دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

http://dl5.zahra-media.ir/raefipour/images/91.jpg

موضوع : بصیرت فاطمی – ۴ جلسه

مکان : مشهد مقدس

زمان : ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ فروردین ۹۱

مدت : ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۸۴ مگابایت

 

 

موضوع : عرفان های نوظهور

مکان : شیراز

زمان : ۲۰ فروردین ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۵۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۱ مگابایت

 

 

موضوع : –

مکان : لارستان

زمان : ۲۰ فروردین ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

 

موضوع : زن و جامعه

مکان : مشهد مقدس

زمان : ۲۲ فروردین ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۵۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۹ مگابایت

 

 

موضوع : بیداری اسلامی

مکان : کرمان

زمان : ۲۸ فروردین ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۱۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۹ مگابایت

 

 

موضوع : عرفان های نوظهور

مکان : کرمان

زمان : ۲۸ فروردین ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۴۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۴ مگابایت

 

 

موضوع : جنگ نرم

مکان : رفسنجان

زمان : ۲۸ فروردین ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۱۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۸ مگابایت

 

 

موضوع : عبرت های بنی اسراییل

مکان : کرمان

زمان : ۲۹ فروردین ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۷۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۹ مگابایت

 

 

موضوع : نقش رسانه

مکان : کرمان

زمان : ۲۹ فروردین ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۱۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۴۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۶ مگابایت

 

 

موضوع : آخرالزمان و نقش منتظران

مکان : کرمان

زمان : ۲۹ فروردین ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۳۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۱۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۲ مگابایت

 

 

موضوع : انقلاب حضرت موسی (ع)

مکان : بافق

زمان : ۱ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۴ مگابایت

 

 

موضوع : عرفان های نوظهور

مکان : بافق

زمان : ۲ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۳ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۲ مگابایت

 

 

موضوع : خدا و شیطان

مکان : بافق

زمان : ۳ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۷ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۳ مگابایت

 

 

موضوع : حضرت زهرا(س) و جایگاه زن – ۵ جلسه (فاطمیه)

مکان : تهران – حسینیه ی عشاق الحسین(ع)

زمان : ۳ تا ۷ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۵۱ دقیقه+۱ ساعت و ۲ دقیقه+۱ ساعت و ۱۰ دقیقه+۵۹ دقیقه+۵۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱ گیگ و ۵۶۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۹۸ مگابایت

 


موضوع : نژادپرستی

مکان : بافق

زمان : ۴ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۲ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۴ مگابایت

 

 

موضوع : پاسخ به شبهات حسن فراهانی

مکان : تهران – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد پزشکی

زمان : ۱۱ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۸۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۹۳ مگابایت

 

 

موضوع : فرقه های نوظهور

مکان : یزد – دانشگاه آزاد

زمان : ۱۸ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۶۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۹ مگابایت

 

 

موضوع : مهدی ستیزان غرب

مکان : بیرجند

زمان : ۱۹ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۳ ساعت و ۳۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۲۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۷۲ مگابایت

 

 

موضوع : انقلاب و سیادت

مکان : رشت

زمان : ۲۳ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۵۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۸۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۵ مگابایت

 

 

موضوع : انسان سازی

مکان : انزلی

زمان : ۲۳ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۰۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۲ مگابایت

 

 

موضوع : اسطوره های صهیونیست

مکان : لنگرود

زمان : ۲۳ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۸۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۳ مگابایت

 

 

موضوع : بیداری اسلامی و انسانی

مکان : رشت

زمان : ۲۴ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۳۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۳۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۰ مگابایت

 

 

موضوع : فرهنگ انتظار

مکان : رودبار

زمان : ۲۵ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۶۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۷ مگابایت

 

 

موضوع : حکومت الهی مساوی با رهایی

مکان : رشت

زمان : ۲۵ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۱۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۸ مگابایت

 

 

موضوع : بهاییت و صهیونیسم

مکان : یزد

زمان : ۲۸ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۱ مگابایت

 

 

موضوع : منتظران ظهور

مکان : آزادشهر

زمان : ۳۰ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۵ مگابایت

 

 

موضوع : رسالت فرهنگی

مکان : گرگان

زمان : ۳۰ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۳۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۴۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۱ مگابایت

 

 

موضوع : موانع و تهدیدها

مکان : تهران

زمان : ۳ خرداد ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۹۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۲ مگابایت

 

 

موضوع : ایرانیان و ظهور

مکان : قزوین

زمان : ۶ خرداد ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۵۷ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۲ مگابایت

 

 

موضوع : ۷ مرحله ی ظهور

مکان : تبریز

زمان : ۹ خرداد ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۵۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۰۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۵ مگابایت

 

 

موضوع : حکومت علوی – ۳ جلسه

مکان : مشهد مقدس

زمان : ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ خرداد ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۹ دقیقه + ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه + ۵۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۹۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۹ مگابایت

 

 

موضوع : بیداری اسلامی

مکان : کرماشناه

زمان : ۲۲ خرداد ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۸ مگابایت

 

 

موضوع : آل سعود

مکان : اراک – مجتمع ستارگان

زمان : ۲۸ خرداد ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۹۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۳ مگابایت

 

 

موضوع : صهیونیسم شناسی – ۶ جلسه

مکان : استودیوی نصر تی وی

زمان : ۱ تا ۶ تیر ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۳۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۵ مگابایت

 

 

موضوع : هفت مرحله ی ظهور

مکان : کاشان

زمان : ۱۲ تیر ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۶۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۶ مگابایت

 

 

موضوع : قرار ایستادگی

مکان : اصفهان

زمان : ۲۱ تیر ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

 

موضوع : حجاب – دو جلسه

مکان : تهران – مهدیه ی امام حسن مجتبی (ع)

زمان : ۲۲ و ۲۹ تیر ۹۱

مدت : ۳ ساعت و ۴ دقیقه + ۳ ساعت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۲۷ مگابایت

 

 

موضوع : تحریف منجی در هالیوود

مکان : مشهد مقدس

زمان : ۱۰ شهریور ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۳۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۷ مگابایت

 

 

موضوع : بیداری اسلامی

مکان : شیراز – تالار حافظ

زمان : ۱۸ شهریور ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۵ مگابایت

 

 

موضوع : نقش رسانه در ظهور

مکان : شیراز

زمان : ۱۹ شهریور ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۱۴ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۲ مگابایت

 

 

موضوع : پیامبر اکرم (ص)

مکان : تهران

زمان : ۳۰ شهریور ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۱۹ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۹ مگابایت

 

 

موضوع : یادواره ی شهدا

مکان : کرج

زمان : ۳۱ شهریور ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۱ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

 

موضوع : تحرکات دشمن

مکان : تهران

زمان : ۱ مهر ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۴ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶ مگابایت

 

 

موضوع : محمد در عهدین – ۲ جلسه

مکان : مشهد مقدس

زمان : ۶ و ۷ مهر ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه + ۱ ساعت و ۱۸

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۵۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۱ مگابایت

 

 

موضوع : رسانه های دیجیتال

مکان : غرفه ی نصر تی وی

زمان : ۷ مهر ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۹۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۸ مگابایت

 

 

موضوع : تسلیم و رضا

مکان : مشهد مقدس – دانشگاه امام رضا

زمان : ۸ مهر ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۲۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۲ مگابایت

 

 

موضوع : اسلام ستیزی و توهین به مذاهب

مکان : مسنجر ال ۴

زمان : ۱۷ مهر ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۵۲ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۹ مگابایت

 

 

موضوع : مهدویت

مکان : ماهشهر

زمان : ۲۹ مهر ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۱۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۸ مگابایت

 

 

موضوع : عاشورا تا ظهور

مکان : اهواز – مسجد ارشاد

زمان : ۲۹ مهر ۹۱

مدت : ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۹ مگابایت

 

 

موضوع : موسیقی

مکان : اهواز – جهاد دانشگاهی

زمان : ۳۰ مهر ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۵۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۶۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۸ مگابایت

 

 

موضوع : جوانان و اینترنت و ماهواره

مکان : اهواز – پارک گلها

زمان : ۳۰ مهر ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۳۹ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۴ مگابایت

 

 

موضوع : آخرالزمان در غرب

مکان : بهبهان

زمان : ۱ آبان ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم مگابایت

 

 

موضوع : جنگ جهانی علیه ایران

مکان : امیدیه

زمان : ۱ آبان ۹۱

مدت : ۵۵ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

 

موضوع : یادواره شهدا

مکان : فریدون کنار – کاردگرمحله

زمان : ۳ آبان ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۱ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

 

موضوع : دهمین صراط – امام هادی (ع)

مکان : تهران – دانشگاه شهید رجایی

زمان : ۱۰ آبان ۹۱

مدت : ۲۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۱۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۰ مگابایت

 

 

موضوع : غدیر – ۵ جلسه

مکان : مشهد مقدس

زمان : ۱۲ و ۱۳ آبان ۹۱

مدت : ۴۰ دقیقه+۱ ساعت و ۱ دقیقه+۳۴ دقیقه+۱ ساعت و ۱ دقیقه+۲۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۱۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۷۵ مگابایت

 

 

موضوع : سبک زندگی

مکان : مشهد مقدس – دانشگاه فردوسی

زمان : ۱۴ آبان ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۱۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۹ مگابایت

 

 

موضوع : سبک زندگی

مکان : مشهد مقدس – دانشگاه پیام نور

زمان : ۱۴ آبان ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

 

موضوع : استراتژی عاشورا

مکان : ساری

زمان : ۲۱ آبان ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۳۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۳ مگابایت

 

 

موضوع : ایران و غرب

مکان : بابل

زمان : ۲۱ آبان ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۱۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۶ مگابایت

 

 

موضوع : عاشورا

مکان : رفسنجان

زمان : ۲۹ آبان ۹۱

مدت : ۵۶ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

 

موضوع : شناخت اهل بیت (ع)

مکان : تهران

زمان : ۱ آذر ۹۱

مدت : ۵۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۲۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

 

موضوع : آرماگدون و آخرالزمان

مکان : شیراز

زمان : ۹ آذر ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۲۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۶۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۹ مگابایت

 

 

موضوع : امام هادی (ع)

مکان : تهران

زمان : ۲۳ آذر ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۱۱ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۵ مگابایت

 

 

موضوع : منجی و رسانه

مکان : کاشان

زمان : ۲۶ آذر ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۳۱

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۴۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۲ مگابایت

 

 

موضوع : وظایف منتظران

مکان : کاشان

زمان : ۲۷ آذر ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۶۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۶ مگابایت

 

 

موضوع : آخرالزمان – ۳ جلسه

مکان : استودیوی نصر تی وی

زمان : ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ آذر ۹۱

مدت : ۲۰ + ۱۸ + ۲۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۸۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

 

موضوع : آرماگدون و پایان دنیا

مکان : شیراز

زمان : ۲۹ آذر ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۳۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۲۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۲ مگابایت

 

 

موضوع : آخرالزمان

مکان : مشهد مقدس

زمان : ۱ دی ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۱۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۹ مگابایت

 

 

موضوع : سبک زندگی دینی

مکان : شمهد مقدس

زمان : ۲ دی ۹۱

مدت : ۳ ساعت و ۲۶ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۷ مگابایت

 

 

موضوع : شور یا شعور حسینی – ۲ جلسه

مکان : مشهد مقدس – مجتمع بنی فاطمه

زمان : ۲ و ۳ دی ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه + ۱ ساعت و ۳۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱ گیگ و ۶۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۰ مگابایت

 

 

موضوع : سبک زندگی

مکان : کرمان

زمان : ۵ دی ۹۱

مدت : ۲ ساعت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۲ مگابایت

 

 

موضوع : آخرین تحولات منطقه

مکان : کرمان

زمان : ۶ دی ۹۱

مدت : ۴۲ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۵ مگابایت

 

 

موضوع : آخرالزمان

مکان : کرمان

زمان : ۶ دی ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۵۲ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۰ مگابایت

 

 

موضوع : شور حسینی

مکان : کرمان

زمان : ۶ دی ۹۱

مدت : ۵۹ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

 

موضوع : فتنه ی آخرالزمان

مکان : تهران

زمان : ۷ دی ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۵۳ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۹ مگابایت

 

 

موضوع : پیشگویی هایی از جنس آخرالزمان

مکان : قزوین

زمان : ۱۱ دی ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۹ مگابایت

 

 

موضوع : یادواره ی شهدا

مکان : ساری

زمان : ۱۷ دی ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۹۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

 

موضوع : راه عبور از فتنه

مکان : اسلامشهر

زمان : ۲۴ دی ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۸ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۸ مگابایت

 

 

موضوع : یادواره ی شهدا

مکان : بهشهر

زمان : ۲۸ دی ۹۱

مدت : ۵۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۱۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

 

موضوع : آغاز عهد

مکان : تهران – دانشگاه علوم پزشکی

زمان : ۲ بهمن ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۱۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۴ مگابایت

 

 

موضوع : اهانت به پیامبر (ص)

مکان : اراک

زمان : ۹ بهمن ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۹۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶ مگابایت

 

 

موضوع : فتنه های آخرالزمان

مکان : تهران – حسینیه ی امام حسن مجتبی (ع)

زمان : ۱۲ بهمن ۹۱

مدت : ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۷۸ مگابایت

 

 

موضوع : پرسش و پاسخ با اعضای سایت آنتی ۶۶۶

مکان : تهران

زمان : ۱۶ بهمن ۹۱

مدت : ۲۳ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۸ مگابایت

 

 

موضوع : انقلاب اسلامی

مکان : ساوه

زمان : ۲۱ بهمن ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۱۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۳ مگابایت

 

 

موضوع : اقتصاد

مکان : شهر ری

زمان : ۲۶ بهمن ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۴ مگابایت

 

 

موضوع : غرب و رسانه

مکان : تهران

زمان : ۲۸ بهمن ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۹۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

 

موضوع : –

مکان : گرگان – دبیرستان دخترانه ی شاهد

زمان : ۲۹ بهمن ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۳۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

 

موضوع : سبک زندگی

مکان : کلاله

زمان : ۲۹ بهمن ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۴۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶ مگابایت

 

 

موضوع : سبک زندگی

مکان : گرگان

زمان : ۲۹ بهمن ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۸ مگابایت

 

 

موضوع : اقتصاد مقاومتی

مکان : گرگان

زمان : ۳۰ بهمن ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۵۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۰ مگابایت

 

 

موضوع : مهدویت

مکان : گنبد کاووس – دانشگاه پیام نور

زمان : ۳۰ بهمن ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۵۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۴۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۶ مگابایت

 

 

موضوع : سبک زندگی

مکان : گرگان – مسجد لشکر

زمان : ۳۰ بهمن ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۰۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۰ مگابایت

 

 

موضوع : سبک زندگی

مکان : همدان – دانشگاه بوعلی

زمان : ۷ اسفند ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۸ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۰ مگابایت

 

 

موضوع : شبهات انتظار

مکان : کرج

زمان :۹ اسفند ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۱ مگابایت

 

ر
ر

موضوع : یادواره ی شهدای هسته ای

مکان : تهران – فرهنگ سرای اشراق

زمان : ۱۸ اسفند ۹۱

مدت : ۵۸ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

 

موضوع : آسیب شناسی ماهواره

مکان : دلیجان

زمان : ۱۹ اسفند ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۷ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۴ مگابایت

 

 

موضوع : محمد در عهدین – ۶ جلسه

مکان : استودیوی نصر تی وی

زمان : سال ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۰ مگابایت

 

 

1016 بازدید نظر: »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت

اسکرول بار

تصویر ثابت