶:۱۰۲۱.۱ MBدانلود

رمضان ١٣٨٧

حجت الاسلام دانشمند

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
۱۰۰:۴۱:۳۶۱۹.۰ MBدانلود
۲۰۱:۰۳:۵۹۲۹.۲ MBدانلود
۳۰۱:۰۷:۵۵۳۱.۰ MBدانلود
۴۰۰:۵۳:۳۶۲۴.۵ MBدانلود
۵۰۰:۵۰:۳۶۲۳.۱ MBدانلود
۶۰۰:۵۹:۵۱۲۷.۴ MBدانلود
۷۰۱:۰۷:۴۹۳۱.۰ MBدانلود
۸۰۰:۵۳:۲۶۲۴.۴ MBدانلود

رمضان ١٣٨٧

حجت الاسلام میرباقری

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
۱۰۰:۴۵:۴۱۲۰.۹ MBدانلود
۲۰۰:۴۵:۳۰۲۰.۸ MBدانلود
۳۰۰:۵۱:۰۵۲۳.۳ MBدانلود
۴۰۰:۴۶:۱۰۲۱.۱ MBدانلود
۵۰۰:۵۰:۲۷۲۳.۱ MBدانلود
۶۰۰:۳۹:۱۹۱۸.۰ MBدانلود
۷۰۰:۵۰:۰۶۲۲.۹ MBدانلود
۸۰۰:۴۶:۴۳۲۱.۳ MBدانلود
۹۰۰:۵۸:۰۵۲۶.۶ MBدانلود

رمضان ١٣٨٨

حجت الاسلام رضوی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
۱۰۰:۵۸:۰۷۱۹.۹ MBدانلود
۲۰۱:۰۵:۳۵۲۲.۵ MBدانلود
۳۰۱:۱۵:۴۸۲۶.۰ MBدانلود
۴۰۱:۱۷:۰۹۲۶.۴ MBدانلود
۵۰۱:۱۳:۳۹۲۵.۲ MBدانلود
۶۰۰:۴۹:۳۸۱۷.۰ MBدانلود

