جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png

دانلود مذهبی

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

بیش از ۱۴۰۰ ساعت تفسیر صوتی قرآن کریم و نهج البلاغه توسط دکتر محمد علی انصاری

جهت خواندن مختصری از زندگی نامه ی این مفسر بزرگ به اینجا مراجعه کنید

http://www.zahra-media.ir/110/2012/12/pic11.jpg

سوره یوسف

آیات ۱ تا ۳ ۵۹:۰۷
آیات ۴ و ۵ ۵۹:۱۴
آیات ۶ تا ۹ ۱:۰۰:۲۰
آیات ۱۰ تا ۱۶ ۵۹:۱۵
آیات ۱۷ تا ۲۲ ۱:۰۲:۱۰
آیات ۲۳ و ۲۴ ۵۳:۰۹
آیات ۲۵ تا ۲۹ ۱:۰۰:۳۰
آیات ۳۰ تا ۳۴ ۵۲:۱۴
آیات ۳۵ تا ۳۸ ۵۸:۰۷
آیات ۳۹ تا ۴۵ ۵۰:۳۱
آیات ۴۶ تا ۵۳ ۵۹:۱۶
آیات ۵۴ تا ۵۸ ۵۸:۲۸
آیات ۵۹ تا ۶۷ ۵۸:۱۱
آیات ۶۸ تا ۷۶ ۱:۰۲:۲۵
آیات ۷۷ تا ۸۳ ۵۴:۰۸
آیات ۸۴ تا ۸۸ ۱:۰۲:۱۷
آیات ۸۹ تا ۹۲ ۵۷:۴۰
آیات ۹۳ تا ۹۹ ۵۳:۱۳
آیات ۱۰۱ و ۱۰۲ ۵۷:۰۱
آیات ۱۰۲ تا ۱۰۷ ۴۸:۰۶
آیات ۱۰۸ تا ۱۱۱ ۰۱:۰۲:۳۶

سوره نور

آیه ۱ / قسمت ۱ ۵۵:۳۳
آیه ۱/ قسمت ۲ ۵۰:۱۸
آیه ۱/ قسمت ۳ ۵۶:۳۸
آیه ۲ / قسمت ۱ ۴۴:۱۹
آیه ۲ / قسمت ۲ ۴۸:۲۲
آیه ۳ ۵۳:۴۸
آیات ۳ و ۴ ۵۲:۲۵
آیه ۴ ۵۲:۲۴
آیه ۵ ۵۹:۲۹
آیات ۶ تا ۱۰ ۵۶:۲۵
آیه ۱۱ / قسمت ۱ ۴۹:۳۸
آیه ۱۱ / قسمت ۲ ۵۶:۴۴
آیه ۱۱ / قسمت ۳ ۵۱:۵۷
آیه ۱۲ ۵۳:۵۸
آیات ۱۲ و۱۳ ۴۹:۴۲
آیات ۱۴ تا ۱۶ ۵۳:۵۹
آیات ۱۷ تا ۱۹ ۵۱:۴۵
آیات ۱۹ تا ۲۱ ۴۴:۳۰
آیه ۲۱ / قسمت ۱ ۵۸:۰۱
آیه ۲۱ / قسمت ۲ ۵۴:۵۱
آیه ۲۱ / قسمت ۳ ۵۰:۱۸
آیه ۲۲ ۵۴:۰۹
آیات ۲۲ و ۲۳ ۵۷:۲۲
آیات ۲۳ تا ۲۵ ۵۴:۵۷
آیه ۲۶ ۵۱:۴۵
آیه ۲۷ ۴۸:۵۱
آیات ۲۸ تا ۳۰ ۵۰:۱۱
آیات ۳۰ و ۳۱ ۵۱:۱۶
آیه۳۱ / قسمت ۱ ۳۹:۰۰
آیه۳۱ / قسمت ۲ ۵۳:۵۴
آیه۳۱ / قسمت ۳ ۱:۰۰:۱۹
آیه۳۱ / قسمت ۴ ۵۴:۳۰
آیه ۳۲ ۵۱:۱۸
آیات ۳۲ و ۳۳ ۵۵:۵۱
آیات ۳۳ و۳۴ ۵۲:۰۴
آیه ۳۵ / قسمت ۱ ۴۱:۰۸
آیه ۳۵ / قسمت ۲ ۵۱:۴۷
آیه ۳۵ / قسمت ۳ ۵۳:۵۵
آیه ۳۵ / قسمت ۴ ۵۸:۲۴
آیه ۳۵ / قسمت ۵ ۴۸:۵۰
آیه ۳۵ / قسمت ۶ ۵۹:۴۳
آیه ۳۶ ۵۱:۳۰
آیات ۳۶ و ۳۷ ۵۶:۰۸
آیه ۳۷ ۵۴:۲۶
آیات ۳۷ و ۳۸ ۵۲:۲۴
آیه ۳۹ ۵۷:۴۸
آیه ۴۰ ۴۶:۳۳
آیات ۴۰ و ۴۱ ۵۶:۳۷
آیات ۴۱ تا ۴۵ ۱:۰۰:۲۱
آیات ۴۶ و ۴۷ ۵۳:۴۴
آیات ۴۷ تا ۵۱ ۳۸:۲۹
آیه ۵۲ ۵۰:۱۴
آیه ۵۳ ۵۲:۴۹
آیات ۵۴ و ۵۵ ۵۲:۱۳
آیه ۵۵ ۵۶:۰۸
آیه ۵۶ ۵۳:۵۸
آیه ۵۷ ۳۳:۲۶
آیات ۵۸ تا ۶۰ ۵۴:۵۰
آیات ۶۰ و ۶۱ ۵۵:۰۸
آیه ۶۱ / قسمت ۱ ۴۸:۱۶
آیه ۶۱ / قسمت ۲ ۵۲:۱۸
آیات ۶۲و۶۳ ۵۲:۵۹
آیه ۶۴ ۵۱:۲۳

سوره نسا

آیه ۱ ۵۶:۳۶
آیات ۱ تا ۲ ۵۳:۲۴
آیه ۳ ۱:۰۰:۰۵
آیات ۴ تا ۶ ۵۵:۳۰
آیات ۶ تا ۹ ۵۴:۳۴
آیات ۹ تا ۱۱ ۵۳:۲۹
آیات ۱۱ تا ۱۲ ۵۰:۲۴
آیات ۱۳ تا ۱۶ ۵۵:۰۸
آیات۱۷ تا ۱۸ ۵۲:۰۷
آیات ۱۹ تا ۲۱ ۵۲:۰۷
آیات ۲۲ تا ۲۳ ۵۵:۳۲
آیه ۲۴ ۵۲:۴۶
آیه ۲۵ ۴۷:۱۲
آیات ۲۶ تا ۲۸ ۴۳:۲۵
آیات ۲۹ تا ۳۰ ۴۶:۱۱
آیه ۳۱ ۴۹:۴۴
آیات ۳۲ تا ۳۴ ۵۲:۰۲
آیات ۳۴ تا ۳۵ ۴۷:۰۶
آیات ۳۶ تا ۳۸ ۵۳:۰۸
آیات ۳۹ تا ۴۲ ۴۳:۰۵
آیه ۴۳ ۵۵:۵۸
آیات ۴۴ تا ۴۶ ۵۲:۵۷
آیات ۴۶ تا ۴۷ ۴۹:۱۶
آیات۴۸ تا ۴۹ ۵۰:۵۸
آیات ۵۰ تا ۵۷ ۵۹:۰۷
آیات ۵۷ تا ۵۸ ۵۴:۲۰
آیه ۵۹ ۴۶:۱۶
آیات ۶۰ تا ۶۴ ۴۵:۲۸
آیات ۶۵ تا ۶۸ ۴۵:۳۲
آیات ۶۹ تا ۷۰ ۴۸:۴۳
آیات ۷۱ تا ۷۴ ۵۷:۴۴
آیات ۷۵ تا ۷۶ ۵۳:۵۶
آیات ۷۷ تا ۷۸ ۴۹:۳۴
آیات ۷۸ تا ۸۲ ۵۵:۲۲
آیات ۸۳ تا ۸۵ ۵۲:۱۲
آیات ۸۶ تا ۸۷ ۵۸:۵۸
آیات ۸۸ تا ۹۱ ۵۷:۵۰
آیات ۹۲ تا ۹۳ ۵۳:۳۱
آیات ۹۴ تا ۹۵ ۴۲:۰۴
آیات ۹۷ تا ۱۰۰ ۴۷:۳۱
آیه ۱۰۱ ۴۳:۰۶
آیات ۱۰۲ تا ۱۰۴ ۵۸:۳۷
آیات ۱۰۵ تا ۱۰۹ ۵۵:۵۸
آیات ۱۱۰تا ۱۱۳ ۵۳:۲۸
آیه ۱۱۴ ۵۶:۳۴
آیات ۱۱۵ تا ۱۱۸ ۵۳:۴۲
آیات ۱۱۹ تا ۱۲۲ ۵۵:۵۴
آیات ۱۲۳ تا ۱۲۶ ۵۷:۳۳
آیات ۱۲۷ تا ۱۲۸ ۵۳:۴۷
آیات ۱۲۹ تا ۱۳۴ ۵۲:۳۴
آیه ۱۳۵ ۵۷:۴۰
آیات ۱۳۶ تا ۱۳۸ ۵۶:۳۸
آیات ۱۳۹ تا ۱۴۰ ۵۹:۳۰
آیات ۱۴۱ تا ۱۴۲ ۵۳:۳۵
آیات ۱۴۲ تا ۱۴۶ ۵۶:۴۴
آیات ۱۴۷ تا ۱۴۸ ۵۴:۲۹
آیات ۱۴۹ تا ۱۵۲ ۵۵:۰۰
آیات ۱۵۲ تا ۱۵۸ ۵۹:۴۶
آیات ۱۵۹ تا ۱۶۲ ۵۷:۵۸
آیات ۱۶۳ تا ۱۶۶ ۵۲:۱۵
آیات ۱۶۶ تا ۱۷۰ ۵۶:۵۶
آیه ۱۷۱ ۱:۰۲:۲۵
آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ ۵۳:۳۹
آیات ۱۷۵ تا ۱۷۶ ۱:۰۲:۰۰

سوره نحل

آیات ۱ تا ۲ ۵۵:۱۴
آیات ۲ تا ۴ ۵۰:۵۵
آیات ۴ تا ۹ ۵۸:۲۵
آیات ۹ تا ۱۱ ۵۸:۰۶
آیات ۱۲ تا ۱۶ ۵۷:۱۱
آیات ۱۷ تا ۲۳ ۴۹:۴۲
آیات ۲۳ تا ۲۹ ۵۲:۲۱
آیات ۳۰ تا ۳۲ ۵۷:۰۷
آیات ۳۳ تا ۳۶ ۵۴:۲۶
آیات ۶۹ تا ۳۹ ۵۷:۵۲
آیات ۳۹ تا ۴۲ ۵۹:۰۵
آیات ۴۳ تا ۴۴ ۵۷:۲۸
آیات ۴۵ تا ۵۰ ۵۸:۲۴
آیات ۵۱ تا ۵۶ ۴۶:۵۸
آیات ۵۷ تا ۶۱ ۱:۰۰:۳۲
آیات ۶۱ تا ۶۴ ۵۸:۵۱
آیات ۶۵ تا ۶۹ ۱:۰۰:۱۰
آیات ۷۰ تا ۷۱ ۵۱:۴۶
آیات ۷۱ تا ۷۲ ۵۱:۱۷
آیات ۷۲ تا ۷۶ ۵۲:۴۱
آیات ۷۷ تا ۷۹ ۵۷:۵۵
آیات ۸۰ تا ۸۴ ۵۹:۱۲
آیات ۸۴ تا ۸۹ ۵۹:۰۲
آیات ۸۹ تا ۹۰ ۱:۰۰:۴۶
آیات ۹۰ تا ۹۲ ۱:۰۱:۱۲
آیات ۹۳ تا ۹۶ ۴۳:۵۷
آیات ۹۷ تا ۹۸ ۵۰:۴۳
آیات ۹۸ تا ۱۰۳ ۵۳:۴۵
آیات ۱۰۳ تا ۱۰۸ ۵۵:۱۳
آیات ۱۰۸ تا ۱۱۳ ۴۹:۲۳
آیات ۱۱۴ تا ۱۱۵ ۴۹:۲۷
آیات ۱۱۶تا ۱۱۹ ۵۳:۱۲
آیات ۱۱۹ تا ۱۲۱ ۴۹:۳۲
آیات ۱۲۱ تا ۱۲۵ ۵۲:۲۲
آیات ۱۲۵ تا ۱۲۸ ۵۷:۰۵

سوره مومنون

آیات ۱ تا ۲ ۵۰:۲۶
آیات ۲ تا ۳ ۵۳:۴۶
آیات ۴ تا ۷ ۴۸:۲۲
آیات ۸ تا ۱۱ ۵۵:۳۵
آیات ۱۲ تا ۱۳ ۵۲:۲۶
آیات ۱۴ تا ۱۶ ۵۴:۲۸
آیات ۱۷ تا ۲۳ ۵۳:۳۸
آیات ۲۳ تا ۲۵ ۵۹:۲۹
آیات ۲۶ تا ۲۷ ۵۲:۳۹
آیات ۲۷ تا ۳۲ ۵۱:۰۶
آیات ۳۳ تا ۴۱ ۵۲:۴۴
آیات ۴۲ تا ۴۶ ۵۴:۴۱
آیات ۴۷ تا ۵۰ ۵۴:۵۲
آیات ۵۱ تا ۵۴ ۵۵:۳۸
آیات ۵۵ تا ۵۷ ۵۳:۱۵
آیات ۶۷ تا ۶۲ ۴۴:۱۰
آیات ۶۲تا ۷۰ ۵۰:۵۳
آیه ۷۱ ۴۹:۰۷
آیات ۷۲ تا ۷۳ ۱:۰۰:۳۳
آیات ۷۴ تا ۷۸ ۵۰:۵۵
آیات ۷۹ تا ۸۰ ۴۸:۴۵
آیات ۸۱ تا ۹۱ ۵۳:۱۱
آیات ۹۲ تا ۱۰۰ ۵۵:۰۸
آیه ۱۰۰ ۵۱:۵۴
آیات ۱۰۰ و ۱۰۱ ۵۰:۱۳
آیات ۱۰۲ تا ۱۱۰ ۵۳:۲۶
آیات ۱۱۱ تا ۱۱۵ ۴۸:۵۸
آیات ۱۱۶ تا ۱۱۸ ۵۶:۴۳

سوره مائده

آیه ۱ ۵۹:۰۵
آیات ۱ تا ۲ ۵۸:۵۰
آیه ۳ /قسمت ۱ ۵۴:۳۷
آیه ۳ /قسمت ۲ ۳۸:۰۲
آیات ۴ تا ۵ ۵۳:۵۶
آیات ۵ تا ۶ ۵۷:۲۴
آیه ۶ ۴۳:۰۲
آیات ۶ تا ۷ ۵۸:۴۱
آیات ۷ تا ۸ ۵۸:۳۷
آیات ۸ تا ۱۲ ۵۹:۰۳
آیات ۱۳ تا ۱۴ ۱:۰۰:۰۶
آیات ۱۵ تا۱۶ ۴۸:۱۶
آیات ۱۷ تا ۲۰ ۴۴:۱۸
آیات ۱۹ تا ۲۶ ۵۶:۲۳
آیات ۲۷ تا ۳۱ ۵۷:۲۱
آیات ۳۲ تا ۳۳ ۴۹:۵۶
آیات ۳۳تا ۳۵ ۵۷:۴۶
آیات ۳۶ تا ۳۸ ۴۵:۴۰
آیات۳۸ تا ۴۱ ۵۰:۲۱
آیات ۴۱ تا ۴۴ ۱:۰۰:۳۸
آیات ۴۵ تا ۴۸ ۵۵:۵۸
آیات ۴۸ تا ۵۱ ۵۸:۰۱
آیات ۵۱ تا ۵۴ ۵۳:۰۲
آیات ۵۴ تا ۵۵ ۵۴:۴۴
آیات ۵۶ تا ۶۳ ۴۴:۰۹
آیات ۶۴ تا ۶۶ ۴۲:۰۷
آیه ۶۷ ۵۹:۵۳
آیات ۶۸ تا ۶۹ ۵۶:۳۱
آیات ۶۹ تا ۷۱ ۵۷:۳۳
آیات ۷۲ تا ۷۷ ۵۴:۲۲
آیات ۷۸ تا ۸۱ ۵۰:۰۶
آیات ۸۲ تا ۸۶ ۴۷:۱۹
آیات ۸۷ تا ۸۹ ۵۵:۲۸
آیات ۹۰ تا ۹۱ ۵۴:۳۵
آیات ۹۲ تا ۹۳ ۵۴:۱۷
آیات ۹۴ تا ۹۵ ۵۶:۴۲
آیات ۹۶ تا ۱۰۰ ۵۱:۰۲
آیات ۱۰۱ تا ۱۰۴ ۵۹:۵۶
آیات ۱۰۵ تا ۱۰۶ ۵۷:۲۱
آیات ۱۰۶ تا ۱۱۰ ۴۹:۳۲
آیات ۱۱۰ تا ۱۱۴ ۵۹:۳۴
آیات ۱۱۵ تا ۱۲۰ ۳۰:۱۷

سوره هود

آیات ۱ تا ۲ ۴۵:۵۳
آیات ۳ تا ۶ ۴۲:۰۹
آیات ۷ تا ۱۰ ۵۰:۴۸
آیات ۱۰ تا ۱۳ ۵۰:۴۰
آیات ۱۴ تا ۱۸ ۵۲:۱۵
آیات ۱۸ تا ۲۳ ۴۴:۴۰
آیات ۲۳ تا ۲۷ ۵۳:۲۷
آیات ۲۸ تا ۳۲ ۴۶:۲۴
آیات ۳۳ تا ۴۴ ۴۸:۵۰
آیات ۴۴ تا ۴۸ ۵۳:۰۲
آیات ۴۶ تا ۵۲ ۴۳:۰۱
آیات ۵۳ تا ۶۰ ۴۴:۰۳
آیات ۶۱ تا ۶۲ ۴۴:۴۸
آیات ۶۲ تا ۷۰ ۵۱:۳۱
آیات ۷۰ تا ۸۳ ۴۵:۴۸
آیات ۸۴ تا ۸۷ ۴۵:۴۶
آیات ۸۸ تا ۹۵ ۴۲:۲۲
آیات ۹۶ تا ۱۰۱ ۴۰:۱۰
آیات ۱۰۲ تا ۱۰۸ ۴۹:۰۷
آیات ۱۰۹ تا ۱۱۰ ۴۸:۵۶
آیات ۱۱۲ تا ۱۱۶ ۴۱:۰۸
آیات ۱۱۸ تا ۱۲۳ ۴۵:۵۱

سوره آل عمران

آیات ۱ تا ۳ ۴۸:۳۶
آیات ۳ تا ۶ ۵۴:۰۶
آیه ۷ ۵۴:۱۹
آیات ۸ تا ۱۱ ۴۹:۴۹
آیات ۱۲ تا ۱۳ ۵۳:۴۶
آیه ۱۴ ۵۴:۰۷
آیات ۱۴ تا ۱۵ ۵۶:۳۵
آیات ۱۵ تا ۱۷ ۴۸:۲۰
آیه ۱۷ ۵۵:۴۹
آیه ۱۸ ۵۲:۵۰
آیات ۱۹ تا ۲۰ ۵۶:۴۰
آیات ۲۰ تا ۲۲ ۵۳:۰۱
آیات ۲۳ تا ۲۵ ۵۸:۱۲
آیه ۲۶ ۵۵:۴۰
آیات ۲۷ تا ۲۸ ۵۷:۰۱
آیات ۲۸ تا ۲۹ ۱:۰۰:۲۳
آیات ۳۰ تا ۳۱ ۵۹:۳۰
آیه ۳۱ / قسمت ۱ ۵۶:۰۷
آیه ۳۱ / قسمت ۲ ۵۴:۳۲
آیات ۳۲ تا ۳۴ ۵۴:۳۲
آیه ۳۵ ۱:۰۰:۱۱
آیه ۳۶ ۵۴:۰۴
آیات ۳۶ تا ۳۷ ۵۵:۵۸
آیات ۳۷ تا ۳۹ ۵۹:۰۴
آیات ۳۹ تا ۴۰ ۵۵:۳۵
آیات ۴۰ تا ۴۲ ۵۸:۵۴
آیات ۴۲ تا ۴۳ ۴۹:۲۶
آیات ۴۴ تا ۴۵ ۵۵:۲۳
آیات ۴۶ تا ۴۹ ۵۴:۵۱
آیات ۴۸ تا ۴۹ ۴۴:۵۵
آیه ۴۹ ۴۷:۵۲
آیات ۵۰ تا ۵۲ ۵۳:۳۹
آیات ۵۲ تا ۵۴ ۵۰:۱۷
آیه ۵۵ ۴۸:۲۷
آیات ۵۵ تا ۵۸ ۴۵:۲۱
آیه ۵۸ ۵۰:۵۱
آیات ۵۹ تا ۶۱ ۵۸:۵۴
آیه ۶۱ ۵۵:۴۱
آیات ۶۲ تا ۶۳ ۴۸:۳۲
آیه ۶۴ ۴۷:۲۰
آیات ۶۴ تا ۶۶ ۴۹:۱۲
آیات ۶۷ تا ۶۸ ۴۴:۲۹
آیات ۶۹ تا ۷۲ ۴۷:۴۱
آیات ۷۳ تا ۷۶ ۵۲:۱۳چ
آیات ۷۵ تا ۸۰ ۴۹:۲۶
آیات ۸۱ تا ۸۴ ۵۴:۳۶
آیات ۸۵ تا ۸۹ ۵۱:۳۸
آیات ۹۰ تا ۹۲ ۵۱:۳۶
آیات ۹۳ تا ۹۶ ۴۹:۳۴
آیات ۹۶ تا ۹۷ ۵۵:۴۲
آیات ۹۸ تا ۱۰۱ ۵۵:۴۶
آیات ۱۰۲ تا ۱۰۳ ۵۲:۱۶
آیات ۱۰۴ تا ۱۰۷ ۵۰:۳۶
آیات ۱۰۸ تا ۱۱۰ ۵۳:۲۹
آیات ۱۱۱ تا ۱۱۵ ۵۰:۲۵
آیات ۱۱۶ تا ۱۱۸ ۵۳:۴۱
آیات ۱۱۹ تا ۱۲۸ ۵۶:۲۹
آیات ۱۲۹ تا ۱۳۳ ۵۵:۵۳
آیات ۱۳۴ تا ۱۳۶ ۵۸:۱۲
آیات ۱۳۷ تا ۱۴۲ ۵۶:۲۸
آیات ۱۴۳ تا ۱۴۵ ۵۳:۲۵
آیات ۱۴۶ تا ۱۵۳ ۵۳:۱۹
آیات ۱۵۴ تا ۱۵۹ ۵۹:۰۹
آیه ۱۵۹ ۵۸:۲۵
آیات ۱۶۰ تا ۱۶۳ ۱:۰۰:۰۰
آیه ۱۶۴ ۵۸:۳۹
آیات ۱۶۵ تا ۱۶۷ ۴۹:۱۳
آیات ۱۶۸ تا ۱۷۰ ۵۹:۱۲
آیات ۱۷۰ تا ۱۷۴ ۵۱:۴۲
آیات ۱۷۵ تا ۱۷۹ ۵۴:۰۳
آیات ۱۷۹ تا ۱۸۰ ۵۲:۴۶
آیات ۱۸۱ تا ۱۸۴ ۴۷:۰۹
آبه ۱۸۵ ۵۷:۱۰
آیات ۱۸۵ تا ۱۸۷ ۵۲:۲۹
آیات ۱۸۷ تا ۱۹۰ ۵۳:۱۷
آیات ۹۰ تا ۱۹۳ ۵۶:۳۰
آیات ۱۹۳ تا ۱۹۵ ۵۴:۳۴
آیات ۱۹۶ تا ۱۹۹ ۵۴:۳۴
آیه ۲۰۰ ۴۷:۵۷

سوره بقره

آیه ۱ ۵۳:۳۶
آیه ۲ / قسمت ۱ ۴۲:۰۹
آیه ۲ / قسمت ۲ ۵۵:۴۲
آیه ۳ / قسمت ۱ ۵۸:۴۹
آیه ۳ / قسمت ۲ ۱:۰۱:۰۴
آیات ۳ تا ۴ ۱:۰۰:۴۷
آیات ۴ تا ۵ ۵۸:۳۰
آیات ۶ تا ۷ ۱:۰۱:۱۵
آیه ۷ ۱:۰۱:۰۴
آیه ۸ ۵۰:۰۵
آیات ۸ تا ۹ ۵۵:۳۷
آیه ۱۰ ۵۱:۲۰
آیات ۱۱ تا ۱۲ ۵۶:۱۶
آیات ۱۳ تا ۱۴ ۵۱:۴۶
آیه ۱۵ ۴۴:۵۷
آیه ۱۶ ۵۰:۴۷
آیات ۱۷تا ۱۸ ۴۷:۰۴
آیات ۱۹ تا ۲۰ ۵۰:۴۲
آیه ۲۱ ۵۳:۳۱
آیه ۲۲ ۵۱:۰۷
آیات ۲۳ تا ۲۴ ۱:۰۰:۱۶
آیات ۲۴ تا ۲۵ ۱:۰۱:۰۲
آیه ۲۵ ۱:۰۱:۰۳
آیات ۲۶ تا ۲۷ ۱:۰۱:۰۱
آیات ۲۷ تا ۲۸ ۱:۰۰:۰۱
آیه ۲۸ ۳۸:۱۴
آیات ۲۸ تا ۲۹ ۴۳:۰۳
آیه ۳۰ / قسمت ۱ ۳۰:۳۷
آیه ۳۰ / قسمت ۲ ۳۹:۳۷
آیات ۳۱ تا ۳۳ ۳۷:۵۱
آیات ۳۴ تا ۳۵ ۵۳:۲۷
آیه ۳۵ ۴۴:۴۳
آیات ۳۵ تا ۳۶ ۴۸:۰۹
آیات ۳۶ تا ۳۷ ۵۱:۲۲
آیات ۳۷ تا ۴۰ ۴۸:۳۱
آیه ۴۰ ۵۸:۰۹
آیات ۴۱ تا ۴۲ ۵۰:۴۳
آیه ۴۳ ۵۹:۴۸
آیات ۴۳ تا ۴۵ ۵۶:۱۱
آیات ۴۶ تا ۴۷ ۵۵:۰۷
آیه ۴۸ ۵۱:۰۴
آیه ۴۹ ۴۶:۵۳
آیات ۵۰ تا ۵۱ ۵۸:۰۶
آیات ۵۱ تا ۵۲ ۴۷:۱۹
آیات ۵۳ تا ۵۴ ۱:۰۰:۰۲
آیات ۵۴ تا ۵۶ ۵۹:۳۸
آیات ۵۷ تا ۵۸ ۵۹:۴۹
آیات ۵۸ تا ۵۹ ۱:۰۰:۳۵
آیات ۶۰ تا ۶۱ ۵۴:۴۷
آیه ۶۲ ۴۶:۲۱
آیات ۶۳ تا ۶۵ ۵۹:۱۵
آیات ۶۶تا ۶۷ ۵۸:۰۲
آیات ۸۶ تا ۷۳ ۵۴:۳۷
آیه ۷۴ ۵۰:۳۳
آیات ۷۵ تا۷۶ ۵۸:۲۰
آیات ۷۷ تا ۷۸ ۴۹:۱۶
آیات ۷۹ تا ۸۰ ۵۵:۵۰
آیات ۸۱ تا ۸۲ ۵۶:۱۳
آیه ۸۳ / قسمت ۱ ۴۸:۰۷
آیه ۸۳ / قسمت ۲ ۵۶:۱۵
آیه ۸۳ / قسمت ۳ ۵۶:۵۹
آیات ۸۳ تا ۸۴ ۵۹:۰۳
آیه ۸۵ ۴۹:۱۸
آیات ۸۶ تا ۸۷ ۵۸:۰۱
آیات ۸۷ تا ۹۰ ۵۹:۲۷
آیات ۹۱ تا ۹۳ ۵۵:۱۹
آیات ۹۴ تا ۹۶ ۵۷:۳۹
آیات ۹۷ تا ۱۰۱ ۵۷:۳۹
آیات ۱۰۲ تا ۱۰۳ ۵۷:۰۷
آیات ۱۰۴ تا ۱۰۸ ۵۸:۳۲
آیات ۱۰۸ تا ۱۰۹ ۵۲:۱۵
آیه ۱۱۰ ۱:۰۲:۲۶
آیات ۱۱۱ تا ۱۱۲ ۱:۰۶:۰۲
آیات ۱۱۳ تا ۱۱۵ ۴۲:۵۶
آیات ۱۱۶ تا ۱۲۰ ۵۳:۲۸
آیات ۱۲۰ تا ۱۲۴ ۴۴:۵۶
آیه ۱۲۴ / قسمت ۱ ۴۹:۱۴
آیه ۱۲۴ / قسمت ۲ ۵۱:۲۹
آیه ۱۲۵ ۴۷:۱۲
آیات ۱۲۵ تا ۱۲۶ ۳۱:۰۴
آیات ۱۲۶ تا ۱۲۷ ۵۷:۰۵
آیات ۱۲۸ تا ۱۲۹ ۴۵:۲۵
آیات ۱۲۹ تا ۱۳۰ ۱:۰۱:۱۳
آیات ۱۳۰ تا ۱۳۳ ۵۴:۵۰
آیات ۱۳۳ تا ۱۳۴ ۵۸:۳۱
آیات ۱۳۴ تا ۱۳۵ ۱:۰۱:۰۲
آیات ۱۳۶ تا ۱۴۲ ۵۷:۰۷
آیات ۱۴۲ تا ۱۴۳ ۵۴:۰۹
آیات ۱۴۳ تا ۱۴۴ ۵۵:۴۰
آیات ۱۴۴ تا ۱۴۸ ۴۷:۳۶
آیات ۱۴۹ تا ۱۵۰ ۵۴:۲۹
آیات ۱۵۱ تا ۱۵۲ ۵۸:۲۰
آیات ۱۵۳ تا ۱۵۴ ۵۲:۵۴
آیه ۱۵۵ ۵۹:۱۶
آیات ۱۵۶ تا ۱۵۷ ۵۶:۴۱
آیه ۱۵۸ / قسمت ۱ ۱:۰۱:۵۴
آیه ۱۵۸ / قسمت ۲ ۲۹:۲۰
آیات ۱۵۹ تا ۱۶۰ ۵۶:۱۷
آیات ۱۶۰ تا ۱۶۱ ۱:۰۰:۵۵
آیات ۱۶۲ تا ۱۶۳ ۵۵:۳۴
آیه ۱۶۴ / قسمت ۱ ۵۵:۵۰
آیه ۱۶۴ / قسمت ۲ ۵۸:۰۵
آیات ۱۶۵ تا ۱۶۶ ۵۲:۱۰
آیات ۱۶۷ تا ۱۶۹ ۵۸:۲۱
آیات ۱۷۰ تا ۱۷۱ ۵۹:۵۹
آیات ۱۷۲ تا ۱۷۳ ۳۸:۰۳
آیات ۱۷۳ تا ۱۷۴ ۵۰:۲۱
آیات ۱۷۴ تا ۱۷۷ ۵۷:۰۰
آیه ۱۷۷ ۲:۰۰:۱۷
آیات ۱۷۷ تا ۱۷۸ ۵۹:۵۵
آیات ۱۷۹ تا ۱۸۰ ۵۵:۵۹
آیات ۱۸۰ تا ۱۸۴ ۵۲:۴۳
آیه ۱۸۵ ۲۹:۱۲
آیات ۱۸۵ تا ۱۸۶ ۵۵:۱۴
آیه ۱۸۶ ۵۳:۰۰
آیات ۱۸۷ تا ۱۸۸ ۵۵:۳۴
آیات ۱۸۸ تا ۱۸۹ ۵۹:۰۳
آیات ۱۹۰ تا ۱۹۱ ۱:۰۰:۱۱
آیات ۱۹۱ تا ۱۹۵ ۵۲:۳۰
آیه ۱۹۶ / قسمت ۱ ۳۹:۲۳
آیه ۱۹۶ / قسمت ۲ ۴۰:۳۰
آیه ۱۹۶ / قسمت ۳ ۴۶:۴۳
آیه ۱۹۷ ۵۶:۱۸
آیات ۱۹۸ تا ۱۹۹ ۵۷:۴۶
آیات ۲۰۰ تا ۲۰۳ ۵۴:۴۳
آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶ ۱:۰۰:۴۷
آیات ۲۰۷ تا ۲۰۹ ۵۸:۲۱
آیات ۲۰۹ تا ۲۱۰ ۵۹:۴۴
آیات ۲۱۰ تا ۲۱۱ ۴۴:۲۵
آیات ۲۱۱ تا ۲۱۳ ۱:۰۱:۰۳
آیه ۲۱۴ ۵۳:۵۱
آیه ی ۲۱۵ ۵۴:۳۰
آیات ۲۱۶ تا ۲۱۷ ۵۰:۳۹
آیات ۲۱۷ تا ۲۱۸ ۵۶:۸
آیه ۲۱۹ ۵۱:۴۱
آیات ۲۱۹ تا ۲۲۰ ۵۴:۲۵
آیات ۲۲۰ تا ۲۲۱ ۵۱:۰۰
آیه ی ۲۲۱ ۱:۰۰:۵۹
آیه ی ۲۲۲ ۵۱:۲۵
آیه ی ۲۲۳ ۵۳:۱۲
آیات ۲۲۳ تا ۲۲۴ ۵۴:۲۴
آیات ۲۲۵ تا ۲۲۸ ۵۵:۰۲
آیه ی ۲۸۶ ۵۹:۳۶

سوره حمد

قسمت اول ۴۷:۴۷
قسمت دوم ۴۷:۱۳
قسمت سوم ۴۷:۳۳
قسمت چهارم ۵۱:۰۹
قسمت پنجم ۵۰:۴۵
قسمت ششم ۴۹:۳۱
قسمت هفتم ۵۷:۳۶
قسمت هشتم ۵۱:۰۹
قسمت نهم ۴۸:۵۶
قسمت دهم ۵۷:۱۸
قسمت یازدهم ۵۹:۲۲

سوره مرسلات

آیات ۱ الی ۷ ۵۹:۵۲
آیات ۸ الی ۲۷ ۵۱:۳۷
آیات ۲۸ الی ۵۵ ۵۷:۵۳
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

سوره مدثر

قسمت ۱ ۴۸:۰۰
قسمت ۲ ۵۱:۳۳
قسمت ۳ ۵۱:۱۹
قسمت ۴ ۴۸:۵۰
قسمت ۵ ۴۸:۲۸

سوره محمد

قسمت ۱ ۴۸:۵۷
قسمت ۲ ۵۳:۲۳
قسمت ۳ ۵۱:۳۳
قسمت ۴ ۵۵:۵۹
قسمت ۵ ۵۲:۲۳
قسمت ۶ ۵۴:۰۶
قسمت ۷ ۵۷:۰۱
قسمت ۸ ۵۴:۲۸
قسمت ۹ ۵۱:۳۹
قسمت ۱۰ ۵۰:۱۵
قسمت ۱۱ ۰۱:۰۰:۲۷

سوره مجادله

قسمت ۱ ۵۹:۲۹
قسمت ۲ ۵۴:۵۲
قسمت ۳ ۰۱:۰۰:۴۲
قسمت ۴ ۰۱:۰۲:۱۰
قسمت ۵ ۰۱:۰۱:۴۹

سوره مائده

قسمت ۱ ۵۹:۰۴
قسمت ۲ ۵۸:۴۹
قسمت ۳ ۵۴:۳۷
قسمت ۴ ۳۸:۰۲
قسمت ۵ ۵۳:۵۵
قسمت ۶ ۵۷:۲۳
قسمت ۷ ۴۳:۰۱
قسمت ۸ ۵۸:۴۰
قسمت ۹ ۵۸:۵۶
قسمت ۱۰ ۵۹:۰۳
قسمت ۱۱ ۰۱:۰۰:۰۶
قسمت ۱۲ ۴۸:۱۶
قسمت ۱۳ ۴۴:۱۷
قسمت ۱۴ ۵۶:۲۳
قسمت ۱۵ ۵۷:۲۰
قسمت ۱۶ ۴۹:۵۶
قسمت ۱۷ ۵۷:۴۶
قسمت ۱۸ ۴۵:۵۴
قسمت ۱۹ ۵۰:۲۰
قسمت ۲۰ ۰۱:۰۰:۳۸
قسمت ۲۱ ۵۵:۵۸
قسمت ۲۲ ۵۸:۰۱
قسمت ۲۳ ۵۳:۰۱
قسمت ۲۴ ۵۵:۴۴
قسمت ۲۵ ۴۴:۰۹
قسمت ۲۶ ۴۲:۰۷
قسمت ۲۷ ۵۹:۵۳
قسمت ۲۸ ۵۶:۳۰
قسمت ۲۹ ۵۷:۳۳
قسمت ۳۰ ۵۴:۲۲
قسمت ۳۱ ۵۰:۰۶
قسمت ۳۲ ۴۷:۱۹
قسمت ۳۳ ۵۵:۲۷
قسمت ۳۴ ۵۴:۳۵
قسمت ۳۵ ۵۴:۱۷
قسمت ۳۶ ۵۶:۴۱
قسمت ۳۷ ۵۱:۰۲
قسمت ۳۸ ۵۹:۵۶
قسمت ۳۹ ۵۷:۲۱
قسمت ۴۰ ۴۹:۳۱
قسمت ۴۱ ۵۹:۳۴
قسمت ۴۲ ۴۵:۲۹

سوره لیل

قسمت ۱ ۵۴:۰۴
قسمت ۲ ۴۵:۵۶

سوره لقمان

قسمت ۱ ۵۲:۵۴
قسمت ۲ ۴۷:۳۱
قسمت ۳ ۵۹:۱۶
قسمت ۴ ۵۷:۵۸
قسمت ۵ ۵۹:۳۵
قسمت ۶ ۴۹:۵۹
قسمت ۷ ۵۵:۱۶
قسمت ۸ ۵۷:۰۱
قسمت ۹ ۵۶:۴۴
قسمت ۱۰ ۴۷:۴۸
قسمت ۱۱ ۵۱:۴۶
قسمت ۱۲ ۰۱:۰۱:۰۰
قسمت ۱۳ ۰۱:۰۰:۱۴

سوره کهف

قسمت ۱ ۵۱:۰۶
قسمت ۲ ۵۲:۵۴
قسمت ۳ ۴۹:۱۵
قسمت ۴ ۵۰:۱۹
قسمت ۵ ۴۹:۵۵
قسمت ۶ ۴۷:۲۷
قسمت ۷ ۴۵:۲۳
قسمت ۸ ۴۴:۴۱
قسمت ۹ ۵۴:۳۲
قسمت ۱۰ ۵۴:۳۳
قسمت ۱۱ ۴۵:۱۹
قسمت ۱۲ ۴۵:۲۹
قسمت ۱۳ ۴۷:۲۸
قسمت ۱۴ ۵۲:۲۹
قسمت ۱۵ ۵۱:۴۹
قسمت ۱۶ ۵۵:۴۵
قسمت ۱۷ ۵۲:۳۰
قسمت ۱۸ ۰۱:۰۰:۴۶
قسمت ۱۹ ۴۳:۵۱
قسمت ۲۰ ۴۵:۵۴
قسمت ۲۱ ۵۲:۴۰
قسمت ۲۲ ۴۳:۳۱
قسمت ۲۳ ۴۵:۳۷
قسمت ۲۴ ۴۵:۲۶

سوره قیامت

قسمت ۱ ۵۲:۱۵
قسمت ۲ ۵۱:۵۵
قسمت ۳ ۴۵:۳۶
قسمت ۴ ۴۶:۰۸

سوره قمر

قسمت ۱ ۴۷:۱۹
قسمت ۲ ۵۶:۳۷
قسمت ۳ ۵۹:۲۹
قسمت ۴ ۵۶:۲۲
قسمت ۵ ۵۳:۱۷
قسمت ۶ ۵۵:۴۱
قسمت ۷ ۰۱:۰۰:۰۳

سوره قلم

قسمت ۱ ۵۶:۰۵
قسمت ۲ ۰۱:۰۳:۳۰
قسمت ۳ ۵۹:۲۵
قسمت ۴ ۰۱:۵۳:۲۶

سوره قصص

قسمت ۱ ۴۱:۳۱
قسمت ۲ ۵۲:۴۹
قسمت ۳ ۳۸:۱۴
قسمت ۴ ۵۶:۵۹
قسمت ۵ ۵۵:۴۹
قسمت ۶ ۵۶:۰۹
قسمت ۷ ۵۶:۳۹
قسمت ۸ ۵۳:۰۵
قسمت ۹ ۴۵:۱۵
قسمت ۱۰ ۵۹:۳۱
قسمت ۱۱ ۵۵:۱۲
قسمت ۱۲ ۵۶:۲۳
قسمت ۱۳ ۵۵:۳۸
قسمت ۱۴ ۵۲:۱۲
قسمت ۱۵ ۴۵:۴۰
قسمت ۱۶ ۰۱:۰۰:۴۴
قسمت ۱۷ ۵۲:۱۹
قسمت ۱۸ ۵۱:۵۶
قسمت ۱۹ ۵۹:۰۱

سوره ق

قسمت ۱ ۵۸:۰۰
قسمت ۲ ۰۱:۰۰:۳۵
قسمت ۳ ۵۷:۳۰
قسمت ۴ ۵۵:۱۷
قسمت ۵ ۵۷:۲۹
قسمت ۶ ۵۹:۴۰
قسمت ۷ ۵۸:۰۷

سوره فصلت

قسمت ۱ ۴۷:۱۳
قسمت ۲ ۵۴:۴۵
قسمت ۳ ۵۲:۵۲
قسمت ۴ ۵۴:۱۴
قسمت ۵ ۵۴:۰۲
قسمت ۶ ۵۷:۰۳
قسمت ۷ ۵۳:۴۷
قسمت ۸ ۵۴:۴۵
قسمت ۹ ۵۶:۲۶
قسمت ۱۰ ۵۰:۵۴
قسمت ۱۱ ۴۷:۲۵
قسمت ۱۲ ۴۶:۰۲
قسمت ۱۳ ۴۹:۴۸
قسمت ۱۴ ۴۸:۵۷

سوره فرقان

قسمت ۱ ۴۶:۵۸
قسمت ۲ ۴۰:۴۳
قسمت ۳ ۴۸:۲۵
قسمت ۴ ۵۳:۲۸
قسمت ۵ ۴۱:۰۹
قسمت ۶ ۴۹:۵۸
قسمت ۷ ۵۲:۴۵
قسمت ۸ ۴۸:۰۷
قسمت ۹ ۴۸:۰۹
قسمت ۱۰ ۵۰:۴۳
قسمت ۱۱ ۴۸:۲۷
قسمت ۱۲ ۴۶:۲۸
قسمت ۱۳ ۴۳:۰۷
قسمت ۱۴ ۴۵:۲۴
قسمت ۱۵ ۴۰:۵۳
قسمت ۱۶ ۴۲:۲۹
قسمت ۱۷ ۴۵:۵۴
قسمت ۱۸ ۴۰:۴۶
قسمت ۱۹ ۴۴:۴۸
قسمت ۲۰ ۳۹:۵۸
قسمت ۲۱ ۴۴:۲۰
قسمت ۲۲ ۴۶:۳۷
قسمت ۲۳ ۴۷:۱۱
قسمت ۲۴ ۴۶:۵۳
قسمت ۲۵ ۵۰:۱۶
قسمت ۲۶ ۴۴:۲۲
قسمت ۲۷ ۴۴:۵۹
قسمت ۲۸ ۴۸:۱۲
قسمت ۲۹ ۵۶:۰۲

سوره فتح

قسمت ۱ ۵۵:۱۸
قسمت ۲ ۵۴:۳۹
قسمت ۳ ۰۱:۰۰:۳۶
قسمت ۴ ۰۱:۰۰:۴۲
قسمت ۵ ۰۱:۰۰:۴۰
قسمت ۶ ۵۳:۲۶
قسمت ۷ ۵۵:۴۶
قسمت ۸ ۰۱:۰۰:۳۰

سوره فاطر

قسمت ۱ ۵۶:۰۹
قسمت ۲ ۴۸:۴۳
قسمت ۳ ۴۵:۰۷
قسمت ۴ ۵۱:۱۸
قسمت ۵ ۵۱:۲۱
قسمت ۶ ۵۲:۱۹
قسمت ۷ ۵۴:۳۰
قسمت ۸ ۴۶:۵۱
قسمت ۹ ۲۷:۰۲
قسمت ۱۰ ۵۳:۵۸
قسمت ۱۱ ۵۲:۲۶
قسمت ۱۲ ۴۳:۴۹
قسمت ۱۳ ۵۴:۵۳

سوره غافر

قسمت ۱ ۵۸:۰۲
قسمت ۲ ۵۰:۱۲
قسمت ۳ ۵۵:۳۶
قسمت ۴ ۰۱:۰۱:۴۲
قسمت ۵ ۵۷:۴۳
قسمت ۶ ۵۸:۱۰
قسمت ۷ ۳۱:۲۸
قسمت ۸ ۵۶:۱۲
قسمت ۹ ۵۸:۱۸
قسمت ۱۰ ۵۶:۵۸
قسمت ۱۱ ۵۷:۰۰
قسمت ۱۲ ۵۴:۰۱
قسمت ۱۳ ۵۱:۳۲
قسمت ۱۴ ۵۳:۱۳
قسمت ۱۵ ۴۸:۱۰
قسمت ۱۶ ۵۳:۱۸
قسمت ۱۷ ۵۰:۳۵
قسمت ۱ ۵۸:۰۲
قسمت ۲ ۵۰:۱۲
قسمت ۳ ۵۵:۳۶
قسمت ۴ ۰۱:۰۱:۴۲
قسمت ۵ ۵۷:۴۳
قسمت ۶ ۵۸:۱۰
قسمت ۷ ۳۱:۲۸
قسمت ۸ ۵۶:۱۲
قسمت ۹ ۵۸:۱۸
قسمت ۱۰ ۵۶:۵۸
قسمت ۱۱ ۵۷:۰۰
قسمت ۱۲ ۵۴:۰۱
قسمت ۱۳ ۵۱:۳۲
قسمت ۱۴ ۵۳:۱۳
قسمت ۱۵ ۴۸:۱۰
قسمت ۱۶ ۵۳:۱۸
قسمت ۱۷ ۵۰:۳۵

سوره غاشیه

قسمت ۱ ۵۲:۲۱
قسمت ۲ ۵۲:۴۷

سوره عنکبوت

قسمت ۱ ۴۹:۵۸
قسمت ۲ ۵۱:۵۳
قسمت ۳ ۴۶:۵۱
قسمت ۴ ۵۰:۱۷
قسمت ۵ ۴۶:۵۳
قسمت ۶ ۴۰:۵۰
قسمت ۷ ۵۱:۱۰
قسمت ۸ ۴۸:۵۲
قسمت ۹ ۴۹:۱۲
قسمت ۱۰ ۴۹:۲۷
قسمت ۱۱ ۴۷:۱۲
قسمت ۱۲ ۳۵:۰۳
قسمت ۱۳ ۵۳:۵۲
قسمت ۱۴ ۵۶:۱۱
قسمت ۱۵ ۵۱:۴۰
قسمت ۱۶ ۵۶:۰۱

سوره عبس

قسمت ۱ ۵۱:۵۱
قسمت ۲ ۰۱:۰۰:۵۱
قسمت ۳ ۴۵:۳۵
قسمت ۱ ۵۱:۵۱
قسمت ۲ ۰۱:۰۰:۵۱
قسمت ۳ ۴۵:۳۵

سوره طه

قسمت ۱ ۵۴:۰۱
قسمت ۲ ۵۹:۰۸
قسمت ۳ ۴۹:۰۶
قسمت ۴ ۵۸:۰۹
قسمت ۵ ۵۲:۱۰
قسمت ۶ ۵۳:۰۴
قسمت ۷ ۵۵:۲۹
قسمت ۸ ۰۱:۰۰:۰۷
قسمت ۹ ۵۴:۱۳
قسمت ۱۰ ۵۰:۴۶
قسمت ۱۱ ۴۹:۵۶
قسمت ۱۲ ۴۳:۱۶
قسمت ۱۳ ۵۷:۱۹
قسمت ۱۴ ۵۵:۳۲
قسمت ۱۵ ۵۲:۲۲
قسمت ۱۶ ۴۵:۵۷
قسمت ۱۷ ۴۴:۲۱
قسمت ۱۸ ۴۶:۰۴
قسمت ۱۹ ۴۶:۰۳
قسمت ۲۰ ۴۵:۱۳
قسمت ۲۱ ۵۳:۲۲
قسمت ۲۲ ۵۵:۵۲
قسمت ۲۳ ۴۶:۴۴
قسمت ۲۴ ۵۲:۵۳
قسمت ۲۵ ۵۳:۳۷
قسمت ۲۶ ۵۱:۳۷

سوره طور

قسمت ۱ ۵۳:۵۵
قسمت ۲ ۴۲:۵۸
قسمت ۳ ۵۶:۰۹
قسمت ۴ ۵۵:۴۷
قسمت ۵ ۵۵:۳۴
قسمت ۶ ۵۳:۵۳

سوره طلاق

قسمت ۱ ۰۱:۰۰:۵۸
قسمت ۲ ۴۸:۲۷
قسمت ۳ ۵۴:۰۶

سوره صف

قسمت ۱ ۴۹:۱۰
قسمت ۲ ۵۳:۳۴
قسمت ۳ ۵۵:۴۹
قسمت ۴ ۵۵:۵۸
قسمت ۵ ۵۳:۰۱

سوره صافات

قسمت ۱ ۵۱:۳۵
قسمت ۲ ۵۰:۱۷
قسمت ۳ ۵۳:۴۸
قسمت ۴ ۴۷:۱۵
قسمت ۵ ۵۰:۴۲
قسمت ۶ ۴۳:۵۸
قسمت ۷ ۴۸:۳۳
قسمت ۸ ۵۲:۴۳
قسمت ۹ ۵۲:۵۹
قسمت ۱۰ ۵۵:۲۲
قسمت ۱۱ ۵۲:۴۰
قسمت ۱۲ ۵۷:۴۷
قسمت ۱۳ ۳۶:۲۶
قسمت ۱۴ ۵۵:۱۸
قسمت ۱۵ ۵۶:۳۱
قسمت ۱۶ ۴۹:۰۹
قسمت ۱۷ ۵۲:۰۴
قسمت ۱۸ ۵۹:۴۷
قسمت ۱۹ ۵۹:۳۱
قسمت ۲۰ ۰۱:۰۰:۳۴

سوره ص

قسمت ۱ ۵۰:۴۹
قسمت ۲ ۴۳:۲۹
قسمت ۳ ۵۵:۵۶
قسمت ۴ ۵۵:۳۶
قسمت ۵ ۵۴:۴۲
قسمت ۶ ۵۷:۲۸
قسمت ۷ ۵۲:۵۸
قسمت ۸ ۵۴:۳۳
قسمت ۹ ۴۶:۲۲
قسمت ۱۰ ۵۶:۳۵
قسمت ۱۱ ۵۲:۴۰
قسمت ۱۲ ۵۴:۲۶
قسمت ۱۳ ۵۵:۱۲
قسمت ۱۴ ۵۲:۵۸
قسمت ۱۵ ۵۱:۲۶

سوره شوری

قسمت ۱ ۵۴:۴۷
قسمت ۲ ۵۶:۵۵
قسمت ۳ ۴۸:۵۹
قسمت ۴ ۵۱:۱۵
قسمت ۵ ۵۳:۰۰
قسمت ۶ ۵۶:۴۱
قسمت ۷ ۴۰:۱۲
قسمت ۸ ۰۱:۰۰:۴۳
قسمت ۹ ۵۳:۲۷
قسمت ۱۰ ۰۱:۰۰:۳۰
قسمت ۱۱ ۵۷:۰۲
قسمت ۱۲ ۵۶:۲۳
قسمت ۱۳ ۵۵:۰۴
قسمت ۱۴ ۰۱:۰۰:۲۲

سوره شعرا

قسمت ۱ ۵۶:۲۱
قسمت ۲ ۰۱:۰۲:۲۴
قسمت ۳ ۰۱:۰۲:۱۸
قسمت ۴ ۰۱:۰۲:۱۶
قسمت ۵ ۵۹:۰۰
قسمت ۶ ۰۱:۰۲:۱۲
قسمت ۷ ۵۹:۰۲
قسمت ۸ ۰۱:۰۲:۳۸
قسمت ۹ ۵۸:۲۹
قسمت ۱۰ ۰۱:۰۲:۱۱
قسمت ۱۱ ۵۵:۵۰
قسمت ۱۲ ۰۱:۰۱:۰۱
قسمت ۱۳ ۵۳:۱۸
قسمت ۱۴ ۵۹:۰۹
قسمت ۱۵ ۰۱:۰۲:۰۷
قسمت ۱۶ ۰۱:۰۱:۴۹
قسمت ۱۷ ۵۶:۱۹
قسمت ۱۸ ۵۶:۲۴
قسمت ۱۹ ۵۹:۲۰
قسمت ۲۰ ۰۱:۰۰:۴۳
قسمت ۲۱ ۰۱:۰۱:۳۴
قسمت ۲۲ ۰۱:۰۰:۵۶

سوره سجده

قسمت ۱ ۵۹:۱۳
قسمت ۲ ۰۱:۰۱:۲۹
قسمت ۳ ۰۱:۰۰:۴۰
قسمت ۴ ۵۹:۱۴
قسمت ۵ ۰۱:۰۱:۲۶
قسمت ۶ ۵۶:۱۲

سوره سبا

قسمت ۱ ۵۰:۴۹
قسمت ۲ ۴۲:۱۰
قسمت ۳ ۴۴:۵۵
قسمت ۴ ۴۴:۱۸
قسمت ۵ ۴۹:۳۶
قسمت ۶ ۴۷:۳۵
قسمت ۷ ۴۸:۰۷
قسمت ۸ ۴۷:۳۵
قسمت ۹ ۴۹:۱۶
قسمت ۱۰ ۴۷:۱۰

سوره زمر

قسمت ۱ ۴۸:۲۶
قسمت ۲ ۵۲:۵۵
قسمت ۳ ۳۸:۰۸
قسمت ۴ ۵۴:۴۹
قسمت ۵ ۴۶:۲۴
قسمت ۶ ۵۴:۰۵
قسمت ۷ ۴۶:۰۰
قسمت ۸ ۴۸:۴۵
قسمت ۹ ۳۷:۰۱
قسمت ۱۰ ۴۹:۵۰
قسمت ۱۱ ۵۳:۵۵
قسمت ۱۲ ۵۲:۱۹
قسمت ۱۳ ۴۷:۱۲
قسمت ۱۴ ۴۶:۳۷
قسمت ۱۵ ۴۷:۰۲
قسمت ۱۶ ۵۰:۵۸
قسمت ۱۷ ۴۹:۱۸
قسمت ۱۸ ۴۴:۵۱
قسمت ۱۹ ۵۴:۲۰
قسمت ۲۰ ۴۷:۰۸
قسمت ۲۱ ۳۸:۲۶
قسمت ۲۲ ۵۵:۵۸
قسمت ۲۳ ۵۱:۱۹
قسمت ۲۴ ۵۱:۲۰
قسمت ۲۵ ۴۹:۵۷

سوره زخرف

قسمت ۱ ۵۳:۵۴
قسمت ۲ ۵۱:۰۵
قسمت ۳ ۵۳:۲۷
قسمت ۴ ۵۳:۰۶
قسمت ۵ ۵۵:۰۴
قسمت ۶ ۵۳:۰۷
قسمت ۷ ۵۲:۳۳
قسمت ۸ ۵۲:۲۵
قسمت ۹ ۵۶:۰۳
قسمت ۱۰ ۵۸:۰۶
قسمت ۱۱ ۵۹:۳۰
قسمت ۱۲ ۵۲:۱۷
قسمت ۱۳ ۵۶:۲۹
قسمت ۱۴ ۴۸:۰۷
قسمت ۱۵ ۵۴:۳۲

سوره روم

قسمت ۱ ۴۲:۵۳
قسمت ۲ ۳۸:۵۲
قسمت ۳ ۴۰:۳۵
قسمت ۴ ۴۲:۰۷
قسمت ۵ ۵۴:۰۸
قسمت ۶ ۴۷:۱۶
قسمت ۷ ۳۹:۱۵
قسمت ۸ ۴۲:۴۹
قسمت ۹ ۴۰:۱۱
قسمت ۱۰ ۴۵:۱۴
قسمت ۱۱ ۴۰:۰۲
قسمت ۱۲ ۴۸:۳۶
قسمت ۱۳ ۴۴:۳۵

سوره الرحمن

قسمت ۱ ۵۳:۰۱
قسمت ۲ ۵۳:۳۳
قسمت ۳ ۴۹:۳۳
قسمت ۴ ۴۸:۳۹
قسمت ۵ ۵۳:۳۹
قسمت ۶ ۴۸:۴۲
قسمت ۷ ۵۱:۵۷
قسمت ۸ ۵۰:۲۵
قسمت ۹ ۴۹:۲۴
قسمت ۱۰ ۴۷:۳۴
قسمت ۱۱ ۴۵:۰۰
قسمت ۱۲ ۵۹:۰۹

سوره ذاریات

قسمت ۱ ۵۶:۱۹
قسمت ۲ ۰۱:۰۰:۵۰
قسمت ۳ ۰۱:۰۱:۴۸
قسمت ۴ ۰۱:۰۲:۳۰
قسمت ۵ ۵۸:۳۵
قسمت ۶ ۰۱:۱۰:۰۴

سوره دخان

قسمت ۱ ۵۵:۵۵
قسمت ۲ ۵۴:۲۵
قسمت ۳ ۵۲:۴۶
قسمت ۴ ۵۵:۲۲
قسمت ۵ ۵۴:۲۰
قسمت ۶ ۵۶:۴۱

سوره حشر

قسمت ۱ ۵۱:۳۰
قسمت ۲ ۴۷:۳۰
قسمت ۳ ۴۹:۳۱
قسمت ۴ ۵۱:۰۴
قسمت ۵ ۵۰:۴۸
قسمت ۶ ۵۴:۰۴
قسمت ۷ ۴۷:۱۶
قسمت ۸ ۵۴:۰۳
قسمت ۹ ۵۰:۳۹
قسمت ۱۰ ۴۹:۲۸

سوره حدید

قسمت ۱ ۵۰:۱۶
قسمت ۲ ۵۱:۳۸
قسمت ۳ ۵۵:۰۳
قسمت ۴ ۵۶:۲۹
قسمت ۵ ۵۹:۴۱
قسمت ۶ ۴۷:۴۷
قسمت ۷ ۵۱:۱۱
قسمت ۸ ۵۷:۲۵
قسمت ۹ ۵۵:۱۱
قسمت ۱۰ ۰۱:۰۰:۲۱
قسمت ۱۱ ۰۱:۰۱:۳۲
قسمت ۱۲ ۵۲:۴۸
قسمت ۱۳ ۵۷:۱۹

سوره حجرات

قسمت ۱ ۵۲:۲۵
قسمت ۲ ۵۰:۳۴
قسمت ۳ ۴۶:۲۱
قسمت ۴ ۵۰:۰۹
قسمت ۵ ۴۹:۵۹
قسمت ۶ ۵۴:۵۹
قسمت ۷ ۵۰:۰۰
قسمت ۸

۴۵:۲۹

سوره حجر

قسمت ۱ ۳۵:۲۹
قسمت ۲ ۵۳:۵۹
قسمت ۳ ۵۱:۴۲
قسمت ۴ ۵۱:۱۹
قسمت ۵ ۵۳:۲۳
قسمت ۶ ۵۱:۰۶
قسمت ۷ ۴۳:۲۸
قسمت ۸ ۰۱:۰۰:۴۶
قسمت ۹ ۵۴:۲۰
قسمت ۱۰ ۴۸:۴۶
قسمت ۱۱ ۵۱:۵۸
قسمت ۱۲ ۵۴:۱۶
قسمت ۱۳ ۴۱:۵۵
قسمت ۱۴ ۵۵:۳۱
قسمت ۱۵ ۵۹:۵۳
قسمت ۱۶ ۰۱:۰۱:۱۸

سوره حج

قسمت ۱ ۵۸:۰۱
قسمت ۲ ۵۲:۵۵
قسمت ۳ ۵۵:۳۵
قسمت ۴ ۵۳:۳۱
قسمت ۵ ۴۹:۰۸
قسمت ۶ ۵۰:۰۰
قسمت ۷ ۴۴:۵۰
قسمت ۸ ۵۰:۰۹
قسمت ۹ ۵۰:۳۱
قسمت ۱۰ ۵۱:۱۶
قسمت ۱۱ ۰۱:۰۱:۴۰
قسمت ۱۲ ۰۱:۰۰:۰۲
قسمت ۱۳ ۵۴:۱۳
قسمت ۱۴ ۴۹:۲۱
قسمت ۱۵ ۴۵:۴۲
قسمت ۱۶ ۴۳:۱۱
قسمت ۱۷ ۵۱:۴۷
قسمت ۱۸ ۵۷:۰۵
قسمت ۱۹ ۴۹:۵۴
قسمت ۲۰ ۵۱:۳۹
قسمت ۲۱ ۵۷:۱۶
قسمت ۲۲ ۵۷:۴۲
قسمت ۲۳ ۴۹:۲۴
قسمت ۲۴ ۵۷:۲۸
قسمت ۲۵ ۵۷:۳۶
قسمت ۲۶ ۰۱:۰۰:۵۹
قسمت ۲۷ ۰۱:۰۰:۲۹
قسمت ۲۸ ۰۱:۰۱:۲۴
قسمت ۲۹ ۵۸:۴۴
قسمت ۳۰ ۰۱:۱۴:۵۰
قسمت ۳۱ ۰۱:۱۵:۲۲
قسمت ۳۲ ۰۱:۰۱:۰۰
قسمت ۳۳ ۵۸:۳۳
قسمت ۳۴ ۵۶:۲۸
قسمت ۳۵ ۵۳:۴۸
قسمت ۳۶ ۰۱:۰۰:۵۸
قسمت ۳۷ ۰۱:۰۱:۳۲

سوره حاقه

قسمت ۱ ۵۲:۵۹
قسمت ۲ ۵۵:۴۹
قسمت ۳ ۴۸:۵۸
قسمت ۴ ۴۷:۲۹

سوره جن

قسمت ۱ ۵۹:۲۵
قسمت ۲ ۵۹:۰۸
قسمت ۳ ۵۶:۵۵
قسمت ۴ ۰۱:۱۳:۲۱

سوره جمعه

قسمت ۱ ۴۹:۵۸
قسمت ۲ ۴۸:۴۸
قسمت ۳ ۵۲:۳۶
قسمت ۴ ۵۳:۵۷
قسمت ۵ ۵۹:۳۰

سوره جاسیه

قسمت ۱ ۵۲:۰۷
قسمت ۲ ۵۰:۲۷
قسمت ۳ ۵۴:۳۱
قسمت ۴ ۵۲:۱۱
قسمت ۵ ۵۳:۳۵
قسمت ۶ ۴۹:۳۴
قسمت ۷ ۵۳:۴۳
قسمت ۸ ۵۴:۳۰
قسمت ۹ ۵۳:۴۶
قسمت ۱۰ ۵۵:۲۶
قسمت ۱۱ ۰۱:۰۵:۱۰
قسمت ۱۲ ۵۵:۱۷
قسمت ۱۳ ۰۱:۰۰:۴۳

سوره توبه

قسمت ۱ ۵۶:۰۸
قسمت ۲ ۵۶:۰۱
قسمت ۳ ۵۸:۰۵
قسمت ۴ ۰۱:۰۰:۳۷
قسمت ۵ ۵۰:۴۷
قسمت ۶ ۵۷:۲۴
قسمت ۷ ۰۱:۰۱:۰۷
قسمت ۸ ۵۹:۰۷
قسمت ۹ ۰۱:۰۲:۵۲
قسمت ۱۰ ۵۳:۱۸
قسمت ۱۱ ۰۱:۰۲:۳۱
قسمت ۱۲ ۰۱:۰۱:۱۶
قسمت ۱۳ ۰۱:۰۲:۳۵
قسمت ۱۴ ۰۱:۰۲:۴۰
قسمت ۱۵ ۰۱:۰۱:۱۷
قسمت ۱۶ ۵۳:۰۱
قسمت ۱۷ ۰۱:۰۵:۳۷
قسمت ۱۸ ۰۱:۰۲:۲۴
قسمت ۱۹ ۰۱:۰۰:۱۱
قسمت ۲۰ ۰۱:۰۱:۵۲
قسمت ۲۱ ۵۷:۳۵
قسمت ۲۲ ۰۱:۰۰:۲۳
قسمت ۲۳ ۴۲:۴۶
قسمت ۲۴ ۰۱:۰۲:۰۵
قسمت ۲۵ ۵۷:۱۵
قسمت ۲۶ ۰۱:۰۱:۳۸
قسمت ۲۷ ۰۱:۰۱:۱۰
قسمت ۲۸ ۵۹:۵۰
قسمت ۲۹ ۰۱:۰۲:۱۷
قسمت ۳۰ ۰۱:۰۲:۰۳
قسمت ۳۱ ۵۸:۰۴
قسمت ۳۲ ۵۵:۰۹
قسمت ۳۳ ۵۹:۲۹
قسمت ۳۴ ۵۵:۵۳
قسمت ۳۵ ۰۱:۰۰:۵۷
قسمت ۳۶ ۰۱:۰۰:۴۴
قسمت ۳۷ ۰۱:۰۰:۰۵

سوره تکویر

قسمت ۱ ۵۶:۴۳
قسمت ۲ ۴۶:۱۹

سوره تغابن

قسمت ۱ ۴۵:۱۹
قسمت ۲ ۴۶:۱۷
قسمت ۳ ۴۶:۵۶
قسمت ۴ ۴۷:۴۱
قسمت ۵ ۴۴:۱۲
قسمت ۶ ۴۷:۵۵
قسمت ۷ ۳۸:۳۲
قسمت ۸ ۴۶:۰۵

سوره تحریم

قسمت ۱ ۵۹:۲۱
قسمت ۲ ۰۱:۰۰:۳۰
قسمت ۳ ۵۰:۲۳
قسمت ۴ ۵۴:۰۸

سوره انفطار

قسمت ۱ ۵۸:۴۷
قسمت ۲ ۰۱:۰۰:۰۲

سوره انفال

قسمت ۱ ۵۹:۳۳
قسمت ۲ ۵۳:۴۹
قسمت ۳ ۵۲:۱۷
قسمت ۴ ۵۳:۳۰
قسمت ۵ ۵۲:۰۷
قسمت ۶ ۵۴:۰۶
قسمت ۷ ۵۶:۵۲
قسمت ۸ ۵۹:۴۳
قسمت ۹ ۵۲:۱۶
قسمت ۱۰ ۵۰:۲۷
قسمت ۱۱ ۰۱:۰۲:۱۲
قسمت ۱۲ ۵۲:۲۵
قسمت ۱۳ ۵۴:۲۱
قسمت ۱۴ ۵۷:۵۳
قسمت ۱۵ ۵۵:۰۸
قسمت ۱۶ ۴۷:۲۷
قسمت ۱۷ ۴۹:۰۳
قسمت ۱۸ ۵۲:۱۹

سوره انعام

قسمت ۱ ۵۱:۴۴
قسمت ۲ ۵۳:۳۰
قسمت ۳ ۴۹:۴۸
قسمت ۴ ۵۰:۲۵
قسمت ۵ ۵۱:۱۶
قسمت ۶ ۴۸:۰۷
قسمت ۷ ۴۹:۰۵
قسمت ۸ ۵۲:۰۹
قسمت ۹ ۴۶:۰۸
قسمت ۱۰ ۳۶:۵۲
قسمت ۱۱ ۵۲:۲۸
قسمت ۱۲ ۵۱:۰۷
قسمت ۱۳ ۴۷:۰۴
قسمت ۱۴ ۵۶:۱۴
قسمت ۱۵ ۵۴:۱۹
قسمت ۱۶ ۴۹:۲۷
قسمت ۱۷ ۴۷:۵۲
قسمت ۱۸ ۵۶:۵۵
قسمت ۱۹ ۵۶:۱۲
قسمت ۲۰ ۵۳:۱۹
قسمت ۲۱ ۵۳:۲۳
قسمت ۲۲ ۵۵:۴۸
قسمت ۲۳ ۵۱:۵۴
قسمت ۲۴ ۳۷:۴۳
قسمت ۲۵ ۵۳:۵۹
قسمت ۲۶ ۵۸:۱۶
قسمت ۲۷ ۵۵:۰۱
قسمت ۲۸ ۵۵:۱۱
قسمت ۲۹ ۵۱:۲۶
قسمت ۳۰ ۵۵:۲۲
قسمت ۳۱ ۴۱:۰۵
قسمت ۳۲ ۵۶:۰۰
قسمت ۳۳ ۵۰:۲۰
قسمت ۳۴ ۴۹:۲۸
قسمت ۳۵ ۵۲:۴۶
قسمت ۳۶ ۴۹:۱۸
قسمت ۳۷ ۴۸:۳۹
قسمت ۳۸ ۳۵:۲۲
قسمت ۳۹ ۵۳:۳۸
قسمت ۴۰ ۵۱:۴۲
قسمت ۴۱ ۵۳:۱۳
قسمت ۴۲ ۴۹:۵۰
قسمت ۴۳ ۵۱:۳۱
قسمت ۴۴ ۴۸:۰۰
قسمت ۴۵ ۳۶:۰۹

سوره انسان

قسمت ۱ ۵۶:۵۰
قسمت ۲ ۰۱:۰۲:۴۴
قسمت ۳ ۵۰:۳۰
قسمت ۴ ۴۱:۴۳
قسمت ۵ ۴۹:۲۹

سوره انبیا

قسمت۱ ۵۷:۳۸
قسمت ۲ ۵۸:۵۱
قسمت ۳ ۵۲:۴۱
قسمت ۴ ۴۷:۰۰
قسمت ۵ ۵۶:۵۸
قسمت ۶ ۰۱:۰۱:۰۹
قسمت ۷ ۰۱:۰۰:۰۹
قسمت ۸ ۵۷:۵۹
قسمت ۹ ۰۱:۰۱:۰۲
قسمت ۱۰ ۰۱:۰۲:۰۱
قسمت ۱۱ ۵۴:۵۶
قسمت ۱۲ ۰۱:۰۰:۴۴
قسمت ۱۳ ۰۱:۰۰:۳۳
قسمت ۱۴ ۰۱:۰۲:۳۷
قسمت ۱۵ ۰۱:۰۰:۵۲
قسمت ۱۶ ۰۱:۰۰:۵۹
قسمت ۱۷ ۰۱:۰۰:۳۵
قسمت ۱۸ ۵۴:۴۳
قسمت ۱۹ ۵۴:۵۱
قسمت ۲۰ ۵۴:۱۸
قسمت ۲۱ ۰۱:۰۰:۴۶
قسمت ۲۲ ۵۷:۱۲
قسمت ۲۳ ۵۰:۱۴
قسمت ۲۴ ۵۵:۴۷
قسمت ۲۵ ۵۹:۰۴
قسمت ۲۶ ۳۹:۱۵
قسمت ۲۷ ۵۹:۴۷
قسمت ۲۸ ۰۱:۰۰:۳۵
قسمت ۲۹ ۵۶:۵۲
قسمت ۳۰ ۰۱:۰۰:۲۵
قسمت ۳۱ ۵۵:۴۶
قسمت ۳۲ ۵۹:۲۵

سوره اعلی

قسمت اول ۵۳:۱۰
قسمت دوم ۵۲:۳۳

سوره تعراف

قسمت ۱ ۵۱:۴۳
قسمت ۲ ۵۶:۳۱
قسمت ۳ ۵۸:۳۸
قسمت ۴ ۰۱:۰۲:۳۱
قسمت ۵ ۰۱:۰۰:۴۱
جلسه ۶ ۰۱:۰۱:۵۸
قسمت ۷ ۵۶:۵۶
قسمت ۸ ۰۱:۰۲:۰۸
قسمت ۹ ۰۱:۰۲:۳۷
قسمت ۱۰ ۰۱:۰۲:۲۲
قسمت ۱۱ ۵۳:۰۱
قسمت ۱۲ ۵۳:۰۰
قسمت ۱۳ ۵۶:۴۴
قسمت ۱۴ ۰۱:۰۲:۴۴
قسمت ۱۵ ۵۹:۲۶
قسمت ۱۶ ۰۱:۰۲:۲۷
قسمت ۱۷ ۰۱:۰۰:۲۹
قسمت ۱۸ ۵۷:۱۶
قسمت ۱۹ ۵۴:۵۰
قسمت ۲۰ ۵۶:۰۵
قسمت ۲۱ ۵۷:۴۱
قسمت ۲۲ ۵۹:۲۴
قسمت ۲۳ ۵۸:۰۴
قسمت ۲۴ ۰۱:۰۲:۴۳
قسمت ۲۵ ۰۱:۰۰:۳۶
قسمت ۲۶ ۰۱:۰۲:۰۰
قسمت ۲۷ ۵۷:۵۶
قسمت ۲۸ ۵۶:۱۸
قسمت ۲۹ ۵۸:۲۲
قسمت ۳۰ ۵۸:۰۳
قسمت ۳۱ ۵۵:۳۷
قسمت ۳۲ ۵۰:۲۶
قسمت ۳۳ ۵۸:۰۱
قسمت ۳۴ ۵۵:۵۳
قسمت ۳۵ ۵۳:۵۸
قسمت ۳۶ ۵۶:۵۷
قسمت ۳۷ ۵۵:۲۰
قسمت ۳۸ ۰۱:۰۱:۴۱
قسمت ۳۹ ۴۷:۱۰
قسمت ۴۰ ۰۱:۰۱:۳۷
قسمت ۴۱ ۰۱:۰۲:۱۶
قسمت ۴۲ ۰۱:۱۴:۰۹
قسمت ۴۳ ۰۱:۱۲:۵۲
قسمت ۴۴ ۵۶:۴۰
قسمت ۴۵ ۵۷:۲۱
قسمت ۴۶ ۵۴:۱۸
قسمت ۴۷ ۵۷:۲۳
قسمت ۴۸ ۰۱:۰۱:۰۵
قسمت ۴۹ ۵۵:۲۶
قسمت ۵۰ ۴۹:۳۶
قسمت ۵۱ ۴۶:۲۱
قسمت ۵۲ ۴۹:۱۱
قسمت ۵۳ ۴۶:۵۹
قسمت ۵۴ ۴۶:۵۳
قسمت ۵۵ ۳۷:۴۲
قسمت ۵۶ ۴۷:۱۱

سوره اسرا

قسمت ۱ ۴۹:۵۲
قسمت ۲ ۴۷:۲۰
قسمت ۳ ۵۲:۳۰
قسمت ۴ ۴۸:۴۹
قسمت ۵ ۴۶:۱۵
قسمت ۶ ۵۰:۴۳
قسمت ۷ ۵۲:۲۳
قسمت ۸ ۵۷:۱۴
قسمت ۹ ۵۳:۳۹
قسمت ۱۰ ۵۰:۱۴
قسمت ۱۱ ۴۹:۱۸
قسمت ۱۲ ۵۲:۰۴
قسمت ۱۳ ۵۱:۴۰
قسمت ۱۴ ۵۱:۴۵
قسمت ۱۵ ۵۱:۲۸
قسمت ۱۶ ۵۲:۱۱
قسمت ۱۷ ۵۰:۲۹
قسمت ۱۸ ۵۱:۳۲
قسمت ۱۹ ۴۹:۱۱
قسمت ۲۰ ۵۴:۳۳
قسمت ۲۱ ۵۲:۵۶
قسمت ۲۲ ۴۶:۳۳
قسمت ۲۳ ۵۲:۲۷
قسمت ۲۴ ۴۵:۳۰
قسمت ۲۵ ۴۸:۲۶
قسمت ۲۶ ۵۳:۱۱
قسمت ۲۷ ۵۱:۲۵
قسمت ۲۸ ۵۵:۱۴
قسمت ۲۹ ۵۵:۴۶
قسمت ۳۰ ۵۳:۵۱
قسمت ۳۱ ۵۶:۳۶
قسمت ۳۲ ۵۵:۱۸
قسمت ۳۳ ۵۶:۲۹

سوره احقاف

قسمت ۱ ۴۶:۳۴
قسمت ۲ ۴۵:۴۸
قسمت ۳ ۴۸:۳۴
قسمت ۴ ۴۴:۳۹
قسمت ۵ ۴۵:۰۶
قسمت ۶ ۵۹:۵۱
قسمت ۷ ۴۸:۰۱
قسمت ۸ ۴۷:۰۲
قسمت ۹ ۴۹:۲۶
قسمت ۱۰ ۴۹:۵۱
قسمت ۱۱ ۵۲:۵۶
قسمت ۱۲ ۵۳:۱۷

سوره احزاب

قسمت ۱ ۴۹:۴۶
قسمت ۲ ۵۳:۰۹
قسمت ۳ ۵۴:۲۶
قسمت ۴ ۵۱:۲۱
قسمت ۵ ۵۱:۵۱
قسمت ۶ ۴۳:۵۷
قسمت ۷ ۴۹:۳۴
قسمت ۸ ۵۷:۲۷
قسمت ۹ ۵۵:۳۳
قسمت ۱۰ ۵۲:۰۶
قسمت ۱۱ ۳۵:۴۰
قسمت ۱۲ ۴۷:۵۸
قسمت ۱۳ ۴۵:۳۷
قسمت ۱۴ ۴۸:۴۳
قسمت ۱۵ ۵۴:۵۶
قسمت ۱۶ ۵۱:۵۸
قسمت ۱۷ ۵۰:۲۰
قسمت ۱۸ ۵۲:۳۱
قسمت ۱۹ ۵۵:۴۵

سوره ابراهیم

قسمت ۱ ۴۷:۳۳
قسمت ۲ ۵۰:۳۶
قسمت ۳ ۴۸:۳۶
قسمت ۴ ۵۲:۴۲
قسمت ۵ ۴۹:۴۴
قسمت ۶ ۵۵:۳۵
قسمت ۷ ۵۳:۴۱
قسمت ۸ ۵۷:۰۳
قسمت ۹ ۵۳:۳۲
قسمت ۱۰ ۰۱:۰۰:۱۲
قسمت ۱۱ ۴۶:۴۴
قسمت ۱۲ ۵۰:۴۵

سوره مریم

تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۷ ۴۶:۱۰
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۶ ۵۲:۲۴
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۵ ۵۲:۵۴
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۴ ۴۹:۱۱
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۳ ۵۱:۰۷
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۲ ۴۹:۴۸
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۱ ۵۹:۴۷
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۰ ۵۸:۴۵
تفسیر سوره مریم _قسمت ۹ ۵۶:۰۷
قسمت ۱ ۵۱:۲۲
قسمت ۲ ۵۵:۴۸
قسمت ۳ ۴۸:۱۳
قسمت ۴ ۵۳:۳۹
قسمت ۵ ۵۲:۰۱
قسمت ۶ ۵۰:۲۹
قسمت ۷ ۵۳:۵۷
قسمت ۸ ۴۸:۵۶
تفسیر سوره ناس ۵۶:۲۶
تفسیر سوره فلق ۱:۰۶:۲۹
تفسیر سوره توحید ۱:۰۱:۱۴
تفسیر سوره مسد ۵۱:۰۹
تفسیر سوره نصر ۵۷:۲۶
تفسیر سوره زلزال ۵۶:۵۱
تفسیر سوره تکاثر ۵۶:۲۲
تفسیر سوره ماعون ۵۰:۳۷
تفسیر سوره مسد ۵۱:۰۹
تفسیر سوره کوثر ۵۸:۲۸
تفسیر سوره قریش ۱۴:۵۵
تفسیر سوره فیل ۳۴:۱۶
تفسیر سوره کافرون ۲۵:۰۵
تفسیر سوره قارعه ۵۴:۳۳
تفسیر سوره همزه ۴۹:۱۲
تفسیر سوره عصر ۴۸:۲۷
تفسیر سوره عادیات ۵۱:۲۲
تفسیر سوره یس _ بخش ۱ ۳۸:۰۳
تفسیر سوره یس _ بخش ۲ ۴۵:۲۹
تفسیر سوره یس _ بخش ۳ ۴۶:۱۸
تفسیر سوره یس _ بخش ۴ ۴۹:۰۸
تفسیر سوره یس _ بخش ۵ ۴۳:۳۶
تفسیر سوره یس _ بخش ۶ ۴۱:۳۵
تفسیر سوره یس _ بخش ۷ ۴۵:۳۲
تفسیر سوره یس _ بخش ۸ ۴۶:۵۹
تفسیر سوره یس _ بخش ۹ ۴۳:۳۶
تفسیر سوره یس _ بخش ۱۰ ۴۱:۲۴
تفسیر سوره یس _ بخش ۱۱ ۴۰:۳۱
تفسیر سوره یس _ بخش ۱۲ ۴۳:۱۷
تفسیر سوره یس _ بخش ۱۳ ۴۱:۴۱
تفسیر سوره یس _ بخش ۱۴ ۴۲:۵۷
تفسیر سوره یس _ بخش ۱۵ ۴۲:۱۷
تفسیر سوره نوح _ بخش ۱ ۴۱:۵۳
تفسیر سوره نوح _ بخش ۲ ۵۸:۳۵
تفسیر سوره نوح _ بخش ۳ ۵۸:۳۷
تفسیر سوره نوح _ بخش ۴ ۵۶:۰۹
تفسیر سوره نوح _ بخش ۵ ۵۵:۳۰
تفسیر سوره نازعات _ بخش ۱ ۵۴:۵۱
تفسیر سوره نازعات _ بخش ۲ ۵۲:۳۵
تفسیر سوره نازعات _ بخش ۳ ۵۴:۱۴
تفسیر سوره نجم _ بخش ۱ ۴۵:۰۱
تفسیر سوره نجم _ بخش ۲ ۴۸:۲۰
تفسیر سوره نجم _ بخش ۳ ۵۵:۲۵
تفسیر سوره نجم _ بخش ۴ ۵۵:۴۱
تفسیر سوره نجم _ بخش ۵ ۵۲:۴۲
تفسیر سوره نجم _ بخش ۶ ۵۷:۵۳
تفسیر سوره نجم _ بخش ۷ ۴۸:۲۹
تفسیر سوره نجم _ بخش ۸ ۵۰:۱۳
تفسیر سوره نجم _ بخش ۹ ۵۶:۵۲
تفسیر سوره نجم _ بخش ۱۰ ۵۱:۴۸
تفسیر سوره نجم _ بخش ۱۱ ۵۱:۴۴
تفسیر سوره نبآ _ بخش ۱ ۵۲:۰۳
تفسیر سوره نبآ _ بخش ۲ ۵۰:۵۷
تفسیر سوره نبآ _ بخش ۳ ۵۲:۱۶
تفسیر سوره نبآ _ بخش ۴ ۵۸:۴۸
تفسیر سوره مزمل _ بخش ۱ ۴۷:۵۰
تفسیر سوره مزمل _ بخش ۲ ۵۴:۰۶
تفسیر سوره مزمل _ بخش ۳ ۴۸:۳۰
تفسیر سوره مزمل _ بخش ۴ ۵۲:۲۸
تفسیر سوره ممتحنه _ بخش ۱ ۵۰:۰۰
تفسیر سوره ممتحنه _ بخش ۲ ۴۵:۵۸
تفسیر سوره ممتحنه _ بخش ۳ ۵۴:۳۰
تفسیر سوره ممتحنه _ بخش ۴ ۵۹:۴۳
تفسیر سوره ملک _ بخش ۱ ۵۹:۱۹
تفسیر سوره ملک _ بخش ۲ ۵۶:۵۸
تفسیر سوره ملک _ بخش ۳ ۵۴:۲۱
تفسیر سوره ملک _ بخش ۴ ۵۳:۵۱
تفسیر سوره ملک _ بخش ۵ ۵۵:۲۹
تفسیر سوره ملک _ بخش ۶ ۵۲:۱۰
تفسیر سوره معارج _ بخش ۱ ۴۵:۱۷
تفسیر سوره معارج _ بخش ۲ ۴۳:۳۹
تفسیر سوره معارج _ بخش ۳ ۵۳:۱۴
تفسیر سوره معارج _ بخش ۴ ۴۹:۴۵
تفسیر سوره معارج _ بخش ۵ ۵۳:۲۲
تفسیر سوره نمل _ بخش ۱ ۵۰:۵۵
تفسیر سوره نمل _ بخش ۲ ۵۱:۳۸
تفسیر سوره نمل _ بخش ۳ ۵۲:۱۰
تفسیر سوره نمل _ بخش ۴ ۴۹:۵۲
تفسیر سوره نمل _ بخش ۵ ۵۵:۱۵
تفسیر سوره نمل _ بخش ۶ ۵۳:۴۶
تفسیر سوره نمل _ بخش ۷ ۵۲:۲۹
تفسیر سوره نمل _ بخش ۸ ۵۶:۲۷
تفسیر سوره نمل _ بخش ۹ ۵۰:۲۰
تفسیر سوره نمل _ بخش ۱۰ ۵۴:۳۴
تفسیر سوره نمل _ بخش ۱۱ ۵۲:۳۸
تفسیر سوره نمل _ بخش ۱۲ ۴۹:۲۷
تفسیر سوره نمل _ بخش ۱۳ ۵۶:۴۴
تفسیر سوره نمل _ بخش ۱۴ ۵۳:۰۶
تفسیر سوره نمل _ بخش ۱۵ ۵۶:۱۰
تفسیر سوره نمل _ بخش ۱۶ ۵۸:۴۲
تفسیر سوره نمل _ بخش ۱۷ ۱:۰۲:۲۰
تفسیر سوره نمل _ بخش ۱۸ ۴۶:۴۷
تفسیر سوره نمل _ بخش ۱۹ ۴۹:۵۲
تفسیر سوره نمل _ بخش ۲۰ ۳۱:۲۴
تفسیر سوره نمل _ بخش ۲۱ ۴۷:۲۷
تفسیر سوره نمل _ بخش ۲۲ ۵۴:۱۸
تفسیر سوره نمل _ بخش ۲۳ ۵۷:۴۷
تفسیر سوره واقعه-جلسه دوازدهم ۵۵:۵۰
تفسیر سوره واقعه-جلسه یازدهم ۵۳:۰۴
تفسیر سوره واقعه-جلسه اول ۵۶:۲۵
تفسیر سوره واقعه-جلسه دوم ۵۸:۱۲
تفسیر سوره واقعه-جلسه سوم ۵۷:۴۲
تفسیر سوره واقعه-جلسه چهارم ۰۱:۰۰:۴۶
تفسیر سوره واقعه-جلسه پنجم ۵۸:۵۰
تفسیر سوره واقعه-جلسه ششم ۰۱:۰۲:۱۵
تفسیر سوره واقعه-جلسه ششم ۰۱:۰۲:۱۵
تفسیر سوره واقعه-جلسه هفتم ۰۱:۰۲:۴۷
تفسیر سوره واقعه-جلسه هشتم ۰۱:۰۵:۳۸
تفسیر سوره واقعه-جلسه نهم ۰۱:۱۱:۲۹
تفسیر سوره واقعه-جلسه دهم ۰۱:۱۰:۲۲
حج در قرآن (سوره آل عمران) ۵۲:۵۷
حج در قرآن (سوره ابراهیم آیات ۳۵ تا ۳۷) ۵۱:۰۱
حج در قرآن (سوره بقره آیه ۱۲۵) ۴۹:۵۳
حج در قرآن (سوره بقره آیات ۱۲۵ تا ۱۲۸) ۴۵:۲۳
حج در قرآن(سوره بلد) ۵۹:۰۶
حج در قرآن (سوره نمل آینه ۹۱) ۱۶:۵۶
حج در قرآن (سوره فیل) ۳۲:۰۴
حج در قرآن (سوره قصص آیه ۵۷) ۵۰:۴۹
حج در قرآن (سوره توبه آیه ۲) ۲۶:۳۰
حج در قرآن (سوره بقره آیه ۸۸) ۳۶:۲۲
حج در قرآن (سوره بقره آیات ۱۴۷ تا ۱۵۰) ۴۸:۱۴
حج در قرآن (سوره توبه آیه ۱۹) ۲۶:۱۹
حج در قرآن (سوره توبه آیه ۸) ۲۰:۳۹
حج در قرآن (سوره حج آیه ۱۰) ۴۳:۴۴
حج در قرآن (جلسه ۱۵) ۵۶:۰۶
حج در قرآن (۱۶) ۵۶:۱۰
حج در قرآن (۱۷) ۵۰:۴۴
حج در قرآن (۱۸) ۴۵:۱
حج در قرآن (۱۹) ۴۴:۲۴
حج در قرآن (۲۰) ۴۰:۵۳
حج در قرآن (۲۱) ۴۹:۰۱
حج در قرآن (۲۲) ۵۳:۱۷
حج در قرآن (۲۳) ۵۷:۰۶
حج در قرآن (۲۴) ۵۸:۱۱
حج در قرآن (۲۵) ۵۱:۱۲
حج در قرآن (۲۶) ۱:۰۱:۱۸
حج در قرآن (۲۷) ۵۵:۲۵
حج در قرآن (۲۸) ۵۳:۴۶
حج در قرآن (۲۹) ۵۶:۱۵
تفسیر سوره عصر ۴۸:۲۷

سوره یونس

تفسیر سوره یونس _ بخش ۳۳ ۵۶:۱۳
تفسیر سوره یونس _ بخش ۳۲ ۴۸:۳۳
تفسیر سوره یونس _ بخش ۳۱ ۵۵:۴۸
تفسیر سوره یونس _ بخش ۳۰ ۴۹:۲۴
تفسیر سوره یونس _ بخش ۲۹ ۴۸:۳۴
تفسیر سوره یونس _ بخش ۲۸ ۳۱:۵۴
تفسیر سوره یونس _ بخش ۲۷ ۵۱:۵۷
تفسیر سوره یونس _ بخش ۲۶ ۵۸:۴۸
تفسیر سوره یونس _ بخش ۲۵ ۳۷:۳۸
تفسیر سوره یونس _ بخش ۲۴ ۴۸:۴۹
آیات ۱ و ۲ ۵۰:۲۶
آیات ۲ تا ۴ ۱:۰۰:۰۲
آیات ۵ و ۶ ۵۴:۴۲
آیات ۷ تا ۹ ۵۳:۲۴
آیه ۱۰ ۵۲:۵۵
آیات ۱۱ و ۱۲ ۳۹:۳۷
آیات ۱۳ تا ۱۷ ۵۳:۱۶
آیات ۱۸ و ۱۹ ۴۰:۲۳
آیات ۱۹ تا ۲۱ ۵۲:۳۸
آیات ۲۲ و ۲۳ ۵۲:۴۶
آیات ۲۴ و ۲۵ ۵۶:۰۹
آیات ۲۵ تا ۳۰ ۵۲:۱۶
آیات ۳۰ و ۳۱ ۳۹:۵۶
آیات ۳۱ تا ۳۶ ۴۸:۲۹
آیات ۳۷ تا ۳۹ ۳۹:۵۹
آیات ۳۸ تا ۴۵ ۵۰:۰۶
آیات ۴۶ تا ۴۹ ۵۳:۵۳
آیات ۴۹ تا ۵۴ ۵۸:۰۴
آیات ۵۵ تا ۵۷ ۵۵:۱۱
آیات۵۸ تا ۶۰ ۴۶:۴۹
آیات ۶۱ و ۶۲ ۵۳:۰۸
آیات ۶۲ و ۶۳ ۳۶:۱۴
آیات ۶۳ تا ۶۷ ۱۰:۵۱
حب در قرآن کریم (۱) ۴۷:۴۴
حب در قرآن کریم (۲) ۴۹:۱۲
حب در قرآن کریم (۳) ۵۹:۲۹
حب در قرآن کریم (۴) ۱:۲۳:۰۳
زن در قرآن (جلسه اول) ۵۴:۱۸
زن در قرآن (جلسه دوم) ۵۸:۱۴
زن در قرآن (جلسه سوم) ۵۹:۴۸
زن در قرآن (جلسه چهارم) ۱:۰۴:۴۴
زن در قرآن (جلسه پنجم) ۱:۰۷:۴۳
زن در قرآن (جلسه ششم) ۱:۱۰:۴۶
تفسیر آیت الکرسی (جلسه اول) ۴۶:۲۸
تفسیر آیت الکرسی (جلسه دوم) ۵۰:۱۸
تفسیر آیت الکرسی (جلسه سوم) ۴۸:۲۰
تفسیر آیت الکرسی (جلسه چهارم) ۴۶:۴۳
تفسیر آیت الکرسی (جلسه پنجم) ۵۳:۲۷
راههای موفقیت در قرآن (جلسه اول) ۱:۱۳:۳۹
راههای موفقیت در قرآن (جلسه دوم) ۱:۰۳:۲۸
راههای موفقیت در قرآن (جلسه سوم) ۲۹:۳۴
راههای موفقیت در قرآن (جلسه چهارم) ۱:۰۲:۴۴
شرح خطبه متقین (جلسه اول) ۵۱:۲۸
شرح خطبه متقین (جلسه دوم) ۵۴:۲۶
شرح خطبه متقین (جلسه سوم) ۵۱:۲۸
شرح خطبه متقین (جلسه چهارم) ۵۰:۰۹
شرح خطبه متقین (جلسه پنجم) ۵۲:۲۴
شرح خطبه متقین (جلسه ششم) ۴۸:۰۶
شرح خطبه متقین (جلسه هفتم) ۵۲:۵۰
شرح خطبه متقین (جلسه هشتم) ۱:۰۲:۴۳
شرح خطبه ۱۸۳ (جلسه اول) ۴۸:۵۵
شرح خطبه ۱۸۳ (جلسه دوم) ۴۹:۴۵
شرح خطبه ۱۸۳ (جلسه سوم) ۵۳:۰۳
شرح خطبه ۱۸۳ (جلسه چهارم) ۵۵:۰۸
شرح خطبه ۱۸۳ (جلسه پنجم) ۵۳:۳۲
شرح خطبه ۱۸۳ (جلسه ششم) ۴۹:۰۳
شرح خطبه ۱۸۳ (جلسه هفتم) ۴۲:۱۶
شرح خطبه ۱۸۳ (جلسه هشتم) ۵۳:۱۲
شرح خطبه ۱۸۳ (جلسه نهم) ۵۴:۴۲
شرح خطبه ۱۸۳ (جلسه دهم) ۵۱:۲۷
شرح خطبه ۱۸۳ (جلسه یازدهم) ۵۵:۱۸
شرح خطبه ۱۸۳ (جلسه دوازدهم) ۴۷:۲۴
شرح خطبه ۲۸ نهج البلاغه (جلسه اول) ۴۳:۰۶
شرح خطبه ۲۸ نهج البلاغه (جلسه دوم) ۴۳:۰۶
شرح خطبه ۲۸ نهج البلاغه (جلسه سوم) ۴۶:۱۰
شرح خطبه ۲۸ نهج البلاغه (جلسه چهارم) ۵۸:۱۹
شرح خطبه ۲۸ نهج البلاغه (جلسه پنجم) ۵۶:۲۲
شرح خطبه ۳۲ نهج البلاغه (جلسه اول) ۴۲:۲۴
شرح خطبه ۳۲ نهج البلاغه (جلسه دوم) ۴۷:۰۹
شرح خطبه ۳۲ نهج البلاغه (جلسه سوم) ۵۲:۴۹
شرح خطبه ۱۷۶ نهج البلاغه (جلسه اول) ۴۲:۴۴
شرح خطبه ۱۷۶ نهج البلاغه (جلسه دوم) ۴۹:۲۶
شرح خطبه ۱۷۶ نهج البلاغه (جلسه سوم) ۵۶:۱۰
شرح خطبه ۱۷۶ نهج البلاغه (جلسه چهارم) ۴۹:۱۸
شرح خطبه ۱۷۶ نهج البلاغه (جلسه پنجم) ۴۵:۳۲
شرح خطبه ۱۷۶ نهج البلاغه (جلسه ششم) ۴۶:۲۵
شرح خطبه ۱۷۶ نهج البلاغه (جلسه هفتم) ۵۲:۳۸
شرح خطبه ۱۷۶ نهج البلاغه (جلسه هشتم) ۴۰:۲۴
شرح خطبه ۱۷۶ نهج البلاغه (جلسه نهم) ۴۸:۱۰
شرح خطبه ۱۷۶ نهج البلاغه (جلسه دهم) ۴۷:۲۳
شرح خطبه ۸۶ نهج البلاغه (جلسه اول) ۴۷:۳۸
شرح خطبه ۸۶ نهج البلاغه (جلسه دوم) ۴۶:۵۸
شرح خطبه ۸۶ نهج البلاغه (جلسه سوم) ۴۶:۴۶
شرح خطبه ۸۶ نهج البلاغه (جلسه چهارم) ۴۲:۴۴
شرح خطبه ۸۶ نهج البلاغه (جلسه پنجم) ۴۳:۰۸
شرح خطبه ۸۶ نهج البلاغه (جلسه ششم) ۴۲:۲۶
شرح خطبه ۸۶ نهج البلاغه (جلسه هفتم) ۴۲:۲۶
شرح خطبه ۸۶ نهج البلاغه (جلسه هشتم) ۴۷:۰۰
شرح خطبه ۸۶ نهج البلاغه (جلسه نهم) ۴۲:۲۰
شرح خطبه ۲۸۹ نهج البلاغه (جلسه اول) ۴۵:۳۲
شرح خطبه ۲۸۹ نهج البلاغه (جلسه دوم) ۴۶:۰۱
شرح خطبه ۲۸۹ نهج البلاغه (جلسه سوم) ۴۴:۱۹
شرح خطبه ۲۸۹ نهج البلاغه (جلسه چهارم) ۴۹:۳۸
شرح نامه ۶۹ نهج البلاغه (جلسه اول) ۱:۰۰:۵۲
شرح نامه ۶۹ نهج البلاغه (جلسه دوم) ۵۱:۴۶
شرح نامه ۶۹ نهج البلاغه (جلسه سوم) ۵۵:۱۰
شرح نامه ۶۹ نهج البلاغه (جلسه چهارم) ۵۲:۴۶
شرح نامه ۶۹ نهج البلاغه (جلسه پنجم) ۵۳:۵۲
شرح نامه ۶۹ نهج البلاغه (جلسه ششم) ۴۱:۰۹
شرح نامه ۶۹ نهج البلاغه (جلسه هفتم) ۳۶:۰۸
شرح نامه ۶۹ نهج البلاغه (جلسه هشتم) ۳۴:۵۱
شرح نامه ۶۹ نهج البلاغه (جلسه نهم) ۳۵:۴۷
شرح نامه ۶۹ نهج البلاغه (جلسه دهم) ۳۴:۳۴
شرح نامه ۶۹ نهج البلاغه (جلسه یازدهم) ۴۶:۴۳
شرح نامه ۶۹ نهج البلاغه (جلسه دوازدهم) ۵۲:۱۸
شرح نامه ۶۹ نهج البلاغه (جلسه سیزدهم) ۵۳:۲۳
شرح نامه ۶۹ نهج البلاغه (جلسه چهاردهم) ۵۵:۵۹
شرح نامه ۲۷ نهج البلاغه (جلسه اول) ۴۵:۵۳
شرح نامه ۲۷ نهج البلاغه (جلسه دوم) ۴۶:۳۶
شرح نامه ۲۷ نهج البلاغه (جلسه سوم) ۴۷:۳۲
شرح نامه ۲۷ نهج البلاغه (جلسه چهارم) ۴۶:۲۳
شرح نامه ۲۷ نهج البلاغه (جلسه پنجم) ۴۹:۲۳
شرح نامه ۲۷ نهج البلاغه (جلسه ششم) ۴۰:۵۳
شرح نامه ۲۷ نهج البلاغه (جلسه هفتم) ۴۳:۵۵
شرح نامه ۲۷ نهج البلاغه (جلسه هشتم) ۴۱:۲۵
شرح نامه ۲۷ نهج البلاغه (جلسه نهم) ۴۱:۳۱
شرح نامه ۲۷ نهج البلاغه (جلسه دهم) ۴۵:۴۹
شرح نامه ۴۵ نهج البلاغه (جلسه اول) ۵۳:۲۳
شرح نامه ۴۵ نهج البلاغه (جلسه دوم) ۴۷:۵۹
شرح نامه ۴۵ نهج البلاغه (جلسه سوم) ۵۴:۴۹
شرح نامه ۴۵ نهج البلاغه (جلسه چهارم) ۵۱:۰۶
شرح نامه ۴۵ نهج البلاغه (جلسه پنجم) ۴۷:۳۷
شرح نامه ۴۵ نهج البلاغه (جلسه ششم) ۵۱:۵۳
شرح نامه ۴۵ نهج البلاغه (جلسه هفتم) ۵۱:۵۷
شرح نامه ۴۵ نهج البلاغه (جلسه هشتم) ۵۱:۴۱
شرح نامه ۴۵ نهج البلاغه (جلسه نهم) ۵۲:۴۴
شرح نامه ۴۵ نهج البلاغه (جلسه دهم) ۵۲:۳۷
شرح نامه ۴۵ نهج البلاغه (جلسه یازدهم) ۵۲:۰۱
شرح نامه ۴۵ نهج البلاغه (جلسه دوازدهم) ۳۰:۵۳
شرح نامه ۴۵ نهج البلاغه (جلسه سیزدهم) ۵۱:۱۶
شرح نامه ۴۵ نهج البلاغه (جلسه چهاردهم) ۵۳:۰۹
سیمای برادری در نهج البلاغه (جلسه اول) ۵۲:۳۸
سیمای برادری در نهج البلاغه (جلسه دوم) ۵۳:۰۹
سیمای برادری در نهج البلاغه (جلسه سوم) ۵۳:۰۲
سیمای برادری در نهج البلاغه (جلسه چهارم) ۴۹:۰۵
سیمای برادری در نهج البلاغه (جلسه پنجم) ۵۱:۳۶
سیمای برادری در نهج البلاغه (جلسه ششم) ۵۶:۲۱

سوره رعد

قسمت ۱۷ ۱:۰۲:۲۱
قسمت ۱ ۰۱:۰۱:۴۸
قسمت ۲ ۰۱:۰۱:۴۹
قسمت ۳ ۰۱:۰۲:۲۶
قسمت ۴ ۰۱:۰۲:۲۶
قسمت ۵ ۵۸:۰۹
قسمت ۶ ۰۱:۰۲:۲۶
قسمت ۷ ۰۱:۰۲:۱۲
قسمت ۸ ۰۱:۰۰:۳۴
قسمت ۹ ۰۱:۰۱:۳۱
قسمت ۱۰ ۵۹:۱۷
قسمت ۱۱ ۰۱:۰۲:۳۹
قسمت ۱۲ ۰۱:۰۲:۳۲
قسمت ۱۳ ۵۸:۵۰
قسمت ۱۴ ۵۹:۳۸
قسمت ۱۵ ۰۱:۰۱:۴۸
قسمت ۱۶ ۰۱:۰۱:۲۱
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه اول) ۵۱:۴۰
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه دوم) ۴۳:۱۷
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه سوم ) ۵۱:۳۸
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه چهارم) ۵۳:۴۵
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه پنجم) ۴۹:۰۱
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه ششم) ۴۵:۴۳
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه هفتم) ۴۷:۳۴
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه هشتم) ۵۴:۳۲
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه نهم) ۴۶:۵۷
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه دهم) ۴۶:۳۳
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه یازدهم) ۳۹:۴۹
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه دوازدهم) ۴۸:۱۰
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه سیزدهم) ۴۵:۵۲
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه چهاردهم) ۴۸:۳۴
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه پانزدهم) ۴۸:۴۰
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه شانزدهم) ۴۶:۳۶
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه هفدهم) ۴۳:۳۹
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه هجدهم) ۴۷:۰۳
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه نوزدهم) ۴۱:۰۹
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه بیستم) ۴۵:۵۲
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه بیست و یکم) ۴۶:۵۱
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه بیست و دوم) ۳۵:۰۹
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه بیست و سوم) ۳۷:۴۱
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه بیست و چهارم) ۳۹:۴۰
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه بیست و پنجم) ۵۵:۵۲
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه بیست و ششم) ۴۷:۵۴
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه بیست و هفتم) ۵۴:۲۲
شرح خطبه قاصعه ۱۹۲ نهج البلاغه (جلسه بیست و هشتم) ۳۸:۱۰
شرح خطبه ۸۷ نهج البلاغه (جلسه اول) ۱:۰۲:۱۳
شرح خطبه ۸۷ نهج البلاغه (جلسه دوم) ۱:۰۲:۱۳
شرح خطبه ۸۷ نهج البلاغه (جلسه سوم) ۱:۰۰:۵۴
شرح خطبه ۸۷ نهج البلاغه (جلسه چهارم) ۵۸:۲۵
شرح خطبه ۸۷ نهج البلاغه (جلسه پنجم) ۵۹:۵۲
شرح خطبه ۸۷ نهج البلاغه (جلسه ششم) ۵۴:۴۵
شرح خطبه ۸۷ نهج البلاغه (جلسه هفتم) ۵۵:۳۲

مطالب مرتبط

81894 بازدید ۹۶ نظر »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. mohammad says:

  سلام…ممنون طرح …سایتتونم زیبا شده است

  [پاسخ]

 2. seyyed mohammad says:

  سلام خیلی خیلی ممنونم از این سایت خوب

  [پاسخ]

 3. seyyed says:

  سلام سوره مرسلات در واقع سوره حمدبود…با تشکر فراوان.

  [پاسخ]

 4. مهرداد says:

  سلام ممنون از سایتتون {عالی بود}میشه از اثار تفاسیر کل قران ایت اله بهجت بزارید

  [پاسخ]

 5. mahdi says:

  سلام خیلی ممنون از زحماتتون اجرتون با خدا

  [پاسخ]

 6. ali says:

  سلام علیکم
  دستتون درد نکنه- واقعا خسته نباشید از زحماتتون
  ———————
  اللهم صل علیمحمد وال محمد و عجل فرجهم

  [پاسخ]

 7. داود says:

  عرض سلام دارم خدمت تمامی کارمندان این شبکه علم و معرفت بنده خواستم یاد آورشوم که تفسیرسوره بقره آقای داکتر محمد علی انصاری این دانشمند فاضل از آیه ۲۲۸به بعد نیست چی خوب بود که تفسیر این سوره شریفه مکمل می بود به امید مفقیت هات هر چه بیشتر تان

  [پاسخ]

 8. سیدمصطفی says:

  با سلام
  واقعا تشکر از سایت بسیار بسیار مفیدت دوست عزیز
  واقعا از خدا بهترین ها رو برات میخوام.
  واقعا خیلی دنبال سخنرانیه دو نفر بودم یکی همین انصاری ودکتر بلخاری
  و صوت بهشتیه قسمت درباره ما.
  کاش میشد یه قسمت فروشگاه برای محصولات می گذاشتی.
  هم کمک مالی باشه هم برا یکی مثل من که ارزششو برام داره.
  قسمت خصوصی برای گروه مدیرت سایت:
  هر همکاری خواستی در حد توان در خدمتم
  ۰۹۱۷۸۴۵۰۰۴۵

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۲۰:۳۶:

  سلام خیلی ممنون
  والا اصلا توانایی اداره فروشگاه رو ندارم خیلی کار سختیه
  کمک مالی الحمدلله خوب رسیده دستت درد نکنه فقط همین فایلای سایت رو دانلود کنی استفاده کنی خودش عالیه

  [پاسخ]

  سید مصطفی پاسخ در تاريخ شهریور ۳۰ام, ۱۳۹۵ ۰۶:۲۱:

  سلام
  تازه اومدم برا غدیر فایل بگیرم
  واقعا یه خاطره ای شد وقتی نوشته خودم رو دیدم
  یه خدا قوت سحری بازم توی صبح غدیر برای شما

  [پاسخ]

 9. مهدی تهرانی says:

  سلام خدا قوت بسیار سپاسگذارم
  این امکان وجود داره که کلیه سخنرانیهای ایشون رو یه لینک مستقیم بدید دانلود کنم؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۲۰:۴۱:

  سلام
  نه والا نمیشه سایت راسخون همینجوری گذاشته
  ولی اگه یه کمی کار با آی دی ام رو بلد باشی میشه در عرض چند ثانیه همشو گذاشت تو لیست دانلود بعد بزاری خودکار یکی یکی دانلود بشه

  [پاسخ]

 10. غريبه says:

  سلام سایت بسیار عالی و کاملی دارید. ولی یک سوال داشتم. اونم اینکه آیا آقایونی که سخنرانیها و مداحی هاشون و میگذارید راضی هستن؟ اصلا اجازه گرفتید ازشون؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مهر ۱۱ام, ۱۳۹۲ ۰۱:۴۶:

  سلام
  مداحان که اکثرا سایت رسمی دارن خودشون مداحی ها رو میزارن تو اینترنت
  سخنرانان هم معمولا برای این سخنرانی میکنن که افراد زیادی از حرفاشون استفاده کنن من که دلیلی نمیبینم که ناراضی باشن ولی اجازه نه نگرفتم

  [پاسخ]

 11. منیره منزوی says:

  آیا می شود فایل ها رو طوری دانلود کرد و تو کامپیوتر ذخیره کرد که هر بار که فایل رو میخوایم وارد سایت نشیم و دوباره دانلود نکنیم یعنی به صورت آن لاین فقط میشه از فایل ها استفاده کرد؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مهر ۱۵ام, ۱۳۹۲ ۱۴:۲۷:

  سلام بله میشه فقط کافیه روی آیکون آبی رنگ کنار هر سخنرانی کلیک کنی منتظر بمونی دانلود بشه بعد بری اونجایی که ذخیره شده راحت گوش بدی

  [پاسخ]

 12. صدیقه says:

  سلام.
  تمام مباحث عالی هستند. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون.

  [پاسخ]

 13. vahid says:

  سلام .خیلی مفید بود یگ دوره کامل خریدم حلال وحرام یه مورد شخضیه هرکه دوست داره غذای سالم بخوره یا الوده. . . .

  [پاسخ]

 14. fazrzaneh says:

  vgn dastetun dard nakone…khoda ajretun bede..in harfa zendegie mano nejat dade..

  [پاسخ]

 15. باسلام . ازبرنامه آقای دکترانصاری استفادۀ خوبی میکنم وازبرنامه ریزی شماخیلی متشکرم
  درتفسیرسورۀ مرسلات تکرارتفسیرسورۀ مبارکه الحمدمیباشد.دومدرتفسیرسورۀ مبارکه الواقعه قسمت یازده ودوازده رانمیشوداستفاده کرد
  سوم سورۀ مبارکه العبس تفسیرآن دوبارتکرارشده است .
  لطفا اصلاح شده آنهارااطلاع دهید
  باتشکرفراوان سیدجوادطباطبائی

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۱۴ام, ۱۳۹۲ ۰۳:۲۹:

  سلام والا اینا رو سایت راسخون گذاشته اگه میشه به خودشون بگو شاید درستش کنن

  [پاسخ]

 16. حسین says:

  من تفسیر صوتی حجت السلام قرائتی رو میخاستم که در سال ۹۰منتشر شده هرچی گشتم پیدا نکردم اگه میشه کمکم کنید مرسی

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۱۴ام, ۱۳۹۲ ۲۳:۳۷:

  سلام منم پیدا نکردم شاید فقط برای فروش هست

  [پاسخ]

 17. فاضل says:

  سلام فایلا مشکل داره دانلود نمیشه اگه میشه مشکلو برطرف کنین
  یاعلی

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۲۳ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۵۹:

  سلام موقتا از کار افتاده ولی اگه خدا بخاد همین روزا درست میشن

  [پاسخ]

  فاضل پاسخ در تاريخ دی ۲۳ام, ۱۳۹۲ ۱۵:۱۵:

  خدا قوت دمتون گرم

  [پاسخ]

 18. علی says:

  با تشکر فراوان واقعا عالی هست اجر این کار ها رو فقط خدا میتونه بده مخصوصا تفسیر قرآن خیلی کار خوب و با ارزش بود ان شاالله همه بتونند از این گنجینه با عضمت سهمی ببرند.فقط کاش میشدتفسیر هر سوره با یک فایل دانلود بشه.متشکرم علی بهرامی از شهرکرد

  [پاسخ]

 19. حمید says:

  سلام واقعا زبانم قاصر از بیان نهایت تشکر از شما و دکتر انصاری، باشد روزی شما از کوثر.
  تنها سوالم این است که نمی توان کل سوره های قرآن را به طور کامل در سایت قرار دهید.

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۲ ۰۳:۲۹:

  سلام
  تلاوت یا تفسیر؟

  [پاسخ]

  حمید پاسخ در تاريخ اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۲ ۰۶:۵۵:

  سلام از تفاسیر دکتر انصاری بسیار بهره بردم و به دنبال تعدادی از سوره های هستم که در سایت نیست.

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۲ ۱۳:۰۵:

  سلام چه سوره هایی

  [پاسخ]

 20. حسن says:

  بسیارممنون و متشکر از شما دوست و برادر عزیز انشاالله که خداوند شما را حفظ کند و بشما توفیق عطا فرماید . کار شما پیامبر گونه است که در برابر کار ارزشمندتان هیچگونه مزدی طلب نمی کنید و قطعا مزد چنین کار با ارزشی را که در گمنامی انجام میدهید خداوند به بهترین شکل بشما عطا میکند . پیشانی شما را می بوسم .

  [پاسخ]

 21. الهام says:

  سلام
  ممنون از سایت خیلی خیلی مفیدتون

  [پاسخ]

 22. محمود آقایی says:

  سلام علیکم.
  دوست عزیز ضمن تشکر از زحمات حضرتعالی، سوال میکنم آیا از جناب استاد انصاری و مرکز پخش ایشان (هدایت نور) اجازه دارید که آثار ایشان را برای دانلود رایگان بگذارید؟ زیرا تا جایی که بنده اطلاع دارم ایشان اجازه کپی رایت نداده اند.
  مراقب باشید کار خیرتان نتیجه معکوس ندهد.

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۱ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۴۹:

  سلام اینا رو از سایت راسخون کپی کردم که حتما ازشون اجازه گرفتن چون اونا تا حالا ندیدم کار غیر قانونی کنن

  [پاسخ]

 23. نعمتی says:

  از زحمات شما عزیزان بسیار سپاسگزاری می کنم تنها خداوند متعال است که قادر است اجر زحمات شما عزیزان را بدهد از خداوند متعال برای شما ارزوی سعادت و سر بلندی در دو جهان را دارم

  [پاسخ]

 24. حمید says:

  سلام تفسیر های بعضی سوره ها موجود نمی باشد جهت تهاه آن می بایست چه کار کنیم؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۴۰:

  سلام برای دانلود جایی گیر نمیاد ولی برای فروش هست

  [پاسخ]

  یاسمین پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۵۴:

  چطور میشه خرید؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۱۵:۲۳:

  سلام
  http://hedayatnoor.com/Store

  [پاسخ]

 25. سلام چرا و چرا قران و رسول الله امامت ولایت وحاکمیت حضرت علی ع را صریحا اعلام نکردند تا سنی شیعه ؟ پیش نیاید ؟ چرا
  چرا این حق صراحتا داده نشده ؟ ؟
  ۲. شیعه و استفاده این کلام از کی ؟ چطور؟ بمیان آمد
  لطفا جواب بدید یا کتاب و جزئی از سخنانتون که اشاره دارد بفرمائید تا بخوانم

  [پاسخ]