در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/899fb064-da7c-4349-a7c0-2fc09706d269.jpg

حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-پیامبر و امت خویش)۳۰:۳۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-یار خدا باشید)۲۷:۴۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-پیامبر امی و بی سواد)۲۱:۳۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-قرآن بدون تحریف)۲۵:۱۸
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-دور کردن مردم از قرآن کریم توسط مشرکین)۲۶:۵۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-قرآن و بی مانندی آن)۳۰:۴۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-دشمنان رسول اکرم)۲۱:۴۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-جبرییل و رسول خدا)۲۲:۰۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-عرب بیابان گرد و رسول الله(ص))۲۹:۵۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-روحیات انسان)۳۳:۲۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-معجزه قرآن کریم)۳۰:۳۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-روایات و احادیث معراج)۳۳:۰۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-معجزه شق القمر)۳۲:۲۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-توضیح برای معراج نبی)۳۲:۴۸
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-کیفیت معراج)۳۵:۴۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-درخواست معجزه از پیامبر)۳۳:۳۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-شرح معراج رسول اکرم(ص))۲۸:۳۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-شب معراج)۳۰:۳۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-معجزه حضرت محمد(ص))۳۴:۱۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-اثبات نبوت رسول خاتم)۳۱:۴۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-نبوت حضرت خاتم)۳۳:۰۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-حامیان حضرت رسول خاتم)۳۱:۱۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-مشخصات پیامبر آخر الزمان)۲۶:۴۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-لقب محمد امین)۳۱:۲۸
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-ایمان به راه فلاح)۲۹:۰۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-هویت تاریخی حضرت محمد(ص))۲۴:۲۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-نبوت نبی اکرم(ص))۲۸:۱۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-علم اختصاصی انبیاء)۳۱:۴۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-وحی و بعد روحانی آن)۲۳:۱۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-برتری پیامبران بر تمام دنیا)۲۱:۲۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-ارتباط با عالم غیب)۲۵:۲۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-وحی و ارتباط با خدا)۲۲:۱۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-داستان حضرت آدم(ع))۲۱:۴۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-پیامبران(ع) و مخلصون)۲۲:۳۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-تربیت در انبیا(ع))۲۴:۵۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-معنای عصمت)۲۵:۰۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-مقام دریافت وحی)۲۸:۲۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-اتفاقات طبیعی نادر در دنیا)۲۴:۴۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-معجزه و تحدی)۲۶:۰۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-انبیاء حامی مظلومان)۲۷:۵۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-سلیمان(ع) و ملکه صبا)۲۵:۰۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-پیامبران اولی العظم(ع))۲۳:۴۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-ایجاد عدل و داد)۲۸:۱۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-اجتناب از شرک)۲۷:۳۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-پیامبر و رحمت الهی)۲۶:۰۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-(نبوت-ایمان الهی)۳۱:۲۸
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت ، ارتداد و گمراهی)۲۴:۲۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و مشرکیت و شرک به خدا)۲۷:۴۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و منع گفتار کفر آمیز)۲۹:۵۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و توسل-سال قحطی در زمان عمر)۲۶:۲۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-(توسل و شفاعت)۲۷:۱۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و زیارت قبور ائمه اطهار(ع))۲۴:۲۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و ۴ دلیل و هابیت)۲۷:۰۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و خلقت ازلی پیامبر اکرم(ص))۲۷:۰۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و اختلاف وهابی و رافضی)۲۵:۵۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و شبهات وهابیت و ابن تیمیه)۲۰:۰۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت ، خدا یا غیر خدا-نظر وهابیت)۲۶:۳۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-(مومن و شفاعت)۲۷:۳۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-(دنیا زندان مومن)۲۶:۳۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-(ولایت امیر المومنین(ع))۲۹:۵۹

حجت الاسلام علوی تهرانی-(خوف و رجاء)۲۹:۱۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-(خارج شدن از دین)۳۱:۳۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-(تصدیق و ایمان حضرت خدیجه کبری(س))۲۸:۵۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-(سعی و کوشش انسان)۳۱:۳۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-(رسیدن به شفاعت)۳۱:۳۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-(۵ مقدمه شفاعت)۲۶:۱۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-(هدف از شفاعت)۲۶:۲۸
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت اولیا الهی)۲۸:۴۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت مال خداست)۲۸:۱۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-(روزه زکات بدن)۲۷:۴۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-(شفاعت و تعبیرات جهنم)۲۶:۴۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(اعمال و نیات انسان)۰۱:۰۲:۱۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(آسانی سکرات موت)۵۰:۵۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(نظر عزراییل بر تمام انسانها)۵۴:۳۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(مراتب سکرات موت)۴۹:۲۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(مراتب سختی در قبض روح)۵۴:۰۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(گناه زدایی و دفع آن)۵۴:۳۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(ادب در سوال وپاسخ)۳۸:۴۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(تعاریف مرگ)۵۲:۳۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(باور های غلط انسان)۳۶:۰۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(مکرو حیله در اعمال)۴۵:۱۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(عطا و بخشش خداوند)۲۸:۴۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(محل استجابت دعا)۲۶:۲۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(دعا برای زیارت)۲۹:۳۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(افراط و تفریط در دعا)۲۸:۲۸
حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(آداب جسم انسان در دعا)۲۹:۴۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(سجده گریه برای خدا)۲۹:۴۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(نزدیکی به خدا با اشک)۲۷:۱۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(حق معرفت خداوند)۲۵:۳۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(اقرار به گناه در برابر خدا)۲۹:۴۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(اداب خواندن دعا)۲۸:۰۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(آداب دعا و بوی خوش)۲۸:۳۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(غرور و تکبر)۲۶:۳۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(کرامت و محبت اهل بیت(ع))۳۴:۲۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(آب و غذا در جهنم)۳۰:۲۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(اعمال ورود به بهشت)۳۰:۲۳
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(دنیا طلبی و کبر)۲۸:۰۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(انسان پس از مرگ)۲۹:۲۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(حسن خلق)۲۶:۳۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(عالم محضر خداست)۳۰:۳۴

حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(دشمنان شیطان)۳۰۱:۲۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(مراتب ایمان قلبی)۳۰:۲۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(فضیلت خواندن دعا)۲۶:۳۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-دعا-(دعا کردن انسان)۲۵:۳۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-توحید-(شناخت خداوند)۲۸:۵۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(عمل کردن برای خدا)۲۹:۲۵
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(آمادگی برای مرگ)۳۰:۴۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(مومن و کمک خدا در مرگ)۳۰:۰۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(کافر و خشم خدا در مرگ)۲۷:۳۸
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(آسانی قبض روح)۲۶:۲۸
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(محتضر و قبض روح)۲۵:۰۸
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(مرگ و سختی آن)۲۴:۳۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(عشق به خاندان پیغمبر(ص))۲۸:۰۸
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(خیر در دنیا واخرت)۲۳:۳۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(فطرت و ذات الهی انسان)۱۳:۲۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(توصیف مرگ از زبان علی(ع))۱۳:۲۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(ریا کاری در عبادات)۲۶:۴۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-اخلاق-(دنیا در چشم مومن)۲۹:۵۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(رسول اکرم(ص) و امام حسن(ع))۲۸:۳۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(توبه قبل از مرگ)۲۸:۳۱
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(وصیت کردن)۲۷:۴۶
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(رحم به همدیگر)۲۴:۳۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(وسائل ادراک انسان)۳۱:۱۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(قدردانی از مقام حضرت خدیجه(س))۲۶:۵۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(ارتباط با عالم غیب)۳۴:۰۴
حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(معاد و قیامت)۲۵:۲۷
حجت الاسلام علوی تهرانی-معاد-(دروغ به خاطر دنیا)۲۵:۱۰
حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(جانشین نبوت)۲۶:۱۲
حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(اصل خاتمیت نبوت)۲۱:۵۹
حجت الاسلام علوی تهرانی-نبوت-(ادعای دروغین نبوت)۲۵:۰۸
حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب هفتم محرم ۹۱)۵۷:۴۷
حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب ششم محرم ۹۱)۴۹:۰۶
حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب پنجم محرم ۹۱)۵۲:۳۶
حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب چهارم محرم ۹۱)۴۹:۴۱
حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب سوم محرم ۹۱)۴۹:۰۲
حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب دوم محرم ۹۱)۴۹:۰۰
حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی: آثار و برکات و فواید مربوط به امام حسین علیه السلام (شب اول محرم ۹۱)۴۸:۱۸
شناخت خداوند از طریق نعمت و رحمت اللهی-بخش اول۱۴:۱۵
شناخت خداوند از طریق نعمت و رحمت اللهی-بخش دوم۱۴:۵۵
شناخت خداوند از طریق نعمت و رحمت اللهی-بخش سوم۱۳:۳۸

آداب زیارت۵۷:۰۴
آداب زیارت۵۴:۰۷
آداب زیارت ۱۱۰:۰۰
آداب زیارت ۲۱۰:۰۰
آداب زیارت ۳۱۰:۰۰
آداب زیارت ۴۱۰:۰۰
آداب زیارت ۵۱۰:۰۰
آداب زیارت ۶۰۴:۴۴
امام شناسی / جلسه ۱۳۹:۱۹
امام شناسی / جلسه ۲۴۷:۵۲
امام شناسی / جلسه ۳۴۸:۴۵
امام شناسی / جلسه ۴۵۳:۰۳
امام شناسی / جلسه ۵۵۵:۰۰
امام شناسی / جلسه ۶۵۶:۲۶
امام شناسی / جلسه ۷۴۴:۴۶
امام شناسی / جلسه ۸۵۴:۳۹
امام شناسی / جلسه ۹۴۷:۳۲
امام شناسی / جلسه ۱۰۳۸:۵۲

مطالب مرتبط

13528 بازدید ۶ نظر »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. محمد says:

  چرا صفحه استاد رایفی پور باز نمیشه؟خواهشا زودتر درستش کنید.

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۳ام, ۱۳۹۲ ۱۵:۵۵:

  سلام اگه خدا بخاد فردا باز میشه

  [پاسخ]

 2. محمد says:

  قسمت سوم سخنرانی استاد رایفی پور که در مورد نقد فیلم جدایی نادر از سیمسن بود رو بالینک کمکی دانلود کردم ولی وقتی به ۹۹.۸۹درصد رسید متوقف شد و نوشته بود که لینک کمکی مشکل داره.خواهشا رسیدگی کنید چون حجمش ریاده.
  قسمت سوم سخنرانی استاد در اردیبهشت ماه در رشت هم تا۴۲درصد دانلود شد وبعد متوقف شد.

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۴ام, ۱۳۹۲ ۰۰:۰۰:

  سلام شرمنده باشه بررسی میکنم

  [پاسخ]

 3. م.آ says:

  تشکرازشما

  [پاسخ]

 4. زهرا صالحی فر says:

  با عرض سلام و ادب و احترام
  هرچه آموخته هایم را زیرورو می کنم تا الفاظ و جملاتی بیابم که با آن بتوانم از شما و زحماتتان تشکر کنم چیزی نمی یابم.
  خدا قوت
  خدا اجرتان دهد ان شاءالله
  خدا اساتید چون آیت الله علوی تهرانی و جناب آقای دکتر رائفی پور را برای اسلام حفظ بفرماید ان شاء الله

  [پاسخ]

دسته بندی