دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

https://www.dl135.zahra-media.ir/Dr%20Abbasi/images/sonnate%20hasane.jpg

سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

موضوع : سازمان سری شیعه (۲۰ جلسه) – تشیع و کار تشکیلاتی (۱۰ جلسه)

مکان : تهران

زمان : مرداد ۱۴۰۱ + تیر و مرداد ۱۴۰۲

مشاهده کیفیت

 

جلسه ۱

زمان : ۷ مرداد ۱۴۰۱

مدت : ۵۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۸۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

جلسه ۲

زمان : ۸ مرداد ۱۴۰۱

مدت : ۵۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۱۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۳

زمان : ۹ مرداد ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۵۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۴

زمان : ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۴۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۵

زمان : ۱۱ مرداد ۱۴۰۱

مدت :۱ ساعت و ۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۶

زمان : ۱۲ مرداد ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۷

زمان : ۱۳ مرداد ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۰۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۸

زمان : ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

مدت : ۵۶ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۱۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

جلسه ۹

زمان : ۱۵ مرداد ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۴۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۱۰

زمان : ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۵۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۱۱ ( جلسه ۱ تشیع و کار تشکیلاتی)

زمان : ۲۷ تیر ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۱۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۱۲ ( جلسه ۲ تشیع و کار تشکیلاتی)

زمان : ۲۸ تیر ۱۴۰۲

مدت : ۵۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۸۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

جلسه ۱۳ ( جلسه ۳ تشیع و کار تشکیلاتی)

زمان : ۲۹ تیر ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۶۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۱۴ ( جلسه ۴ تشیع و کار تشکیلاتی)

زمان : ۳۰ تیر ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۳۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۱۵ ( جلسه ۵ تشیع و کار تشکیلاتی)

زمان : ۳۱ تیر ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۴۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۱۶ ( جلسه ۶ تشیع و کار تشکیلاتی)

زمان : ۱ مرداد ۱۴۰۲

مدت : ۵۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۳۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۱۷ ( جلسه ۷ تشیع و کار تشکیلاتی)

زمان : ۲ مرداد ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۴۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۱۸ ( جلسه ۸ تشیع و کار تشکیلاتی)

زمان : ۳ مرداد ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۶۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۱۹ ( جلسه ۹ تشیع و کار تشکیلاتی)

زمان : ۴ مرداد ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۱۶ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۳۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶ مگابایت

 

جلسه ۲۰ ( جلسه ۱۰ تشیع و کار تشکیلاتی)

زمان : ۵ مرداد ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۵۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

 

52 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png
  1. amirhosein گفت:

    خداقوت

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت

اسکرول بار

تصویر ثابت