دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRirecsjyuj_x7GkrFIrZq_CB-V_An-fvPyir_zP1db3lvegEaH استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه images q tbn ANd9GcRirecsjyuj x7GkrFIrZq CB V An fvPyir zP1db3lvegEaH

شرح کتاب دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، سال ۱۳۸۸-۱۳۸۱

 

استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۱-برترین حالات نجومی ۰۰:۴۸:۴۴
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۲-فلک و مهمترین ستاره های آن ۰۰:۵۳:۲۴
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۳-قوس و دایره ی عظیمه ۰۰:۴۳:۲۰
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه۴ -بررسی اوضاع یک جزء از کره در حال گردش ۰۰:۲۲:۰۲
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه۵-قوس و زوایای مرکزی کره ۰۰:۳۷:۴۲
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۶ – بررسی حرکت فلکی و حرکت بسیطه ۰۰:۵۶:۲۶
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۷ – بررسی حرکت اجرام آسمانی ۰۰:۴۸:۴۴
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۸ -دوائر عظام و انواع آن ۰۰:۴۱:۰۶
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۹ -منطقه ی حرکت اولی ۰۰:۳۹:۵۷
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۱۰ – منبای حرکت اولی ۰۰:۳۸:۴۳
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۱۱ – بررسی دایره ی اوساط البروج ۰۰:۳۲:۵۶
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۱۲ – چگونگی حرکت وضعی شبانه روزی ۰۰:۳۴:۴۵
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۱۳ – مدارات دوائر صغیره ۰۰:۴۵:۵۲
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۱۴- مثلثات مستوی ۰۰:۵۶:۴۳
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۱۵- فاصله ی معدل النهار از منطقه البروج ۰۰:۴۸:۱۹
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۱۶- بررسی دایره معدل النهار ۰۰:۴۴:۳۲
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۱۷ – علل به وجود آمدن فصول ۱:۱۲:۳۵
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۱۸ – دحوالارض ۱:۰۵:۳۱
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۱۹- مثلث در سطح مستوی ۱:۲۴:۵۶
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۲۰- انسان کامل و بقای بدن عنصری او ۰۰:۵۶:۵۷
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۲۱- بررسی حرکت ستاره ها از مغرب به مشرق ۰۰:۵۲:۲۲
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۲۲- نقطه اختلاف خلیفی ۰۰:۴۷:۴۸
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۲۳- دایره ی میل ۰۰:۵۵:۴۹
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۲۴- قوسی از دایره ی میل ۰۰:۵۶:۰۲
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۲۵- چگونگی به دست آوردن میل یک ستاره ۰۰:۴۶:۲۲
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۲۶- بررسی طول کوکب ۰۰:۵۵:۱۱
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۲۷- میل کلی اشکال ۱:۲۴:۵۲
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۲۸- بررسی تقسیم کره به بروج ۰۰:۵۶:۵۷
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۲۹- چگونگی تقسیم کره به بروج ۰۰:۵۷:۴۴
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۳۰- چگونگی حرکت ستاره های فلک ثوابت ۰۰:۵۹:۰۷
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۳۱- بیان و نماد بروج به چه شکل است ؟ ۰۰:۴۹:۰۸
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۳۲- بررسی دایره افق ۰۰:۵۷:۳۵
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۳۳- تقسیم جهان به دوقسم ظاهر و خفی ۰۰:۵۵:۵۷
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۳۴- طالع به چه معناست؟ ۰۰:۵۸:۵۹
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۳۵- شرایط و چگونگی طالع ۰۰:۴۹:۰۵
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۳۶- معنا و مبنا مقنطرات ۰۰:۵۰:۵۸
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۳۷- بررسی قسمت های اعلای فلک بروج ۰۰:۵۲:۴۸
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۳۸- رویت کواکب و نیمه ی مرئی و نامرئی عالم ۰۰:۳۹:۰۳
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۳۹- تقسیم فلک توسط افق حسی ۰۰:۴۰:۲۶
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۴۰- ویژگی های افق حقیقی ۰۰:۴۷:۱۰
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۴۱ – تفسیر افق های ترسیمی ۰۰:۴۱:۰۷
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۴۲- بررسی مدار های عمود بر دایره افق ۰۰:۴۶:۳۲
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۴۳- بررسی مکان افق ترسیمی ۰۰:۵۲:۵۵
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۴۴- تعریف دایره ی استوایی سماوی ۰۰:۵۴:۱۴
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۴۵ -جایگاه افق های معدل النهار ۰۰:۵۳:۳۹
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۴۶ – مناسبت افق با معدل النهار ۰۰:۵۴:۳۱
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۴۷ – بررسی دایره عظیمه و معدل النهار آن ۰۰:۵۴:۱۹
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۴۸ – تفسیر دایره نصف النهار ۰۰:۵۱:۴۲
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۴۹ – چگونگی تقسیم بندی کره ۰۰:۵۱:۴۵
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۵۰ – تعریف و مکان خط نصف النهار ۰۰:۵۳:۰۷
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۵۱ – نقاط مشرق و مغرب اعتدال ۰۰:۴۴:۱۷
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۵۲ – فصل مشترک ربعین شرقی و غربی ۰۰:۵۳:۰۸
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۵۳ – معنا و مبنا ساعد و حابد ۰۰:۴۵:۵۱
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۵۴ – مکان نصف النهار و نصف اللیل ۰۰:۵۵:۴۵
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۵۵ – نفاوت های ریاضیات جدید و قدیم ۰۰:۵۹:۵۱
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۵۶ – سطح ظاهری زمین و ربع مسکون ۰۰:۵۵:۱۲
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۵۷ – نتیجه حرکات وضعی زمین ۰۰:۴۰:۵۶
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۵۸ – انواع سطح و بررسی تفاوت های آن ها ۱:۰۱:۴۷
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۵۹ – دایره و محیط و مساحت آن ۰۰:۵۹:۴۵
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۶۰ – مسئله دحوالارض و میل کلی ۱:۰۴:۴۶
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۶۱ – بررسی مکان ستاره جدی ۰۰:۴۷:۰۱
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۶۲- بررسی بیوت و اوتاد اربعه ۰۰:۵۴:۳۹
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۶۳ – فوائد حرکات وضعی زمین ۰۰:۴۶:۴۵
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۶۴ – شرف الشمس ۰۰:۴۴:۱۰
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۶۵ ۰۰:۵۱:۰۱
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۶۶ ۰۰:۴۰:۴۰
استاد صمدی آملی-دروس هیئت و ریاضیات-67 جلسه musicdl424 دروس هیئت، جلسه ۶۷ – چگونگی دستیابی به صدع ۰۰:۵۴:۳۹
کانال تلگرام زهرامدیا
6685 بازدید ۴ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. سلام
  ممنون از مدیر سایت
  سایت خوبی دارید
  به سایت ما سر بزنید
  پیروز باشید

 2. سلام
  ممنون از مدیر سایت
  سایت خوبی دارید.
  شاد باشید
  http://www.merajsecurity.com/

 3. سام نژاد گفت:

  سلام خسته نباشید خدمت مدیریت سایت
  بااجازه مدیرت سایت
  اگر دوستان خواستن به صورت تخصصی در زمینه
  علم جفر نجوم رمل jafrbook.com
  فعالیت کنید به سایت بنده سر بزنندjafrbook.com
  jafrbook.com

دسته بندی