رمضان ١٣٨۵

حجت الاسلام بندانی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
شب اول رمضان ١٣٨۵ موضوع: اوصاف روزه داران
۱۰۰:۳۶:۲۱۱۶.۶ MBدانلود
شب دوم رمضان ١٣٨۵ موضوع: الگو
۲۰۰:۳۸:۰۰۱۷.۴ MBدانلود
شب سوم رمضان ١٣٨۵ موضوع: زن ۱
۳۰۰:۴۱:۱۷۱۸.۹ MBدانلود
شب چهارم رمضان ١٣٨۵ موضوع: زن ۲
۴۰۰:۳۸:۱۴۱۷.۵ MBدانلود
شب پنجم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حجاب ۱
۵۰۰:۴۴:۴۵۲۰.۴ MBدانلود
شب ششم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حجاب ۲
۶۰۰:۴۳:۲۹۱۹.۹ MBدانلود
شب هفتم رمضان ١٣٨۵ موضوع: ازدواج
۷۰۰:۴۵:۰۶۲۰.۶ MBدانلود
شب هشتم رمضان ١٣٨۵ موضوع: لقمان
۸۰۰:۳۹:۵۱۱۸.۲ MBدانلود
شب نهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: رفیق
۹۰۰:۳۱:۱۵۱۴.۳ MBدانلود
شب دهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حضرت خدیجه (سلام الله علیها)
۱۰۰۰:۳۵:۰۲۱۶.۰ MBدانلود
شب سیزدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حق الناس
۱۱۰۰:۳۳:۱۶۱۵.۲ MBدانلود
شب چهاردهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حقوق رفیق
۱۲۰۰:۴۰:۴۷۱۸.۶ MBدانلود
شب پانزدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: امام حسن علیه السلام
۱۳۰۰:۳۷:۳۴۱۷.۲ MBدانلود
شب شانزدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حسد
۱۴۰۰:۳۴:۲۸۱۵.۷ MBدانلود
شب هفدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: نماز
۱۵۰۰:۴۴:۲۱۲۰.۳ MBدانلود
شب هجدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: اعمال شب قدر
۱۶۰۰:۳۶:۱۸۱۶.۶ MBدانلود
شب نوزدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: اثرات گناه ۱
۱۷۰۱:۰۵:۱۸۲۹.۸ MBدانلود
شب بیستم رمضان ١٣٨۵ موضوع: صفات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ۱
۱۸۰۰:۲۷:۰۳۱۲.۳ MBدانلود
شب بیست و یکم رمضان ١٣٨۵ موضوع: اثرات گناه ۲
۱۹۰۱:۰۰:۰۷۲۷.۵ MBدانلود
روز بیست و یکم رمضان ١٣٨۵ موضوع: صفات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ۲
۲۰۰۰:۴۴:۰۵۲۰.۱ MBدانلود
شب بیست و دوم رمضان ١٣٨۵ موضوع: مخالفین امام علی علیه السلام ۱
۲۱۰۰:۳۲:۵۶۱۵.۰ MBدانلود
شب بیست و سوم رمضان ١٣٨۵ موضوع: اثرات گناه ۳
۲۲۰۰:۵۷:۴۰۲۶.۴ MBدانلود
روز بیست و سوم رمضان ١٣٨۵ موضوع: مخالفین امام علی علیه السلام ۲
۲۳۰۰:۲۵:۳۱۱۱.۶ MBدانلود
شب بیست و چهارم رمضان ١٣٨۵ موضوع: علم امام علی علیه السلام
۲۴۰۰:۳۸:۳۸۱۷.۶ MBدانلود
شب بیست و پنجم رمضان ١٣٨۵ موضوع: اطرافیان امام علی علیه السلام
۲۵۰۰:۴۳:۱۲۱۹.۷ MBدانلود
شب بیست و هفتم رمضان ١٣٨۵ موضوع: وظائف زمان غیبت ۱
۲۶۰۰:۳۷:۴۰۱۷.۲ MBدانلود
شب بیست و هشتم رمضان ١٣٨۵ موضوع: وظائف زمان غیبت ۲
۲۷۰۰:۳۹:۱۶۱۷.۹ MBدانلود
شب بیست و نهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: روز حسرت
۲۸۰۰:۳۳:۲۲۱۵.۲ MBدانلود
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی شاهرودی
ماه مبارک رمضان
سال ۱۳۸۹
تزمانحجمدانلودپخش
انسان در برزخ
۱۰۰:۵۰:۳۹۲۳.۲ MBدانلود
انسان در دنیا
۲۰۰:۴۶:۱۶۲۱.۲ MBدانلود
انسان درعالم اصلاب وارحام
۳۰۰:۴۶:۳۳۲۱.۳ MBدانلود
مراسم شب قدر
۴۰۱:۳۱:۵۶۳۶.۹ MBدانلود
مراسم شب قدر
۵۰۰:۵۱:۵۳۲۰.۸ MBدانلود
ماه مبارک رمضان
         حضرت آیت الله عظمی وحید خراسانی
تزمانحجمدانلودپخش
۱۰:۱۸:۵۰۶.۵۴MBدانلود
۲۰:۳۸:۴۳۱۳.۳MBدانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام رضوی
سال ۱۳۸۷
تزمانحجمدانلودپخش
۱۰:۳۱:۱۶۷.۲۴MBدانلود
۲۱:۰۵:۲۲۱۸.۷MBدانلود
۳۱:۱۶:۱۶۲۱.۹MBدانلود
۴۱:۱۲:۴۷۱۶.۷MBدانلود
۵۱:۰۹:۱۹۱۹.۹MBدانلود
۶۱:۱۸:۰۲۲۲.۴MBدانلود
۷۱:۱۸:۴۰۱۸MBدانلود
۸۰:۱۵:۱۶۱۷.۳MBدانلود
۹۱:۱۷:۰۳۱۷.۷MBدانلود
۱۰۱:۰۱:۴۵۱۴.۲MBدانلود
۱۱۱:۱۹:۲۱۲۲.۴۷MBدانلود
۱۲۱:۰۵:۲۹۱۵MBدانلود
۱۳۱:۱۹:۰۰۱۸.۱MBدانلود
۱۴۱:۱۳:۴۹۱۶.۹۴MBدانلود
۱۵۱:۱۹:۴۲۱۸.۳MBدانلود
۱۶۱:۱۹:۱۸۱۸.۲MBدانلود
۱۷۱:۱۶:۳۴۱۷.۶MBدانلود
۱۸۱:۱۷:۱۳۱۷.۱۳MBدانلود
۱۹۱:۱۹:۱۳۱۸.۲MBدانلود
۲۰۱:۱۷:۳۲۱۷.۸MBدانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام رفیعی
سال ۱۳۹۰
تزمانحجمدانلودپخش
۱۰:۴۷:۳۴۱۳.۶MBدانلود
۲۰:۴۶:۲۹۱۳.۳MBدانلود
۳۰:۴۲:۰۵۱۲.۱MBدانلود
۴۰:۴۵:۳۷۱۳.۱MBدانلود
۵۰:۳۱:۰۹۸.۹۹MBدانلود
۶۰:۱۹:۱۰۵.۵۶MBدانلود
۷۰:۴۶:۴۶۱۳.۴MBدانلود
۸۰:۴۲:۴۱۱۲.۲MBدانلود
۹۰:۴۴:۱۱۱۲.۷MBدانلود
۱۰۰:۴۲:۵۱۱۲.۳MBدانلود
۱۱۰:۴۹:۴۳۱۴.۳MBدانلود
۱۲۰:۵۲:۳۷۱۵.۰MBدانلود
۱۳۰:۴۰:۵۷۱۱.۷MBدانلود
۱۴۰:۳۹:۴۳۱۱.۴MBدانلود
۱۵۰:۳۶:۳۱۱۰.۴MBدانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام رفیعی
سال ۱۳۸۹
تزمانحجمدانلودپخش
۱۰:۳۴:۵۰۱۰.۰MBدانلود
۲۰:۳۴:۳۸۱۱.۹MBدانلود
۳۰:۳۴:۲۰۹.۹۰MBدانلود
۴۰:۳۹:۵۴۱۱.۵MBدانلود
۵۰:۳۹:۵۴۱۱.۲MBدانلود
۶۰:۳۹:۲۶۱۱.۳MBدانلود
۷۰:۳۴:۴۰۱۰.۰MBدانلود
۸۰:۳۹:۲۳۱۱.۳MBدانلود
۹۰:۳۹:۳۴۱۱.۴MBدانلود
۱۰۰:۳۶:۴۷۱۰.۶MBدانلود
۱۱۰:۳۴:۴۰۱۰.۰MBدانلود
۱۲۰:۳۹:۵۶۱۲.۵MBدانلود
۱۳۰:۳۸:۴۹۱۱.۱MBدانلود
۱۴۰:۳۴:۳۷۹.۹۷MBدانلود
۱۵۰:۳۹:۳۲۱۱.۳MBدانلود
۱۶۰:۳۸:۳۹۱۱.۱MBدانلود
۱۷۰:۴۹:۴۲۱۱.۴MBدانلود
۱۸۰:۳۹:۵۴۱۱.۵MBدانلود
۱۹۰:۳۱:۳۲۹.۱۰MBدانلود
۲۰۰:۳۹:۳۶۱۱.۴MBدانلود
۲۱۰:۴۰:۰۲۱۱.۵MBدانلود
۲۲۰:۳۹:۵۱۱۳.۷MBدانلود
۲۳۰:۲۸:۵۲۹.۹۹MBدانلود
۲۴۰:۴۴:۳۷۱۲.۸MBدانلود
۲۵۱:۱۷:۳۳۱۱.۰MBدانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام رفیعی
سال ۱۳۸۷
تزمانحجمدانلودپخش
۱۰:۴۴:۳۵۱۲.۸MBدانلود
۲۰:۴۱:۳۱۱۱.۹MBدانلود
۳۰:۴۶:۴۰۱۳.۴MBدانلود
۴۰:۴۰:۵۲۱۱.۷MBدانلود
۵۰:۴۷:۴۰۱۳.۷MBدانلود
۶۰:۴۰:۱۷۱۱.۶MBدانلود
۷۰:۴۹:۲۰۱۴.۱MBدانلود
۸۰:۳۹:۴۷۱۱.۴MBدانلود
۹۰:۴۱:۱۹۱۱.۹MBدانلود
۱۰۰:۴۴:۵۶۱۲.۹MBدانلود
۱۱۰:۴۲:۴۱۱۲.۲MBدانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام عالی
تزمانحجمدانلودپخش
۱۰:۴۶:۰۱۱۰.۶MBدانلود
ماه مبارک رمضان
آیت الله مجتهدی تهرانی
تزمانحجمدانلودپخش
۱۰:۲۹:۴۸۱۰.۳MBدانلود
ماه مبارک رمضان
آیت الله مظاهری
تزمانحجمدانلودپخش
۱۰:۴۵:۲۶۱۰.۴MBدانلود
۲۰:۵۵:۲۵۱۲.۷MBدانلود
ماه مبارک رمضان
آیت الله مرحوم کافی
تزمانحجمدانلودپخش
۱۱:۰۰:۱۱۱۷.۳MBدانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام اراکی
سال ۱۳۸۹
تزمانحجمدانلودپخش
۱۱:۱۹:۴۳۲۷.۴MBدانلود
۲۱:۱۳:۴۶۶.۵۰MBدانلود
۳۱:۱۳:۵۶۱۷ MBدانلود
۴۱:۰۷:۳۵۱۵.۵MBدانلود
۵۱:۱۸:۰۷۱۷.۹MBدانلود
۶۱:۱۰:۵۶۱۶.۱MBدانلود
۷۱:۰۳:۲۱۱۴.۵MBدانلود
۸۱:۱۵:۲۰۱۶.۱MBدانلود
۹۱:۰۸:۰۰۱۹.۵MBدانلود
۱۰۱:۰۰:۱۸۱۷.۴MBدانلود
۱۱۱:۱۰:۴۵۲۰.۳MBدانلود
۱۲۱:۱۴:۲۴۲۱.۳MBدانلود
۱۳۱:۰۹:۲۸۱۹.۹MBدانلود
۱۴۱:۱۱:۰۹۱۶.۳MBدانلود
۱۵۱:۰۷:۰۰۱۵.۴MBدانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام مؤمنی
سال ۱۳۸۹
تزمانحجمدانلودپخش
۱۰:۴۷:۵۶۱۳.۷MBدانلود
۲۰:۴۴:۳۶۱۲.۸MBدانلود
۳۰:۴۴:۳۶۱۲.۸MBدانلود
۴۰:۴۷:۳۸۱۳.۷MBدانلود
۵۰:۴۴:۱۹۱۲.۷MBدانلود
۶۰:۴۹:۱۴۱۴.۱MBدانلود
۷۰:۳۷:۲۷۱۰.۷MBدانلود
۸۰:۵۲:۵۶۱۵.۲MBدانلود
۹۰:۵۱:۲۶۱۴.۷MBدانلود
۱۰۰:۴۱:۲۱۱۱.۹MBدانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام فرحزاد
تزمانحجمدانلودپخش
۱۰:۳۱:۱۶۷.۲۴MBدانلود
۲۰:۳۴:۱۷۷.۹۲MBدانلود
۳۰:۲۹:۵۸۶.۹۴MBدانلود
۴۰:۲۹:۴۴۶.۸۸MBدانلود
۵۰:۳۱:۴۱۷.۳۳MBدانلود
۶۰:۲۸:۴۴۶۶.۶MBدانلود
۷۰:۲۵:۰۰۵.۸۰MBدانلود
۸۰:۳۰:۲۷۷.۰۵MBدانلود
۹۰:۲۸:۴۹۶.۶۷MBدانلود
۱۰۰:۳۱:۱۴۷.۲۳MBدانلود
۱۱۰:۳۲:۱۷۷.۴۷MBدانلود
۱۲۰:۴۹:۱۳۶.۷۶MBدانلود
۱۳۰:۲۲:۴۷۵.۲۹MBدانلود
۱۴۰:۲۸:۴۰۶.۶۴MBدانلود
۱۵۰:۴۶:۲۷۱۰.۷MBدانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام فرحزاد
سال ۱۳۸۴
تزمانحجمدانلودپخش
۱۰:۳۳:۳۶۹.۶۹MBدانلود
۲۰:۳۵:۵۳۱۰.۸۳MBدانلود
۳۰:۳۴:۵۷۱۰.۰MBدانلود
۴۰:۴۰:۲۳۱۱.۶MBدانلود
۵۰:۳۷:۴۵۱۰.۸MBدانلود
۶۰:۳۹:۲۱۱۱.۳MBدانلود
۷۰:۴۳:۲۷۴۶۱۲.۶MBدانلود
۸۰:۳۹:۰۳۹.۲MBدانلود
۹۰:۳۸:۴۰۸.۹۳MBدانلود
۱۰۰:۴۶:۴۸۱۰.۷MBدانلود
۱۱۰:۴۵:۰۷۱۰.۴MBدانلود
۱۲۰:۴۳:۵۸۱۰.۱MBدانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام درویشی
سال ۱۳۸۹
تزمانحجمدانلودپخش
۱۱:۰۱:۱۳۱۷.۲MBدانلود
۲۱:۰۳:۰۲۱۸.۶MBدانلود
۳۱:۰۹:۳۰۱۹.۹ MBدانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام مؤیدی
تزمانحجمدانلودپخش
۱۰:۳۰:۵۹۷.۱۶MBدانلود
۲۰:۴۵:۳۱۲۷.۲MBدانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام عدالتیان
تزمانحجمدانلودپخش
۱۰:۳۰:۴۱۷.۱۰MBدانلود
۲۰:۲۸:۵۷۶.۷۰MBدانلود

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت زهرا (س)

مدت: ۳۳ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۳.۸۲ مگابایت

 

PostHeaderIcon شب بیست و هشتم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و هشتم رمضان – (جلسه هجدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت ابوالفضل العباس (ع)

مدت: ۳۶ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۱۴ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب بیست و هفتم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و هفتم رمضان – (جلسه هفدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت علی اصغر (ع)

مدت: ۳۵ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۰۳ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب بیست و ششم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و ششم رمضان – (جلسه شانزدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت امام موسی بن جعفر (ع)

مدت: ۴۹ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۵۴ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب بیست و پنجم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و پنجم رمضان – (جلسه پانزدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت علی اکبر (ع)

مدت: ۳۵ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۳.۹۸ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب بیست و چهارم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و چهارم رمضان – (جلسه چهاردهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت رقیه (س)

مدت: ۴۶ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۲۴ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و سوم رمضان ۹۱ – حسینیه حضرت علی اکبر (ع)

تاریخ: بامداد یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و سوم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: تحول و بیداری از خواب غفلت

روضه: حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۳۲ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۳.۶۵ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و سوم رمضان ۹۱ – مسجد باب الحوائج (ع)

تاریخ: بامداد یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و سوم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: عظمت ماه مبارک رمضان

روضه: حضرت زهرا (س) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۲۹ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۳.۲۵ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و سوم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و سوم رمضان – (جلسه سیزدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت زهرا (س) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۴۷ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۳۱ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب بیست و دوم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و دوم رمضان – (جلسه دوازدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۴۷ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۳۷ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و یکم رمضان ۹۱ – حسینیه حضرت علی اکبر (ع)

شب شهادت حضرت امیر المومنین (ع)

تاریخ: بامداد جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و یکم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: تحول و بیداری از خواب غفلت – نشانه های غفلت

روضه: حضرت امیر المومنین (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۳۴ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۳.۸۵ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و یکم رمضان ۹۱ – مسجد باب الحوائج (ع)

شب شهادت حضرت امیر المومنین (ع)

تاریخ: بامداد جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و یکم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: عظمت ماه مبارک رمضان

روضه: حضرت امیر المومنین (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۲۱ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۲.۳۵ مگابایت

توجه: ۱۵ دقیقه ابتدایی سخنرانی ضبط نشده است.

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و یکم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

شب شهادت حضرت امیر المومنین (ع)

تاریخ: پنج شنبه  ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و یکم رمضان – (جلسه یازدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت امیر المومنین (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۵۰ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۶۷ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب بیستم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیستم رمضان – (جلسه دهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت امیر المومنین (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۴۰ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۵۸ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب نوزدهم رمضان ۹۱ – حسینیه حضرت علی اکبر (ع)

تاریخ: بامداد چهارشنبه  ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ – شب نوزدهم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: تحول و بیداری از خواب غفلت

مدت: ۴۱ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۷۲ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب نوزدهم رمضان ۹۱ – مسجد باب الحوائج (ع)

تاریخ: بامداد چهارشنبه  ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ – شب نوزدهم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: عظمت ماه مبارک رمضان

روضه: حضرت امیر المومنین (ع)

مدت: ۳۸ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۳۰ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب نوزدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: سه شنبه  ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ – شب نوزدهم رمضان – (جلسه نهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت امیر المومنین (ع)

مدت: ۳۹ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۴۸ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب هجدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ – شب هجدهم رمضان – (جلسه هشتم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – گرفتاری و عافیت

روضه: حضرت امام رضا (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۴۱ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۷۱ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب هفدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۱ – شب هفدهم رمضان – (جلسه هفتم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – ترس از مرگ

روضه: حضرت زینب (س)

مدت: ۴۸ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۴۶ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب شانزدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ – شب شانزدهم رمضان – (جلسه ششم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: امام حسن (ع) – حضرت عباس (ع)

مدت: ۳۸ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۲۹ مگابایت

 

 

 

 

 

شب پانزدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

شب میلاد امام حسن مجتبی (ع)

تاریخ: جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ – شب پانزدهم رمضان – (جلسه پنجم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – شکر نعمت

روضه: حضرت امام حسن (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۵۱ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۷۷ مگابایت

 

PostHeaderIcon شب چهاردهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۱ – شب چهاردهم رمضان – (جلسه چهارم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – قناعت

روضه: حضرت قاسم بن الحسن (ع)

مدت: ۵۲ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۹۷ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب سیزدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ – شب سیزدهم رمضان – (جلسه سوم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – تناسب حرف و عمل

روضه: حضرت رقیه (س)

مدت: ۴۲ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۷۵ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب دوازدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ – شب دوازدهم رمضان – (جلسه دوم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – به تأخیر انداختن توبه

روضه: حضرت علی اصغر (ع)

مدت: ۵۴ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۶.۱۲ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب یازدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۱ – شب یازدهم رمضان – (جلسه اول)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – عمل برای آخرت

روضه: حضرت خدیجه (س) – امام حسین (ع)

مدت: ۴۷ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۳۲ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب دهم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۱ – شب دهم رمضان – (جلسه نهم (آخر))

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه – مختصری از فضائل حضرت خدیجه (س)

روضه: حضرت خدیجه (س) – حضرت زهرا (س)

مدت: ۴۷ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۳۹ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب نهم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۱ – شب نهم رمضان – (جلسه هشتم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه

روضه: حضرت امام رضا (ع)

مدت: ۵۴ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۶.۱۱ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب هشتم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۱ – شب هشتم رمضان – (جلسه هفتم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه

روضه: حضرت اباعبدالله (ع)

مدت: ۴۲ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۷۷ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب هفتم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۱ – شب هفتم رمضان – (جلسه ششم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه

روضه: حضرت ابوالفضل العباس (ع)

مدت: ۴۱ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۷۱ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب ششم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۱ – شب ششم رمضان – (جلسه پنجم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه

روضه: حضرت ابوالفضل العباس (ع)

مدت: ۴۸ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۴۷ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب پنجم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۱ – شب پنجم رمضان – (جلسه چهارم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه

روضه: حضرت علی اکبر (ع)

مدت: ۴۷ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۳۱ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب سوم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۱ – شب سوم رمضان – (جلسه دوم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فضیلت ماه مبارک رمضان

روضه: حضرت رقیه (س)

مدت: ۴۴ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۰۵ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب دوم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۱ – شب دوم رمضان – (جلسه اول)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فضیلت ماه مبارک رمضان

روضه: حضرت علی اصغر (ع)

مدت: ۳۵ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۰۴ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر (۲۳ رمضان ۹۰) – حسینیه حضرت علی اکبر (ع)

تاریخ: دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۰ – شب ۲۳ رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مقدرات شب قدر – عقوبت گناهان – امر به معروف و نهی از منک

 

 

 

 

24331 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

  1. سلام و خسته نباشید و التماس دعا

  2. انجام طراحی برای ایام محرم، تاسوعا و عاشورا، مناسب برای کلیه هیئت‌های مذهبی

دسته بندی

اسکرول بار