دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

آمار سایت

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
در حال بارگذاری آمار

جستجو

.

 

۱.حجت الاسلام پناهیان
ردیف توضیحات اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ شرح دعای ابوحمزه ثمالی – جلسه اول ۶,۱۵۷ ۰:۳۴:۵۹
۲ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه دوم ۱۰,۴۴۰ ۰:۵۹:۲۱
۳ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه سوم ۷,۰۷۰ ۰:۴۰:۱۱
۴ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه چهارم ۵,۷۶۵ ۰:۳۲:۴۶
۵ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه پنجم ۹,۳۹۱ ۰:۵۳:۲۳
۶ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه ششم ۹,۵۱۱ ۰:۵۴:۰۴
۷ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه هفتم ۹,۱۷۱ ۰:۵۲:۰۸
۸ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه هشتم ۸,۵۱۴ ۰:۴۸:۲۴
۹ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه نهم ۹,۱۷۰ ۰:۵۲:۰۹
۱۰ شب قدر – جلسه اول  ۱۰,۱۸۸  ۰:۵۷:۵۷
۱۱ شب قدر – جلسه دوم  ۱۱,۶۱۰  ۱:۰۶:۰۲
۱۲ شب قدر – جلسه سوم  ۱۶,۳۲۸  ۱:۳۲:۵۳
۱۳ شب قدر – جلسه چهارم  ۹,۴۷۹  ۰:۵۳:۵۵

 

۲.آیت الله مصباح یزدی
ردیف توضیحات اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ ویژگی های شب قدر ۱ ۹,۲۸۸ ۰:۵۲:۴۸
۲ ویژگی های شب قدر ۲ ۱۰,۸۴۲ ۱:۰۱:۳۹
۳ ویژگی های شب قدر ۳ ۹,۹۴۳ ۰:۵۹:۳۲
۴ ویژگی های شب قدر ۴ ۷,۹۵۹ ۰:۴۵:۱۵
۵ ویژگی های شب قدر ۵ ۱۱,۰۳۴ ۱:۰۲:۴۴
۶ در فواید روزه ۱ ۴,۰۵۸ ۰:۲۳:۰۵
۷ در فواید روزه ۲ ۵,۸۷۲ ۰:۳۳:۲۴

 

۳.آیت الله حق شناس
ردیف توضیحات اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ درس اخلاق ۱ ۵,۶۴۱ ۰:۲۴:۰۲
۲ درس اخلاق ۲ ۶,۳۰۰ ۰:۲۶:۵۱
۳ درس اخلاق ۳ ۵,۵۱۱ ۰:۲۳:۲۹
۴ درس اخلاق ۴ ۵,۲۹۲ ۰:۲۲:۳۳
۵ درس اخلاق ۵ ۵,۳۳۵ ۰:۲۲:۴۴
۶ درس اخلاق ۶ ۶,۲۰۶ ۰:۲۶:۲۷
۷ درس اخلاق ۷ ۴,۹۷۱ ۰:۲۱:۱۱
۸ درس اخلاق ۸ ۶,۹۹۹ ۰:۲۹:۵۰
۹ درس اخلاق ۹ ۷,۰۱۳ ۰:۲۹:۵۴
۱۰ درس اخلاق ۱۰ ۶,۳۹۸ ۰:۲۷:۱۶
۱۱ درس اخلاق ۱۱ ۹,۲۲۹ ۰:۳۹:۳۹
۱۲ درس اخلاق ۱۲ ۵,۷۷۱ ۰:۲۴:۳۶
۱۳ درس اخلاق ۱۳ ۳,۳۴۰ ۰:۱۴:۱۳
۱۴ درس اخلاق ۱۴ ۶,۴۸۶ ۰:۲۷:۴۰
۱۵ درس اخلاق ۱۵ ۴,۲۶۰ ۰:۱۸:۰۹
۱۶ درس اخلاق ۱۶ ۵,۷۶۵ ۰:۲۴:۳۴
۱۷ درس اخلاق ۱۷ ۲,۹۵۵ ۰:۱۲:۳۵
۱۸ درس اخلاق ۱۸ ۳,۵۷۳ ۰:۱۵:۱۳
۱۹ درس اخلاق ۱۹ ۵,۷۰۴ ۰:۲۴:۱۸
۲۰ درس اخلاق ۲۰ ۳,۰۳۸ ۰:۱۲:۲۶
۲۱ درس اخلاق ۲۱ ۴,۹۰۳ ۰:۲۰:۵۳
۲۲ درس اخلاق ۲۲ ۳,۱۶۸ ۰:۱۳:۲۹
۲۳ درس اخلاق ۲۳ ۱,۷۲۶ ۰:۰۷:۲۰
۲۴ درس اخلاق ۲۴ ۳,۰۲۸ ۰:۱۲:۵۳
۲۵ درس اخلاق ۲۵ ۵,۸۴۹ ۰:۲۴:۵۶
۲۶ درس اخلاق ۲۶ ۶,۰۷۱ ۰:۲۵:۵۲
۲۷ درس اخلاق ۲۷ ۶,۲۳۲ ۰:۲۶:۵۷
۲۸ درس اخلاق ۲۸ ۶,۸۲۷ ۰:۲۹:۰۶
۲۹ درس اخلاق ۲۹ ۶,۵۹۰ ۰:۲۸:۰۵
۳۰ درس اخلاق ۳۰ ۵,۲۵۵ ۰:۲۲:۲۴
۳۱ درس اخلاق ۳۱ ۵,۷۵۳ ۰:۲۴:۳۱
۳۲ درس اخلاق ۳۲ ۴,۲۰۴ ۰:۱۷:۵۵
۳۳ درس اخلاق ۳۳ ۴,۹۶۸ ۰:۲۱:۱۰
۳۴ درس اخلاق ۳۴ ۳,۷۰۸ ۰:۱۵:۴۸
۳۵ درس اخلاق ۳۵ ۵,۶۳۹ ۰:۲۴:۰۲
۳۶ درس اخلاق ۳۶ ۴,۵۶۸ ۰:۱۹:۲۸
۳۷ درس اخلاق ۳۷ ۳,۱۱۹ ۰:۱۳:۱۷
۳۸ درس اخلاق ۳۸ ۴,۳۷۰ ۰:۱۸:۳۷
۳۹ درس اخلاق ۳۹ ۳,۹۴۵ ۰:۱۶:۴۸
۴۰ درس اخلاق ۴۰ ۵,۶۶۸ ۰:۲۴:۰۹
۴۱ درس اخلاق ۴۱ ۴,۹۸۷ ۰:۲۱:۱۵
۴۲ درس اخلاق ۴۲ ۵,۳۴۴ ۰:۲۲:۴۶
۴۳ درس اخلاق ۴۳ ۱۰,۷۲۸ ۰:۴۵:۴۴
۴۴ درس اخلاق ۴۴ ۶,۲۹۱ ۰:۲۶:۴۹
۴۵ درس اخلاق ۴۵ ۳,۶۱۲ ۰:۱۵:۲۳
۴۶ درس اخلاق ۴۶ ۵,۲۳۰ ۰:۲۲:۱۷
۴۷ درس اخلاق ۴۷ ۳,۷۴۰ ۰:۱۵:۵۶
۴۸ درس اخلاق ۴۸ ۴,۳۳۸ ۰:۱۸:۲۹
۴۹ درس اخلاق ۴۹ ۴,۵۵۳ ۰:۱۹:۲۴
۵۰ درس اخلاق ۵۰ ۳,۱۱۹ ۰:۱۳:۱۷
۵۱ درس اخلاق ۵۱ ۴,۸۸۱ ۰:۲۰:۴۸
۵۲ درس اخلاق ۵۲ ۶,۰۱۲ ۰:۲۵:۳۸
۵۳ درس اخلاق ۵۳ ۵,۸۵۹ ۰:۲۴:۵۸
۵۴ درس اخلاق ۵۴ ۶,۵۴۰ ۰:۲۷:۵۳
۵۵ درس اخلاق ۵۵ ۵,۴۷۰ ۰:۲۳:۲۰
۵۶ درس اخلاق ۵۶ ۷,۱۱۷ ۰:۳۰:۲۱
۵۷ درس اخلاق ۵۷ ۱۳,۲۸۰ ۰:۵۶:۳۹
۵۸ درس اخلاق ۵۸ ۶,۱۶۳ ۰:۲۶:۱۷
۵۹ درس اخلاق ۵۹ ۴,۷۷۷ ۰:۲۰:۲۲
۶۰ درس اخلاق ۶۰ ۶,۶۱۲ ۰:۲۸:۱۲
۶۱ درس اخلاق ۶۱ ۶,۷۹۰ ۰:۲۸:۵۸
۶۲ درس اخلاق ۶۲ ۵,۷۱۶ ۰:۲۴:۲۳
۶۳ درس اخلاق ۶۳ ۴,۰۶۰ ۰:۱۷:۱۹
۶۴ درس اخلاق ۶۴ ۵,۷۶۹ ۰:۲۴:۳۶
۶۵ درس اخلاق ۶۵ ۶,۳۶۲ ۰:۲۷:۰۸

 

۴.شهاب مرادی
ردیف توضیحات اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ شب شهادت حضرت علی – قسمت اول ۱.۷۷۷ ۰:۱۰:۰۵
۲ شب شهادت حضرت علی – قسمت دوم ۱.۷۶۸ ۰:۱۰:۰۲
۳ شب شهادت حضرت علی – قسمت سوم ۱.۷۳۶ ۰:۰۹:۵۱
۴ شب شهادت حضرت علی – قسمت چهارم ۱.۷۸۳ ۰:۱۰:۰۷
۵ شب شهادت حضرت علی – قسمت پنجم ۱.۶۷۶ ۰:۰۹:۳۱

 

۵.مجتبی تهرانی
ردیف توضیحات اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اخلاق – جلسه اول ۴.۲۳۸ ۰:۳۴:۲۶
۲ اخلاق – جلسه دوم ۴.۲۳۹ ۰:۳۴:۲۷
۳ اخلاق – جلسه سوم ۴.۳۶۳ ۰:۳۵:۲۸
۴ اخلاق – جلسه چهارم ۳.۵۵۵ ۰:۲۸:۵۳
۵ اخلاق – جلسه پنجم ۴.۴۸۵ ۰:۳۶:۲۸
۶ اخلاق – جلسه ششم ۴.۲۰۹ ۰:۳۴:۱۲
۷ اخلاق – جلسه هفتم ۴.۰۲۳ ۰:۳۲:۴۱
۸ اخلاق – جلسه هشتم ۴۰۳۲ ۰:۳۲:۴۶
۹ اخلاق – جلسه نهم ۴.۲۷۸ ۰:۳۴:۴۵
۱۰ اخلاق – جلسه دهم ۴.۳۳۳ ۰:۳۵:۱۳
۱۱ اخلاق – جلسه یازدهم ۴.۱۴۵ ۰:۳۳:۴۱

 

۶.انجوی نژاد
ردیف توضیحات اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ پاکی – جلسه اول ۱.۷۶۴ ۰:۱۰:۰۰
۲ پاکی – جلسه دوم ۱.۸۹۲ ۰:۰۸:۰۳
۳ پاکی – جلسه سوم ۱۵۸۷ ۰:۰۶:۴۵
۴ پاکی – جلسه چهارم ۱.۹۱۱ ۰:۰۸:۰۸
۵ پاکی – جلسه پنجم ۱.۶۹۳ ۰:۰۷:۱۲
۶ پاکی – جلسه ششم ۱.۵۶۴ ۰:۰۶:۳۹
۷ پاکی – جلسه هفتم ۱.۴۱۲ ۰:۰۶:۳۹
۸ پاکی – جلسه هشتم ۲.۳۵۴ ۰:۱۰:۰۱
۹ پاکی – جلسه نهم ۲.۳۴۳ ۰:۰۹:۵۹
۱۰ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت اول) ۲,۳۷۹ ۰:۱۳:۳۱
۱۱ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت دوم) ۲,۷۲۲ ۰:۱۵:۲۸
۱۲ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت سوم) ۲,۸۰۳ ۰:۱۵:۵۵
۱۳ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت چهارم) ۲,۳۰۳ ۰:۱۳:۰۴
۱۴ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت پنجم) ۲,۷۵۷ ۰:۱۸:۴۸
۱۵ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت ششم) ۲,۰۲۹ ۰:۱۱:۳۱
۱۶ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت اول) ۱,۵۲۷ ۰:۰۸:۴۰
۱۷ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت دوم) ۳,۷۲۰ ۰:۲۱:۰۸
۱۸ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت سوم) ۲,۸۸۰ ۰:۱۶:۲۱
۱۹ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت چهارم) ۲,۴۵۳ ۰:۱۳:۵۶
۲۰ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت پنجم) ۲,۲۶۷ ۰:۱۲:۵۲
۲۱ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت ششم) ۳,۰۹۷ ۰:۱۷:۳۶
۲۲ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت اول) ۱,۶۹۸ ۰:۰۹:۳۷
۲۳ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت دوم) ۱,۷۶۴ ۰:۱۰:۰۰
۲۴ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت سوم) ۱,۷۶۶ ۰:۱۰:۰۱
۲۵ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت چهارم) ۱,۷۷۱ ۰:۱۰:۰۳
۲۶ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت پنجم) ۱,۷۶۳ ۰:۱۰:۰۰
۲۷ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت ششم) ۱,۷۶۰ ۰:۰۹:۵۹
۲۸ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت هفتم) ۱,۷۰۹ ۰:۰۹:۴۱
۲۹ پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت اول) ۱,۷۶۵ ۰:۱۰:۰۰
۳۰ پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت دوم) ۱,۷۶۶ ۰:۱۰:۰۱
۳۱ پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت سوم) ۱,۷۵۷ ۰:۰۹:۵۸
۳۲ پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت چهارم) ۱,۹۰۸ ۰:۰۸:۰۷

برای دانلود سخنرانی های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

2620 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت