دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://dl.mojtaba-ramezani.ir/user/2017-06-08_052857.png

 

http://uupload.ir/files/zotk_untitled.png

 

http://todarvar.com/darvar/wp-content/uploads/20100713_2004660348_imam_sajad1.jpg

روایت های شنیدنی از امام سجاد علیه السلام
آیت الله مظاهری
 
ترتیب زمان حجم دانلود پخش
مصائب امام سجاد علیه السلام در موقع اسارت زنان و کودکان اهل بیت پیامبر علیهم السلام
۱ ۰۰:۰۷:۲۹ ۲.۵۸ MB دانلود  
 
روایت های شنیدنی از امام سجاد علیه السلام
مرحوم شیخ احمد کافی
 
ترتیب زمان حجم دانلود پخش
جنازه زید بن علی بن حسین چه شد ؟
۱ ۰۰:۰۱:۲۵ ۵۰۸ KB دانلود  
غلام با اخلاص
۲ ۰:۰۴:۱۴ ۱.۴۵ MB دانلود  
امام زین العابدین چگونه با غلامانش رفتار می فرمودند ؟
۳ ۰۰:۰۲:۱۶ ۸۰۷ KB دانلود  
برخورد امام سجاد علیه السلام با فردی که به ایشان اسیب رساند
۴ ۰۰:۰۱:۳۷ ۵۷۹ KB دانلود  
 
روایت های شنیدنی از امام سجاد علیه السلام
حجت الاسلام هاشمی نژاد
 
ترتیب زمان حجم دانلود پخش
ذکری که حللال مشکلات بود
۱ ۰۰:۰۱:۱۰ ۴۱۸ KB دانلود  
فرزدق شاعر چگونه از امام خود دفاع کرد؟
۲ ۰:۰۲:۵۷ ۱.۰۲ MB دانلود  
ثروت های عالم مسخر اهل بیت علیهم السلام
۳ ۰۰:۰۳:۴۰ ۱.۲۷ MB دانلود  
امام زین العابدین علیه السلام زائرش را زنده کرد
۴ ۰۰:۰۴:۵۱ ۱.۶۷ MB دانلود  
عاقبت کسی که سخنان امام را مسخره کرد
۵ ۰۰:۰۱:۴۳ ۶۱۱ KB دانلود  
رفتار بی ادبانه پسری نسبت به پدرش
۶ ۰۰:۰۱:۰۹ ۴۱۳ KB دانلود  
چرا امام سجاد علیه السلام با مادرشان هم غذا در یک سفره نمی شدند ؟
۷ ۰۰:۰۰:۵۲ ۳۱۳ KB دانلود  
چرا امام سجاد علیه السلام هر روز در مکان جدیدی نماز میخواندند ؟
۸ ۰۰:۰۰:۲۶ ۱۶۳ KB دانلود  
ارزش حق تعلیم معلم
۹ ۰۰:۰۲:۱۲ ۷۸۱ KB دانلود  
چه فرقی بین سلمان فارسی با جابر بود ؟
۱۰ ۰۰:۰۰:۳۵ ۲۱۵ KB دانلود  
چرا امام زین العابدین علیه السلام دست خود را بعد از احسان کردن می بوسیدند؟
۱۱ ۰۰:۰۰:۳۳ ۲۰۲ KB دانلود  
روایت های شنیدنی از امام سجاد علیه السلام
حجت الاسلام فاطمی نیا
 
ترتیب زمان حجم دانلود پخش
جسد زید بن علی علیه السلام بعد از شهادت
۱ ۰۰:۰۳:۵۰ ۱.۳۲ MB دانلود  
صدای ناله ای از کنار کعبه
۲ ۰:۰۳:۱۵ ۱.۱۲ MB دانلود  
نفوذ امام سجاد علیه السلام در دلهای حجاج
۳ ۰۰:۰۸:۲۰ ۲.۸۷ MB دانلود  
 
 
روایت های شنیدنی از امام سجاد علیه السلام
مرحوم حجت الاسلام فلسفی
 
ترتیب زمان حجم دانلود پخش
امام سجاد علیه السلام در اسارت یزید
۱ ۰۰:۰۱:۴۹ ۶۵۰ KB دانلود  
نا امیدی از رحمت خدا گناهی عظیم
۲ ۰:۰۲:۵۹ ۱.۰۳ MB دانلود  
پاسخ به بی ادبی پسر عمو
۳ ۰۰:۰۳:۲۶ ۱.۱۹ MB دانلود  
حکایتی از زید بن علی بن حسین علیه السلام
۴ ۰۰:۰۲:۳۳ ۹۰۶ KB دانلود  
جواب کسانی که به ندای امام حسین علیه السلام پاسخ ندادند
۵ ۰۰:۰۳:۱۱ ۱.۱۰ MB دانلود  
پیرمرد و عبد الملک مروان
۶ ۰۰:۰۵:۳۲ ۱.۹۰ MB دانلود  
 
روایت های شنیدنی از امام سجاد علیه السلام
مرحوم آیت الله دستغیب
 
ترتیب زمان حجم دانلود پخش
گفتگوی چوپان با حجاج بن یوسف
۱ ۰۰:۰۹:۲۶ ۳.۲۴ MB دانلود  
عظمت طالب علم
۲ ۰۰:۰۱:۴۲ ۶۰۶ KB دانلود  
روح میت بعد از مرگ به اقوامش چه میگوید ؟
۳ ۰۰:۰۸:۱۴ ۲.۸۳ KB دانلود  
 
روایت های شنیدنی از امام سجاد علیه السلام
حجت الاسلام انصاریان
 
ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۵۴ سال امام در زندگی سخت
۱ ۰۰:۰۶:۱۵ ۲.۱۵ MB دانلود  
حال امام سجاد علیه السلام هنگام خوردن غذا
۲ ۰:۰۲:۰۷ ۷۵۶ KB دانلود  
دلیل کبودی پشت کتف امام سجاد علیه السلام
۳ ۰۰:۰۱:۰۵ ۳۹۱ KB دانلود  
شرم از خدا
۴ ۰۰:۰۱:۳۸ ۵۸۵ KB دانلود  
دعوت از امام برای مهمانی
۵ ۰۰:۰۱:۵۳ ۶۶۹ KB دانلود  
سه خواسته امام سجاد علیه السلام
۶ ۰۰:۰۲:۵۹ ۱.۰۳ MB دانلود  
امام دوست داشت چه دعایی در حقش بشود ؟
۷ ۰۰:۰۴:۱۸ ۱.۴۸ MB دانلود  
امام با کسی که با ایشان بد رفتاری کرد چه کردند ؟
۸ ۰۰:۰۳:۴۱ ۱.۲۷ MB دانلود  
امام در مسجد شام چه خطابه ای ایراد کردند ؟
۹ ۰۰:۰۲:۱۷ ۸۱۵ KB دانلود  
فرزند چه شخصی سراغ پدرش را از امام سجاد علیه السلام می گرفت ؟
۱۰ ۰۰:۰۱:۳۸ ۵۸۳ KB دانلود  
 
 
روایت های شنیدنی از امام سجاد علیه السلام
حجت الاسلام انصاریان
 
ترتیب زمان حجم دانلود پخش
هنگام تدفین بدن مبارک امام حسین
۱۱ ۰۰:۰۱:۰۷ ۴۰۴ KB دانلود  
روضه امام سجاد علیه السلام در مسجد شام
۱۲ ۰:۰۳:۴۰ ۱.۲۶ MB دانلود  
بی احترامی مردم شام به اسرای اهل بیت علیهم السلام
۱۳ ۰۰:۰۴:۰۳ ۱.۴۰ MB دانلود  
امام با جزامیان چگونه برخورد میکرد ؟
۱۴ ۰۰:۰۲:۳۹ ۹۴۱ KB دانلود  
امام بعد واقعه کربلا مهمانی نرفته بود تا…
۱۵ ۰۰:۰۶:۰۱ ۲.۰۷ MB دانلود  
امام سجاد چگونه به بی ادبی پسر عمویش پاسخ داد ؟
۱۶ ۰۰:۰۸:۲۲ ۲.۸۸ MB دانلود  
امام در نماز بود که فرزندش در چاه افتاد…
۱۷ ۰۰:۰۲:۱۲ ۷۸۴ KB دانلود  
امام سجاد علیه السلام درون قبر پدر
۱۸ ۰۰:۰۱:۳۲ ۵۴۷ KB دانلود  
حق تعلیم و خون پدر
۱۹ ۰۰:۰۱:۵۳ ۶۷۴ KB دانلود  
برخورد امام با غلام سر به هوا
۲۰ ۰۰:۰۳:۰۵ ۱.۰۶ MB دانلود  
 
 
روایت های شنیدنی از امام سجاد علیه السلام
حجت الاسلام انصاریان
 
ترتیب زمان حجم دانلود پخش
فقیر در خانه خدا
۲۱ ۰۰:۰۲:۳۹ ۹۴۰ KB دانلود  
امام علی علیه السلام الگوی عبادت
۲۲ ۰:۰۲:۴۸ ۹۹۳ KB دانلود  
امام سجاد در رویارویی با راهزن
۲۳ ۰۰:۰۱:۵۸ ۷۰۱ KB دانلود  
رسم مهمان نوازی
۲۴ ۰۰:۰۲:۳۰ ۸۸۶ KB دانلود  
بازگشت کاروان اهل بیت علیهم السلام به مدینه
۲۵ ۰۰:۰۳:۱۳ ۱.۱۱ MB دانلود  
مرگ فرزند امام و آزاد شدن غلام
۲۶ ۰۰:۰۱:۱۷ ۴۶۳ KB دانلود  
نمونه ای از کرامت امام سجاد علیه السلام
۲۷ ۰۰:۰۱:۵۸ ۷۰۳ KB دانلود  
خدمت به زائران خانه خدا
۲۸ ۰۰:۰۲:۲۷ ۸۷۰ KB دانلود  
آداب محرم شدن
۲۹ ۰۰:۰۲:۵۵ ۱.۰۱ MB دانلود  
 

مطالب مشابه

875 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی

>