دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/07/sokhanan224.jpg

حجه الاسلام انصاریان-درسهای رمضان-حسنات در شبها و روزهای ماه مبارک رمضان ۳۷:۳۶
حجه الاسلام انصاریان-درسهای رمضان-بلاء و تفسیر آن در قرآن کریم ۴۲:۳۶
حجه الاسلام انصاریان-درسهای رمضان-دیدگاه پیامبر اکرم(ص) از حقایق و اسرار ماه مبارک رمضان و نفع انسان از ذات احدیت ۴۱:۲۳
حجه الاسلام انصاریان-درسهای رمضان-اهمیت ماه مبارک رمضان ۳۴:۱۷
حجه الاسلام میر باقری-پیرامون دعای امام سجاد (ع) در ماه مبارک رمضان ۴۶:۱۴
حجه الاسلام میر باقری-فضیلت ماه مبارک رمضان ۴۳:۴۷
حجت الاسلام صدیقی-(فضائل ماه مبارک رمضان) ۴۵:۴۷
آیت الله ناصری-موضوع: مکارم اخلاق-ماه خدا و محبت ۳۲:۱۰
آیت الله ناصری-موضوع:تقوا-خواندن قرآن در رمضان ۴۹:۱۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-(روزه زکات بدن) ۲۷:۴۶
آیت الله ناصری-مبحث تواضع و تسلیم-(اعمال شب بیست و سوم) ۲۵:۱۴
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(ماه اخلاق وایمان) ۲۰:۲۱
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(مهمانی رمضان) ۰۱:۰۰۴۲
احیای شب ۲۱ حرم مطهر رضوی ۰۱:۰۳:۲۶
جریانات انحرافی در دوران حکومت امیرالمومنین ۰۳:۴۰
استاد رفیعی – ماه رمضان ۳۷:۲۷
اهمیت ماه رمضان ۶:۲۸
سخنرانی شب بیست ویکم ماه رمضان۹۰ ۳۵:۵۰
سخنران شب بیست ودوم ماه رمضان۹۰ ۴۸:۳۹
سخنران شب بیست وچهارم ماه رمضان۹۰ ۴۶:۰۱
سخنران شب بیست وپنجم ماه رمضان۹۰ ۴۰:۵۹
سخنرانی شب بیست وششم ماه رمضان۹۰ ۴۹:۱۷
سخنرانی شب بیست وهفتم ماه رمضان۹۰ ۴۲:۲۴
سخنران شب بیست وهشتم ماه رمضان۹۰ ۴۴:۵۷
سخنرانی گرامیداشت هفته دولت شب بیست ونهم ماه رمضان۹۰ ۲۹:۳۷
سخنران شب آخر ماه رمضان ۵۲:۴۷
فضائل یادگیری علوم در ماه مبارک رمضان ۳۱:۳۸
فضائل ماه مبارک رمضان و رحمت و مغفرت خدا در این ماه ۲۴:۲۹
آداب میهمانی خدا ۱۰:۰۳
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – حقایق اسلام ۵۳:۳۹
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – سیر در دعای کمیل ۰۱:۰۰:۴۶
استاد فاطمی نیا – رمضان۸۸ – شب های قدر ۵۹:۳۳
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – روزهای قدر ۵۸:۰۴
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – تکبر ۰۱:۰۱:۳۹
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – ظرائف ادعیه ۵۶:۰۹
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – در آستانه شبهای قدر ۵۱:۳۹
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – ادعیه ماثوره ۴۷:۳۱
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – شب شهادت حضرت علی ۵۶:۰۴
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – روز شهادت حضرت علی ۲۸:۳۵
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – شب احیا ۵۸::۵۲
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – ولایت و نبوت ۵۵:۳۳
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – موضع الرساله ۵۲:۴۲
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – میلاد امام حسن ۵۱:۴۰
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – یا نور المستوحشین ۴۹:۳۸

سخنرانی های ماه مبارک رمضان

۱.حجت الاسلام پناهیان

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ شب دوم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۹,۳۳۹ ۰:۵۳:۰۵
۲ شب سوم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۷,۶۶۷ ۰:۴۳:۳۵
۳ شب چهارم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۰,۲۷۸ ۰:۵۸:۲۶
۴ شب پنجم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۹,۱۱۸ ۰:۵۱:۵۰
۵ شب ششم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۷,۹۱۶ ۰:۴۴:۵۹
۶ شب هفتم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۷,۹۱۴ ۰:۴۴:۵۹
۷ شب هشتم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۸,۶۸۷ ۰:۴۹:۲۳
۸ شب نهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۹,۷۷۸ ۰:۵۵:۳۵
۹ شب دهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۰,۷۴۶ ۰۱:۰۱:۰۵
۱۰ شب یازدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۰,۳۶۷ ۰:۵۸:۵۷
۱۱ شب دوازدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۰,۶۷۰ ۰۱:۰۰:۴۰
۱۲ شب سیزدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۰,۵۵۴ ۰۱:۰۰:۰۰
۱۳ شب چهاردهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۷,۹۱۶ ۰۱:۰۳:۱۴
۱۴ شب پانزدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۱,۱۲۲ ۰۱:۰۶:۳۲
۱۵ شب شانزدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۱,۷۰۲ ۰:۵۴:۴۴
۱۶ شب هفدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۹,۶۲۸ ۰:۴۸:۳۱
۱۷ شب هجدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۸,۵۳۶ ۰:۴۵:۰۰
۱۸ شب بیست وششم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۹,۳۷۶ ۰:۵۳:۱۸
۱۹ شب بیست وهفتم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۷,۵۳۴ ۰:۴۵:۰۰
۲۰ شب بیست وهشتم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۸,۲۲۴ ۰:۴۵:۰۰
۲۱ شب بیست ونهم مبارک رمضان – ۹۱ ۱۲,۰۰۸ ۰:۴۵:۰۰
۲۲ شرح دعای ابوحمزه ثمالی – جلسه اول ۶,۱۵۷ ۰:۳۴:۵۹
۲۳ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه دوم ۱۰,۴۴۰ ۰:۵۹:۲۱
۲۴ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه سوم ۷,۰۷۰ ۰:۴۰:۱۱
۲۵ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه چهارم ۵,۷۶۵ ۰:۳۲:۴۶
۲۶ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه پنجم ۹,۳۹۱ ۰:۵۳:۲۳
۲۷ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه ششم ۹,۵۱۱ ۰:۵۴:۰۴
۲۸ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه هفتم ۹,۱۷۱ ۰:۵۲:۰۸
۲۹ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه هشتم ۸,۵۱۴ ۰:۴۸:۲۴
۳۰ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه نهم ۹,۱۷۰ ۰:۵۲:۰۹
۳۱ شب قدر – جلسه اول  ۱۰,۱۸۸  ۰:۵۷:۵۷
۳۲ شب قدر – جلسه دوم  ۱۱,۶۱۰  ۱:۰۶:۰۲
۳۳ شب قدر – جلسه سوم  ۱۶,۳۲۸  ۱:۳۲:۵۳
۳۴ شب قدر – جلسه چهارم  ۹,۴۷۹  ۰:۵۳:۵۵

۲.حجت الاسلام مومنی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ شب پانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۸۲۲ ۰:۱۰:۲۱
۲ شب پانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۷۷۵ ۰:۱۰:۰۵
۳ شب پانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۰۵۷ ۰:۰۵:۵۹
۴ شب شانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۷۳۱ ۰:۰۹:۴۹
۵ شب شانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۳۰۸ ۰:۰۷:۲۵
۶ شب شانزدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۴۶۵ ۰:۰۸:۱۹
۷ شب هفدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۸۴۷ ۰:۱۰:۲۹
۸ شب هفدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۹۸۶ ۰:۱۱:۱۶
۹ شب هفدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۷۹۸ ۰:۱۰:۱۲
۱۰ شب هجدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۸۵۶ ۰:۱۰:۳۲
۱۱ شب هجدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۲,۰۳۲ ۰:۱۱:۳۲

۳.آیت الله مصباح یزدی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ ویژگی های شب قدر ۱ ۹,۲۸۸ ۰:۵۲:۴۸
۲ ویژگی های شب قدر ۲ ۱۰,۸۴۲ ۱:۰۱:۳۹
۳ ویژگی های شب قدر ۳ ۹,۹۴۳ ۰:۵۹:۳۲
۴ ویژگی های شب قدر ۴ ۷,۹۵۹ ۰:۴۵:۱۵
۵ ویژگی های شب قدر ۵ ۱۱,۰۳۴ ۱:۰۲:۴۴
۶ در فواید روزه ۱ ۴,۰۵۸ ۰:۲۳:۰۵
۷ در فواید روزه ۲ ۵,۸۷۲ ۰:۳۳:۲۴

۴.حجت الاسلام صدیقی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ شب ۱۱ رمضان ۹۱- قسمت اول ۴,۸۷۱ ۰:۲۰:۴۵
۲ شب ۱۱ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۴,۴۸۶ ۰:۱۹:۰۷
۳ شب ۱۲ رمضان ۹۱- قسمت اول ۴,۶۸۷ ۰:۱۹:۵۸
۴ شب ۱۲ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۳,۶۰۰ ۰:۱۵:۲۰
۵ شب ۱۳ رمضان ۹۱ ۵,۷۲۴ ۰:۲۴:۲۴
۶ شب ۱۴ رمضان ۹۱- قسمت اول ۲,۶۶۹ ۰:۱۵:۰۹
۷ شب ۱۴ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۳,۴۵۳ ۰:۱۹:۳۷
۸ شب ۱۵ رمضان ۹۱ ۴,۳۴۱ ۰:۲۴:۴۰
۹ شب ۱۶ رمضان ۹۱- قسمت اول ۳,۴۵۵ ۰:۱۹:۳۷
۱۰ شب ۱۶ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۲,۷۰۶ ۰:۱۵:۲۱
۱۱ شب ۱۷ رمضان ۹۱- قسمت اول ۲,۸۶۸ ۰:۱۶:۱۷
۱۲ شب ۱۷ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۱,۰۱۳ ۰:۰۵:۴۴
۱۳ شب ۱۸ رمضان ۹۱- قسمت اول ۳,۵۸۴ ۰:۲۰:۲۱
۱۴ شب ۱۸ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۲,۸۸۴ ۰:۱۶:۲۲
۱۵ شب ۱۹ رمضان ۹۱- قسمت اول ۳,۳۱۵ ۰:۱۸:۴۹
۱۶ شب ۱۹ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۱,۱۰۴ ۰:۰۶:۱۵
۱۷ شب ۲۰ رمضان ۹۱- قسمت اول ۳,۲۰۷ ۰:۱۸:۱۲
۱۸ شب ۲۰ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۳,۲۲۳ ۰:۱۸:۱۶

۵.آیت الله حق شناس

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ درس اخلاق ۱ ۵,۶۴۱ ۰:۲۴:۰۲
۲ درس اخلاق ۲ ۶,۳۰۰ ۰:۲۶:۵۱
۳ درس اخلاق ۳ ۵,۵۱۱ ۰:۲۳:۲۹
۴ درس اخلاق ۴ ۵,۲۹۲ ۰:۲۲:۳۳
۵ درس اخلاق ۵ ۵,۳۳۵ ۰:۲۲:۴۴
۶ درس اخلاق ۶ ۶,۲۰۶ ۰:۲۶:۲۷
۷ درس اخلاق ۷ ۴,۹۷۱ ۰:۲۱:۱۱
۸ درس اخلاق ۸ ۶,۹۹۹ ۰:۲۹:۵۰
۹ درس اخلاق ۹ ۷,۰۱۳ ۰:۲۹:۵۴
۱۰ درس اخلاق ۱۰ ۶,۳۹۸ ۰:۲۷:۱۶
۱۱ درس اخلاق ۱۱ ۹,۲۲۹ ۰:۳۹:۳۹
۱۲ درس اخلاق ۱۲ ۵,۷۷۱ ۰:۲۴:۳۶
۱۳ درس اخلاق ۱۳ ۳,۳۴۰ ۰:۱۴:۱۳
۱۴ درس اخلاق ۱۴ ۶,۴۸۶ ۰:۲۷:۴۰
۱۵ درس اخلاق ۱۵ ۴,۲۶۰ ۰:۱۸:۰۹
۱۶ درس اخلاق ۱۶ ۵,۷۶۵ ۰:۲۴:۳۴
۱۷ درس اخلاق ۱۷ ۲,۹۵۵ ۰:۱۲:۳۵
۱۸ درس اخلاق ۱۸ ۳,۵۷۳ ۰:۱۵:۱۳
۱۹ درس اخلاق ۱۹ ۵,۷۰۴ ۰:۲۴:۱۸
۲۰ درس اخلاق ۲۰ ۳,۰۳۸ ۰:۱۲:۲۶
۲۱ درس اخلاق ۲۱ ۴,۹۰۳ ۰:۲۰:۵۳
۲۲ درس اخلاق ۲۲ ۳,۱۶۸ ۰:۱۳:۲۹
۲۳ درس اخلاق ۲۳ ۱,۷۲۶ ۰:۰۷:۲۰
۲۴ درس اخلاق ۲۴ ۳,۰۲۸ ۰:۱۲:۵۳
۲۵ درس اخلاق ۲۵ ۵,۸۴۹ ۰:۲۴:۵۶
۲۶ درس اخلاق ۲۶ ۶,۰۷۱ ۰:۲۵:۵۲
۲۷ درس اخلاق ۲۷ ۶,۲۳۲ ۰:۲۶:۵۷
۲۸ درس اخلاق ۲۸ ۶,۸۲۷ ۰:۲۹:۰۶
۲۹ درس اخلاق ۲۹ ۶,۵۹۰ ۰:۲۸:۰۵
۳۰ درس اخلاق ۳۰ ۵,۲۵۵ ۰:۲۲:۲۴
۳۱ درس اخلاق ۳۱ ۵,۷۵۳ ۰:۲۴:۳۱
۳۲ درس اخلاق ۳۲ ۴,۲۰۴ ۰:۱۷:۵۵
۳۳ درس اخلاق ۳۳ ۴,۹۶۸ ۰:۲۱:۱۰
۳۴ درس اخلاق ۳۴ ۳,۷۰۸ ۰:۱۵:۴۸
۳۵ درس اخلاق ۳۵ ۵,۶۳۹ ۰:۲۴:۰۲
۳۶ درس اخلاق ۳۶ ۴,۵۶۸ ۰:۱۹:۲۸
۳۷ درس اخلاق ۳۷ ۳,۱۱۹ ۰:۱۳:۱۷
۳۸ درس اخلاق ۳۸ ۴,۳۷۰ ۰:۱۸:۳۷
۳۹ درس اخلاق ۳۹ ۳,۹۴۵ ۰:۱۶:۴۸
۴۰ درس اخلاق ۴۰ ۵,۶۶۸ ۰:۲۴:۰۹
۴۱ درس اخلاق ۴۱ ۴,۹۸۷ ۰:۲۱:۱۵
۴۲ درس اخلاق ۴۲ ۵,۳۴۴ ۰:۲۲:۴۶
۴۳ درس اخلاق ۴۳ ۱۰,۷۲۸ ۰:۴۵:۴۴
۴۴ درس اخلاق ۴۴ ۶,۲۹۱ ۰:۲۶:۴۹
۴۵ درس اخلاق ۴۵ ۳,۶۱۲ ۰:۱۵:۲۳
۴۶ درس اخلاق ۴۶ ۵,۲۳۰ ۰:۲۲:۱۷
۴۷ درس اخلاق ۴۷ ۳,۷۴۰ ۰:۱۵:۵۶
۴۸ درس اخلاق ۴۸ ۴,۳۳۸ ۰:۱۸:۲۹
۴۹ درس اخلاق ۴۹ ۴,۵۵۳ ۰:۱۹:۲۴
۵۰ درس اخلاق ۵۰ ۳,۱۱۹ ۰:۱۳:۱۷
۵۱ درس اخلاق ۵۱ ۴,۸۸۱ ۰:۲۰:۴۸
۵۲ درس اخلاق ۵۲ ۶,۰۱۲ ۰:۲۵:۳۸
۵۳ درس اخلاق ۵۳ ۵,۸۵۹ ۰:۲۴:۵۸
۵۴ درس اخلاق ۵۴ ۶,۵۴۰ ۰:۲۷:۵۳
۵۵ درس اخلاق ۵۵ ۵,۴۷۰ ۰:۲۳:۲۰
۵۶ درس اخلاق ۵۶ ۷,۱۱۷ ۰:۳۰:۲۱
۵۷ درس اخلاق ۵۷ ۱۳,۲۸۰ ۰:۵۶:۳۹
۵۸ درس اخلاق ۵۸ ۶,۱۶۳ ۰:۲۶:۱۷
۵۹ درس اخلاق ۵۹ ۴,۷۷۷ ۰:۲۰:۲۲
۶۰ درس اخلاق ۶۰ ۶,۶۱۲ ۰:۲۸:۱۲
۶۱ درس اخلاق ۶۱ ۶,۷۹۰ ۰:۲۸:۵۸
۶۲ درس اخلاق ۶۲ ۵,۷۱۶ ۰:۲۴:۲۳
۶۳ درس اخلاق ۶۳ ۴,۰۶۰ ۰:۱۷:۱۹
۶۴ درس اخلاق ۶۴ ۵,۷۶۹ ۰:۲۴:۳۶
۶۵ درس اخلاق ۶۵ ۶,۳۶۲ ۰:۲۷:۰۸

۶.شهاب مرادی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ شب شهادت حضرت علی – قسمت اول ۱.۷۷۷ ۰:۱۰:۰۵
۲ شب شهادت حضرت علی – قسمت دوم ۱.۷۶۸ ۰:۱۰:۰۲
۳ شب شهادت حضرت علی – قسمت سوم ۱.۷۳۶ ۰:۰۹:۵۱
۴ شب شهادت حضرت علی – قسمت چهارم ۱.۷۸۳ ۰:۱۰:۰۷
۵ شب شهادت حضرت علی – قسمت پنجم ۱.۶۷۶ ۰:۰۹:۳۱

