دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

شهید دیالمه

سخنان مهم شهید دیالمه در مورد میر حسین موسوی | امام ، ضابطه حرکت | انتظار | حق خدا | حق اعضای بدن | حق پدر و مادر | توکل | حق سرمایه | حق فرزند | حق معلم و شاگرد | زهد | شفاعت | صبر | صیرورت بر صراط | فقر | قضا و قدر

 

 

 

نقد میرحسین موسوی و زهرا رهنورد (حجم: ۵۱۴ کیلوبایت)

امام ، ضابطه حرکت (حجم: ۶.۶ مگابایت)

انتظار (حجم: ۶.۷ مگابایت)

حق خدا (حجم: ۴.۴۸ مگابایت)

حق اعضای بدن (حجم: ۳.۵۴ مگابایت)

حق پدر و مادر (حجم: ۷.۸۴ مگابایت)

توکل (حجم: ۶.۵۴ مگابایت)

حق سرمایه (حجم: ۶.۰۴ مگابایت)

حق فرزند (حجم: ۵.۸۲ مگابایت)

حق معلم و شاگرد (حجم: ۶.۳۱ مگابایت)

زهد (حجم: ۶.۷۳ مگابایت)

شفاعت (حجم: ۹.۱۹ مگابایت)

صبر (حجم: ۵.۷۷ مگابایت)

صیرورت بر صراط (حجم: ۶.۸۱ مگابایت)

فقر (حجم: ۶.۷۴ مگابایت)

قضا و قدر (حجم: ۶.۷۷ مگابایت)

 

1079 بازدید نظر: »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار