دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

آمار سایت

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
در حال بارگذاری آمار

جستجو

.

Falahzade-00

 

احکام

 

جلسه بیست و سوم-احکام رؤیت هلال ماه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۴:۰۵
جلسه بیست و سوم-احکام رؤیت هلال ماه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۳:۵۵
جلسه بیست و دوم-کیفیت اقتداء در نماز جماعت-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۵:۵۹
جلسه بیست و یکم-درس هائی از نماز جماعت-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۳۵
جلسه بیست و یکم-درس هائی از نماز جماعت-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۳۵
جلسه بیستم-احکام نماز جماعت-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۳۳
جلسه بیستم-احکام نماز جماعت-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۳۳
جلسه نوزدهم-احکام و آداب گفتن ذکر-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۵:۴۰
جلسه نوزدهم-احکام و آداب گفتن ذکر-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۵:۳۰
جلسه هجدهم-ادامه مبحث توبه از گناهان-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۴:۵۰
جلسه هجدهم-ادامه مبحث توبه از گناهان-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۴:۴۵
جلسه هفدهم-ماه مبارک رمضان ماه توبه از گناهان-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۰۹:۵۰
جلسه هفدهم-ماه مبارک رمضان ماه توبه از گناهان-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۴:۳۰
جلسه شانزدهم-ادامه احکام و آداب قرائت قرآن-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۱:۳۰
جلسه پانزدهم-احکام و آداب قرائت قرآن-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۱:۳۰
جلسه شانزدهم-ادامه احکام و آداب قرائت قرآن-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۰۳
جلسه پانزدهم-احکام و آداب قرائت قرآن-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۰۳
جلسه سیزدهم-توصیه به سبقت از دیگران در اعمال عبادی-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۳۰
جلسه چهاردهم-احکام مسجد-رمضان ۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۳۰
جلسه چهاردهم-احکام مسجد-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۰۳
جلسه سیزدهم-احکام مسجد-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۰۳
جلسه دوازدهم-پاسخ به برخی سوالات-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۱۱
جلسه دوازدهم-احکام مسجد-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۰۳
جلسه یازدهم-پاسخ به برخی سوالات-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۱۱
جلسه یازدهم-پاسخ به برخی سوالات-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۰۰
جلسه دهم-کلیات مصارف زکات و صدقه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۳:۱۱
جلسه دهم-کلیات مصارف زکات و صدقه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۳:۰۱
جلسه نهم-مسائل مربوط به صدقه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۳:۰۱
جلسه نهم-مسائل مربوط به صدقه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۳:۰۱
جلسه هشتم-ادامه مبحث مبطلات روزه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۲:۱۳
جلسه هشتم-ادامه مبحث مبطلات روزه-رمضان۹۱-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۱۳
جلسه هفتم-ادامه مبحث مبطلات روزه-فضائل روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۱:۲۰
جلسه هفتم-ادامه مبحث مبطلات روزه-فضائل روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۲۰
جلسه ششم-مبطلات روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۱:۵۲
جلسه ششم-مبطلات روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۴۱
جلسه پنجم-فوائد روزه(قرب الی الله ، محصول روزه داری)-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۰۱:۱۰:۳۸
جلسه پنجم-فوائد روزه(قرب الی الله ، محصول روزه داری)-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۴۵
جلسه چهارم-فوائد روزه(صحت و سلامتی بدن)-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۲۶
جلسه چهارم-فوائد روزه(صحت و سلامتی بدن)-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۱:۲۶
جلسه سوم-سفر و روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۰:۵۲
جلسه سوم-سفر و روزه-رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۰:۳۹
جلسه دوم-فلسفه روزه(سنجش اخلاص و تعبد انسان)رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۱:۲۹
جلسه دوم-فلسفه روزه(سنجش اخلاص و تعبد انسان)رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۲۹
جلسه اول-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-تصویری ۱۲:۲۵
جلسه اول-فضائل روزه در ماه مبارک رمضان۹۱-احکام روزه-حجه الاسلام فلاح زاده-صوتی ۱۱:۴۸
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۴.۲۰ ۰۰:۱۰:۲۳
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۲۱ ۰۰:۱۲:۰۶
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۲۰ ۰۰:۱۲:۰۱
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۹ ۰۰:۱۲:۱۴
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۸ ۰۰:۱۱:۴۵
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۴ ۰۰:۱۱:۴۸
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۳ ۰۰:۱۲:۴۰
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۲ ۰۰:۱۲:۱۲
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۱.۳۰ ۰۰:۱۱:۵۴
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۱.۲۹ ۰۰:۱۱:۵۳
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۱.۲۸ ۰۰:۱۳:۰۴
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۱.۲۷ ۰۰:۱۵:۵۸
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۲۲ ۰۰:۴۴:۲۵
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۱۵ ۰۰:۴۲:۴۳
پاسخ به سوالات شرعی ؛ ۹۰.۰۲.۰۸ ۰۰:۴۳:۳۵
پاسخ به سوالات احکام ۶ ۴۱:۴۲
پاسخ به سوالات احکام ۵ ۳۷:۲۸
پاسخ به سوالات ۳ ۹:۳۱
پاسخ به سوالات ۴ ۸:۴۲
پاسخ به سوالات احکام شرعی ۲ ۸:۵۱
پاسخ به سوالات احکام شرعی ۱ ۹:۱۱

 

برنامه عروه الوثقی

 

احکام واجبات نماز ۱۶:۵۷
احکام واجبات نماز ۱۵:۳۳
احکام واجبات نماز ۱۵:۳۴
احکام واجبات نماز ۱۹:۳۶
احکام نگاه کردن به صورت و دستهای نامحرم ۱۶:۴۸
شرایط لباس حجاب ۱۷:۰۱
حکم اصل ازدواج در اسلام ۱۷:۲۷
احکام خطبه عقد و خطبه پیش از عقد ۱۴:۴۸
طهارت ظاهری ۱۶:۱۱
احکام شکّیات نماز ۰۰:۱۷:۰۹
احکام ارث ۰۰:۱۳:۲۶
احکام خوردن و آشامیدن ۰۰:۱۳:۰۹
احکام اجتهاد و تقلید ۱ ۰۰:۱۲:۱۷
احکام اجتهاد و تقلید ۲ ۰۰:۱۱:۰۶
احکام مزارعه ۰۰:۱۲:۰۷
احکام قرض ۰۰:۱۲:۴۱
احکام نگاه کردن به صورت و دست نامحرم ۱۶:۴۸
احکام نگاه کردن به محرم و نامحرم ۱۴:۳۱
احکام نگاه کردن ۱۵:۱۵
احکام مهمانی ۱۵:۴۸
احکام صله رحم ۱۴:۲۹
احکام احترام به والدین ۲ ۱۵:۳۲
احکام احترام به والدین ۱ ۱۵:۰۸
احکام نذر ۳ ۱۴:۲۸
احکام نذر ۲ ۱۲:۲۹
احکام نذر ۱ ۱۲:۵۴
احکام اشیاء پیدا شده ۱۱:۲۶
احکام صلح ۱۲:۲۵
احکام هبه ۲ ۱۲:۱۲
احکام هبه ۱ ۱۳:۰۲
احکام صدقه ۲ ۱۳:۳۶
احکام صدقه ۱ ۱۳:۰۱
احکام عاریه ۱۰:۳۵
احکام امانتداری ۱۴:۰۷
احکام قرض ۳ ۱۳:۵۹
احکام قرض ۲ ۱۳:۵۲
احکام قرض ۱ ۱۳:۱۷
احکام مزارعه ۱۴:۱۰
احکام مضاربه ۱۳:۱۰
رهن و اجاره ۱۳:۲۷
سایر موارد حق فسخ معامله ۱ ۱۳:۰۳
سایر موارد حق فسخ معامله ۲ ۱۲:۵۶
سایر موارد حق فسخ معامله ۳ ۱۰:۳۹
سایر موارد حق فسخ معامله ۴ ۱۲:۳۵
احکام اجاره ۱ ۱۱:۴۳
احکام اجاره ۲ ۱۲:۱۳
احکام اجاره ۳ ۱۱:۲۱
احکام اجاره ۴ ۱۲:۳۶
مصارف خمس ۱۶:۲۸
خمس غنائم جنگی و زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد و پیامدهای منفی خمس ندادن ۱۷:۳۰
خمس معدن و مال حرام مخلود با حرام ۱۵:۳۰
مواردی که پرداخت خمس آنها واجب است ۱۶:۴۴
تعریف مخارج زندگی ۱۵:۰۸
تعریف سال خمسی ۱۵:۴۵
تعریف منفعت کسب در مساله خمس ۱۵:۲۲
اهمیت خمس و موارد وجوب آن ۱۵:۳۹
زکات فطره و مصارف زکات ۱۵:۴۱
شرایط و وجوب زکات دام و طلا و نقره ۱۵:۲۲
میزان زکات ۱۳:۵۴
احکام کم کردن هزینه ها در زکات محصولات کشاورزی ۱۴:۴۳
نصاب شرعی دام و طلا و نقره در مساله زکات ۱۴:۲۸
نصاب شرعی محصولات کشاورزی در مساله زکات ۱۵:۵۸
اقسام زکات ۱۵:۳۵
احکام زکات ۱۵:۳۳
احکام مهمانی ۱۶:۴۵
احکام صله ارحام ۱۵:۲۳
ادامه احکام احترام به والدین ۱۵:۲۳
احترام به والدین ۱۵:۵۱
حفظ کانون خانواده ۱۵:۴۹
احکام بهداشت خانواده ۱۷:۳۵
احکام عقیقه ۱۶:۴۱
احکام فرزند داری ۱۵:۲۸
احکام تلقیح مصنوعی ۱۷:۰۸
راه های کسب حلال ۱۳:۵۱
کسب های حلال و حرام ۱۳:۴۲
احکام خرید و فروش ۱ ۱۳:۲۵
احکام خرید و فروش ۲ ۱۳:۲۲
احکام خرید و فروش ۳ ۱۳:۴۵
احکام خرید و فروش ۴ ۱۴:۰۲
احکام خرید و فروش ۵ ۱۴:۱۴
احکام بانک ۱ ۱۳:۰۵
احکام بانک ۲ ۱۳:۳۱
احکام بانک ۳ ۱۴:۴۰
احکام فروش چک ۱۲:۲۸
احکام فروش وام ۱۴:۴۷
احکام خرید و فروش ۶ ۱۲:۳۷
موارد حق فسخ معامله ۱ ۱۳:۱۱
موارد حق فسخ معامله ۲ ۱۲:۴۴
احکام سقط جنین ۱۴:۵۴
احکام فرزند خواهی ۱۷:۵۱
احکام نفقه ۱۵:۱۲
احکام مهریه ۱۶:۱۶
احکام جهیزیه ۱۶:۰۳
احکام عقد ازدواج ۱۵:۳۶
حکم اصل ازدواج در اسلام ۱۸:۲۸
احکام و شیوه خواستگاری نمودن ۱۳:۲۹
احکام ازدواج ، تشکیل خانواده واهمیت و ضرورت آن ۱۳:۳۴
لباس حجاب-قسمت دوم ۱۷:۰۸
لباس حجاب-قسمت اول ۱۴:۵۵
اهمیت مساله حجاب ۱۶:۰۴
احکام نگاه حلال و حرام (نگاه کردن به عکس و فیلم نامحرم) ۱۶:۴۶
احکام لمس کردن بدن محارم و نامحرم ۱۵:۱۶
احکام نگاه کردن پسر به دختر هنگام خواستگاری ۱۵:۴۸
احکام مراجعه زن بیمار به پزشک مرد ۱۶:۵۲
احکام نگاه کردن به نامحرم ۱۷:۰۵
احکام نگاه کردن به همسر و محارم ۱۵:۰۰
احکام نگاه زن و مرد نامحرم ۱۵:۵۶

به نام خدا
 
    آشنایى اجمالى با استاد
 
 در سال ۱۳۵۴ ه . ش دروس حوزوی را در مدرسه علمیه حکیم شیراز که زیر نظر شهید محراب، آیت الله سید عبدالحسین دستغیب اداره می شد شروع کردند. یک سال بعد به قم آمده و در مدرسه منتظریه (معروف به حقانی) که به مدیریت شهید ایت الله قدوسی اداره می شد، مشغول به تحصیل شدند. دروس سطح را خدمت اساتید محترم آن مدرسه و برخی دیگر از اساتید حوزه به پایان رساندند. در سال ۱۳۵۹ دروس دبیرستان را به طور جهشی به صورت شبانه در کنار دروس حوزه امتحان داده و دیپلم اقتصاد گرفتند. پس از دروس سطح، درس خارج فقه و اصول را به مدت بیش از ده سال خدمت اساتید بزرگ حوزه علمیه قم گذارندند. در کنار دروس فقه و اصول، علوم حدیث، منطق و فلسفه و کلام را نیز به طور متداول در حوزه خدمت اساتید این فن فرا گرفتند.
از سال ۱۳۵۸ تحقیق، بازنگری، بازنویسی و تدریس احکام دین را به صورت تخصصی آغاز کرده، تمام ابواب فقه را به سبک جدید بازنویسی و تنظیم و دسته بندی کردند و در کنار آن تدریس احکام را در مدارس علمیه قم و برخی از دانشگاه ها آغاز کردند که این روش جدید آموزشی مورد استقبال قرار گرفت و در نتیجه، نگاشته های خود را برای استفاده بیشتر علاقه مندان به چاپ رساندند که با عنایت الهی تا کنون بیش از ۲۰ نمونه آن منتشر شده و برخی از آنها در تیراژ بسیار گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.
اکنون نیز به امر تبلیغ و نگارش و نیز تحصیل مسائل دینی مشغول می باشند .

 

آثار منتشر شده ایشان در نشر معروف:

 

    احکام ویزه بانوان

 

    احکام فقهی در سفرهای خارجی

 

    راهنمای فتاوا

 

     چهل حدیث: گهرهای تقوی

 

     چهل حدیث: روزه و رمضان

 

     چهل حدیث: نماز و روزه 

     چهل حدیث: شهادت 

 

     چهل حدیث: وحدت 

 

 

 

 

 

 

کتب: ‏ 

۱-فقه و زندگی -احکام اعتکاف
۲-احکام مسجد
۳-فرهنگ و تمدن (آداب رسوم و آئین ها ) آئین های دینی- روزه در قرآن و حدیث – کتاب:چهل حدیث روزه
۴-فرهنگ و تمدن (جغرافیای جهان اسلام ) وحدت مسلمین – کتاب: چهل حدیث وحدت
۵- احکام روزه / انتشارات امیر کبیر/ رقعی / ۱۳۷۱
۶- آموزش مناسک حج / انتشارات امیر کبیر/ وزیری / ۱۳۷۲
۷- آموزش احکام (ویژه پسران) / دلیل ما/ وزیری / ۱۳۷۲
۸- آموزش احکام (ویژه دختران) / دلیل ما/ وزیری / ۱۳۷۲
۹- آموزش فقه متن دروس حوزه / الهادی/ وزیری/ ۱۳۷۶
۱۰- رساله احکام ـ ویژه نوجوانان / نشر معروف/ پالتویی/ ۱۳۷۳
۱۱- احکام فقهی در سفرهای خارجی / نشر معروف/ رقعی / ۱۳۷۳
۱۲- راهنمای فتاوا / نشر معروف/ پالتویی / ۱۳۷۹
۱۳- آموزش نماز / ستاد اقامه نماز/ رقعی
۱۴- احکام زکات / ستاد اقامه نماز/ پالتویی / ۱۳۸۳
۱۵- احکام مسجد / نشر نور السجاد/ پالتویی / ۱۳۷۸
۱۶- احکام اعتکاف / دلیل ما/ پالتویی / ۱۳۷۸
۱۷- امر به معروف و نهی از منکر / سازمان تبلیغات استان تهران/ پالتویی / ۱۳۷۱
۱۸- احکام دین / نشر مشعر/ رقعی / ۱۳۷۲
۱۹- مناسب مصور حج / نشر مشعر/ پالتویی / ۱۳۷۱
۲۰- مناسب مصور عمره مفرده / نشر مشعر/ پالتویی / ۱۳۷۱
۲۱- مناسک حج ویژه بانوان / نشر مشعر/ پالتویی / ۱۳۷۸
۲۲- مناسبک عمره مفرده ویژه بانوان / نشر مشعر/ پالتویی / ۱۳۷۹
۲۳- مناسک مختصر حج / نشر مشعر/ نیمه جیبی / ۱۳۷۹
۲۴- مناسک مختصر عمره مفرده / نشر مشعر/ نیمه جیبی / ۱۳۷۹
۲۵- استفتائات ویژه حج / نشر مشعر/ رقعی / ۱۳۷۵
۲۶- زیارت خانه خدا / نشر مشعر/ خشتی / ۱۳۸۲
۲۷- راهنمای سرپرستان کودکان در حج / نشر مشعر/ بروشور/ ۱۳۸۲
۲۸-مناسک محشای عمره مفرده / نشر مشعر/ رقعی / ۱۳۷۷
۲۹- احکام جبهه / سازمان تبلیغات/ جیبی / ۱۳۶۶
۳۰- آیینه رمضان / نشر مشعر/ قعی / ۱۳۷۷
۳۱- احکام ویژه نیروهای انتظامی / نیروی انتظامی/ رقعی
۳۲- آموزش احکام (ویژه طلاب خارجی) / مرکز جهانی علوم اسلامی/ وزیری
۳۳- آموزش احکام برای زندانیان / سه جلد سطح ۱ و ۲ و ۳ / سازمان زندانها و انتشارات هدی/ رقعی
۳۴-  چهل حدیث: روزه و رمضان / نشر معروف/ جیبی
۳۵-  چهل حدیث: نماز و روزه / نشر معروف/ جیبی
۳۶-  چهل حدیث: شهادت / نشر معروف/ جیبی
۳۷-  چهل حدیث: وحدت / نشر معروف/ جیبی
۳۸-  چهل حدیث: گهرهای تقوی / نشر معروف/ جیبی
۳۹- احکام کودکان از تولد تا بلوغ / دلیل ما / نشر معروف/ رقعی / ۱۳۷۹
۴۰- احکام زندگی ویژه زوج های جوان / نشر فرهنگ اسلامی/ رقعی / زیر چاپ
۴۱- از آشنایی تا جدایی / غیر مطبوع
۴۲- راهنمای تقسیم ارث / آماده چاپ
۴۳- احکام قرآن / آماده چاپ
۴۴- احکام قضایی و جزایی / غیر مطبوع
۴۵- رساله جامع / غیر مطبوع
۴۶- احکام بازار / غیر مطبوع
۴۷- بیایید احکام را یاد بگیریم / الهادی / ۱۳۸۰

 

مقالات: ‏‏
۱. امام صادق در ستیز با ستمگران / مقاله / روزنامه جمهوری اسلامی
۲. بلوغ / مقاله / پیام زن
۳. غدیر خم / مقاله / فصلنامه علوم حدیث
۴. احکام عاشورا و امام حسین ع / مقاله / ره توشه محرم / ۱۳۷۵
۵. احکام کلی / مقاله / ره توشه ماه رمضان / ۱۳۷۵
۶. احکام عتبات / مقاله / ره توشه عتبات

همکاری با مراکز و نهادها :

۱. پژوهشکده باقر العلوم / پژوهشی / ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۸
۲. مرکز تحقیقات حج / پژوهشی / ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳
۳. موسسه اسراء / پژوهشی / ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳

 

21560 بازدید ۱۱ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. حسین گفت:

  باسلا م و احترام
  وبلاگ حضرتعالی را حاج آقای فلاح زاده دیدند و از شما بسیار تقدیر و تشکر نمودند مستدعی است ارتباط شما رابا مرکزموضوع شناسی فقهی با مدیریت حاج آقای فلاح زاده بیشتر نموده تا امکان خدمات فرهنگی و معنوی به شما فراهم شود .
  شماره تماس ۲۵۳۲۹۳۶۰۴۵
  یا با شماره ۹۱۰۰۱۳۵۴۴۸
  با تشکر از زحمات شما

  • ya zahra 110 گفت:

   سلام
   به حاجی سلام برسون بگو نوکرشم هستم بگو اگه میشه هرچی سخنرانی و کلیپ و خلاصه چیزای به درد بخور دارین برام بفرستین تا بزنم تو سایت چون واقعا احکام رو به زبون ساده میگه که آدم خوشش میاد

 2. حسین گفت:

  سلام
  منتظر تماس شما هستیم.

 3. محسن گفت:

  با سلام.بنده کتاب احکام پسران دکتر فلاح زاده رو دنبالشم.میشه به ایمیل من ارسال کنید این کتاب را؟

 4. جواد گفت:

  خدا شما رو برای این مملکت حفظ کنه
  اگه میشه احکام جدید صوتی تصویری اومد بذاریدمثلا درباره موسیقی ورقص

 5. صیاد گفت:

  سلام
  سی دی صوتی احکام با گفتار حاج آقا فلاح زاده رو از کجا میشه پیدا کرد ؟

 6. مهاجر گفت:

  سلام خدمت همه علاقمندان به احکام و تشکر بسیار فراوان از مسئول محترم این بخش…
  یک مرکزی در تهران و قم هست به اسم ستاد ترویج احکام که بیشنر کتب و محصولات احکامی موجود رو داره. مخصوصا آثار استاد فلاح زاده رو.
  فکر کنم اونجا بتونید سی دی های استاد رو تهیه نمایید.
  موفق باشید

 7. حسین گفت:

  با سلام واحترام
  کلیه سی دی های حاج آقای فلاح زاده به صورت Mp3 در مرکز موضوع شناسی احکام فقهی قم به فروش می رسد.
  هم به صورت تک موضوع و هم به صورت مجموعه آثار استاد فلاح زاده ارائه می شود. شماره ۰۲۵۳۲۹۳۶۰۴۵

 8. حسین گفت:

  با سلام و احترام به تازگی در قم مؤسسه ای به نام موسسه فرهنگی هنری نشر احکام دینی به ریاست حاج آقای فلاح زاده تأسیس شده است که در این مؤسسه کلیه آثار حاج آقای فلاح زاده اعم از کتاب و سی دی صوتی و تصویری به دوستاران احکام ارائه می گردد برای دریافت این محصولات می توانید با شماره تلفن ۰۲۵۳۷۸۴۸۱۴۱
  تماس بگیرید با تشکر

سلام

با عرض معذرت به علت خدمت سربازی و عدم دسترسی به کامپیوتر و اینترنت تا اطلاع ثانوی امکان پاسخگویی به نظرات شما کاربران عزیز وجود نداره

یا حسین

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت