دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

.

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/06/Khordad.jpg

مستند از نیمه خرداد-قسمت پنجم۴۵:۴۸
مستند از نیمه خرداد-قسمت پنجم۳۵:۱۱
مستند از نیمه خرداد-قسمت پنجم۲۴:۵۷
مستند از نیمه خرداد-قسمت پنجم۱۵:۴۱
مستند از نیمه خرداد-قسمت چهارم ۴۵:۵۳
مستند از نیمه خرداد-قسمت چهارم ۳۶:۰۹
مستند از نیمه خرداد-قسمت چهارم ۲۵:۴۰
مستند از نیمه خرداد-قسمت چهارم ۱۵:۲۱
مستند از نیمه خرداد-قسمت سوم ۴۴:۵۰
مستند از نیمه خرداد-قسمت سوم ۳۵:۳۶
مستند از نیمه خرداد-قسمت سوم ۲۵:۵۹
مستند از نیمه خرداد-قسمت سوم ۱۵:۳۱
مستند از نیمه خرداد-قسمت دوم۴۴:۲۸
مستند از نیمه خرداد-قسمت دوم۳۶:۱۲
مستند از نیمه خرداد-قسمت دوم۲۵:۵۲
مستند از نیمه خرداد-قسمت دوم۱۵:۲۲
مستند از نیمه خرداد-قسمت اول ۵۳:۴۲
مستند از نیمه خرداد-قسمت اول ۴۵:۲۶
مستند از نیمه خرداد-قسمت اول ۳۵:۳۳
مستند از نیمه خرداد-قسمت اول ۲۵:۵۳
مستند از نیمه خرداد-قسمت اول ۱۵:۳۰

مستند  ” از نیمه خرداد “

قسمت اول

ردیفنام کلیپ

توضیحات

اجرافرمت

حجم
(KB)

۱بخش اولwmv۴,۶۳۴
۲بخش دومwmv۴,۸۹۹
۳بخش سومwmv۵,۲۱۹
۴بخش چهارمwmv۴,۷۲۸
۵بخش پنجمwmv۳,۲۶۸

قسمت دوم

ردیفنام کلیپ

توضیحات

اجرافرمت

حجم
(KB)

۱بخش اولwmv۴,۸۰۵
۲بخش دومwmv۳,۹۲۱
۳بخش سومwmv—–
۴بخش چهارمwmv۳,۹۱۸

قسمت سوم

ردیفنام کلیپ

توضیحات

اجرافرمت

حجم
(KB)

۱بخش اولwmv۴,۸۳۱
۲بخش دومwmv۵,۲۴۷
۳بخش سومwmv۴,۹۲۰
۴بخش چهارمwmv۴,۲۶۷

قسمت چهارم

ردیفنام کلیپ

توضیحات

اجرافرمت

حجم
(KB)

۱بخش اولwmv۴,۷۷۴
۲بخش دومwmv۴,۹۶۲
۳بخش سومwmv۵,۴۰۴
۴بخش چهارمwmv۵,۱۷۵

قسمت پنجم

ردیفنام کلیپ

توضیحات

اجرافرمت

حجم
(KB)

۱بخش اولwmv۵,۰۷۵
۲بخش دومwmv۴,۳۷۱
۳بخش سومwmv۴,۵۰۹
۴بخش چهارمwmv۵,۱۷۹

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

3113 بازدید نظر: »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار