دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

آیت الله حق شناس

ردیفتوضیحاتحجم(KB)زمانموضوع
۱دانلود قسمت اول۵,۶۴۱۰:۲۴:۰۳سخنرانی های متنوع از آیت الله حق شناس
۲دانلود قسمت دوم۶,۳۰۰۰:۲۶:۵۲
۳دانلود قسمت سوم۵,۵۱۱۰:۲۳:۳۰
۴دانلود قسمت چهارم۵,۲۹۲۰:۲۲:۳۴
۵دانلود قسمت پنجم۵,۳۳۵۰:۲۲:۴۵
۶دانلود قسمت ششم۶,۲۰۶۰:۲۶:۲۷
۷دانلود قسمت هفتم۴,۹۷۱۰:۲۱:۱۱
۸دانلود قسمت هشتم۶,۹۹۹۰:۲۹:۵۱
۹دانلود قسمت نهم۷,۰۱۳۰:۲۹:۵۴
۱۰دانلود قسمت دهم۶,۳۹۸۰:۲۷:۱۷
۱۱دانلود قسمت یازدهم۹,۲۹۹۰:۳۹:۳۹
۱۲دانلود قسمت دوازدهم۵,۷۷۱۰:۲۴:۳۶
۱۳دانلود قسمت سیزدهم۳,۳۴۰۰:۱۴:۱۴
۱۴دانلود قسمت چهاردهم۶,۴۸۶۰:۲۷:۴۰
۱۵دانلود قسمت پانزدهم۴,۲۶۰۰:۱۸:۰۹
۱۶دانلود قسمت شانزدهم۵,۷۶۵۰:۲۴:۳۵
۱۷دانلود قسمت هفدهم۲,۹۵۵۰:۱۲:۳۵
۱۸دانلود قسمت هجدهم۳,۵۷۳۰:۱۵:۳۰
۱۹دانلود قسمت نوزدهم۵,۷۰۴۰:۲۴:۱۹
۲۰دانلود قسمت بیستم۳,۰۳۸۰:۱۲:۵۶
۲۱دانلود قسمت بیست و یکم۴,۹۰۳۰:۲۰:۵۴
۲۲دانلود قسمت بیست و دوم۳,۱۶۸۰:۱۳:۳۰
۲۳دانلود قسمت بیست و سوم۱,۷۲۶۰:۷:۲۱
۲۴دانلود قسمت بیست وچهارم۳,۰۲۸۰:۱۲:۵۴
۲۵دانلود قسمت بیست و پنجم۵,۸۴۹۰:۲۴:۵۶
۲۶دانلودقسمت بیست و ششم۶,۰۷۱۰:۲۵:۵۳
۲۷دانلود قسمت بیست و هفتم۶,۳۲۳۰:۲۶:۵۷
۲۸دانلود قسمت بیست و هشتم۶,۸۲۷۰:۲۹:۰۶
۲۹دانلود قسمت بیست و نهم۶,۵۹۰۰:۲۸:۰۶
۳۰دانلود قسمت سی ام۵,۲۵۵۰:۲۲:۲۴
۳۱دانلود قسمت سی و یکم۵,۷۵۳۰:۲۴:۳۲
۳۲دانلود قسمت سی و دوم۴,۲۰۴۰:۱۷:۵۵
۳۳دانلود قسمت سی و سوم۴,۹۶۸۰:۲۱:۱۱
۳۴دانلود قسمت سی و چهارم۳,۷۰۸۰:۱۵:۴۸
۳۵دانلود قسمت سی و پنجم۵,۶۳۹۰:۲۴:۰۳
۳۶دانلود قسمت سی و ششم۴,۵۶۸۰:۱۹:۲۸
۳۷دانلود قسمت سی و هفتم۳,۱۱۹۰:۱۳:۱۷
۳۸دانلود قسمت سی و هشتم۴,۳۷۰۰:۱۸:۳۷
۳۹دانلود قسمت سی و نهم۳,۹۴۵۰:۱۶:۴۹
۴۰دانلود قسمت چهلم۵,۶۶۸۰:۲۴:۱۰
۴۱دانلود قسمت چهل و یکم۴,۹۸۷۰:۲۱:۱۵
۴۲دانلود قسمت چهل و دوم۵,۳۴۴۰:۲۲:۴۷
۴۳دانلود قسمت چهل و سوم۱۰,۷۲۵۰:۴۵:۴۴
۴۴دانلود قسمت چهل و چهارم۶,۲۹۱۰:۲۶:۴۹
۴۵دانلود قسمت چهل و پنجم۳,۶۱۲۰:۱۵:۲۴
۴۶دانلود قسمت چهل و ششم۵,۲۳۰۰:۲۲:۱۸
۴۷دانلود قسمت چهل و هفتم۳,۷۴۰۰:۱۵:۵۶
۴۸دانلود قسمت چهل و هشتم۴,۳۳۸۰:۱۸:۲۹
۴۹دانلود قسمت چهل و نهم۴,۵۵۳۰:۱۹:۲۴
۵۰دانلود قسمت پنجاهم۳,۱۱۹۰:۱۳:۱۷
۵۱دانلود قسمت پنجاه و یکم۴,۸۸۱۰:۲۰:۴۸
۵۲دانلود قسمت پنجاه و دوم۶,۰۱۲۰:۲۵:۵۸
۵۳دانلود قسمت پنجاه و سوم۵,۸۵۹۰:۲۴:۵۹
۵۴دانلود قسمت پنجاه و چهارم۶,۵۴۰۰:۲۷:۵۳
۵۵دانلود قسمت پنجاه و پنجم۵,۴۷۰۰:۲۳:۲۰
۵۶دانلود قسمت پنجاه و ششم۷,۱۱۷۰:۳۰:۲۲
۵۷دانلود قسمت پنجاه و هفتم۱۳,۲۸۰۰:۵۶:۳۹
۵۸دانلود قسمت پنجاه و هشتم۶,۱۶۳۰:۲۶:۱۸
۵۹دانلود قسمت پنجاه و نهم۴,۷۷۷۰:۲۰:۲۳
۶۰دانلود قسمت شصتم۶,۶۱۲۰:۲۸:۱۳
۶۱دانلود قسمت شصت و یکم۶,۷۹۰۰:۲۸:۵۸
۶۲دانلود قسمت شصت و دوم۵,۷۱۶۰:۲۴:۲۳
۶۳دانلود قسمت شصت و سوم۴,۰۶۰۰:۱۷:۱۹
۶۴دانلود قسمت شصت و چهارم۵,۷۶۹۰:۲۴:۳۷
۶۵دانلود قسمت شصت و پنجم۶,۳۶۲۰:۲۷:۰۹
آیت اللّه حق شناس | جای خدا کجاست؟۰۰:۰۵:۴۴
آیت اللّه حق شناس | در بند صاحبخانه باش۰۰:۰۱:۴۱
آیت الله حق شناس | چرا رفیق راه و استاد ، آرامش دهنده اند۰۰:۰۵:۴۲
آیت الله حق شناس | دعا۰۰:۰۳:۰۷
آیت الله حق شناس | اسیر چاه طبیعت۰۰:۰۵:۱۸
آیت الله حق شناس | کسب یقین در تبعیت است و نه چله نشینی۰۰:۰۲:۵۵
آیت الله حق شناس | طیران آدمیت۰۰:۰۴:۰۳
آیت الله حق شناس | آگاهی از سرّ وحدت۰۰:۰۳:۴۳
مرحوم آیت الله حق شناس: عاقل کیست؟ / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۲:۴۵
مرحوم آیت الله حق شناس: اهمیت تهذیب اخلاق / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۳:۵۳
مرحوم آیت الله حق شناس: قلب نورانی، چگونه؟ / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۵:۲۴
مرحوم آیت الله حق شناس: طلب علم / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۲:۴۳
مرحوم آیت الله حق شناس: واعظ نفس / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۳:۲۱
مرحوم آیت الله حق شناس: ایستادگی در مقابل نفس / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۵:۱۰
مرحوم آیت الله حق شناس: طاعت خدا در علم است / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۳:۳۰
مرحوم آیت الله حق شناس: فضیلت عالم و متعلم (۲) / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۲:۳۳
مرحوم آیت الله حق شناس: من علمنی حرفا قد صیرنی عبدا / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۳:۱۱
مرحوم آیت الله حق شناس: بهترین خوشبختی / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۴:۰۸
مرحوم آیت الله حق شناس: سبک خواندن نماز / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۱:۳۷
مرحوم آیت الله حق شناس: عظمت نماز با تمأنینه / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۱:۴۹
مرحوم آیت الله حق شناس: بهترین هدیه از زبان پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۲:۲۸
مرحوم آیت الله حق شناس: نفس گروگان اعمال / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۳:۱۷
مرحوم آیت الله حق شناس: غفلت از حضرت حق / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۳:۴۹
مرحوم آیت الله حق شناس: انسان به خودش ضرر می‌زند / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۲:۱۸
مرحوم آیت الله حق شناس: یقین / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۱:۵۹
مرحوم آیت الله حق شناس: انسانیت انسان / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۴:۱۰
مرحوم آیت الله حق شناس: خلوت با پروردگار / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۳:۲۰
مرحوم آیت الله حق شناس: قدرت نماز در عاقب بخیری / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۴:۳۰
مرحوم آیت الله حق شناس: بیان امام خمینی (ره) در مکارم اخلاق / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۱:۴۰
مرحوم آیت الله حق شناس: اخلاص / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۳:۰۵
مرحوم آیت الله حق شناس: نماز با ارزش / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۱:۴۵
مرحوم آیت الله حق شناس: آزمایشات الهی / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۴:۱۱
مرحوم آیت الله حق شناس: گنجهای درون انسان / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۲:۴۱
مرحوم آیت الله حق شناس: ضرورت طلب علم / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۲:۰۶
مرحوم آیت الله حق شناس: ادعونی استجب لکم / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۱:۵۵
مرحوم آیت الله حق شناس: ضرورت حضور در مجالس وعظ و خطابه / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۱:۳۲
مرحوم آیت الله حق شناس: تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۲:۱۸
مرحوم آیت الله حق شناس: روشنی دل در به یاد مرگ بودن / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۱:۳۲
مرحوم آیت الله حق شناس: فضیلت استاد و معلم / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۳:۱۴
مرحوم آیت الله حق شناس: نیت المؤمن خیر من عمله / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۴:۰۲
مرحوم آیت الله حق شناس: فضیلت استغفار / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۳:۲۳
مرحوم آیت الله حق شناس: مصیبت ها عامل هدایت / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۲:۴۰
مرحوم آیت الله حق شناس: فضیلت عالم و متعلم / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان۰۳:۵۱

 

 

 

 

 

 

 

وسواس۲۴:۰۲
اقسام علوم۲۶:۵۱
مبارزه با امیال نفسانی۲۳:۲۹
مقام و فضائل نماز شب۲۶:۲۷
علم عامل آبادانی۲۲:۳۳
اخلاص۲۲:۴۴
ورع۲۹:۵۰
توکل۲۱:۱۱
کلمات گوهر بار امام حسین(ع)۲۷:۱۶
ملک الموت در لحظه مرگ۲۹:۵۴
فضائل ماه رجب۲۴:۳۶
بهره وری از علم در دسترس انسان۱۸:۰۹
رحمت پروردگار به سبب انجام اعمال نیک۱۴:۱۳
هر عمل انسان در محضر پروردگار۳۹:۳۹
آثار رذایل اخلاقی در باطن انسان۲۴:۳۴
توجه به خدا و معرفت به او۱۲:۳۵
عبد پروردگار۱۴:۱۳
آداب معاشرت اجتماعی۱۵:۱۳
فعلیات انسان در جهت رضایت خدا۲۴:۱۸
تاثیر درک هدف خلقت۱۲:۵۶
عمل به علم۲۰:۵۳
عمل به قرآن راه رسیدن به سعادت۱۳:۲۹
مذمت پیروی از امیال نفسانی۱۲:۵۳
چگونگی عمل به احکام دین۷:۲۰
مساله خمس۲۵:۵۲
تشخیص حق از باطل۲۴:۵۶
حضرت علی (ع)،قرآن ناطق۲۶:۵۷
فضائل نیمه شعبان۲۹:۰۶
آداب معاشرت۲۸:۰۵
بیداری و توجه۲۲:۲۴
هدایت خاصه پروردگار۲۴:۳۱
امتحان پیامبران۱۷:۵۵
مساله سهم امام۲۱:۱۰
علم پروردگار و اولیاء الهی۱۵:۴۸
اجابت خدا و رسول۲۴:۰۲
نتایج تراکم گناهان در قلب۱۹:۲۸
شرایط وصیت۱۳:۱۷
لزوم وصیت کردن۱۸:۳۷
احکام روزه۱۶:۴۸
دوری از منکرات۲۴:۰۹
حکم خواندن سوره های سجده دار در نماز۲۱:۱۵
طرق کمال یافتن۲۲:۴۶
دعا کردن۴۵:۴۴
ارکان نماز۲۶:۴۹
لزوم دعا در حق دیگران۱۵:۲۳
توصیه به احترام گذاشتن در معاشرت۲۲:۱۷
فضائل ماه ذی الحجه۱۵:۵۶
حضور قلب در نماز۱۸:۲۹
نتایج پی بردن به تبعات اعمال۱۹:۲۴
فضائل آموختن علم۱۳:۱۷
باز شدن ابواب الهی در شب قدر۲۰:۴۸
عبودیت و پرهیز از حب نفس۲۵:۳۸
کرنش در برابر فرامین اسلام۲۴:۵۸
آثار اشتغال به نماز۲۷:۵۳
نتایج چشیدن حلاوت دنیا۲۳:۲۰
مقام ولایت و ولایت پذیری۳۰:۲۱
کنترل زبان۵۶:۳۹
طول عمر ، افضل نعمت ها۲۶:۱۷
ملاک و معیار خمس۲۰:۲۲
رابطه ی نیاز انسان و خمس۲۸:۱۲
در آمد انسان و خمس۲۸:۵۸
ارزش عمل صالح در ماه ذی الحجه۲۴:۲۳
دلائل قیام امام حسین (ع)۱۷:۱۹
عبادت همراه با تفکر۲۴:۳۶
هدف از خلقت۲۷:۰۸
روزی که در آن گناه نشود عید است۲۷:۴۰

13140 بازدید ۱۷ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. سيد گفت:

  سلام آبجی.من از فیلم های سینماییتون تو وبم گذاشتم(البته با ذکر منبعش که شما باشید).
  اگه عوامل اون فیلمای سینمایی راضیشون نباشه چی میشه؟حق الناس میشه نه؟چون منم یه بازدید کننده بهم گفت.
  اگه میشه تو وبم جوابمو بدین.
  ضمن اینکه من از مطالبتون تو وب کوچکم استفاده میکنم

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام خوب کاری کردی ولی منبع رو نمیخاد بزنی
   حتما عوامل فیلم راضی بودن که اجازه دادن تلویزیون پخش کنه نگران این چیزا نباش

 2. سيد گفت:

  یه چیز دیگه اینکه من چندبار گفتم از آقای مجتهدی هم کلیپ و سخنرانی بذارید.
  به جرأت میگم مؤثرترین شیوه و بیان سخنرانی برای ما جوونا سخنرانیای آقای مجتهدی تهرانیه.خدا رحمتشون کنه

 3. سيد گفت:

  نه آبجی پیدا نکردم(سخنرانی آقای مجتهدی تهرانی).
  سایت شهید آوینی هم راضی هستن که مطلب ازشون میذارید؟
  ممنون که مشکلمو برطرف کردید.
  اجرکم عندالله

 4. سيد گفت:

  جدی؟ببخشید داداش.خب زودتر بگو.سایت عاشورا قسمت نرم افزاراش لینکاش تقریبا همه خرابن

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام
   نه همشون سالمه منتها باید اول روشون راست کلیک کنی بعدا گزینه دانلود توسط idm رو بزنی

 5. سيد گفت:

  من idmدارم ولی وقتی کلیک راست میکنم گزینش نمیاد.شما نمیدونی مشکل از کجاست؟ممنون

 6. سيد گفت:

  اینستال رو میزنم دانلودم میشه ولی نمیدونم چه نرم افزاری میخواد که بالا بیاردش و نصب بشه!!!
  ببخشید دیگه مزاحم میشم

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام
   هر سوالی داشتی بپرس نوکرتم هستم
   وقتی دانلود شد موزیلا رو باز کن
   از اون بالا گزینه تولز و بعدش گزینه add ons رو بزن تا یه صفحه باز بشه
   روی گزینه دومی که اسمش extention هست کلیک کن ببین تو گزینه هاش idm cc هست یا نه
   اگه بود که فعالش کن اگه نبود اون بالا سمت راست یه چیزی شبیه چرخ دنده هست روش کلیک کن چند تا گزینه زیرش میاد گزینه install add ons from file رو بزن بعد فایلی که دانلود کردی رو انتخاب کن اکی بزن دیگه حله
   اگه بازم نتونستی بهم بگو نه خجالت بکشی

 7. فدات.آره درست شد داداش.ممنونم.خیلی ممنونم.خیلی خیلی ممنونم

 8. جواد گفت:

  شما محشرید.من عاشق سایت شمام.
  اگه میشه فایل ها را با بهترین کیفیت منتشر کنیدممنون

 9. غلام حسن بخشی گفت:

  با سلام و عرض ادب و خسته نباشید
  کانال رسمی حوزه سطح عالی آیت الله حق شناس (قم) مشتمل بر مطالب اخلاقی، تصاویر، فایل های صوتی تصویری و دست نوشته های آن مرحوم جهت استفاده علاقمندان به معارف ناب اسلامی راه اندازی شده است ..
  لطفا در صورت صلاحدید اطلاع رسانی فرمایید.
  با تشکر
  حوزه علمیه قم

  لینک کانال:

  https://telegram.me/joinchat/Cg1yqzwf5DoaC5iRbhtdhA

 10. رضارضا گفت:

  سلام عمو جان خودت اگ سخنرانی قدیمی در مورد سیر وسلوک دارید برام بزارید فقط متل علامه شجاعی رو دارم مال دیگران باشه

دسته بندی

اسکرول بار