دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

موضوع : امام کائنات(عج) – احیای نیمه ی شعبان

مکان : تهران

زمان : ۸ فروردین ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۸۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶ مگابایت

 

 

موضوع : پیرامون صوت منتشر شده ی ظریف

مکان : تهران

زمان : ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدت : ۵۰ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

 

موضوع : انتخابات

مکان : تهران

زمان : ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۳۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۲۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۲ مگابایت

 

 

موضوع : انتخابات

مکان : تهران

زمان : ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدت : ۲۳ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۸ مگابایت

 

 

موضوع : تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری

مکان : تهران

زمان : ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

مدت : ۲ ساعت و ۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۰۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۲ مگابایت

 

 

موضوع : پرسش و پاسخ پیرامون انتخابات

مکان : تهران

زمان : ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۸۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۵ مگابایت

 

 

موضوع : انتخابات ۱۴۰۰

مکان : استودیوی شبکه المیادین

زمان : ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

مدت : ۲۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۶۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۹ مگابایت

 

 

موضوع : سیاست داخلی و خارجی ایران در دوران جدید

مکان : تهران

زمان : ۱۲ تیر ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۵۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

 

موضوع : تاریخ بدون روتوش

مکان : شبکه ماهواره ای ولیعصر(عج)

زمان :۱۵ تیر ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۴۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۰ مگابایت

 

 

موضوع : جوان و ازدواج

مکان : مشهد مقدس

زمان : ۲۳ تیر ۱۴۰۰

مدت : ۵۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۵۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

 

موضوع : تغییرات اقلیمی و بحران مدیریت

مکان : تهران

زمان : ۱۶ مرداد ۱۴۰۰

مدت : ۵۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۸۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

 

موضوع : کدام راه

مکان : تهران

زمان : ۲۴ مرداد ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۹۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

 

موضوع : کدام اسلام ، حسینی یا یزیدی

مکان : تهران

زمان : ۲۸ مرداد ۱۴۰۰

مدت : ۳۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۹۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۳ مگابایت

 

 

موضوع : دعا و ابعاد سلام بر امام حسین(ع)

مکان : تهران

زمان : ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

مدت : ۱۴ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۵ مگابایت

 

 

موضوع : بررسی تحرکات اخیر جمهوری آذربایجان

مکان : تهران

زمان : ۸ مهر ۱۴۰۰

مدت : ۴۵ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۵ مگابایت

 

 

موضوع : آزمون های قبل از ظهور

مکان : شیراز

زمان : ۲۴ مهر ۱۴۰۰

مدت : ۴۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۵ مگابایت

 

 

موضوع : چرایی دشمنی ایران با آمریکا

مکان : تهران – مسجد نارمک

زمان : ۱۳ آبان ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۳۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۴۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۱ مگابایت

 

 

موضوع : نقد سریال بازی مرکب

مکان : تهران

زمان : ۱۹ آبان ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۵۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۳۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۸ مگابایت

 

 

موضوع : دهه هشتادی ها

مکان : تهران

زمان : ۲ دی ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۹۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶ مگابایت

 

 

موضوع : الگوی عصر – فاطمیه

مکان : تهران

زمان : ۷ دی ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۱ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

 

موضوع : نگاه تمدنی به مکتب حاج قاسم

مکان : کرمان

زمان : ۱۳ دی ۱۴۰۰

مدت : ۵۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۵۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

 

موضوع : اجتماع حمایت از مردم مظلوم یمن

مکان : تهران

زمان : ۷ بهمن ۱۴۰۰

مدت : ۱۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۷۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵ مگابایت

 

 

موضوع : اتفاقات اخیر ایران و جهان

مکان : تهران

زمان : ۱ اسفند ۱۴۰۰

مدت : دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۵ مگابایت

 

 

موضوع : بررسی مسائل روز

مکان : تهران

زمان : ۳ اسفند ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

 

موضوع : تربیت فرزند مهدوی

مکان : تهران

زمان : ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۳۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۵۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۳ مگابایت

 

 

موضوع : پیدا و پنهان جنگ اکراین

مکان : تهران

زمان : ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۹۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۳ مگابایت

 

 

موضوع : سیر تکاملی بشر

مکان : تهران

زمان : ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۲۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۷۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۰ مگابایت

 

 

موضوع : یاران امام زمان(عج) – احیای مهدوی

مکان :قم – مسجد مقدس جمکران

زمان : ۲۶ اسفند ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۳۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۳۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۳ مگابایت

 

 

موضوع : استغاثه به امام زمان (عج)

مکان : تهران

زمان : ۲۷ اسفند ۱۴۰۰

مدت : ۴۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۷ مگابایت

 

 

1306 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png
  1. مجتبی قائمی گفت:

    بنده حقیر یکی از خیل عظیم مشتاق سخنرانی های استاد رائفی پور هستم.انشاالله خدا حافظ اینگونه اشخاص باشد.

  2. mahdi گفت:

    لطفا لیست را کامل کنید. ناقص است.

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت

اسکرول بار

تصویر ثابت