دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

https://www.dl135.zahra-media.ir/Dr%20Abbasi/images/84.jpg

سال ۹۷ و ۹۸

 

موضوع : شرح زیارت اربعین – ۱۴ جلسه

مکان : مسیر پیاده روی نجف به کربلای معلی – موکب مع امام منصور(عج)

زمان : آبان ۹۷ + مهر ۹۸

مشاهده ی کیفیت

 

جلسه ۱

زمان : ۱ آبان ۹۷

مدت : ۵۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۸۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم مگابایت

 

جلسه ۲

زمان : ۲ آبان ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۵۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

جلسه ۳

زمان : ۳ آبان ۹۷

مدت : ۵۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۵۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

جلسه ۴

زمان : ۴ آبان ۹۷

مدت : ۵۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۵۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۵

زمان : ۵ آبان ۹۷

مدت : ۵۱ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۹۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

جلسه ۶

زمان : ۶ آبان ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۳۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۷

زمان : ۷ آبان ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶ مگابایت

 

جلسه ۸

زمان : ۲۰ مهر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۶۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۹

زمان : ۲۱ مهر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۲۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۱۰

زمان : ۲۲ مهر ۹۸

مدت : ۴۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۱۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۷ مگابایت

 

جلسه ۱۱

زمان : ۲۳ مهر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۸۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۱۲

زمان : ۲۴ مهر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۶۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۱۳

زمان : ۲۵ مهر ۹۸

مدت : ۱ ساعت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۵۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۱۴

زمان : ۲۶ مهر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱۶ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۹۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۷ مگابایت

 

 

36 بازدید نظر: »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت

اسکرول بار

تصویر ثابت