دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

https://www.dl135.zahra-media.ir/Dr%20Abbasi/images/k11.jpg

موضوع : تحلیل اتفاقات اخیر رژیم صهیونیستی

مکان : تهران

زمان : ۲۵ فروردین ۱۴۰۲

مدت : دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶ مگابایت

 

 

موضوع : تحلیل توافق ایران با عربستان

مکان : تهران

زمان : ۳۰ فروردین ۱۴۰۲

مدت : دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۵ مگابایت

 

 

موضوع : دستگیری رهبران حسینیون آذربایجان و حواشی آن

مکان : تهران

زمان : ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

مدت : ۵۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۱۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

 

موضوع : دریافت خودرو توسط نمایندگان مجلس

مکان : تهران

زمان : ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

مدت : ۲۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۸۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۸ مگابایت

 

 

موضوع : درگیری بین ایران و طالبان

مکان : تهران

زمان : ۸ خرداد ۱۴۰۲

مدت : ۲۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۲۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۸ مگابایت

 

 

موضوع : امام حسین(ع) راه رسیدن به خدا

مکان : تهران

زمان : ۶ مرداد ۱۴۰۲

مدت : ۱۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶ مگابایت

 

 

موضوع : مصاحبه با ایرنا

مکان : تهران

زمان : ۷ مرداد ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۰۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۴ مگابایت

 

 

موضوع : شباهت های حج و عاشورا

مکان : تهران

زمان : ۸ مرداد ۱۴۰۲

مدت : ۵۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۳۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

 

موضوع : برنامه با حسین حرف بزن

مکان : استودیوی شبکه نسیم

زمان : ۱۵ مرداد ۱۴۰۲

مدت : ۱۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴ مگابایت

 

 

موضوع : بررسی شرایط پاکستان

مکان :  مشهد مقدس

زمان : ۱۸ مرداد ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۹۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

 

موضوع : نشانه های آخرالزمان

مکان : مشهد مقدس

زمان : ۱۹ مرداد ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۵۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

 

موضوع : رمز و رازهای زندگی نوجوانی

مکان : تهران

زمان : ۲۸ مرداد ۱۴۰۲

مدت : ۴۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۵۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۶ مگابایت

 

 

موضوع : ایران پرچم دار یگانه پرستی در دنیا

مکان : تهران

زمان : ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

مدت : ۴۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۵ مگابایت

 

 

موضوع : ریشه های فرهنگ و تمدن ایرانی

مکان : مشهد مقدس

زمان : ۲۴ شهریور ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۷۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

 

موضوع : بررسی اتفاقات اخیر ایران

مکان : مشهد مقدس

زمان : ۲۵ شهریور ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۹۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

 

موضوع : مصاحبه با برنامه سیمرغ

مکان : تهران

زمان : ۱ مهر ۱۴۰۲

مدت : ۴ ساعت و ۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱ گیگابایت و ۵۲۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۷۷ مگابایت

 

 

موضوع : عید بیعت

مکان : تهران

زمان : ۳ مهر ۱۴۰۲

مدت : ۱۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۲۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳ مگابایت

 

 

موضوع : مهاجران افغانستانی

مکان : تهران

زمان : ۱۲ مهر ۱۴۰۲

مدت : ۵۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۵۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

 

موضوع : پشت پرده سوء قصد علیه میرحسین موسوی ملعون

مکان : تهران

زمان : ۱۵ مهر ۱۴۰۲

مدت : ۴۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۶۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۵ مگابایت

 

 

موضوع : عملیات فلسطینی ها علیه اشغالگران

مکان : تهران

زمان : ۱۹ مهر ۱۴۰۲

مدت : ۳۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۱۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۲ مگابایت

 

 

موضوع :  بررسی آخرین تحولات فلسطین

مکان : استودیوی شبکه یک – برنامه ثریا

زمان : ۲۳ مهر ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۴۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

 

موضوع : اجتماع عاشقان مبارزه با اسراییل

مکان : تهران

زمان : ۲۸ مهر ۱۴۰۲

مدت : ۲۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۱۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶ مگابایت

 

 

موضوع : مبانی فکری جنایت های رژیم صهیونیستی

مکان : تهران

زمان : ۴ آبان ۱۴۰۲

مدت : ۵۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

 

موضوع : کلید ارتباط با شهدا

مکان : تهران

زمان : ۵ آبان ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۸۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۱ مگابایت

 

 

موضوع : برنامه به افق فلسطین

مکان : استودیوی شبکه افق

زمان : ۷ آبان ۱۴۰۲

مدت : ۲۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۴۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۷ مگابایت

 

 

موضوع : جنگ کریدورها

مکان : تهران

زمان : ۱۱ آبان ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۲۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۳۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۰ مگابایت

 

 

موضوع : خاورمیانه جدید و نقش ایران

مکان : تهران

زمان : ۱۳ آبان ۱۴۰۲

مدت : ۲ ساعت و ۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۱۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۴ مگابایت

 

 

موضوع : پاسخ به آقای آملی لاریجانی

مکان : تهران

زمان : ۱۳ آبان ۱۴۰۲

مدت : ۳۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۵۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۱ مگابایت

 

 

موضوع : برنامه به افق فلسطین

مکان : استودیوی شبکه افق

زمان : ۲۵ آبان ۱۴۰۲

مدت : ۴۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۴۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۳ مگابایت

 

 

موضوع : حضرت زهرا(س) نگهبان دین – ۵ جلسه

مکان : تهران

زمان : ۴ تا ۸ آذر ۱۴۰۲

مشاهده ی کیفیت

 

جلسه ۱

زمان : ۴ آذر ۱۴۰۲

مدت : ۵۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۴۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۲

زمان : ۵ آذر ۱۴۰۲

مدت : ۳۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۶۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۲ مگابایت

 

جلسه ۳

زمان : ۶ آذر ۱۴۰۲

مدت : ۴۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۳۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۶ مگابایت

 

جلسه ۴

زمان : ۷ آذر ۱۴۰۲

مدت : ۵۶ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

جلسه ۵

زمان : ۸ آذر ۱۴۰۲

مدت : ۵۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۱۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

 

موضوع : بررسی تحولات منطقه و فلسطین

مکان : تهران – مصاحبه با همشهری

زمان : ۶ آذر ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۳۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

 

موضوع : عدالت و عدالت خواهی

مکان : تهران

زمان : ۲۰ آذر ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۳۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۷ مگابایت

 

 

موضوع : حقوق همسایه نزد حضرت زهرا(س)

مکان : تهران

زمان : ۲۶ آذر ۱۴۰۲

مدت : ۲۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۵۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۷ مگابایت

 

 

موضوع : حضرت زهرا(س) مصلح اجتماعی

مکان : تهران

زمان : ۲۸ آذر ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۶۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

 

موضوع : ابعاد شخصیت شهید سلیمانی

مکان : تهران

زمان : ۶ دی ۱۴۰۲

مدت : ۳۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۵۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۲ مگابایت

 

 

موضوع : تغییر موازنه در دنیا

مکان : تهران

زمان : ۷ دی ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۱۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

 

موضوع : شهادت در سیستم الهی

مکان : تهران

زمان : ۸ دی ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۴۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

 

موضوع : انتخابات مجلس

مکان : استودیوی شبکه افق – برنامه جهان آرا

زمان : ۲۷ دی ۱۴۰۲

مدت : ۵۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۵۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

 

موضوع : تلاش برای حذف امیرالمومنین(ع) از حکومت

مکان : تهران

زمان : ۴ بهمن ۱۴۰۲

مدت :۴۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۴ مگابایت

 

 

موضوع : حاکمیت شفاف

مکان : شیراز

زمان : ۵ بهمن ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۸۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۶ مگابایت

 

 

موضوع : انتخابات مجلس این بار فرق می کند

مکان : پرند

زمان : ۱۲ بهمن ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۹۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

 

موضوع : برنامه انتخابات مجلس

مکان : گیلاوند

زمان : ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۳۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۶۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۳ مگابایت

 

 

موضوع : انتخابات مجلس و مسائل کشور

مکان : پردیس

زمان : ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

مدت : ۵۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

 

موضوع : شرایط آخرالزمانی دنیا و نقش فردی ما

مکان : رودهن

زمان : ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۴۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

 

موضوع : انتخابات مجلس

مکان : کرج

زمان : ۱۹ بهمن ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۸۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

 

موضوع : انتخابات مجلس و نقش رسانه در جهان

مکان : شهریار

زمان : ۲۰ بهمن ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت ۱۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

 

موضوع : اراده مردم تحویل ایران

مکان : شهرقدس

زمان : ۲۰ بهمن ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت ۱۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۳۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶ مگابایت

 

 

موضوع : انتخابات مجلس و تاثیر آن در آینده کشور

مکان : قرچک

زمان : ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۷۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۹ مگابایت

 

 

موضوع : انتخابات مجلس و مسائل کشور

مکان : اسلامشهر

زمان : ۲۴ بهمن ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۳۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۵ مگابایت

 

 

موضوع : انتخابات مجلس و اهمیت آن در آینده کشور

مکان :  تهران

زمان : ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۳۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۷۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۱ مگابایت

 

 

موضوع : تعارض منافع درد پنهان کشور

مکان : تهران

زمان : ۲۶ بهمن ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۰۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

 

موضوع : نشست خبری جبهه صبح ایران در نمایشگاه مطبوعات

مکان : تهران

زمان : ۱ اسفند ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۲۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۹۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۰ مگابایت

 

 

موضوع : سقوط در انتخاب

مکان : تهران

زمان : ۳ اسفند ۱۴۰۲

مدت : ۴۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۲۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۶ مگابایت

 

 

موضوع : طرح زمین رایگان برای هر ایرانی

مکان : تهران

زمان : ۳ اسفند ۱۴۰۲

مدت : ۲۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۳۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۹ مگابایت

 

 

موضوع : اهمیت به سیره اهل بیت(ع) در حکمرانی کشور

مکان : تهران

زمان : ۵ اسفند ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۰۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

 

موضوع : صبح ایران گفتمانی نو در کشور

مکان : مشهد مقدس

زمان : ۶ اسفند ۱۴۰۲

مدت : ۱۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴ مگابایت

 

 

موضوع : حکمرانی فضای مجازی

مکان : دانشگاه اصفهان

زمان : ۷ اسفند ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۲۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

 

موضوع : جبهه صبح ایران

مکان : اصفهان

زمان : ۷ اسفند ۱۴۰۲

مدت : ۵۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

 

موضوع : انتخابات و جبهه صبح ایران

مکان : تبریز

زمان : ۸ اسفند ۱۴۰۲

مدت : ۳۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۰۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۳ مگابایت

 

 

موضوع : گردهمایی جبهه صبح ایران

مکان : تهران

زمان : ۸ اسفند ۱۴۰۲

مدت : ۲۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۹۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۸ مگابایت

 

 

موضوع : تولید ثروت برای مردم

مکان : تهران

زمان : ۸ اسفند ۱۴۰۲

مدت : ۱۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳ مگابایت

 

 

موضوع : نشست خبری جبهه صبح ایران

مکان : تهران

زمان : ۲۲ اسفند ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۱۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۵ مگابایت

 

 

 

45 بازدید نظر: »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت

اسکرول بار

تصویر ثابت