در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://cheshmetelavat.ir/wp-content/uploads/2015/12/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF-520x245.jpg

 

صالح اطهری فرد-تلاوت تحدیر سوره مبارکه یس ۰۹:۳۳
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق در محضر رهبر معظم انقلاب ۱۴:۵۶
صالح اطهری فرد – سوره ق آیات ۳۱ تا ۴۵- صوتی ۰۰:۱۴:۵۱
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق در محضر رهبر معظم انقلاب ۱۴:۵۶
صالح اطهری فرد – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیات ۱-۱۹ و علق (تصویری) ۲۱:۴۷
صالح اطهری فرد – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیات ۱-۱۹ و علق (صوتی) ۲۱:۴۷
صالح اطهری فرد – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انفطار و قدر ۱۵:۰۱
صالح اطهری فرد – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر آیات ۸-۱۸ و قیامت ۲۶:۰۷
صالح اطهری فرد – تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجر ۰۲:۴۵
صالح اطهری فرد – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حدید آیات ۱-۱۴ و بلد آیات ۱-۱۸ ۲۷:۰۰
صالح اطهری فرد – تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسرا ۱۰:۳۶
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حج آیات ۷۵-آخر و مؤمنون ۱۵:۱۷
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شعراء آیات ۵۲-۶۸ ، فجر و اخلاص ۲۱:۵۹
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه عنکبوت آیات ۵۶-۶۹ ۱۹:۳۲
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اعراف آیات ۱۹۶-۲۰۶ و انفال آیات ۱-۴ ۲۰:۰۰
صالح اطهری فرد-تلاوت تحدیر سوره مبارکه یس ۰۹:۳۳
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجر آیات ۱۶-۳۱ ۱۰:۴۴
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و طارق ۲۰:۲۳
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره حشر ۱۸:۲۸
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره آل عمران آیات ۱۸۱-۱۸۷ ۱۵:۰۱
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قصص آیات ۸۳-۸۸ و عنکبوت آیات ۱-۹ ۲۲:۰۸
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف و حاقه ۲۱:۳۶
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه توبه ۱۷:۰۹
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۱۸۹-۱۹۷ ۲۵:۰۰
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء -صوتی ۱۹:۴۰
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق در محضر رهبر معظم انقلاب ۱۴:۵۶
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه عنکبوت آیات ۵۶-۶۹ -صوتی ۱۹:۳۲
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه شعراء آیات ۵۲-۶۸ -صوتی ۰۶:۳۹
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های حج و مومنون -صوتی ۱۴:۲۸
صالح اطهری فرد – سوره ق آیات ۳۱ تا ۴۵- صوتی ۰۰:۱۴:۵۱
صالح اطهری فرد – سوره عنکبوت آیات ۵۶ تا ۶۹ -صوتی ۰۰:۲۳:۰۸
صالح اطهری فرد – تلاوت مجلسی سوره مبارکه یس آیات ۶۹-آخر (تصویری) ۱۶:۵۰
صالح اطهری فرد – تلاوت مجلسی سوره مبارکه یس آیات ۶۹-آخر (صوتی) ۱۶:۵۰
صالح اطهری فرد – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انفطار و قدر ۱۵:۰۱
صالح اطهری فرد – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر آیات ۸-۱۸ و قیامت ۲۶:۰۷
صالح اطهری فرد – تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجر ۰۲:۴۵
صالح اطهری فرد – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حدید آیات ۱-۱۴ و بلد آیات ۱-۱۸ ۲۷:۰۰
صالح اطهری فرد – تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسرا ۱۰:۳۶
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حج آیات ۷۵-آخر و مؤمنون ۱۵:۱۷
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شعراء آیات ۵۲-۶۸ ، فجر و اخلاص ۲۱:۵۹
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه عنکبوت آیات ۵۶-۶۹ ۲۳:۱۱
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اعراف آیات ۱۹۶-۲۰۶ و انفال آیات ۱-۴ ۲۰:۰۰
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجر آیات ۱۶-۳۱ ۱۰:۴۴
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و طارق ۲۰:۲۳
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره حشر ۱۸:۲۸
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره آل عمران آیات ۱۸۱-۱۸۷ ۱۵:۰۱
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قصص آیات ۸۳-۸۸ و عنکبوت آیات ۱-۹ ۲۲:۰۸
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف و حاقه ۲۱:۳۶
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه توبه ۱۷:۰۹
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۱۸۹-۱۹۷ ۲۵:۰۰
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء ۱۹:۴۰
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق در محضر رهبر معظم انقلاب ۱۴:۵۶
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه عنکبوت آیات ۵۶-۶۹ ۱۹:۳۲
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه شعراء آیات ۵۲-۶۸ ۰۶:۳۹
صالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های حج و مومنون ۱۴:۲۸
اطهری فرد | سوره ق آیات ۳۱ تا ۴۵ ۰۰:۱۴:۵۱
اطهری فرد | سوره عنکبوت آیات ۵۶ تا ۶۹ ۰۰:۲۳:۰۸
النساء – النصر ۰۰:۱۸:۲۲
النمل (آیات ۵۹ الی ۶۴) ۰۰:۱۴:۳۹
النجم – القمر ۰۰:۱۹:۳۱
الحجرات – الفیل – قریش ۰۰:۱۹:۲۵
فاطر (آیات ۱ الی ۱۰) ۰۰:۱۸:۵۵
الإسراء (آیات ۹ الی ۱۵) ۰۰:۱۶:۱۰
البقره – الضحی ۰۰:۱۷:۵۲
العنکبوت (آیات ۱ الی ۱۵) ۰۰:۱۷:۰۰
الأنعام – الضحی ۰۰:۱۵:۴۸
القیامه – الفاتحه ۰۰:۱۷:۳۳
البقره – القدر ۰۰:۱۲:۱۶

 

 

مطالب مرتبط

126 بازدید نظر: »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  1. رضاپاداش says:

    من نحوه دیدن پیرنورانی درخواب راآموزش می دهم (صددرصدمجرب وچندسال پیش به معلمان خودآموزش داده وهمه جواب گرفتند) امابه این شرط آموزش می دهم که اگرکسی این کار راکردازپیرنورانی بخواهدکه به خواب من هم بیایدوبعدخواسته خودراهم بخواهد(به دلایلی که برای من مقدوربه انجام دادن آن نمی باشم)اگر کلمه (لامطان)رابازعفران برناخن شست چپ (بهتراست شست چپ باشد)بنویسدوحتماتنهابخوابدو باوضو بخوابدوبه وپهلوی راست بخوابدوبه سمت قبله بخوابد

    [پاسخ]

دسته بندی