دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

برخی از موضوعات:

مجموعه اول:  حجاب انسان ها، چگونه از حجاب تعلقات بیرون بیاییم، مقام رضا و محبت، برترین راه رسیدن به خداوند، عبادت ما و عبادت ائمه، لذت بردن ار عبادت و …

مجموعه دوم: روح انسان، اعمال ما انسانها، انواع عمل، معرفت خداوند با امتحان الهی، معرفت اهل قرب، توحید در ذات الهی، خوف مومن و …

مجموعه سوم: حالات انسان در دم مرگ، بحث غفلت، توجه به مرگ، لزوم تدارک قبل از مرگ، علت ترس از مرگ، آماده شدن برای مرگ و …

مجموعه چهارم: برخورد ملائکه با انسان در دم مرگ، برخورد ملائکه با کفار هنگام قبض روح، قبض روح توسط ملک الموت، قبض روح مومنین طبق روایات و …

آیت الله رحیم توکل-مشیت الهی۴۴:۲۲
آیت الله رحیم توکل-عینیت حق۴۴:۲۲
آیت الله رحیم توکل-بعد نورانی عبادت۴۴:۲۲
آیت الله رحیم توکل-اهل معرفت۴۴:۲۲
آیت الله رحیم توکل-زمینه معرفت۴۴:۲۲
آیت الله رحیم توکل-معرفت ذات خدا۴۴:۲۲
آیت الله رحیم توکل-اعمال ظلمانی۴۴:۲۲
آیت الله رحیم توکل-رنگ اعمال انسان۴۴:۲۲
آیت الله رحیم توکل-مراتب اخلاص۴۴:۲۲
آیت الله رحیم توکل-اخلاص۴۴:۲۲
آیت الله رحیم توکل-عالم روح۴۴:۴۸
آیت الله رحیم توکل-اعتقاد به یکتائی۴۷:۰۸
آیت الله رحیم توکل-توحید در عبادت۴۶:۱۵
آیت الله رحیم توکل-طی مسیر الی الله۴۸:۲۶
آیت الله رحیم توکل-مناجات و راز و نیاز۵۰:۱۰
آیت الله رحیم توکل-موازنه اعمال۵۳:۱۵
آیت الله رحیم توکل-مراقبه روحانی۵۰:۱۰
آیت الله رحیم توکل-وسعت روح انسان۴۶:۵۵
آیت الله رحیم توکل-اعمال خبیث۵۱:۳۶
آیت الله رحیم توکل-افاضه حیات به انسان۴۰:۵۲
آیت الله رحیم توکل-نور عبودیت۴۷:۵۸
آیت الله رحیم توکل-امید به فضل الهی۵۲:۳۳
آیت الله رحیم توکل-داستان برصیصای عابد۵۰:۱۳
آیت الله رحیم توکل-مقدمات عرفان الهی۵۲:۱۹
آیت الله رحیم توکل-خوف از خدا۵۱:۲۷
آیت الله رحیم توکل-شرک و انواع آن۵۱:۴۵
آیت الله رحیم توکل-شرک و ریا۵۲:۱۶
آیت الله رحیم توکل-نیات و ملکات اعمال۵۱:۳۱
آیت الله رحیم توکل-عمل با ریا۴۹:۱۹
آیت الله رحیم توکل-وادی مرگ۴۸:۳۲
آیت الله رحیم توکل-زمان توبه۴۷:۴۰
آیت الله رحیم توکل-مالکیت خداوند بر ما سوا الله۴۸:۵۰
آیت الله رحیم توکل-نعمت های روحانی و جسمانی۵۰:۰۲
آیت الله رحیم توکل-درجات ایمان۴۶:۴۵
آیت الله رحیم توکل-جدا از غیر خدا(بدون ریا)۴۱:۴۲
آیت الله رحیم توکل-اعمال نیک و بد انسان۴۵:۵۹
آیت الله رحیم توکل-نیت اعمال۴۶:۵۵
آیت الله رحیم توکل-عدل و دعوت به عدالت۴۵:۴۸
کیفیت مشاهده ائمه هنگام قبض روح۰۰:۲۹:۴۴
دیدار ائمه در هنگام مرگ۰۰:۵۹:۵۳
دیدار مومنین با ائمه هنگام قبض روح۰۰:۵۹:۳۲
دیدن ائمه هنگام قبض روح۰۰:۵۷:۳۲
قبض روح مومنین و رویت همه ائمه۰۰:۵۶:۵۹
دیدن پیامبر ، حضرت علی و فاطمه۰۰:۵۱:۱۷
محبت،لازمه معرفت۰۰:۵۹:۵۷
شرح کیفیت اعمال جوارحی و جوانحی۰۰:۵۹:۲۰
آثار محبت ائمه در وجود انسان۰۰:۵۴:۴۵
رابطه پیروی از فرمان حق با محبت اهل بیت۰۰:۴۷:۳۶
مراتب محبت به اهل بیت۰۰:۵۰:۰۵
نتایج محبت خدا و اهل بیت۰۰:۵۹:۱۵
سیره محبین اهل بیت با محبت ظاهری۰۱:۰۰:۱۵
تقرب به درگاه الهی۰۰:۵۸:۰۷
برکات محبت ائمه هنگام مرگ۰۱:۰۰:۱۲
آیات و روایات پیرامون محبت واقعی۰۰:۳۱:۲۹
آثار عبادت در روح۰۰:۴۷:۵۴
احیای قلب سیره اولیاء الهی۰۰:۵۲:۵۷
اوصاف اولیاء خدا۰۰:۵۳:۴۶
راه رسیدن به بقاء۰۰:۵۲:۰۸
فنای عمر با محبت به دنیا۰۰:۵۹:۵۵
پرهیز از حب مال۰۱:۰۱:۱۴
آثار رفع تعلق۰۱:۰۱:۵۸
انواع حضور قلب در عبادت۰۱:۰۳:۴۱
انواع حضور قلب در دنیا۰۱:۰۳:۲۷
دل کندن از دنیا و بهره وری از انوار الهی۰۱:۰۳:۴۲
رابطه خشوع قلب و معرفت خدا۰۰:۵۵:۲۳
حضور قلب در عبد برای معبود۰۱:۰۲:۴۶
اهمیت حضور قلب۰۱:۰۳:۱۷
معرفت نفس۰۱:۰۱:۱۰
عرفان نفس۰۱:۰۳:۲۴
برکات معرفت۰۱:۰۳:۲۶
پیمودن راه عرفان۰۱:۰۳:۳۴
عبودیت و عبد بودن۰۱:۰۳:۳۷
راه کسب معرفت۰۱:۰۰:۴۹
اثبات تجرد نفس۰۱:۰۳:۰۶
آثار تهذیب نفس۰۱:۰۲:۲۹
بیان مقامات نفس۰۱:۰۳:۰۴
مبارزه با نفس برای رسیدن به رشد و تعالی۰۱:۰۲:۲۲
برکات عرفان و اسماء الهی۰۱:۰۳:۰۹
برکات تهذیب نفس۰۱:۰۳:۱۸
انواع حجاب۰۰:۵۶:۵۵
تقویت و ارتباط با روح۰۱:۰۳:۲۰
تصرف در تکوین۰۱:۰۳:۱۹
طهارت اسماء الهی۰۰:۵۶:۱۵
مقام عارف۰۱:۰۰:۱۲
برکات معرفت۰۱:۰۳:۱۷
تفاوت ابعاد انسان و ابعاد انبیاء۰۱:۰۱:۳۱
باطن و ملکوت نماز۰۰:۵۵:۲۳
راه دستیابی به ملکوت عالم۰۰:۵۸:۴۵
اثبات وجود ملکوت در انسان۰۰:۵۶:۳۲
وجود ملکی و ملکوتی اعمال انسان۰۱:۰۳:۰۵
راه رسیدن به ملکوت۰۱:۰۳:۰۰
ظاهر و باطن نماز۰۱:۰۲:۵۲
ظاهر و باطن در اعمال۰۱:۰۲:۳۷
رابطه بین ظاهر و باطن عمل۰۰:۵۹:۴۸
توجه به ذلت خود در برابر خدا۰۰:۳۱:۵۹
توجه به عزت خدا در نماز۰۱:۰۲:۰۳
برکات الهی برای نمازگذار۰۰:۵۳:۴۲
توجه قلب در نماز۰۱:۰۲:۰۲
خضوع و خشوع قلبی۰۱:۰۲:۳۹
خشوع برای خدا۰۱:۰۲:۵۰
آداب باطنی نماز۰۰:۵۷:۳۶
نشاط در عبادت۰۱:۰۲:۳۲
امام زمان علیه السلام۰۱:۰۰:۲۵
آداب طهارت در نماز۰۰:۵۹:۳۴
آداب طهارت باطنی نماز۰۰:۵۷:۲۱
راه تطهیر باطن۰۱:۰۲:۰۰
قوای وجودی انسان۰۱:۰۲:۳۱
آثار باطنی طهارت۰۰:۴۸:۵۳
آثار فضائل اخلاقی در باطن۰۰:۵۶:۰۵
برکات کرامت نفس۰۱:۰۱:۲۴
عالم محضر خداست۳۳:۳۴
حساب خواص از عوام جداست۳۲:۴۸
گناه و حالات تخریبی گناه در جان انسان۲۸:۳۰
حب دنیا عامل سیئات۳۰:۲۲
وجود صفات رذیله یکی از عوامل گناه۴۸:۳۱
ضعف اعتقادات عامل انجام گناه۱۷:۴۳
پیرامون امام زمان علیه السلام۱۸:۵۲
تبعات گناه۲۰:۵۶
عذاب قیامت در قبال گناهان دنیا۲۷:۲۱
شخصیت امام سجاد علیه السلام۳۰:۳۳
غفلت از حجاب۳۷:۴۶
تاثیر اختیار در حجاب گناه۳۷:۱۸
رابطه روح با حجاب تعلق۴۴:۲۱
اقسام حجاب انسانی و حجاب تعلق۴۹:۲۵
عالم دنیا عالم ملک است و آخرت ملکوت۴۴:۴۹
کیفیت عمل عبادی۴۲:۴۳
بر قراری ارتباط با خدا۳۹:۳۱
امام زمان علیه السلام۴۳:۰۸
کیفیت بعد نورانی۴۲:۱۳
مراتب سیر و سلوک۳۹:۰۰
تاثیر نیت سوء در باطن۴۰:۳۹
رابطه اعمال و باطن ما۳۹:۳۹
جلسه بیست و هشتم : نیت۴۴:۴۹
جلسه بیست و هفتم : اعمال ما سببی از اسباب عالمند۳۹:۲۵
دنیا مزرعه آخرت است۴۶:۴۵
تفاوت در نیت اعمال۴۰:۰۸
بررسی اعمال از حیث ظاهر۴۹:۴۳
حجاب ظلمانی بین انسان و خدا۴۳:۵۴
حب و حجاب نفس۴۰:۴۸
افضل عبادات۴۴:۰۶
فرق علم حضوری و علم حصولی۵۵:۵۵
عالم محضر خدا۴۳:۰۶
شرط قبولی عبادات۴۷:۰۸
مقلب القلوب۴۱:۲۳
حالات اهل عبادت۴۵:۰۸
راه چشیدن لذت عبادت۳۹:۲۸
علت جعل عبادت۴۴:۲۸
عبادت چیست؟۴۶:۰۵
تعابیری از دنیا و آخرت۴۹:۰۷
آیت الله سید رحیم توکل – موضوع : حقیقت بندگی خدا و امتحان های الهی۴۴:۱۰
حقیقت عبودیت۴۰:۴۵
تواضع در قبال عظمت خدا۴۲:۳۵
قانون عالم ملک۴۴:۵۰
تفاوت در عبادت۳۸:۱۹
راه تقرب به خداوند۴۲:۵۰
بررسی شرایط عالم و جاهل۴۱:۳۶
عواقب عجب۴۵:۲۰
حریت انسان۴۱:۴۳
عبادت برای محبت به خدا۳۹:۵۱
اقسام عبودیت۴۱:۳۰
برکات ورع و دوری از گناه۱:۰۱:۲۵
دیدن ائمه هنگام قبض روح۱:۰۱:۴۲
قبض روح مومن در روایات۵۱:۱۶
برخورد ملک الموت با مومن هنگام قبض روح۵۲:۳۵
مشاهده ائمه اطهار حین مرگ۱:۰۱:۴۲
برخورد ملک الموت با انسان حین مرگ۴۹:۴۰
دیدن ملک الموت حین مرگ۱:۰۰:۳۹
آنچه محتضر می بیند ۱:۰۰:۰۱
حالات انسان حین سکرات مرگ۱:۰۰:۱۵
حالات انسان در هنگام قبض روح۰:۰۱:۰۴
لزوم توجه به مرگ با قلبی خالی از دنیا۱:۰۱:۵۴
حب لقاء الهی۵۸:۳۳
چگونگی تعبیر از مرگ۱:۰۰:۲۵
آماده شدن برای مرگ۱:۰۱:۲۵
لزوم مرگ برای ادامه تکامل در عالم دیگر۴۸:۰۰
علل ترس از مرگ و حالات انسان در قبر۵۷:۵۴
عدم آمادگی برای مرگ عامل ترس از آن۱:۰۱:۴۴
جهل به حقیقت مرگ۵۸:۲۳
عالم شهود و مطلع شدن از حال باطن۵۴:۳۳
لزوم تدارک قلبی برای مرگ۱:۰۰:۱۸
سفارش به یاد کردن از مرگ۴۷:۲۸
حالات انسان در سکرات مرگ۱:۰۱:۲۵
مرگ قهری و اختیاری۱:۰۱:۵۴
توجه انسان به مرگ و عواقب آن۱:۰۱:۲۳
حالت انسان برای توجه به مرگ۵۹:۱۳
حالات انسان در حین مرگ۵۹:۴۱
فراموشی مرگ موجب غفلت می شود۱:۰۱:۳۵
بررسی و منشا فقر مالی۵۹:۵۹
عوامل ایجاد غفلت و آثار آن۵۸:۰۵
منشا باز شدن عالم شهود برای انسان۱:۰۱:۵۱
مذمت شرک به حق و نتایج آن۱:۰۰:۳۵

5265 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

  1. نیره دری گفت:

    سلام خسته نباشید لطفا از سخنرانی های ایه الله توکل بیشتر بگذارید سخنان ایشان بسیار تأثیرگذار است اگر بیشتر از این در دسترس دارید قرار دهید من از سایت شما استفاده میکنم وسخنان ایشان را گوش میدهم اجرتان با خدا موفق باشید

دسته بندی

اسکرول بار