دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

http://dl5.zahra-media.ir/raefipour/images/98.png

موضوع : گام دوم انقلاب اسلامی

مکان : مشهد مقدس – مجتمع فرهنگی امیرالمومنین(ع)

زمان : ۱ فروردین ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۵۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۹۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۰ مگابایت

 

 

موضوع : اهمیت دانش مدیریت در ادارهی کشور

مکان : تهران – دانشگاه علوم پزشکی ایران

زمان : ۱۹ فروردین ۹۸

مدت : ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۴۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۶ مگابایت

 

 

موضوع : اهمیت وجود امام حسین(ع)

مکان : تهران – حسینیه ی فاطمه زهرا(س)

زمان : ۱۹ فروردین ۹۸

مدت : ۵۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۵۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

 

موضوع : عباس(ع) الگوی منتظران مهدی(عج)

مکان : بابل – مصلای نماز جمعه

زمان : ۲۰ فروردین ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۹۶۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۷ مگابایت

 

 

موضوع : گام دوم انقلاب

مکان : مهدیه ی چالوس

زمان : ۲۰ فروردین ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۰۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۹ مگابایت

 

 

موضوع : نقش رسانه در مدیریت افکار عمومی

مکان : آمل – مصلای نماز جمعه

زمان : ۲۰ فروردین ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۴۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۲۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۸ مگابایت

 

 

موضوع : سبک تربیت و الگوی فرهنگی و اقتصادی اهل بیت(ع)

مکان : مهدیه ی ساری

زمان : ۲۲ فروردین ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۶ مگابایت

 

 

موضوع : فتنه ی ۹۸

مکان : قم

زمان : ۲۶ فروردین ۹۸

مدت : ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۹ مگابایت

 

 

موضوع : شفافیت

مکان : قم – دانشگاه علوم پزشکی

زمان : ۲۶ فروردین ۹۸

مدت : ۲ ساعت و ۲۴ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۰ مگابایت

 

 

موضوع : ولادت حضرت علی اکبر(ع)

مکان : تهران – حسینیه ی فاطمه زهرا(س)

زمان : ۲۸ فروردین ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۹۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

 

موضوع : امام زمان(عج) را بهتر بشناسیم

مکان : تهران – حسینیه ی اعظم فرحزاد

زمان : ۲۹ فروردین ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۸ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

 

موضوع : وظایف منتظران در عصر حاضر

مکان : تهران – مجتمع امام صادق(ع)

زمان : ۳۱ فروردین ۹۸

مدت : ۳۲ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۱ مگابایت

 

 

موضوع : احیای مهدوی

مکان : مهدیه ی تهران

زمان : ۳۱ فروردین ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۴۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

 

موضوع : اقتصاد

مکان : گلستان – دانشگاه سراسری

زمان : ۴ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۲۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۰ مگابایت

 

 

موضوع : تحولات منطقه

مکان : گرگان – دانشگاه آزاد

زمان : ۴ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۵۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۶۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۰ مگابایت

 

 

موضوع : چگونه دعا کنیم؟ – ۲ جلسه

مکان : تهران

زمان : ۵ و ۷ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۴۵ دقیقه + ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۱۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۷ مگابایت

 

 

موضوع : نقش معلمان در گام دوم انقلاب

مکان : تهران – دانشگاه فرهنگیان – مرکز آموزش عالی شهید شرافت

زمان : ۹ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۲۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۶ مگابایت

 

 

موضوع : ۳۰۰۰ روز حصر

مکان : رشت – مصلای نماز جمعه

زمان : ۱۱ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶ مگابایت

 

 

موضوع : نقش جوانان در گام دوم انقلاب

مکان : لنگرود – مسجد جامع

زمان : ۱۱ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۳۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۲۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۲ مگابایت

 

 

موضوع : سهل انگاری یا نفوذ

مکان : رشت – دانشگاه آزاد

زمان : ۱۱ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۰۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۱ مگابایت

 

 

موضوع : بررسی مسائل سیاسی روز

مکان : مشهد مقدس – مجتمع فرهنگی امیرالمومنین(ع)

زمان : ۳۰ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۱۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

 

موضوع : مشکلات دوران امام حسن مجتبی(ع)

مکان : مشهد مقدس

زمان : ۳۰ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۵۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۶۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

 

موضوع : چگونه دعا کنیم؟

مکان : کرمان – حسینیه ی نخل

زمان : ۳ خرداد ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۸۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

 

موضوع : چگونه دعا کنیم؟ – ۲ جلسه

مکان : تهران – مسجد سیدالشهدا(ع)

زمان : ۵ و ۷ خرداد ۹۸

مدت : ۴۵ دقیقه + ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۲۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۷ مگابایت

 

 

موضوع : ریشه ی دشمنی ایران و صهیونیسم

مکان : تهران – مسجد حضرت رسول(ص)

زمان : ۵ خرداد ۹۸

مدت : ۳۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۸۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۳ مگابایت

 

 

موضوع : دلایل دشمنی ایران و اسراییل

مکان : کرج

زمان : ۹ خرداد ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۷۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

 

موضوع : حقوق بشر آمریکایی

مکان : ورامین – مسجد صاحب الزمان(عج)

زمان : ۱۲ تیر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۰۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

 

موضوع : چالش های سیاسی و اقتصادی پیش روی کشور

مکان : تهران – مسجد و حسینیه ی یوم الغدیر

زمان : ۲۶ تیر ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۱۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۳۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶ مگابایت

 

 

موضوع : شفافیت

مکان : رامسر – مصلای نماز جمعه

زمان : ۲۸ تیر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۲۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۲ مگابایت

 

 

موضوع : دولت جوان و انقلابی

مکان : تنکابن – مصلای شهید بهشتی

زمان : ۲۹ تیر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۲۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۶ مگابایت

 

 

موضوع : گام دوم انقلاب و بررسی مسائل سیاسی روز کشور

مکان : کلاردشت – مسجد جامع حسنکیف

زمان : ۲۹ تیر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۸ مگابایت

 

 

موضوع : افق مهدوی در گام دوم انقلاب

مکان : تهران

زمان : ۴ مرداد ۹۸

مدت : ۳ ساعت و ۳۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱ گیگ و ۴۶۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۸ مگابایت

 

 

موضوع : ازدواج مهدوی

مکان : تهران – سالن اجتماعات مسجد بقیه الله الاعظم(عج)

زمان : ۱۲ مرداد ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۹۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۰ مگابایت

 

 

موضوع : بررسی سیاست ارزی دولت

مکان : تهران – مسجد شهدای انقلاب اسلامی

زمان : ۱۴ مرداد ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۴۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۳ مگابایت

 

 

موضوع : مخاطب شناسی

مکان : شهریار

زمان : ۱۷ مرداد ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۹ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

 

موضوع : دوگانه ی حجاب یا معیشت

مکان : شیراز – تالار فرهنگیان سعدی

زمان : ۱۷ مرداد ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۲۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۰ مگابایت

 

 

موضوع : ایران بدون روتوش

مکان : خرم آباد – سینما استقلال

زمان : ۲۲ مرداد ۹۸

مدت : ۲ ساعت و ۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۹۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۲ مگابایت

 

 

موضوع : دوراهی تصمیم

مکان : تهران – مسجد سیدالشهدا(ع)

زمان : ۱۹ شهریور ۹۸

مدت : ۵۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۱۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

 

موضوع : سیستم سازی برای ظهور

مکان : مشهد مقدس – مهدیه ی خیمه الانتظار

زمان : ۲۲ شهریور ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۳۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۵ مگابایت

 

 

موضوع : آخرین نبرد تمدنی

مکان : کرمان – دانشگاه آزاد

زمان : ۱۰ مهر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۲۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۱۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۱ مگابایت

 

 

موضوع : شمارش معکوس آخرالزمان

مکان : کرمان – دانشگاه شهید باهنر

زمان : ۱۰ مهر ۹۸

مدت : ۲ ساعت و ۱۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱ گیگ و ۱۶۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۸ مگابایت

 

 

موضوع :  اربعین و تمدن سازی – ۲ جلسه

مکان : کرمان – مسجد جامع امام حسین(ع)

زمان : ۱۰ و ۱۱ مهر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۳۹ دقیقه + ۱ ساعت و ۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱ گیگ و ۴۷۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۳ مگابایت

 

 

موضوع : چرایی پشت کردن مردم به امام حسن(ع)

مکان : تهران – هیئت قائمیه

زمان : ۱۴ مهر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۵۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

 

موضوع : تمدن اسلامی و اربعین حسینی

مکان : یاسوج – مسجد امام علی(ع)

زمان : ۱۵ مهر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۹ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

 

موضوع : اربعین تقابل تمدنی با غرب

مکان : کربلای معلی – موکب حسین(ع) رهبر آزادگان جهان

زمان : ۲۴ مهر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۳۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

 

موضوع : مهندسی فرهنگی عاشورا

مکان : ساوه

زمان : ۴ آبان ۹۸

مدت : ۵۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۲۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

 

موضوع : مهندسی فرهنگی قیام عاشورا – ۳ جلسه

مکان : اراک – مجتمع فرهنگی عاشقان ثارالله(ع)

زمان : ۴ و ۵ و ۶ آبان ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه + ۱ ساعت و ۴ دقیقه + ۱ ساعت و ۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱ گیگ و ۹۰۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۶ مگابایت

 

 

موضوع : بررسی لوایح استعماری

مکان : تهران – دانشگاه شاهد

زمان : ۱۲ آبان ۹۸

مدت : ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱ گیگ و ۱۶۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۵ مگابایت

 

 

موضوع : انسان ۲۵۰ ساله

مکان : تهران – تهرانپارس – مسجد الاقصی

زمان : ۱۴ آبان ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۲۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۵۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۱ مگابایت

 

 

موضوع : عید بیعت – تمدن مهدوی

مکان : تهران – میدان امام حسین(ع)

زمان : ۱۶ آبان ۹۸

مدت : ۲۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۰۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۹ مگابایت

 

 

موضوع : سبک زندگی مهدوی

مکان : کرج

زمان : ۲۲ آبان ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۹ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

 

موضوع : ماجرای بنزین

مکان : قم – هیئت فاطمیون

زمان : ۲۸ آبان ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۹۲۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۴ مگابایت

 

 

موضوع : مهدویت و آخرالزمان

مکان : بشرویه

زمان : ۳ آذر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۸۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۷ مگابایت

 

 

موضوع : امامت و شبکه سازی اهل بیت(ع)

مکان : بیرجند – دانشگاه صنعتی

زمان : ۴ آذر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۵۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۶۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۹ مگابایت

 

 

موضوع : جریان های سیاسی در انتخابات

مکان : بیرجند – مسجد جامع امام جعفر صادق(ع)

زمان : ۴ آذر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۸۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۷ مگابایت

 

 

موضوع : نبرد سیستماتیک در آخرالزمان

مکان : تهران

زمان : ۱۲ آذر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۷۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

 

موضوع : مسائل روز کشور

مکان : تهران – مسجد امام حسن مجتبی(ع)

زمان : ۹ دی ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۸ مگابایت

 

 

موضوع : حضرت زینب(س) سردار جنگ نرم

مکان : تهران – حسینیه ی فاطمه زهرا(س)

زمان : ۱۰ دی ۹۸

مدت : ۴۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۳۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۶ مگابایت

 

 

موضوع : انتخابات و مسائل روز

مکان : تهران – حسینیه ی شهدای بسیج

زمان : ۱۲ دی ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

 

موضوع : تحلیل شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

مکان : تهران – مسجد جامع نظام مافی

زمان : ۱۸ دی ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۴۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۹۷۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۷ مگابایت

 

 

موضوع : گرامیداشت شهید قاسم سلیمانی

مکان : تهران – مسجد امام حسین(ع)

زمان : ۱۹ دی ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۴۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

 

موضوع : تحولات منطقه پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی – ۳ جلسه

مکان : مشهد مقدس – مجتمع امیرالمومنین(ع)

زمان : ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ دی ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه + ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه + ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱ گیگ و ۵۶۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۷۸ مگابایت

 

 

موضوع : آینده ی کشور

مکان : رباط کریم – سینما فرهنگ

زمان : ۲۶ دی ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۵۹ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۲ مگابایت

 

 

موضوع : نگاه راهبردی و کلان در تحلیل مسائل

مکان : فیروزکوه – مسجد ولیعصر(عج)

زمان : ۲۹ دی ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۹ مگابایت

 

 

موضوع : نجلس کارآمد مجلس مردمی

مکان : شیروان – مسجد جامع

زمان : ۳ بهمن ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۲۲ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۸ مگابایت

 

 

موضوع : تحلیل اتفاقات اخیر

مکان : بجنورد – مسجد اعظم انقلاب

زمان : ۳ بهمن ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۴ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

 

موضوع : شاخصه ی مجلس کارآمد

مکان : بجنورد – دانشگاه آزاد

زمان : ۳ بهمن ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

 

موضوع : شهادت حضرت زهرا(س)

مکان : تهران – مهدیه ی امام جواد(ع)

زمان : ۹ بهمن ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۸ مگابایت

 

 

موضوع : تجمع فاطمیون

مکان : تهران – میدان شهید تهرانی مقدم

زمان : ۹ بهمن ۹۸

مدت : ۳۲ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۱ مگابایت

 

 

موضوع : تحلیل اتفاقات منطقه و انتخابات کشور

مکان : شیراز – شاهچراغ(ع)

زمان : ۱۱ بهمن ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۴ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

 

موضوع : روایت فتح

مکان : تهران

زمان : ۱۲ بهمن ۹۸

مدت : ۲ ساعت و ۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۴۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۳ مگابایت

 

 

موضوع : نشست تخصصی شفافیت

مکان : تهران – قلهک – حسینیه ی یزدی ها

زمان : ۱۳ بهمن ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۳۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۸۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۲ مگابایت

 

 

موضوع : نقش مسیحیت در سیاست های آمریکا

مکان : استودیوی شبکه ی افق – برنامه ی بازگشت

زمان : ۱۴ بهمن ۹۸

مدت : ۵۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۴۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

 

موضوع : مجلس ریل گذار

مکان : تهران – دانشگاه آزاد

زمان : ۲۰ بهمن ۹۸

مدت : ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۰ مگابایت

 

 

موضوع : اهمیت مجلس

مکان : اسلامشهر – مسجد امام باقر(ع)

زمان : ۲۴ بهمن ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۵۹ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۱ مگابایت

 

 

موضوع : آخرالزمان در هالیوود

مکان : استودیوی شبکه ی افق – برنامه ی بازگشت

زمان : ۲۴ بهمن ۹۸

مدت : ۵۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۵۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

 

موضوع : ولادت حضرت زهرا(س)

مکان : تهران – حسینیه ی فاطمه زهرا(س)

زمان : ۲۵ بهمن ۹۸

مدت : ۵۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۹۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

 

موضوع : آرمانشهر مهدوی

مکان : اردکان

زمان : ۲۸ بهمن ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۴۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

 

موضوع : مجلس شاه کلید مشکلات

مکان : یزد – حسینیه ی بزرگ خیرآباد

زمان : ۲۸ بهمن ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳ گیگ و ۷۱۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۸ مگابایت

 

 

موضوع : شفافیت

مکان : یزد

زمان : ۲۸ بهمن ۹۸

مدت : ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۷ مگابایت

 

 

موضوع : ابتلائات آخرالزمانی (کرونا)

مکان : تهران

زمان : ۱۷ اسفند ۹۸

مدت : ۴۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۵ مگابایت

 

 

موضوع : کرونا

مکان : مصاحبه با فارس نیوز

زمان : اسفند ۹۸

مدت : ۲۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۸ مگابایت

 

 

1054 بازدید نظر: »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت

اسکرول بار

تصویر ثابت