دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://todarvar.com/darvar/wp-content/uploads/20100713_2004660348_imam_sajad1.jpg

روایت های شنیدنی از امام سجاد علیه السلام
آیت الله مظاهری
ترتیب زمان حجم دانلود پخش
مصائب امام سجاد علیه السلام در موقع اسارت زنان و کودکان اهل بیت پیامبر علیهم السلام
۱ ۰۰:۰۷:۲۹ ۲.۵۸ MB دانلود
روایت های شنیدنی از امام سجاد علیه السلام
مرحوم شیخ احمد کافی
ترتیب زمان حجم دانلود پخش
جنازه زید بن علی بن حسین چه شد ؟
۱ ۰۰:۰۱:۲۵ ۵۰۸ KB دانلود
غلام با اخلاص
۲ ۰:۰۴:۱۴ ۱.۴۵ MB دانلود
امام زین العابدین چگونه با غلامانش رفتار می فرمودند ؟
۳ ۰۰:۰۲:۱۶ ۸۰۷ KB دانلود
برخورد امام سجاد علیه السلام با فردی که به ایشان اسیب رساند
۴ ۰۰:۰۱:۳۷ ۵۷۹ KB دانلود
روایت های شنیدنی از امام سجاد علیه السلام
حجت الاسلام هاشمی نژاد
ترتیب زمان حجم دانلود پخش
ذکری که حللال مشکلات بود
۱ ۰۰:۰۱:۱۰ ۴۱۸ KB دانلود
فرزدق شاعر چگونه از امام خود دفاع کرد؟
۲ ۰:۰۲:۵۷ ۱.۰۲ MB دانلود
ثروت های عالم مسخر اهل بیت علیهم السلام
۳ ۰۰:۰۳:۴۰ ۱.۲۷ MB دانلود
امام زین العابدین علیه السلام زائرش را زنده کرد
۴ ۰۰:۰۴:۵۱ ۱.۶۷ MB دانلود
عاقبت کسی که سخنان امام را مسخره کرد
۵ ۰۰:۰۱:۴۳ ۶۱۱ KB دانلود
رفتار بی ادبانه پسری نسبت به پدرش
۶ ۰۰:۰۱:۰۹ ۴۱۳ KB دانلود
چرا امام سجاد علیه السلام با مادرشان هم غذا در یک سفره نمی شدند ؟
۷ ۰۰:۰۰:۵۲ ۳۱۳ KB دانلود
چرا امام سجاد علیه السلام هر روز در مکان جدیدی نماز میخواندند ؟
۸ ۰۰:۰۰:۲۶ ۱۶۳ KB دانلود
ارزش حق تعلیم معلم
۹ ۰۰:۰۲:۱۲ ۷۸۱ KB دانلود
چه فرقی بین سلمان فارسی با جابر بود ؟
۱۰ ۰۰:۰۰:۳۵ ۲۱۵ KB دانلود
چرا امام زین العابدین علیه السلام دست خود را بعد از احسان کردن می بوسیدند؟
۱۱ ۰۰:۰۰:۳۳ ۲۰۲ KB دانلود
روایت های شنیدنی از امام سجاد علیه السلام
حجت الاسلام فاطمی نیا
ترتیب زمان حجم دانلود پخش
جسد زید بن علی علیه السلام بعد از شهادت
۱ ۰۰:۰۳:۵۰ ۱.۳۲ MB دانلود
صدای ناله ای از کنار کعبه
۲ ۰:۰۳:۱۵ ۱.۱۲ MB دانلود
نفوذ امام سجاد علیه السلام در دلهای حجاج
۳ ۰۰:۰۸:۲۰ ۲.۸۷ MB دانلود
روایت های شنیدنی از امام سجاد علیه السلام
مرحوم حجت الاسلام فلسفی
ترتیب زمان حجم دانلود پخش
امام سجاد علیه السلام در اسارت یزید
۱ ۰۰:۰۱:۴۹ ۶۵۰ KB دانلود
نا امیدی از رحمت خدا گناهی عظیم
۲ ۰:۰۲:۵۹ ۱.۰۳ MB دانلود
پاسخ به بی ادبی پسر عمو
۳ ۰۰:۰۳:۲۶ ۱.۱۹ MB دانلود
حکایتی از زید بن علی بن حسین علیه السلام
۴ ۰۰:۰۲:۳۳ ۹۰۶ KB دانلود
جواب کسانی که به ندای امام حسین علیه السلام پاسخ ندادند
۵ ۰۰:۰۳:۱۱ ۱.۱۰ MB دانلود
پیرمرد و عبد الملک مروان
۶ ۰۰:۰۵:۳۲ ۱.۹۰ MB دانلود
روایت های شنیدنی از امام سجاد علیه السلام
مرحوم آیت الله دستغیب
ترتیب زمان حجم دانلود پخش
گفتگوی چوپان با حجاج بن یوسف
۱ ۰۰:۰۹:۲۶ ۳.۲۴ MB دانلود
عظمت طالب علم
۲ ۰۰:۰۱:۴۲ ۶۰۶ KB دانلود
روح میت بعد از مرگ به اقوامش چه میگوید ؟
۳ ۰۰:۰۸:۱۴ ۲.۸۳ KB دانلود
روایت های شنیدنی از امام سجاد علیه السلام
حجت الاسلام انصاریان
ترتیب زمان حجم دانلود پخش
۵۴ سال امام در زندگی سخت
۱ ۰۰:۰۶:۱۵ ۲.۱۵ MB دانلود
حال امام سجاد علیه السلام هنگام خوردن غذا
۲ ۰:۰۲:۰۷ ۷۵۶ KB دانلود
دلیل کبودی پشت کتف امام سجاد علیه السلام
۳ ۰۰:۰۱:۰۵ ۳۹۱ KB دانلود
شرم از خدا
۴ ۰۰:۰۱:۳۸ ۵۸۵ KB دانلود
دعوت از امام برای مهمانی
۵ ۰۰:۰۱:۵۳ ۶۶۹ KB دانلود
سه خواسته امام سجاد علیه السلام
۶ ۰۰:۰۲:۵۹ ۱.۰۳ MB دانلود
امام دوست داشت چه دعایی در حقش بشود ؟
۷ ۰۰:۰۴:۱۸ ۱.۴۸ MB دانلود
امام با کسی که با ایشان بد رفتاری کرد چه کردند ؟
۸ ۰۰:۰۳:۴۱ ۱.۲۷ MB دانلود
امام در مسجد شام چه خطابه ای ایراد کردند ؟
۹ ۰۰:۰۲:۱۷ ۸۱۵ KB دانلود
فرزند چه شخصی سراغ پدرش را از امام سجاد علیه السلام می گرفت ؟
۱۰ ۰۰:۰۱:۳۸ ۵۸۳ KB دانلود
روایت های شنیدنی از امام سجاد علیه السلام
حجت الاسلام انصاریان
ترتیب زمان حجم دانلود پخش
هنگام تدفین بدن مبارک امام حسین
۱۱ ۰۰:۰۱:۰۷ ۴۰۴ KB دانلود
روضه امام سجاد علیه السلام در مسجد شام
۱۲ ۰:۰۳:۴۰ ۱.۲۶ MB دانلود
بی احترامی مردم شام به اسرای اهل بیت علیهم السلام
۱۳ ۰۰:۰۴:۰۳ ۱.۴۰ MB دانلود
امام با جزامیان چگونه برخورد میکرد ؟
۱۴ ۰۰:۰۲:۳۹ ۹۴۱ KB دانلود
امام بعد واقعه کربلا مهمانی نرفته بود تا…
۱۵ ۰۰:۰۶:۰۱ ۲.۰۷ MB دانلود
امام سجاد چگونه به بی ادبی پسر عمویش پاسخ داد ؟
۱۶ ۰۰:۰۸:۲۲ ۲.۸۸ MB دانلود
امام در نماز بود که فرزندش در چاه افتاد…
۱۷ ۰۰:۰۲:۱۲ ۷۸۴ KB دانلود
امام سجاد علیه السلام درون قبر پدر
۱۸ ۰۰:۰۱:۳۲ ۵۴۷ KB دانلود
حق تعلیم و خون پدر
۱۹ ۰۰:۰۱:۵۳ ۶۷۴ KB دانلود
برخورد امام با غلام سر به هوا
۲۰ ۰۰:۰۳:۰۵ ۱.۰۶ MB دانلود
روایت های شنیدنی از امام سجاد علیه السلام
حجت الاسلام انصاریان
ترتیب زمان حجم دانلود پخش
فقیر در خانه خدا
۲۱ ۰۰:۰۲:۳۹ ۹۴۰ KB دانلود
امام علی علیه السلام الگوی عبادت
۲۲ ۰:۰۲:۴۸ ۹۹۳ KB دانلود
امام سجاد در رویارویی با راهزن
۲۳ ۰۰:۰۱:۵۸ ۷۰۱ KB دانلود
رسم مهمان نوازی
۲۴ ۰۰:۰۲:۳۰ ۸۸۶ KB دانلود
بازگشت کاروان اهل بیت علیهم السلام به مدینه
۲۵ ۰۰:۰۳:۱۳ ۱.۱۱ MB دانلود
مرگ فرزند امام و آزاد شدن غلام
۲۶ ۰۰:۰۱:۱۷ ۴۶۳ KB دانلود
نمونه ای از کرامت امام سجاد علیه السلام
۲۷ ۰۰:۰۱:۵۸ ۷۰۳ KB دانلود
خدمت به زائران خانه خدا
۲۸ ۰۰:۰۲:۲۷ ۸۷۰ KB دانلود
آداب محرم شدن
۲۹ ۰۰:۰۲:۵۵ ۱.۰۱ MB دانلود

مطالب مشابه

1497 بازدید نظر: »

ارسال نظر

ّبسم الله الرحمن الرحیم

علی یک شب به ذات خود سفر کرد

شبی را با خدای خود سحر کرد

اگر بینی خدایی میکند او

کمال همنشین در او اثر کرد

سلام

با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

یا حسین

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت