دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/07/sokhanan224.jpg

 

 

حجه الاسلام انصاریان-درسهای رمضان-حسنات در شبها و روزهای ماه مبارک رمضان ۳۷:۳۶
حجه الاسلام انصاریان-درسهای رمضان-بلاء و تفسیر آن در قرآن کریم ۴۲:۳۶
حجه الاسلام انصاریان-درسهای رمضان-دیدگاه پیامبر اکرم(ص) از حقایق و اسرار ماه مبارک رمضان و نفع انسان از ذات احدیت ۴۱:۲۳
حجه الاسلام انصاریان-درسهای رمضان-اهمیت ماه مبارک رمضان ۳۴:۱۷
حجه الاسلام میر باقری-پیرامون دعای امام سجاد (ع) در ماه مبارک رمضان ۴۶:۱۴
حجه الاسلام میر باقری-فضیلت ماه مبارک رمضان ۴۳:۴۷
حجت الاسلام صدیقی-(فضائل ماه مبارک رمضان) ۴۵:۴۷
آیت الله ناصری-موضوع: مکارم اخلاق-ماه خدا و محبت ۳۲:۱۰
آیت الله ناصری-موضوع:تقوا-خواندن قرآن در رمضان ۴۹:۱۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-(روزه زکات بدن) ۲۷:۴۶
آیت الله ناصری-مبحث تواضع و تسلیم-(اعمال شب بیست و سوم) ۲۵:۱۴
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(ماه اخلاق وایمان) ۲۰:۲۱
حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی-اخلاق اسلامی(مهمانی رمضان) ۰۱:۰۰۴۲
احیای شب ۲۱ حرم مطهر رضوی ۰۱:۰۳:۲۶
جریانات انحرافی در دوران حکومت امیرالمومنین ۰۳:۴۰
استاد رفیعی – ماه رمضان ۳۷:۲۷
اهمیت ماه رمضان ۶:۲۸
سخنرانی شب بیست ویکم ماه رمضان۹۰ ۳۵:۵۰
سخنران شب بیست ودوم ماه رمضان۹۰ ۴۸:۳۹
سخنران شب بیست وچهارم ماه رمضان۹۰ ۴۶:۰۱
سخنران شب بیست وپنجم ماه رمضان۹۰ ۴۰:۵۹
سخنرانی شب بیست وششم ماه رمضان۹۰ ۴۹:۱۷
سخنرانی شب بیست وهفتم ماه رمضان۹۰ ۴۲:۲۴
سخنران شب بیست وهشتم ماه رمضان۹۰ ۴۴:۵۷
سخنرانی گرامیداشت هفته دولت شب بیست ونهم ماه رمضان۹۰ ۲۹:۳۷
سخنران شب آخر ماه رمضان ۵۲:۴۷
فضائل یادگیری علوم در ماه مبارک رمضان ۳۱:۳۸
فضائل ماه مبارک رمضان و رحمت و مغفرت خدا در این ماه ۲۴:۲۹
آداب میهمانی خدا ۱۰:۰۳
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – حقایق اسلام ۵۳:۳۹
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – سیر در دعای کمیل ۰۱:۰۰:۴۶
استاد فاطمی نیا – رمضان۸۸ – شب های قدر ۵۹:۳۳
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – روزهای قدر ۵۸:۰۴
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – تکبر ۰۱:۰۱:۳۹
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – ظرائف ادعیه ۵۶:۰۹
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – در آستانه شبهای قدر ۵۱:۳۹
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – ادعیه ماثوره ۴۷:۳۱
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – شب شهادت حضرت علی ۵۶:۰۴
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – روز شهادت حضرت علی ۲۸:۳۵
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – شب احیا ۵۸::۵۲

 

استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – ولایت و نبوت ۵۵:۳۳
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – موضع الرساله ۵۲:۴۲
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – میلاد امام حسن ۵۱:۴۰
استاد فاطمی نیا – رمضان ۸۸ – یا نور المستوحشین ۴۹:۳۸

سخنرانی های ماه مبارک رمضان

 

۱.حجت الاسلام پناهیان

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ شب دوم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۹,۳۳۹ ۰:۵۳:۰۵
۲ شب سوم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۷,۶۶۷ ۰:۴۳:۳۵
۳ شب چهارم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۰,۲۷۸ ۰:۵۸:۲۶
۴ شب پنجم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۹,۱۱۸ ۰:۵۱:۵۰
۵ شب ششم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۷,۹۱۶ ۰:۴۴:۵۹
۶ شب هفتم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۷,۹۱۴ ۰:۴۴:۵۹
۷ شب هشتم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۸,۶۸۷ ۰:۴۹:۲۳
۸ شب نهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۹,۷۷۸ ۰:۵۵:۳۵
۹ شب دهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۰,۷۴۶ ۰۱:۰۱:۰۵
۱۰ شب یازدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۰,۳۶۷ ۰:۵۸:۵۷
۱۱ شب دوازدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۰,۶۷۰ ۰۱:۰۰:۴۰
۱۲ شب سیزدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۰,۵۵۴ ۰۱:۰۰:۰۰
۱۳ شب چهاردهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۷,۹۱۶ ۰۱:۰۳:۱۴
۱۴ شب پانزدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۱,۱۲۲ ۰۱:۰۶:۳۲
۱۵ شب شانزدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۱۱,۷۰۲ ۰:۵۴:۴۴
۱۶ شب هفدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۹,۶۲۸ ۰:۴۸:۳۱
۱۷ شب هجدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۸,۵۳۶ ۰:۴۵:۰۰
۱۸ شب بیست وششم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۹,۳۷۶ ۰:۵۳:۱۸
۱۹ شب بیست وهفتم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۷,۵۳۴ ۰:۴۵:۰۰
۲۰ شب بیست وهشتم ماه مبارک رمضان – ۹۱ ۸,۲۲۴ ۰:۴۵:۰۰
۲۱ شب بیست ونهم مبارک رمضان – ۹۱ ۱۲,۰۰۸ ۰:۴۵:۰۰
۲۲ شرح دعای ابوحمزه ثمالی – جلسه اول ۶,۱۵۷ ۰:۳۴:۵۹
۲۳ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه دوم ۱۰,۴۴۰ ۰:۵۹:۲۱
۲۴ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه سوم ۷,۰۷۰ ۰:۴۰:۱۱
۲۵ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه چهارم ۵,۷۶۵ ۰:۳۲:۴۶
۲۶ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه پنجم ۹,۳۹۱ ۰:۵۳:۲۳
۲۷ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه ششم ۹,۵۱۱ ۰:۵۴:۰۴
۲۸ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه هفتم ۹,۱۷۱ ۰:۵۲:۰۸
۲۹ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه هشتم ۸,۵۱۴ ۰:۴۸:۲۴
۳۰ شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه نهم ۹,۱۷۰ ۰:۵۲:۰۹
۳۱ شب قدر – جلسه اول  10,188  0:57:57
۳۲ شب قدر – جلسه دوم  11,610  1:06:02
۳۳ شب قدر – جلسه سوم  16,328  1:32:53
۳۴ شب قدر – جلسه چهارم  9,479  0:53:55

 

۲.حجت الاسلام مومنی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ شب پانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۸۲۲ ۰:۱۰:۲۱
۲ شب پانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۷۷۵ ۰:۱۰:۰۵
۳ شب پانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۰۵۷ ۰:۰۵:۵۹
۴ شب شانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۷۳۱ ۰:۰۹:۴۹
۵ شب شانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۳۰۸ ۰:۰۷:۲۵
۶ شب شانزدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۴۶۵ ۰:۰۸:۱۹
۷ شب هفدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۸۴۷ ۰:۱۰:۲۹
۸ شب هفدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۹۸۶ ۰:۱۱:۱۶
۹ شب هفدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۷۹۸ ۰:۱۰:۱۲
۱۰ شب هجدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۱,۸۵۶ ۰:۱۰:۳۲
۱۱ شب هجدهمماه رمضان- سال ۹۱ (جدید) ۲,۰۳۲ ۰:۱۱:۳۲

۳.آیت الله مصباح یزدی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ ویژگی های شب قدر ۱ ۹,۲۸۸ ۰:۵۲:۴۸
۲ ویژگی های شب قدر ۲ ۱۰,۸۴۲ ۱:۰۱:۳۹
۳ ویژگی های شب قدر ۳ ۹,۹۴۳ ۰:۵۹:۳۲
۴ ویژگی های شب قدر ۴ ۷,۹۵۹ ۰:۴۵:۱۵
۵ ویژگی های شب قدر ۵ ۱۱,۰۳۴ ۱:۰۲:۴۴
۶ در فواید روزه ۱ ۴,۰۵۸ ۰:۲۳:۰۵
۷ در فواید روزه ۲ ۵,۸۷۲ ۰:۳۳:۲۴

 

۴.حجت الاسلام صدیقی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ شب ۱۱ رمضان ۹۱- قسمت اول ۴,۸۷۱ ۰:۲۰:۴۵
۲ شب ۱۱ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۴,۴۸۶ ۰:۱۹:۰۷
۳ شب ۱۲ رمضان ۹۱- قسمت اول ۴,۶۸۷ ۰:۱۹:۵۸
۴ شب ۱۲ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۳,۶۰۰ ۰:۱۵:۲۰
۵ شب ۱۳ رمضان ۹۱ ۵,۷۲۴ ۰:۲۴:۲۴
۶ شب ۱۴ رمضان ۹۱- قسمت اول ۲,۶۶۹ ۰:۱۵:۰۹
۷ شب ۱۴ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۳,۴۵۳ ۰:۱۹:۳۷
۸ شب ۱۵ رمضان ۹۱ ۴,۳۴۱ ۰:۲۴:۴۰
۹ شب ۱۶ رمضان ۹۱- قسمت اول ۳,۴۵۵ ۰:۱۹:۳۷
۱۰ شب ۱۶ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۲,۷۰۶ ۰:۱۵:۲۱
۱۱ شب ۱۷ رمضان ۹۱- قسمت اول ۲,۸۶۸ ۰:۱۶:۱۷
۱۲ شب ۱۷ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۱,۰۱۳ ۰:۰۵:۴۴
۱۳ شب ۱۸ رمضان ۹۱- قسمت اول ۳,۵۸۴ ۰:۲۰:۲۱
۱۴ شب ۱۸ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۲,۸۸۴ ۰:۱۶:۲۲
۱۵ شب ۱۹ رمضان ۹۱- قسمت اول ۳,۳۱۵ ۰:۱۸:۴۹
۱۶ شب ۱۹ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۱,۱۰۴ ۰:۰۶:۱۵
۱۷ شب ۲۰ رمضان ۹۱- قسمت اول ۳,۲۰۷ ۰:۱۸:۱۲
۱۸ شب ۲۰ رمضان ۹۱- قسمت دوم ۳,۲۲۳ ۰:۱۸:۱۶

 

۵.آیت الله حق شناس

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ درس اخلاق ۱ ۵,۶۴۱ ۰:۲۴:۰۲
۲ درس اخلاق ۲ ۶,۳۰۰ ۰:۲۶:۵۱
۳ درس اخلاق ۳ ۵,۵۱۱ ۰:۲۳:۲۹
۴ درس اخلاق ۴ ۵,۲۹۲ ۰:۲۲:۳۳
۵ درس اخلاق ۵ ۵,۳۳۵ ۰:۲۲:۴۴
۶ درس اخلاق ۶ ۶,۲۰۶ ۰:۲۶:۲۷
۷ درس اخلاق ۷ ۴,۹۷۱ ۰:۲۱:۱۱
۸ درس اخلاق ۸ ۶,۹۹۹ ۰:۲۹:۵۰
۹ درس اخلاق ۹ ۷,۰۱۳ ۰:۲۹:۵۴
۱۰ درس اخلاق ۱۰ ۶,۳۹۸ ۰:۲۷:۱۶
۱۱ درس اخلاق ۱۱ ۹,۲۲۹ ۰:۳۹:۳۹
۱۲ درس اخلاق ۱۲ ۵,۷۷۱ ۰:۲۴:۳۶
۱۳ درس اخلاق ۱۳ ۳,۳۴۰ ۰:۱۴:۱۳
۱۴ درس اخلاق ۱۴ ۶,۴۸۶ ۰:۲۷:۴۰
۱۵ درس اخلاق ۱۵ ۴,۲۶۰ ۰:۱۸:۰۹
۱۶ درس اخلاق ۱۶ ۵,۷۶۵ ۰:۲۴:۳۴
۱۷ درس اخلاق ۱۷ ۲,۹۵۵ ۰:۱۲:۳۵
۱۸ درس اخلاق ۱۸ ۳,۵۷۳ ۰:۱۵:۱۳
۱۹ درس اخلاق ۱۹ ۵,۷۰۴ ۰:۲۴:۱۸
۲۰ درس اخلاق ۲۰ ۳,۰۳۸ ۰:۱۲:۲۶
۲۱ درس اخلاق ۲۱ ۴,۹۰۳ ۰:۲۰:۵۳
۲۲ درس اخلاق ۲۲ ۳,۱۶۸ ۰:۱۳:۲۹
۲۳ درس اخلاق ۲۳ ۱,۷۲۶ ۰:۰۷:۲۰
۲۴ درس اخلاق ۲۴ ۳,۰۲۸ ۰:۱۲:۵۳
۲۵ درس اخلاق ۲۵ ۵,۸۴۹ ۰:۲۴:۵۶
۲۶ درس اخلاق ۲۶ ۶,۰۷۱ ۰:۲۵:۵۲
۲۷ درس اخلاق ۲۷ ۶,۲۳۲ ۰:۲۶:۵۷
۲۸ درس اخلاق ۲۸ ۶,۸۲۷ ۰:۲۹:۰۶
۲۹ درس اخلاق ۲۹ ۶,۵۹۰ ۰:۲۸:۰۵
۳۰ درس اخلاق ۳۰ ۵,۲۵۵ ۰:۲۲:۲۴
۳۱ درس اخلاق ۳۱ ۵,۷۵۳ ۰:۲۴:۳۱
۳۲ درس اخلاق ۳۲ ۴,۲۰۴ ۰:۱۷:۵۵
۳۳ درس اخلاق ۳۳ ۴,۹۶۸ ۰:۲۱:۱۰
۳۴ درس اخلاق ۳۴ ۳,۷۰۸ ۰:۱۵:۴۸
۳۵ درس اخلاق ۳۵ ۵,۶۳۹ ۰:۲۴:۰۲
۳۶ درس اخلاق ۳۶ ۴,۵۶۸ ۰:۱۹:۲۸
۳۷ درس اخلاق ۳۷ ۳,۱۱۹ ۰:۱۳:۱۷
۳۸ درس اخلاق ۳۸ ۴,۳۷۰ ۰:۱۸:۳۷
۳۹ درس اخلاق ۳۹ ۳,۹۴۵ ۰:۱۶:۴۸
۴۰ درس اخلاق ۴۰ ۵,۶۶۸ ۰:۲۴:۰۹
۴۱ درس اخلاق ۴۱ ۴,۹۸۷ ۰:۲۱:۱۵
۴۲ درس اخلاق ۴۲ ۵,۳۴۴ ۰:۲۲:۴۶
۴۳ درس اخلاق ۴۳ ۱۰,۷۲۸ ۰:۴۵:۴۴
۴۴ درس اخلاق ۴۴ ۶,۲۹۱ ۰:۲۶:۴۹
۴۵ درس اخلاق ۴۵ ۳,۶۱۲ ۰:۱۵:۲۳
۴۶ درس اخلاق ۴۶ ۵,۲۳۰ ۰:۲۲:۱۷
۴۷ درس اخلاق ۴۷ ۳,۷۴۰ ۰:۱۵:۵۶
۴۸ درس اخلاق ۴۸ ۴,۳۳۸ ۰:۱۸:۲۹
۴۹ درس اخلاق ۴۹ ۴,۵۵۳ ۰:۱۹:۲۴
۵۰ درس اخلاق ۵۰ ۳,۱۱۹ ۰:۱۳:۱۷
۵۱ درس اخلاق ۵۱ ۴,۸۸۱ ۰:۲۰:۴۸
۵۲ درس اخلاق ۵۲ ۶,۰۱۲ ۰:۲۵:۳۸
۵۳ درس اخلاق ۵۳ ۵,۸۵۹ ۰:۲۴:۵۸
۵۴ درس اخلاق ۵۴ ۶,۵۴۰ ۰:۲۷:۵۳
۵۵ درس اخلاق ۵۵ ۵,۴۷۰ ۰:۲۳:۲۰
۵۶ درس اخلاق ۵۶ ۷,۱۱۷ ۰:۳۰:۲۱
۵۷ درس اخلاق ۵۷ ۱۳,۲۸۰ ۰:۵۶:۳۹
۵۸ درس اخلاق ۵۸ ۶,۱۶۳ ۰:۲۶:۱۷
۵۹ درس اخلاق ۵۹ ۴,۷۷۷ ۰:۲۰:۲۲
۶۰ درس اخلاق ۶۰ ۶,۶۱۲ ۰:۲۸:۱۲
۶۱ درس اخلاق ۶۱ ۶,۷۹۰ ۰:۲۸:۵۸
۶۲ درس اخلاق ۶۲ ۵,۷۱۶ ۰:۲۴:۲۳
۶۳ درس اخلاق ۶۳ ۴,۰۶۰ ۰:۱۷:۱۹
۶۴ درس اخلاق ۶۴ ۵,۷۶۹ ۰:۲۴:۳۶
۶۵ درس اخلاق ۶۵ ۶,۳۶۲ ۰:۲۷:۰۸

 

۶.شهاب مرادی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ شب شهادت حضرت علی – قسمت اول ۱.۷۷۷ ۰:۱۰:۰۵
۲ شب شهادت حضرت علی – قسمت دوم ۱.۷۶۸ ۰:۱۰:۰۲
۳ شب شهادت حضرت علی – قسمت سوم ۱.۷۳۶ ۰:۰۹:۵۱
۴ شب شهادت حضرت علی – قسمت چهارم ۱.۷۸۳ ۰:۱۰:۰۷
۵ شب شهادت حضرت علی – قسمت پنجم ۱.۶۷۶ ۰:۰۹:۳۱

 

۷.آقا مجتبی تهرانی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اخلاق – جلسه اول ۴.۲۳۸ ۰:۳۴:۲۶
۲ اخلاق – جلسه دوم ۴.۲۳۹ ۰:۳۴:۲۷
۳ اخلاق – جلسه سوم ۴.۳۶۳ ۰:۳۵:۲۸
۴ اخلاق – جلسه چهارم ۳.۵۵۵ ۰:۲۸:۵۳
۵ اخلاق – جلسه پنجم ۴.۴۸۵ ۰:۳۶:۲۸
۶ اخلاق – جلسه ششم ۴.۲۰۹ ۰:۳۴:۱۲
۷ اخلاق – جلسه هفتم ۴.۰۲۳ ۰:۳۲:۴۱
۸ اخلاق – جلسه هشتم ۴۰۳۲ ۰:۳۲:۴۶
۹ اخلاق – جلسه نهم ۴.۲۷۸ ۰:۳۴:۴۵
۱۰ اخلاق – جلسه دهم ۴.۳۳۳ ۰:۳۵:۱۳
۱۱ اخلاق – جلسه یازدهم ۴.۱۴۵ ۰:۳۳:۴۱

 

۸.انجوی نژاد

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ پاکی – جلسه اول ۱.۷۶۴ ۰:۱۰:۰۰
۲ پاکی – جلسه دوم ۱.۸۹۲ ۰:۰۸:۰۳
۳ پاکی – جلسه سوم ۱۵۸۷ ۰:۰۶:۴۵
۴ پاکی – جلسه چهارم ۱.۹۱۱ ۰:۰۸:۰۸
۵ پاکی – جلسه پنجم ۱.۶۹۳ ۰:۰۷:۱۲
۶ پاکی – جلسه ششم ۱.۵۶۴ ۰:۰۶:۳۹
۷ پاکی – جلسه هفتم ۱.۴۱۲ ۰:۰۶:۳۹
۸ پاکی – جلسه هشتم ۲.۳۵۴ ۰:۱۰:۰۱
۹ پاکی – جلسه نهم ۲.۳۴۳ ۰:۰۹:۵۹
۱۰ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت اول) ۲,۳۷۹ ۰:۱۳:۳۱
۱۱ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت دوم) ۲,۷۲۲ ۰:۱۵:۲۸
۱۲ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت سوم) ۲,۸۰۳ ۰:۱۵:۵۵
۱۳ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت چهارم) ۲,۳۰۳ ۰:۱۳:۰۴
۱۴ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت پنجم) ۲,۷۵۷ ۰:۱۸:۴۸
۱۵ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت ششم) ۲,۰۲۹ ۰:۱۱:۳۱
۱۶ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت اول) ۱,۵۲۷ ۰:۰۸:۴۰
۱۷ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت دوم) ۳,۷۲۰ ۰:۲۱:۰۸
۱۸ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت سوم) ۲,۸۸۰ ۰:۱۶:۲۱
۱۹ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت چهارم) ۲,۴۵۳ ۰:۱۳:۵۶
۲۰ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت پنجم) ۲,۲۶۷ ۰:۱۲:۵۲
۲۱ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت ششم) ۳,۰۹۷ ۰:۱۷:۳۶
۲۲ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت اول) ۱,۶۹۸ ۰:۰۹:۳۷
۲۳ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت دوم) ۱,۷۶۴ ۰:۱۰:۰۰
۲۴ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت سوم) ۱,۷۶۶ ۰:۱۰:۰۱
۲۵ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت چهارم) ۱,۷۷۱ ۰:۱۰:۰۳
۲۶ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت پنجم) ۱,۷۶۳ ۰:۱۰:۰۰
۲۷ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت ششم) ۱,۷۶۰ ۰:۰۹:۵۹
۲۸ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت هفتم) ۱,۷۰۹ ۰:۰۹:۴۱
۲۹ پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت اول) ۱,۷۶۵ ۰:۱۰:۰۰
۳۰ پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت دوم) ۱,۷۶۶ ۰:۱۰:۰۱
۳۱ پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت سوم) ۱,۷۵۷ ۰:۰۹:۵۸
۳۲ پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت چهارم) ۱,۹۰۸ ۰:۰۸:۰۷

برای دانلود سخنرانی های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

 

حجت الاسلام والمسلمین یگانه

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۴۲:۵۷ ۷.۴ MB دانلود  

ماه رمضان ١۴٣٠ – ١٣٨٨

حجت الاسلام انصاریان

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
روز اول ۰۰:۰۴:۱۲ ۹۹۱ KB دانلود  
روز دوم ۰۰:۵۳:۴۰ ۹.۲۱ MB دانلود  
روز سوم ۰۰:۵۶:۳۲ ۹.۷۰ MB دانلود  
روز چهارم ۰۰:۵۸:۳۹ ۱۰.۰ MB دانلود  
روز پنجم ۰۱:۰۲:۲۴ ۱۰.۰۷ MB دانلود  
روز ششم ۰۱:۰۹:۵۰ ۱۱.۰۹ MB دانلود  
روز هشتم ۰۱:۰۱:۲۹ ۱۰.۰۵ MB دانلود  
روز نهم ۰۱:۰۱:۵۵ ۱۰.۰۶ MB دانلود  
روز دهم ۰۰:۵۹:۳۹ ۱۰.۰۲ MB دانلود  
روز یازدهم ۰۱:۰۳:۱۴ ۱.۰۸ MB دانلود  

 

 

ماه رمضان ١۴٣٠ – ١٣٨٨

حجت الاسلام انصاریان

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
روز دوازدهم ۰۱:۰۶:۴۹ ۱۱.۰۴ MB دانلود  
روز سیزدهم ۰۱:۰۵:۵۶ ۱۱.۰۳ MB دانلود  
روز پانزدهم ۰۰:۵۷:۵۴ ۹.۹۴ MB دانلود  
روز شانزدهم ۰۰:۵۷:۱۴ ۹.۸۳ MB دانلود  
روز هفدهم ۰۱:۰۱:۰۵ ۱۰.۰۵ MB دانلود  
روز هجدهم ۰۱:۰۱:۵۹ ۱۰.۰۶ MB دانلود  
روز نوزدهم ۰۱:۰۴:۴۴ ۱۱.۰۱ MB دانلود  
روز بیستم ۰۱:۰۸:۵۲ ۱۱.۰۸ KB دانلود  
روز بیست و دوم ۰۱:۰۴:۲۳ ۱۱.۰ MB دانلود  
روز بیست و سوم ۰۰:۵۷:۳۹ ۹.۹۰ MB دانلود  
روز بیست چهارم ۰۱:۰۰:۴۷ ۱۰.۰۴ MB دانلود  
روز بیست پنجم ۰۱:۰۲:۰۵ ۱۰.۰۶ MB دانلود  
روز بیست و ششم ۰۰:۵۸:۱۵ ۱۰.۰ MB دانلود  
روز بیست و هفتم ۰۱:۰۱:۱۰ ۱۰.۰۵ MB دانلود  
روز بیست و نهم ۰۰:۵۸:۳۲ ۱۰.۰ MB دانلود  

ماه رمضان ١۴٣٠ – ١٣٨٨

حجت الاسلام دانشمند

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۵۹:۰۹ ۱۰.۰۱ KB دانلود  
۲ ۰۱:۰۲:۰۶ ۱۰.۰۶ MB دانلود  
۳ ۰۱:۰۱:۵۰ ۱۰.۰۶ MB دانلود  
۴ ۰۰:۵۶:۰۳ ۰۹.۶۲ MB دانلود  
۵ ۰۱:۱۶:۱۰ ۱۳.۰ MB دانلود  
۶ ۰۱:۵۹:۵۵ ۱۰.۰۲ MB دانلود  
۷ ۰۱:۰۹:۰۳ ۱۱.۰۸ MB دانلود  
۸ ۰۰:۵۹:۵۸ ۱۰.۰۲ MB دانلود  
۹ ۰۱:۱۰:۰۰ ۱۲.۰ MB دانلود  
۱۰ ۰۱:۰۶:۰۴ ۱۱.۰۳ MB دانلود  

 

ماه رمضان ١۴٣٠ – ١٣٨٨

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۲۰:۵۰ ۰۳.۵۸ KB دانلود  
۲ ۰۰:۴۵:۰۵ ۰۷.۷۴ MB دانلود  
۳ ۰۰:۴۱:۵۱ ۰۷.۱۹ MB دانلود  
۴ ۰۰:۴۵:۲۷ ۰۷.۸۰ MB دانلود  
۵ ۰۰:۱۰:۴۱ ۰۳.۶۷ MB دانلود  
۶ ۰۰:۳۷:۳۲ ۰۶.۴۴ MB دانلود  
۷ ۰۰:۳۸:۴۵ ۰۶.۶۵ MB دانلود  
۸ ۰۰:۵۰:۵۳ ۰۸.۷۳ MB دانلود  

سخنرانی ماه رمضان ١۴٢٨ – ١٣٨۶

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۳۱:۵۹ ۱۰.۹ MB دانلود  
۰۱:۰۸:۲۶ ۲۳.۴ MB دانلود  
۰۰:۳۳:۵۳ ۱۱.۶ MB دانلود  
۰۱:۰۱:۰۵ ۲۰.۹ MB دانلود  
۰۱:۰۸:۱۶ ۲۳.۴ MB دانلود  
۰۱:۰۰:۵۰ ۲۰.۸ MB دانلود  
۰۰:۴۹:۳۹ ۱۷.۰ MB دانلود  
۰۰:۴۶:۱۱ ۱۵.۸ MB دانلود  

 

سخنرانی ماه رمضان ١۴٢٩ – ١٣٨٧

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۴۱:۳۷ ۱۴.۲ MB دانلود  
۰۱:۰۳:۵۹ ۲۱.۹ MB دانلود  
۰۱:۰۸:۰۹ ۲۳.۴ MB دانلود  
۰۰:۳۱:۲۵ ۱۰.۷ MB دانلود  
۰۰:۳۶:۲۶ ۱۲.۵ MB دانلود  
۰۰:۵۳:۳۳ ۱۸.۳ MB دانلود  
۰۰:۵۱:۱۷ ۱۷.۶ MB دانلود  
۰۱:۰۰:۲۷ ۲۰.۷ MB دانلود  
۰۰:۵۳:۰۷ ۱۸.۲ MB دانلود  

 سخنرانی حجت الاسلام احمدی اصفهانی ماه رمضان ١۴٢٩ -١٣٨٧

سخنرانی ماه مبارک رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۵۳:۵۸ ۹.۳ MB دانلود  
۰۰:۵۷:۵۰ ۹.۹ MB دانلود  
۰۱:۰۶:۱۳ ۱۱.۳ MB دانلود  
۰۱:۰۸:۱۴ ۱۱.۷ MB دانلود  
۰۰:۵۵:۴۰ ۹.۶ MB دانلود  
۰۱:۰۵:۳۸ ۱۱.۲ MB دانلود  
۰۱:۰۴:۴۹ ۱۱.۱ MB دانلود  
۰۱:۰۱:۳۱ ۱۰.۵ MB دانلود  
۰۱:۰۹:۳۴ ۱۱.۹ MB دانلود  
۰۱:۱۳:۳۶ ۱۲.۶ MB دانلود  
۰۱:۰۳:۲۷ ۱۰.۸ MB دانلود  
۰۱:۱۰:۱۱ ۱۲.۰ MB دانلود  

سخنرانی حجت الاسلام احمدی اصفهانی ماه رمضان ١۴٣٠ -١٣٨٨

سخنرانی ایام ماه مبارک رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۴۹:۴۷ ۸.۶ MB دانلود  
۰۱:۰۱:۴۱ ۱۰.۵ MB دانلود  
۰۰:۵۶:۳۴ ۹.۷ MB دانلود  
۰۰:۵۹:۵۶ ۱۰.۲ MB دانلود  
۰۰:۵۷:۳۴ ۹.۹ MB دانلود  
۰۱:۰۷:۰۰ ۱۱.۵ MB دانلود  
۰۰:۵۹:۵۸ ۱۰.۲ MB دانلود  
۰۰:۵۴:۰۷ ۹.۳ MB دانلود  
۰۰:۵۶:۲۱ ۹.۷ MB دانلود  
۰۰:۵۲:۱۶ ۹.۰ MB دانلود  
۰۱:۰۰:۳۴ ۱۰.۴ MB دانلود  
۰۰:۵۲:۳۲ ۱۰.۲ MB دانلود  
۰۱:۰۱:۲۰ ۱۰.۵ MB دانلود  

 سخنرانی حجت الاسلام فرحزاد رمضان ١٣٨٨

سخنرانی ماه مبارک رمضان ١٣٨٨

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۳۱:۱۶ ۵.۴ MB دانلود  
۲ ۰۰:۳۴:۲۰ ۵.۹ MB دانلود  
۳ ۰۰:۳۰:۰۰ ۵.۲ MB دانلود  
۴ ۰۰:۳۰:۱۵ ۵.۲ MB دانلود  
۵ ۰۰:۳۲:۰۱ ۵.۵ MB دانلود  
۶ ۰۰:۲۹:۱۶ ۵.۰ MB دانلود  
۷ ۰۰:۲۵:۴۳ ۴.۴ MB دانلود  
۸ ۰۰:۳۰:۵۹ ۵.۳ MB دانلود  
۹ ۰۰:۲۹:۲۲ ۵.۰ MB دانلود  
۱۰ ۰۰:۳۱:۱۸ ۵.۳ MB دانلود  
۱۱ ۰۰:۳۲:۲۱ ۵.۶ MB دانلود  
۱۲ ۰۰:۲۹:۲۳ ۵.۰ MB دانلود  
۱۳ ۰۰:۲۲:۵۶ ۳.۹ MB دانلود  
۱۴ ۰۰:۲۸:۴۶ ۴.۹ MB دانلود  
۱۵ ۰۰:۴۶:۲۶ ۸.۰ MB دانلود  

حجت الاسلام والمسلمین یگانه

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۴۲:۰۰ ۹.۶۱ MB دانلود  

 

رمضان ١٣٨۴

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۱:۰۴:۴۵ ۲۲.۲ MB دانلود  
۲ ۰۱:۰۴:۴۵ ۲۲.۲ MB دانلود  
۳ ۰۰:۵۶:۴۷ ۱۹.۵ MB دانلود  
۴ ۰۱:۰۴:۲۶ ۲۲.۱ MB دانلود  
۵ ۰۱:۰۲:۲۴ ۲۱.۴ MB دانلود  
۶ ۰۰:۵۶:۴۳ ۱۹.۵ MB دانلود  
۷ ۰۱:۱۵:۲۸ ۲۵.۹ MB دانلود  
۸ ۰۰:۵۷:۴۵ ۱۹.۸ MB دانلود  
۹ ۰۰:۴۴:۴۹ ۱۵.۴ MB دانلود  
۱۰ ۰۰:۵۵:۲۷ ۱۹.۰ MB دانلود  
۱۱ ۰۱:۱۰:۲۹ ۲۴.۲ MB دانلود  
۱۲ ۰۱:۰۳:۳۹ ۲۱.۹ MB دانلود  
۱۳ ۰۱:۰۲:۴۳ ۲۱.۵ MB دانلود  
۱۴ ۰۰:۵۲:۱۷ ۱۸.۰ MB دانلود  
۱۵ ۰۱:۰۱:۱۹ ۲۱.۱ MB دانلود  
۱۶ ۰۰:۵۹:۰۴ ۲۰.۳ MB دانلود  
۱۷ ۰۲:۱۵:۳۴ ۴۵.۵ MB دانلود  
۱۸ ۰۱:۰۳:۲۹ ۲۱.۸ MB دانلود  
۱۹ ۰۱:۳۸:۱۳ ۳۳.۷ MB دانلود  
۲۰ ۰۱:۰۰:۲۴ ۲۰.۷ MB دانلود  
۲۱ ۰۱:۴۵:۰۶ ۳۶.۱ MB دانلود  
۲۲ ۰۰:۵۸:۰۷ ۲۰.۰ MB دانلود  
۲۳ ۰۰:۵۵:۳۹ ۱۹.۱ MB دانلود  
۲۴ ۰۰:۵۸:۵۶ ۲۰.۲ MB دانلود  
۲۵ ۰۱:۰۳:۵۷ ۲۲.۰ MB دانلود  
۲۶ ۰۱:۱۲:۰۰ ۳۳.۰ MB دانلود  
۲۷ ۰۱:۰۱:۵۷ ۲۱.۳ MB دانلود  
۲۸ ۰۱:۱۰:۴۲ ۲۴.۳ MB دانلود  

 

رمضان ١٣٨۶

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
شب اول
۱ ۰۱:۰۲:۵۰ ۲۱.۶ MB دانلود  
شب سوم
۲ ۰۰:۵۷:۳۸ ۱۹.۸ MB دانلود  
شب چهارم
۳ ۰۰:۵۷:۴۵ ۱۹.۸ MB دانلود  
شب پنجم
۴ ۰۱:۰۵:۰۲ ۲۲.۳ MB دانلود  
شب ششم
۵ ۰۰:۵۳:۲۳ ۱۸.۳ MB دانلود  
شب هفتم
۶ ۰۱:۱۲:۲۹ ۲۴.۹ MB دانلود  
شب هشتم
۷ ۰۱:۰۴:۰۴ ۲۲.۰ MB دانلود  
شب نهم
۸ ۰۱:۱۳:۰۲ ۲۵.۱ MB دانلود  
شب دهم
۹ ۰۰:۵۱:۰۷ ۱۷.۵ MB دانلود  
شب دوازدهم
۱۰ ۰۰:۵۷:۴۰ ۱۹.۸ MB دانلود  
شب سیزدهم
۱۱ ۰۱:۰۸:۳۶ ۲۳.۶ MB دانلود  
شب چهاردهم
۱۲ ۰۰:۵۹:۱۷ ۲۰.۴ MB دانلود  
شب پانزدهم
۱۳ ۰۰:۵۱:۴۲ ۱۷.۷ MB دانلود  
شب شانزدهم
۱۴ ۰۰:۵۵:۵۵ ۱۹.۲ MB دانلود  
شب هفدهم
۱۵ ۰۱:۰۹:۵۳ ۲۴.۰ MB دانلود  
شب هیجدهم
۱۶ ۰۰:۵۷:۵۹ ۱۹.۹ MB دانلود  
شب نوزدهم
۱۷ ۰۰:۵۵:۱۳ ۱۹.۰ MB دانلود  
۱۸ ۰۰:۵۰:۲۹ ۱۷.۳ MB دانلود  
شب بیستم
۱۹ ۰۰:۵۹:۱۱ ۲۰.۳ MB دانلود  
شب بیست ویکم
۲۰ ۰۰:۵۹:۴۷ ۲۰.۵ MB دانلود  
۲۱ ۰۰:۴۱:۴۸ ۱۴.۴ MB دانلود  
شب بیست و دوم
۲۲ ۰۰:۴۲:۲۳ ۱۴.۵ MB دانلود  
شب بیست و چهارم
۲۳ ۰۰:۴۸:۳۷ ۱۶.۷ MB دانلود  
شب بیست و پنجم
۲۴ ۰۰:۵۹:۱۱ ۲۰.۳ MB دانلود  
شب بیست و ششم
۲۵ ۰۰:۵۸:۰۵ ۱۹.۹ MB دانلود  
شب بیست و هفتم
۲۶ ۰۱:۰۳:۲۷ ۲۱.۸ MB دانلود  
شب بیست و هشتم
۲۷ ۰۰:۵۸:۵۹ ۲۰.۲ MB دانلود  

رمضان ١٣٨٧

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
شب دوم
۱ ۰۰:۵۸:۳۷ ۲۰.۱ MB دانلود  
شب سوم
۲ ۰۰:۵۷:۳۶ ۱۹.۸ MB دانلود  
شب پنجم
۳ ۰۱:۰۵:۵۵ ۲۲.۶ MB دانلود  
شب ششم
۴ ۰۱:۱۴:۵۷ ۲۵.۷ MB دانلود  
شب هفتم
۵ ۰۰:۵۴:۲۲ ۱۸.۷ MB دانلود  
شب هشتم
۶ ۰۱:۰۹:۵۱ ۲۴.۰ MB دانلود  
شب نهم
۷ ۰۱:۰۰:۱۶ ۲۰.۷ MB دانلود  
شب دهم
۸ ۰۰:۵۸:۳۳ ۲۰.۱ MB دانلود  
شب دوازدهم
۹ ۰۰:۵۴:۴۲ ۱۸.۸ MB دانلود  
شب سیزدهم
۱۰ ۰۱:۱۰:۴۸ ۲۴.۳ MB دانلود  
شب چهاردهم
۱۱ ۰۱:۰۳:۲۰ ۲۱.۷ MB دانلود  
شب پانزدهم
۱۲ ۰۰:۵۹:۳۰ ۲۰.۴ MB دانلود  
شب شانزدهم
۱۳ ۰۰:۵۴:۳۴ ۱۸.۷ MB دانلود  
شب هفدهم
۱۴ ۰۱:۱۰:۳۶ ۲۴.۲ MB دانلود  
شب نوزدهم
۱۵ ۰۱:۴۲:۴۱ ۳۵.۲ MB دانلود  
شب بیستم
۱۶ ۰۱:۰۱:۲۹ ۲۱.۱ MB دانلود  
شب بیست و یکم
۱۷ ۰۱:۴۹:۱۹ ۳۷.۵ MB دانلود  
شب بیست و دوم
۱۸ ۰۰:۴۳:۳۵ ۱۵.۰ MB دانلود  
شب بیست و سوم
۱۹ ۰۱:۳۷:۱۵ ۳۳.۴ MB دانلود  
شب بیست و چهارم
۲۰ ۰۰:۵۰:۱۰ ۱۷.۲ MB دانلود  
شب بیست و پنجم
۲۱ ۰۱:۰۰:۵۷ ۲۰.۹ MB دانلود  
شب بیست و ششم
۲۲ ۰۱:۰۰:۴۱ ۲۰.۸ MB دانلود  
شب بیست و هفتم
۲۳ ۰۱:۰۷:۲۵ ۲۳.۱ MB دانلود  
شب بیست و هشتم
۲۴ ۰۱:۱۷:۱۵ ۲۶.۵ MB دانلود  
شب بیست و نهم
۲۵ ۰۱:۱۵:۱۳ ۲۵.۸ MB دانلود  

 

رمضان ١٣٨٨

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۲۰:۵۰ ۰۳.۵۸ KB دانلود  
۲ ۰۰:۴۵:۰۵ ۰۷.۷۴ MB دانلود  
۳ ۰۰:۴۱:۵۱ ۰۷.۱۹ MB دانلود  
۴ ۰۰:۴۵:۲۷ ۰۷.۸۰ MB دانلود  
۵ ۰۰:۱۰:۴۱ ۰۳.۶۷ MB دانلود  
۶ ۰۰:۳۷:۳۲ ۰۶.۴۴ MB دانلود  
۷ ۰۰:۳۸:۴۵ ۰۶.۶۵ MB دانلود  
۸ ۰۰:۵۰:۵۳ ۰۸.۷۳ MB دانلود  

 

رمضان ١٣٨٩

حجت الاسلام هاشمی نژاد

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۵۸:۳۷ ۱۶.۱ MB دانلود  
۲ ۰۰:۴۹:۰۷ ۱۶.۹ MB دانلود  
۳ ۰۰:۵۱:۳۸ ۱۷.۷ MB دانلود  
۴ ۰۰:۵۳:۲۰ ۱۸.۳ MB دانلود  
۵ ۰۰:۵۸:۰۹ ۲۰.۰ MB دانلود  
۶ ۰۰:۴۴:۳۴ ۱۵.۳ MB دانلود  
۷ ۰۰:۴۲:۱۴ ۱۴.۵ MB دانلود  
۸ ۰۰:۱۱:۰۲ ۳.۸۳ MB دانلود  
۹ ۰۰:۵۷:۱۶ ۱۹.۷ MB دانلود  

 

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: یوم الشک (پایان ماه شعبان و شروع ماه رمضان)

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۰:۵۶ ۴۴۵ KB دانلود  

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: نیت روزه ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۱:۱۱ ۵۵۹ KB دانلود  

 

رمضان ١٣٨٩

حجت الاسلام میر باقری

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۴۹:۱۰ ۱۶.۹ MB دانلود  
۲ ۰۰:۳۹:۳۷ ۱۳.۶ MB دانلود  
۳ ۰۰:۴۳:۲۳ ۱۴.۹ MB دانلود  
۴ ۰۰:۴۵:۴۹ ۱۵.۷ MB دانلود  
۵ ۰۰:۴۷:۰۸ ۱۶.۲ MB دانلود  
۶ ۰۰:۴۸:۲۸ ۱۶.۶ MB دانلود  
۷ ۰۰:۴۶:۲۰ ۱۵.۹ MB دانلود  
۸ ۰۰:۴۲:۱۳ ۱۴.۵ MB دانلود  
۹ ۰۰:۴۸:۵۴ ۱۶.۸ MB دانلود  
۱۰ ۰۰:۵۲:۱۷ ۱۷.۹ MB دانلود  
قسمت اول
۱۱ ۰۱:۰۳:۱۰ ۲۱.۷ MB دانلود  
قسمت دوم
۱۲ ۰۰:۳۲:۲۱ ۱۱.۱ MB دانلود  

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: استفاده آمپول در ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۱:۴۰ ۷۸۶ KB دانلود  

 

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: صدقه دادن در ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۲:۰۹ ۰.۹۸ MB دانلود  

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: شنا کردن در ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۱:۱۱ ۵۵۸ KB دانلود  

 

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: اگر کسی مریض باشه در ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۳:۱۳ ۱.۴۷ MB دانلود  

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: سرمه کشیدن در ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۰۰:۵۸ ۴۴۵ KB دانلود  

 

حجت الاسلام والمسلمین یگانه

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۳۰:۴۵ ۷.۰۴ MB دانلود  

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری

با موضوع: خود سازی در ماه رمضان

زمان حجم دانلود پخش
۰۰:۴۶:۲۴ ۲۱.۲ MB دانلود  

 

سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: احیای امر اهل بیت (علیهم السلام) ۲۴۹
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: خیانت ۲۵۷
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: کلام ۲۴۵
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: عزت ۲۰۸
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: توفیق ۲۴۱
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: کار خیر ۲۷۰
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: تزکیه نفس ۲۱۲
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: اسراف کردن ۲۸۶
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: گریه کردن ۱۸۸
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: سعادت ۲۰۵
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: اخلاص ۳۸۲
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: توسل به ائمه اطهار (علیهم السلام) ۴۱۲
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: صبر ۴۱۰
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: آسان شدن سکرات موت ۴۶۰
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: مرگ ۵۷۶
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: برنامه ریزی ۲۳۴
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: بی نظمی ۲۲۶
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: کفارات گناه ۲۲۷
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: اثرات گناه ٢ ۲۴۹
سخنرانی حجت الاسلام بندانی نیشابوری با موضوع: اثرات گناه ١ ۱۹۲
 

رمضان ١٣٨۶

حجت الاسلام انصاریان

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۴۵:۳۵ ۲۰.۸ MB دانلود  
۲ ۰۰:۴۷:۳۴ ۲۱.۷ MB دانلود  
۳ ۰۰:۵۲:۲۰ ۲۳.۹ MB دانلود  
۴ ۰۰:۵۰:۱۶ ۲۳.۰ MB دانلود  
۵ ۰۰:۵۲:۲۴ ۲۳.۹ MB دانلود  
۶ ۰۰:۵۶:۴۹ ۲۶.۰ MB دانلود  
۷ ۰۰:۴۹:۰۶ ۲۲.۴ MB دانلود  
۸ ۰۱:۰۳:۱۱ ۲۸.۹ MB دانلود  
۹ ۰۰:۵۵:۱۰ ۲۵.۲ MB دانلود  

 

رمضان ١٣٨٧

حجت الاسلام انصاریان

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۲۹:۲۱ ۱۳.۴ MB دانلود  
۲ ۰۰:۳۰:۲۵ ۱۳.۹ MB دانلود  
۳ ۰۰:۳۰:۴۹ ۱۴.۱ MB دانلود  
۴ ۰۰:۳۲:۳۲ ۱۴.۹ MB دانلود  
۵ ۰۰:۳۳:۰۴ ۱۵.۱ MB دانلود  
۶ ۰۰:۳۰:۵۲ ۱۴.۱ MB دانلود  
۷ ۰۰:۲۸:۳۵ ۱۳.۰ MB دانلود  
۸ ۰۰:۳۰:۲۷ ۱۳.۹ MB دانلود  
۹ ۰۰:۳۲:۰۸ ۱۴.۷ MB دانلود  
۱۰ ۰۰:۳۴:۱۰ ۱۵.۶ MB دانلود  
۱۱ ۰۰:۳۳:۴۲ ۱۵.۴ MB دانلود  
۱۲ ۰۰:۳۰:۳۸ ۱۴.۰ MB دانلود  
۱۳ ۰۰:۳۱:۵۹ ۱۴.۶ MB دانلود  
۱۴ ۰۰:۳۰:۵۴ ۱۴.۱ MB دانلود  
۱۵ ۰۰:۳۳:۴۰ ۱۵.۴ MB دانلود  
۱۶ ۰۰:۳۴:۰۲ ۱۵.۵ MB دانلود  
۱۷ ۰۰:۳۲:۳۹ ۱۴.۹ MB دانلود  
۱۸ ۰۰:۳۰:۴۵ ۱۴.۰ MB دانلود  
۱۹ ۰۱:۱۶:۵۷ ۳۵.۲ MB دانلود  
۲۰ ۰۰:۲۹:۱۰ ۱۳.۳ MB دانلود  
۲۱ ۰۰:۳۶:۰۲ ۱۶.۵ MB دانلود  
۲۲ ۰۰:۳۰:۲۳ ۱۳.۹ MB دانلود  
۲۳ ۰۰:۲۸:۴۱ ۱۳.۱ MB دانلود  
۲۴ ۰۰:۳۳:۵۶ ۱۵.۵ MB دانلود  
۲۵ ۰۰:۳۳:۲۵ ۱۵.۳ MB دانلود  

رمضان ١٣٨۶

حجت الاسلام دانشمند

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۳۱:۵۷ ۱۴.۶ MB دانلود  
۲ ۰۱:۰۸:۲۳ ۳۱.۳ MB دانلود  
۳ ۰۰:۳۳:۲۳ ۱۵.۲ MB دانلود  
۴ ۰۱:۰۱:۰۰ ۲۷.۹ MB دانلود  
۵ ۰۱:۰۸:۱۵ ۳۱.۲ MB دانلود  
۶ ۰۱:۰۰:۴۵ ۲۷.۸ MB دانلود  
۷ ۰۰:۴۹:۳۹ ۲۷.۷ MB دانلود  
۸ ۰۰:۴۶:۱۰ ۲۱.۱ MB دانلود  

 

رمضان ١٣٨٧

حجت الاسلام دانشمند

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۴۱:۳۶ ۱۹.۰ MB دانلود  
۲ ۰۱:۰۳:۵۹ ۲۹.۲ MB دانلود  
۳ ۰۱:۰۷:۵۵ ۳۱.۰ MB دانلود  
۴ ۰۰:۵۳:۳۶ ۲۴.۵ MB دانلود  
۵ ۰۰:۵۰:۳۶ ۲۳.۱ MB دانلود  
۶ ۰۰:۵۹:۵۱ ۲۷.۴ MB دانلود  
۷ ۰۱:۰۷:۴۹ ۳۱.۰ MB دانلود  
۸ ۰۰:۵۳:۲۶ ۲۴.۴ MB دانلود  

رمضان ١٣٨٧

حجت الاسلام میرباقری

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۴۵:۴۱ ۲۰.۹ MB دانلود  
۲ ۰۰:۴۵:۳۰ ۲۰.۸ MB دانلود  
۳ ۰۰:۵۱:۰۵ ۲۳.۳ MB دانلود  
۴ ۰۰:۴۶:۱۰ ۲۱.۱ MB دانلود  
۵ ۰۰:۵۰:۲۷ ۲۳.۱ MB دانلود  
۶ ۰۰:۳۹:۱۹ ۱۸.۰ MB دانلود  
۷ ۰۰:۵۰:۰۶ ۲۲.۹ MB دانلود  
۸ ۰۰:۴۶:۴۳ ۲۱.۳ MB دانلود  
۹ ۰۰:۵۸:۰۵ ۲۶.۶ MB دانلود  

 

رمضان ١٣٨٨

حجت الاسلام رضوی

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۱ ۰۰:۵۸:۰۷ ۱۹.۹ MB دانلود  
۲ ۰۱:۰۵:۳۵ ۲۲.۵ MB دانلود  
۳ ۰۱:۱۵:۴۸ ۲۶.۰ MB دانلود  
۴ ۰۱:۱۷:۰۹ ۲۶.۴ MB دانلود  
۵ ۰۱:۱۳:۳۹ ۲۵.۲ MB دانلود  
۶ ۰۰:۴۹:۳۸ ۱۷.۰ MB دانلود  

 

رمضان ١٣٨۵

حجت الاسلام بندانی

ترتیب زمان حجم دانلود پخش
شب اول رمضان ١٣٨۵ موضوع: اوصاف روزه داران
۱ ۰۰:۳۶:۲۱ ۱۶.۶ MB دانلود  
شب دوم رمضان ١٣٨۵ موضوع: الگو
۲ ۰۰:۳۸:۰۰ ۱۷.۴ MB دانلود  
شب سوم رمضان ١٣٨۵ موضوع: زن ۱
۳ ۰۰:۴۱:۱۷ ۱۸.۹ MB دانلود  
شب چهارم رمضان ١٣٨۵ موضوع: زن ۲
۴ ۰۰:۳۸:۱۴ ۱۷.۵ MB دانلود  
شب پنجم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حجاب ۱
۵ ۰۰:۴۴:۴۵ ۲۰.۴ MB دانلود  
شب ششم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حجاب ۲
۶ ۰۰:۴۳:۲۹ ۱۹.۹ MB دانلود  
شب هفتم رمضان ١٣٨۵ موضوع: ازدواج
۷ ۰۰:۴۵:۰۶ ۲۰.۶ MB دانلود  
شب هشتم رمضان ١٣٨۵ موضوع: لقمان
۸ ۰۰:۳۹:۵۱ ۱۸.۲ MB دانلود  
شب نهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: رفیق
۹ ۰۰:۳۱:۱۵ ۱۴.۳ MB دانلود  
شب دهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حضرت خدیجه (سلام الله علیها)
۱۰ ۰۰:۳۵:۰۲ ۱۶.۰ MB دانلود  
شب سیزدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حق الناس
۱۱ ۰۰:۳۳:۱۶ ۱۵.۲ MB دانلود  
شب چهاردهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حقوق رفیق
۱۲ ۰۰:۴۰:۴۷ ۱۸.۶ MB دانلود  
شب پانزدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: امام حسن علیه السلام
۱۳ ۰۰:۳۷:۳۴ ۱۷.۲ MB دانلود  
شب شانزدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: حسد
۱۴ ۰۰:۳۴:۲۸ ۱۵.۷ MB دانلود  
شب هفدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: نماز
۱۵ ۰۰:۴۴:۲۱ ۲۰.۳ MB دانلود  
شب هجدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: اعمال شب قدر
۱۶ ۰۰:۳۶:۱۸ ۱۶.۶ MB دانلود  
شب نوزدهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: اثرات گناه ۱
۱۷ ۰۱:۰۵:۱۸ ۲۹.۸ MB دانلود  
شب بیستم رمضان ١٣٨۵ موضوع: صفات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ۱
۱۸ ۰۰:۲۷:۰۳ ۱۲.۳ MB دانلود  
شب بیست و یکم رمضان ١٣٨۵ موضوع: اثرات گناه ۲
۱۹ ۰۱:۰۰:۰۷ ۲۷.۵ MB دانلود  
روز بیست و یکم رمضان ١٣٨۵ موضوع: صفات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ۲
۲۰ ۰۰:۴۴:۰۵ ۲۰.۱ MB دانلود  
شب بیست و دوم رمضان ١٣٨۵ موضوع: مخالفین امام علی علیه السلام ۱
۲۱ ۰۰:۳۲:۵۶ ۱۵.۰ MB دانلود  
شب بیست و سوم رمضان ١٣٨۵ موضوع: اثرات گناه ۳
۲۲ ۰۰:۵۷:۴۰ ۲۶.۴ MB دانلود  
روز بیست و سوم رمضان ١٣٨۵ موضوع: مخالفین امام علی علیه السلام ۲
۲۳ ۰۰:۲۵:۳۱ ۱۱.۶ MB دانلود  
شب بیست و چهارم رمضان ١٣٨۵ موضوع: علم امام علی علیه السلام
۲۴ ۰۰:۳۸:۳۸ ۱۷.۶ MB دانلود  
شب بیست و پنجم رمضان ١٣٨۵ موضوع: اطرافیان امام علی علیه السلام
۲۵ ۰۰:۴۳:۱۲ ۱۹.۷ MB دانلود  
شب بیست و هفتم رمضان ١٣٨۵ موضوع: وظائف زمان غیبت ۱
۲۶ ۰۰:۳۷:۴۰ ۱۷.۲ MB دانلود  
شب بیست و هشتم رمضان ١٣٨۵ موضوع: وظائف زمان غیبت ۲
۲۷ ۰۰:۳۹:۱۶ ۱۷.۹ MB دانلود  
شب بیست و نهم رمضان ١٣٨۵ موضوع: روز حسرت
۲۸ ۰۰:۳۳:۲۲ ۱۵.۲ MB دانلود  

 

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی شاهرودی
ماه مبارک رمضان
سال ۱۳۸۹
ت زمان حجم دانلود پخش
انسان در برزخ
۱ ۰۰:۵۰:۳۹ ۲۳.۲ MB دانلود  
انسان در دنیا
۲ ۰۰:۴۶:۱۶ ۲۱.۲ MB دانلود  
انسان درعالم اصلاب وارحام
۳ ۰۰:۴۶:۳۳ ۲۱.۳ MB دانلود  
مراسم شب قدر
۴ ۰۱:۳۱:۵۶ ۳۶.۹ MB دانلود  
مراسم شب قدر
۵ ۰۰:۵۱:۵۳ ۲۰.۸ MB دانلود  
ماه مبارک رمضان
         حضرت آیت الله عظمی وحید خراسانی
 
 
ت زمان حجم دانلود پخش
 
۱ ۰:۱۸:۵۰ ۶.۵۴MB دانلود  
۲ ۰:۳۸:۴۳ ۱۳.۳MB دانلود  
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام رضوی
سال ۱۳۸۷
 
ت زمان حجم دانلود پخش
 
۱ ۰:۳۱:۱۶ ۷.۲۴MB دانلود  
۲ ۱:۰۵:۲۲ ۱۸.۷MB دانلود  
۳ ۱:۱۶:۱۶ ۲۱.۹MB دانلود  
۴ ۱:۱۲:۴۷ ۱۶.۷MB دانلود  
۵ ۱:۰۹:۱۹ ۱۹.۹MB دانلود  
۶ ۱:۱۸:۰۲ ۲۲.۴MB دانلود  
۷ ۱:۱۸:۴۰ ۱۸MB دانلود  
۸ ۰:۱۵:۱۶ ۱۷.۳MB دانلود  
۹ ۱:۱۷:۰۳ ۱۷.۷MB دانلود  
۱۰ ۱:۰۱:۴۵ ۱۴.۲MB دانلود  
۱۱ ۱:۱۹:۲۱ ۲۲.۴۷MB دانلود  
۱۲ ۱:۰۵:۲۹ ۱۵MB دانلود  
۱۳ ۱:۱۹:۰۰ ۱۸.۱MB دانلود  
۱۴ ۱:۱۳:۴۹ ۱۶.۹۴MB دانلود  
۱۵ ۱:۱۹:۴۲ ۱۸.۳MB دانلود  
۱۶ ۱:۱۹:۱۸ ۱۸.۲MB دانلود  
۱۷ ۱:۱۶:۳۴ ۱۷.۶MB دانلود  
۱۸ ۱:۱۷:۱۳ ۱۷.۱۳MB دانلود  
۱۹ ۱:۱۹:۱۳ ۱۸.۲MB دانلود  
۲۰ ۱:۱۷:۳۲ ۱۷.۸MB دانلود  
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام رفیعی
سال ۱۳۹۰
 
ت زمان حجم دانلود پخش
 
۱ ۰:۴۷:۳۴ ۱۳.۶MB دانلود  
۲ ۰:۴۶:۲۹ ۱۳.۳MB دانلود  
۳ ۰:۴۲:۰۵ ۱۲.۱MB دانلود  
۴ ۰:۴۵:۳۷ ۱۳.۱MB دانلود  
۵ ۰:۳۱:۰۹ ۸.۹۹MB دانلود  
۶ ۰:۱۹:۱۰ ۵.۵۶MB دانلود  
۷ ۰:۴۶:۴۶ ۱۳.۴MB دانلود  
۸ ۰:۴۲:۴۱ ۱۲.۲MB دانلود  
۹ ۰:۴۴:۱۱ ۱۲.۷MB دانلود  
۱۰ ۰:۴۲:۵۱ ۱۲.۳MB دانلود  
۱۱ ۰:۴۹:۴۳ ۱۴.۳MB دانلود  
۱۲ ۰:۵۲:۳۷ ۱۵.۰MB دانلود  
۱۳ ۰:۴۰:۵۷ ۱۱.۷MB دانلود  
۱۴ ۰:۳۹:۴۳ ۱۱.۴MB دانلود  
۱۵ ۰:۳۶:۳۱ ۱۰.۴MB دانلود  
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام رفیعی
سال ۱۳۸۹
 
ت زمان حجم دانلود پخش
 
۱ ۰:۳۴:۵۰ ۱۰.۰MB دانلود  
۲ ۰:۳۴:۳۸ ۱۱.۹MB دانلود  
۳ ۰:۳۴:۲۰ ۹.۹۰MB دانلود  
۴ ۰:۳۹:۵۴ ۱۱.۵MB دانلود  
۵ ۰:۳۹:۵۴ ۱۱.۲MB دانلود  
۶ ۰:۳۹:۲۶ ۱۱.۳MB دانلود  
۷ ۰:۳۴:۴۰ ۱۰.۰MB دانلود  
۸ ۰:۳۹:۲۳ ۱۱.۳MB دانلود  
۹ ۰:۳۹:۳۴ ۱۱.۴MB دانلود  
۱۰ ۰:۳۶:۴۷ ۱۰.۶MB دانلود  
۱۱ ۰:۳۴:۴۰ ۱۰.۰MB دانلود  
۱۲ ۰:۳۹:۵۶ ۱۲.۵MB دانلود  
۱۳ ۰:۳۸:۴۹ ۱۱.۱MB دانلود  
۱۴ ۰:۳۴:۳۷ ۹.۹۷MB دانلود  
۱۵ ۰:۳۹:۳۲ ۱۱.۳MB دانلود  
۱۶ ۰:۳۸:۳۹ ۱۱.۱MB دانلود  
۱۷ ۰:۴۹:۴۲ ۱۱.۴MB دانلود  
۱۸ ۰:۳۹:۵۴ ۱۱.۵MB دانلود  
۱۹ ۰:۳۱:۳۲ ۹.۱۰MB دانلود  
۲۰ ۰:۳۹:۳۶ ۱۱.۴MB دانلود  
۲۱ ۰:۴۰:۰۲ ۱۱.۵MB دانلود  
۲۲ ۰:۳۹:۵۱ ۱۳.۷MB دانلود  
۲۳ ۰:۲۸:۵۲ ۹.۹۹MB دانلود  
۲۴ ۰:۴۴:۳۷ ۱۲.۸MB دانلود  
۲۵ ۱:۱۷:۳۳ ۱۱.۰MB دانلود  
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام رفیعی
سال ۱۳۸۷
 
ت زمان حجم دانلود پخش
 
۱ ۰:۴۴:۳۵ ۱۲.۸MB دانلود  
۲ ۰:۴۱:۳۱ ۱۱.۹MB دانلود  
۳ ۰:۴۶:۴۰ ۱۳.۴MB دانلود  
۴ ۰:۴۰:۵۲ ۱۱.۷MB دانلود  
۵ ۰:۴۷:۴۰ ۱۳.۷MB دانلود  
۶ ۰:۴۰:۱۷ ۱۱.۶MB دانلود  
۷ ۰:۴۹:۲۰ ۱۴.۱MB دانلود  
۸ ۰:۳۹:۴۷ ۱۱.۴MB دانلود  
۹ ۰:۴۱:۱۹ ۱۱.۹MB دانلود  
۱۰ ۰:۴۴:۵۶ ۱۲.۹MB دانلود  
۱۱ ۰:۴۲:۴۱ ۱۲.۲MB دانلود  
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام عالی
 
 
ت زمان حجم دانلود پخش
 
۱ ۰:۴۶:۰۱ ۱۰.۶MB دانلود  
 
ماه مبارک رمضان
آیت الله مجتهدی تهرانی
 
 
ت زمان حجم دانلود پخش
 
۱ ۰:۲۹:۴۸ ۱۰.۳MB دانلود  
ماه مبارک رمضان
آیت الله مظاهری
 
 
ت زمان حجم دانلود پخش
 
۱ ۰:۴۵:۲۶ ۱۰.۴MB دانلود  
۲ ۰:۵۵:۲۵ ۱۲.۷MB دانلود  
ماه مبارک رمضان
آیت الله مرحوم کافی
 
 
ت زمان حجم دانلود پخش
 
۱ ۱:۰۰:۱۱ ۱۷.۳MB دانلود  
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام اراکی
سال ۱۳۸۹
 
ت زمان حجم دانلود پخش
 
۱ ۱:۱۹:۴۳ ۲۷.۴MB دانلود  
۲ ۱:۱۳:۴۶ ۶.۵۰MB دانلود  
۳ ۱:۱۳:۵۶ ۱۷ MB دانلود  
۴ ۱:۰۷:۳۵ ۱۵.۵MB دانلود  
۵ ۱:۱۸:۰۷ ۱۷.۹MB دانلود  
۶ ۱:۱۰:۵۶ ۱۶.۱MB دانلود  
۷ ۱:۰۳:۲۱ ۱۴.۵MB دانلود  
۸ ۱:۱۵:۲۰ ۱۶.۱MB دانلود  
۹ ۱:۰۸:۰۰ ۱۹.۵MB دانلود  
۱۰ ۱:۰۰:۱۸ ۱۷.۴MB دانلود  
۱۱ ۱:۱۰:۴۵ ۲۰.۳MB دانلود  
۱۲ ۱:۱۴:۲۴ ۲۱.۳MB دانلود  
۱۳ ۱:۰۹:۲۸ ۱۹.۹MB دانلود  
۱۴ ۱:۱۱:۰۹ ۱۶.۳MB دانلود  
۱۵ ۱:۰۷:۰۰ ۱۵.۴MB دانلود  
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام مؤمنی
سال ۱۳۸۹
 
ت زمان حجم دانلود پخش
 
۱ ۰:۴۷:۵۶ ۱۳.۷MB دانلود  
۲ ۰:۴۴:۳۶ ۱۲.۸MB دانلود  
۳ ۰:۴۴:۳۶ ۱۲.۸MB دانلود  
۴ ۰:۴۷:۳۸ ۱۳.۷MB دانلود  
۵ ۰:۴۴:۱۹ ۱۲.۷MB دانلود  
۶ ۰:۴۹:۱۴ ۱۴.۱MB دانلود  
۷ ۰:۳۷:۲۷ ۱۰.۷MB دانلود  
۸ ۰:۵۲:۵۶ ۱۵.۲MB دانلود  
۹ ۰:۵۱:۲۶ ۱۴.۷MB دانلود  
۱۰ ۰:۴۱:۲۱ ۱۱.۹MB دانلود  
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام فرحزاد
 
 
ت زمان حجم دانلود پخش
 
۱ ۰:۳۱:۱۶ ۷.۲۴MB دانلود  
۲ ۰:۳۴:۱۷ ۷.۹۲MB دانلود  
۳ ۰:۲۹:۵۸ ۶.۹۴MB دانلود  
۴ ۰:۲۹:۴۴ ۶.۸۸MB دانلود  
۵ ۰:۳۱:۴۱ ۷.۳۳MB دانلود  
۶ ۰:۲۸:۴۴ ۶۶.۶MB دانلود  
۷ ۰:۲۵:۰۰ ۵.۸۰MB دانلود  
۸ ۰:۳۰:۲۷ ۷.۰۵MB دانلود  
۹ ۰:۲۸:۴۹ ۶.۶۷MB دانلود  
۱۰ ۰:۳۱:۱۴ ۷.۲۳MB دانلود  
۱۱ ۰:۳۲:۱۷ ۷.۴۷MB دانلود  
۱۲ ۰:۴۹:۱۳ ۶.۷۶MB دانلود  
۱۳ ۰:۲۲:۴۷ ۵.۲۹MB دانلود  
۱۴ ۰:۲۸:۴۰ ۶.۶۴MB دانلود  
۱۵ ۰:۴۶:۲۷ ۱۰.۷MB دانلود  
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام فرحزاد
سال ۱۳۸۴
 
ت زمان حجم دانلود پخش
 
۱ ۰:۳۳:۳۶ ۹.۶۹MB دانلود  
۲ ۰:۳۵:۵۳ ۱۰.۸۳MB دانلود  
۳ ۰:۳۴:۵۷ ۱۰.۰MB دانلود  
۴ ۰:۴۰:۲۳ ۱۱.۶MB دانلود  
۵ ۰:۳۷:۴۵ ۱۰.۸MB دانلود  
۶ ۰:۳۹:۲۱ ۱۱.۳MB دانلود  
۷ ۰:۴۳:۲۷۴۶ ۱۲.۶MB دانلود  
۸ ۰:۳۹:۰۳ ۹.۲MB دانلود  
۹ ۰:۳۸:۴۰ ۸.۹۳MB دانلود  
۱۰ ۰:۴۶:۴۸ ۱۰.۷MB دانلود  
۱۱ ۰:۴۵:۰۷ ۱۰.۴MB دانلود  
۱۲ ۰:۴۳:۵۸ ۱۰.۱MB دانلود  
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام درویشی
سال ۱۳۸۹
 
ت زمان حجم دانلود پخش
 
۱ ۱:۰۱:۱۳ ۱۷.۲MB دانلود  
۲ ۱:۰۳:۰۲ ۱۸.۶MB دانلود  
۳ ۱:۰۹:۳۰ ۱۹.۹ MB دانلود  
ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام مؤیدی
 
 
ت زمان حجم دانلود پخش
 
۱ ۰:۳۰:۵۹ ۷.۱۶MB دانلود  
۲ ۰:۴۵:۳۱ ۲۷.۲MB دانلود  

 

ماه مبارک رمضان
حجت الاسلام عدالتیان
 
 
ت زمان حجم دانلود پخش
 
۱ ۰:۳۰:۴۱ ۷.۱۰MB دانلود  
۲ ۰:۲۸:۵۷ ۶.۷۰MB دانلود  

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

 

روضه: حضرت زهرا (س)

مدت: ۳۳ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۳.۸۲ مگابایت

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب بیست و هشتم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و هشتم رمضان – (جلسه هجدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

 

روضه: حضرت ابوالفضل العباس (ع)

مدت: ۳۶ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۱۴ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب بیست و هفتم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و هفتم رمضان – (جلسه هفدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

 

روضه: حضرت علی اصغر (ع)

مدت: ۳۵ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۰۳ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب بیست و ششم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و ششم رمضان – (جلسه شانزدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

 

روضه: حضرت امام موسی بن جعفر (ع)

مدت: ۴۹ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۵۴ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب بیست و پنجم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و پنجم رمضان – (جلسه پانزدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

 

روضه: حضرت علی اکبر (ع)

مدت: ۳۵ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۳.۹۸ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب بیست و چهارم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و چهارم رمضان – (جلسه چهاردهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

 

روضه: حضرت رقیه (س)

مدت: ۴۶ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۲۴ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و سوم رمضان ۹۱ – حسینیه حضرت علی اکبر (ع)

تاریخ: بامداد یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و سوم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: تحول و بیداری از خواب غفلت

 

روضه: حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۳۲ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۳.۶۵ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و سوم رمضان ۹۱ – مسجد باب الحوائج (ع)

تاریخ: بامداد یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و سوم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: عظمت ماه مبارک رمضان

 

روضه: حضرت زهرا (س) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۲۹ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۳.۲۵ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و سوم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و سوم رمضان – (جلسه سیزدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

 

روضه: حضرت زهرا (س) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۴۷ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۳۱ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب بیست و دوم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و دوم رمضان – (جلسه دوازدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

 

روضه: حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۴۷ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۳۷ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و یکم رمضان ۹۱ – حسینیه حضرت علی اکبر (ع)

شب شهادت حضرت امیر المومنین (ع)

تاریخ: بامداد جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و یکم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: تحول و بیداری از خواب غفلت – نشانه های غفلت

 

روضه: حضرت امیر المومنین (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۳۴ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۳.۸۵ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و یکم رمضان ۹۱ – مسجد باب الحوائج (ع)

شب شهادت حضرت امیر المومنین (ع)

تاریخ: بامداد جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و یکم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: عظمت ماه مبارک رمضان

 

روضه: حضرت امیر المومنین (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۲۱ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۲.۳۵ مگابایت

توجه: ۱۵ دقیقه ابتدایی سخنرانی ضبط نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب قدر – شب بیست و یکم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

شب شهادت حضرت امیر المومنین (ع)

تاریخ: پنج شنبه  19 مرداد ۱۳۹۱ – شب بیست و یکم رمضان – (جلسه یازدهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

 

روضه: حضرت امیر المومنین (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۵۰ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۶۷ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب بیستم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ – شب بیستم رمضان – (جلسه دهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

 

روضه: حضرت امیر المومنین (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۴۰ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۵۸ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب قدر – شب نوزدهم رمضان ۹۱ – حسینیه حضرت علی اکبر (ع)

تاریخ: بامداد چهارشنبه  18 مرداد ۱۳۹۱ – شب نوزدهم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

 

موضوع: تحول و بیداری از خواب غفلت

مدت: ۴۱ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۷۲ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب قدر – شب نوزدهم رمضان ۹۱ – مسجد باب الحوائج (ع)

تاریخ: بامداد چهارشنبه  18 مرداد ۱۳۹۱ – شب نوزدهم رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: عظمت ماه مبارک رمضان

 

روضه: حضرت امیر المومنین (ع)

مدت: ۳۸ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۳۰ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب قدر – شب نوزدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: سه شنبه  17 مرداد ۱۳۹۱ – شب نوزدهم رمضان – (جلسه نهم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

 

روضه: حضرت امیر المومنین (ع)

مدت: ۳۹ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۴۸ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب هجدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ – شب هجدهم رمضان – (جلسه هشتم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – گرفتاری و عافیت

 

روضه: حضرت امام رضا (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۴۱ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۷۱ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب هفدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۱ – شب هفدهم رمضان – (جلسه هفتم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – ترس از مرگ

 

روضه: حضرت زینب (س)

مدت: ۴۸ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۴۶ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب شانزدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ – شب شانزدهم رمضان – (جلسه ششم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه

 

روضه: امام حسن (ع) – حضرت عباس (ع)

مدت: ۳۸ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۲۹ مگابایت

 

 

 

 

 

 

شب پانزدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

شب میلاد امام حسن مجتبی (ع)

تاریخ: جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ – شب پانزدهم رمضان – (جلسه پنجم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – شکر نعمت

 

روضه: حضرت امام حسن (ع) – حضرت امام حسین (ع)

مدت: ۵۱ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۷۷ مگابایت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب چهاردهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۱ – شب چهاردهم رمضان – (جلسه چهارم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – قناعت

 

روضه: حضرت قاسم بن الحسن (ع)

مدت: ۵۲ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۹۷ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب سیزدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ – شب سیزدهم رمضان – (جلسه سوم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – تناسب حرف و عمل

 

روضه: حضرت رقیه (س)

مدت: ۴۲ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۷۵ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب دوازدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ – شب دوازدهم رمضان – (جلسه دوم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – به تأخیر انداختن توبه

 

روضه: حضرت علی اصغر (ع)

مدت: ۵۴ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۶.۱۲ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب یازدهم رمضان ۹۱ – هیئت دیوانگان حسینی (ع)

تاریخ: دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۱ – شب یازدهم رمضان – (جلسه اول)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مواعظ حکمت ۱۵۰ نهج البلاغه – عمل برای آخرت

 

روضه: حضرت خدیجه (س) – امام حسین (ع)

مدت: ۴۷ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۳۲ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب دهم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۱ – شب دهم رمضان – (جلسه نهم (آخر))

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه – مختصری از فضائل حضرت خدیجه (س)

 

روضه: حضرت خدیجه (س) – حضرت زهرا (س)

مدت: ۴۷ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۳۹ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب نهم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۱ – شب نهم رمضان – (جلسه هشتم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه

 

روضه: حضرت امام رضا (ع)

مدت: ۵۴ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۶.۱۱ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب هشتم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۱ – شب هشتم رمضان – (جلسه هفتم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه

 

روضه: حضرت اباعبدالله (ع)

مدت: ۴۲ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۷۷ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب هفتم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۱ – شب هفتم رمضان – (جلسه ششم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه

 

روضه: حضرت ابوالفضل العباس (ع)

مدت: ۴۱ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۷۱ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب ششم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۱ – شب ششم رمضان – (جلسه پنجم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه

 

روضه: حضرت ابوالفضل العباس (ع)

مدت: ۴۸ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۴۷ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب پنجم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۱ – شب پنجم رمضان – (جلسه چهارم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فوائد و برکات روزه

 

روضه: حضرت علی اکبر (ع)

مدت: ۴۷ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۳۱ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب سوم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۱ – شب سوم رمضان – (جلسه دوم)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فضیلت ماه مبارک رمضان

 

روضه: حضرت رقیه (س)

مدت: ۴۴ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۵.۰۵ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostHeaderIcon شب دوم رمضان ۹۱ – بیت الحسن (ع)

تاریخ: شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۱ – شب دوم رمضان – (جلسه اول)

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: فضیلت ماه مبارک رمضان

 

روضه: حضرت علی اصغر (ع)

مدت: ۳۵ دقیقه

فرمت: mp3 16kbps

حجم: ۴.۰۴ مگابایت

 

 

 

 

 

 

 
 

PostHeaderIcon شب قدر (۲۳ رمضان ۹۰) – حسینیه حضرت علی اکبر (ع)

تاریخ: دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۰ – شب ۲۳ رمضان

سخنران: استاد مهدی توکلی

موضوع: مقدرات شب قدر – عقوبت گناهان – امر به معروف و نهی از منک

 

 

 

 

 

مطالب مشابه

13913 بازدید دیدگاه‌ها برای ده ها سخنرانی با موضوع ماه مبارک رمضان بسته هستند

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

نظرات بسته شده است.

دسته بندی