۷.آقا مجتبی تهرانی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اخلاق – جلسه اول ۴.۲۳۸ ۰:۳۴:۲۶
۲ اخلاق – جلسه دوم ۴.۲۳۹ ۰:۳۴:۲۷
۳ اخلاق – جلسه سوم ۴.۳۶۳ ۰:۳۵:۲۸
۴ اخلاق – جلسه چهارم ۳.۵۵۵ ۰:۲۸:۵۳
۵ اخلاق – جلسه پنجم ۴.۴۸۵ ۰:۳۶:۲۸
۶ اخلاق – جلسه ششم ۴.۲۰۹ ۰:۳۴:۱۲
۷ اخلاق – جلسه هفتم ۴.۰۲۳ ۰:۳۲:۴۱
۸ اخلاق – جلسه هشتم ۴۰۳۲ ۰:۳۲:۴۶
۹ اخلاق – جلسه نهم ۴.۲۷۸ ۰:۳۴:۴۵
۱۰ اخلاق – جلسه دهم ۴.۳۳۳ ۰:۳۵:۱۳
۱۱ اخلاق – جلسه یازدهم ۴.۱۴۵ ۰:۳۳:۴۱

۸.انجوی نژاد

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ پاکی – جلسه اول ۱.۷۶۴ ۰:۱۰:۰۰
۲ پاکی – جلسه دوم ۱.۸۹۲ ۰:۰۸:۰۳
۳ پاکی – جلسه سوم ۱۵۸۷ ۰:۰۶:۴۵
۴ پاکی – جلسه چهارم ۱.۹۱۱ ۰:۰۸:۰۸
۵ پاکی – جلسه پنجم ۱.۶۹۳ ۰:۰۷:۱۲
۶ پاکی – جلسه ششم ۱.۵۶۴ ۰:۰۶:۳۹
۷ پاکی – جلسه هفتم ۱.۴۱۲ ۰:۰۶:۳۹
۸ پاکی – جلسه هشتم ۲.۳۵۴ ۰:۱۰:۰۱
۹ پاکی – جلسه نهم ۲.۳۴۳ ۰:۰۹:۵۹
۱۰ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت اول) ۲,۳۷۹ ۰:۱۳:۳۱
۱۱ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت دوم) ۲,۷۲۲ ۰:۱۵:۲۸
۱۲ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت سوم) ۲,۸۰۳ ۰:۱۵:۵۵
۱۳ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت چهارم) ۲,۳۰۳ ۰:۱۳:۰۴
۱۴ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت پنجم) ۲,۷۵۷ ۰:۱۸:۴۸
۱۵ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت ششم) ۲,۰۲۹ ۰:۱۱:۳۱
۱۶ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت اول) ۱,۵۲۷ ۰:۰۸:۴۰
۱۷ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت دوم) ۳,۷۲۰ ۰:۲۱:۰۸
۱۸ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت سوم) ۲,۸۸۰ ۰:۱۶:۲۱
۱۹ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت چهارم) ۲,۴۵۳ ۰:۱۳:۵۶
۲۰ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت پنجم) ۲,۲۶۷ ۰:۱۲:۵۲
۲۱ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت ششم) ۳,۰۹۷ ۰:۱۷:۳۶
۲۲ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت اول) ۱,۶۹۸ ۰:۰۹:۳۷
۲۳ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت دوم) ۱,۷۶۴ ۰:۱۰:۰۰
۲۴ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت سوم) ۱,۷۶۶ ۰:۱۰:۰۱
۲۵ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت چهارم) ۱,۷۷۱ ۰:۱۰:۰۳
۲۶ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت پنجم) ۱,۷۶۳ ۰:۱۰:۰۰
۲۷ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت ششم) ۱,۷۶۰ ۰:۰۹:۵۹
۲۸ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت هفتم) ۱,۷۰۹ ۰:۰۹:۴۱
۲۹ پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت اول) ۱,۷۶۵ ۰:۱۰:۰۰
۳۰ پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت دوم) ۱,۷۶۶ ۰:۱۰:۰۱
۳۱ پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت سوم) ۱,۷۵۷ ۰:۰۹:۵۸
۳۲ پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت چهارم) ۱,۹۰۸ ۰:۰۸:۰۷

برای دانلود سخنرانی های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

حجت الاسلام والمسلمین یگانه

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۴۲:۵۷ ۷.۴ MB دانلود

ماه رمضان ١۴٣٠ – ١٣٨٨

حجت الاسلام انصاریان

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
روز اول ۰۰:۰۴:۱۲ ۹۹۱ KB دانلود
روز دوم ۰۰:۵۳:۴۰ ۹.۲۱ MB دانلود
روز سوم ۰۰:۵۶:۳۲ ۹.۷۰ MB دانلود
روز چهارم ۰۰:۵۸:۳۹ ۱۰.۰ MB دانلود
روز پنجم ۰۱:۰۲:۲۴ ۱۰.۰۷ MB دانلود
روز ششم ۰۱:۰۹:۵۰ ۱۱.۰۹ MB دانلود
روز هشتم ۰۱:۰۱:۲۹ ۱۰.۰۵ MB دانلود
روز نهم ۰۱:۰۱:۵۵ ۱۰.۰۶ MB دانلود
روز دهم ۰۰:۵۹:۳۹ ۱۰.۰۲ MB دانلود
روز یازدهم ۰۱:۰۳:۱۴ ۱.۰۸ MB دانلود

ماه رمضان ١۴٣٠ – ١٣٨٨

حجت الاسلام انصاریان

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
روز دوازدهم ۰۱:۰۶:۴۹ ۱۱.۰۴ MB دانلود
روز سیزدهم ۰۱:۰۵:۵۶ ۱۱.۰۳ MB دانلود
روز پانزدهم ۰۰:۵۷:۵۴ ۹.۹۴ MB دانلود
روز شانزدهم ۰۰:۵۷:۱۴ ۹.۸۳ MB دانلود
روز هفدهم ۰۱:۰۱:۰۵ ۱۰.۰۵ MB دانلود
روز هجدهم ۰۱:۰۱:۵۹ ۱۰.۰۶ MB دانلود
روز نوزدهم ۰۱:۰۴:۴۴ ۱۱.۰۱ MB دانلود
روز بیستم ۰۱:۰۸:۵۲ ۱۱.۰۸ KB دانلود
روز بیست و دوم ۰۱:۰۴:۲۳ ۱۱.۰ MB دانلود
روز بیست و سوم ۰۰:۵۷:۳۹ ۹.۹۰ MB دانلود
روز بیست چهارم ۰۱:۰۰:۴۷ ۱۰.۰۴ MB دانلود
روز بیست پنجم ۰۱:۰۲:۰۵ ۱۰.۰۶ MB دانلود
روز بیست و ششم ۰۰:۵۸:۱۵ ۱۰.۰ MB دانلود
روز بیست و هفتم ۰۱:۰۱:۱۰ ۱۰.۰۵ MB دانلود
روز بیست و نهم ۰۰:۵۸:۳۲ ۱۰.۰ MB دانلود

ماه رمضان ١۴٣٠ – ١٣٨٨

حجت الاسلام دانشمند

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۵۹:۰۹ ۱۰.۰۱ KB دانلود
۲ ۰۱:۰۲:۰۶ ۱۰.۰۶ MB دانلود
۳ ۰۱:۰۱:۵۰ ۱۰.۰۶ MB دانلود
۴ ۰۰:۵۶:۰۳ ۰۹.۶۲ MB دانلود
۵ ۰۱:۱۶:۱۰ ۱۳.۰ MB دانلود
۶ ۰۱:۵۹:۵۵ ۱۰.۰۲ MB دانلود
۷ ۰۱:۰۹:۰۳ ۱۱.۰۸ MB دانلود
۸ ۰۰:۵۹:۵۸ ۱۰.۰۲ MB دانلود
۹ ۰۱:۱۰:۰۰ ۱۲.۰ MB دانلود
۱۰ ۰۱:۰۶:۰۴ ۱۱.۰۳ MB دانلود

ماه رمضان ١۴٣٠ – ١٣٨٨

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۲۰:۵۰ ۰۳.۵۸ KB دانلود
۲ ۰۰:۴۵:۰۵ ۰۷.۷۴ MB دانلود
۳ ۰۰:۴۱:۵۱ ۰۷.۱۹ MB دانلود
۴ ۰۰:۴۵:۲۷ ۰۷.۸۰ MB دانلود
۵ ۰۰:۱۰:۴۱ ۰۳.۶۷ MB دانلود
۶ ۰۰:۳۷:۳۲ ۰۶.۴۴ MB دانلود
۷ ۰۰:۳۸:۴۵ ۰۶.۶۵ MB دانلود
۸ ۰۰:۵۰:۵۳ ۰۸.۷۳ MB دانلود

سخنرانی ماه رمضان ١۴٢٨ – ١٣٨۶

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۳۱:۵۹ ۱۰.۹ MB دانلود
۰۱:۰۸:۲۶ ۲۳.۴ MB دانلود
۰۰:۳۳:۵۳ ۱۱.۶ MB دانلود
۰۱:۰۱:۰۵ ۲۰.۹ MB دانلود
۰۱:۰۸:۱۶ ۲۳.۴ MB دانلود
۰۱:۰۰:۵۰ ۲۰.۸ MB دانلود
۰۰:۴۹:۳۹ ۱۷.۰ MB دانلود
۰۰:۴۶:۱۱ ۱۵.۸ MB دانلود

سخنرانی ماه رمضان ١۴٢٩ – ١٣٨٧

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۴۱:۳۷ ۱۴.۲ MB دانلود
۰۱:۰۳:۵۹ ۲۱.۹ MB دانلود
۰۱:۰۸:۰۹ ۲۳.۴ MB دانلود
۰۰:۳۱:۲۵ ۱۰.۷ MB دانلود
۰۰:۳۶:۲۶ ۱۲.۵ MB دانلود
۰۰:۵۳:۳۳ ۱۸.۳ MB دانلود
۰۰:۵۱:۱۷ ۱۷.۶ MB دانلود
۰۱:۰۰:۲۷ ۲۰.۷ MB دانلود
۰۰:۵۳:۰۷ ۱۸.۲ MB دانلود

 سخنرانی حجت الاسلام احمدی اصفهانی ماه رمضان ١۴٢٩ -١٣٨٧

سخنرانی ماه مبارک رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۵۳:۵۸ ۹.۳ MB دانلود
۰۰:۵۷:۵۰ ۹.۹ MB دانلود
۰۱:۰۶:۱۳ ۱۱.۳ MB دانلود
۰۱:۰۸:۱۴ ۱۱.۷ MB دانلود
۰۰:۵۵:۴۰ ۹.۶ MB دانلود
۰۱:۰۵:۳۸ ۱۱.۲ MB دانلود
۰۱:۰۴:۴۹ ۱۱.۱ MB دانلود
۰۱:۰۱:۳۱ ۱۰.۵ MB دانلود
۰۱:۰۹:۳۴ ۱۱.۹ MB دانلود
۰۱:۱۳:۳۶ ۱۲.۶ MB دانلود
۰۱:۰۳:۲۷ ۱۰.۸ MB دانلود
۰۱:۱۰:۱۱ ۱۲.۰ MB دانلود

سخنرانی حجت الاسلام احمدی اصفهانی ماه رمضان ١۴٣٠ -١٣٨٨

سخنرانی ایام ماه مبارک رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۴۹:۴۷ ۸.۶ MB دانلود
۰۱:۰۱:۴۱ ۱۰.۵ MB دانلود
۰۰:۵۶:۳۴ ۹.۷ MB دانلود
۰۰:۵۹:۵۶ ۱۰.۲ MB دانلود
۰۰:۵۷:۳۴ ۹.۹ MB دانلود
۰۱:۰۷:۰۰ ۱۱.۵ MB دانلود
۰۰:۵۹:۵۸ ۱۰.۲ MB دانلود
۰۰:۵۴:۰۷ ۹.۳ MB دانلود
۰۰:۵۶:۲۱ ۹.۷ MB دانلود
۰۰:۵۲:۱۶ ۹.۰ MB دانلود
۰۱:۰۰:۳۴ ۱۰.۴ MB دانلود
۰۰:۵۲:۳۲ ۱۰.۲ MB دانلود
۰۱:۰۱:۲۰ ۱۰.۵ MB دانلود

 سخنرانی حجت الاسلام فرحزاد رمضان ١٣٨٨

سخنرانی ماه مبارک رمضان ١٣٨٨

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۳۱:۱۶ ۵.۴ MB دانلود
۲ ۰۰:۳۴:۲۰ ۵.۹ MB دانلود
۳ ۰۰:۳۰:۰۰ ۵.۲ MB دانلود
۴ ۰۰:۳۰:۱۵ ۵.۲ MB دانلود
۵ ۰۰:۳۲:۰۱ ۵.۵ MB دانلود
۶ ۰۰:۲۹:۱۶ ۵.۰ MB دانلود
۷ ۰۰:۲۵:۴۳ ۴.۴ MB دانلود
۸ ۰۰:۳۰:۵۹ ۵.۳ MB دانلود
۹ ۰۰:۲۹:۲۲ ۵.۰ MB دانلود
۱۰ ۰۰:۳۱:۱۸ ۵.۳ MB دانلود
۱۱ ۰۰:۳۲:۲۱ ۵.۶ MB دانلود
۱۲ ۰۰:۲۹:۲۳ ۵.۰ MB دانلود
۱۳ ۰۰:۲۲:۵۶ ۳.۹ MB دانلود
۱۴ ۰۰:۲۸:۴۶ ۴.۹ MB دانلود
۱۵ ۰۰:۴۶:۲۶ ۸.۰ MB دانلود

حجت الاسلام والمسلمین یگانه

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۴۲:۰۰ ۹.۶۱ MB دانلود

رمضان ١٣٨۴

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۱:۰۴:۴۵ ۲۲.۲ MB دانلود
۲ ۰۱:۰۴:۴۵ ۲۲.۲ MB دانلود
۳ ۰۰:۵۶:۴۷ ۱۹.۵ MB دانلود
۴ ۰۱:۰۴:۲۶ ۲۲.۱ MB دانلود
۵ ۰۱:۰۲:۲۴ ۲۱.۴ MB دانلود
۶ ۰۰:۵۶:۴۳ ۱۹.۵ MB دانلود
۷ ۰۱:۱۵:۲۸ ۲۵.۹ MB دانلود
۸ ۰۰:۵۷:۴۵ ۱۹.۸ MB دانلود
۹ ۰۰:۴۴:۴۹ ۱۵.۴ MB دانلود
۱۰ ۰۰:۵۵:۲۷ ۱۹.۰ MB دانلود
۱۱ ۰۱:۱۰:۲۹ ۲۴.۲ MB دانلود
۱۲ ۰۱:۰۳:۳۹ ۲۱.۹ MB دانلود
۱۳ ۰۱:۰۲:۴۳ ۲۱.۵ MB دانلود
۱۴ ۰۰:۵۲:۱۷ ۱۸.۰ MB دانلود
۱۵ ۰۱:۰۱:۱۹ ۲۱.۱ MB دانلود
۱۶ ۰۰:۵۹:۰۴ ۲۰.۳ MB دانلود
۱۷ ۰۲:۱۵:۳۴ ۴۵.۵ MB دانلود
۱۸ ۰۱:۰۳:۲۹ ۲۱.۸ MB دانلود
۱۹ ۰۱:۳۸:۱۳ ۳۳.۷ MB دانلود
۲۰ ۰۱:۰۰:۲۴ ۲۰.۷ MB دانلود
۲۱ ۰۱:۴۵:۰۶ ۳۶.۱ MB دانلود
۲۲ ۰۰:۵۸:۰۷ ۲۰.۰ MB دانلود
۲۳ ۰۰:۵۵:۳۹ ۱۹.۱ MB دانلود
۲۴ ۰۰:۵۸:۵۶ ۲۰.۲ MB دانلود
۲۵ ۰۱:۰۳:۵۷ ۲۲.۰ MB دانلود
۲۶ ۰۱:۱۲:۰۰ ۳۳.۰ MB دانلود
۲۷ ۰۱:۰۱:۵۷ ۲۱.۳ MB دانلود
۲۸ ۰۱:۱۰:۴۲ ۲۴.۳ MB دانلود

رمضان ١٣٨۶

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
شب اول
۱ ۰۱:۰۲:۵۰ ۲۱.۶ MB دانلود
شب سوم
۲ ۰۰:۵۷:۳۸ ۱۹.۸ MB دانلود
شب چهارم
۳ ۰۰:۵۷:۴۵ ۱۹.۸ MB دانلود
شب پنجم
۴ ۰۱:۰۵:۰۲ ۲۲.۳ MB دانلود
شب ششم
۵ ۰۰:۵۳:۲۳ ۱۸.۳ MB دانلود
شب هفتم
۶ ۰۱:۱۲:۲۹ ۲۴.۹ MB دانلود
شب هشتم
۷ ۰۱:۰۴:۰۴ ۲۲.۰ MB دانلود
شب نهم
۸ ۰۱:۱۳:۰۲ ۲۵.۱ MB دانلود
شب دهم
۹ ۰۰:۵۱:۰۷ ۱۷.۵ MB دانلود
شب دوازدهم
۱۰ ۰۰:۵۷:۴۰ ۱۹.۸ MB دانلود
شب سیزدهم
۱۱ ۰۱:۰۸:۳۶ ۲۳.۶ MB دانلود
شب چهاردهم
۱۲ ۰۰:۵۹:۱۷ ۲۰.۴ MB دانلود
شب پانزدهم
۱۳ ۰۰:۵۱:۴۲ ۱۷.۷ MB دانلود
شب شانزدهم
۱۴ ۰۰:۵۵:۵۵ ۱۹.۲ MB دانلود
شب هفدهم
۱۵ ۰۱:۰۹:۵۳ ۲۴.۰ MB دانلود
شب هیجدهم
۱۶ ۰۰:۵۷:۵۹ ۱۹.۹ MB دانلود
شب نوزدهم
۱۷ ۰۰:۵۵:۱۳ ۱۹.۰ MB دانلود
۱۸ ۰۰:۵۰:۲۹ ۱۷.۳ MB دانلود
شب بیستم
۱۹ ۰۰:۵۹:۱۱ ۲۰.۳ MB دانلود
شب بیست ویکم
۲۰ ۰۰:۵۹:۴۷ ۲۰.۵ MB دانلود
۲۱ ۰۰:۴۱:۴۸ ۱۴.۴ MB دانلود
شب بیست و دوم
۲۲ ۰۰:۴۲:۲۳ ۱۴.۵ MB دانلود
شب بیست و چهارم
۲۳ ۰۰:۴۸:۳۷ ۱۶.۷ MB دانلود
شب بیست و پنجم
۲۴ ۰۰:۵۹:۱۱ ۲۰.۳ MB دانلود
شب بیست و ششم
۲۵ ۰۰:۵۸:۰۵ ۱۹.۹ MB دانلود
شب بیست و هفتم
۲۶ ۰۱:۰۳:۲۷ ۲۱.۸ MB دانلود
شب بیست و هشتم
۲۷ ۰۰:۵۸:۵۹ ۲۰.۲ MB دانلود

رمضان ١٣٨٧

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
شب دوم
۱ ۰۰:۵۸:۳۷ ۲۰.۱ MB دانلود
شب سوم
۲ ۰۰:۵۷:۳۶ ۱۹.۸ MB دانلود
شب پنجم
۳ ۰۱:۰۵:۵۵ ۲۲.۶ MB دانلود
شب ششم
۴ ۰۱:۱۴:۵۷ ۲۵.۷ MB دانلود
شب هفتم
۵ ۰۰:۵۴:۲۲ ۱۸.۷ MB دانلود
شب هشتم
۶ ۰۱:۰۹:۵۱ ۲۴.۰ MB دانلود
شب نهم
۷ ۰۱:۰۰:۱۶ ۲۰.۷ MB دانلود
شب دهم
۸ ۰۰:۵۸:۳۳ ۲۰.۱ MB دانلود
شب دوازدهم
۹ ۰۰:۵۴:۴۲ ۱۸.۸ MB دانلود
شب سیزدهم
۱۰ ۰۱:۱۰:۴۸ ۲۴.۳ MB دانلود
شب چهاردهم
۱۱ ۰۱:۰۳:۲۰ ۲۱.۷ MB دانلود
شب پانزدهم
۱۲ ۰۰:۵۹:۳۰ ۲۰.۴ MB دانلود
شب شانزدهم
۱۳ ۰۰:۵۴:۳۴ ۱۸.۷ MB دانلود
شب هفدهم
۱۴ ۰۱:۱۰:۳۶ ۲۴.۲ MB دانلود
شب نوزدهم
۱۵ ۰۱:۴۲:۴۱ ۳۵.۲ MB دانلود
شب بیستم
۱۶ ۰۱:۰۱:۲۹ ۲۱.۱ MB دانلود
شب بیست و یکم
۱۷ ۰۱:۴۹:۱۹ ۳۷.۵ MB دانلود
شب بیست و دوم
۱۸ ۰۰:۴۳:۳۵ ۱۵.۰ MB دانلود
شب بیست و سوم
۱۹ ۰۱:۳۷:۱۵ ۳۳.۴ MB دانلود
شب بیست و چهارم
۲۰ ۰۰:۵۰:۱۰ ۱۷.۲ MB دانلود
شب بیست و پنجم
۲۱ ۰۱:۰۰:۵۷ ۲۰.۹ MB دانلود
شب بیست و ششم
۲۲ ۰۱:۰۰:۴۱ ۲۰.۸ MB دانلود
شب بیست و هفتم
۲۳ ۰۱:۰۷:۲۵ ۲۳.۱ MB دانلود
شب بیست و هشتم
۲۴ ۰۱:۱۷:۱۵ ۲۶.۵ MB دانلود
شب بیست و نهم
۲۵ ۰۱:۱۵:۱۳ ۲۵.۸ MB دانلود

رمضان ١٣٨٨

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۲۰:۵۰ ۰۳.۵۸ KB دانلود
۲ ۰۰:۴۵:۰۵ ۰۷.۷۴ MB دانلود
۳ ۰۰:۴۱:۵۱ ۰۷.۱۹ MB دانلود
۴ ۰۰:۴۵:۲۷ ۰۷.۸۰ MB دانلود
۵ ۰۰:۱۰:۴۱ ۰۳.۶۷ MB دانلود
۶ ۰۰:۳۷:۳۲ ۰۶.۴۴ MB دانلود
۷ ۰۰:۳۸:۴۵ ۰۶.۶۵ MB دانلود
۸ ۰۰:۵۰:۵۳ ۰۸.۷۳ MB دانلود

رمضان ١٣٨٩

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۵۸:۳۷ ۱۶.۱ MB دانلود
۲ ۰۰:۴۹:۰۷ ۱۶.۹ MB دانلود
۳ ۰۰:۵۱:۳۸ ۱۷.۷ MB دانلود
۴ ۰۰:۵۳:۲۰ ۱۸.۳ MB دانلود
۵ ۰۰:۵۸:۰۹ ۲۰.۰ MB دانلود
۶ ۰۰:۴۴:۳۴ ۱۵.۳ MB دانلود
۷ ۰۰:۴۲:۱۴ ۱۴.۵ MB دانلود
۸ ۰۰:۱۱:۰۲ ۳.۸۳ MB دانلود
۹ ۰۰:۵۷:۱۶ ۱۹.۷ MB دانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: یوم الشک (پایان ماه شعبان و شروع ماه رمضان)

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۰:۵۶ ۴۴۵ KB دانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: نیت روزه ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۱:۱۱ ۵۵۹ KB دانلود

رمضان ١٣٨٩

حجت الاسلام میر باقری

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۴۹:۱۰ ۱۶.۹ MB دانلود
۲ ۰۰:۳۹:۳۷ ۱۳.۶ MB دانلود
۳ ۰۰:۴۳:۲۳ ۱۴.۹ MB دانلود
۴ ۰۰:۴۵:۴۹ ۱۵.۷ MB دانلود
۵ ۰۰:۴۷:۰۸ ۱۶.۲ MB دانلود
۶ ۰۰:۴۸:۲۸ ۱۶.۶ MB دانلود
۷ ۰۰:۴۶:۲۰ ۱۵.۹ MB دانلود
۸ ۰۰:۴۲:۱۳ ۱۴.۵ MB دانلود
۹ ۰۰:۴۸:۵۴ ۱۶.۸ MB دانلود
۱۰ ۰۰:۵۲:۱۷ ۱۷.۹ MB دانلود
قسمت اول
۱۱ ۰۱:۰۳:۱۰ ۲۱.۷ MB دانلود
قسمت دوم
۱۲ ۰۰:۳۲:۲۱ ۱۱.۱ MB دانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: استفاده آمپول در ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۱:۴۰ ۷۸۶ KB دانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: صدقه دادن در ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۲:۰۹ ۰.۹۸ MB دانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: شنا کردن در ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۱:۱۱ ۵۵۸ KB دانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: اگر کسی مریض باشه در ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۳:۱۳ ۱.۴۷ MB دانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: سرمه کشیدن در ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۰:۵۸ ۴۴۵ KB دانلود

حجت الاسلام والمسلمین یگانه

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۳۰:۴۵ ۷.۰۴ MB دانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: خود سازی در ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۴۶:۲۴ ۲۱.۲ MB دانلود
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: احیای امر اهل بیت (علیهم السلام) ۲۴۹
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: خیانت ۲۵۷
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: کلام ۲۴۵
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: عزت ۲۰۸
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: توفیق ۲۴۱
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: کار خیر ۲۷۰
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: تزکیه نفس ۲۱۲
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: اسراف کردن ۲۸۶
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: گریه کردن ۱۸۸
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: سعادت ۲۰۵
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: اخلاص ۳۸۲
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: توسل به ائمه اطهار (علیهم السلام) ۴۱۲
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: صبر ۴۱۰
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: آسان شدن سکرات موت ۴۶۰
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: مرگ ۵۷۶
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: برنامه ریزی ۲۳۴
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: بی نظمی ۲۲۶
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: کفارات گناه ۲۲۷
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: اثرات گناه ٢ ۲۴۹
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: اثرات گناه ١ ۱۹۲

رمضان ١٣٨۶

حجت الاسلام انصاریان

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۴۵:۳۵ ۲۰.۸ MB دانلود
۲ ۰۰:۴۷:۳۴ ۲۱.۷ MB دانلود
۳ ۰۰:۵۲:۲۰ ۲۳.۹ MB دانلود
۴ ۰۰:۵۰:۱۶ ۲۳.۰ MB دانلود
۵ ۰۰:۵۲:۲۴ ۲۳.۹ MB دانلود
۶ ۰۰:۵۶:۴۹ ۲۶.۰ MB دانلود
۷ ۰۰:۴۹:۰۶ ۲۲.۴ MB دانلود
۸ ۰۱:۰۳:۱۱ ۲۸.۹ MB دانلود
۹ ۰۰:۵۵:۱۰ ۲۵.۲ MB دانلود

رمضان ١٣٨٧

حجت الاسلام انصاریان

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۲۹:۲۱ ۱۳.۴ MB دانلود
۲ ۰۰:۳۰:۲۵ ۱۳.۹ MB دانلود
۳ ۰۰:۳۰:۴۹ ۱۴.۱ MB دانلود
۴ ۰۰:۳۲:۳۲ ۱۴.۹ MB دانلود
۵ ۰۰:۳۳:۰۴ ۱۵.۱ MB دانلود
۶ ۰۰:۳۰:۵۲ ۱۴.۱ MB دانلود
۷ ۰۰:۲۸:۳۵ ۱۳.۰ MB دانلود
۸ ۰۰:۳۰:۲۷ ۱۳.۹ MB دانلود
۹ ۰۰:۳۲:۰۸ ۱۴.۷ MB دانلود
۱۰ ۰۰:۳۴:۱۰ ۱۵.۶ MB دانلود
۱۱ ۰۰:۳۳:۴۲ ۱۵.۴ MB دانلود
۱۲ ۰۰:۳۰:۳۸ ۱۴.۰ MB دانلود
۱۳ ۰۰:۳۱:۵۹ ۱۴.۶ MB دانلود
۱۴ ۰۰:۳۰:۵۴ ۱۴.۱ MB دانلود
۱۵ ۰۰:۳۳:۴۰ ۱۵.۴ MB دانلود
۱۶ ۰۰:۳۴:۰۲ ۱۵.۵ MB دانلود
۱۷ ۰۰:۳۲:۳۹ ۱۴.۹ MB دانلود
۱۸ ۰۰:۳۰:۴۵ ۱۴.۰ MB دانلود
۱۹ ۰۱:۱۶:۵۷ ۳۵.۲ MB دانلود
۲۰ ۰۰:۲۹:۱۰ ۱۳.۳ MB دانلود
۲۱ ۰۰:۳۶:۰۲ ۱۶.۵ MB دانلود
۲۲ ۰۰:۳۰:۲۳ ۱۳.۹ MB دانلود
۲۳ ۰۰:۲۸:۴۱ ۱۳.۱ MB دانلود
۲۴ ۰۰:۳۳:۵۶ ۱۵.۵ MB دانلود
۲۵ ۰۰:۳۳:۲۵ ۱۵.۳ MB دانلود

رمضان ١٣٨۶

حجت الاسلام دانشمند

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۳۱:۵۷ ۱۴.۶ MB دانلود
۲ ۰۱:۰۸:۲۳ ۳۱.۳ MB دانلود
۳ ۰۰:۳۳:۲۳ ۱۵.۲ MB دانلود
۴ ۰۱:۰۱:۰۰ ۲۷.۹ MB دانلود
۵ ۰۱:۰۸:۱۵ ۳۱.۲ MB دانلود
۶ ۰۱:۰۰:۴۵ ۲۷.۸ MB دانلود
۷ ۰۰:۴۹:۳۹ ۲۷.۷ MB دانلود
۸ ۰۰:۴۶:۱۰ ۲۱.۱ MB دانلود

رمضان ١٣٨٧

حجت الاسلام دانشمند

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۴۱:۳۶ ۱۹.۰ MB دانلود
۲ ۰۱:۰۳:۵۹ ۲۹.۲ MB دانلود
۳ ۰۱:۰۷:۵۵ ۳۱.۰ MB دانلود
۴ ۰۰:۵۳:۳۶ ۲۴.۵ MB دانلود
۵ ۰۰:۵۰:۳۶ ۲۳.۱ MB دانلود
۶ ۰۰:۵۹:۵۱ ۲۷.۴ MB دانلود
۷ ۰۱:۰۷:۴۹ ۳۱.۰ MB دانلود
۸ ۰۰:۵۳:۲۶ ۲۴.۴ MB دانلود

رمضان ١٣٨٧

حجت الاسلام میرباقری

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۴۵:۴۱ ۲۰.۹ MB دانلود
۲ ۰۰:۴۵:۳۰ ۲۰.۸ MB دانلود
۳ ۰۰:۵۱:۰۵ ۲۳.۳ MB دانلود
۴ ۰۰:۴۶:۱۰ ۲۱.۱ MB دانلود
۵ ۰۰:۵۰:۲۷ ۲۳.۱ MB دانلود
۶ ۰۰:۳۹:۱۹ ۱۸.۰ MB دانلود
۷ ۰۰:۵۰:۰۶ ۲۲.۹ MB دانلود
۸ ۰۰:۴۶:۴۳ ۲۱.۳ MB دانلود
۹ ۰۰:۵۸:۰۵ ۲۶.۶ MB دانلود

رمضان ١٣٨٨

حجت الاسلام رضوی

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۵۸:۰۷ ۱۹.۹ MB دانلود
۲ ۰۱:۰۵:۳۵ ۲۲.۵ MB دانلود
۳ ۰۱:۱۵:۴۸ ۲۶.۰ MB دانلود
۴ ۰۱:۱۷:۰۹ ۲۶.۴ MB دانلود
۵ ۰۱:۱۳:۳۹ ۲۵.۲ MB دانلود
۶ ۰۰:۴۹:۳۸ ۱۷.۰ MB دانلود

رمضان ١٣٨۵

حجت الاسلام بندانی

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
شب اول رمضان ١٣٨۵ موضوع: اوصاف روزه داران
۱ ۰۰:۳۶:۲۱ ۱۶.۶ MB دانلود
شب دوم رمضان ١٣٨۵ موضوع: الگو
۲ ۰۰:۳۸:۰۰ ۱۷.۴ MB دانلود
شب سوم رمضان ١٣٨۵ موضوع: زن ۱
۳ ۰۰:۴۱:۱۷ ۱۸.۹ MB دانلود
شب چهارم رمضان ١٣٨۵ موضوع: زن ۲
۴ ۰۰:۳۸:۱۴ ۱۷.۵ MB دانلود
شب پنجم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حجاب ۱
۵ ۰۰:۴۴:۴۵ ۲۰.۴ MB دانلود
شب ششم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حجاب ۲
۶ ۰۰:۴۳:۲۹ ۱۹.۹ MB دانلود
شب هفتم رمضان ١٣٨۵ موضوع: ازدواج
۷ ۰۰:۴۵:۰۶ ۲۰.۶ MB دانلود
شب هشتم رمضان ١٣٨۵ موضوع: لقمان
۸ ۰۰:۳۹:۵۱ ۱۸.۲ MB دانلود
شب نهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: رفیق
۹ ۰۰:۳۱:۱۵ ۱۴.۳ MB دانلود
شب دهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حضرت خدیجه (سلام الله علیها)
۱۰ ۰۰:۳۵:۰۲ ۱۶.۰ MB دانلود
شب سیزدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حق الناس
۱۱ ۰۰:۳۳:۱۶ ۱۵.۲ MB دانلود
شب چهاردهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حقوق رفیق
۱۲ ۰۰:۴۰:۴۷ ۱۸.۶ MB دانلود
شب پانزدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: امام حسن علیه السلام
۱۳ ۰۰:۳۷:۳۴ ۱۷.۲ MB دانلود
شب شانزدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حسد
۱۴ ۰۰:۳۴:۲۸ ۱۵.۷ MB دانلود
شب هفدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: نماز
۱۵ ۰۰:۴۴:۲۱ ۲۰.۳ MB دانلود
شب هجدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: اعمال شب قدر
۱۶ ۰۰:۳۶:۱۸ ۱۶.۶ MB دانلود
شب نوزدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: اثرات گناه ۱
۱۷ ۰۱:۰۵:۱۸ ۲۹.۸ MB دانلود
شب بیستم رمضان ١٣٨۵ موضوع: صفات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ۱
۱۸ ۰۰:۲۷:۰۳ ۱۲.۳ MB دانلود
شب بیست و یکم رمضان ١٣٨۵ موضوع: اثرات گناه ۲
۱۹ ۰۱:۰۰:۰۷ ۲۷.۵ MB دانلود
روز بیست و یکم رمضان ١٣٨۵ موضوع: صفات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ۲
۲۰ ۰۰:۴۴:۰۵ ۲۰.۱ MB دانلود
شب بیست و دوم رمضان ١٣٨۵ موضوع: مخالفین امام علی علیه السلام ۱
۲۱ ۰۰:۳۲:۵۶ ۱۵.۰ MB دانلود
شب بیست و سوم رمضان ١٣٨۵ موضوع: اثرات گناه ۳
۲۲ ۰۰:۵۷:۴۰ ۲۶.۴ MB دانلود
روز بیست و سوم رمضان ١٣٨۵ موضوع: مخالفین امام علی علیه السلام ۲
۲۳ ۰۰:۲۵:۳۱ ۱۱.۶ MB دانلود
شب بیست و چهارم رمضان ١٣٨۵ موضوع: علم امام علی علیه السلام
۲۴ ۰۰:۳۸:۳۸ ۱۷.۶ MB دانلود
شب بیست و پنجم رمضان ١٣٨۵ موضوع: اطرافیان امام علی علیه السلام
۲۵ ۰۰:۴۳:۱۲ ۱۹.۷ MB دانلود
شب بیست و هفتم رمضان ١٣٨۵ موضوع: وظائف زمان غیبت ۱
۲۶ ۰۰:۳۷:۴۰ ۱۷.۲ MB دانلود
شب بیست و هشتم رمضان ١٣٨۵ موضوع: وظائف زمان غیبت ۲
۲۷ ۰۰:۳۹:۱۶ ۱۷.۹ MB دانلود
شب بیست و نهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: روز حسرت
۲۸ ۰۰:۳۳:۲۲ ۱۵.۲ MB دانلود
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی شاهرودی
ماه مبارک رمضان
سال ۱۳۸۹
ت زمان حجم دانلود پخش
انسان در برزخ
۱ ۰۰:۵۰:۳۹ ۲۳.۲ MB دانلود
انسان در دنیا
۲ ۰۰:۴۶:۱۶ ۲۱.۲ MB دانلود
انسان درعالم اصلاب وارحام
۳ ۰۰:۴۶:۳۳ ۲۱.۳ MB دانلود
مراسم شب قدر
۴ ۰۱:۳۱:۵۶ ۳۶.۹ MB دانلود
مراسم شب قدر
۵ ۰۰:۵۱:۵۳ ۲۰.۸ MB دانلود
ماه مبارک رمضان
         حضرت آیت الله عظمی وحید خراسانی
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۱۸:۵۰ ۶.۵۴MB دانلود
۲ ۰:۳۸:۴۳ ۱۳.۳MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام رضوی
سال ۱۳۸۷
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۳۱:۱۶ ۷.۲۴MB دانلود
۲ ۱:۰۵:۲۲ ۱۸.۷MB دانلود
۳ ۱:۱۶:۱۶ ۲۱.۹MB دانلود
۴ ۱:۱۲:۴۷ ۱۶.۷MB دانلود
۵ ۱:۰۹:۱۹ ۱۹.۹MB دانلود
۶ ۱:۱۸:۰۲ ۲۲.۴MB دانلود
۷ ۱:۱۸:۴۰ ۱۸MB دانلود
۸ ۰:۱۵:۱۶ ۱۷.۳MB دانلود
۹ ۱:۱۷:۰۳ ۱۷.۷MB دانلود
۱۰ ۱:۰۱:۴۵ ۱۴.۲MB دانلود
۱۱ ۱:۱۹:۲۱ ۲۲.۴۷MB دانلود
۱۲ ۱:۰۵:۲۹ ۱۵MB دانلود
۱۳ ۱:۱۹:۰۰ ۱۸.۱MB دانلود
۱۴ ۱:۱۳:۴۹ ۱۶.۹۴MB دانلود
۱۵ ۱:۱۹:۴۲ ۱۸.۳MB دانلود
۱۶ ۱:۱۹:۱۸ ۱۸.۲MB دانلود
۱۷ ۱:۱۶:۳۴ ۱۷.۶MB دانلود
۱۸ ۱:۱۷:۱۳ ۱۷.۱۳MB دانلود
۱۹ ۱:۱۹:۱۳ ۱۸.۲MB دانلود
۲۰ ۱:۱۷:۳۲ ۱۷.۸MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام رفیعی
سال ۱۳۹۰
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۴۷:۳۴ ۱۳.۶MB دانلود
۲ ۰:۴۶:۲۹ ۱۳.۳MB دانلود
۳ ۰:۴۲:۰۵ ۱۲.۱MB دانلود
۴ ۰:۴۵:۳۷ ۱۳.۱MB دانلود
۵ ۰:۳۱:۰۹ ۸.۹۹MB دانلود
۶ ۰:۱۹:۱۰ ۵.۵۶MB دانلود
۷ ۰:۴۶:۴۶ ۱۳.۴MB دانلود
۸ ۰:۴۲:۴۱ ۱۲.۲MB دانلود
۹ ۰:۴۴:۱۱ ۱۲.۷MB دانلود
۱۰ ۰:۴۲:۵۱ ۱۲.۳MB دانلود
۱۱ ۰:۴۹:۴۳ ۱۴.۳MB دانلود
۱۲ ۰:۵۲:۳۷ ۱۵.0MB دانلود
۱۳ ۰:۴۰:۵۷ ۱۱.۷MB دانلود
۱۴ ۰:۳۹:۴۳ ۱۱.۴MB دانلود
۱۵ ۰:۳۶:۳۱ ۱۰.۴MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام رفیعی
سال ۱۳۸۹
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۳۴:۵۰ ۱۰.0MB دانلود
۲ ۰:۳۴:۳۸ ۱۱.۹MB دانلود
۳ ۰:۳۴:۲۰ ۹.۹۰MB دانلود
۴ ۰:۳۹:۵۴ ۱۱.۵MB دانلود
۵ ۰:۳۹:۵۴ ۱۱.۲MB دانلود
۶ ۰:۳۹:۲۶ ۱۱.۳MB دانلود
۷ ۰:۳۴:۴۰ ۱۰.0MB دانلود
۸ ۰:۳۹:۲۳ ۱۱.۳MB دانلود
۹ ۰:۳۹:۳۴ ۱۱.۴MB دانلود
۱۰ ۰:۳۶:۴۷ ۱۰.۶MB دانلود
۱۱ ۰:۳۴:۴۰ ۱۰.0MB دانلود
۱۲ ۰:۳۹:۵۶ ۱۲.۵MB دانلود
۱۳ ۰:۳۸:۴۹ ۱۱.۱MB دانلود
۱۴ ۰:۳۴:۳۷ ۹.۹۷MB دانلود
۱۵ ۰:۳۹:۳۲ ۱۱.۳MB دانلود
۱۶ ۰:۳۸:۳۹ ۱۱.۱MB دانلود
۱۷ ۰:۴۹:۴۲ ۱۱.۴MB دانلود
۱۸ ۰:۳۹:۵۴ ۱۱.۵MB دانلود
۱۹ ۰:۳۱:۳۲ ۹.۱۰MB دانلود
۲۰ ۰:۳۹:۳۶ ۱۱.۴MB دانلود
۲۱ ۰:۴۰:۰۲ ۱۱.۵MB دانلود
۲۲ ۰:۳۹:۵۱ ۱۳.۷MB دانلود
۲۳ ۰:۲۸:۵۲ ۹.۹۹MB دانلود
۲۴ ۰:۴۴:۳۷ ۱۲.۸MB دانلود
۲۵ ۱:۱۷:۳۳ ۱۱.0MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام رفیعی
سال ۱۳۸۷
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۴۴:۳۵ ۱۲.۸MB دانلود
۲ ۰:۴۱:۳۱ ۱۱.۹MB دانلود
۳ ۰:۴۶:۴۰ ۱۳.۴MB دانلود
۴ ۰:۴۰:۵۲ ۱۱.۷MB دانلود
۵ ۰:۴۷:۴۰ ۱۳.۷MB دانلود
۶ ۰:۴۰:۱۷ ۱۱.۶MB دانلود
۷ ۰:۴۹:۲۰ ۱۴.۱MB دانلود
۸ ۰:۳۹:۴۷ ۱۱.۴MB دانلود
۹ ۰:۴۱:۱۹ ۱۱.۹MB دانلود
۱۰ ۰:۴۴:۵۶ ۱۲.۹MB دانلود
۱۱ ۰:۴۲:۴۱ ۱۲.۲MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام عالی
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۴۶:۰۱ ۱۰.۶MB دانلود
ماه مبارک رمضان
آیت الله مجتهدی تهرانی
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۲۹:۴۸ ۱۰.۳MB دانلود
ماه مبارک رمضان
آیت الله مظاهری
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۴۵:۲۶ ۱۰.۴MB دانلود
۲ ۰:۵۵:۲۵ ۱۲.۷MB دانلود
ماه مبارک رمضان
آیت الله مرحوم کافی
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۱:۰۰:۱۱ ۱۷.۳MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام اراکی
سال ۱۳۸۹
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۱:۱۹:۴۳ ۲۷.۴MB دانلود
۲ ۱:۱۳:۴۶ ۶.۵۰MB دانلود
۳ ۱:۱۳:۵۶ ۱۷ MB دانلود
۴ ۱:۰۷:۳۵ ۱۵.۵MB دانلود
۵ ۱:۱۸:۰۷ ۱۷.۹MB دانلود
۶ ۱:۱۰:۵۶ ۱۶.۱MB دانلود
۷ ۱:۰۳:۲۱ ۱۴.۵MB دانلود
۸ ۱:۱۵:۲۰ ۱۶.۱MB دانلود
۹ ۱:۰۸:۰۰ ۱۹.۵MB دانلود
۱۰ ۱:۰۰:۱۸ ۱۷.۴MB دانلود
۱۱ ۱:۱۰:۴۵ ۲۰.۳MB دانلود
۱۲ ۱:۱۴:۲۴ ۲۱.۳MB دانلود
۱۳ ۱:۰۹:۲۸ ۱۹.۹MB دانلود
۱۴ ۱:۱۱:۰۹ ۱۶.۳MB دانلود
۱۵ ۱:۰۷:۰۰ ۱۵.۴MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام مؤمنی
سال ۱۳۸۹
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۴۷:۵۶ ۱۳.۷MB دانلود
۲ ۰:۴۴:۳۶ ۱۲.۸MB دانلود
۳ ۰:۴۴:۳۶ ۱۲.۸MB دانلود
۴ ۰:۴۷:۳۸ ۱۳.۷MB دانلود
۵ ۰:۴۴:۱۹ ۱۲.۷MB دانلود
۶ ۰:۴۹:۱۴ ۱۴.۱MB دانلود
۷ ۰:۳۷:۲۷ ۱۰.۷MB دانلود
۸ ۰:۵۲:۵۶ ۱۵.۲MB دانلود
۹ ۰:۵۱:۲۶ ۱۴.۷MB دانلود
۱۰ ۰:۴۱:۲۱ ۱۱.۹MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام فرحزاد
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۳۱:۱۶ ۷.۲۴MB دانلود
۲ ۰:۳۴:۱۷ ۷.۹۲MB دانلود
۳ ۰:۲۹:۵۸ ۶.۹۴MB دانلود
۴ ۰:۲۹:۴۴ ۶.۸۸MB دانلود
۵ ۰:۳۱:۴۱ ۷.۳۳MB دانلود
۶ ۰:۲۸:۴۴ ۶۶.۶MB دانلود
۷ ۰:۲۵:۰۰ ۵.۸۰MB دانلود
۸ ۰:۳۰:۲۷ ۷.۰۵MB دانلود
۹ ۰:۲۸:۴۹ ۶.۶۷MB دانلود
۱۰ ۰:۳۱:۱۴ ۷.۲۳MB دانلود
۱۱ ۰:۳۲:۱۷ ۷.۴۷MB دانلود
۱۲ ۰:۴۹:۱۳ ۶.۷۶MB دانلود
۱۳ ۰:۲۲:۴۷ ۵.۲۹MB دانلود
۱۴ ۰:۲۸:۴۰ ۶.۶۴MB دانلود
۱۵ ۰:۴۶:۲۷ ۱۰.۷MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام فرحزاد
سال ۱۳۸۴
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۳۳:۳۶ ۹.۶۹MB دانلود
۲ ۰:۳۵:۵۳ ۱۰.۸۳MB دانلود
۳ ۰:۳۴:۵۷ ۱۰.0MB دانلود
۴ ۰:۴۰:۲۳ ۱۱.۶MB دانلود
۵ ۰:۳۷:۴۵ ۱۰.۸MB دانلود
۶ ۰:۳۹:۲۱ ۱۱.۳MB دانلود
۷ ۰:۴۳:۲۷۴۶ ۱۲.۶MB دانلود
۸ ۰:۳۹:۰۳ ۹.۲MB دانلود
۹ ۰:۳۸:۴۰ ۸.۹۳MB دانلود
۱۰ ۰:۴۶:۴۸ ۱۰.۷MB دانلود
۱۱ ۰:۴۵:۰۷ ۱۰.۴MB دانلود
۱۲ ۰:۴۳:۵۸ ۱۰.۱MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام درویشی
سال ۱۳۸۹
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۱:۰۱:۱۳ ۱۷.۲MB دانلود
۲ ۱:۰۳:۰۲ ۱۸.۶MB دانلود
۳ ۱:۰۹:۳۰ ۱۹.۹ MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام مؤیدی
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۳۰:۵۹ ۷.۱۶MB دانلود
۲ ۰:۴۵:۳۱ ۲۷.۲MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام عدالتیان
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۳۰:۴۱ ۷.۱۰MB دانلود
۲ ۰:۲۸:۵۷ ۶.۷۰MB دانلود

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت زهرا (س)

مدت: ۳۳ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۳.۸۲ مگابایت

 

PostHeaderIcon شب بیست و هشتم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و هشتم رمضان – (جلسه هجدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت ابوالفضل العباس (ع)

مدت: ۳۶ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۱۴ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب بیست و هفتم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و هفتم رمضان – (جلسه هفدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت علی اصغر (ع)

مدت: ۳۵ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۰۳ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب بیست و ششم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و ششم رمضان – (جلسه شانزدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت امام موسی بن جعفر (ع)

مدت: ۴۹ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۵۴ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب بیست و پنجم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و پنجم رمضان – (جلسه پانزدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت علی اکبر (ع)

مدت: ۳۵ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۳.۹۸ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب بیست و چهارم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و چهارم رمضان – (جلسه چهاردهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت رقیه (س)

مدت: ۴۶ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۲۴ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و سوم رمضان ۹۱ – حسینیه حضرت علی اکبر (ع)

تاریخ: بامداد یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و سوم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: تحول و بیداری از خواب غفلت

روضه: حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۳۲ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۳.۶۵ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و سوم رمضان ۹۱ – مسجد باب الحوائج (ع)

تاریخ: بامداد یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و سوم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: عظمت ماه مبارک رمضان

روضه: حضرت زهرا (س) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۲۹ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۳.۲۵ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و سوم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و سوم رمضان – (جلسه سیزدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت زهرا (س) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۴۷ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۳۱ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب بیست و دوم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و دوم رمضان – (جلسه دوازدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۴۷ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۳۷ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و یکم رمضان ۹۱ – حسینیه حضرت علی اکبر (ع)

شب شهادت حضرت امیر المومنین (ع)

تاریخ: بامداد جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و یکم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: تحول و بیداری از خواب غفلت – نشانه های غفلت

روضه: حضرت امیر المومنین (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۳۴ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۳.۸۵ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و یکم رمضان ۹۱ – مسجد باب الحوائج (ع)

شب شهادت حضرت امیر المومنین (ع)

تاریخ: بامداد جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و یکم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: عظمت ماه مبارک رمضان

روضه: حضرت امیر المومنین (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۲۱ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۲.۳۵ مگابایت

توجه: ۱۵ دقیقه ابتدایی سخنرانی ضبط نشده است.

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و یکم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

شب شهادت حضرت امیر المومنین (ع)

تاریخ: پنج شنبه  ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و یکم رمضان – (جلسه یازدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت امیر المومنین (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۵۰ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۶۷ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب بیستم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیستم رمضان – (جلسه دهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت امیر المومنین (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۴۰ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۵۸ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب نوزدهم رمضان ۹۱ – حسینیه حضرت علی اکبر (ع)

تاریخ: بامداد چهارشنبه  ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ – شب نوزدهم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: تحول و بیداری از خواب غفلت

مدت: ۴۱ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۷۲ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب نوزدهم رمضان ۹۱ – مسجد باب الحوائج (ع)

تاریخ: بامداد چهارشنبه  ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ – شب نوزدهم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: عظمت ماه مبارک رمضان

روضه: حضرت امیر المومنین (ع)

مدت: ۳۸ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۳۰ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب نوزدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: سه شنبه  ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ – شب نوزدهم رمضان – (جلسه نهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت امیر المومنین (ع)

مدت: ۳۹ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۴۸ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب هجدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ – شب هجدهم رمضان – (جلسه هشتم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – گرفتاری و عافیت

روضه: حضرت امام رضا (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۴۱ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۷۱ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب هفدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۱ – شب هفدهم رمضان – (جلسه هفتم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – ترس از مرگ

روضه: حضرت زینب (س)

مدت: ۴۸ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۴۶ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب شانزدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ – شب شانزدهم رمضان – (جلسه ششم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: امام حسن (ع) – حضرت عباس (ع)

مدت: ۳۸ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۲۹ مگابایت

 

 

 

 

 

شب پانزدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

شب میلاد امام حسن مجتبی (ع)

تاریخ: جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ – شب پانزدهم رمضان – (جلسه پنجم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – شکر نعمت

روضه: حضرت امام حسن (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۵۱ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۷۷ مگابایت

 

PostHeaderIcon شب چهاردهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۱ – شب چهاردهم رمضان – (جلسه چهارم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – قناعت

روضه: حضرت قاسم بن الحسن (ع)

مدت: ۵۲ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۹۷ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب سیزدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ – شب سیزدهم رمضان – (جلسه سوم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – تناسب حرف و عمل

روضه: حضرت رقیه (س)

مدت: ۴۲ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۷۵ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب دوازدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ – شب دوازدهم رمضان – (جلسه دوم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – به تأخیر انداختن توبه

روضه: حضرت علی اصغر (ع)

مدت: ۵۴ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۶.۱۲ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب یازدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۱ – شب یازدهم رمضان – (جلسه اول)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – عمل برای آخرت

روضه: حضرت خدیجه (س) – امام حسین (ع)

مدت: ۴۷ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۳۲ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب دهم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۱ – شب دهم رمضان – (جلسه نهم (آخر))

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه – مختصری از فضائل حضرت خدیجه (س)

روضه: حضرت خدیجه (س) – حضرت زهرا (س)

مدت: ۴۷ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۳۹ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب نهم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۱ – شب نهم رمضان – (جلسه هشتم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه

روضه: حضرت امام رضا (ع)

مدت: ۵۴ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۶.۱۱ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب هشتم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۱ – شب هشتم رمضان – (جلسه هفتم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه

روضه: حضرت اباعبدالله (ع)

مدت: ۴۲ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۷۷ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب هفتم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۱ – شب هفتم رمضان – (جلسه ششم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه

روضه: حضرت ابوالفضل العباس (ع)

مدت: ۴۱ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۷۱ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب ششم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۱ – شب ششم رمضان – (جلسه پنجم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه

روضه: حضرت ابوالفضل العباس (ع)

مدت: ۴۸ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۴۷ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب پنجم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۱ – شب پنجم رمضان – (جلسه چهارم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه

روضه: حضرت علی اکبر (ع)

مدت: ۴۷ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۳۱ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب سوم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۱ – شب سوم رمضان – (جلسه دوم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فضیلت ماه مبارک رمضان

روضه: حضرت رقیه (س)

مدت: ۴۴ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۰۵ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب دوم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۱ – شب دوم رمضان – (جلسه اول)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فضیلت ماه مبارک رمضان

روضه: حضرت علی اصغر (ع)

مدت: ۳۵ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۰۴ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر (۲۳ رمضان ۹۰) – حسینیه حضرت علی اکبر (ع)

تاریخ: دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۰ – شب ۲۳ رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مقدرات شب قدر – عقوبت گناهان – امر به معروف و نهی از منک

 

 

 

 

28661 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

  1. سلام و خسته نباشید و التماس دعا

  2. انجام طراحی برای ایام محرم، تاسوعا و عاشورا، مناسب برای کلیه هیئت‌های مذهبی

دسته بندی

اسکرول بار

تصویر ثابت