دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

salahshur حاج مهدی سلحشور مراسم عزاداری فاطمیه اول و دوم سال 1392 + انتشار نهایی

 

حاج مهدی سلحشور – شب پنجم فاطمیه دوم ۹۵ – صبح تقویم گفت یا زهرا (واحد جدید)۲:۵۷
حاج مهدی سلحشور – شب پنجم فاطمیه دوم ۹۵ – دور هم جمع شدیم، محور فاطمه است (واحد جدید)۳:۲۰
حاج مهدی سلحشور – شب پنجم فاطمیه دوم ۹۵ – وقتی تو روضه ات افتادم (شور جدید)۵:۳۵
حاج مهدی سلحشور – شب پنجم فاطمیه دوم ۹۵ – جان ما فدای تو ای شهید تشنه لب (شعر خوانی)۲:۴۵
حاج مهدی سلحشور – شب چهارم فاطمیه دوم ۹۵ – روضه حضرت زهرا سلام الله علیها۱۱:۲۴
حاج مهدی سلحشور – شب چهارم فاطمیه دوم ۹۵ – مرد غریب کوچه ها منم (زمینه جدید)۹:۱۷
حاج مهدی سلحشور – شب چهارم فاطمیه دوم ۹۵ – به هر مادری که محب شماست (واحد جدید)۴:۰۶
حاج مهدی سلحشور – شب چهارم فاطمیه دوم ۹۵ – ای صاحب ذوالفقار (شور جدید)۵:۳۶
حاج مهدی سلحشور – شب چهارم فاطمیه دوم ۹۵ – ای بانوی روز جزا فاطمه فاطمه (واحد سنگین)۳:۲۱
حاج مهدی سلحشور – ایام فاطمیه اول ۹۵ – اصفهان – روضه حضرت زهرا سلام الله علیها۱۳:۴۴
حاج مهدی سلحشور – ایام فاطمیه اول ۹۵ – اصفهان – مرد غریب کوچه ها منم (زمینه جدید)۱۰:۰۱
حاج مهدی سلحشور – ایام فاطمیه اول ۹۵ – اصفهان – صبح تقویم گفت یا زهرا (واحد جدید)۴:۲۷
حاج مهدی سلحشور – ایام فاطمیه اول ۹۵ – اصفهان – به هر مادری که محب شماست (واحد جدید)۵:۱۱
حاج مهدی سلحشور – ایام فاطمیه اول ۹۵ – اصفهان – وصف آن کس که نگنجد به دهان فاطمه است (واحد جدید)۳:۱۳
حاج مهدی سلحشور – ایام فاطمیه اول ۹۵ – اصفهان – ای صاحب دوالفقار (شور جدید)۵:۰۰۸
حاج مهدی سلحشور – ایام فاطمیه اول ۹۵ – ساوه – روضه حضرت زهرا (س) و حضرت عباس (ع)۲۲:۲۶
حاج مهدی سلحشور – ایام فاطمیه اول ۹۵ – ساوه – وعده کردم بر می گردم با علم (زمینه جدید)۸:۲۲
حاج مهدی سلحشور – ایام فاطمیه اول ۹۵ – ساوه – خون شد دلم از ماتمت (واحد سنگین)۱۰:۰۳
حاج مهدی سلحشور – ایام فاطمیه اول ۹۵ – ساوه – به هر مادری که محب شماست (واحد جدید)۶:۳۱
حاج مهدی سلحشور – ایام فاطمیه اول ۹۵ – ساوه – ای صاحب ذوالفقار ای تنها مرد پیکار (شور جدید)۷:۱۴
حاج مهدی سلحشور – ایام فاطمیه اول ۹۵ – ساوه – این دل وامونده دل تنها مونده (شعر خوانی)۷:۱۲
حاج مهدی سلحشور – ایام فاطمیه اول ۹۵ – ای بانوی روز جزا (واحد)۰۴:۱۷
حاج مهدی سلحشور – ایام فاطمیه اول ۹۵ – یا من یعطی کثیر بالقلیل یا حیدر (تک)۰۲:۰۵
حاج مهدی سلحشور – ایام فاطمیه اول ۹۵ – خیلی کم حرف شدی (زمینه)۰۴:۳۶
حاج مهدی سلحشور – ایام فاطمیه اول ۹۵ – بگذار کنار تو (روضه)۰۳:۳۱
کربلایی علی اصغر ژولیده – ایام فاطمیه اول ۹۵ – سجده های فاطمه شب زندارم میکند (واحد)۰۱:۲۰
حاج مهدی سلحشور – ایام فاطمیه اول ۹۵ – سوسو نزن خورشید من (واحد)۰۳:۲۴
کربلایی علی اصغر ژولیده – ایام فاطمیه اول ۹۵ – خیر ببینه مادر من که هیئتی بارم آورد (شور)۰۲:۵۷
کربلایی علی اصغر ژولیده – ایام فاطمیه اول ۹۵ – اگه حسینی شدمو پیرهن مشکی تنمه (شور)۰۱:۰۸
کربلایی علی اصغر ژولیده – ایام فاطمیه اول ۹۵ – هر که با خاک درت کام لبش بردارد (شور)۰۰:۴۲
حاج مهدی سلحشور – ایام فاطمیه اول ۹۵ – فاطمه جنت و ذریه او گل هایش (روضه)۱۲:۴۳
حاج مهدی سلحشور – شام شهادت فاطمیه اول ۹۵ – اهواز – روضه حضرت زهرا سلام الله علیه۱۹:۴۵
حاج مهدی سلحشور – شام شهادت فاطمیه اول ۹۵ – اهواز – مرد غریب کوچه ها منم (زمینه جدید)۷:۰۸
حاج مهدی سلحشور – شام شهادت فاطمیه اول ۹۵ – اهواز – شونه نزن به موی من (واحد سنگین)۳:۵۸
حاج مهدی سلحشور – شام شهادت فاطمیه اول ۹۵ – اهواز – ای بانوی روز یا زهرا یازهرا (واحد جدید)۱:۳۹
حاج مهدی سلحشور – شام شهادت فاطمیه اول ۹۵ – اهواز – به هر مادری که محب شماست (واحد جدید)۵:۱۵
حاج مهدی سلحشور – شام شهادت فاطمیه اول ۹۵ – اهواز – صبح تقویم گفت یا زهرا (واحد جدید)۳:۳۸
حاج مهدی سلحشور – شام شهادت فاطمیه اول ۹۵ – اهواز – ای صاحب ذوالفقار (شور جدید)۴:۴۸
حاج مهدی سلحشور – شام شهادت فاطمیه اول ۹۵ – اهواز – یه دل وا مونده دل تنها مونده (شعر پایانی)۵:۴۱
حاج مهدی سلحشور – شب دوم فاطمیه اول ۹۵ – کاروان رفت و تو در خواب و بیایان در پیش (مناجات)۰۵:۲۱
حاج مهدی سلحشور – شب دوم فاطمیه اول ۹۵ – مضمون به ذهن حضرت شاعر خطور کرد (شعر خوانی)۱۰:۵۰
حاج مهدی سلحشور – شب دوم فاطمیه اول ۹۵ – روضه حضرت زهرا سلام الله علیها (روضه)۱۱:۵۳
حاج مهدی سلحشور – شب اول فاطمیه اول ۹۵ -توحید را دردانه مظهر میشود زهرا (روضه)۱۵:۳۹
حاج مهدی سلحشور – شب دوم فاطمیه اول ۹۵ – یه دل وا مونده دل تنها موندی (شعر پایانی شهدایی)۰۴:۴۵
حاج مهدی سلحشور – شب دوم فاطمیه اول ۹۵ – وقتی تو روضه افتادم انگاری روی سجاده ام (شور جدید)۰۴:۳۹
حاج مهدی سلحشور – شب دوم فاطمیه اول ۹۵ – چگونه اشک و نریزد نگاهمان وقتی (تک جدید)۰۱:۴۸
حاج مهدی سلحشور – شب دوم فاطمیه اول ۹۵ – دیده بستی پا سوی قبله کشیدی وای من (تک جدید)۰۳:۲۹
حاج مهدی سلحشور – شب دوم فاطمیه اول ۹۵ – بارونیه مادر چشات آروم نداره (واحد سنگین)۰۷:۰۰
حاج مهدی سلحشور – شب دوم فاطمیه اول ۹۵ – خیلی کم حرف شدی خیلی کم خواب شدی (زمینه جدید)۰۵:۴۶
حاج مهدی سلحشور – شب اول فاطمیه اول ۹۵ – ای صاحب ذوالفقار ای تنها مرد پیکار (شور جدید)۰۶:۴۸
حاج مهدی سلحشور – شب اول فاطمیه اول ۹۵ – آتیش و دود غوغایی بود (واحد جدید)۰۷:۰۰
حاج مهدی سلحشور – شب اول فاطمیه اول ۹۵ – ماه خوابیده ولی خورشید بیداره (زمینه جدید)

 

1188 بازدید نظر: »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار