دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

آخرین نظرات

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/07/sokhanan224.jpg

حجه الاسلام انصاریان-درسهای رمضان-حسنات در شبها و روزهای ماه مبارک رمضان ۳۷:۳۶
حجه الاسلام انصاریان-درسهای رمضان-بلاء و تفسیر آن در قرآن کریم ۴۲:۳۶
حجه الاسلام انصاریان-درسهای رمضان-دیدگاه پیامبر اکرم(ص) از حقایق و اسرار ماه مبارک رمضان و نفع انسان از ذات احدیت ۴۱:۲۳
حجه الاسلام انصاریان-درسهای رمضان-اهمیت ماه مبارک رمضان ۳۴:۱۷
حجه الاسلام میر باقری-پیرامون دعای امام سجاد (ع) در ماه مبارک رمضان ۴۶:۱۴
حجه الاسلام میر باقری-فضیلت ماه مبارک رمضان ۴۳:۴۷
حجت الاسلام صدیقی-(فضائل ماه مبارک رمضان) ۴۵:۴۷
آیت الله ناصری-موضوع: مکارم اخلاق-ماه خدا و محبت ۳۲:۱۰
آیت الله ناصری-موضوع:تقوا-خواندن قرآن در رمضان ۴۹:۱۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-(روزه زکات بدن) ۲۷:۴۶
آیت الله ناصری-مبحث تواضع و تسلیم-(اعمال شب بیست و سوم) ۲۵:۱۴
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(ماه اخلاق وایمان) ۲۰:۲۱
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(مهمانی رمضان) ۰۱:۰۰۴۲
احیای شب ۲۱ حرم مطهر رضوی ۰۱:۰۳:۲۶
جریانات انحرافی در دوران حکومت امیرالمومنین ۰۳:۴۰
استاد رفیعی – ماه رمضان ۳۷:۲۷
اهمیت ماه رمضان ۶:۲۸
سخنرانی شب بیست ویکم ماه رمضان۹۰ ۳۵:۵۰
سخنران شب بیست ودوم ماه رمضان۹۰ ۴۸:۳۹
سخنران شب بیست وچهارم ماه رمضان۹۰ ۴۶:۰۱
سخنران شب بیست وپنجم ماه رمضان۹۰ ۴۰:۵۹
سخنرانی شب بیست وششم ماه رمضان۹۰ ۴۹:۱۷
سخنرانی شب بیست وهفتم ماه رمضان۹۰ ۴۲:۲۴
سخنران شب بیست وهشتم ماه رمضان۹۰ ۴۴:۵۷
سخنرانی گرامیداشت هفته دولت شب بیست ونهم ماه رمضان۹۰ ۲۹:۳۷
سخنران شب آخر ماه رمضان ۵۲:۴۷
فضائل یادگیری علوم در ماه مبارک رمضان ۳۱:۳۸
فضائل ماه مبارک رمضان و رحمت و مغفرت خدا در این ماه ۲۴:۲۹
آداب میهمانی خدا ۱۰:۰۳
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – حقایق اسلام ۵۳:۳۹
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – سیر در دعای کمیل ۰۱:۰۰:۴۶
استاد فاطمی نیا – رمضان۸۸ – شب های قدر ۵۹:۳۳
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – روزهای قدر ۵۸:۰۴
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – تکبر ۰۱:۰۱:۳۹
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – ظرائف ادعیه ۵۶:۰۹
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – در آستانه شبهای قدر ۵۱:۳۹
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – ادعیه ماثوره ۴۷:۳۱
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – شب شهادت حضرت علی ۵۶:۰۴
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – روز شهادت حضرت علی ۲۸:۳۵
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – شب احیا ۵۸::۵۲

استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – ولایت و نبوت ۵۵:۳۳
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – موضع الرساله ۵۲:۴۲
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – میلاد امام حسن ۵۱:۴۰
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – یا نور المستوحشین ۴۹:۳۸

سخنرانی های ماه مبارک رمضان

۱.حجت الاسلام پناهیان

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ شب دوم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۹,۳۳۹ ۰:۵۳:۰۵
۲ شب سوم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۷,۶۶۷ ۰:۴۳:۳۵
۳ شب چهارم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۰,۲۷۸ ۰:۵۸:۲۶
۴ شب پنجم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۹,۱۱۸ ۰:۵۱:۵۰
۵ شب ششم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۷,۹۱۶ ۰:۴۴:۵۹
۶ شب هفتم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۷,۹۱۴ ۰:۴۴:۵۹
۷ شب هشتم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۸,۶۸۷ ۰:۴۹:۲۳
۸ شب نهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۹,۷۷۸ ۰:۵۵:۳۵
۹ شب دهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۰,۷۴۶ ۰۱:۰۱:۰۵
۱۰ شب یازدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۰,۳۶۷ ۰:۵۸:۵۷
۱۱ شب دوازدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۰,۶۷۰ ۰۱:۰۰:۴۰
۱۲ شب سیزدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۰,۵۵۴ ۰۱:۰۰:۰۰
۱۳ شب چهاردهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۷,۹۱۶ ۰۱:۰۳:۱۴
۱۴ شب پانزدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۱,۱۲۲ ۰۱:۰۶:۳۲
۱۵ شب شانزدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۱,۷۰۲ ۰:۵۴:۴۴
۱۶ شب هفدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۹,۶۲۸ ۰:۴۸:۳۱
۱۷ شب هجدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۸,۵۳۶ ۰:۴۵:۰۰
۱۸ شب بیست وششم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۹,۳۷۶ ۰:۵۳:۱۸
۱۹ شب بیست وهفتم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۷,۵۳۴ ۰:۴۵:۰۰
۲۰ شب بیست وهشتم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۸,۲۲۴ ۰:۴۵:۰۰
۲۱ شب بیست ونهم مبارک رمضان – ۹۱ ۱۲,۰۰۸ ۰:۴۵:۰۰
۲۲ شرح دعای ابوحمزه ثمالی – جلسه اول ۶,۱۵۷ ۰:۳۴:۵۹
۲۳ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه دوم ۱۰,۴۴۰ ۰:۵۹:۲۱
۲۴ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه سوم ۷,۰۷۰ ۰:۴۰:۱۱
۲۵ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه چهارم ۵,۷۶۵ ۰:۳۲:۴۶
۲۶ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه پنجم ۹,۳۹۱ ۰:۵۳:۲۳
۲۷ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه ششم ۹,۵۱۱ ۰:۵۴:۰۴
۲۸ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه هفتم ۹,۱۷۱ ۰:۵۲:۰۸
۲۹ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه هشتم ۸,۵۱۴ ۰:۴۸:۲۴
۳۰ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه نهم ۹,۱۷۰ ۰:۵۲:۰۹
۳۱ شب قدر – جلسه اول  ۱۰,۱۸۸  ۰:۵۷:۵۷
۳۲ شب قدر – جلسه دوم  ۱۱,۶۱۰  ۱:۰۶:۰۲
۳۳ شب قدر – جلسه سوم  ۱۶,۳۲۸  ۱:۳۲:۵۳
۳۴ شب قدر – جلسه چهارم  ۹,۴۷۹  ۰:۵۳:۵۵

۲.حجت الاسلام مومنی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ شب پانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۸۲۲ ۰:۱۰:۲۱
۲ شب پانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۷۷۵ ۰:۱۰:۰۵
۳ شب پانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۰۵۷ ۰:۰۵:۵۹
۴ شب شانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۷۳۱ ۰:۰۹:۴۹
۵ شب شانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۳۰۸ ۰:۰۷:۲۵
۶ شب شانزدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۴۶۵ ۰:۰۸:۱۹
۷ شب هفدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۸۴۷ ۰:۱۰:۲۹
۸ شب هفدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۹۸۶ ۰:۱۱:۱۶
۹ شب هفدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۷۹۸ ۰:۱۰:۱۲
۱۰ شب هجدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۸۵۶ ۰:۱۰:۳۲
۱۱ شب هجدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۲,۰۳۲ ۰:۱۱:۳۲

۳.آیت الله مصباح یزدی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ ویژگی های شب قدر ۱ ۹,۲۸۸ ۰:۵۲:۴۸
۲ ویژگی های شب قدر ۲ ۱۰,۸۴۲ ۱:۰۱:۳۹
۳ ویژگی های شب قدر ۳ ۹,۹۴۳ ۰:۵۹:۳۲
۴ ویژگی های شب قدر ۴ ۷,۹۵۹ ۰:۴۵:۱۵
۵ ویژگی های شب قدر ۵ ۱۱,۰۳۴ ۱:۰۲:۴۴
۶ در فواید روزه ۱ ۴,۰۵۸ ۰:۲۳:۰۵
۷ در فواید روزه ۲ ۵,۸۷۲ ۰:۳۳:۲۴

۴.حجت الاسلام صدیقی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ شب ۱۱ رمضان ۹۱- قسمت اول ۴,۸۷۱ ۰:۲۰:۴۵
۲ شب ۱۱ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۴,۴۸۶ ۰:۱۹:۰۷
۳ شب ۱۲ رمضان ۹۱- قسمت اول ۴,۶۸۷ ۰:۱۹:۵۸
۴ شب ۱۲ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۳,۶۰۰ ۰:۱۵:۲۰
۵ شب ۱۳ رمضان ۹۱ ۵,۷۲۴ ۰:۲۴:۲۴
۶ شب ۱۴ رمضان ۹۱- قسمت اول ۲,۶۶۹ ۰:۱۵:۰۹
۷ شب ۱۴ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۳,۴۵۳ ۰:۱۹:۳۷
۸ شب ۱۵ رمضان ۹۱ ۴,۳۴۱ ۰:۲۴:۴۰
۹ شب ۱۶ رمضان ۹۱- قسمت اول ۳,۴۵۵ ۰:۱۹:۳۷
۱۰ شب ۱۶ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۲,۷۰۶ ۰:۱۵:۲۱
۱۱ شب ۱۷ رمضان ۹۱- قسمت اول ۲,۸۶۸ ۰:۱۶:۱۷
۱۲ شب ۱۷ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۱,۰۱۳ ۰:۰۵:۴۴
۱۳ شب ۱۸ رمضان ۹۱- قسمت اول ۳,۵۸۴ ۰:۲۰:۲۱
۱۴ شب ۱۸ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۲,۸۸۴ ۰:۱۶:۲۲
۱۵ شب ۱۹ رمضان ۹۱- قسمت اول ۳,۳۱۵ ۰:۱۸:۴۹
۱۶ شب ۱۹ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۱,۱۰۴ ۰:۰۶:۱۵
۱۷ شب ۲۰ رمضان ۹۱- قسمت اول ۳,۲۰۷ ۰:۱۸:۱۲
۱۸ شب ۲۰ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۳,۲۲۳ ۰:۱۸:۱۶

۵.آیت الله حق شناس

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ درس اخلاق ۱ ۵,۶۴۱ ۰:۲۴:۰۲
۲ درس اخلاق ۲ ۶,۳۰۰ ۰:۲۶:۵۱
۳ درس اخلاق ۳ ۵,۵۱۱ ۰:۲۳:۲۹
۴ درس اخلاق ۴ ۵,۲۹۲ ۰:۲۲:۳۳
۵ درس اخلاق ۵ ۵,۳۳۵ ۰:۲۲:۴۴
۶ درس اخلاق ۶ ۶,۲۰۶ ۰:۲۶:۲۷
۷ درس اخلاق ۷ ۴,۹۷۱ ۰:۲۱:۱۱
۸ درس اخلاق ۸ ۶,۹۹۹ ۰:۲۹:۵۰
۹ درس اخلاق ۹ ۷,۰۱۳ ۰:۲۹:۵۴
۱۰ درس اخلاق ۱۰ ۶,۳۹۸ ۰:۲۷:۱۶
۱۱ درس اخلاق ۱۱ ۹,۲۲۹ ۰:۳۹:۳۹
۱۲ درس اخلاق ۱۲ ۵,۷۷۱ ۰:۲۴:۳۶
۱۳ درس اخلاق ۱۳ ۳,۳۴۰ ۰:۱۴:۱۳
۱۴ درس اخلاق ۱۴ ۶,۴۸۶ ۰:۲۷:۴۰
۱۵ درس اخلاق ۱۵ ۴,۲۶۰ ۰:۱۸:۰۹
۱۶ درس اخلاق ۱۶ ۵,۷۶۵ ۰:۲۴:۳۴
۱۷ درس اخلاق ۱۷ ۲,۹۵۵ ۰:۱۲:۳۵
۱۸ درس اخلاق ۱۸ ۳,۵۷۳ ۰:۱۵:۱۳
۱۹ درس اخلاق ۱۹ ۵,۷۰۴ ۰:۲۴:۱۸
۲۰ درس اخلاق ۲۰ ۳,۰۳۸ ۰:۱۲:۲۶
۲۱ درس اخلاق ۲۱ ۴,۹۰۳ ۰:۲۰:۵۳
۲۲ درس اخلاق ۲۲ ۳,۱۶۸ ۰:۱۳:۲۹
۲۳ درس اخلاق ۲۳ ۱,۷۲۶ ۰:۰۷:۲۰
۲۴ درس اخلاق ۲۴ ۳,۰۲۸ ۰:۱۲:۵۳
۲۵ درس اخلاق ۲۵ ۵,۸۴۹ ۰:۲۴:۵۶
۲۶ درس اخلاق ۲۶ ۶,۰۷۱ ۰:۲۵:۵۲
۲۷ درس اخلاق ۲۷ ۶,۲۳۲ ۰:۲۶:۵۷
۲۸ درس اخلاق ۲۸ ۶,۸۲۷ ۰:۲۹:۰۶
۲۹ درس اخلاق ۲۹ ۶,۵۹۰ ۰:۲۸:۰۵
۳۰ درس اخلاق ۳۰ ۵,۲۵۵ ۰:۲۲:۲۴
۳۱ درس اخلاق ۳۱ ۵,۷۵۳ ۰:۲۴:۳۱
۳۲ درس اخلاق ۳۲ ۴,۲۰۴ ۰:۱۷:۵۵
۳۳ درس اخلاق ۳۳ ۴,۹۶۸ ۰:۲۱:۱۰
۳۴ درس اخلاق ۳۴ ۳,۷۰۸ ۰:۱۵:۴۸
۳۵ درس اخلاق ۳۵ ۵,۶۳۹ ۰:۲۴:۰۲
۳۶ درس اخلاق ۳۶ ۴,۵۶۸ ۰:۱۹:۲۸
۳۷ درس اخلاق ۳۷ ۳,۱۱۹ ۰:۱۳:۱۷
۳۸ درس اخلاق ۳۸ ۴,۳۷۰ ۰:۱۸:۳۷
۳۹ درس اخلاق ۳۹ ۳,۹۴۵ ۰:۱۶:۴۸
۴۰ درس اخلاق ۴۰ ۵,۶۶۸ ۰:۲۴:۰۹
۴۱ درس اخلاق ۴۱ ۴,۹۸۷ ۰:۲۱:۱۵
۴۲ درس اخلاق ۴۲ ۵,۳۴۴ ۰:۲۲:۴۶
۴۳ درس اخلاق ۴۳ ۱۰,۷۲۸ ۰:۴۵:۴۴
۴۴ درس اخلاق ۴۴ ۶,۲۹۱ ۰:۲۶:۴۹
۴۵ درس اخلاق ۴۵ ۳,۶۱۲ ۰:۱۵:۲۳
۴۶ درس اخلاق ۴۶ ۵,۲۳۰ ۰:۲۲:۱۷
۴۷ درس اخلاق ۴۷ ۳,۷۴۰ ۰:۱۵:۵۶
۴۸ درس اخلاق ۴۸ ۴,۳۳۸ ۰:۱۸:۲۹
۴۹ درس اخلاق ۴۹ ۴,۵۵۳ ۰:۱۹:۲۴
۵۰ درس اخلاق ۵۰ ۳,۱۱۹ ۰:۱۳:۱۷
۵۱ درس اخلاق ۵۱ ۴,۸۸۱ ۰:۲۰:۴۸
۵۲ درس اخلاق ۵۲ ۶,۰۱۲ ۰:۲۵:۳۸
۵۳ درس اخلاق ۵۳ ۵,۸۵۹ ۰:۲۴:۵۸
۵۴ درس اخلاق ۵۴ ۶,۵۴۰ ۰:۲۷:۵۳
۵۵ درس اخلاق ۵۵ ۵,۴۷۰ ۰:۲۳:۲۰
۵۶ درس اخلاق ۵۶ ۷,۱۱۷ ۰:۳۰:۲۱
۵۷ درس اخلاق ۵۷ ۱۳,۲۸۰ ۰:۵۶:۳۹
۵۸ درس اخلاق ۵۸ ۶,۱۶۳ ۰:۲۶:۱۷
۵۹ درس اخلاق ۵۹ ۴,۷۷۷ ۰:۲۰:۲۲
۶۰ درس اخلاق ۶۰ ۶,۶۱۲ ۰:۲۸:۱۲
۶۱ درس اخلاق ۶۱ ۶,۷۹۰ ۰:۲۸:۵۸
۶۲ درس اخلاق ۶۲ ۵,۷۱۶ ۰:۲۴:۲۳
۶۳ درس اخلاق ۶۳ ۴,۰۶۰ ۰:۱۷:۱۹
۶۴ درس اخلاق ۶۴ ۵,۷۶۹ ۰:۲۴:۳۶
۶۵ درس اخلاق ۶۵ ۶,۳۶۲ ۰:۲۷:۰۸

۶.شهاب مرادی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ شب شهادت حضرت علی – قسمت اول ۱.۷۷۷ ۰:۱۰:۰۵
۲ شب شهادت حضرت علی – قسمت دوم ۱.۷۶۸ ۰:۱۰:۰۲
۳ شب شهادت حضرت علی – قسمت سوم ۱.۷۳۶ ۰:۰۹:۵۱
۴ شب شهادت حضرت علی – قسمت چهارم ۱.۷۸۳ ۰:۱۰:۰۷
۵ شب شهادت حضرت علی – قسمت پنجم ۱.۶۷۶ ۰:۰۹:۳۱

۷.آقا مجتبی تهرانی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اخلاق – جلسه اول ۴.۲۳۸ ۰:۳۴:۲۶
۲ اخلاق – جلسه دوم ۴.۲۳۹ ۰:۳۴:۲۷
۳ اخلاق – جلسه سوم ۴.۳۶۳ ۰:۳۵:۲۸
۴ اخلاق – جلسه چهارم ۳.۵۵۵ ۰:۲۸:۵۳
۵ اخلاق – جلسه پنجم ۴.۴۸۵ ۰:۳۶:۲۸
۶ اخلاق – جلسه ششم ۴.۲۰۹ ۰:۳۴:۱۲
۷ اخلاق – جلسه هفتم ۴.۰۲۳ ۰:۳۲:۴۱
۸ اخلاق – جلسه هشتم ۴۰۳۲ ۰:۳۲:۴۶
۹ اخلاق – جلسه نهم ۴.۲۷۸ ۰:۳۴:۴۵
۱۰ اخلاق – جلسه دهم ۴.۳۳۳ ۰:۳۵:۱۳
۱۱ اخلاق – جلسه یازدهم ۴.۱۴۵ ۰:۳۳:۴۱

۸.انجوی نژاد

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ پاکی – جلسه اول ۱.۷۶۴ ۰:۱۰:۰۰
۲ پاکی – جلسه دوم ۱.۸۹۲ ۰:۰۸:۰۳
۳ پاکی – جلسه سوم ۱۵۸۷ ۰:۰۶:۴۵
۴ پاکی – جلسه چهارم ۱.۹۱۱ ۰:۰۸:۰۸
۵ پاکی – جلسه پنجم ۱.۶۹۳ ۰:۰۷:۱۲
۶ پاکی – جلسه ششم ۱.۵۶۴ ۰:۰۶:۳۹
۷ پاکی – جلسه هفتم ۱.۴۱۲ ۰:۰۶:۳۹
۸ پاکی – جلسه هشتم ۲.۳۵۴ ۰:۱۰:۰۱
۹ پاکی – جلسه نهم ۲.۳۴۳ ۰:۰۹:۵۹
۱۰ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت اول) ۲,۳۷۹ ۰:۱۳:۳۱
۱۱ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت دوم) ۲,۷۲۲ ۰:۱۵:۲۸
۱۲ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت سوم) ۲,۸۰۳ ۰:۱۵:۵۵
۱۳ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت چهارم) ۲,۳۰۳ ۰:۱۳:۰۴
۱۴ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت پنجم) ۲,۷۵۷ ۰:۱۸:۴۸
۱۵ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت ششم) ۲,۰۲۹ ۰:۱۱:۳۱
۱۶ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت اول) ۱,۵۲۷ ۰:۰۸:۴۰
۱۷ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت دوم) ۳,۷۲۰ ۰:۲۱:۰۸
۱۸ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت سوم) ۲,۸۸۰ ۰:۱۶:۲۱
۱۹ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت چهارم) ۲,۴۵۳ ۰:۱۳:۵۶
۲۰ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت پنجم) ۲,۲۶۷ ۰:۱۲:۵۲
۲۱ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت ششم) ۳,۰۹۷ ۰:۱۷:۳۶
۲۲ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت اول) ۱,۶۹۸ ۰:۰۹:۳۷
۲۳ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت دوم) ۱,۷۶۴ ۰:۱۰:۰۰
۲۴ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت سوم) ۱,۷۶۶ ۰:۱۰:۰۱
۲۵ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت چهارم) ۱,۷۷۱ ۰:۱۰:۰۳
۲۶ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت پنجم) ۱,۷۶۳ ۰:۱۰:۰۰
۲۷ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت ششم) ۱,۷۶۰ ۰:۰۹:۵۹
۲۸ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت هفتم) ۱,۷۰۹ ۰:۰۹:۴۱
۲۹ پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت اول) ۱,۷۶۵ ۰:۱۰:۰۰
۳۰ پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت دوم) ۱,۷۶۶ ۰:۱۰:۰۱
۳۱ پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت سوم) ۱,۷۵۷ ۰:۰۹:۵۸
۳۲ پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت چهارم) ۱,۹۰۸ ۰:۰۸:۰۷

برای دانلود سخنرانی های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

حجت الاسلام والمسلمین یگانه

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۴۲:۵۷ ۷.۴ MB دانلود

ماه رمضان ١۴٣٠ – ١٣٨٨

حجت الاسلام انصاریان

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
روز اول ۰۰:۰۴:۱۲ ۹۹۱ KB دانلود
روز دوم ۰۰:۵۳:۴۰ ۹.۲۱ MB دانلود
روز سوم ۰۰:۵۶:۳۲ ۹.۷۰ MB دانلود
روز چهارم ۰۰:۵۸:۳۹ ۱۰.۰ MB دانلود
روز پنجم ۰۱:۰۲:۲۴ ۱۰.۰۷ MB دانلود
روز ششم ۰۱:۰۹:۵۰ ۱۱.۰۹ MB دانلود
روز هشتم ۰۱:۰۱:۲۹ ۱۰.۰۵ MB دانلود
روز نهم ۰۱:۰۱:۵۵ ۱۰.۰۶ MB دانلود
روز دهم ۰۰:۵۹:۳۹ ۱۰.۰۲ MB دانلود
روز یازدهم ۰۱:۰۳:۱۴ ۱.۰۸ MB دانلود

ماه رمضان ١۴٣٠ – ١٣٨٨

حجت الاسلام انصاریان

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
روز دوازدهم ۰۱:۰۶:۴۹ ۱۱.۰۴ MB دانلود
روز سیزدهم ۰۱:۰۵:۵۶ ۱۱.۰۳ MB دانلود
روز پانزدهم ۰۰:۵۷:۵۴ ۹.۹۴ MB دانلود
روز شانزدهم ۰۰:۵۷:۱۴ ۹.۸۳ MB دانلود
روز هفدهم ۰۱:۰۱:۰۵ ۱۰.۰۵ MB دانلود
روز هجدهم ۰۱:۰۱:۵۹ ۱۰.۰۶ MB دانلود
روز نوزدهم ۰۱:۰۴:۴۴ ۱۱.۰۱ MB دانلود
روز بیستم ۰۱:۰۸:۵۲ ۱۱.۰۸ KB دانلود
روز بیست و دوم ۰۱:۰۴:۲۳ ۱۱.۰ MB دانلود
روز بیست و سوم ۰۰:۵۷:۳۹ ۹.۹۰ MB دانلود
روز بیست چهارم ۰۱:۰۰:۴۷ ۱۰.۰۴ MB دانلود
روز بیست پنجم ۰۱:۰۲:۰۵ ۱۰.۰۶ MB دانلود
روز بیست و ششم ۰۰:۵۸:۱۵ ۱۰.۰ MB دانلود
روز بیست و هفتم ۰۱:۰۱:۱۰ ۱۰.۰۵ MB دانلود
روز بیست و نهم ۰۰:۵۸:۳۲ ۱۰.۰ MB دانلود

ماه رمضان ١۴٣٠ – ١٣٨٨

حجت الاسلام دانشمند

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۵۹:۰۹ ۱۰.۰۱ KB دانلود
۲ ۰۱:۰۲:۰۶ ۱۰.۰۶ MB دانلود
۳ ۰۱:۰۱:۵۰ ۱۰.۰۶ MB دانلود
۴ ۰۰:۵۶:۰۳ ۰۹.۶۲ MB دانلود
۵ ۰۱:۱۶:۱۰ ۱۳.۰ MB دانلود
۶ ۰۱:۵۹:۵۵ ۱۰.۰۲ MB دانلود
۷ ۰۱:۰۹:۰۳ ۱۱.۰۸ MB دانلود
۸ ۰۰:۵۹:۵۸ ۱۰.۰۲ MB دانلود
۹ ۰۱:۱۰:۰۰ ۱۲.۰ MB دانلود
۱۰ ۰۱:۰۶:۰۴ ۱۱.۰۳ MB دانلود

ماه رمضان ١۴٣٠ – ١٣٨٨

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۲۰:۵۰ ۰۳.۵۸ KB دانلود
۲ ۰۰:۴۵:۰۵ ۰۷.۷۴ MB دانلود
۳ ۰۰:۴۱:۵۱ ۰۷.۱۹ MB دانلود
۴ ۰۰:۴۵:۲۷ ۰۷.۸۰ MB دانلود
۵ ۰۰:۱۰:۴۱ ۰۳.۶۷ MB دانلود
۶ ۰۰:۳۷:۳۲ ۰۶.۴۴ MB دانلود
۷ ۰۰:۳۸:۴۵ ۰۶.۶۵ MB دانلود
۸ ۰۰:۵۰:۵۳ ۰۸.۷۳ MB دانلود

سخنرانی ماه رمضان ١۴٢٨ – ١٣٨۶

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۳۱:۵۹ ۱۰.۹ MB دانلود
۰۱:۰۸:۲۶ ۲۳.۴ MB دانلود
۰۰:۳۳:۵۳ ۱۱.۶ MB دانلود
۰۱:۰۱:۰۵ ۲۰.۹ MB دانلود
۰۱:۰۸:۱۶ ۲۳.۴ MB دانلود
۰۱:۰۰:۵۰ ۲۰.۸ MB دانلود
۰۰:۴۹:۳۹ ۱۷.۰ MB دانلود
۰۰:۴۶:۱۱ ۱۵.۸ MB دانلود

سخنرانی ماه رمضان ١۴٢٩ – ١٣٨٧

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۴۱:۳۷ ۱۴.۲ MB دانلود
۰۱:۰۳:۵۹ ۲۱.۹ MB دانلود
۰۱:۰۸:۰۹ ۲۳.۴ MB دانلود
۰۰:۳۱:۲۵ ۱۰.۷ MB دانلود
۰۰:۳۶:۲۶ ۱۲.۵ MB دانلود
۰۰:۵۳:۳۳ ۱۸.۳ MB دانلود
۰۰:۵۱:۱۷ ۱۷.۶ MB دانلود
۰۱:۰۰:۲۷ ۲۰.۷ MB دانلود
۰۰:۵۳:۰۷ ۱۸.۲ MB دانلود

 سخنرانی حجت الاسلام احمدی اصفهانی ماه رمضان ١۴٢٩ -١٣٨٧

سخنرانی ماه مبارک رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۵۳:۵۸ ۹.۳ MB دانلود
۰۰:۵۷:۵۰ ۹.۹ MB دانلود
۰۱:۰۶:۱۳ ۱۱.۳ MB دانلود
۰۱:۰۸:۱۴ ۱۱.۷ MB دانلود
۰۰:۵۵:۴۰ ۹.۶ MB دانلود
۰۱:۰۵:۳۸ ۱۱.۲ MB دانلود
۰۱:۰۴:۴۹ ۱۱.۱ MB دانلود
۰۱:۰۱:۳۱ ۱۰.۵ MB دانلود
۰۱:۰۹:۳۴ ۱۱.۹ MB دانلود
۰۱:۱۳:۳۶ ۱۲.۶ MB دانلود
۰۱:۰۳:۲۷ ۱۰.۸ MB دانلود
۰۱:۱۰:۱۱ ۱۲.۰ MB دانلود

سخنرانی حجت الاسلام احمدی اصفهانی ماه رمضان ١۴٣٠ -١٣٨٨

سخنرانی ایام ماه مبارک رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۴۹:۴۷ ۸.۶ MB دانلود
۰۱:۰۱:۴۱ ۱۰.۵ MB دانلود
۰۰:۵۶:۳۴ ۹.۷ MB دانلود
۰۰:۵۹:۵۶ ۱۰.۲ MB دانلود
۰۰:۵۷:۳۴ ۹.۹ MB دانلود
۰۱:۰۷:۰۰ ۱۱.۵ MB دانلود
۰۰:۵۹:۵۸ ۱۰.۲ MB دانلود
۰۰:۵۴:۰۷ ۹.۳ MB دانلود
۰۰:۵۶:۲۱ ۹.۷ MB دانلود
۰۰:۵۲:۱۶ ۹.۰ MB دانلود
۰۱:۰۰:۳۴ ۱۰.۴ MB دانلود
۰۰:۵۲:۳۲ ۱۰.۲ MB دانلود
۰۱:۰۱:۲۰ ۱۰.۵ MB دانلود

 سخنرانی حجت الاسلام فرحزاد رمضان ١٣٨٨

سخنرانی ماه مبارک رمضان ١٣٨٨

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۳۱:۱۶ ۵.۴ MB دانلود
۲ ۰۰:۳۴:۲۰ ۵.۹ MB دانلود
۳ ۰۰:۳۰:۰۰ ۵.۲ MB دانلود
۴ ۰۰:۳۰:۱۵ ۵.۲ MB دانلود
۵ ۰۰:۳۲:۰۱ ۵.۵ MB دانلود
۶ ۰۰:۲۹:۱۶ ۵.۰ MB دانلود
۷ ۰۰:۲۵:۴۳ ۴.۴ MB دانلود
۸ ۰۰:۳۰:۵۹ ۵.۳ MB دانلود
۹ ۰۰:۲۹:۲۲ ۵.۰ MB دانلود
۱۰ ۰۰:۳۱:۱۸ ۵.۳ MB دانلود
۱۱ ۰۰:۳۲:۲۱ ۵.۶ MB دانلود
۱۲ ۰۰:۲۹:۲۳ ۵.۰ MB دانلود
۱۳ ۰۰:۲۲:۵۶ ۳.۹ MB دانلود
۱۴ ۰۰:۲۸:۴۶ ۴.۹ MB دانلود
۱۵ ۰۰:۴۶:۲۶ ۸.۰ MB دانلود

حجت الاسلام والمسلمین یگانه

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۴۲:۰۰ ۹.۶۱ MB دانلود

رمضان ١٣٨۴

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۱:۰۴:۴۵ ۲۲.۲ MB دانلود
۲ ۰۱:۰۴:۴۵ ۲۲.۲ MB دانلود
۳ ۰۰:۵۶:۴۷ ۱۹.۵ MB دانلود
۴ ۰۱:۰۴:۲۶ ۲۲.۱ MB دانلود
۵ ۰۱:۰۲:۲۴ ۲۱.۴ MB دانلود
۶ ۰۰:۵۶:۴۳ ۱۹.۵ MB دانلود
۷ ۰۱:۱۵:۲۸ ۲۵.۹ MB دانلود
۸ ۰۰:۵۷:۴۵ ۱۹.۸ MB دانلود
۹ ۰۰:۴۴:۴۹ ۱۵.۴ MB دانلود
۱۰ ۰۰:۵۵:۲۷ ۱۹.۰ MB دانلود
۱۱ ۰۱:۱۰:۲۹ ۲۴.۲ MB دانلود
۱۲ ۰۱:۰۳:۳۹ ۲۱.۹ MB دانلود
۱۳ ۰۱:۰۲:۴۳ ۲۱.۵ MB دانلود
۱۴ ۰۰:۵۲:۱۷ ۱۸.۰ MB دانلود
۱۵ ۰۱:۰۱:۱۹ ۲۱.۱ MB دانلود
۱۶ ۰۰:۵۹:۰۴ ۲۰.۳ MB دانلود
۱۷ ۰۲:۱۵:۳۴ ۴۵.۵ MB دانلود
۱۸ ۰۱:۰۳:۲۹ ۲۱.۸ MB دانلود
۱۹ ۰۱:۳۸:۱۳ ۳۳.۷ MB دانلود
۲۰ ۰۱:۰۰:۲۴ ۲۰.۷ MB دانلود
۲۱ ۰۱:۴۵:۰۶ ۳۶.۱ MB دانلود
۲۲ ۰۰:۵۸:۰۷ ۲۰.۰ MB دانلود
۲۳ ۰۰:۵۵:۳۹ ۱۹.۱ MB دانلود
۲۴ ۰۰:۵۸:۵۶ ۲۰.۲ MB دانلود
۲۵ ۰۱:۰۳:۵۷ ۲۲.۰ MB دانلود
۲۶ ۰۱:۱۲:۰۰ ۳۳.۰ MB دانلود
۲۷ ۰۱:۰۱:۵۷ ۲۱.۳ MB دانلود
۲۸ ۰۱:۱۰:۴۲ ۲۴.۳ MB دانلود

رمضان ١٣٨۶

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
شب اول
۱ ۰۱:۰۲:۵۰ ۲۱.۶ MB دانلود
شب سوم
۲ ۰۰:۵۷:۳۸ ۱۹.۸ MB دانلود
شب چهارم
۳ ۰۰:۵۷:۴۵ ۱۹.۸ MB دانلود
شب پنجم
۴ ۰۱:۰۵:۰۲ ۲۲.۳ MB دانلود
شب ششم
۵ ۰۰:۵۳:۲۳ ۱۸.۳ MB دانلود
شب هفتم
۶ ۰۱:۱۲:۲۹ ۲۴.۹ MB دانلود
شب هشتم
۷ ۰۱:۰۴:۰۴ ۲۲.۰ MB دانلود
شب نهم
۸ ۰۱:۱۳:۰۲ ۲۵.۱ MB دانلود
شب دهم
۹ ۰۰:۵۱:۰۷ ۱۷.۵ MB دانلود
شب دوازدهم
۱۰ ۰۰:۵۷:۴۰ ۱۹.۸ MB دانلود
شب سیزدهم
۱۱ ۰۱:۰۸:۳۶ ۲۳.۶ MB دانلود
شب چهاردهم
۱۲ ۰۰:۵۹:۱۷ ۲۰.۴ MB دانلود
شب پانزدهم
۱۳ ۰۰:۵۱:۴۲ ۱۷.۷ MB دانلود
شب شانزدهم
۱۴ ۰۰:۵۵:۵۵ ۱۹.۲ MB دانلود
شب هفدهم
۱۵ ۰۱:۰۹:۵۳ ۲۴.۰ MB دانلود
شب هیجدهم
۱۶ ۰۰:۵۷:۵۹ ۱۹.۹ MB دانلود
شب نوزدهم
۱۷ ۰۰:۵۵:۱۳ ۱۹.۰ MB دانلود
۱۸ ۰۰:۵۰:۲۹ ۱۷.۳ MB دانلود
شب بیستم
۱۹ ۰۰:۵۹:۱۱ ۲۰.۳ MB دانلود
شب بیست ویکم
۲۰ ۰۰:۵۹:۴۷ ۲۰.۵ MB دانلود
۲۱ ۰۰:۴۱:۴۸ ۱۴.۴ MB دانلود
شب بیست و دوم
۲۲ ۰۰:۴۲:۲۳ ۱۴.۵ MB دانلود
شب بیست و چهارم
۲۳ ۰۰:۴۸:۳۷ ۱۶.۷ MB دانلود
شب بیست و پنجم
۲۴ ۰۰:۵۹:۱۱ ۲۰.۳ MB دانلود
شب بیست و ششم
۲۵ ۰۰:۵۸:۰۵ ۱۹.۹ MB دانلود
شب بیست و هفتم
۲۶ ۰۱:۰۳:۲۷ ۲۱.۸ MB دانلود
شب بیست و هشتم
۲۷ ۰۰:۵۸:۵۹ ۲۰.۲ MB دانلود

رمضان ١٣٨٧

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
شب دوم
۱ ۰۰:۵۸:۳۷ ۲۰.۱ MB دانلود
شب سوم
۲ ۰۰:۵۷:۳۶ ۱۹.۸ MB دانلود
شب پنجم
۳ ۰۱:۰۵:۵۵ ۲۲.۶ MB دانلود
شب ششم
۴ ۰۱:۱۴:۵۷ ۲۵.۷ MB دانلود
شب هفتم
۵ ۰۰:۵۴:۲۲ ۱۸.۷ MB دانلود
شب هشتم
۶ ۰۱:۰۹:۵۱ ۲۴.۰ MB دانلود
شب نهم
۷ ۰۱:۰۰:۱۶ ۲۰.۷ MB دانلود
شب دهم
۸ ۰۰:۵۸:۳۳ ۲۰.۱ MB دانلود
شب دوازدهم
۹ ۰۰:۵۴:۴۲ ۱۸.۸ MB دانلود
شب سیزدهم
۱۰ ۰۱:۱۰:۴۸ ۲۴.۳ MB دانلود
شب چهاردهم
۱۱ ۰۱:۰۳:۲۰ ۲۱.۷ MB دانلود
شب پانزدهم
۱۲ ۰۰:۵۹:۳۰ ۲۰.۴ MB دانلود
شب شانزدهم
۱۳ ۰۰:۵۴:۳۴ ۱۸.۷ MB دانلود
شب هفدهم
۱۴ ۰۱:۱۰:۳۶ ۲۴.۲ MB دانلود
شب نوزدهم
۱۵ ۰۱:۴۲:۴۱ ۳۵.۲ MB دانلود
شب بیستم
۱۶ ۰۱:۰۱:۲۹ ۲۱.۱ MB دانلود
شب بیست و یکم
۱۷ ۰۱:۴۹:۱۹ ۳۷.۵ MB دانلود
شب بیست و دوم
۱۸ ۰۰:۴۳:۳۵ ۱۵.۰ MB دانلود
شب بیست و سوم
۱۹ ۰۱:۳۷:۱۵ ۳۳.۴ MB دانلود
شب بیست و چهارم
۲۰ ۰۰:۵۰:۱۰ ۱۷.۲ MB دانلود
شب بیست و پنجم
۲۱ ۰۱:۰۰:۵۷ ۲۰.۹ MB دانلود
شب بیست و ششم
۲۲ ۰۱:۰۰:۴۱ ۲۰.۸ MB دانلود
شب بیست و هفتم
۲۳ ۰۱:۰۷:۲۵ ۲۳.۱ MB دانلود
شب بیست و هشتم
۲۴ ۰۱:۱۷:۱۵ ۲۶.۵ MB دانلود
شب بیست و نهم
۲۵ ۰۱:۱۵:۱۳ ۲۵.۸ MB دانلود

رمضان ١٣٨٨

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۲۰:۵۰ ۰۳.۵۸ KB دانلود
۲ ۰۰:۴۵:۰۵ ۰۷.۷۴ MB دانلود
۳ ۰۰:۴۱:۵۱ ۰۷.۱۹ MB دانلود
۴ ۰۰:۴۵:۲۷ ۰۷.۸۰ MB دانلود
۵ ۰۰:۱۰:۴۱ ۰۳.۶۷ MB دانلود
۶ ۰۰:۳۷:۳۲ ۰۶.۴۴ MB دانلود
۷ ۰۰:۳۸:۴۵ ۰۶.۶۵ MB دانلود
۸ ۰۰:۵۰:۵۳ ۰۸.۷۳ MB دانلود

رمضان ١٣٨٩

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۵۸:۳۷ ۱۶.۱ MB دانلود
۲ ۰۰:۴۹:۰۷ ۱۶.۹ MB دانلود
۳ ۰۰:۵۱:۳۸ ۱۷.۷ MB دانلود
۴ ۰۰:۵۳:۲۰ ۱۸.۳ MB دانلود
۵ ۰۰:۵۸:۰۹ ۲۰.۰ MB دانلود
۶ ۰۰:۴۴:۳۴ ۱۵.۳ MB دانلود
۷ ۰۰:۴۲:۱۴ ۱۴.۵ MB دانلود
۸ ۰۰:۱۱:۰۲ ۳.۸۳ MB دانلود
۹ ۰۰:۵۷:۱۶ ۱۹.۷ MB دانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: یوم الشک (پایان ماه شعبان و شروع ماه رمضان)

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۰:۵۶ ۴۴۵ KB دانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: نیت روزه ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۱:۱۱ ۵۵۹ KB دانلود

رمضان ١٣٨٩

حجت الاسلام میر باقری

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۴۹:۱۰ ۱۶.۹ MB دانلود
۲ ۰۰:۳۹:۳۷ ۱۳.۶ MB دانلود
۳ ۰۰:۴۳:۲۳ ۱۴.۹ MB دانلود
۴ ۰۰:۴۵:۴۹ ۱۵.۷ MB دانلود
۵ ۰۰:۴۷:۰۸ ۱۶.۲ MB دانلود
۶ ۰۰:۴۸:۲۸ ۱۶.۶ MB دانلود
۷ ۰۰:۴۶:۲۰ ۱۵.۹ MB دانلود
۸ ۰۰:۴۲:۱۳ ۱۴.۵ MB دانلود
۹ ۰۰:۴۸:۵۴ ۱۶.۸ MB دانلود
۱۰ ۰۰:۵۲:۱۷ ۱۷.۹ MB دانلود
قسمت اول
۱۱ ۰۱:۰۳:۱۰ ۲۱.۷ MB دانلود
قسمت دوم
۱۲ ۰۰:۳۲:۲۱ ۱۱.۱ MB دانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: استفاده آمپول در ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۱:۴۰ ۷۸۶ KB دانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: صدقه دادن در ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۲:۰۹ ۰.۹۸ MB دانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: شنا کردن در ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۱:۱۱ ۵۵۸ KB دانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: اگر کسی مریض باشه در ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۳:۱۳ ۱.۴۷ MB دانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: سرمه کشیدن در ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۰:۵۸ ۴۴۵ KB دانلود

حجت الاسلام والمسلمین یگانه

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۳۰:۴۵ ۷.۰۴ MB دانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: خود سازی در ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۴۶:۲۴ ۲۱.۲ MB دانلود

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: احیای امر اهل بیت (علیهم السلام) ۲۴۹
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: خیانت ۲۵۷
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: کلام ۲۴۵
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: عزت ۲۰۸
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: توفیق ۲۴۱
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: کار خیر ۲۷۰
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: تزکیه نفس ۲۱۲
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: اسراف کردن ۲۸۶
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: گریه کردن ۱۸۸
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: سعادت ۲۰۵
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: اخلاص ۳۸۲
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: توسل به ائمه اطهار (علیهم السلام) ۴۱۲
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: صبر ۴۱۰
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: آسان شدن سکرات موت ۴۶۰
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: مرگ ۵۷۶
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: برنامه ریزی ۲۳۴
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: بی نظمی ۲۲۶
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: کفارات گناه ۲۲۷
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: اثرات گناه ٢ ۲۴۹
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: اثرات گناه ١ ۱۹۲

رمضان ١٣٨۶

حجت الاسلام انصاریان

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۴۵:۳۵ ۲۰.۸ MB دانلود
۲ ۰۰:۴۷:۳۴ ۲۱.۷ MB دانلود
۳ ۰۰:۵۲:۲۰ ۲۳.۹ MB دانلود
۴ ۰۰:۵۰:۱۶ ۲۳.۰ MB دانلود
۵ ۰۰:۵۲:۲۴ ۲۳.۹ MB دانلود
۶ ۰۰:۵۶:۴۹ ۲۶.۰ MB دانلود
۷ ۰۰:۴۹:۰۶ ۲۲.۴ MB دانلود
۸ ۰۱:۰۳:۱۱ ۲۸.۹ MB دانلود
۹ ۰۰:۵۵:۱۰ ۲۵.۲ MB دانلود

رمضان ١٣٨٧

حجت الاسلام انصاریان

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۲۹:۲۱ ۱۳.۴ MB دانلود
۲ ۰۰:۳۰:۲۵ ۱۳.۹ MB دانلود
۳ ۰۰:۳۰:۴۹ ۱۴.۱ MB دانلود
۴ ۰۰:۳۲:۳۲ ۱۴.۹ MB دانلود
۵ ۰۰:۳۳:۰۴ ۱۵.۱ MB دانلود
۶ ۰۰:۳۰:۵۲ ۱۴.۱ MB دانلود
۷ ۰۰:۲۸:۳۵ ۱۳.۰ MB دانلود
۸ ۰۰:۳۰:۲۷ ۱۳.۹ MB دانلود
۹ ۰۰:۳۲:۰۸ ۱۴.۷ MB دانلود
۱۰ ۰۰:۳۴:۱۰ ۱۵.۶ MB دانلود
۱۱ ۰۰:۳۳:۴۲ ۱۵.۴ MB دانلود
۱۲ ۰۰:۳۰:۳۸ ۱۴.۰ MB دانلود
۱۳ ۰۰:۳۱:۵۹ ۱۴.۶ MB دانلود
۱۴ ۰۰:۳۰:۵۴ ۱۴.۱ MB دانلود
۱۵ ۰۰:۳۳:۴۰ ۱۵.۴ MB دانلود
۱۶ ۰۰:۳۴:۰۲ ۱۵.۵ MB دانلود
۱۷ ۰۰:۳۲:۳۹ ۱۴.۹ MB دانلود
۱۸ ۰۰:۳۰:۴۵ ۱۴.۰ MB دانلود
۱۹ ۰۱:۱۶:۵۷ ۳۵.۲ MB دانلود
۲۰ ۰۰:۲۹:۱۰ ۱۳.۳ MB دانلود
۲۱ ۰۰:۳۶:۰۲ ۱۶.۵ MB دانلود
۲۲ ۰۰:۳۰:۲۳ ۱۳.۹ MB دانلود
۲۳ ۰۰:۲۸:۴۱ ۱۳.۱ MB دانلود
۲۴ ۰۰:۳۳:۵۶ ۱۵.۵ MB دانلود
۲۵ ۰۰:۳۳:۲۵ ۱۵.۳ MB دانلود

رمضان ١٣٨۶

حجت الاسلام دانشمند

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۳۱:۵۷ ۱۴.۶ MB دانلود
۲ ۰۱:۰۸:۲۳ ۳۱.۳ MB دانلود
۳ ۰۰:۳۳:۲۳ ۱۵.۲ MB دانلود
۴ ۰۱:۰۱:۰۰ ۲۷.۹ MB دانلود
۵ ۰۱:۰۸:۱۵ ۳۱.۲ MB دانلود
۶ ۰۱:۰۰:۴۵ ۲۷.۸ MB دانلود
۷ ۰۰:۴۹:۳۹ ۲۷.۷ MB دانلود
۸ ۰۰:۴۶:۱۰ ۲۱.۱ MB دانلود

رمضان ١٣٨٧

حجت الاسلام دانشمند

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۴۱:۳۶ ۱۹.۰ MB دانلود
۲ ۰۱:۰۳:۵۹ ۲۹.۲ MB دانلود
۳ ۰۱:۰۷:۵۵ ۳۱.۰ MB دانلود
۴ ۰۰:۵۳:۳۶ ۲۴.۵ MB دانلود
۵ ۰۰:۵۰:۳۶ ۲۳.۱ MB دانلود
۶ ۰۰:۵۹:۵۱ ۲۷.۴ MB دانلود
۷ ۰۱:۰۷:۴۹ ۳۱.۰ MB دانلود
۸ ۰۰:۵۳:۲۶ ۲۴.۴ MB دانلود

رمضان ١٣٨٧

حجت الاسلام میرباقری

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۴۵:۴۱ ۲۰.۹ MB دانلود
۲ ۰۰:۴۵:۳۰ ۲۰.۸ MB دانلود
۳ ۰۰:۵۱:۰۵ ۲۳.۳ MB دانلود
۴ ۰۰:۴۶:۱۰ ۲۱.۱ MB دانلود
۵ ۰۰:۵۰:۲۷ ۲۳.۱ MB دانلود
۶ ۰۰:۳۹:۱۹ ۱۸.۰ MB دانلود
۷ ۰۰:۵۰:۰۶ ۲۲.۹ MB دانلود
۸ ۰۰:۴۶:۴۳ ۲۱.۳ MB دانلود
۹ ۰۰:۵۸:۰۵ ۲۶.۶ MB دانلود

رمضان ١٣٨٨

حجت الاسلام رضوی

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۵۸:۰۷ ۱۹.۹ MB دانلود
۲ ۰۱:۰۵:۳۵ ۲۲.۵ MB دانلود
۳ ۰۱:۱۵:۴۸ ۲۶.۰ MB دانلود
۴ ۰۱:۱۷:۰۹ ۲۶.۴ MB دانلود
۵ ۰۱:۱۳:۳۹ ۲۵.۲ MB دانلود
۶ ۰۰:۴۹:۳۸ ۱۷.۰ MB دانلود

رمضان ١٣٨۵

حجت الاسلام بندانی

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
شب اول رمضان ١٣٨۵ موضوع: اوصاف روزه داران
۱ ۰۰:۳۶:۲۱ ۱۶.۶ MB دانلود
شب دوم رمضان ١٣٨۵ موضوع: الگو
۲ ۰۰:۳۸:۰۰ ۱۷.۴ MB دانلود
شب سوم رمضان ١٣٨۵ موضوع: زن ۱
۳ ۰۰:۴۱:۱۷ ۱۸.۹ MB دانلود
شب چهارم رمضان ١٣٨۵ موضوع: زن ۲
۴ ۰۰:۳۸:۱۴ ۱۷.۵ MB دانلود
شب پنجم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حجاب ۱
۵ ۰۰:۴۴:۴۵ ۲۰.۴ MB دانلود
شب ششم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حجاب ۲
۶ ۰۰:۴۳:۲۹ ۱۹.۹ MB دانلود
شب هفتم رمضان ١٣٨۵ موضوع: ازدواج
۷ ۰۰:۴۵:۰۶ ۲۰.۶ MB دانلود
شب هشتم رمضان ١٣٨۵ موضوع: لقمان
۸ ۰۰:۳۹:۵۱ ۱۸.۲ MB دانلود
شب نهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: رفیق
۹ ۰۰:۳۱:۱۵ ۱۴.۳ MB دانلود
شب دهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حضرت خدیجه (سلام الله علیها)
۱۰ ۰۰:۳۵:۰۲ ۱۶.۰ MB دانلود
شب سیزدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حق الناس
۱۱ ۰۰:۳۳:۱۶ ۱۵.۲ MB دانلود
شب چهاردهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حقوق رفیق
۱۲ ۰۰:۴۰:۴۷ ۱۸.۶ MB دانلود
شب پانزدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: امام حسن علیه السلام
۱۳ ۰۰:۳۷:۳۴ ۱۷.۲ MB دانلود
شب شانزدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حسد
۱۴ ۰۰:۳۴:۲۸ ۱۵.۷ MB دانلود
شب هفدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: نماز
۱۵ ۰۰:۴۴:۲۱ ۲۰.۳ MB دانلود
شب هجدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: اعمال شب قدر
۱۶ ۰۰:۳۶:۱۸ ۱۶.۶ MB دانلود
شب نوزدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: اثرات گناه ۱
۱۷ ۰۱:۰۵:۱۸ ۲۹.۸ MB دانلود
شب بیستم رمضان ١٣٨۵ موضوع: صفات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ۱
۱۸ ۰۰:۲۷:۰۳ ۱۲.۳ MB دانلود
شب بیست و یکم رمضان ١٣٨۵ موضوع: اثرات گناه ۲
۱۹ ۰۱:۰۰:۰۷ ۲۷.۵ MB دانلود
روز بیست و یکم رمضان ١٣٨۵ موضوع: صفات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ۲
۲۰ ۰۰:۴۴:۰۵ ۲۰.۱ MB دانلود
شب بیست و دوم رمضان ١٣٨۵ موضوع: مخالفین امام علی علیه السلام ۱
۲۱ ۰۰:۳۲:۵۶ ۱۵.۰ MB دانلود
شب بیست و سوم رمضان ١٣٨۵ موضوع: اثرات گناه ۳
۲۲ ۰۰:۵۷:۴۰ ۲۶.۴ MB دانلود
روز بیست و سوم رمضان ١٣٨۵ موضوع: مخالفین امام علی علیه السلام ۲
۲۳ ۰۰:۲۵:۳۱ ۱۱.۶ MB دانلود
شب بیست و چهارم رمضان ١٣٨۵ موضوع: علم امام علی علیه السلام
۲۴ ۰۰:۳۸:۳۸ ۱۷.۶ MB دانلود
شب بیست و پنجم رمضان ١٣٨۵ موضوع: اطرافیان امام علی علیه السلام
۲۵ ۰۰:۴۳:۱۲ ۱۹.۷ MB دانلود
شب بیست و هفتم رمضان ١٣٨۵ موضوع: وظائف زمان غیبت ۱
۲۶ ۰۰:۳۷:۴۰ ۱۷.۲ MB دانلود
شب بیست و هشتم رمضان ١٣٨۵ موضوع: وظائف زمان غیبت ۲
۲۷ ۰۰:۳۹:۱۶ ۱۷.۹ MB دانلود
شب بیست و نهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: روز حسرت
۲۸ ۰۰:۳۳:۲۲ ۱۵.۲ MB دانلود

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی شاهرودی
ماه مبارک رمضان
سال ۱۳۸۹
ت زمان حجم دانلود پخش
انسان در برزخ
۱ ۰۰:۵۰:۳۹ ۲۳.۲ MB دانلود
انسان در دنیا
۲ ۰۰:۴۶:۱۶ ۲۱.۲ MB دانلود
انسان درعالم اصلاب وارحام
۳ ۰۰:۴۶:۳۳ ۲۱.۳ MB دانلود
مراسم شب قدر
۴ ۰۱:۳۱:۵۶ ۳۶.۹ MB دانلود
مراسم شب قدر
۵ ۰۰:۵۱:۵۳ ۲۰.۸ MB دانلود
ماه مبارک رمضان
         حضرت آیت الله عظمی وحید خراسانی
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۱۸:۵۰ ۶.۵۴MB دانلود
۲ ۰:۳۸:۴۳ ۱۳.۳MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام رضوی
سال ۱۳۸۷
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۳۱:۱۶ ۷.۲۴MB دانلود
۲ ۱:۰۵:۲۲ ۱۸.۷MB دانلود
۳ ۱:۱۶:۱۶ ۲۱.۹MB دانلود
۴ ۱:۱۲:۴۷ ۱۶.۷MB دانلود
۵ ۱:۰۹:۱۹ ۱۹.۹MB دانلود
۶ ۱:۱۸:۰۲ ۲۲.۴MB دانلود
۷ ۱:۱۸:۴۰ ۱۸MB دانلود
۸ ۰:۱۵:۱۶ ۱۷.۳MB دانلود
۹ ۱:۱۷:۰۳ ۱۷.۷MB دانلود
۱۰ ۱:۰۱:۴۵ ۱۴.۲MB دانلود
۱۱ ۱:۱۹:۲۱ ۲۲.۴۷MB دانلود
۱۲ ۱:۰۵:۲۹ ۱۵MB دانلود
۱۳ ۱:۱۹:۰۰ ۱۸.۱MB دانلود
۱۴ ۱:۱۳:۴۹ ۱۶.۹۴MB دانلود
۱۵ ۱:۱۹:۴۲ ۱۸.۳MB دانلود
۱۶ ۱:۱۹:۱۸ ۱۸.۲MB دانلود
۱۷ ۱:۱۶:۳۴ ۱۷.۶MB دانلود
۱۸ ۱:۱۷:۱۳ ۱۷.۱۳MB دانلود
۱۹ ۱:۱۹:۱۳ ۱۸.۲MB دانلود
۲۰ ۱:۱۷:۳۲ ۱۷.۸MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام رفیعی
سال ۱۳۹۰
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۴۷:۳۴ ۱۳.۶MB دانلود
۲ ۰:۴۶:۲۹ ۱۳.۳MB دانلود
۳ ۰:۴۲:۰۵ ۱۲.۱MB دانلود
۴ ۰:۴۵:۳۷ ۱۳.۱MB دانلود
۵ ۰:۳۱:۰۹ ۸.۹۹MB دانلود
۶ ۰:۱۹:۱۰ ۵.۵۶MB دانلود
۷ ۰:۴۶:۴۶ ۱۳.۴MB دانلود
۸ ۰:۴۲:۴۱ ۱۲.۲MB دانلود
۹ ۰:۴۴:۱۱ ۱۲.۷MB دانلود
۱۰ ۰:۴۲:۵۱ ۱۲.۳MB دانلود
۱۱ ۰:۴۹:۴۳ ۱۴.۳MB دانلود
۱۲ ۰:۵۲:۳۷ ۱۵.۰MB دانلود
۱۳ ۰:۴۰:۵۷ ۱۱.۷MB دانلود
۱۴ ۰:۳۹:۴۳ ۱۱.۴MB دانلود
۱۵ ۰:۳۶:۳۱ ۱۰.۴MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام رفیعی
سال ۱۳۸۹
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۳۴:۵۰ ۱۰.۰MB دانلود
۲ ۰:۳۴:۳۸ ۱۱.۹MB دانلود
۳ ۰:۳۴:۲۰ ۹.۹۰MB دانلود
۴ ۰:۳۹:۵۴ ۱۱.۵MB دانلود
۵ ۰:۳۹:۵۴ ۱۱.۲MB دانلود
۶ ۰:۳۹:۲۶ ۱۱.۳MB دانلود
۷ ۰:۳۴:۴۰ ۱۰.۰MB دانلود
۸ ۰:۳۹:۲۳ ۱۱.۳MB دانلود
۹ ۰:۳۹:۳۴ ۱۱.۴MB دانلود
۱۰ ۰:۳۶:۴۷ ۱۰.۶MB دانلود
۱۱ ۰:۳۴:۴۰ ۱۰.۰MB دانلود
۱۲ ۰:۳۹:۵۶ ۱۲.۵MB دانلود
۱۳ ۰:۳۸:۴۹ ۱۱.۱MB دانلود
۱۴ ۰:۳۴:۳۷ ۹.۹۷MB دانلود
۱۵ ۰:۳۹:۳۲ ۱۱.۳MB دانلود
۱۶ ۰:۳۸:۳۹ ۱۱.۱MB دانلود
۱۷ ۰:۴۹:۴۲ ۱۱.۴MB دانلود
۱۸ ۰:۳۹:۵۴ ۱۱.۵MB دانلود
۱۹ ۰:۳۱:۳۲ ۹.۱۰MB دانلود
۲۰ ۰:۳۹:۳۶ ۱۱.۴MB دانلود
۲۱ ۰:۴۰:۰۲ ۱۱.۵MB دانلود
۲۲ ۰:۳۹:۵۱ ۱۳.۷MB دانلود
۲۳ ۰:۲۸:۵۲ ۹.۹۹MB دانلود
۲۴ ۰:۴۴:۳۷ ۱۲.۸MB دانلود
۲۵ ۱:۱۷:۳۳ ۱۱.۰MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام رفیعی
سال ۱۳۸۷
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۴۴:۳۵ ۱۲.۸MB دانلود
۲ ۰:۴۱:۳۱ ۱۱.۹MB دانلود
۳ ۰:۴۶:۴۰ ۱۳.۴MB دانلود
۴ ۰:۴۰:۵۲ ۱۱.۷MB دانلود
۵ ۰:۴۷:۴۰ ۱۳.۷MB دانلود
۶ ۰:۴۰:۱۷ ۱۱.۶MB دانلود
۷ ۰:۴۹:۲۰ ۱۴.۱MB دانلود
۸ ۰:۳۹:۴۷ ۱۱.۴MB دانلود
۹ ۰:۴۱:۱۹ ۱۱.۹MB دانلود
۱۰ ۰:۴۴:۵۶ ۱۲.۹MB دانلود
۱۱ ۰:۴۲:۴۱ ۱۲.۲MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام عالی
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۴۶:۰۱ ۱۰.۶MB دانلود
ماه مبارک رمضان
آیت الله مجتهدی تهرانی
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۲۹:۴۸ ۱۰.۳MB دانلود
ماه مبارک رمضان
آیت الله مظاهری
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۴۵:۲۶ ۱۰.۴MB دانلود
۲ ۰:۵۵:۲۵ ۱۲.۷MB دانلود
ماه مبارک رمضان
آیت الله مرحوم کافی
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۱:۰۰:۱۱ ۱۷.۳MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام اراکی
سال ۱۳۸۹
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۱:۱۹:۴۳ ۲۷.۴MB دانلود
۲ ۱:۱۳:۴۶ ۶.۵۰MB دانلود
۳ ۱:۱۳:۵۶ ۱۷ MB دانلود
۴ ۱:۰۷:۳۵ ۱۵.۵MB دانلود
۵ ۱:۱۸:۰۷ ۱۷.۹MB دانلود
۶ ۱:۱۰:۵۶ ۱۶.۱MB دانلود
۷ ۱:۰۳:۲۱ ۱۴.۵MB دانلود
۸ ۱:۱۵:۲۰ ۱۶.۱MB دانلود
۹ ۱:۰۸:۰۰ ۱۹.۵MB دانلود
۱۰ ۱:۰۰:۱۸ ۱۷.۴MB دانلود
۱۱ ۱:۱۰:۴۵ ۲۰.۳MB دانلود
۱۲ ۱:۱۴:۲۴ ۲۱.۳MB دانلود
۱۳ ۱:۰۹:۲۸ ۱۹.۹MB دانلود
۱۴ ۱:۱۱:۰۹ ۱۶.۳MB دانلود
۱۵ ۱:۰۷:۰۰ ۱۵.۴MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام مؤمنی
سال ۱۳۸۹
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۴۷:۵۶ ۱۳.۷MB دانلود
۲ ۰:۴۴:۳۶ ۱۲.۸MB دانلود
۳ ۰:۴۴:۳۶ ۱۲.۸MB دانلود
۴ ۰:۴۷:۳۸ ۱۳.۷MB دانلود
۵ ۰:۴۴:۱۹ ۱۲.۷MB دانلود
۶ ۰:۴۹:۱۴ ۱۴.۱MB دانلود
۷ ۰:۳۷:۲۷ ۱۰.۷MB دانلود
۸ ۰:۵۲:۵۶ ۱۵.۲MB دانلود
۹ ۰:۵۱:۲۶ ۱۴.۷MB دانلود
۱۰ ۰:۴۱:۲۱ ۱۱.۹MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام فرحزاد
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۳۱:۱۶ ۷.۲۴MB دانلود
۲ ۰:۳۴:۱۷ ۷.۹۲MB دانلود
۳ ۰:۲۹:۵۸ ۶.۹۴MB دانلود
۴ ۰:۲۹:۴۴ ۶.۸۸MB دانلود
۵ ۰:۳۱:۴۱ ۷.۳۳MB دانلود
۶ ۰:۲۸:۴۴ ۶۶.۶MB دانلود
۷ ۰:۲۵:۰۰ ۵.۸۰MB دانلود
۸ ۰:۳۰:۲۷ ۷.۰۵MB دانلود
۹ ۰:۲۸:۴۹ ۶.۶۷MB دانلود
۱۰ ۰:۳۱:۱۴ ۷.۲۳MB دانلود
۱۱ ۰:۳۲:۱۷ ۷.۴۷MB دانلود
۱۲ ۰:۴۹:۱۳ ۶.۷۶MB دانلود
۱۳ ۰:۲۲:۴۷ ۵.۲۹MB دانلود
۱۴ ۰:۲۸:۴۰ ۶.۶۴MB دانلود
۱۵ ۰:۴۶:۲۷ ۱۰.۷MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام فرحزاد
سال ۱۳۸۴
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۳۳:۳۶ ۹.۶۹MB دانلود
۲ ۰:۳۵:۵۳ ۱۰.۸۳MB دانلود
۳ ۰:۳۴:۵۷ ۱۰.۰MB دانلود
۴ ۰:۴۰:۲۳ ۱۱.۶MB دانلود
۵ ۰:۳۷:۴۵ ۱۰.۸MB دانلود
۶ ۰:۳۹:۲۱ ۱۱.۳MB دانلود
۷ ۰:۴۳:۲۷۴۶ ۱۲.۶MB دانلود
۸ ۰:۳۹:۰۳ ۹.۲MB دانلود
۹ ۰:۳۸:۴۰ ۸.۹۳MB دانلود
۱۰ ۰:۴۶:۴۸ ۱۰.۷MB دانلود
۱۱ ۰:۴۵:۰۷ ۱۰.۴MB دانلود
۱۲ ۰:۴۳:۵۸ ۱۰.۱MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام درویشی
سال ۱۳۸۹
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۱:۰۱:۱۳ ۱۷.۲MB دانلود
۲ ۱:۰۳:۰۲ ۱۸.۶MB دانلود
۳ ۱:۰۹:۳۰ ۱۹.۹ MB دانلود
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام مؤیدی
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۳۰:۵۹ ۷.۱۶MB دانلود
۲ ۰:۴۵:۳۱ ۲۷.۲MB دانلود

ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام عدالتیان
ت زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰:۳۰:۴۱ ۷.۱۰MB دانلود
۲ ۰:۲۸:۵۷ ۶.۷۰MB دانلود

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت زهرا (س)

مدت: ۳۳ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۳.۸۲ مگابایت

 

PostHeaderIcon شب بیست و هشتم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و هشتم رمضان – (جلسه هجدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت ابوالفضل العباس (ع)

مدت: ۳۶ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۱۴ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب بیست و هفتم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و هفتم رمضان – (جلسه هفدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت علی اصغر (ع)

مدت: ۳۵ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۰۳ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب بیست و ششم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و ششم رمضان – (جلسه شانزدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت امام موسی بن جعفر (ع)

مدت: ۴۹ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۵۴ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب بیست و پنجم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و پنجم رمضان – (جلسه پانزدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت علی اکبر (ع)

مدت: ۳۵ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۳.۹۸ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب بیست و چهارم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و چهارم رمضان – (جلسه چهاردهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت رقیه (س)

مدت: ۴۶ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۲۴ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و سوم رمضان ۹۱ – حسینیه حضرت علی اکبر (ع)

تاریخ: بامداد یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و سوم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: تحول و بیداری از خواب غفلت

روضه: حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۳۲ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۳.۶۵ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و سوم رمضان ۹۱ – مسجد باب الحوائج (ع)

تاریخ: بامداد یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و سوم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: عظمت ماه مبارک رمضان

روضه: حضرت زهرا (س) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۲۹ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۳.۲۵ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و سوم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و سوم رمضان – (جلسه سیزدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت زهرا (س) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۴۷ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۳۱ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب بیست و دوم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و دوم رمضان – (جلسه دوازدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۴۷ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۳۷ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و یکم رمضان ۹۱ – حسینیه حضرت علی اکبر (ع)

شب شهادت حضرت امیر المومنین (ع)

تاریخ: بامداد جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و یکم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: تحول و بیداری از خواب غفلت – نشانه های غفلت

روضه: حضرت امیر المومنین (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۳۴ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۳.۸۵ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و یکم رمضان ۹۱ – مسجد باب الحوائج (ع)

شب شهادت حضرت امیر المومنین (ع)

تاریخ: بامداد جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و یکم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: عظمت ماه مبارک رمضان

روضه: حضرت امیر المومنین (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۲۱ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۲.۳۵ مگابایت

توجه: ۱۵ دقیقه ابتدایی سخنرانی ضبط نشده است.

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و یکم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

شب شهادت حضرت امیر المومنین (ع)

تاریخ: پنج شنبه  ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و یکم رمضان – (جلسه یازدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت امیر المومنین (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۵۰ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۶۷ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب بیستم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیستم رمضان – (جلسه دهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت امیر المومنین (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۴۰ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۵۸ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب نوزدهم رمضان ۹۱ – حسینیه حضرت علی اکبر (ع)

تاریخ: بامداد چهارشنبه  ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ – شب نوزدهم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: تحول و بیداری از خواب غفلت

مدت: ۴۱ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۷۲ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب نوزدهم رمضان ۹۱ – مسجد باب الحوائج (ع)

تاریخ: بامداد چهارشنبه  ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ – شب نوزدهم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: عظمت ماه مبارک رمضان

روضه: حضرت امیر المومنین (ع)

مدت: ۳۸ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۳۰ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر – شب نوزدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: سه شنبه  ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ – شب نوزدهم رمضان – (جلسه نهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: حضرت امیر المومنین (ع)

مدت: ۳۹ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۴۸ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب هجدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ – شب هجدهم رمضان – (جلسه هشتم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – گرفتاری و عافیت

روضه: حضرت امام رضا (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۴۱ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۷۱ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب هفدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۱ – شب هفدهم رمضان – (جلسه هفتم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – ترس از مرگ

روضه: حضرت زینب (س)

مدت: ۴۸ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۴۶ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب شانزدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ – شب شانزدهم رمضان – (جلسه ششم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

روضه: امام حسن (ع) – حضرت عباس (ع)

مدت: ۳۸ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۲۹ مگابایت

 

 

 

 

 

شب پانزدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

شب میلاد امام حسن مجتبی (ع)

تاریخ: جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ – شب پانزدهم رمضان – (جلسه پنجم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – شکر نعمت

روضه: حضرت امام حسن (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۵۱ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۷۷ مگابایت

 

PostHeaderIcon شب چهاردهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۱ – شب چهاردهم رمضان – (جلسه چهارم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – قناعت

روضه: حضرت قاسم بن الحسن (ع)

مدت: ۵۲ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۹۷ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب سیزدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ – شب سیزدهم رمضان – (جلسه سوم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – تناسب حرف و عمل

روضه: حضرت رقیه (س)

مدت: ۴۲ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۷۵ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب دوازدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ – شب دوازدهم رمضان – (جلسه دوم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – به تأخیر انداختن توبه

روضه: حضرت علی اصغر (ع)

مدت: ۵۴ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۶.۱۲ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب یازدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۱ – شب یازدهم رمضان – (جلسه اول)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – عمل برای آخرت

روضه: حضرت خدیجه (س) – امام حسین (ع)

مدت: ۴۷ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۳۲ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب دهم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۱ – شب دهم رمضان – (جلسه نهم (آخر))

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه – مختصری از فضائل حضرت خدیجه (س)

روضه: حضرت خدیجه (س) – حضرت زهرا (س)

مدت: ۴۷ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۳۹ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب نهم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۱ – شب نهم رمضان – (جلسه هشتم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه

روضه: حضرت امام رضا (ع)

مدت: ۵۴ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۶.۱۱ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب هشتم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۱ – شب هشتم رمضان – (جلسه هفتم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه

روضه: حضرت اباعبدالله (ع)

مدت: ۴۲ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۷۷ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب هفتم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۱ – شب هفتم رمضان – (جلسه ششم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه

روضه: حضرت ابوالفضل العباس (ع)

مدت: ۴۱ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۷۱ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب ششم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۱ – شب ششم رمضان – (جلسه پنجم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه

روضه: حضرت ابوالفضل العباس (ع)

مدت: ۴۸ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۴۷ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب پنجم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۱ – شب پنجم رمضان – (جلسه چهارم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه

روضه: حضرت علی اکبر (ع)

مدت: ۴۷ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۳۱ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب سوم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۱ – شب سوم رمضان – (جلسه دوم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فضیلت ماه مبارک رمضان

روضه: حضرت رقیه (س)

مدت: ۴۴ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۰۵ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب دوم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۱ – شب دوم رمضان – (جلسه اول)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فضیلت ماه مبارک رمضان

روضه: حضرت علی اصغر (ع)

مدت: ۳۵ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۰۴ مگابایت

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon شب قدر (۲۳ رمضان ۹۰) – حسینیه حضرت علی اکبر (ع)

تاریخ: دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۰ – شب ۲۳ رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مقدرات شب قدر – عقوبت گناهان – امر به معروف و نهی از منک

 

 

 

 

مطالب مشابه

18343 بازدید دیدگاه‌ها برای ده ها سخنرانی با موضوع ماه مبارک رمضان بسته هستند

ارسال نظر

ّبسم الله الرحمن الرحیم

علی یک شب به ذات خود سفر کرد

شبی را با خدای خود سحر کرد

اگر بینی خدایی میکند او

کمال همنشین در او اثر کرد

سلام

با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

یا حسین

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

نظرات بسته شده است.

دسته بندی

امارگیر سایت