دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

Click here to enlarge

امروزه مجموعه های صوتی قرآنی در رایانه از علاقه مندان ویژه ای برخوردارند. امروز هم در سایت راسخون قصد داریم یکی از این مجموعه را به دوستان عزیز معرفی کنیم. این مجموعه قرائت ترتیل کل قرآن با صدای استاد قاسم رضیعی به تفکیک جزء می باشد. حتما می پرسید قرائت ترتیل چیست؟ قرائت آیات قرآن ۴ مرتبه دارد: ۱ـ ترتیل ۲ـ تحقیق ۳ـ تحدیر (حَدْر) ۴ـ تدویر ترتیل در لغت عبارت است از «نظم و ترتیب در کلام». «رَتَّلَ الْکَلام» یعنی: سخن را خوب بیان کرد ـ قواعد سخن را مراعات نمود. ترتیل در اصطلاح قرائت عبارت است از: خواندن قرآن بطور منظم و با تأنّی و شمرده و همراه با تدبّر در معانی، بطوریکه تمامی قواعد رعایت شود

.

قاسم رضیعی | تلاوت مجلسی سوره انبیاء آیات ۱۰۱ تا ۱۰۸ ۰۰:۱۵:۰۵
لقمان ۱۲ تا ۱۹ ۰۶:۴۵
اسراء ۱ تا ۷ ۱۳:۳۷
آل عمران ۱۲۳ تا ۱۴۱ ۱۲:۲۰
هود ۲۳ تا ۴۰ ۱۷:۲۶
نمل ۴۳ تا ۵۳ ۰۵:۵۵
یوسف ۱ تا ۶ ۰۴:۴۶
انبیاء ۴۲ تا ۵۰ ۰۶:۰۳
دهر ۱ تا ۱۸ ۰۳:۰۵
ذاریات اول تا آخر ۰۴:۴۲
روم ۳۱ تا ۵۳ ۰۷:۴۶
فتح ۱۸ تا آخر ۰۵:۵۱
مجادله ۱۴ تا آخر ۰۸:۲۰
نحل ۶۵ تا ۷۶ ۱۱:۱۹

