دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/06/madahi11117.jpg

 

حاج محمود کریمی – صورت زیبای او سوره نون و قلم۰۰:۰۶:۵۵
حاج حسین سیب سرخی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ – ساقی می بده که مرا (مدح) – رعنایی و سیب سرخی۰۰:۱۳:۲۱
حاج حسین سیب سرخی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ -ساقی شبیه ساقی کوثر نیامده (سرود جدید)۰۰:۰۵:۴۹
حاج حسین سیب سرخی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ – خوشبختی یعنی خدا مراقب دلت باشه (شور) – رعنایی و سیب سرخی۰۰:۰۴:۴۰
حاج حسین سیب سرخی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ -شب تولد بارون (سرود جدید) – رعنایی۰۰:۰۲:۴۶
حاج حسین سیب سرخی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ – دم جانانه ام پیوسته (سرود جدید) – رعنایی۰۰:۰۴:۲۱
حاج حسین سیب سرخی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ – یا حسین یا مولانا (سرود جدید)۰۰:۱۷:۱۰
حاج حسین سیب سرخی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ – دل و دین و عقل و هوشم (سرود جدید)۰۰:۰۵:۳۴
حاج حسین سیب سرخی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ -به دستت کرامتت (مدح)۰۰:۱۲:۲۳
حاج حسین سیب سرخی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ – اربابمه اون که (سرود جدید)۰۰:۰۵:۰۰
حاج حسین سیب سرخی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ – شاه شمشاد قدان (سرود جدید)۰۰:۰۴:۰۳
حاج حسین سیب سرخی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ – امشب شب رحمته (سرود جدید)۰۰:۰۹:۰۴
مهدی رعنایی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ – چشمان علی باده ی در خم به به (مدح)۰۰:۰۲:۴۸
مهدی رعنایی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ – من به داشتن آقایی مثل تو می بالم (سرود جدید)۰۰:۰۵:۳۸
مهدی رعنایی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ – دیدن صورت ماه تو چه دیدن دارد (مدح)۰۰:۰۶:۴۰
مهدی رعنایی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ – قمر بنی هاشم شاه علقمه (شور جدید)۰۰:۰۶:۱۸
مهدی رعنایی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ – ذخر الحسین نور دوعین (شور جدید)۰۰:۰۴:۵۴
مهدی رعنایی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ – دل و دلبر اومده سایه ی رو سر اومده (سرود جدید)۰۰:۰۶:۰۵
مهدی رعنایی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ – به نام بانی شور و اشک و گریه (شور جدید)۰۰:۰۱:۴۳
مهدی رعنایی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ – رب الاربابه گوهر نابه (سرود جدید)۰۰:۰۵:۴۷
مهدی رعنایی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ – بر پا شده هر جا مهمونی ارباب (سرود جدید)۰۰:۱۰:۵۹
مهدی رعنایی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷ – دیگه شب غصه هامون به سر اومده (سرود جدید)۰۰:۱۰:۴۵
حاج حسین سیب سرخی – میلاد سرداران کربلا ۱۳۹۷-سلام من به حسین و کربلای حسین (مناجات)۰۰:۰۱:۳۷
حاج حسین سیب سرخی – میلاد سرداران کربلا ۱۳۹۷- ساقی می بده که مرا زیر و رو کند (نغمه خوانی)۰۰:۰۲:۵۸
حاج حسین سیب سرخی – میلاد سرداران کربلا ۱۳۹۷- ساقی شبیه ساقی کوثر نیامده (شور جدید)۰۰:۰۴:۰۴
حاج حسین سیب سرخی – میلاد سرداران کربلا ۱۳۹۷- ارباب اون که روح لحظات بندگیمه (شور جدید)۰۰:۰۵:۵۸
حاج حسین سیب سرخی – میلاد سرداران کربلا ۱۳۹۷- امشب شب رحمته (سرود جدید)۰۰:۱۳:۱۵
حاج حسین سیب سرخی – میلاد سرداران کربلا ۱۳۹۷- ای صاحب علم ای پور کرم (سرود جدید)۰۰:۰۳:۳۰
حاج حسین سیب سرخی – میلاد سرداران کربلا ۱۳۹۷- به چشم تو غیرت (مدح)۰۰:۱۱:۰۶
حاج حسین سیب سرخی – میلاد سرداران کربلا ۱۳۹۷- یا عباس ادرکنی عباس (سرود جدید)۰۰:۰۷:۲۴
حاج حسین سیب سرخی – میلاد سرداران کربلا ۱۳۹۷- شاه شمشاد قدان (سرود جدید)۰۰:۰۴:۱۸
حاج مهدی اکبری – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷- دارد ز دور دست سپهدار میرسد (شور)۰۰:۰۴:۱۱
حاج مهدی اکبری – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷- یل با غیرت اباالفضل (سرود جدید)۰۰:۰۴:۰۹
حاج مهدی اکبری – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷- یا قاهر العدو یا والی الولی (سرود جدید)۰۰:۰۴:۳۷
حاج مهدی اکبری – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷-به گوش آسمون بازم (سرود جدید)۰۰:۰۴:۴۴
حاج مهدی اکبری – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷-شب عید و شادن شیعه های مولا (سرود جدید)۰۰:۰۷:۲۲
حاج مهدی اکبری – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷- دلی دارم و خانه بوتراب است (مدح)۰۰:۰۸:۲۵
حاج مهدی اکبری – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷- شاهه لم یزل جنگیدن (سرود جدید) – گرجی۰۰:۰۳:۲۵
حاج مهدی اکبری – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۷- شب یاره شب دلداره (سرود جدید) – گرجی۰۰:۰۵:۳۸
سید رضا نریمانی – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -مژده ای ناب ترین، ناب به دنیا دادند (مدح)۰۰:۱۳:۰۲
حاج سید مجید بنی فاطمه – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ – حرمت خواهش چشمای منه (شور)۰۰:۰۳:۳۷
حاج سید مجید بنی فاطمه – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ – روی قلب خود نوشتم دوستت دارم حسین (مدح)۰۰:۰۱:۲۲
سید رضا نریمانی – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -گرفتارم گرفتار علمدار بدهکارم (سرود جدید)۰۰:۰۶:۰۶
سید رضا نریمانی – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -دست خودم نیست اگه بی تابم (سرود جدید)۰۰:۰۴:۲۱
سید رضا نریمانی – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -شب تولد عشقِ که دلبر اومده دنیا (سرود جدید)۰۰:۰۵:۴۳
سید رضا نریمانی – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -شاه حسین پادشاه حسین (سرود جدید)۰۰:۰۷:۴۶
سید رضا نریمانی – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -انگیزه ی زندگیم، شیرینی ما حسین (سرود جدید)۰۰:۱۱:۲۲
حاج محمود کریمی – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ – اى عشق شور انگیز (سرود جدید)۰۰:۰۵:۵۹
حاج محمود کریمی – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ – سر میذارم رو خاک قدماش (سرود جدید)۰۰:۰۶:۰۳
حاج محمود کریمی – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ – هرچه بادا باد امّا عشق باد (مدح)۰۰:۱۴:۴۸
حاج محمود کریمی – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ – حب‌الحسین‌وسیله‌السعداء (ابتهال عربی)۰۰:۱۰:۳۸
حاج سید مجید بنی فاطمه – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ – منو تو عجب حکایت شیرینی (سرود جدید)۰۰:۰۳:۰۵
حاج سید مجید بنی فاطمه – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ – زمستونم بهاری شد (سرود جدید)۰۰:۰۵:۴۳
حاج سید مجید بنی فاطمه – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -ای قبله ی عوالم بالا حسین جان (مدح)۰۰:۱۲:۴۶
حاج سید مجید بنی فاطمه – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -اگه گره داری گره داری (سرود جدید)۰۰:۰۶:۳۸
حاج سید مجید بنی فاطمه – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -دل خواه منی و ماه منی می نابم (سرود جدید)۰۰:۰۳:۳۸
حاج محمدرضا طاهری – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -مبدل السیئات بالحسنات (سرود جدید)۰۰:۰۶:۱۲
حاج محمدرضا طاهری – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -عاشق نشده بی خبره (سرود جدید)۰۰:۰۸:۳۱
حاج محمدرضا طاهری – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -فطرس و ببین داره پر می گیره (مدح)۰۰:۲۶:۱۹
کربلایی حسین طاهری – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -نفس نفس هوای عشقه (سرود جدید)۰۰:۰۷:۴۵
کربلایی حسین طاهری – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -مذهب و دین من حسین (سرود جدید)۰۰:۰۶:۴۲
کربلایی حسین طاهری – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -عشق بادا عشق بادا عشق باد (مدح)۰۰:۱۰:۳۱
کربلایی حسین طاهری – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -در خونتون احترام همیشه برام واجبه (سرود جدید)۰۰:۱۱:۰۶
کربلایی جواد مقدم – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -با شما زندگیم آباده (سرود جدید)۰۰:۰۲:۱۵
کربلایی جواد مقدم – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -شاه شمشاد قدان عباسه (سرود جدید)۰۰:۰۲:۲۰
کربلایی جواد مقدم – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -شب جشن شب اربابه (سرود جدید)۰۰:۰۳:۱۵
کربلایی جواد مقدم – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -میخانه میخانه دنبال پیمانه (سرود جدید)۰۰:۰۵:۴۲
کربلایی جواد مقدم – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -در خونش ملائک به ردیف اند (مدح)۰۰:۰۱:۳۶
کربلایی جواد مقدم – میلاد امام حسین علیه السلام ۱۳۹۷ -اومده اون کسی که چاره سازه (مدح)۰۰:۰۱:۵۷
کربلایی جبار بذری – ولادت امام جواد (ع) – سال ۹۶ – باز حلقه زده اشکِ شوق امشب تو چشمِ زائرا (شور)۰۱:۴۸

 

کربلایی نریمان پناهی – جلسات هفتگی ۱۶ تیر ۹۶ – دنبال حیدر می دوید (شور)۰۸:۰۷
کربلایی اکبر عبادی – جلسات هفتگی ۱۶ تیر ۹۶ – کربلا بین الحرمینه عشقه(زمینه)۰۶:۱۸
کربلایی محمد علی بخشی – مراسم هفتگی ۹ مرداد سال ۹۶ – حسین و ابالفضل هر دو به میدان آمدن (تک)۰۱:۱۱
کربلایی حنیف طاهری – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – عاشق و بی تابیم (شور)۰۳:۰۸
کربلایی حسین فروغی – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – می بارم، می تابم، خوشبختم (شور)۰۷:۴۹
کربلایی حسین فروغی – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – کشتی به آب افتاده بریم کربلا (تک)۰۳:۵۲
کربلایی محسن جعفری فرد – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – ای ارباب عالم اگه بدم (سرود)۱۰:۰۱
کربلایی حنیف طاهری – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – تو را آنگونه می نامند (مدح)۱۵:۴۴
کربلایی امین خمسه – ولادت امام سجاد علیه السلام – سال ۹۶ – عشاق الحسین (شور عربی)۰۹:۱۶
کربلایی حنیف طاهری – گلچین ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۴ – امشب شب نزول همه ملائک است (مدح)۱۲:۰۱
کربلایی حنیف طاهری – گلچین ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۴ – ای که به عشقت اسیر (شور)۰۱:۲۱
کربلایی حنیف طاهری – گلچین ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۵ – عاشق و بی تابیم،لشکر اربابیم (شور)۰۵:۲۷
کربلایی حنیف طاهری – گلچین ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۵ – دوست دارم آقا (سرود)۰۳:۳۴
کربلایی حنیف طاهری – گلچین ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۵- تو رو دارم چی کم دارم (سرود)۰۴:۴۴
حاج علی اصغر ژولیده – ولادت امام حسین علیه السلام سال ۹۶ – هواییه حرم هواییه توام (شور)۰۳:۳۶
کربلایی حامد خمسه – ولادت امام حسین علیه السلام سال ۹۶ – شب ترنم شب مهتابه (سرود)۰۶:۴۶
کربلایی حامد خمسه – ولادت امام حسین علیه السلام سال ۹۶ – به دریا بزن کشتی به آب افتاده (شور)۰۴:۵۱
حاج حسین سازور – ولادت امام حسین علیه السلام سال ۹۶ – مستی حلالم شد (سرود)۰۶:۱۶
حاج حسین سازور – ولادت امام حسین علیه السلام سال ۹۶ – در فضایی ملکوتی تر و (مدح)۱۶:۲۰
کربلایی حامد خمسه – ولادت امام حسین علیه السلام سال ۹۶ – امشب خبر رسید که سلطان رسیده است (مدح)۰۹:۵۱
کربلایی سید رضا نریمانی – ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام – سال ۹۶ – هر چه جان است به قربان اباعبدالله (مناجات)۰۵:۴۴
حاج میثم مطیعی – جلسات هفتگی۱۴ اردیبهشت ۹۶ – بشارت خدای متعال به پیامبر برای تولد امام حسین (ع)۰۹:۲۴
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسین علیه السلام ۹۶ – مست و مدهوش ششم گوشه ام (شور)۰۲:۰۲
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسین علیه السلام ۹۶ – به تار مویی بنده کارم مطمنم پاره نمیشه (شور زیبا)۰۶:۳۴
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسین علیه السلام ۹۶ – گره هایی که باز شده با دستت (شور)۰۴:۱۰
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسین علیه السلام ۹۶ – حسین اصلا اسم تو آدم و (شور زیبا) – سبک محمدزاده۰۲:۵۱
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسین علیه السلام ۹۶ – دارم راه میرم به زیر بارون (شور زیبا) – سبک محمدزاده۰۱:۵۹
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسین علیه السلام ۹۶ – تا که پرچم ابالفضل بالاست (سرود جدید)۰۲:۰۱
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسین علیه السلام ۹۶ – مولا مولا از عشق تو من راهی میخانه ام (سرود جدید)-شعر و سبک از صیاتبار و گرجی۰۴:۰۶
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسین علیه السلام ۹۶ – امشب خوشه حالم (سرود جدید) – شعر و سبک از صیاتبار و گرجی۰۲:۱۰
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسین علیه السلام ۹۶ – یارم أباالفضله دلدارم أباالفضله – شعر و سبک از صیاتبار و گرجی۰۳:۲۳
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسین علیه السلام ۹۶ – شب شب شوره شب باده و انگوره (سرود جدید) – شعر و سبک از صیاتبار و گرجی۰۲:۳۱
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسین علیه السلام ۹۶ – اگه تو نبودی ایثار و وفا مصداقی نداشت (سرود جدید)۰۴:۵۲
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسین علیه السلام ۹۶ – ابالفضل عشقت منو دیوونه کرده (سرود جدید)۰۲:۲۶
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسین علیه السلام ۹۶ – می گیره تموم دردای دلم تسکین (سرود جدید)۰۱:۳۰
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسین علیه السلام ۹۶ – همه تاریک و حسین یک تنه مهتاب (سرود جدید)۰۲:۲۳
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسین علیه السلام ۹۶ – مرغ خوش الحان دوباره بازم خبر آورده (سرود جدید)۰۷:۳۳
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسین علیه السلام ۹۶ – روز الست روز ازل لحظه های عشق (مدح)۱۵:۲۷
حاج حسین سیب سرخی – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – با قدم یار اومده بهار (سرود جدید)۸:۱۹
حاج حسین سیب سرخی – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – مثل تو ندارم اما مثل من زیاد داری (سرود جدید)۵:۴۴
حاج حسین سیب سرخی – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – ای قبله عوالم بابا حسین جان (مدح)۱۵:۲۴
حاج حسین سیب سرخی – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – ای بر علی ثمر یا حضرت قمر (سرود جدید)۲:۲۰
حاج حسین سیب سرخی – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – السلام علی الحسین (شعر خوانی)۹:۲۲
حاج حسین سیب سرخی – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – علی امام من است و منم غلام علی (مدح)۳:۵۵
حاج حسین سیب سرخی – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – این همه مست و عاشق بی تاب (شور جدید)۱:۵۶
برادر مهدی آیینه – میلاد سردان کربلا – سال ۹۶ – قلمم را بده در جام مرکب بزنم ( مدح خوانی )۶:۰۰
کربلایی جواد مقدم – میلاد سردان کربلا – سال ۹۶ – روز الست، روز ازل، لحظه های عشق ( مدح خوانی )۱۵:۲۷
کربلایی جواد مقدم – میلاد سردان کربلا – سال ۹۶ – مرغ خوش الحان دوباره بازم خبر آورده ( سرود )۷:۳۳
کربلایی جواد مقدم – میلاد سردان کربلا – سال ۹۶ – همه تاریک و حسین یک تنه مهتابه ( سرود )۳:۵۴
کربلایی جواد مقدم – میلاد سردان کربلا – سال ۹۶ – اگه تو نبودی میخونه ی عشق که ساقی نداشت ( سرود ۴:۵۲
کربلایی جواد مقدم – میلاد سردان کربلا – سال ۹۶ – یارم ابالفضله دلدارم ابالفضله ( سرود )۸:۰۴
کربلایی جواد مقدم – میلاد سردان کربلا – سال ۹۶ – مولا مولا از عشق تو من راهیه میخانه ام امشب ( سرود )۱:۱۴
کربلایی جواد مقدم – میلاد سردان کربلا – سال ۹۶ – تا که پرچم ابالفضل بالاست ( شور )۲:۰۱
کربلایی جواد مقدم – میلاد سردان کربلا – سال ۹۶ – دارم راه میرم به زیر بارون ( شور )۱:۵۹
کربلایی جواد مقدم – میلاد سردان کربلا – سال ۹۶ – حسین اصلا اسم تو آدمو دیونه تر می کنه ( شور )۲:۵۱
کربلایی جواد مقدم – میلاد سردان کربلا – سال ۹۶ – گره هایی که باز شده با دستت ( شور )۴:۱۰
کربلایی جواد مقدم – میلاد سردان کربلا – سال ۹۶ – به تار مویی بندِ کارم، مطمئنم پاره نمیشه ( شور )۶:۳۴
کربلایی جواد مقدم – میلاد سردان کربلا – سال ۹۶ – مست و مدهوش شش گوشه ام ( شور )۲:۰۲
حاج محمد یزدخواستی – میلاد سرداران کربلا – سال ۹۶ – بشتابید که کشتی نجات آمده است (مدح)۱۰:۲۳
حاج محمد یزدخواستی – میلاد سرداران کربلا – سال ۹۶ – شده مدینه دوباره امشب ستاره بارون (سرود)۱۳:۲۲
حاج محمد یزدخواستی – میلاد سرداران کربلا – سال ۹۶ – من در به در چه دری زنم (مدح)۲:۵۳
کربلایی سید رضا نریمانی – ولادت امام سجاد علیه السلام – سال ۹۶ – عالم در پناه تو محو روی ماه تو (سرود جدید)۶:۲۸
حاج مهدی مختاری – ولادت سرداران کربلا در سال ۹۶ – جلسات هفتگی – دوست دارم بدون هیچ مقدمه ای (شور زیبا)۰۱:۰۰
حاج مهدی مختاری – ولادت سرداران کربلا در سال ۹۶ – جلسات هفتگی -شب جشنه شبه اربابه (سرود جدید)۰۳:۰۳
حاج مهدی مختاری – ولادت سرداران کربلا در سال ۹۶ – جلسات هفتگی – چه نسیمی ست که امشب همه جا (مدح)۱۱:۲۶
حاج محمدرضا بذری – میلاد امام سجاد علیه السلام – سال ۹۶ – تویی جونم حسین حسین (سرود جدید)۵:۱۰
کربلایی مجتبی رمضانی – میلاد سرداران کربلا – سال ۹۵ – علی علی علی لعنت به دشمن علی (سرود جدید)۱:۲۳
کربلایی مجتبی رمضانی – میلاد سرداران کربلا – سال ۹۵ – میگم الحمدالله علوی ام (سرود جدید)۴:۱۳
کربلایی مجتبی رمضانی – میلاد سرداران کربلا – سال ۹۵ – شب چه شب زیبایی دل چه دل شیدایی (سرود جدید)۴:۲۲
کربلایی مجتبی رمضانی – میلاد سرداران کربلا – سال ۹۵ – اگر آسمون این شبها غوغاست (سرود جدید)۳:۴۹
کربلایی مجتبی رمضانی – میلاد سرداران کربلا – سال ۹۵ – یا حسین حلالم کن نوکری بلد نیستم (سرود جدید)۶:۲۴
حاج محمود کریمی – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – بازم شب و ستاره هوا مثل بهاره (سرود زیبا)۶:۱۱
حاج محمود کریمی – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – مادر شدن سیده نساء العالمین (سرود زیبا)۶:۰۴
حاج محمود کریمی – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – ای همه پیغمبران کنید از جا قیام (مدح)۱۴:۲۰
حاج محمود کریمی – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – ای که روح جهادم دادی (سرود جدید)۱۰:۱۷
حاج محمود کریمی – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – حسین ای که عشق همه شهدایی (سرود جدید)۱۳:۲۱
سید مجید بنی فاطمه – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – مستم و مستی شده بهونم (سرود جدید)۵:۱۵
سید مجید بنی فاطمه – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – جنس این فاصله رو رسیدنی کن (سرود جدید)۹:۵۴
سید مجید بنی فاطمه – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – امشب که بی تابم دیدم توی خوابم (سرود جدید)۷:۱۱
سید مجید بنی فاطمه – ولادت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – شب سوم چو رسیده است مه شعبان (مدح)۱۲:۴۴
حاج احمد نیکبختیان – ولادت حضرت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – رونمایی شد از اون آقایی که عشق دنیاست (سرود)۰۲:۵۶
حاج احمد نیکبختیان – ولادت حضرت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – تمام خلق زمین، اهل آسمان تبریک (مدح)۰۵:۱۶
حاج احمد نیکبختیان – ولادت حضرت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – دلم تنگه برا حرم کرب و بلا (سرود)۰۶:۰۰
حاج مهدی رسولی – میلاد سرداران کربلا ۹۶ میلاد امام حسین علیه السلام – حسین عبدالموالی ام (نغمه پایانی)۰۳:۱۵
کربلایی علیرضا بیگدلی – میلاد سرداران کربلا ۹۶ میلاد امام حسین علیه السلام – اوقلان (مدح ترکی)۰۲:۰۲
کربلایی علیرضا بیگدلی – میلاد سرداران کربلا ۹۶ میلاد امام حسین علیه السلام – رحمت الواسعه تا نازل شد (سرود)۱۷:۵۴
کربلایی علیرضا بیگدلی – میلاد سرداران کربلا ۹۶ میلاد امام حسین علیه السلام – می نویسم عشق (مدح)۰۷:۲۴
حاج مهدی رسولی – میلاد سرداران کربلا ۹۶ میلاد امام حسین علیه السلام – حسین وحدت ،حسین کثرت (سرود)۰۴:۴۸
حاج مهدی رسولی – میلاد سرداران کربلا ۹۶ میلاد امام حسین علیه السلام – هر چه بادا باد (مدح)۰۲:۲۰
حاج محمدرضا طاهری – ولادت حضرت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – امشب شب رحمت (سرود جدید)۱۱:۲۹
کربلایی حسین طاهری – ولادت حضرت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – عشق تو تو دلها جاریه (سرود جدید)۴:۳۴
کربلایی حسین طاهری – ولادت حضرت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – زرق و برق سفره شاهانه میخواهم (مدح)۱۸:۵۸
کربلایی حسین طاهری – ولادت حضرت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – خوشبختم از این که تویی اربابم (سرود جدید)۷:۲۷
کربلایی حسین طاهری – ولادت حضرت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – در بیایان جهان دریا به دنیا آمده (مدح)۱۸:۵۰
حاج محمدرضا طاهری – ولادت حضرت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – مبدل السیئات بالحسنات (سرود جدید)۱۲:۵۷
حاج محمدرضا طاهری – ولادت حضرت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – کربلا کربلا کربلا کربلا (نوا)۲:۲۲
کربلایی محمدحسین حدادیان – ولادت حضرت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – تویی راه نجاتم، دیوونه یه نیم نگاتم (سرود جدید)۰۰:۳۸
کربلایی محمدحسین حدادیان – ولادت حضرت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – قدم قدم میزنم زیر نم نم بارون (سرود جدید)۱:۳۳
کربلایی محمدحسین حدادیان – ولادت حضرت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – وقتی که می‌پوشه زره (سرود زیبا)۳:۴۲
کربلایی محمدحسین حدادیان – ولادت حضرت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – رویایی ترین شب عمر منه (سرود جدید)۴:۳۹
حاج سعید حدادیان – ولادت حضرت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – آسمان محو نظاره از فلک ریزد ستاره (سرود جدید)۲:۵۸
حاج سعید حدادیان – ولادت حضرت امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – روضه امام حسین علیه السلام (روضه)۸:۱۹
حاج محمدرضا بذری – میلاد امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – شد شب وصل و دل رفته تا حرم (سرود جدید)۲:۲۶
حاج محمدرضا بذری – میلاد امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – زرق و برق سفره ی شاهانه میخواهم چه کار (مدح)۹:۳۰
حاج محمدرضا بذری – میلاد امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – غنچه ی باغ آرزوها حسین (سرود جدید)۲:۰۷
حاج محمدرضا بذری – میلاد امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – ای که نسیم تو از قدیمه (سرود جدید)۴:۳۲
حاج محمدرضا بذری – میلاد امام حسین علیه السلام – سال ۹۶ – لیلایِ منی مجنونِ توأم (شور)۵:۰۲

 

سید رضا نریمانی – جشن میلاد سرداران کربلا – سال ۹۶ – بسته است تمام دین و آیین به امام (مدح)۳:۱۲
سید رضا نریمانی – جشن میلاد سرداران کربلا – سال ۹۶ – روی لبها ذکر ناب حیدر (سرود جدید)۷:۳۴
سید رضا نریمانی – جشن میلاد سرداران کربلا – سال ۹۶ – میگم امشب بی اراده حیدر (سرود جدید)۹:۲۱
سید رضا نریمانی – جشن میلاد سرداران کربلا – سال ۹۶ – دنیا امشب دنیا داره (سرود جدید)۷:۴۱
سید رضا نریمانی – جشن میلاد سرداران کربلا – سال ۹۶ – ای که روی دوش منه تا به قیامت علمت (سرود جدید)۷:۳۵
سید رضا نریمانی – جشن میلاد سرداران کربلا – سال ۹۶ – ما که هستیم انتخاب حسین (مدح)۱۵:۵۱
سید رضا نریمانی – جشن میلاد سرداران کربلا – سال ۹۶ – منم حیدری منصب دلم پر زده امشب (سرود جدید)۸:۵۹
حاج روح الله بهمنی – جشن میلاد سرداران کربلا – سال ۹۶ – تویی ارباب و نوکری کارم (شور زیبا)۷:۴۲
حاج روح الله بهمنی – جشن میلاد سرداران کربلا – سال ۹۶ – منو ببخش اگه برا تو حتی یه لحظه (شور زیبا)۲:۰۳
حاج روح الله بهمنی – جشن میلاد سرداران کربلا – سال ۹۶ – نوکر پدر تو پدر من یا ابا عبدالله (شور)۱:۰۰
حاج روح الله بهمنی – جشن میلاد سرداران کربلا – سال ۹۶ – به مولا علی مولا علی مولا (ذکر)۰۰:۴۲
حاج روح الله بهمنی – جشن میلاد سرداران کربلا – سال ۹۶ – ای پادشاه ذره های قلب زارم (مناجات)۱۱:۰۰
حاج مهدی رسولی – میلاد سرداران کربلا ۹۵- یار اومده واسه پیغمبر ما دلبنده (مدح)۰۶:۳۸
حاج مهدی رسولی و کربلایی جلیل محمدی – میلاد سرداران کربلا ۹۵- حلق معطر نفسی (سرود ترکی)۰۲:۱۱
حاج ابوالفضل بختیاری و کربلایی هادی ترسلی- به مناسبت میلاد امام حسین (ع) – این ذکر رو میگیم به عالم بالا ، علی مولا علی مولا (شور) – (صوتی-۱۳۹۴)۰۷:۳۱
حاج ابوالفضل بختیاری- به مناسبت میلاد امام حسین (ع) -سلام میدم سمت حرم آرزومه پای علم بمونم تا بمیرم با اسمت جون میگیرم (شور) – (صوتی-۱۳۹۴)۰۴:۰۴
حاج ابوالفضل بختیاری- به مناسبت میلاد امام حسین (ع) -آرام جان زهرا سالار قلب زینب(شور) – (صوتی-۱۳۹۴)۰۵:۴۲
حاج ابوالفضل بختیاری- به مناسبت میلاد امام حسین (ع) به زبان لری -عمریه از برکت (واحد) – (صوتی-۱۳۹۴)۰۶:۰۶
حاج ابوالفضل بختیاری- به مناسبت میلاد امام حسین (ع) -عشق تو بده که لایق شدم عشق تو بده که عاشق شدم (زمینه)- (صوتی-۱۳۹۴)۰۹:۴۷
حاج ابوالفضل بختیاری- به مناسبت میلاد امام حسین (ع) -(روضه) – (صوتی-۱۳۹۴)۰۵:۲۱

 

حاج ابوالفضل بختیاری- به مناسبت میلاد امام حسین (ع) -خاک هستی انتخاب حسین از دعاهای مستجاب حسین (مدح) – (صوتی-۱۳۹۴)۱۴:۵۲
حاج ابوالفضل بختیاری- به مناسبت میلاد امام حسین (ع) -لبا رو از باده تر کنید، به شهر عاشقا سفر کنید، برید فطرس رو خبر کنید ، آقام اومده (شور) – (صوتی-۱۳۹۴)۰۷:۴۶
حاج مهدی رعنایی- به مناسبت ولادت امام حسین (ع)- علی علیم و علی عالم و علی اعلی (مدح امیر المونین)- (صوتی- ۱۳۹۵)۰۶:۲۶
حاج مهدی رعنایی- به مناسبت ولادت امام حسین (ع)- ساقیا امشب به یکی ساغر دل ما رو زیر و رو کن (سرود، واحد)- (صوتی- ۱۳۹۵)۰۳:۲۵
حاج مهدی رعنایی- به مناسبت ولادت امام حسین (ع)- ای دین و دنیام یا حسین (سرود، شور)- (صوتی- ۱۳۹۵)۰۵:۵۴
حاج مهدی رعنایی- به مناسبت ولادت امام حسین (ع)- می شود که بنشیند (سرود، واحد)- (صوتی- ۱۳۹۵)۰۴:۳۰
حاج مهدی رعنایی- به مناسبت ولادت امام حسین (ع)- من کی ام سالار دین ام (مدح)- (صوتی- ۱۳۹۵)۱۳:۳۵
حاج مهدی رعنایی- به مناسبت ولادت امام حسین (ع)- مدح و شعر خوانی- (صوتی- ۱۳۹۵)۰۹:۵۴
حاج مهدی رعنایی- به مناسبت ولادت امام حسین (ع)- بر خود که مرید حیدرم مینازم- مدح حضرت علی (ع)- (صوتی- ۱۳۹۵)۰۳:۲۲
حاج مهدی رعنایی – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – حرم رویایی تو دوست دارم (سرود جدید)۵:۵۸
حاج مهدی رعنایی – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – دورت بگردم دور اون ضریحی که هواشو کردم (شور)۷:۵۰
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – شب مهتاب اومد (سرود)۷:۳۳
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – در آسمانم ماه را می بینم امشب (مدح)۹:۵۵
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – من یار ندارم دلدار ندارم (سرود)۳:۲۴
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – مثل امشب رو محاله که به دست بیاری (سرود)۵:۱۰
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – صد مرده زنده می شود با ذکر یا حسین (سرود)۵:۲۰
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – آرزومه که ببینم حرم تو رو به رومه (سرود)۲:۳۵
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – سائلم دامنتو می گیرم تا حرم پای پیاده میرم (سرود)۴:۴۹
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – دل از دنیا بریدم تا بشی دنیام (سرود)۴:۲۶
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – شاه عالم علی دم و بازدم علی (سرود)۳:۱۷
حاج محمد یزدخواستی – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – اومده گل زهرا (س) (سرود)۷:۴۷
حاج محمد یزدخواستی – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – یا علی مولا علی (سرود)۱:۴۸
حاج محمد یزدخواستی – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – دوباره هوای دلم شد بهاری (مدح)۴:۵۶
حاج محمد یزدخواستی – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – سلطان علی (شور)۴:۱۴
سید رضا نریمانی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – اربابم تو با نفسات گردش دنیا رو عوض کردی (شعرخوانی)۹:۱۴
سید رضا نریمانی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – تاریک یعنی همه، مهتاب یعنی حسین (سرود)۱۱:۰۹
سید رضا نریمانی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – عالم در پناه تو (سرود)۱۰:۵۱
سید رضا نریمانی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – این صدای غرش لشکر زینبه (سرود)۵:۰۴
سید رضا نریمانی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – باز اومدم امشب بخونم (شعر خوانی)۵:۱۸
سید رضا نریمانی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – سعادتیه که تو دادی میخونم ازت نیست زیادی (سرود)۲:۱۷
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – دلبر و دلنشینه یل امیرالمومنینه (سرود)۲:۳۶
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – آمد آن عبد خدایی که خدایش گویند (مدح)۷:۱۲
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – یه آیینه دوباره برابر حسینه (سرود)۴:۲۱
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – عالم در پناه تو (سرود)۱۱:۵۴
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – تا سحر حیرون و بیدارم (سرود)۲:۴۹
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – لیلا لیلا مجنونتم ساقی (سرود)۳:۵۱
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – از تو روضه تا حرم من میخوام سفر کنم (شور)۵:۳۱
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۵ – میلاد سرداران کربلا – نجف حال و هوای زائرا دم سحر (شور)۴:۱۹
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – عشق تو بوده که عاشق شدم (سرود)۳:۴۸
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – مستم و مستی شده بهونه (سرود)۴:۳۲
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – نفس بکش تو این هوا (سرود)۳:۳۰
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – دلی به سینه تپید و دوباره شیدا شد (مدح)۱۱:۰۸
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – حال گدا خوبه (سرود)۱۲:۱۸
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – سفره دار کرمی (سرود)۱:۱۷
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – همه التماس چشمای ترم (سرود)۵:۱۳
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – مولای قنبر میزان داور (سرود)۴:۲۳
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – شب تولد عشقه (سرود)۱۳:۲۳
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – دیوونه ها خبر خبر حضرت ارباب اومده (سرود)۵:۲۰
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – میخانه مگر بال و پرم رو بپذیرد (مدح)۸:۲۱
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – تو حرمت جامون خالیه (سرود)۶:۱۲
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – دری و بر شانه خاتم نگینی (مدح)۲۱:۱۳
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – تا خدا می رم با حسین (ع)(سرود)۵:۵۷
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – من کیم سالار دینم (سرود)۵:۲۰
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – مست قلندر مست مستم (سرود)۲:۳۸
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – لال بودم مرا زبان داند (مدح)۷:۵۲
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – تو که لیلا باشی میشن همه مجنونت (سرود)۸:۵۴
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – تویی اربابم و نوکری کارم (سرود)۵:۵۸
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – دار و ندارم وقف نگاته (شور)۲:۱۹
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – سلطان خراسان (سرود)۴:۳۰
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – هوامو داشته باش آقا (مناجات)۵:۱۰
حاج محمدرضا بذری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – او امیر عالم و من غلام (شور)۱:۰۳
حاج محمدرضا بذری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – ضربان قلبمه یاحسین فاطمه (شور)۶:۲۳
حاج محمدرضا بذری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – ما که هستیم، انتخاب حسین (مدح)۹:۴۰
حاج محمدرضا بذری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – عالم در پناه تو محو روی ماه تو (سرود)۱۱:۵۳
کربلایی جبار بذری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – با تو ام تویی که دست هر لیلی رو بستی (شور)۳:۲۸
کربلایی جبار بذری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – من افتاده را توان دادن (مدح)۵:۰۴
کربلایی جبار بذری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – آسمون دوباره گل بارونه (شور)۴:۳۸
کربلایی جبار بذری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – بزار که خیال نوکر تو راحت بمونه (شور)۲:۳۰
حاج محمدرضا بذری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسین علیه السلام – ابر بهارم عطر شهادت پیچیده توی دیارم (شعرخوانی)۴:۴۲

 

حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۴ – میلاد امام حسین علیه السلام – آرزومه که ببینم حرم تو روبرومه (شور)۳:۱۱
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۴ – میلاد امام حسین علیه السلام – صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین (ع)(سرود)۶:۰۴
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۴ – میلاد امام حسین علیه السلام – گرچه از عشق فقط لاف زدن را بلدیم (مدح)۵:۱۹
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۴ – میلاد امام حسین علیه السلام – داره میاد بوی گل شقایق (سرود)۴:۲۸
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۴ – میلاد امام حسین علیه السلام – تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه (شور)۱۰:۵۱
حاج منصور ارضی – سال ۱۳۹۴ – شب ولادت امام حسین (ع) – تصویری۱۲:۴۲
حاج منصور ارضی – سال ۱۳۹۴ – شب ولادت امام حسین (ع) – صوتی۱۲:۳۸
حاج محمد یزدخواستی – سال ۱۳۹۴ – جشن میلاد سرداران کربلا – حسین امیری تو که بی نظیری، به دورت می چرخه هزار راه شیری (سرود)۸:۰۸
حاج محمد یزدخواستی – سال ۱۳۹۴ – جشن میلاد سرداران کربلا – می نویسم عشق و بی تردید می خوانم جنون (مدح)۱۰:۱۵
حامد حسین زاده – سال ۱۳۹۴ – جشن میلاد سرداران کربلا – ولادت زین العابدینه، شب پسر ایران زمینه (سرود)۵:۵۶
مداحی جدید میثم مطیعی درباره مذاکرات هسته‌ای و ۱۷۵ شهید غواص۱۵:۴۲
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – ولادت سرداران کربلا – دور مجنون گذشت نوبت ماست (مدح)۱۱:۵۷
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – ولادت سرداران کربلا – با چشماش دلامون و صفا داد (سرود)۸:۰۲
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – ولادت سرداران کربلا – ما نسل جهاد و شور و شینم (سرود)۲:۰۸
حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۴ – ولادت سرداران کربلا – آبرومه آرزومه تا ابد با شما باشم (مناجات)۳:۴۰
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – محاله دیگه واسه ما عاشقا (سرود)۴:۴۶
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – امشب به بیت فاطمه رضوان گل افشانی کند (مدح)۹:۱۲
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – چه خوب است آب و هوایی که داری (مدح)۸:۴۰
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – خداوند مثل تو دیگر ندارد (مدح)۹:۳۹
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – نفس بکش تو این هوا تو این هوای آشنا (سرود)۱۲:۴۴
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – دنیای من به تو وابستگی داره (سرود)۳:۳۱
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – ذوالفقار تو دم دارد و عیسی یک دم ((مدح امیرالمومنین (ع))۱:۱۹
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – آفریده شدم برای علی (ع) ((مدح امیرالمومنین (ع))۸:۰۴
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – جبرائیل گهواره تو تکون میده (سرود)۱۱:۲۶
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – السلام ای پناه ملک و مکان (مدح)۱۵:۰۱
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – تو آسمون قمر اربابه (مدح)۷:۵۷
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – می تابه از پشت ابرا ماه تموم شبای من (سرود)۵:۰۴
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – عالم همه مهمان بیت بوتراب است (مدح)۲۲:۱۶
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – اهل عالم بدونند من هم اهل یمنم (سرود)۱۵:۱۴
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – ای عشق شور انگیز (سرود)۸:۴۵
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – بالاخره معلوم شد امشب کی اربابمه (سرود)۱۲:۱۷
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – می نویسم عشق و بی تردید می خوانم جنون (مدح)۲۱:۱۵
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – مجنون برای لیلا بی طاقته همیشه (سرود)۶:۲۹
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – ما که هستیم انتخاب حسین (مدح)۱۱:۴۳
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – نمی مونه با تو غمی (سرود)۱۰:۰۰
حاج سعید حدادیان – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – یه صدای عاشقونه میاد از موجای دریا (سرود)۸:۰۴
حاج سعید حدادیان – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – یه رفیق مشتی دارم رفیق خوب و قدیمی (سرود)۱۰:۲۶
حاج سعید حدادیان – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – حاکم کل عالم بالا (سرود)۲:۴۴
کربلایی محمد حسین – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – تویی راه نجاتم دیوونه نیم نگاتم (سرود)۵:۰۸
کربلایی محمد حسین – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – فقط بگو یا حسین (ع)(سرود)۲:۰۹
کربلایی وحید یوسفی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – صدای بارش بارونه (سرود)۵:۱۲
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – ما که هستیم انتخاب حسین (ع)(مدح)۱۳:۲۲
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – شاهی و منم گداتم عاشقم و مبتلاتم (سرود)۶:۲۴
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – تویی راه نجاتم به امید نیم نگاتم (شور)۷:۴۰
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – همین آرزومه …. (مناجات)۶:۰۸
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – برسانند اگر تربت دلداران را (مدح)۱۵:۵۵
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – تمام کار و بارم سکه از کرم حسینه (سرود)۶:۱۶
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – عاشقم و مبتلاتم (سرود)۶:۱۴
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – عشق منو ارباب نداره پایانی (سرود)۱:۱۷
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – مالک ارض و سما علی علی (ع) (سرود)۴:۳۷
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسین علیه السلام – نوکر تو از خداشه (مناجات)۴:۰۴
حاج حسن خلج – میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام سال ۱۳۹۳ – به کسی کار ندارم (مدح)۸:۲۹
حاج سعید حدادیان – میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام سال ۱۳۹۳ – یک دو سه چهار پنج شیش گوشه (سرود)۶:۵۷
مجتبی رمضانی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۳ – دل بی قرار اختیاری ندارد (مدیحه سرایی)۱:۰۹
مجتبی رمضانی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۳ – پر من بال و بال من پر شد (مدیحه سرایی)۵:۱۸
مجتبی رمضانی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۳ – یارم یارم از صمیم قلبم دوست دارم (سرود)۱۰:۵۳
مجتبی رمضانی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۳ – لبریز از تو گفتنم اما نمیشود (مدیحه سرایی)۴:۰۸
مجتبی رمضانی – میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۳ – شب جشنه به والله جگرم حالا آمد (سرود)۱:۰۴
حاج محمود کریمی – میلاد امام سجاد علیه السلام سال ۱۳۹۳ – تویی که خدای دلهایی (سرود زیبا)۵:۰۲
حاج محمدرضا بذری – میلاد امام سجاد علیه السلام سال ۱۳۹۳ – فقط بگو یار حسین دل و دلدار حسین (سرود)۳:۰۸
حاج عبدالرضا هلالی – جشن میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۳ – چه هیجانیه، چه ضربانیه، ذکرمه یا حسین، ثانیه ثانیه (سرود)۴:۲۶
حاج عبدالرضا هلالی – جشن میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۳ – قندامه مو کشید رو پر پرچمت (سرود)۱:۵۱
حاج عبدالرضا هلالی – جشن میلاد سرداران کربلا سال ۱۳۹۳ – چند صباحی ست که بارانی ام (مدیحه سرایی)۴:۱۹
احمد واعظی – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۹۳ – بی خود از خود شدم و حال عجیبی دارم (مدح)۱۴:۱۲
احمد واعظی – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۹۳ – شب لبالب شور و شینه همه عالم زیر دینه (سرود)۱۰:۵۱
احمد واعظی – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۹۳ – بیان روایت از امام حسین علیه السلام (مناجات)۸:۱۱
حاج محمود کریمی – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – ای عشق شور انگیز (سرود)۱۰:۲۲
حاج محمود کریمی – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – غزل در وصف امام حسین (ع)۱۷:۵۷
حاج محمود کریمی – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – ترکیب بند در وصف امام حسین (ع)۸:۴۸
حاج محمود کریمی – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – پیچیده تو بهشت صدای یا حسین (سرود)۸:۲۸
حاج محمود کریمی – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – حرومه عاشقی به جز برا حسین (سرود)۸:۱۳
حاج محمود کریمی – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – تموم دین من، خدا حرم حسین (سرود)۵:۳۰
حاج محمود کریمی – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – مناجات۳:۵۷
سید مهدی میر داماد – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – ای آسمان عصمت (مدح)۱۲:۳۲
سید مهدی میر داماد – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – داره میاد بوی گل شقایق (سرود)۵:۳۹
سید مهدی میر داماد – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – داره میاد بوی گل شقایق (سرود)۳:۳۶
سید مهدی میر داماد – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – دیوونه ام دیوونه ابالفضل (ع)(سرود)۴:۴۰
سید مهدی میر داماد – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – من میخوام مستی کنم (سرود)۱۰:۱۱
سید مجید بنی فاطمه – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – دنیای من به تو وابستگی داره و (سرود)۹:۱۵
سید مجید بنی فاطمه – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – عشق تکرار آدم و حواست (مدح)۹:۱۴
سید مجید بنی فاطمه – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – دلم گرفته دوباره این شبا برا حرم (شور)۳:۱۴
سید مجید بنی فاطمه – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – رو دست دریا تصویر ماه ببین (سرود)۵:۲۶
سید مجید بنی فاطمه – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – حب الحسین (ع) وصیله (نغمه خوانی عربی)۲:۱۸
حاج حسین سیب سرخی – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – منم و کعبه کویت، منم و قبله ی رویت (سرود)۴:۰۰
حاج حسین سیب سرخی – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – من نوکرتم هر چی دارم از صدقه سر توست (مدح)۱۱:۰۴
حاج حسین سیب سرخی – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – اسمت رو از زبون مادرم شنیدم (سرود)۱۰:۲۵
حاج حسین سیب سرخی – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – سیاهم و تویی صبح سپیدم (سرود)۴:۵۹
حاج حسین سیب سرخی – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – ثروت من عشق اربابه (سرود)۶:۵۹
حاج حسین سیب سرخی – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – تو دلم دوباره غوغا شده خیلی وقته که معما شده (سرود)۹:۴۷
حاج مهدی سلحشور – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – تا آبشار زلف تو را شب نوشته اند (مدیحه سرایی)۱۲:۱۸
حاج مهدی سلحشور – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – نم نم بارون و دلهای مجنون و هوای زیارت (سرود)۶:۱۰
حاج مهدی سلحشور – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – تو جون بخواه از من اگه دریغ کردم (سرود)۵:۰۷
حاج سعید حدادیان – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – بیا نگار آشنا شب غمم سحر نما (شور)۹:۴۷
حاج سعید حدادیان – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – ای شما را دست بر دامان من (مدح و سرود)۱۹:۴۳
حاج محمدرضا بذری – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – با علی غیر ممکن ممکن ، اسم حیدر پیش خداست ضامن (شور)۴:۲۱
حاج محمدرضا بذری – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – لال بودم مرا زبان دادند ، من افتاده را توان دادند (مدح)۹:۱۹
حاج محمدرضا بذری – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – داره میاد بوی گل شقایق ، شده شبه دیوونه های عاشق (سرود)۵:۳۸
حاج محمدرضا بذری – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – فقط بگو یار حسین ، دل و دلدار حسین (سرود)۵:۱۰
حاج محمدرضا بذری – میلاد امام حسین علیه السلام سال ۱۳۹۳ – جز تو کسی برای من آقا نمیشود (شعرپایانی)۴:۰۹
میثم مطیعی – جشن میلاد سرداران کربلا (ع) – صلوات بر امام حسین (ع)۳:۱۹
میثم مطیعی – جشن میلاد سرداران کربلا (ع) – روایت مرحوم شیخ صدوق از ولادت امام حسین (ع)۱:۴۶
امیر عباسی – جشن میلاد سرداران کربلا (ع) – آمده نور چشم زهرا، شد جشن دل ها برپا (سرود)۷:۲۰
میثم مطیعی – جشن میلاد سرداران کربلا (ع) – آینه بندان شده دل ها، نوبت عشقی ازلی شد (سرود)۴:۵۶
امیر عباسی – جشن میلاد سرداران کربلا (ع) – آیات کرم را دگر ایام نزول است (سرود)۱:۵۳
میثم مطیعی و امیر عباسی – جشن میلاد سرداران کربلا (ع) – عالم به فدات یا اباعبدالله، قربان وفات یا اباعبدالله (سرود)۱:۰۶
حاج محمدرضا طاهری : اربابم فی قلوب مرضانا (سرود)۱۱:۴۵
حاج محمدرضا طاهری : بیان روایت از امام حسین (ع)۵:۱۰
حاج محمدرضا طاهری : مرا افتاده را توان دادند (مدح)۱۸:۵۸
میلاد امام حسین(ع)-تک ضرب(ای عاشقان بشارت آمد گل محمد)-احمد واعظی۹۱۰۹:۳۹
میلاد امام حسین(ع)-تک ضرب(مستم و مستی شده بهونه)-سید مجید بنی فاطمه۹۱۰۸:۵۴
میلاد امام حسین(ع)۱-شعر خوانی(به کسی کار ندارم که بهشتم لیلیست)-محمد رضا طاهری ۹۱۲۱:۵۱
میلاد امام حسین(ع)۲-سنگین(دست افشونه و پا می کوبه دل من توسینه)-محمد رضا طاهری ۹۱۱۰:۱۱
میلاد امام حسین(ع)۳-شور و تک ضرب(سر در بهشت نوشته یا حسین)-محمد رضا طاهری ۹۱۰۶:۰۳
میلاد امام حسین(ع)۴-شور و تک ضرب(ذکر قلب خسته یا حسین)-محمد رضا طاهری ۹۱۰۶:۱۱
میلاد امام حسین(ع)۵-سنگین و شور(خوش به حا اون که تو بین الحرمین)-محمد رضا طاهری ۹۱۲۰:۲۲
عاشقی به بهونه تو قشنگه۰۵:۲۴
به دل آتشی دارم از جنس شور۰۴:۱۸
دستام از مستی لرزونه۰۸:۴۹
من و دل و شیدایی من و می و رسوایی۱۱:۱۲
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم۰۷:۳۹
روز ازل که قسمت ما را نوشته اند۰۸:۰۶
شنیده ها جلوه شد بین دیده ها۱۷:۱۱
بال ملائک وا شده شب شب نمازه۱۳:۴۴
باید امشب به ماوراء بروم۱۰:۳۵
بازم شب و ستاره هوا مثل بهاره۰۸:۳۵
نوکر پدر تو پدر من یا اباعبدالله۰۲:۱۵
ثارالله جون جوونت علی اکبر فدات شم ۱۱:۳۴
سرمایه ولایت مولاست هستی ام۱۳:۱۶
منو رهام نکن من اباالفضلی ام تو رو دارم۱۰:۲۴
به بالهای شکسته کمی توان بدهید۰۲:۵۶
عباس یا اباالفضل۰۵:۵۱
بهار ناب اومده گل و گلاب اومده۰۵:۱۵
مدح امام سجاد علیه السلام۰۵:۵۲
حسین وای وای وای۰۳:۰۴
من یک کبوترم که تویی شهپرم حسین۰۶:۳۸
فرازهایی از زیارت عاشورا۱۹:۰۵
ولی الله یعنی ولی خدا۰۶:۲۲
تو خوبی و من بد زشت ارباب خوبم۰۹:۴۵
شب شب شیدا بودنه۱۷:۴۷
می آید از بهشت خبرها یکی یکی۱۰:۰۲
این همه دیوونه شدنها کار عشقه۰۴:۴۱
شب شور است که شیرین و غزل خوان شده ام۱۳:۴۲
گرچه از عشق فقط لاف زدن را بلدیم۰۹:۵۴
به شبای تیره مهتاب اومد۰۸:۳۵
حرمشو که دیدم از خدا میشنیدم۰۶:۲۹
من که به دست تو رقم خورده تقدیرم۰۴:۲۵
امیری حسین نعم الامیر۰۶:۴۸
آی عاشقا شلوغ امشب کرب و بلا۰۸:۲۵
مست مستم تو لیلی و من هم مجنونم۰۸:۴۴
گرچه از عشق فقط لاف زدن را بلدیم۱۹:۵۰
دوباره از شراب خودت حالمو خراب کن۰۲:۵۲
روضه و مناجات۰۲:۳۴
بخش اول- سرود ترکی۰۸:۳۴
بخش دوم-شعر خوانی-لبرم و بارش بی پروایم۱۰:۱۷
بخش سوم-سرود-روی نیازم کجاست سوی حسین است و بس۰۲:۰۹
بخش چهارم-سرود-با یه جهان ناز و وفا رو دست زهرا۱۱:۴۸
بخش پنجم-سرود-به فدای تو که دلبری۱۲:۲۴
بخش ششم-سینه زنی-اگه راه خونتو بلد نبودم۰۳:۰۸
بخش هفتم-مناجات-سلسله موی دوست حلقه دام بلاست۰۱:۴۵
به دست آسمانها۱۲:۵۸
یابن الزهرا ز شوق میلادت مستم۰۷:۳۳
روی لبهام دعای عشقه۱۱:۱۸
آب و آینه صفا میاره۰۸:۵۳
زمین شد امشب پر از فرشته۱۳:۲۳
مولانا حسین۰۷:۵۹
آوای حسین۱۰:۴۲
سالار زینب ابی عبدالله۵:۵۰
بر لب هر فرشته شده جاری تبارک۱۱:۰۰
دل ملائک رو برده ، تو سینه عرش خدا۱۱:۵۷
دل به تب و تاب اومده۱۹:۰۹
هنگام سرور کائنات است امشب۱۲:۲۵
نشانی عشاق تو بروز جزا بهشت۱۱:۳۹
باید امشب به ماوراء بروم۹:۲۱
مثل فطرس شدم زمین گیرم۱۰:۵۲
ای سخن گفته پیش از میلاد۱۱:۵۵
آب و آئبنه صفا میاره۹:۲۸
روی لبهام دعای عشقه۱۱:۴۹
باید امشب به ماورا بروم۱۰:۱۸
شنیده ها جلوه شد بین دیده ها۱۶:۱۱
حب الحسین علیه السلام۱۷:۲۷
ای حسین ای گل زهرا۱۸:۴۱
به احترام ملائک امانت حق را۹:۲۸
مدح۱۳:۱۳
به تار زلف حسین مدیونم۱۴:۰۴
تو محراب خدایی۱۲:۴۰
من که از کوچیکیم کامم از تربت توست۸:۲۷
روضه۱۲:۴۷
مدح۱۸:۵۳
اگه این دل میتلاته حق داره به والله۲۱:۱۹
مدح۲۰:۱۱
اگه چشمات خمار عشقه۱۸:۴۵
لیلائیان بیائید ، امشب شب جنونه۵:۰۲
چشما مثل مجنون اشکا مثل بارون/سرود۹:۴۶
روز الست روز ازل لحظه های عشق/مدح۷:۱۱
سوگند بر خدا که خدایی محشری ارباب/مدح۷:۴۵
تو آمدی قیامت کبری رقم زدی/مدح۷:۳۲
هر کسی کرب وبلا میخواد امشب وقتشه/سرود۶:۱۲
هر لقبش اسم اعظمه مصباح الهدی/سرود۵:۵۷
همه ی می خانه به صف/سرود۵:۴۸
شورشی بین عالم بالاست/مدح۷:۳۱
بوی خدا گرفته دست دعا گرفته/سرود۵:۵۰
روز ازل که قسمت ما را نوشته اند(مدح)۸:۰۷
بازم شب و ستاره , هوا مثل بهاره۸:۳۵
ای که عشقت اسیر خیل بنی آدمند ۱:۰۵
خاک سر کوی تو زنده کند مرده را۳:۳۰
فاطمه می گوید امشب ای فروغ هر دو عینم۰۶:۴۵
آفتاب حسن سرمد میوه ی قلب محمد۰۸:۴۳
مه منور شعبان مه رسول خداست۰۸:۴۵
همیشه حج به وجود حسین می بالد۰۸:۵۹
دیدم به زیر سم اسب تنی که سر نداره۰۸:۰۱
روی لبهام دعای عشقه۰۳:۲۴
آب و آینه صفا میاره۰۳:۰۰
نور وجود از طلوع نور حسین است۹:۵۰
عاشق او را چه اعتناست به جنت۵:۵۵
تو معشوق خداوند دمشقی۹:۴۵
تویی ماه بدر من مولا مولا۷:۲۲
جانم حسین۴:۴۹
سه دلبندی که جانان بر علی داد۷:۳۵
ای حسین ای گل زهرا به فدایت سرو جان ها۴:۲۴
دلم نموده هوای سبویی ساقر ساقر بده ۳:۴۴
نور ولایت هادی کور راه عشقه۱۰:۴۵
بال ملائک وا شده شب شب نمازه۶:۵۰
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم۷:۴۰
پیش از بهار ایجاد پیش از تولد ابر۶:۱۰
در باغهای اشراق شور شبی عجیب است۹:۱۴
روی پیشونیم زهرا نوشته۶:۵۷
دریا دریا میاد بشارت۵:۱۶
هر کس سوار کشتی عشقش نمی شود۷:۳۷
در آن هوا که فاطمه در آن نفس کشید۶:۳۵
امشب خبر از عالم بالا رسیده است۵:۳۸
از دل شب در اومدیم تا صورت ماه خورشید۷:۲۹
شب تولد عشق وقت جنونه۶:۳۰
شورشی بین عالم بالاست۹:۳۱
امشب که دلامون توی سفر عشقه۸:۱۸
با یک نگاه محرم اسرار می شوم۱:۴۹
کربلا کربلا،قبله دیوونه ها۴:۴۳
از خواب مرگ …۴:۲۴
به نام خالق ادب اباالفضل۰۴:۴۷
روی نیازم کجاست روی حسین است و بس۰۷:۲۵
دستام از مستی لرزونه۰۸:۴۹
به دل آتشی دارم از جنس شور۰۴:۱۸
عاشقی به بهونه تو قشنگه۰۵:۲۴
غبار قدمهاشو بو کن چشاتو ببند آرزو کن۰۶:۳۳
چه خوب است آب و هوایی که دارید۰۹:۵۷
امشب که دلامون توی سفر عشقه۰۶:۴۶
شکر خدا که مادر سادات از ازل ۰۴:۲۲
روز ازل که شادی و غم همصدا شدند۰۵:۳۲
جوونم و دلم میخواد که در خونه تو پیر شم۰۴:۱۸

حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخشدانلود

حجم
(KB)

زمان
۱امشب چشمام مثل بارونه (جدید سال ۹۱)۲,۳۲۸۰:۰۷:۵۶
۲امشب مستم ، به ارباب دل بستم (جدید سال ۹۰)۲,۹۳۰۰:۰۸:۳۲
۳ابرم بارش بی پروایم ، موجم و همسفر دریایم(جدید سال ۹۰)۳,۵۲۰۰:۱۰:۱۴
۴روی نیازم کجاست ، روی حسین است بس(جدید سال ۹۰)۷۵۹۰:۰۲:۰۸
۵به فدای تو ، تو که اومدی ، هنوز از راه نیومده دلبری(جدید سال ۹۰)۴,۳۶۰۰:۱۲:۴۲
۶تنها تنها ، می میزنم به یاد دریا (جدید سال ۸۸)۳۲۸۰:۰۰:۵۵
۷عاشقی به بهونه تو قشنگه (جدید سال ۸۹)۱,۴۵۰۰:۰۵:۰۳
۸روز ازل که قسمت ما را نوشته اند (مدیحه خوانی – سال ۸۷)۲,۸۲۰۰:۰۸:۰۰
۹می تابه از پشت ابرا، ماه تموم شبای من (سال ۸۷)۳,۰۱۸۰:۰۶:۰۸
۱۰کاشکی می شد بهت بگم چقد صداتو دوست دارم (جدید،سال ۸۶)۲,۰۸۶۰:۰۵:۴۸
۱۱ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدم است (مدیحه-جدید،سال ۸۶)۳,۵۶۵۰:۰۹:۵۷
۱۲عاشقی دردیه دوا نداره دوا نداره  (جدید،سال ۸۶)۵,۲۹۴۰:۱۴:۴۷
۱۳من و دل و شیدایی (جدید،سال ۸۵)۴,۰۱۱۰:۱۱:۱۲
۱۴دلا رو می بینی که گرم نیازه (جدید،سال ۸۵)۴,۸۷۶۰:۱۳:۳۸
۱۵شب فرار غمه، ماه و ستاره همه .. (جدید،سال ۸۴)۴,۲۸۷۰:۱۱:۵۸

۲. سید مجید بنی فاطمه

ردیف

موضوع

پخشدانلود

حجم
(KB)

زمان
۱لحظه لحظه خواب و خیال اومد شب وصال (جدید سال ۹۱)۱,۳۳۲۰:۰۴:۳۲
۲برسانند اگر تربت دلداران را (جدید سال ۹۱)۲,۹۶۵۰:۱۰:۰۶
۳امشب که دلامون توی سفر عشقه (جدید سال ۸۹)۱,۹۲۰۰:۰۶:۴۳
۴دو باره قدمهاشو بو کن (جدید سال ۸۹)۱,۶۰۰۰:۰۵:۳۶
۵شورشی بین عالم بالا۲,۶۵۰۰:۰۵:۴۸
۶همه میخانه به صف – سال ۸۷۲,۰۴۴۰:۰۷:۳۱
۷بوی خدا گرفته، دست دعا گرفته۶,۰۰۵۰:۱۷:۰۴
۸اگه چشمات خمار عشق (سال ۸۶)۱,۵۳۱۰:۰۸:۴۱
۹لیلایی ها بیایید امشب شب جنونه (جدید،سال ۸۴)۳,۳۲۲۰:۰۹:۱۶
۱۰باز دل در سینه ام بیتاب شد (شعرخوانی-جدید، سال ۸۴)۳,۲۸۷۰:۰۹:۱۰

۳.محمدرضا طاهری

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱روز ازل لحظه های عشق (مدیحه خوانی، سال ۸۷)۱۰,۲۸۳۰:۲۵:۰۴
۲چشمام مثل مجنون، اشکام مثل بارون۳,۴۳۴۰:۰۹:۴۵
۳هرکسی کربلا میخواد امشب وقتشه۴,۲۸۰۰:۱۲:۰۹
۴عشق حسین فاطمه دل خوشی زندگیمه۱,۵۴۲۰:۰۶:۳۳

۴. سید مهدی میرداماد

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱نور عینی یا ثار الله (جدید سال ۸۹)۱,۹۹۰۰:۰۶:۵۷
۲باز دل همه شاده ، از درد و غم آزاده (جدید سال ۸۹)۲,۳۵۰۰:۱۰:۱۵
۳میخوام بازم برم تا پیش خدا (جدید سال ۸۹)۱,۵۷۰۰:۰۵:۲۹
۴باید سر بزارم به کوه و صحرا (جدید سال ۸۸)۲,۶۶۰۰:۱۱:۳۷
۵اومده به دنیا ، نمک خونه حیدر (جدید سال ۸۸)۳,۵۴۰۰:۱۵:۲۸
۶شب ، شب شور و مستیه ، شب حسین و کربلاست (جدید سال ۸۸)۱,۱۹۰۰:۰۴:۱۰
۷میگم با هر بهونه عشق تو هستیمونه (جدید،سال ۸۳)۲,۸۹۴۰:۰۸:۰۴
۸به نام اون که هر دلی دیونه نیم نگاش۱,۵۰۲۰:۰۸:۳۱
۹روز ازل که قسمت ما را نوشته اند۱,۲۴۳۰:۰۷:۰۳
۱۰ذکر مادر مدام ، بوده نام آقام۵۴۸۰:۰۳:۰۵
۱۱تموم اهل زمین ، ملائکه عرش برین۱,۵۱۲۰:۰۸:۳۵
۱۲امیرم  الهی برات بمیرم۵۷۰۰:۰۴:۴۹

۵. مهدی زنگنه

ردیف

موضوع

پخشدانلود

حجم
(KB)

زمان
۱آب و آینه صفا میاره با درخشش ماه و ستاره (سال ۸۷)۰,۱۶۰۰:۰۶:۰۸

۶. حاج حسن خلج

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱بسم الله النور (مدیحه خوانی، سال ۸۷)۹,۸۷۰۰:۲۴:۰۳
۲مدیحه خوانی۵,۲۴۵۰:۲۲:۲۱
۳خوش آمدی یابن الزهرا خوش آمدی مولا۳,۸۶۸۰:۱۰:۵۹

۷. حاج محمد رضا بذری

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱تموم هستی ما همه فدای (سال ۹۲ جدید)۱,۸۳۴۰:۰۵:۱۲
۲از همان روز که حسنش (سال ۹۲ جدید)۳,۲۱۸۰:۰۹:۰۸
۳ای یارم حسین (سال ۹۲ جدید)۲,۳۳۳۰:۰۶:۳۷
۴مهربونی هات رو یادم نمیره آقا (سال ۹۲ جدید)۱,۳۲۶۰:۰۳:۴۵

۸. احمد نیکبختیان

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱سر در بهشت نوشته یا حسین یا حسین (جدید سال ۹۱)۱,۷۷۶۰:۰۶:۰۳
۲اومد به دنیا نمک خونه حیدر (جدید سال ۹۱)۱,۸۴۳۰:۰۶:۱۷
۳اومد به دنیا نمک خونه حیدر (جدید سال ۸۸)۱,۹۶۰۰:۰۶:۵۲
۴دوباره عشق و دوباره مستی (جدید سال ۸۸)۲,۰۸۰۰:۰۷:۱۶
۵دل دیونه ، چه عاشقونه (جدید سال ۸۸)۱,۰۸۰۰:۰۳:۴۷
۶به هر طرف نگری جلوه جمال خداست(سال ۸۷)۴,۶۳۹۰:۱۱:۱۸
۷میجوشد از این زمین خوشکیده۳,۶۰۵۰:۱۰:۱۴
۸مدیحه خوانی۴,۳۱۵۰:۱۲:۱۵
۹آسمونا گل افشون، دوباره دل شب میزنه باروم۳,۸۵۴۰:۱۰:۵۷

۹. حاج سعید حدادیان

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱هنگام سرور کائنات است امشب۴,۶۴۹۰:۱۳:۱۲

۱۰. حدادیان و نیکبختیان

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱فاطمه میگوید امشب ای فروغ هردو عینم۵,۴۴۰۰:۱۵:۲۷

۱۱. اسلام میرزایی

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱اربابه، آبروی آبه ، ز خدا سیر آبه۲,۷۹۳۰:۰۷:۵۶

۱۲.روح الله بهمنی

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱شب طلوع سپیده ماه از مدینه دمیده۳,۶۳۲۰:۱۰:۱۹
۲زندگی بی حسین برام حروم۱,۸۱۵۰:۱۰:۱۸

۱۳.سید محمد جوادی

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱خزونه باغ دلم دوباره به هوای تو بهاری۱,۱۹۰۰:۰۵:۰۳

۱۴. محمد صمیمی

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱امشب که دلامون توی سفر عشقه۱,۹۶۱۰:۰۵:۳۴
۲قطره قطره چشمه چشمه میان تو آغوش دریا۱,۷۳۰۰:۰۴:۵۴

۱۵. مهدی اکبری

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱عشق حسین فاطمه دل خوشی زندگیمه۳۱۱۰:۰۲:۳۷

۱۶. سعید و محمد حسین حدادیان

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱شب شادیه ، دل من میگه (جدید سال ۸۹)۳,۰۲۰۰:۱۳:۱۲
۲میخوام از امیر دلها بخونم(جدید سال ۸۸)۲,۶۸۰۰:۰۹:۲۱
۳انقدر دوست داره حق تعالی۱,۴۲۲۰:۰۸:۰۴
۴زمین شد امشب پر از فرشته تو اسمونا کسی نمونده۱,۴۸۱۰:۰۸:۲۴
۵ای دل نواز قاری قران خوش امدی۱,۵۰۶۰:۰۸:۳۳
۶دل به تب و تاب اومده  ، گوهر نایاب اومده۱,۱۶۳۰:۰۶:۳۵
۷دل ملائک رو برده تو سینه عرش خدا۱,۰۴۶۰:۰۵:۵۶
۸سلار زینب ابی عبدالله۱,۰۳۲۰:۰۵:۵۱

۱۷. سلحشور و میرداماد

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱وقتی که اسم تو می آد …۱,۰۴۴۰:۰۸:۵۲

۱۸. حسین سیب سرخی

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱هوای سینه ام ابری دو دیده ام دریاست – سال ۸۷۶,۵۰۶۰:۱۵:۵۱
۲همه ی هستیمو مدیون چشاتم    می دونی۶۲۲۰:۰۵:۰۰

۱۹.  مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱ای خدا را ، عبد در ملک خدا کارت خدایی۱,۰۰۰۰:۰۶:۱۷
۲آقام ابا عبدالله الحسین۸۹۶۰:۰۷:۳۶

۲۰. احد قدمی

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱زکربلا اومدم این دل جا مونده تو حرمت۷۷۰:۰۱:۰۴

۲۱. مهدی مختاری

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱شور و شین چیز دیگه است – سال ۸۷۲,۱۱۷۰:۰۵:۰۹

۲۲.  عبدالرضا هلالی

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱روح الله تویی   عین الله توی۲۲۹۰:۰۱:۴۸

۲۳.جلیل کربلایی

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱شبی که عطر گل افشانده بودم۷۲۲۰:۰۵:۵۰
۲قال رسول الله : حسین منی و انا من حسین۷۹۸۰:۰۶:۲۶

۲۴. حسین سازور

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
۱

آنقدر بر در میخانه بکوبم سر خویش (جدید سال ۹۱)

۵۷۹۰:۰۱:۵۷
۲

همه جا همه وقت میخونیم یا حسین (جدید سال ۹۱)

۱.۲۲۰۰:۰۴:۰۸
۳

دست گل سرخ محمد

۱,۴۵۲۰:۰۶:۱۰
۴

همه جا همه وقت میمونیم یا حسین

۹۷۵۰:۰۴:۰۸
۵

عشق دل های بی تاب اومد

۲,۴۲۵۰:۱۰:۱۹
۶

با یه جهان ناز و ادا رو دست زهرا ، گل پسر شاه نجف اومد به دنیا

۴,۰۴۰۰:۱۱:۴۵

برای دانلود کردن مدیحه ها، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

ولادت امام حسین علیه السلام – سلحشور و رمضانی و برزگر – سال ۱۳۹۱۱۵۹۶
ولادت امام حسین علیه السلام – سید مجید بنی فاطمه و حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۰۱۶۵۸
ولادت امام حسین علیه السلام – حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۰۸۶۷
ولادت امام حسین علیه السلام – حاج محمدرضا طاهری و سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۰۶۴۳
ولادت امام حسین علیه السلام – حاج سید مهدی میرداماد – سال ۱۳۹۰۷۷۲
ولادت امام حسین علیه السلام – سید مهدی میرداماد و حاج مهدی سلحشور – سال ۱۳۹۰۵۲۶
ولادت امام حسین علیه السلام – کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۰۹۴۱
ولادت امام حسین علیه السلام – حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۰۴۸۰
ولادت امام حسین علیه السلام – حاج حسین سیب سرخی – سال ۱۳۹۰۵۶۳
ولادت امام حسین علیه السلام – حاج عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۰۴۷۸
ولادت امام حسین علیه السلام – حاج مهدی مختاری – سال ۱۳۹۰۳۴۹
ولادت امام حسین علیه السلام – حاج سعید حدادیان – سال ۱۳۹۰۳۱۰
ولادت امام حسین علیه السلام – کربلایی سید علی مومنی – سال ۱۳۹۰۴۷۳
ولادت امام حسین علیه السلام – حاج رحیم ابراهیمی – سال ۱۳۹۰۲۶۲
ولادت امام حسین علیه السلام حاج محمدرضا طاهری ۱۳۸۹۲۲۴۴
ولادت امام حسین علیه السلام حاج حسین سیب سرخی ۱۳۸۹۱۶۹۲
ولادت امام حسین علیه السلام کربلائی جواد مقدم ۱۳۸۹۲۶۲۸
ولادت امام حسین علیه السلام سید مهدی میرداماد ۱۳۸۹۱۰۴۶
ولادت امام حسین علیه السلام حاج سعید حدادیان ۱۳۸۹۸۷۰
ولادت امام حسین علیه السلام سید مجید بنی فاطمه ۱۳۸۹۷۳۶
ولادت امام حسین علیه السلام حاج محمدرضا طاهری ۱۳۸۸۵۹۳
ولادت امام حسین علیه السلام حاج حسین سیب سرخی ۱۳۸۸۷۳۴
ولادت امام حسین علیه السلام حاج مهدی مختاری ۱۳۸۸۸۶۳
ولادت امام حسین علیه السلام سید مهدی میرداماد ۱۳۸۸۱۶۳۵
ولادت امام حسین علیه السلام حاج حسن خلج ۱۳۸۸۸۶۳
ولادت امام حسین علیه السلام سید مجید بنی فاطمه ۱۳۸۸۶۱۹
ولادت امام حسین علیه السلام حاج محمدرضا طاهری ۱۳۸۷۶۱۵
ولادت امام حسین علیه السلام حاج حسین سیب سرخی ۱۳۸۷۶۳۳
ولادت امام حسین علیه السلام حاج مهدی سلحشور ۱۳۸۷۵۰۴
ولادت امام حسین علیه السلام سید مهدی میرداماد ۱۳۸۷۸۲۴
ولادت امام حسین علیه السلام حاج حسن خلج ۱۳۸۷۵۵۴
ولادت امام حسین علیه السلام حاج محمود کریمی ۱۳۸۷۹۰۹
ولادت امام حسین علیه السلام حاج سعید حدادیان ۱۳۸۷۵۳۳
ولادت امام حسین علیه السلام سید مجید بنی فاطمه ۱۳۸۷۵۲۸
ولادت امام حسین علیه السلام کربلائی روح الله بهمنی ۱۳۸۷۴۸۰
ولادت امام حسین علیه السلام حاج مهدی اکبری ۱۳۸۷۴۲۹
ولادت امام حسین علیه السلام حاج محمود کریمی ۱۳۸۶۸۵۹
ولادت امام حسین علیه السلام حاج عبدالرضا هلالی ۱۳۸۶۵۷۵
ای همه هستِ حیدر

ای همه هستِ حیدر

سر در بهشت نوشته یا حسین

سر در بهشت نوشته یا حسین

امشب مستم به ارباب دل بستم

امشب مستم به ارباب دل بستم

بابی انت و امی ارباب

بابی انت و امی ارباب

مولودی خوانی باسم کربلایی

مولودی خوانی باسم کربلایی

 

28836 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

  1. علیرضا گفت:

    آقا جواد مقدم بذارید !

  2. omid گفت:

    آقا واقعا ممنون سایت کامل و فوق العاده ان شاالله اجرتونو از امام حسین (ع) بگیرید

دسته بندی