دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

امام صادق (ع)

 

ظهر روز شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۳ – کریمی-هلالی-بهمنی کلیک ها: ۱۱۶۵
شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۳ – حاج محمود کریمی کلیک ها: ۱۵۳۴
شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۱ – کریمی و بنی فاطمه و هلالی کلیک ها: ۱۲۱۶
شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۰ – حاج محمود کریمی کلیک ها: ۲۰۲۱
شهادت امام صادق (علیه السلام) کلیک ها: ۲۳۰۷
حاج محمود کریمی شهادت امام صادق علیه السلام
شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۰ – سید مهدی میرداماد کلیک ها: ۱۵۷۰
سید مهدی میرداماد شهادت امام صادق علیه السلام
شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۰ – رحیم ابراهیمی کلیک ها: ۶۹۷
شهادت امام صادق علیه السلام ١٣٩٠ حاج رحیم ابراهیمی
حاج محمد رضا طاهری شهادت امام صادق علیه السلام کلیک ها: ۴۷۰۳
شهادت امام صادق (علیه السلام)
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۱ – حاج حسن خلج کلیک ها: ۱۱۸۲
شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۰ – حاج حسن خلج کلیک ها: ۱۵۰۲
حاج حسن خلج شهادت امام صادق علیه السلام

حاج سعید حدادیان شهادت امام صادق علیه السلام

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۱ – حاج مهدی اکبری کلیک ها: ۱۰۶۴
حاج مهدی اکبری شهادت امام صادق علیه السلام کلیک ها: ۴۵۰۲
شهادت امام صادق (علیه السلام)

شهادت امام صادق علیه السلام ١٣٩٠ حاج اسلام میرزائی

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۳ – حاج حسین سیب سرخی کلیک ها: ۱۱۹۴
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۱ – حاج حسین سیب سرخی کلیک ها: ۹۵۴
شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۰ – کربلایی سیب سرخی و مختاری کلیک ها: ۱۸۱۴
کربلایی حسین سیب سرخی شهادت امام صادق علیه السلام
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۱ – حاج عبدالرضا هلالی و بهمنی کلیک ها: ۸۳۹
شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۰ – حاج عبدالرضا هلالی کلیک ها: ۱۱۷۹
حاج عبد الرضا هلالی شهادت امام صادق علیه السلام

سید مجید بنی فاطمه شهادت امام صادق علیه السلام

حاج مهدی مختاری شهادت امام صادق علیه السلام کلیک ها: ۳۴۶۶
شهادت امام صادق (علیه السلام)
شهادت امام جعفر صادق صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۲ – حاج مهدی سلحشور کلیک ها: ۴۸۱
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۱ – مهدی سلحشور و اسلام میرزایی کلیک ها: ۵۷۷
گلچین شهادت امام صادق علیه السلام – حاج مهدی سلحشور ۱۳۸۹
شهادت امام جعفر صادق صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۲ – حاج مهدی سلحشور کلیک ها: ۴۸۱
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۱ – مهدی سلحشور و اسلام میرزایی کلیک ها: ۵۷۷
گلچین شهادت امام صادق علیه السلام – حاج مهدی سلحشور ۱۳۸۹
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۳ – کربلایی حمید علیمی کلیک ها: ۱۰۶۸
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۱ – کربلایی حمید علیمی کلیک ها: ۹۳۶
شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۰ – کربلایی حمید علیمی کلیک ها: ۱۷۵۵
کربلایی حمید علیمی شهادت امام صادق علیه السلام

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۱ – حاج احمد واعظی

برادر روح الله بهمنی شهادت امام صادق علیه السلام

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۱ – کربلابی حسین عینی فر

شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۰ – کربلایی سید علی مومنی

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام – سال ۱۳۹۱ – کربلابی علی اکبری

حاج میثم مطیعی – شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷-قبری یقاوم، عن قبرِ فاطم (واحد عربی جدید)۰۰:۰۵:۳۰
حاج میثم مطیعی – شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷-من از تو دارم دین و مذهب را (واحد فارسی و عربی)۰۰:۱۰:۴۸
حاج میثم مطیعی – شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷-یتامى جعفرْ إنَّا یتامى (زمینه عربی جدید)۰۰:۰۳:۳۱
حاج میثم مطیعی – شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷-آقاجان، امام صادق ما (زمینه فارسی و عربی جدید)۰۰:۰۹:۴۹
حاج میثم مطیعی – شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷-بار دیگر خانه ای میهمان آتش است (روضه)۰۰:۱۹:۳۱
حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ – لطف که کرده ای تو به دنیا (مدح)۰۰:۱۱:۰۰
حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ – یا حسین غریب مادر (شور)۰۰:۰۲:۱۰
حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ – پناه حرم یه مادری داره به روی صورتش میزنه (شور روضه ای)۰۰:۰۸:۰۱
حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ – حسین تموم آسمون گرفته (شور جدید)۰۰:۱۰:۵۲
حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ – السلام ای شاه بی کفن ارباب (شور جدید)۰۰:۰۶:۴۹
حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -روح و ریحان منی آقا (شور جدید)۰۰:۰۴:۱۸
حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -قرارم ، نگارم ، چه خوبه با تو آقا روزگارم (شور جدید)۰۰:۰۷:۳۸
حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -تمام عالم امکان شود فدای حسین (واحد جدید)۰۰:۰۲:۵۲
حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -بال و پرم سوخته شد پای غم تو (واحد جدید)۰۰:۰۸:۳۱
حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -صدام می کنی (واحد سنگین)۰۰:۰۷:۲۷
حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -سلام ای حجت حق بر زمین (واحد سنگین)۰۰:۰۳:۴۴
حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -دوباره غم بی کسی (واحد جدید)۰۰:۰۳:۲۸
حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -یه شب تفأل زدم (شور جدید)۰۰:۰۷:۰۲
حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -یه آه سرد و زدن (زمینه جدید)۰۰:۰۸:۴۵
حاج حسین سیب سرخی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -روضه امام صادق علیه السلام (روضه)۰۰:۲۰:۰۲
حاج محمود کریمی- ظهر شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷ – زان گل که شد شکفته (مناجات)۰۰:۰۴:۳۷
حاج محمود کریمی- ظهر شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷ -شهید راه عشق شهید لب تشنه (شور جدید)۰۰:۰۳:۰۷
حاج محمود کریمی- ظهر شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷ -خورشید پشت ابر پنهون بود (واحد جدید)۰۰:۰۳:۲۵
حاج محمود کریمی- ظهر شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷ -یا جعفر بن محمد مدد مدد (زمینه جدید)۰۰:۰۵:۰۲
حاج محمود کریمی- ظهر شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷ -روضه امام صادق علیه السلام (روضه)۰۰:۲۹:۱۷
کربلایی حسین طاهری- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ – همه از چی از یه شب روضه شروع شد (شور جدید)۰۰:۰۸:۴۶
کربلایی حسین طاهری- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ – حسین ای جانان (شور)۰۰:۰۱:۰۴
کربلایی حسین طاهری- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -کربلا داری نینوا داری (شور جدید)۰۰:۰۱:۵۴
کربلایی حسین طاهری- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -جد ما گریه کنانش را تماشا می کند (دو دمه)۰۰:۰۲:۳۶
کربلایی حسین طاهری- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -ای مکتب پاینده ی تو (واحد جدید)۰۰:۰۱:۳۳
کربلایی حسین طاهری- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -عمریست زیر منت شیخ الائمه ایم (واحد جدید)۰۰:۰۶:۴۶
حاج محمد طاهری- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -روضه ی تو روضه ی درده (زمینه جدید)۰۰:۱۰:۵۹
حاج محمد طاهری- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -روضه امام صادق علیه السلام (روضه)۰۰:۱۹:۵۸
حاج محمد طاهری- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -غرق در ظلمتیم ما بیا (مناجات)۰۰:۰۵:۰۰
کربلایی جواد مقدم- شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷ -شادی هر دو جهان بی تو مرا جز غم نیست (مناجات)۰۰:۰۳:۴۸
کربلایی جواد مقدم- شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷ -تو از خدا هم نشونه داری (شور زیبا)۰۰:۰۶:۳۹
کربلایی جواد مقدم- شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷ -ممنونم از نگات ثارالله (شور جدید)۰۰:۰۲:۱۷
کربلایی جواد مقدم- شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷ -ای که مسجد به کلام تو (شعر خوانی)۰۰:۰۶:۲۸
کربلایی جواد مقدم- شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷ -زائرتم با یه سلام (واحد زیبا)۰۰:۰۴:۱۴
کربلایی جواد مقدم- شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷ -بقیع تو پر از غمه مثل دلای نوکرات (واحد جدید)۰۰:۰۶:۲۹
کربلایی جواد مقدم- شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷ -اربابم منو دست عنایت تو (شور)۰۰:۰۳:۰۳
کربلایی جواد مقدم- شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷ -نگام کن یه درخواستی دارم ازت (شور)۰۰:۰۱:۳۵
کربلایی جواد مقدم- شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷ -تموم زندگیم برا تو (شور)۰۰:۰۱:۲۴
کربلایی جواد مقدم- شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷ -اگه حالم خوبه اگه خوبه حالم (شور)۰۰:۰۲:۱۰
کربلایی جواد مقدم- شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷ -میخوام بگم منو اینو با افتخار (شور)۰۰:۰۱:۴۶
کربلایی جواد مقدم- شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷ -میگن بهم قبول داری تو این حرفو (شور جدید)۰۰:۰۲:۳۹
کربلایی جواد مقدم- شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷ -وجود غم گرفته ی تو رنگ عشقه (شور جدید)۰۰:۰۳:۱۷
کربلایی جواد مقدم- شهادت امام صادق (ع)۱۳۹۷ -شده غم و دردم آغوشت (زمینه جدید)۰۰:۰۷:۱۶
کربلایی سید رضا نریمانی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -سید الشهدا یا مقطع الاعضاء (شور روضه ای)۰۰:۰۴:۰۹
کربلایی سید رضا نریمانی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -منو یه کم ببین سینه زنیمو هم ببین (شور)۰۰:۰۳:۵۹
کربلایی سید رضا نریمانی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -لیلای منی مجنون تو ام (شور)۰۰:۰۱:۴۲
کربلایی سید رضا نریمانی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -هزار مرتبه شکر خدا که شیعه شدیم (واحد جدید)۰۰:۰۶:۲۳
کربلایی سید رضا نریمانی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -این اولین بار نیست مدینه رو ماتم گرفته (واحد سنگین)۰۰:۰۷:۴۴
کربلایی سید رضا نریمانی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -قصد کربلا کردی (شور زیبا)۰۰:۰۴:۴۱
کربلایی سید رضا نریمانی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -ای سالارم حسین ای یارم (شور جدید)۰۰:۰۳:۲۰
کربلایی سید رضا نریمانی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -دلتنگی وقتی گر گرفت (زمینه جدید)۰۰:۰۶:۵۴
کربلایی سید رضا نریمانی- شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷ -روضه امام صادق علیه السلام (روضه)۰۰:۲۵:۴۹
حاج محمود کریمی- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷- قال الصادق عشاق الحسین (شور جدید)۰۰:۰۷:۴۷
حاج محمود کریمی- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷- آسمان است و زمین دور سرش می گردد (واحد جدید)۰۰:۰۳:۲۶
حاج محمود کریمی- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷-از دلم یه کبوتر تا مزار تو پر زد (زمینه جدید)۰۰:۰۶:۲۳
حاج محمود کریمی- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷-مردی غروب کرد وقتی افق شکست (زمینه جدید)۰۰:۰۲:۱۸
حاج محمود کریمی- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷-خورشید پشت ابر پنهون بود (روضه)۰۰:۱۶:۰۰
حاج سید مجید بنی فاطمه- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷-حرمت خواهش چشمای منه (شور)۰۰:۰۱:۴۷
حاج سید مجید بنی فاطمه- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷-غریبی می کنم با هر کسی که (شور جدید)۰۰:۰۵:۴۵
حاج سید مجید بنی فاطمه- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷-میدونم منو این دنیا خیلی از تو دورم کرده (شور جدید)۰۰:۰۲:۱۷
حاج سید مجید بنی فاطمه- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷-یه روزی هست که تقویمای تاریخ (زمینه جدید)۰۰:۰۴:۰۷
حاج سید مجید بنی فاطمه- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷-برای غربتش بخون ای روضه خون (زمینه جدید)۰۰:۰۹:۵۰
حاج سید مجید بنی فاطمه- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷-آسمون چشمام همرنگ پاییزه (روضه)۰۰:۰۹:۵۳
حاج سید مجید بنی فاطمه- شب شهادت امام صادق(ع)۱۳۹۷-چون مهر به نور خود پیدایی و پنهانی (مناجات)۰۰:۰۶:۳۰

 

گلچین مداحی شهادت امام صادق علیه السلام (کربلایی حسین طاهری،حاج محمد رضا بذری،حاج محمود کریمی،حاج محمد رضا طاهری،حاج حسین سیب سرخی)۰۰:۱۲:۱۴
حاج مهدی رعنایی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – از ساربان بدم میاد (روضه حضرت رقیه (س))۱۰:۴۶
حاج مهدی رعنایی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – منی که یه عمره (شور همخوانی)۰۸:۲۶
حاج مهدی رعنایی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – قد کشیده عشقم (شور)۰۶:۰۸
حاج مهدی رعنایی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – بر مشامم میرسد (واحد)۰۱:۴۲
حاج مهدی رعنایی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – پیوند الفت با علی (واحد)۰۴:۰۳
حاج مهدی رعنایی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – لطف خدا بوده (واحد)۰۴:۵۰
حاج مهدی رعنایی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – رو سرم سایه علمِ (شور)۰۶:۱۸
حاج مهدی رعنایی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – یه پیرمرد روی زمین افتاده (زمینه)۰۶:۳۱
حاج مهدی رعنایی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – پیرمردی بین آتش از نوا افتاده است (روضه)۱۳:۵۳
کربلایی نریمان پناهی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – حسین جان سلیمان زمانی (شور)۰۴:۱۰
کربلایی مجید پناهی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – نگاه کن (شور)۰۴:۱۰
حاج امیر کرمانشاهی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – من ازتو فقط خودت رو میخوام (شور)۰۷:۱۶
کربلایی نریمان پناهی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – ای کشته فتاده در خون (شور)۰۸:۰۶
کربلایی نریمان پناهی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – یه نفر نیست بهش آب بده (شور)۰۲:۱۰
حاج امیر کرمانشاهی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – آتش کشد زبانه (واحد)۰۴:۴۵
کربلایی مجید پناهی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – روحی لک الفدای یا حسین (واحد)۰۲:۵۹
کربلایی اکبر عبادی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – برای غربت مدینه (زمینه)۰۶:۱۶
حاج امیر کرمانشاهی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – بازم یه کوچه و بازم یه خونه و (روضه)۱۱:۱۹
کربلایی مجتبی عبداللهی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – زیر لوای رقیه ام (شور)۰۱:۴۶
کربلایی مجتبی عبداللهی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – با نام علی دل غمینم (واحد)۰۲:۴۶
کربلایی مجتبی عبداللهی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – غریبونه شهید میشم (واحد)۰۴:۳۴
حاج مهدی رعنایی و کربلایی مجتبی عبداللهی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – تو کوچه ها پرت شکست مادر (نوحه)۱۲:۰۱
حاج مهدی رعنایی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – قسم به شهامت زینب کبری (شور)۰۵:۲۹
حاج مهدی رعنایی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – به خدا زینبی ام (شور)۰۴:۴۶
حاج مهدی رعنایی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – لطف خدا بوده (واحد)۰۳:۵۳
حاج مهدی رعنایی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – با پرچم سرخ و بوی تربت (واحد)۰۲:۵۵
حاج مهدی رعنایی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – رو سرم سایه علمه (شور)۰۴:۰۲
حاج مهدی رعنایی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – مدینه غرق آهه (زمینه)۱۰:۴۸
حاج مهدی رعنایی و کربلایی مجتبی عبداللهی – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – دلم پریشونه (روضه حضرت رقیه (س))۲۰:۳۸
حاج اسلام میرزایی- شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – آروم میشم با ذکرت همیشه(شور)۰۵:۰۹
حاج اسلام میرزایی- شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – آه از مدینه آتیش گرفته (زمینه)۰۶:۱۶
حاج ابوذر بیوکافی – شام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – مثل شهدا پناه هر بی کس و یاور باشیم (شور)۰۳:۱۹
حاج ابوذر بیوکافی – شام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – چیزی نمیگی بهم کم نمیذاری برام (شور)۰۱:۲۴
حاج ابوذر بیوکافی – شام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – تو هُرم آتیش نفس ندارم (زمینه)۰۵:۱۳
حاج ابوذر بیوکافی – شام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – روضه امام جعفر صادق علیه السلام۱۴:۵۸
حاج ابوذر بیوکافی – شام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – ای جمال کبریا آیینه ات (مدح)۰۸:۰۵
حاج مهدی رسولی – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – سیدی ماکو مثلک الغریب (روضه پایانی)۰۴:۱۳
حاج مهدی مختاری و کربلایی مازیار طاولی – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – یا حسین حلالم کن (شور)۰۲:۳۱
حاج مهدی مختاری – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – پناه عالم و پدر خاک حیدر (شور)۰۳:۰۰
حاج مهدی رسولی – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – حق داری به گردنم (شور)۰۱:۴۹
حاج مهدی رسولی – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – حیدرمدد حیدرمدد (واحد)۰۳:۰۹
حاج مهدی رسولی – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – به انتظار پناه تو یا ولی الله (واحد)۰۶:۲۴
کربلایی مازیار طاولی – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – دوستت دارم (شور)۰۱:۴۸
حاج مهدی مختاری – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – رئیس مکتب و رئیس مذهبمه (شور)۰۲:۴۶
حاج مهدی رسولی – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – این سینه زن شکسته بال (زمینه)۰۳:۰۰
حاج مهدی مختاری و حاج مهدی رسولی – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – پیرمردی که حضرت جبریل، زائر هر شب نگاهش بود(روضه)۱۵:۱۲
حاج مهدی مختاری – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – این دل ما تنگه اگه براتون (شعر خوانی پایانی)۰۲:۲۵
حاج مهدی مختاری – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – یا حیدر چی بگم در وصفت (شور)۰۲:۱۴
حاج مهدی مختاری – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – افتخارمه که هستم عاشق (شور)۰۴:۱۳
حاج مهدی مختاری – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – بازم دود وآتیش بازم دست بسته (زمینه)۰۳:۰۷
حاج مهدی مختاری – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – پیرمردی که حضرت جبرییل زائر هر شب نگاهش بود(روضه)۱۷:۰۰
حاج حسین سازور – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – مدینه غرق آه، شب سردی تو راه (زمینه)۱۲:۰۵
حاج حسین سازور – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – نوحو علی الحسین (روضه امام حسین علیه السلام) ۰۵:۴۷
حاج محمود کریمی – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – بر هم مزن نماز مرا (روضه شهادت امام صادق علی السلام)۰۹:۵۵
حاج حسین سازور – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – شنیده ام به محبان محبتی داری (غزل امام زمان (عج))۰۹:۴۰
حاج مهدی اکبری – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – آن حالتی خوش است که مستانه بگذرد (مدح)۰۴:۴۸
کربلایی حسین طاهری – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – چه در هیبت، چه در غیرت، چه در عشق اولین هستی (مدح امیرالمومنین علیه السلام)۰۲:۵۰
حاج مهدی اکبری – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – رو سجاده نیمه های شب (واحد)۰۳:۵۹
حاج مهدی اکبری – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – ساقی ساقی علم بالا عباس (ع)(شور)۰۳:۵۴
حاج مهدی اکبری – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – نسبت تو با خدا معلومه (واحد)۰۵:۰۸
کربلایی حسین طاهری – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – سر به هوا نیستم (شور)۰۴:۴۰
کربلایی حسین طاهری – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – ای جانم به سفره کرامتت (شور)۰۴:۵۸
حاج مهدی اکبری – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – زینبی ام یه روضه گردم (شور)۰۳:۵۶
حاج مهدی اکبری – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – چه عطر خوشیه پیچیده (شور)۰۳:۵۱
کربلایی حسین طاهری – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – من از نسل مجنونم (شور)۰۴:۳۲
کربلایی حسین طاهری – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – این یه زخمه (زمینه)۰۶:۳۵
کربلایی حسین طاهری – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – ای بند دل فاطمه (س)(زمینه)۰۴:۴۷
حاج حیدر خمسه – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – اسیر زلف سیاه تو (روضه)۱۰:۰۸
حاج حیدر خمسه – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – قبله نمای اهل ولا (روضه)۰۹:۳۵
سید رضا نریمانی – شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – آقا کربلای تو (شور)۳:۵۵
سید رضا نریمانی – شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – روضه خوانی۱۴:۵۶
سید رضا نریمانی – شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – مدینه غرق آهه شب سختی تو راهه (زمینه)۸:۰۸
سید رضا نریمانی – شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – اشک چشمام دونه دونه (سنگین)۹:۰۰
سید رضا نریمانی – شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – قطره به دریا میرسه (سنگین)۹:۱۱
سید رضا نریمانی – شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – علی مولا تو میزانی تو قرآنی (شور)۶:۲۶
سید رضا نریمانی – شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – یاران چه غریبانه (نغمه خوانی)۱:۱۲
حاج محمدرضا بذری و کربلایی سعید گلبان – شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – روضه۱۶:۳۴
حاج محمدرضا بذری – شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – شنیدم نیمه ی شب (زمینه)۵:۵۶
حاج محمدرضا بذری – شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – اشکِ چشمامِ دونه دونه (سنگین)۷:۱۲
کربلایی سعید گلبان – شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – رئیسِ مذهبِ جعفری (واحد)۳:۲۸
کربلایی سعید گلبان – شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – حق علی مطلق علی (واحد)۳:۲۶
کربلایی جبار بذری – شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – رابطه ی عشقمونو تو با دَومش کن (شور)۷:۲۲
حاج محمدرضا بذری – شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – (روضه پایانی)۳:۲۶
حاج مهدی اکبری – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – کاش شوری اشک غمت بودم (شور جدید)۰۶:۴۵
حاج مهدی اکبری – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – اگه گرفتاری بگو یا علی (شور جدید)۰۳:۴۰
حاج مهدی اکبری – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – نقش تو از ابتدا معلومه (شور جدید)۰۴:۱۱
حاج مهدی اکبری – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – پیر مردم که قدم خمیده (واحد جدید)۰۵:۲۰
حاج مهدی اکبری – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – من بی کلافم اقا کردی کلافم اقا (شور جدید)۰۵:۱۸
حاج مهدی اکبری – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – این چه عطر خوشیه پیچیده (شور جدید)۰۵:۱۸
حاج مهدی اکبری – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ۹۶ – زینبیم یه دوره گردم (زمینه جدید)۰۵:۰۴
حاج مهدی رسولی – جلسات هفتگی ۲۹ تیر ۹۶ – نمی رونی تو که درد دلم رو می دونی (شور)۰۳:۴۱
حاج مهدی عبدی – جلسات هفتگی ۲۹ تیر ۹۶ – درس ایثار و ادب وردی (روضه)۰۳:۴۴
حاج مهدی رسولی – جلسات هفتگی ۲۹ تیر ۹۶ – چشم وقتی آرزوی اشک نم نم می کند (واحد)۱۴:۲۸
حاج مهدی رسولی – جلسات هفتگی ۲۹ تیر ۹۶ – این سینه زنه شکسته بالت (زمینه)۰۴:۱۷
حاج مهدی رسولی – جلسات هفتگی ۲۹ تیر ۹۶ – روضه حضرت رقیه سلام الله علیها۰۱:۵۳
حاج مهدی رسولی – جلسات هفتگی ۲۹ تیر ۹۶ – روضه امام صادق علیه السلام۰۷:۰۶
حاج مهدی رسولی – جلسات هفتگی ۲۹ تیر ۹۶ – از حدیث لوح می آید مقامات (مناجات)۱۰:۵۱
حاج محمدرضا طاهری – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – مناجات با امام زمان (عج)۶:۲۲
حاج محمدرضا طاهری – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – روضه۳۰:۵۰
حاج محمدرضا طاهری – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – میبرند تو را با دست بسته (زمینه)۱۳:۲۱
کربلایی حسین طاهری – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – ای بند دل فاطمه ای بنده خالق (واحد)۵:۰۴
کربلایی حسین طاهری – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – سلام الله مولانا (تک)۴:۴۷
کربلایی حسین طاهری – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – دو تا ابا عبدالله (شور)۵:۴۱
کربلایی حسین طاهری – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – سر به هوا نیستم (شور)۸:۰۳
حاج عباس بابایی – شهادت امام صادق علیه السلام ۹۶ – روضه۳:۵۳
حاج سعید حدادیان و حاج احمد نیک بختیان و کربلایی علی جباری – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – قرائت زیارت عاشورا۲۸:۱۷
کربلایی محمد حسین حدادیان – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – کم ما و چشمه ای از کرمش (مدح خوانی)۰۲:۱۹
حاج سعید و کربلایی محمد حسین حدادیان – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – یه سلامی هم بدیم (شور)۰۱:۱۷
حاج احمد نیک بختیان – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – سلام ما بر تو که نور دلهایی (شور)۰۳:۰۹
کربلایی محمد حسین حدادیان – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – دوباره آقایی نشسته بر این لب (شور)۰۳:۲۶
کربلایی محمد حسین حدادیان – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – دو تا اباعبدالله، یکی رئیس مذهب یکی عزیز زینب (زمینه)۰۷:۱۸
حاج سعید حدادیان – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – روضه امام جعفر صادق علیه السلام۰۹:۰۰
حاج سعید حدادیان – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – چه ظلم ها که به اولاد مصطفی کردند(مدح خوانی)۰۶:۵۸
حاج سعید حدادیان – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – خواهم در این معرکه آرام بمیرم (مناجات)۱۳:۳۸
حاج سعید حدادیان – شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سال ۹۶ – صحبت در مورد اذکار ۱۳:۲۰
حاج منصور ارضی -جلسات هفتگی – سال ۹۶ – نیمه شب بود و عاشقی بیدار (روضه امام صادق علیه السلام)۰۸:۴۴
حاج منصور ارضی – روز شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – شرمنده ام شرمنده از شب های هجران (مناجات با امام زمان (عج))۰۴:۴۸
حاج حسین قربانچه – روز شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – باز غصه مردی غریب اومد سراغم (زمینه)۰۹:۱۰
حاج منصور ارضی – روز شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – از پای درس و نهضت شیخ الائمه (روضه)۰۹:۵۲
حاج حسین سازور – شب شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – خدا بغضی توی گلوم نشسته (زمینه)۰۹:۵۹
حاج ابوالفضل بختیاری – شب شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – روح مکتب جانش بر لب (زمینه)۱۴:۱۶
حاج منصور ارضی – شب شهادت امام صادق علیه السلام – سال ۹۶ – به نام نون و قلم دست من قلم دادی (مناجات)۰۹:۵۹
حاج مهدی میرداماد – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۶ – شاهی و بنده نوازی (شور جدید)۰۷:۳۸
حاج مهدی میرداماد – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۶ – بازم یه کوچه و بازم یه خونه (واحد جدید)۰۶:۵۶
حاج مهدی میرداماد – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۶ – تو و هرم آتیش نفس ندارم (زمینه جدید)۰۸:۳۳
حاج مهدی میرداماد – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۶ – ز هرم شعله ی در که یاس را پژمردند (روضه)۰۴:۵۲
حاج مهدی میرداماد – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۶ – قسم به غربت خاکی که فوق تفسیر است (روضه)۱۱:۳۴
حاج سید مهدی میرداماد – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۶ – قسم به غربت خاکی که فوق تفسیر است (روضه)۳۴:۲۷
حاج مهدی سماواتی – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۶ – زیارت امین الله۰۹:۲۸
حاج مهدی سماواتی – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۶ – ای چشم علم خاک قدوم زُراره ات(مناجات)۱۹:۳۰
حاج محمود کریمی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۶ – قال الصادق عشاق حسین (شور جدید)۰۴:۳۳
حاج محمود کریمی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۶ – ای نازنین برادرم خفته به خون برابرم (تک جدید)۰۱:۲۵
حاج محمود کریمی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۶ – یا خامس آل عبا (دودمه)۰۳:۰۶
حاج محمود کریمی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۶ – آتیش بین خونه میکشه زبونه (زمینه جدید)۰۸:۲۳
حاج محمود کریمی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۶ – اکبر قاسم و عباس کجایند کجا (زمینه جدید)۰۴:۵۸
حاج محمود کریمی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۶ – هر آنکه از سوی تو انتخاب خواهد شد (روضه)۱۹:۱۳
حاج ابراهیم رحیمی – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۶ – دوباره تو مدینه غوغا شده بر پا (واحد)۰۴:۴۶
حاج محمود کریمی – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۶ – یاد آتیش و عمه ها وای (شور جدید)۰۴:۰۴
حاج محمود کریمی – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۶ – بر هم نزن نماز مرا (واحد جدید)۰۲:۳۰
حاج محمود کریمی – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۶ – ای آب حیات کشتی نجات (شور جدید)۰۶:۴۵
حاج محمود کریمی – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۶ – ای اصل دعا ای روح نماز (زمینه جدید)۰۶:۵۶
حاج محمود کریمی – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۶ – خورشید تاریک است (روضه)۲۲:۴۰

 

حاج محمد رضا طاهری – شب ششم ماه رمضان سال ۹۶ – روضه حضرت امام صادق علیه السلام (روضه)۱۶:۱۶
حاج ابوالفضل بختیاری- شهادت امام صادق (ع)- شبی که خونشون سوخت صدا زد وای از مدینه(واحد)-(صوتی-۱۳۹۵)۰۲:۱۹
کربلایی حسین عینی فرد- شهادت امام صادق (ع)- یه دنیا درد و غم تو سینه منه (شور و روضه)- (صوتی-۱۳۹۵)۰۷:۱۷
کربلایی حسین عینی فرد- شهادت امام صادق (ع)- جان من به فدای حسین و کربلای حسین (شور)- (صوتی-۱۳۹۵)۰۳:۴۱
کربلایی حسین عینی فرد- شهادت امام صادق (ع)- نسل اندر نسل شیعیان حیدریم (شور)- (صوتی-۱۳۹۵)۰۲:۴۲
کربلایی حسین عینی فرد- شهادت امام صادق (ع)- روح اذان، حیدر (واحد)- (صوتی-۱۳۹۵)۰۳:۲۶
کربلایی حسین عینی فرد- شهادت امام صادق (ع)- اگرچه فانی ام با دست خالی ام دلم خوشه فقط امام حسینی ام (واحد)- (صوتی-۱۳۹۵)۰۴:۲۱
کربلایی حسین عینی فرد- شهادت امام صادق (ع)- من خدایا عاشقم بنده ای نالایق ام(سنگین)- (صوتی-۱۳۹۵)۰۶:۳۰
کربلایی حسین عینی فرد- شهادت امام صادق (ع)- گرفته دل دوباره بساط غم به راه شد(زمینه)- (صوتی-۱۳۹۵)۰۵:۵۳
حاج ابوذر بیوکافی-به مناسبت شام شهادت امام صادق(ع)- شبای بی قراری وقتی اشکام سرازیره (شور) -(صوتی-۱۳۹۴)۰۲:۵۶
حاج ابوذر بیوکافی-به مناسبت شهادت امام صادق(ع)- از این زمونه سیرم , ای مدینه دلگیرم (واحد) -(صوتی-۱۳۹۴)۰۸:۱۷
حاج ابوذر بیوکافی- شهادت امام صادق (ع)- نسیم کربلا دلمو شیدا کرد (شور)- (صوتی-۱۳۹۵)۰۳:۳۳
حاج ابوذر بیوکافی- شهادت امام صادق (ع)- در حمایت از مردم مظلوم بحرین و سوریه و عراق و کشمیر و یمن- (صوتی-۱۳۹۵)۰۴:۵۲
حاج ابوذر بیوکافی- شهادت امام صادق (ع)- دلی رو سوزوندن تو کوچه کشوندن (زمینه)- (صوتی-۱۳۹۵)۰۳:۱۶
حاج ابوذر بیوکافی- شهادت امام صادق (ع)- روضه امام صادق (ع)- (صوتی-۱۳۹۵)۲۱:۲۶
حاج حنیف طاهری – به مناسبت شهادت امام صادق (ع) -(شور) – (صوتی – ۱۳۹۵/۰۵/۰۹)۰۶:۳۴
حاج حنیف طاهری – به مناسبت شهادت امام صادق (ع) – قصه تکرار می شود یعنی باز هم در مدینه عاشق نیست(روضه) – (صوتی – ۱۳۹۵/۰۵/۰۹)۱۳:۵۱
حاج حنیف طاهری – به مناسبت شهادت امام صادق (ع) – هستی ما تویی (روضه) – (صوتی – ۱۳۹۵/۰۵/۰۹)۰۲:۲۰
حاج حنیف طاهری – به مناسبت شهادت امام صادق (ع) – غم ماه همه، ناله و زمزمه، غریب فاطمه (زمینه)- (صوتی – ۱۳۹۵/۰۵/۰۹)۰۷:۱۶
حاج احمد واعظی- ظهر شهادت امام صادق (ع)-عمری دلم دمادم دمساز با شماست-(صوتی- ۱۳۹۵/۰۵/۰۹)۰۴:۲۹
حاج احمد واعظی- ظهر شهادت امام صادق (ع)-عمری گدای حضرت صادق شدن خوش است، خاک سرای حضرت صادق شدن خوش است-(صوتی- ۱۳۹۵/۰۵/۰۹)۰۴:۰۱
حاج احمد واعظی- ظهر شهادت امام صادق (ع)- تویی تکلیف شبم یا حسین همه تاب و تبم یا حسین-(صوتی- ۱۳۹۵/۰۵/۰۹)۰۵:۰۰
حاج احمد واعظی- ظهر شهادت امام صادق (ع)- دیگه بریدم از همه خدا -(صوتی- ۱۳۹۵/۰۵/۰۹)۰۴:۳۲
حاج احمد واعظی- ظهر شهادت امام صادق (ع)- نفسم داره بند میاد-(صوتی- ۱۳۹۵/۰۵/۰۹)۰۸:۴۵
حاج احمد واعظی- ظهر شهادت امام صادق (ع)- مدینه امروز آروم نداره-(صوتی- ۱۳۹۵/۰۵/۰۹)۰۶:۱۳
حاج مهدی مختاری- شب شهادت امام صادق(ع)- خدا رو شکر از اینکه من فدایی ولایتم (سرود پایانی)-(صوتی)۰۴:۵۴
حاج مهدی مختاری- شب شهادت امام صادق(ع)- بسم الله زیارتنامه رو واکن دوباره تو قلبت (شور)-(صوتی)۰۳:۱۸
حاج مهدی مختاری- شب شهادت امام صادق(ع)- پیرهن سیاه دل با سوز و آه داره (شور جدید) -(صوتی)۰۴:۵۸
حاج مهدی مختاری- شب شهادت امام صادق(ع)- دل سرگردونم با عشق تو (شور جدید) -(صوتی)۰۰:۵۱
حاج مهدی مختاری- شب شهادت امام صادق(ع)- ذکرلب این آقا وای وای مادر (زمینه جدید)-(صوتی)۰۷:۵۸
حاج مهدی مختاری- شب شهادت امام صادق(ع)- پیرمردی که حضرت جبریل زائر هر شب (روضه)- (صوتی)۱۶:۰۹
حاج مهدی مختاری- شب شهادت امام صادق(ع)- در بین راه می رفت لعن امیه میکرد (روضه)- (صوتی)۰۴:۲۷
حاج میثم مطیعی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – روضه شهادت امام صادق (علیه السلام)۱۴:۰۷
حاج میثم مطیعی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – صادق آل مصطفی رفته از دنیا (نوحه)۵:۲۲
کربلایی مجتبی رمضانی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب (مناجات)۱:۴۵
کربلایی مجتبی رمضانی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – جا مانده زه خوبان شده ام این گریه (روضه)۱۷:۳۲
کربلایی مجتبی رمضانی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – بعضی ها چند سال پیش مکه ثبت نام کردند (روضه)۱۲:۴۲
کربلایی مجتبی رمضانی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – سرورمه نبرش پیاده ای ابن ربیع (واحد)۳:۱۲
کربلایی مجتبی رمضانی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – در دم مردن بیا اندر کنارم یا حسین (واحد)۱:۴۰
کربلایی مجتبی رمضانی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – کاشکی تو بقیع حرم می ساختند کاشکی (شور)۴:۵۵
کربلایی مجتبی رمضانی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – دلم گرفته بازم چشام بارونیه وای وای وای (شعرخوانی)۲:۱۸
حاج محمدرضا بذری – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – روضه۲۹:۳۲
حاج محمدرضا بذری – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – بین کوچه های مدینه (زمینه)۶:۱۲
حاج محمدرضا بذری – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – میون اذکار دعا میکردیم (شور)۵:۰۴
کربلایی جبار بذری – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – مایه آرامشم، سایه آسایشم (شور)۴:۲۰
کربلایی جبار بذری – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – دلم از دوریِ تو آشوبه (شور)۲:۱۸
حاج محمدرضا بذری – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – روضه پایانی۹:۱۶
حاج منصور ارضی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – روضه۱۱:۴۵
حاج منصور ارضی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – نوحه خوانی۷:۵۶
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – شب شهادت امام صادق علیه السلام – روضه۱۷:۵۹
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – شب شهادت امام صادق علیه السلام – آتیش شعله زد دوباره (زمینه)۷:۲۶
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – شب شهادت امام صادق علیه السلام – تا به کی از سخن عشق گریزان باشم (واحد)۳:۱۵
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – شب شهادت امام صادق علیه السلام – خدایا دلم و با برات حرم تو شاد کن (شور)۵:۱۱
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام – بخش اول روضه۵:۰۰
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام – بخش دوم روضه۱۳:۰۴
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام – بین کوچه های مدینه (زمینه)۶:۳۵
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام – نوح الائمه گفت نوحو علی الحسین (ع)(شور)۱:۲۲
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام – میون اذکار دعا می کردی (واحد)۷:۱۴
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام – خدایا دلم و با برات حرم تو شاد کن (شور)۴:۵۷
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام – روضه۲:۲۶
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام – آن کس که تو را شناخت (شور)۰۰:۴۹
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – غصه دار غم حضرت صادقم (زمینه)۶:۵۵
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – شکسته بالم و از پشت میله های قفس (شور و شعرخوانی)۲:۴۳
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – تا که از عشق حسین نغمه دل سر دادم (شور)۱:۳۶
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – آقا خیلی تنگه دلم دیگه نمی تونم (شور)۸:۲۸
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – دوباره بوی دود از شهر مدینه اومد (واحد)۴:۵۱
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – با بال فرشته خدا روی قلبم نوشته (واحد)۴:۳۸
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – پیر بزرگ طایفه بود و کریم بود (شعرخوانی)۳:۴۴
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – ناجی پل صراطم من عاشق کربلاتم (شور)۶:۱۰
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – ناجی پل صراطم من عاشق کربلاتم (مناجات)۴:۵۴
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – حال درون منفعلم می کند (روضه)۱۸:۱۰
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – منم کسی که بی سر و سامونه (زمینه)۵:۰۹
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – اسیر زلف سیاه تو یا ولی الله (واحد)۳:۰۶
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – کنار حرم پیغمبر (ص)(واحد)۴:۴۹
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – گنبد و بارگات منو کشته (تک)۱:۳۲
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – گنبد و بارگات منو کشته (شور)۴:۰۴
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – بی سرو سامان تو ام یا حسین (ع)(شور)۲:۲۶
حاج محمود کریمی و حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – راس تو می رود بالای نیزه ها (شور)۲:۳۰
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – منبر شرف گرفت ز نام مطهرت (روضه)۲۰:۵۱
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – آن چه که هستم خجلم می کند (واحد)۷:۲۷
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – کنار حرم پیغمبر زمین خاک (زمینه)۸:۵۶
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – ایوون طلات من رو کشته (شور)۶:۵۲
سید رضا نریمانی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – روضه۱۹:۴۴
سید رضا نریمانی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – یه پیرمرد افتاد جوونا دارند میخندند (زمینه)۵:۵۳
سید رضا نریمانی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – تو گریه هام چشاما دریا میکنم (واحد)۵:۲۴
سید رضا نریمانی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – آرزوم اینه یا دمشق یا کربلا باشم (سنگین)۶:۵۹
سید رضا نریمانی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – عشق قیمت نداره (شور)۴:۲۶
حاج محمد یزدخواستی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – روضه۱۵:۲۰
حاج محمد یزدخواستی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – سر ناسازگاری داره مدینه (زمینه)۶:۲۴
حاج محمد یزدخواستی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – دل بی قراره آروم نداره (شور)۲:۵۰
حاج محمد یزدخواستی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – غریبم من غم نصیبم من (واحد)۵:۴۷
حاج محمد یزدخواستی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – حرف او عشق است (سنگین)۳:۲۱
حاج محمد یزدخواستی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – شب آخره بی تابم (شور)۳:۰۸
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – کنار سجاده نشسته (زمینه)۶:۰۲
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – آسمان است و زمین دور سرش می گردد (واحد)۷:۴۲
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – ای که گفتی از غمت دردم دوا می کنی (واحد سنگین)۲:۵۳
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – حرمت خواهش چشمای منه (شور)۵:۵۷
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم (شور)۱:۲۷
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – حب الحسین (ع)(مناجات)۱:۲۴
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – بخش اول روضه۹:۲۵
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – بخش دوم روضه۱۱:۵۲
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – کنار سجاده نشسته (زمینه)۶:۰۱
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – آقا فدای غربت مزارت (واحد)۳:۲۶
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – مادر فدای قبر بی نشانت (واحد)۵:۴۴
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – وقت پرواز شده بال سفر می خواهد (واحد)۲:۲۳
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – حرمت خواهش چشمای منه (شور)۶:۰۳
کربلایی وحید یوسفی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – راه جنت حرمه بزم محبت حرمه (شور)۴:۲۳
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – پدر خاک کجایی (شور و نغمه)۳:۳۴
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – مدح امیرالمومنین علیه السلام۴:۳۰
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – روضه۲۷:۱۹
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – دست به دست هم میدیم آقا (زمینه)۱۲:۱۷
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – یا حضرت صادق (ع) (واحد)۹:۴۱
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – کربلا داری (شور)۳:۱۲
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – ای به سر کوی تو (شور)۶:۴۰
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – روضه۳:۳۴
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – مادر تو دل من یه دنیا غمه (زمینه)۱۲:۲۸
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – سلام من به زینب و سلام من به گنبدش (شور)۶:۱۷
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – نه رواقی نه گنبدی (شور)۳:۰۱
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – پیر مردی بین آتش از نوا افتاده است (واحد)۵:۳۴
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – مظهر العجائب اسدالله غالب (واحد)۴:۱۲
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – من فقط میخوام یه جوری دور و برت باشم (شور)۵:۳۰
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – روضه۱۲:۲۱
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – می باره چشمامون امشب (زمینه)۵:۴۱
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – من مستم و عاشق (شور)۱:۵۷
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – ای آرامش دریا (شور)۲:۱۳
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – قید دنیا رو زدم (شور)۴:۱۲
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه (شور)۶:۰۵
حاج مهدی مختاری – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – پیرمردی که حضرت جبریل (واحد)۴:۰۴
حاج مهدی مختاری – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – یا حبیبی یا حسین مولا علم الهدی (شور)۳:۵۴
حاج سعید و محمد حسین حدادیان – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – مظلوم وا اماما (زمینه)۲:۳۲
کربلایی محمد حسین حدادیان – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – بازم آتیش و حرم (زمینه)۳:۳۰
کربلایی محمد حسین حدادیان – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – قرار ما شب جمعه ها کربلا (شور)۵:۰۹
کربلایی محمد حسین حدادیان – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – ذکر شاه بی سره زینب (س)(شور)۴:۵۶
کربلایی حسن حسینخانی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – روضه۲۳:۱۹
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – مادر تو دل من یه دنیا غمه (زمینه)۹:۰۰
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – کل یوم عاشورا (شور و ذکر)۱۱:۰۷
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – بین روضه توام که دلم پر گرفته (واحد)۵:۱۸
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – همه دنیامه کرببلا (واحد)۶:۴۹
حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – شادی هر دو جهان (واحد)۲:۰۶
حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – دودمه و شور۲:۵۵
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – حرارت فی قلوبی (شور)۴:۴۶
حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – محشر نشون میدم عشق و (شور)۳:۰۷
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – مظهر العجائب (شور)۶:۳۱
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – بنا شده است زمین و زمان به نام علی (ع)(شعرخوانی)۹:۴۳
کربلایی حسن حسینخانی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – روضه حضرت عباس علیه السلام۳:۰۶
حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۵ – شهادت امام صادق علیه السلام – آینه باکی نداره از سنگ (روضه)۲:۰۷
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – داره میریزه چشمام بارون نم نم (زمینه)۷:۱۷
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – بی تو من آقا گرفتارم (شور)۴:۵۵
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – چقدر اشک چقدر غم برای حرم (شور)۵:۱۳
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – تو که باشی دلم دیگه نمیلرزه (شور)۶:۰۳
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – مهدی دلش در ماتمه (زمینه)۵:۵۵
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – خورشید و نورش پیشت مثه فانوسه (شور)۴:۵۲
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – یه لحظه هایی توی زندگیمون هست (شور)۸:۴۷
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – این اولین بار نیست مدینه رو ماتم گرفته (واحد)۱۰:۳۸
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – باز تو دلمه یه غمه بی کرون (زمینه)۳:۰۰
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – نه حرم داره نه رواقی (زمینه)۲:۴۶
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – همه ی دنیامو بگیر نگیر ازم نگاهتو (شور)۳:۰۳
کربلایی نریمان پناهی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – حسینم ای بی سر (واحد)۳:۲۶
حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – بار سفر چون از خیمه بستم (واحد)۲:۵۰
کربلایی نریمان پناهی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – آیا تویی عزیز پیمبر (ص)(واحد)۳:۱۴
کربلایی نریمان پناهی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – آسوده شدم خصم ستمکار مرا کشت (واحد)۲:۰۸
حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – از ده آباد ما ویرانه می ماند به جا (واحد)۳:۲۶
کربلایی نریمان پناهی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – حسین جانم (شور و ذکر)۱:۴۵
کربلایی نریمان پناهی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – ای یار زینب سالار زینب (س)(شور)۲:۳۴
کربلایی نریمان پناهی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – تنگه غروبه بالای گودال (شور)۲:۱۳
کربلایی نریمان پناهی و حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – بوی غربت همیشه می آید (شور)۱:۳۲
کربلایی نریمان پناهی و حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – سالار زینب (س)(شور)۳:۲۱
کربلایی نریمان پناهی و حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – پناه حرم کجا داری میری (شور)۳:۲۵
حاج میثم مطیعی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – روضه۲۵:۳۱
حاج ابوذر بیوکافی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – روضه۹:۴۸
حاج ابوذر بیوکافی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – از این زمونه سیرم، ای مدینه دلگیرم (زمینه)۸:۱۶
حاج میثم مطیعی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – یا حسین کاری کن یار تو باشم، مایه ی فخر شما شم (شور)۴:۳۹
حاج ابوذر بیوکافی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – تو شبای بی قراری، وقتی اشکام سرازیره (شور)۲:۵۶
حاج میثم مطیعی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – مژده ی یوسف به کنعان آمده، در کویر تشنه باران آمده (شور برای شهدا)۷:۳۱
حاج ابوذر بیوکافی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – از فراغت چشم هایم، غرق باران می شود (غزل)۳:۲۳
حاج نریمان پناهی – سال ۱۳۹۴ – شام شهادت امام صادق علیه السلام – ای حسینم ای بی سر حسین عریان پیکر (واحد)۱۰:۱۲
حاج نریمان پناهی – سال ۱۳۹۴ – شام شهادت امام صادق علیه السلام – آسمان را دیدی و بی حال افتادی زمین (واحد)۴:۱۳
حاج نریمان پناهی – سال ۱۳۹۴ – شام شهادت امام صادق علیه السلام – ای پیکر برهنه بی سر حسین من (واحد)۴:۱۹
حاج نریمان پناهی – سال ۱۳۹۴ – شام شهادت امام صادق علیه السلام – زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست (تک)۱۰:۰۱
حاج نریمان پناهی – سال ۱۳۹۴ – شام شهادت امام صادق علیه السلام – پناه حرم یه مادری داره به صورتش میزنه (شور)۷:۱۰
حاج نریمان پناهی – سال ۱۳۹۴ – شام شهادت امام صادق علیه السلام – حسین جانم حسین جانم (شور)۷:۳۸
حاج نریمان پناهی – سال ۱۳۹۴ – شام شهادت امام صادق علیه السلام – برادر جان سلیمان زمانی ای حسین جان (زمزمه)۱۵:۰۶
حاج نریمان پناهی – سال ۱۳۹۴ – شام شهادت امام صادق علیه السلام – خداوندا علمدارم نیامد یگانه یاورو یارم نیامد (تک)۱۰:۱۲
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – یاحسین غریب مادر تویی ارباب دل من (شور)۱:۳۵
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – حرم تو بیت الله مولا اباعبدالله (واحد)۵:۳۴
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – من کوبتر جلد روضه هام، این شده آقا تقدیرم (شور)۵:۳۴
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – از وقتی شدم شیدای حرم شده مونسم (شور)۳:۵۲
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – مناجات و روضه۲۴:۵۰
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – نه حرم داره نه رواقی نه گنبدی نه چراغی (زمینه)۱۲:۵۴
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – نه حرم داره نه رواقی (شور)۴:۴۷
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – کرب و بلا رویاییه (شور)۵:۰۷
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – روضه۵:۰۸
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – پناه حرم یکی داره تو صورتش میزنه (شور)۵:۲۴
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – السلام علیک یا اباعبدالله (شعر خوانی)۷:۰۸
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – السلام ای حجت حق بر زمین، حضرت صادق امام المومنین (واحد)۷:۵۴
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – هر که در دوست فنا گشت بقایی دازد (واحد)۴:۳۹
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – فاطمه ایم عاشق حیدر کرارم از عدوی مرتضی (واحد)۵:۱۳
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – حمله های او دلیل فتح خیر شد (تک+شور)۳:۲۱
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – همه دنیامو بگیر نگیر ازم نگاهتو (شور)۶:۵۴
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – کی میتونه غیر از تو مرحم دردام باشه (شور)۵:۰۰
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – نوکر خوبی نبودم خودمم میدونم آقا (شور)۴:۰۴
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – مگه چی به غیر این حسین حسینا میمونه (شور)۳:۴۶
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – کربلای معلا ای مقام تو والا (شور)۳:۵۹
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – ای اهل حرم میر و علمدار نیامد (دودمه)۵:۲۸
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – درد مرا طبیب علی دوا علی (شعر خوانی)۹:۴۶
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – حال من روبه راه نمیشه این چشام دیگه وا نمیشه (زمینه)۹:۵۶
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – مناجات و روضه۲۰:۳۵
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – بقیع حال عجیب مزار خاکی حبیب (زمینه)۱۴:۲۱
حاج محمد کمیل – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – مظلوم وا اماما مظلوم وا اماما (واحد)۷:۲۷
حسین طاهری – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – چون انتخاب حسین از دعاهای مستجاب حسین (واحد)۴:۴۹
حسین طاهری – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – الا یا اهل العالم قال العابس (شور)۴:۰۳
حاج محمد کمیل – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – لیلایی انا مجنون انت مولا و اناالعبد (شور)۶:۳۰
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – شعرخوانی۵:۵۶
حاج منصور ارضی – سال ۱۳۹۴ – روز شهادت امام صادق علیه السلام – مناجات و روضه ۱۰:۲۸
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام – چه ظلم ها که به اولاد مصطفی کردند (روضه)۷:۳۰
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام – شدی شهید ولی پیکر تو دست نخورد ( روضه )۹:۰۷
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام – بلند گریه می کنم برات ( زمینه )۶:۲۷
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام – دومین بار است در شهر نبی در سوخته ( واحد )۳:۲۶
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام – وای پیمونه دل من سر اومد ( واحد )۴:۱۶
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – ظهر شهادت امام صادق علیه السلام – لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد ( شور )۲:۴۹
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۴ – شام شهادت امام صادق علیه السلام – بازهم نوبت مدینه شد (روضه)۱۰:۵۹
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۴ – شام شهادت امام صادق علیه السلام – یک نفر در میان گودال (روضه)۱۱:۴۵
حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۴ – شام شهادت امام صادق علیه السلام – یه اباعبدالله رفته از حال (زمینه)۷:۱۴
حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۴ – شام شهادت امام صادق علیه السلام – آن دم برید ن از حسین دل (ادامه+واحد)۱۰:۵۶
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۴ – شام شهادت امام صادق علیه السلام – عاشق تو بی قراره کربلا کربلا (واحد)۱۰:۱۵
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۴ – شام شهادت امام صادق علیه السلام – کاش یادم نره کی بودم آقا تا قبل (شور)۱۱:۴۵
حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۴ – شام شهادت امام صادق علیه السلام – ای ساربان آهسته ران کآرام جان (شور)۱۰:۲۳
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – باز هم نوبت مدینه شد (روضه)۱۳:۵۴
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – نه حرم داره نه رواقی (زمینه)۱۹:۴۸
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – همه دنیامو بگیر نگیر ازم نگاهتو (شور)۶:۱۷
حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – حسین وای حسین وای (نوا)۵:۲۲
حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – پر بزن سر ای سینه بر دل (واحد)۳:۳۱
حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – از ده آباد ما ویرانه می ماند بجا (واحد)۳:۴۷
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – به سرم شور کربلا دارم (واحد)۹:۰۳
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – عمر ما به عشق ناب مرتضی سر شد (واحد)۶:۵۹
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – شعر خوانی۷:۱۵
حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – ته گودال فقط پیکر مانده و من (شور)۵:۰۵
حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – آبروی دو عالم آبروی دو عالم (شور)۲:۸۲
حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – دنیای من آقای من (شور)۱:۲۸
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – یادم نره کی بودم آقا (شور)۴:۱۵
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – با این خدا هر آنکه طرب شد ضرر نکرد (شعر خوانی)۵:۳۶
حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – ای زینت دوش نبی روی زمین جای تونیست (شعر خوانی)۱:۳۳
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – روضه۳۱:۲۶
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – بازم در و آتش کینه (زمینه)۱۰:۳۴
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – میدونی کربلا چه وقت دیدن داره (شور)۱:۵۸
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – نشسته ای تو با سر به دامان من (شور)۵:۴۷
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – یه کاری کن که قلبم (شور)۴:۰۰
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – شب شهادت امام صادق علیه السلام – بیاموزند تا در مکتبت مردم صداقت را (مدح+روضه)۱۶:۴۹
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – شب شهادت امام صادق علیه السلام – روضه امام صادق (ع)۷:۳۴
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – شب شهادت امام صادق علیه السلام – آی پیمونه دل من سر اومد سر اومد ( زمینه )۷:۲۱
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – شب شهادت امام صادق علیه السلام – نوح الائمه گفت نوحوا علی الحسین ( شور )۱:۱۵
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – شب شهادت امام صادق علیه السلام – سینه لبریز شد آخر ز شرار جگرم ( واحد )۲:۴۲
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – شب شهادت امام صادق علیه السلام – گریه دوای اشتیاق قلب عاشق ( واحد )۶:۵۴
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – شب شهادت امام صادق علیه السلام – امام صادق فدای تو ( تک )۵:۱۰
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – شب شهادت امام صادق علیه السلام – ای آب حیات یا اباعبدالله ( زمزمه )۳:۰۴
حاج سعید حدادیان – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – روضه۱۰:۳۶
حاج سعید حدادیان – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – روضه امام صادق علیه السلام۱۱:۲۸
محمد حسین حدادیان – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – مادر ببین جونم به لب اومده (زمینه)۴:۲۶
محمد حسین حدادیان – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – حرف غمت که باشه شادی حرامم میشه (شور)۵:۰۸
برادر وحید یوسفی – سال ۱۳۹۴ – شهادت امام صادق علیه السلام – محاله از تو آقا یه لحظه دل بریدن محاله (شور)۴:۳۵
حاج حسین سیب سرخی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – از لحظه ای که با تو شدم آشنا حسین (شور)۳:۰۰
حاج حسین سیب سرخی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – حسین جانم (شور)۴:۴۸
حاج محمود استاد باقر – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – یا ثارالله شاه یا اباعبدالله (واحد)۴:۲۸
حاج حسین سیب سرخی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – شبی که از همه سو ریختند در خانه (واحد)۶:۱۵
حاج محمود استاد باقر – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – کشید بند طناب و (واحد)۳:۰۶
حاج حسین سیب سرخی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – روضه ۱۱:۰۳
حاج حسین سیب سرخی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – بازم توی قلب شهر (زمینه)۱۰:۲۳
حاج حسین سیب سرخی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – آقا منم گدای قدیمی این درم (واحد)۴:۵۰
حاج ابراهیم رحیمی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – معشوق رویای لیلا (شور)۵:۰۹
حاج ابراهیم رحیمی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – چی میشه تیر محبت (شور)۵:۴۰
حاج حسین سیب سرخی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – پناه حرم کجا داری می ری (شور)۵:۱۲
حاج حسین سیب سرخی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – گلو بریده (شور) ۲:۲۴
حاج حسین سیب سرخی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – ای اهل حرم (تک)۷:۳۳
حاج ابراهیم رحیمی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – شعر خوانی۲:۰۵
حاج حسین سازور – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – روضه۲۷:۱۰
حاج حسین سازور – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – من و اشکی مثل بارون (زمینه)۱۵:۵۹
حاج حسین سازور و محمد حسین حدادیان – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – چشم گریون می باره (شور)۴:۰۰
حاج سعید حدادیان – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – سری به نیزه بلند است (شور)۹:۳۴
محمد حسین حدادیان – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – تو به روم نیار (شور)۲:۴۸
حاج حسین سازور – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – روضه۳:۵۴
حاج محمود کریمی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – روضه۲۳:۲۷
حاج محمود کریمی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – دلم خونه از زمونه (زمینه)۵:۲۰
حاج محمود کریمی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – در هوای تو من هوایی ام (شور)۹:۴۵
حاج محمود کریمی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – بگذارید که از خانه عبا بردارد (واحد)۴:۰۹
حاج عبدالرضا هلالی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – دارد میان هیئت خود گریه می کند (واحد)۴:۳۱
حاج روح الله بهمنی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – آقا ببین چشم ترم (واحد)۷:۰۸
حاج روح الله بهمنی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – الله الله الله ، یا حسین ثارالله (تک)۲:۲۵
حاج روح الله بهمنی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – کربلا سرزمین مادری (شور)۵:۱۵
حاج عبدالرضا هلالی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – شفق حسین، نور فلق حسین (شور)۴:۱۳
حاج روح الله بهمنی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – بارونه اشک من آب فراته (شور)۳:۳۸
حاج عبدالرضا هلالی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – آقا گدای دربارم (شور)۷:۵۶
سید مجید بنی فاطمه – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – رها کنید دگر صحبت مداوا را (روضه)۶:۴۴
سید مجید بنی فاطمه – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – ما بی وجود لطف تو (روضه)۸:۲۳
سید مجید بنی فاطمه – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – روضه امام صادق (ع)۱:۱۹
سید مجید بنی فاطمه – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – بازم توی قلب شهر (زمینه)۱۱:۱۸
سید مجید بنی فاطمه – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – حالا که من از حرم دورم (شور)۶:۱۰
سید مجید بنی فاطمه – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – شب های جمعه فاطمه (شور)۷:۰۲
حاج محمود کریمی – شب شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – کویر تشنه شده قلبم، ای سحاب بیا (روضه)۱۲:۴۴
حاج محمود کریمی – شب شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – دلم خونه از زمونه (زمینه)۸:۱۱
حاج محمود کریمی – شب شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند (روضه)۱۳:۰۸
کربلایی هادی شاهرودی – شب شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – در هر مصیبت و محنی فبک للحسین (واحد)۵:۱۳
حاج محمود کریمی – شب شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – بگذارید که از خانه عبا بردارد (واحد)۴:۳۸
حاج محمود کریمی – شب شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – در هوای تو من هوائی ام (شور)۶:۰۳
حاج محمود کریمی – شب شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – کربلایی هادی شاهرودی : همیشه یه رسمه (شور)۷:۵۲
حاج محمود کریمی – شب شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – همین است و همین است (مدح امیرالمومنین علیه السلام)۷:۰۰
حاج سعید حدادیان – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – روضه۲۴:۲۹
حاج محمد رضا طاهری – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – روضه۹:۴۸
حاج محمد رضا طاهری – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – می گیره شعله زبونه (زمینه)۷:۲۶
محمد حسین حدادیان – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – وصیت مادرمون بود (شور)۵:۰۱
حسین طاهری – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – دوباره دلتنگی (شور)۷:۰۳
حاج عبدالرضا هلالی و کربلایی حنیف طاهری – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – غریب امام صادق (شور)۱۱:۴۲
حاج عبدالرضا هلالی و کربلایی حنیف طاهری – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – (شور ، واحد)۱۱:۰۱
حاج عبدالرضا هلالی و کربلایی حنیف طاهری – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – از غمت دلم جدا نمیشه (واحد)۹:۱۲
حاج محمود کریمی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – دلیل خون گریه هات روضه شقایق (زمینه)۸:۲۰
حاج محمود کریمی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – باز هم نوبت مدینه شد و (روضه)۸:۳۰
حاج محمود کریمی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – شرم از سن و این محاسن کن (روضه)۱۲:۳۹
حاج محمود کریمی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – احیاء نمود دین الهی ز باورش (واحد)۶:۱۰
حاج محمود کریمی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – این کشته فتاده به هامون حسین توست (شور)۸:۱۴
حاج محمود کریمی – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – من کیستم گدای تو یا ثامن الحجج (مناجات با امام رضا علیه السلام)۴:۳۲
حاج مهدی سلحشور – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – کاش من هم به لطف مذهب نور (روضه)۱۱:۵۹
حاج مهدی سلحشور – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – نفسم داره بند میاد (زمینه)۷:۵۹
حاج مهدی سلحشور – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – پر می زنم دم به دم (شور)۴:۴۰
حاج مهدی سلحشور – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – به گوش می رسه این روزا (شور شهدا)۵:۲۰
حاج مهدی سلحشور – شهادت امام صادق علیه السلام سال ۹۳ – که می داند علی کیست (مدح امیرالمومنین علیه السلام)۴:۱۰
همخوانی در رثای امام جعفر صادق (ع)-در کوچه های مدینه طوفان ماتم گرفته۰۲:۳۲
محمود کریمی-کلیپ تصویری (سهل خراسانی دم از ایثار جان زد)۰۶:۵۲
محمود کریمی و سید مجید بنی فاطمه-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش یازدهم-مناجات۰۴:۳۴
محمود کریمی و سید مجید بنی فاطمه-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش یازدهم-مناجات۰۴:۳۷
عبدالرضا هلالی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش نهم-واحد (بعد بسم الله رحمن الرحیم…)۰۱:۴۶
محمود کریمی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش هشتم-واحد (جگری شعله شد و سوخت و خاکستر شد…)۰۷:۲۰
روح الله بهمنی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش هفتم-واحد (امشب بقیع دلم رو میسوزونه…)۰۵:۵۹
محمود کریمی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش هفتم- شور (رحم کن بر دلم که مسکین است…)۰۷:۵۶
محمود کریمی و سید مجید بنی فاطمه-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش ششم-شور (آقا ببین بیتابم…)۰۷:۴۷
محمود کریمی و سید مجید بنی فاطمه-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش ششم-شور (آقا ببین بیتابم…)۰۷:۴۷
محمود کریمی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش ششم-تک ضرب (باز گرفته دلم برای مدینه…)۰۵:۳۰
محمود کریمی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش پنجم-واحد (جگری شعله شد و سوخت و خاکستر شد…)۰۳:۲۳
محمود کریمی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش چهارم-شور (نوح الائمه گفت: نوحوا علی الحسین…)
محمود کریمی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش چهارم-شعرخوانی (دوباره هیزم آتش…)۰۲:۳۹
محمود کریمی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش سوم-زمینه (السلام علیک یابن خیر البشر…)۱۳:۴۴
سید مجید بنی فاطمه-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش سوم-زمینه (شده مدینه باز غم انگیز به داغ بقیع امون از این مصیبت…)۰۸:۳۵
سید مجید بنی فاطمه-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش دوم-روضه (دل زمین آسمون خونه دوباره حالمون پریشونه…)۰۷:۲۵
محمود کریمی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش دوم-روضه (کاش می شد بگذارند مهیا گردد…)۱۶:۱۱
محمود کریمی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش اول-روضه (آسمان است و زمین دور سرش می گردد…)۱۸:۴۰
محمود کریمی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش اول-روضه۰۵:۳۸
محمدرضا طاهری-شب شهادت امام جعفر صادق (ع)-بخش نهم-شور و مناجات (السلام یا شاه با وفا…)۰۸:۵۹
محمود کریمی-شب شهادت امام جعفر صادق (ع)-بخش هشتم-شور (یا کاشف الکرب عن وجه الحسین…)۰۹:۰۵
محمود کریمی-شب شهادت امام جعفر صادق (ع)-بخش هفتم-سه ضرب (شورش محتشم توئی)۰۳:۲۰
محمود کریمی-شب شهادت امام جعفر صادق (ع)-بخش ششم-سنگین واحد (شکر خدا که شدم گدای مدینه…)۰۷:۴۷
محمود کریمی-شب شهادت امام جعفر صادق (ع)-بخش پنجم-شور (شکر خدا که شدم گدای مدینه…)۰۳:۴۲
محمود کریمی و محمدرضا طاهری-شب شهادت امام جعفر صادق (ع)-بخش چهارم-زمینه (غریب آقام غریب آقام…)۱۵:۵۰
محمود کریمی و محمدرضا طاهری-شب شهادت امام جعفر صادق (ع)-بخش چهارم-زمینه (غریب آقام غریب آقام…)۱۵:۵۰
محمود کریمی-شب شهادت امام جعفر صادق (ع)-بخش سوم-روضه۰۶:۳۰
محمدرضا طاهری-شب شهادت امام جعفر صادق (ع)-بخش دوم-روضه۱۱:۱۸
محمدرضا طاهری-شب شهادت امام جعفر صادق (ع)-بخش اول-روضه۱۴:۰۵
حاج مهدی منصوری-مناجات و روضه حضرت امام صادق(ع)(خلقت ما که امر ازلیست)۲۰:۲۸
روضه و شعر خوانی-همه هست آرزویم که ببینم از تو روئی(مراسم شب شهادت امام صادق(ع) – بخش اول)۰۸:۴۷
شعر و روضه-در شب غصه دلم رنگ سحر میخواهد(مراسم شب شهادت امام صادق(ع)-بخش دوم)۱۸:۴۳
دونه دونه اشکاتو نذر حرم کرامت کن(مراسم شب شهادت امام صادق(ع) – بخش سوم-محمد صمیمی)۱۱:۲۲
سنگین-روز سفید سمت شب تار میرود(مراسم شب شهادت امام صادق(ع) – بخش چهارم)۰۲:۴۳
سنگین-پر از شمیم بهشت است منبرت آقا(مراسم شب شهادت امام صادق(ع) – بخش پنجم)۰۴:۰۲
شور سه ضرب-بسم جنون(مراسم شب شهادت امام صادق(ع) – بخش ششم)۰۳:۵۴
سنگین-گریه بر آن کشته کنم که بر آن ارض و سما گریه کرد(مراسم شب شهادت امام صادق(ع) – بخش هفتم)۱۰:۰۹
شور-بهونه منی(مراسم شب شهادت امام صادق(ع) – بخش هشتم-مجتبی روشن روان)۰۴:۲۷
شور-تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده(مراسم شب شهادت امام صادق(ع) – بخش نهم)۰۴:۵۷
غریب امام صادق ۰۶:۰۷
اگه راه خونتو بلد نبودم۰۴:۵۶
ای روی تو قبله خلایق۰۸:۴۹
من پهلوانی دست بسته۰۸:۰۸
اگه راه خونتو بلد نبودم اگه هیچ موقع تو رو نمی شناختم۰۷:۰۵
من و جدا شدن از کوی تو خدا نکند۰۴:۳۶
ای حسینیه دار روضه های غروب محرم۱۱:۱۴
دارم وصیت می کنم دیگه تمومه کار من۰۸:۱۰
واویلا یا رسول الله۰۶:۲۰
ای وای مادر تنها و بی حبیبم۰۷:۳
بنبی عربی و رسول مدنی۰۴:۳۵
باز هواییم کن هر چی دارم ازم بگیر کربلاییم کن۱۳:۰۶
مامنتظریم از سفر برگردی۱۱:۳۷
ای روی تو قبله خلایق۱۹:۱۲
مناجات۰۳:۵۲
دم۰۳:۲۸
روضه۱۰:۰۷
زمینه۰۷:۳۱
زمینه- واحد-همان امام غریبی که شانه اش خم بود۰۵:۰۴
شور۱۱:۴۳
مناجات۰۳:۵۲
روضه امام صادق علیه السلام۱۷:۲۵
شیخ الائمه کنزالحقائق۱۴:۳۹
مدینه بوی گل لاله می ده۱۶:۰۷
اگه یه روز آقا حرمتو ببینم۴:۴۱
یاد امام و شهدا دلو می بره کرب و بلا۱۲:۴۳
روضه و مناجات۱۱:۱۹
خاک شلمچه ، خاک فکه۱۷:۲۴
سینه پر از درد مثل گلشن لاله۱۰:۵۴
غم رو دلم می شینه۱۳:۲۶

 

ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدم است۹:۰۰
با دل خونین شبا از گل شقایق می خونم۴:۵۰
آه و واویلا۸:۳۹
ای وای آقام ای وای۵:۱۹
شب بود و مثل روز ولی آقام میدید که مادر دنبال حیدر میدوید۸:۰۵
گدای این درم و دولتم تهی دستیست۸:۲۹
به هر کجا نگرم جای پای یار من است۱۰:۳۷
حال و هوای جبهه ها یادش بخیر۹:۵۲
نگاهم سمت آسمونه۴:۰۴
میرسد بوی درد و ماتم۶:۰۷
نوشته به روی دیوار بقیع خدایا چه غربتی داره بقیع۹:۱۳
یاد میکرد از ان لحظه که جان بر لب بود۱۳:۲۵
روضه امام صادق علیه السلام۸:۴۲
ماه در ابر نشسته چه شده پنهانی۹:۴۰
مناجات با امام زمان علیه السلام۷:۵۴
خو گرفته دلم با غم تو حسین ۴:۴۳
نور چشم ترم تو حسین نور دیده ای۹:۲۶
روضه ام شعله به دامان ثریا زده است۷:۴۳
ای تشنه لب حسین۱۰:۱۷
روضه امام صادق علیه السلام۶:۳۰
آی اهل عالم بدونین عمویی دارم نمیدونید که چقدر مهربونه۱۰:۳۳
حسین وای ۵:۳۵
مظلوم آقام آقام آقام۷:۵۵
واویلا واویلا۹:۲۶
روضه کربلا۶:۵۲
روضه امام صادق علیه السلام ۱۱۰:۱۲
این چشمها که محروم از یک نگاه یار است۹:۲۰
باز نشسته دلم به پای مدینه۵:۴۳
آسمان است و زمین دور سرش می گردد۵:۰۱
دلم دوباره شبیه محشره۴:۴۵
مظلوم امام صادق۹:۱۰
خواب دیدم که پشت پنجره ها روبروی بقیع گریانم۷:۱۵
علم عالم در اختیار شماست۶:۲۸
کاش من هم به لطف مذهب نور۷:۵۳
کربلای تو دلمو برد۷:۲۵
روضه شهادت امام صادق علیه السلام۱۳:۵۸
از غمت آتیش زدی تو هر دم۴:۳۰
یا ثارالله،یا وجه الله …۴:۳۲
رقیه داره، عباس را …۲:۵۵
ای آقای جوانان بهشتی۵:۳۰

 

داغ صادق(ع)۰۱:۵۴
غربت صادق۰۲:۱۴
کنج بقیع۰۲:۳۱
یارب توئی با خبر از حال دلم۰۵:۰۴
زهر جفا۰۱:۲۸
پیرمردی که حضرت جبریل سائل قدرت نگاهش بود۱۵:۳۲
سهل خراسانی دم از ایثار جان زد۱۷:۲۵
سینه زنی واحد(شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان)۰۴:۳۵
سینه زنی واحد(همان امام غریب که شانه اش خم بود)۰۴:۴۱
سینه زنی شور و مناجات(مظلوم وا اماما مسموم وا اماما)۰۴:۴۰
سینه زنی واحد(مادر بیا و گره وا کن از کارم امشب)۰۴:۴۰
زمینه شروع سینه زنی(جامه تمام ملائکه …)۰۷:۳۸
روضه خوانی(جگرت تیر میکشد آقا)۰۳:۱۰
غزل مصیبت(باز گرفته دلم برای مدینه)۱۴:۲۹
نوحه سنگین -شد لحظه وصالت تا اوج بی کرانه۰۹:۴۸
نوحه سنگین- عشق بیچاره توئی عاشق بیچاره منم – کربلا اللهم ارزقنا۰۹:۲۲

 

 

 

حاج محمود کریمی
ردیفموضوعپخشدانلود

حجم
(KB)

زمان
۱بخش اول روضه امام صادق (ع) (سال ۹۲،جدید)۸,۱۱۵۰۰:۱۱:۲۵
۲بخش دوم روضه امام صادق (ع) (سال ۹۲،جدید)۷,۴۰۰۰۰:۱۰:۲۴
۳السلام علیک یابن خیر البشر (زمینه) (سال ۹۲،جدید)۹,۳۸۴۰۰:۱۳:۱۴
۴دوباره هیزم و آتش دوباره فاجعه ای (شعر خوانی) (سال ۹۲،جدید)۴,۳۶۶۰۰:۰۶:۰۵
۵جگری شعله شد و سوخت و خاکستر شد (واحد) (سال ۹۲،جدید)۳,۷۶۸۰۰:۰۵:۱۴
۶باز گرفته دلم برای مدینه (واحد و تک) (سال ۹۲،جدید)۲,۱۵۲۰۰:۰۲:۵۶
۷رحم کن بر دلم که مسکین است (شور) (سال ۹۲،جدید)۳,۶۹۶۰۰:۰۵:۰۸
۸بهبودیه مریض و شفا فرق می کند (مناجات) (سال ۹۲،جدید)۵,۴۲۵۰۰:۱۱:۲۳
۹تاب دویدن ز پی اسب ندارم (روضه سال ۹۱)۳,۶۰۰۰:۱۰:۱۳
۱۰در شب غصه دلم رنگ سحر میخواهد (روضه سال ۹۱)۳,۸۷۱۰:۱۶:۲۹
۱۱دونه دونه اشکاتو نذر حرم کرامت کن (نوحه، محمد صمیمی سال ۹۱)۲,۴۰۶۰:۰۶:۴۹
۱۲روز سپید سمت شب تار میرود (واحد سال ۹۱)۹۳۶۰:۰۲:۳۸
۱۳منو میسوزونه آتیش کینه (سال ۹۰)۲,۵۵۶۰:۱۰:۵۱
۱۴همان امام غریبی که شانه اش خم بود (سال ۹۰)۱,۲۹۸۰:۰۳:۳۹
۱۵دل من باز روضه می خواند (سال ۹۰)۳,۸۲۴۰:۱۰:۵۱
۱۶جامه ی تموم ملائک آسمون سیاهه (سال ۸۹)۱,۵۹۴۰:۰۴:۳۰
۱۷شفق رنگ چشمای صادق (سال ۸۹)۲,۲۶۱۰:۰۶:۲۴
۱۸جگری شلعه شد و سوخت (سال ۸۸)۲,۸۸۳۰:۰۸:۱۰
۱۹مرثیه خوانی – سال ۸۷۱,۵۶۱۰:۱۰:۳۷
۲۰روضه – سال ۸۷۱,۲۴۹۰:۰۸:۲۹
۲۱ای وای آقام ای وای – سال ۸۷۷۸۵۰:۰۵:۱۹
۲۲روضه برای غریبیه امام صادق می خونم – سال ۸۷۷۱۵۰:۰۴:۵۰
۲۳بال فرشته از خاک پای مدینه در کفنم تربت بقیع بگذارید۵,۸۴۸۰:۱۶:۳۷
۲۴یه مدینه یه بقیعه یه امامی که حرم نداره۱,۹۸۷۰:۰۸:۲۷
۲۵حضرت صادق مگر فرزند پیغمبر نبود۱,۱۶۰:۰۵:۰۵
۲۶من که چون گل در کف خار و خس افتاده ام۱,۰۸۷۰:۰۸:۴۵
۲۷مسموم وا اماما، شهید وا اماما۱,۲۳۸۰:۰۹:۵۹
۲۸من که آیینه صدق داورم۳,۳۶۸۰:۰۹:۲۳
۲۹اگه چه سال های سال رنج بی امان دیدم ..۴,۶۴۸۰:۱۳:۰۰

 

 

۲. سید مهدی میرداماد
ردیفموضوعپخشدانلود

حجم
(KB)

زمان
۱روضه امام صادق و سیدالشهدا علیهما السلام (سال ۹۲،جدید)۵,۲۵۵۰۰:۱۱:۰۲
۲نفسم داره بند میاد ، دیگه لحظه های آخره (زمینه) (سال ۹۲،جدید)۲,۶۰۴۰۰:۰۵:۲۳
۳الهی یه روز براتون حرم بسازیم (سنگین) (سال ۹۲،جدید)۲,۲۱۶۰۰:۰۴:۳۳
۴ای کاش که مرغ باغ افلاک شوم (واحد) (سال ۹۲،جدید)۱,۲۲۲۰۰:۰۲:۲۶
۵مهربونی هاتو یادم نمیره ارباب (شور) (سال ۹۲،جدید)۱,۷۸۹۰۰:۰۳:۳۸
۶روضه حضرت امام صادق (ع) (سال ۹۲،جدید)۱۰,۶۸۳۰۰:۱۵:۰۴
۷عشق تو اصل دلم بهاره (زمینه) (سال ۹۲،جدید)۳,۸۷۹۰۰:۰۵:۲۴
۸الهی یه روزی براتون (واحد سنگین) (سال ۹۲،جدید)۲,۹۷۰۰۰:۰۴:۰۶
۹بهبودیه مریض و شفا (واحد) (سال ۹۲،جدید)۱,۵۸۷۰۰:۰۲:۰۸
۱۰کربلا کربلا حرفای من (شور) (سال ۹۲،جدید)۲,۹۷۵۰۰:۰۴:۰۷
۱۱شبهای روضه حال دعا فرق می کند (مناجات) (سال ۹۲،جدید)۳,۱۴۷۰۰:۰۶:۳۲
۱۲یه داغی رو دلم مونده ، یه آهی رو لب افتاده (روضه) (سال ۹۲،جدید)۴,۲۲۲۰۰:۰۸:۵۰
۱۳برای مدینه به نام امام صادق یه رواقی به نام دارالقلم بسازیم (واحد) (سال ۹۲،جدید)۱,۶۳۶۰۰:۰۳:۱۹
۱۴السلام علی الشیب الخضیب – ذکر نام مقدس سیدالشهدا (سال ۹۲،جدید)۱,۰۷۳۰۰:۰۲:۰۶
۱۵تو که میدونی نوکرت آقا نداره جز تو پشت و پناهی (شور) (سال ۹۲،جدید)۲,۴۱۲۰۰:۰۴:۵۸
۱۶جام چشم من بی تاب پر از غم میشد  (روضه سال ۹۱)۳,۲۹۶۰:۰۹:۲۱
۱۷ذکر لب این آقا وای وای وای مادر (نوحه سال ۹۱)۳,۴۵۷۰:۰۹:۴۹
۱۸تو کوه های غربت بازم شکسته حرمت (جدید ،شالبافان شور سال ۹۱)۴۸۴۰:۰۱:۲۱
۱۹با دل خونین شب ها از گل شقایق میخونم (جدید ،شالبافان واحد سال ۹۱)۱,۳۲۳۰:۰۳:۴۴
۲۰جگری شعله شد و سوخت و خاکستر شد (جدید ، واحد شالبافان واحد سال ۹۱)۱,۶۱۷۰:۰۴:۳۵
۲۱جگری شعله شد و سوخت و خاکستر شد (سال ۹۰)۳,۸۶۲۰:۱۳:۱۰
۲۲پشت در افتاده یاد مادر افتاده (سال ۹۰)۲,۳۶۹۰:۰۶:۴۳
۲۳بغضی توی گلوم نشسته (سال ۹۰)۱,۴۲۳۰:۰۴:۰۱
۲۴وای چه حکایتی ، وای چه زیارتی (سال ۹۰)۳,۱۷۸۰:۰۳:۲۰
۲۵شفق رنگ چشم های صادق (سال ۹۰)۳,۸۹۳۰:۰۵:۲۲
۲۶وا غربتا غریب آقا  (سال ۹۰)۲,۳۱۹۰:۰۶:۳۴
۲۷رساندم به حضور تو قلب عاشق را (سال ۹۰)۱,۶۱۴۰:۰۴:۳۴
۲۸کبوتر دلم همیشه در هوای توست (سال ۸۹)۳,۱۹۷۰:۰۹:۰۴
۲۹دوباره می شود دل من نا امید (سال ۸۹)۱,۹۳۹۰:۰۵:۳۰
۳۰تو چشمهای من پر از ستاره است (سال ۸۹)۱,۳۷۴۰:۰۳:۵۳
۳۱تو چشمهای من پر از ستاره است (سال ۸۹)۸۹۲۰:۰۲:۳۱
۳۲واویلا امون امون از غریبی۲,۴۶۱۰:۰۶:۵۹
۳۳شد لحظه وصالم تا اوج بی کرانه۱,۹۱۶۰:۰۶:۳۱

 

۳. سید مجید بنی فاطمه
ردیفموضوعپخشدانلود

حجم
(KB)

زمان
۱رها کنید دگر صحبت (مناجات) (سال ۹۲،جدید)۲,۳۸۳۰۰:۰۴:۵۴
۲روضه حضرت صادق (ع) (سال ۹۲،جدید)۱,۳۵۷۰۰:۰۲:۴۳
۳دل زمین و آسمون خونه (روضه) (سال ۹۲،جدید)۳,۷۱۰۰۰:۰۷:۴۴
۴شده مدینه باز غم انگیز (زمینه) (سال ۹۲،جدید)۵,۸۸۲۰۰:۱۲:۲۲
۵دل تو دلم دیگه نیست آقا (شور) (سال ۹۲،جدید)۲,۳۶۸۰۰:۰۴:۵۲
۶منم آن ز داغ تو به دریا (سنگین) (سال ۹۲،جدید)۲,۳۲۳۰۰:۰۴:۴۷
۷نشود فاش کسی (مناجات) (سال ۹۲،جدید)۹۵۱۰۰:۰۱:۵۱
۸ای کل علم از دم پاکت روایتی (سال ۹۱)۳,۵۶۲۰:۱۰:۰۷
۹یا حضرت کاشف الحقایق (سال ۹۰)۳,۰۲۰۰:۰۸:۳۴
۱۰دارم وصیت میکنم دیگه تمومه کاره من (سال ۹۰)۲,۰۶۵۰:۰۵:۵۱

 

۴. حاج مهدی سلحشور
ردیفموضوعدانلود

حجم
(KB)

زمان
۱ای طلوعت مژده ی صبح بهار (روضه) (سال ۹۲،جدید)۸,۱۵۸۰۰:۱۷:۱۳
۲روضه حضرت زینب سلام الله علیها (روضه) (سال ۹۲،جدید)۶,۳۸۶۰۰:۰۸:۵۸
۳حاج زمان یعقوبی-تو رو دیدم تو آسمونها (زمینه) (سال ۹۲،جدید)۶,۰۷۸۰۰:۰۸:۳۱
۴یک کودکی در این خانه (شور) (سال ۹۲،جدید)