جزء ۱ ۵۵:۳۴
جزء ۲ ۵۲:۰۸
جزء ۳ ۵۸:۵۷
جزء ۴ ۵۷:۴۲
جزء ۵ ۵۹:۰۶
جزء ۶ ۵۶:۲۰
جزء ۷ ۵۷:۵۸
جزء ۸ ۵۵:۴۳
جزء ۹ ۵۶:۵۲
جزء ۱۰ ۵۴:۰۴
جزء ۱۱ ۵۷:۵۰
جزء ۱۲ ۵۸:۳۰
جزء ۱۳ ۵۷:۳۲
جزء ۱۴ ۵۹:۴۱
جزء ۱۵ ۵۹:۳۰
جزء ۱۶ ۵۸:۱۲
جزء ۱۷ ۵۷:۲۶
جزء ۱۸ ۵۹:۲۴
جزء ۱۹ ۵۹:۳۵
جزء ۲۰ ۵۹:۴۴
جزء ۲۱ ۵۸:۰۴
جزء ۲۲ ۵۹:۲۳
جزء ۲۳ ۵۷:۰۰
جزء ۲۴ ۵۸:۴۵
جزء ۲۵ ۰۱:۰۰۵۵
جزء ۲۶ ۵۹:۲۱
جزء ۲۷ ۵۸:۳۴
جزء ۲۸ ۵۸:۵۰
جزء ۲۹ ۵۷:۵۱
جزء ۳۰ ۵۵:۱۱
رضیعی / ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۵
رضیعی / ترتیل سوره بقره ۰۲:۰۷:۴۳
رضیعی / ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۹:۳۱
رضیعی / ترتیل سوره نساء ۰۱:۲۵:۱۳
رضیعی / ترتیل سوره مائده ۰۱:۰۱:۲۹
رضیعی / ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۳:۱۳
رضیعی / ترتیل سوره اعراف ۰۱:۱۸:۰۰
رضیعی / ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۸:۱۴
رضیعی / ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۴:۳۳
رضیعی / ترتیل سوره یونس ۰۰:۴۰:۱۴
رضیعی / ترتیل سوره هود ۰۰:۴۰:۵۴
رضیعی / ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۸:۲۲
رضیعی / ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۸:۴۶
رضیعی / ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۸:۵۱
رضیعی / ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۶:۳۴
رضیعی / ترتیل سوره نحل ۰۰:۴۲:۵۰
رضیعی / ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۳:۱۹
رضیعی / ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۵:۰۳
رضیعی / ترتیل سوره مریم ۰۰:۲۰:۴۰
رضیعی / ترتیل سوره طه ۰۰:۲۷:۵۰
رضیعی / ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۸:۱۶
رضیعی / ترتیل سوره حج ۰۰:۲۸:۵۴
رضیعی / ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۳:۲۲
رضیعی / ترتیل سوره نور ۰۰:۲۹:۵۰
رضیعی / ترتیل سوره فرقان ۰۰:۲۹:۵۵
رضیعی / ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۹:۵۵
رضیعی / ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۶:۴۳
رضیعی / ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۳:۰۶
رضیعی / ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۲:۴۵
رضیعی / ترتیل سوره روم ۰۰:۱۸:۵۴
رضیعی / ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۱:۲۵
رضیعی / ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۸:۱۲
رضیعی / ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۸:۲۸
رضیعی / ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۸:۳۶
رضیعی / ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۷:۰۰
رضیعی / ترتیل سوره یس ۰۰:۱۶:۰۱
رضیعی / ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۹:۱۵
رضیعی / ترتیل سوره ص ۰۰:۱۵:۳۷
رضیعی / ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۵:۳۴
رضیعی / ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۷:۵۰
رضیعی / ترتیل سوره فصلت ۰۰:۱۸:۵۹
رضیعی / ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۹:۱۵
رضیعی / ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۹:۲۱
رضیعی / ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۸:۱۴
رضیعی / ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۰:۱۹
رضیعی / ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۴:۲۱
رضیعی / ترتیل سوره محمّد ۰۰:۱۲:۲۵
رضیعی / ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۲:۰۹
رضیعی / ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۸:۱۱
رضیعی / ترتیل سوره ق ۰۰:۰۸:۲۱
رضیعی / ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۸:۰۴
رضیعی / ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۵۲
رضیعی / ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۰۹
رضیعی / ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۷:۵۲
رضیعی / ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۴۲
رضیعی / ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۳۷
رضیعی / ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۲:۲۵
رضیعی / ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۰:۲۹
رضیعی / ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۹:۴۸
رضیعی / ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۸:۳۵
رضیعی / ترتیل سوره صف ۰۰:۰۵:۰۹
رضیعی / ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۴۳
رضیعی / ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۱۳
رضیعی / ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۵:۰۴
رضیعی / ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۶:۰۷
رضیعی / ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۲۳
رضیعی / ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۷:۱۱
رضیعی / ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۶:۲۷
رضیعی / ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۴۳
رضیعی / ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۳۶
رضیعی / ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۳۹
رضیعی / ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۴۸
رضیعی / ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۱۳
رضیعی / ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۴۶
رضیعی / ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۱۷
رضیعی / ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۳۳
رضیعی / ترتیل سوره مرصلات ۰۰:۰۴:۱۷
رضیعی / ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۴:۴۰
رضیعی / ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۴:۰۸
رضیعی / ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۳۰
رضیعی / ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۲۵
رضیعی / ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۵۰
رضیعی / ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۰۰
رضیعی / ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۲۱
رضیعی / ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۲۷
رضیعی / ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۳۲
رضیعی / ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۷
رضیعی / ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۰۶
رضیعی / ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۰۶
رضیعی / ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۴۸
رضیعی / ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۸
رضیعی / ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۴۳
رضیعی / ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۱
رضیعی / ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۷
رضیعی / ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۸
رضیعی / ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۲۷
رضیعی / ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۴۱
رضیعی / ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۰۲
رضیعی / ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۴
رضیعی / ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۶
رضیعی / ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۳
رضیعی / ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۲
رضیعی / ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۲
رضیعی / ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۶
رضیعی / ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۳
رضیعی / ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۳
رضیعی / ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۸
رضیعی / ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۸
رضیعی / ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۴۲
رضیعی / ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۸
رضیعی / ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۳
رضیعی / ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۷
رضیعی / ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۸
رضیعی / ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۷

مطالب مشابه

5827 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. محسن گفت:

  باعرض سلام و خسته نباشید
  احسنت خیلی خوب است
  ولی هنوز جای کار دارد
  بنده به شما یک پیشنهاد می دم:اگر بتونید هرزمینه رو تخصصی کنید خیلی سایت عالی میشه
  مثلا در زمینه قرآن همه ترتیل های معروف رو بذارید و همینطور در بقیه زمینه ها
  موفق باشید
  یاعلی

  [پاسخ]

 2. لیلا گفت:

  سلام و تشکر فراوان.این خیلی عالیه ک از طریق نت ب همه چی دسترسی داریم. هر موقع ک بخواهیم و هر سوره ای ک بخواهیم دانلود وگوش بدیم.

  [پاسخ]

 3. قاسم گفت:

  سلام . واقعا که عالیه . احسنتم . ممنونم

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت