در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/152999358200451742175618125017763821844.jpg

 

 

واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام

مقدمه قسمت اول۳:۴۷
نقد تعریف جاهلیت ۱۵:۱۹
نقد تعریف جاهلیت ۲۵:۱۸
یهود و پیغمبر آزاری۳:۲۸
منافقان و خودپرستان۵:۳۷
مال اندیشی عامل انحراف۳:۲۹
مجاهدین دیروز، طلبکاران امروز۳:۱۲
بدعت گذاری نتیجه انحراف۳:۰۲
علل استقبال مردم از حضرت علی۵:۱۵
پذیرش حکومت۲:۲۸
تحلیل خطبه حضرت علی ۱۴:۰۱
تحلیل خطبه حضرت علی ۲۲:۳۵
نخبگان سیاسی قبل از حکومت امام۵:۳۶
غربالگری مبنای حکومت علی۳:۳۸
روزهای آغازین حکومت۴:۱۸
مدیریت بیت المال۵:۱۳
برخورد شدید با رانت خواری ۱۴:۳۴
برخورد شدید با رانت خواری ۲۵:۵۶
انتخاب استانداران و مخالفت با معاویه۵:۵۴
ماجرای طلحه و زبیر۵:۳۵
هوشمندی امام در انتخاب استانداران۲:۲۲
سوء استفاده از همسران پیامبر۴:۴۱
سیاست ورزی و سیاست کاری۲:۵۲
گفتگوی عایشه و ام سلمه۵:۱۳
تحقق سخن پیامبر اکرم در مورد عایشه۴:۳۱
فتنه بنی امیه۴:۳۱
اهانت عایشه به امیرالمومنین۲:۰۶
امام و ابوموسی اشعری۴:۴۶
حق و باطل قابل جمع نیست۳:۰۹
برنامه های حضرت در آغاز حکومت۲:۴۲
نامه معاویه به زبیر۴:۵۵
نامه امام به معاویه۳:۳۸
اختلاف افکنی، هدف معاویه۴:۲۰
تغییر موضع عایشه درباره عثمان۳:۳۳
اضلاع خونخواهی عثمان ۱۵:۲۸
اضلاع خونخواهی عثمان ۲۵:۱۵
پیمان شکنی سران جمل۴:۵۴
لطافت رفتاری عثمان بن حنیف۳:۰۷
صحبت عاطفی امام با زبیر ۱۵:۴۰
صحبت عاطفی امام با زبیر ۲۴:۴۵
تردید و تحیّر زبیر ۱۵:۰۹
تردید و تحیّر زبیر ۲۳:۲۱
عاقبت زبیر۴:۳۳
عاقبت طلحه بن عبیدالله۴:۴۳
نقش مروان بن حکم۰۰:۵۵
نکاتی در واقعه جمل۴:۵۱
بیان امام در رابطه با سران جمل۴:۰۹
تعریف فتنه و اهالی فتنه۵:۳۴
عوامل پیدایش فتنه ۱۴:۱۴
عوامل پیدایش فتنه ۲۵:۱۸
افت سنجش حق با افراد۲:۲۵
یک نکته مهم۵:۰۹
عوامل ایجاد فتنه از نگاه امام۲:۲۸
عوامل اساسی اشتباه در تشخیص حق ۱۵:۱۸
عوامل اساسی اشتباه در تشخیص حق ۲۶:۳۵
عوامل اساسی اشتباه در تشخیص حق ۳۴:۰۴
مروری بر بحث جلسه گذشته۱:۴۳
جنگ صفین، دنباله فتنه سبز اموی۵:۴۵
شخصیت عمار یاسر۵:۴۵
حقانیت عمار به اعتبار علی۵:۵۴
اشعث بن قیس در جبهه نفاق۴:۳۹
مظلومیت امام علی در برابر جبهه نفاق۱:۲۹
ولایت پذیری مالک اشتر۳:۳۴
مسئله حکمیت۲:۰۳
انذار پیامبر اکرم از واقعه حکمیت۵:۱۵
تنظیم پیش نویس توافقنامه۵:۱۱
تفاهم نامه حول ۴ موضوع۵:۱۵
نتیجه حکمیّت۲:۵۰
عدم تدبیر خوارج و آزار رسانی به امام۳:۵۰
پروژه تکفیر امام و ترور وفاداران به امام۴:۴۹
خوارج نهروان۳:۳۰
سخنان امام علی به مردم۴:۳۰
فاسئلونی قبل عن تفقدونی۴:۰۰
واکاوی فتنه در کلام امام علی۴:۲۰
فتنه بنی امیه، مخوفترین فتنه۳:۴۴
خطبه قاصعه۵:۴۰
آیا امامت در قرآن ذکر نشده ۱۳:۵۹
آیا امامت در قرآن ذکر نشده ۲۴:۲۲
آیا امامت در قرآن ذکر نشده ۳۵:۵۲
جایگاه امام۳:۴۳
حقیقت حضرت علی علیه السلام۴:۳۶
سختی پذیرفتن امر امام۱:۲۶
امام علی در کلام پیامبر ۱۵:۳۹
امام علی در کلام پیامبر ۲۴:۵۰
جبهه های مقابل پیامبر۳۳:۰۱
استراتژی حکومت حضرت علی۲۳:۵۶
اقدامات اصلاحی امیرالمومنین۳۴:۰۰
ریشه های بروز فتنه۳۱:۵۳
پروژه قتل عثمان۲۹:۵۴
جنگ جمل، آغاز فتنه ۱۳۱:۳۳
جنگ جمل، آغاز فتنه ۲۳۲:۱۳
جریان شناسی فتنه و هدایتهای امیرالمومنین۲۳:۳۸
معرکه صفین۳۰:۵۵
ماجرای حکمیت۳۰:۴۳
امام علی از فتنه می گوید۲۲:۱۶
امامت و ولایت حضرت علی۳۴:۳۰
جبهه های مقابل پیامبر۳۲:۵۴
استراتژی حکومت حضرت علی۲۳:۴۹
اقدامات اصلاحی امیرالمومنین۳۳:۵۳
ریشه های بروز فتنه۳۱:۴۵
پروژه قتل عثمان۲۹:۴۷
جنگ جمل، آغاز فتنه ۱۳۱:۲۶
جنگ جمل، آغاز فتنه ۲۳۲:۰۶
جریان شناسی فتنه و هدایتهای امیرالمومنین۲۳:۳۱
معرکه صفین۳۰:۴۸
ماجرای حکمیت۳۰:۳۶
امام علی از فتنه می گوید۲۲:۰۹
امامت و ولایت حضرت علی۳۴:۲۳

واکاوی زندگی سیاسی امام حسین

قسمت هجدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین۴۱:۱۹
قسمت هفدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین۴۰:۲۸
قسمت شانزدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۸:۴۲
قسمت پانزدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۸:۵۲
قسمت دوازدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۹:۳۵
قسمت چهاردهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۴۱:۰۶
قسمت سیزدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۴۰:۴۹
قسمت دهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۸:۴۶
قسمت یازدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۸:۴۸
قسمت نهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۹:۱۲
قسمت هشتم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۸:۵۲
قسمت هفتم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۴۳:۰۱
قسمت ششم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۴۱:۰۶
قسمت پنجم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۹:۰۰
قسمت چهارم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۹:۲۱
قسمت سوم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۷:۳۹
قسمت دوم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۰۱:۰۲:۴۷
قسمت اول-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۶:۰۶

  تاریخ اسلام

مقدمه قسمت اول۳:۴۷
نقد تعریف جاهلیت ۱۵:۱۹
نقد تعریف جاهلیت ۲۵:۱۸
یهود و پیغمبر آزاری۳:۲۸
منافقان و خودپرستان۵:۳۷
مال اندیشی عامل انحراف۳:۲۹
مجاهدین دیروز، طلبکاران امروز۳:۱۲
بدعت گذاری نتیجه انحراف۳:۰۲
علل استقبال مردم از حضرت علی۵:۱۵
پذیرش حکومت۲:۲۸
تحلیل خطبه حضرت علی ۱۴:۰۱
تحلیل خطبه حضرت علی ۲۲:۳۵
نخبگان سیاسی قبل از حکومت امام۵:۳۶
غربالگری مبنای حکومت علی۳:۳۸
روزهای آغازین حکومت۴:۱۸
مدیریت بیت المال۵:۱۳
برخورد شدید با رانت خواری ۱۴:۳۴
برخورد شدید با رانت خواری ۲۵:۵۶
انتخاب استانداران و مخالفت با معاویه۵:۵۴
ماجرای طلحه و زبیر۵:۳۵
هوشمندی امام در انتخاب استانداران۲:۲۲
سوء استفاده از همسران پیامبر۴:۴۱
سیاست ورزی و سیاست کاری۲:۵۲
گفتگوی عایشه و ام سلمه۵:۱۳
تحقق سخن پیامبر اکرم در مورد عایشه۴:۳۱
فتنه بنی امیه۴:۳۱
اهانت عایشه به امیرالمومنین۲:۰۶
امام و ابوموسی اشعری۴:۴۶
حق و باطل قابل جمع نیست۳:۰۹
برنامه های حضرت در آغاز حکومت۲:۴۲
نامه معاویه به زبیر۴:۵۵
نامه امام به معاویه۳:۳۸
اختلاف افکنی، هدف معاویه۴:۲۰
تغییر موضع عایشه درباره عثمان۳:۳۳
اضلاع خونخواهی عثمان ۱۵:۲۸
اضلاع خونخواهی عثمان ۲۵:۱۵
پیمان شکنی سران جمل۴:۵۴
لطافت رفتاری عثمان بن حنیف۳:۰۷
صحبت عاطفی امام با زبیر ۱۵:۴۰
صحبت عاطفی امام با زبیر ۲۴:۴۵
تردید و تحیّر زبیر ۱۵:۰۹
تردید و تحیّر زبیر ۲۳:۲۱
عاقبت زبیر۴:۳۳
عاقبت طلحه بن عبیدالله۴:۴۳
نقش مروان بن حکم۰۰:۵۵
نکاتی در واقعه جمل۴:۵۱
بیان امام در رابطه با سران جمل۴:۰۹
تعریف فتنه و اهالی فتنه۵:۳۴
عوامل پیدایش فتنه ۱۴:۱۴
عوامل پیدایش فتنه ۲۵:۱۸
افت سنجش حق با افراد۲:۲۵
یک نکته مهم۵:۰۹
عوامل ایجاد فتنه از نگاه امام۲:۲۸
عوامل اساسی اشتباه در تشخیص حق ۱۵:۱۸
عوامل اساسی اشتباه در تشخیص حق ۲۶:۳۵
عوامل اساسی اشتباه در تشخیص حق ۳۴:۰۴
مروری بر بحث جلسه گذشته۱:۴۳
جنگ صفین، دنباله فتنه سبز اموی۵:۴۵
شخصیت عمار یاسر۵:۴۵
حقانیت عمار به اعتبار علی۵:۵۴
اشعث بن قیس در جبهه نفاق۴:۳۹
مظلومیت امام علی در برابر جبهه نفاق۱:۲۹
ولایت پذیری مالک اشتر۳:۳۴
مسئله حکمیت۲:۰۳
انذار پیامبر اکرم از واقعه حکمیت۵:۱۵
تنظیم پیش نویس توافقنامه۵:۱۱
تفاهم نامه حول ۴ موضوع۵:۱۵
نتیجه حکمیّت۲:۵۰
عدم تدبیر خوارج و آزار رسانی به امام۳:۵۰
پروژه تکفیر امام و ترور وفاداران به امام۴:۴۹
خوارج نهروان۳:۳۰
سخنان امام علی به مردم۴:۳۰
فاسئلونی قبل عن تفقدونی۴:۰۰
واکاوی فتنه در کلام امام علی۴:۲۰
فتنه بنی امیه، مخوفترین فتنه۳:۴۴
خطبه قاصعه۵:۴۰
آیا امامت در قرآن ذکر نشده ۱۳:۵۹
آیا امامت در قرآن ذکر نشده ۲۴:۲۲
آیا امامت در قرآن ذکر نشده ۳۵:۵۲
جایگاه امام۳:۴۳
حقیقت حضرت علی علیه السلام۴:۳۶
سختی پذیرفتن امر امام۱:۲۶
امام علی در کلام پیامبر ۱۵:۳۹
امام علی در کلام پیامبر ۲۴:۵۰
جبهه های مقابل پیامبر۳۳:۰۱
استراتژی حکومت حضرت علی۲۳:۵۶
اقدامات اصلاحی امیرالمومنین۳۴:۰۰
ریشه های بروز فتنه۳۱:۵۳
پروژه قتل عثمان۲۹:۵۴
جنگ جمل، آغاز فتنه ۱۳۱:۳۳
جنگ جمل، آغاز فتنه ۲۳۲:۱۳
جریان شناسی فتنه و هدایتهای امیرالمومنین۲۳:۳۸
معرکه صفین۳۰:۵۵
ماجرای حکمیت۳۰:۴۳
امام علی از فتنه می گوید۲۲:۱۶
امامت و ولایت حضرت علی۳۴:۳۰
جبهه های مقابل پیامبر۳۲:۵۴
استراتژی حکومت حضرت علی۲۳:۴۹
اقدامات اصلاحی امیرالمومنین۳۳:۵۳
ریشه های بروز فتنه۳۱:۴۵
پروژه قتل عثمان۲۹:۴۷
جنگ جمل، آغاز فتنه ۱۳۱:۲۶
جنگ جمل، آغاز فتنه ۲۳۲:۰۶
جریان شناسی فتنه و هدایتهای امیرالمومنین۲۳:۳۱
معرکه صفین۳۰:۴۸
ماجرای حکمیت۳۰:۳۶
امام علی از فتنه می گوید۲۲:۰۹
امامت و ولایت حضرت علی۳۴:۲۳

 

امام حسین علیه السلام و فتنه۳۸:۴۹

 

دانلود یکجای مجموعه سخنرانی از دکتر حشمت الله قنبری – تاریخ اسلام   (حجم: ۸۱ مگابایت)

نمایش فایل ها

دانلود مجموعه سخنرانی دکتر حشمت الله قنبری(تاریخ اسلام)

 

                موضوع سخنرانی و دانلود              

size

تاریخ اسلام۱

۷.۵۳ MB 

 تاریخ اسلام۲

۵.۴۵ MB 

تاریخ اسلام۳

 7.75 MB

تاریخ اسلام۴

 7.27 MB

تاریخ اسلام۵

 6.82 MB

تاریخ اسلام۶

۷.۱۹ MB 

تاریخ اسلام۷

 7.34 MB

 تاریخ اسلام۸

۵.۳۸ MB 

تاریخ اسلام۹

۷.۰۵ MB 

تاریخ اسلام۱۰

۷.۰۰ MB 

تاریخ اسلام۱۱

 5.07 MB

تاریخ اسلام۱۲

۷.۸۷ MB

 

مطالب مرتبط

25645 بازدید ۴۰ نظر »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. علي اكبر حجاري زاد says:

  با سلام و تشکر و آرزوی توفیق لطفا فایل صوتی گفتگوی ویژه خبری در مورد انتخابات در تاریخ ۲۶خرداد و نیز فایل های صوتی حقیقت مظلوم را نیز قرار دهید . با تشکر

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ تیر ۲۷ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۴۲:

  سلام
  باشه پیدا کردم میزارم

  [پاسخ]

 2. با سلام و عرض خسته نباشید
  برادر یا برادران عزیز مجری سایت وزین زهرا مدیا
  این سایت به این قشنگی نباید یه قسمت تماس با ما داشته باشه!؟؟؟
  این ملت دربدر چطوری با شما در ارتباط باشن. لااقل یه ایملی درج بفرمایید
  شاید کسی کار خصوص داره میخواد به شما بزنگه عزیزم.
  البته من نیاز به سی دی های آقای ضیایی در حوزه طب سنتی دارم. چون با این اینترنت یک سال طول میشکه تا دانلود کنیم اگر بفرمایید چطوری ممنون میشیم
  یا علی

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۱۹:۲۸:

  سلام
  نیاز چندانی به قسمت تماس با ما نیست هر کس هرکاری داره معمولا توی نظرات مینویسه
  والا خودمم هیچ کدوم از سخنرانی های آقای ضیایی رو ندارم فقط گشتم توی نت هرچی سخنرانی ازش بوده جمع کردم یه جا چون دیدم خیلی طرفدار داره ولی چون خودم علاقه زیادی به طب و این چیزا ندارم تا حالا هیچ کدومو نگرفتم چون محدودیت حجم هم دارم زیاد نمیتونم دانلود کنم
  اگه جایی برای فروش پیدا کردم لینکشو بهت میدم بری بخری

  [پاسخ]

 3. احمد says:

  سلام با آرزوی عاقبت به خیری لطفا سخنرانی دکتر حشمت الله قنبری که در شب احیا بیست وسوم از شبکه خبر پخش شد رودر وب سایت قرار دهید.

  [پاسخ]

 4. zahra says:

  سلام ممنون از سایت باخوبتون یه پیشنهاد دارم میشه سخنرانی های استاد مرتضی خاتمی خوانساری هم سخنرانی بذارید ؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۲ ۲۰:۴۴:

  سلام
  باشه پیدا کردم میزارم

  [پاسخ]

 5. zahra says:

  سلام من ۱۲ قسمت حقیقت مظلوم دکتر قنبری رو گرفتم حالا داشتم این صفحه رو از واکاوی زندگی امام میگرفتم که دیدم اینها هم همون حقیقت مظلوم هست فقط تیکه تیکه شده اش هست به من بگید تمام سخنرانی های این صفحه حقیقت مظلوم ۱۲ قسمتی هست؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مهر ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۲۳:۳۰:

  سلام
  نه همشون نیست اگه دقت کنی بعد از زندگی امام علی که فایلاش زیرش هست اینو نوشته:
  واکاوی زندگی سیاسی امام حسین
  بعدشم که موضوعات دیگه هست که قبلا نگرفتی
  ضمن اینکه در مورد زندگی امام علی هم اگه فایلای آخریو ببینی اکثرا بالای ۳۰ دقیقه هست که تکه تکه نشدن ولی نمیدونم جزو حقیقت مظلوم هست یا نه چون خودمم گوش ندادم

  [پاسخ]

 6. حميد says:

  لطفا سخنرانی اخیر دکتر پیرامون شخصیت حضرت زینب که از کانال سه پخش شد را در سایت وزین خود قرار دهید.

  [پاسخ]

 7. علی says:

  تو رو خدا فایلهلی صوتی دکتر قنبری رو بزارید بیشتر اینها تصویری و پر حجمند…

  [پاسخ]

 8. وحيد اباذري says:

  من برای هیچ سایتی پیام نمیزارم اما دیدم انقدر خوب کار کردید که حیفم اومد که یک خسته نباشید به شما برادران و خواهران گلم نگم … ممنون از شما

  [پاسخ]

 9. اسماعیل شکوهی says:

  لطفا فایل صحبت های دکتر قنبری دربرنامه مصباح ۱۴ فروردین شبکه سه رادر سایت قرار دهید

  [پاسخ]

 10. رضا says:

  باسلام وادای احترام
  بسیار خشنودم از زیارت این مجموعه نفیس.
  سپاس ودرود اینجانب را پذیرا باشید وبرایتان ارزوی توفیقات بیشمار دارم.جناب قنبری از مفاخر هستند وحقیر با تمام ادعا در درک مطالب در محضر ایشان چون شاگردی مشتاق وتشنه هستم.خدا به ایشان عمر با برکت عنایت کند.سخنرانی اخرین ایشان پیرامون حضرت ام ابیها که از تلویزیون پخش شد را دارید.موفق باشید

  [پاسخ]

 11. reza nemati says:

  خدا اجرت بده…..

  [پاسخ]

 12. علی says:

  سلام بسیار عالی خداوند نگهدار اقای قنبری
  لطفا صحبتهای شب بیست سوم از شبکه دو به صورت مشخص قراردهید

  [پاسخ]

 13. فاطمه says:

  سلام.طاعات قبول.اگرممکنه راهنمایی بفرماییدمجموعه سخنرانیهای دکترقنبری راازکجامیتوانم تهیه کنم.ساکن کرج هستم.ممنون

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۱ام, ۱۳۹۳ ۱۷:۰۳:

  سلام باید به فروشگاه های محصولات فرهنگی شهرتون مراجعه کنید

  [پاسخ]

 14. zafar says:

  سلام. با تشکر از زحمات شما عزیزان. میشه فیلم برنامه ی کوی محبت در شبهای قدر ماه مبارک رمضان ۱۳۹۳ با حضور دکتر قنبری رو هم توی سایتتون بذارین تا بتونیم دانلودش بکنیم؟؟؟ بسیار ممنون می شم.

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۲۹ام, ۱۳۹۳ ۱۴:۰۰:

  سلام اگه پیدا کردم چشم

  [پاسخ]

 15. مجتبي says:

  باتشکر از زحمات شما امیدوارم همیشه موفق باشید

  [پاسخ]

 16. سلام
  مدتیه هرچی میگردم نمیتونم پیداش کنم
  چی ؟
  آبجی ، داداش یه روضه
  یه نفس حقی مثه دکتر حشمت ا… قنبری توی برنامه رضوان اربعین ۹۲ در مورد حضرت زینب (س) و حضرت امام سجاد(ع) زدند اونا رو میخوام

  نیست آقا نیست
  کمکم کنید متن ، تصویر ، صوت این برنامه رو پیدا کنم
  کم فهمیدم و دریافت داشتم ازش
  میشه کمک کنید و به ایمیلم خبر بدید؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مهر ۱۱ام, ۱۳۹۳ ۰۴:۱۶:

  سلام با عرض شرمندگی هرچی گشتم هیجا چنین فایلی موجود نیست

  [پاسخ]

  محمد حسن بیکی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ ۱۷:۴۸:

  سلام
  لازم بود زودتر از اینها ازتون بخاطر زحمتی که کشیدید تشکر کنم
  الان نهایت سپاسگزاری رو از شما دارم

  [پاسخ]

 17. صغرا حسین زاده says:

  با سلام از کجا می شود سی دی های سخنرانی دکتر قنبری را خریداری کرد؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۱۰ام, ۱۳۹۳ ۱۳:۳۸:

  سلام از فروشگاههای محصولات فرهنگی شهرتون

  [پاسخ]

 18. تقی پورمحمد says:

  سلام داداش من میخواستم نقد برسی اقای حشمت الله رو در باره مختار ابن ثقفی که صحبت کرده رو بزارید تا دانلود کنیم.ممنون میشم وقتی پیدا کردی از طریق ایمیل به من خبر بدید / بازم ممنون

  [پاسخ]

 19. محمد حسن بیکی says:

  سلام
  لازم بود زودتر از اینها ازتون بخاطر زحمتی که کشیدید تشکر کنم
  الان نهایت سپاسگزاری رو از شما دارم

  [پاسخ]

 20. دکتر محمدعلی جوافشانی says:

  سلام علیکم . انشاالله زحمات شما مقبول درگاه حضرت احدیت و امام زمان علیه السلام قرار گیرد. در برنامه باران در سیمای قرآن جمعه ۲۱ فروردین جاری جناب آقای دکتر قنبری سخنان مهمی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها عنوان فرمودند اگر ممکن شد در سایت قرار دهید.متشکرم

  [پاسخ]

 21. اصغر شارعی says:

  با سلام و خستع نباشید…
  واقعا دستتون درد نکنه مطالب جامع و بی حرف و حدیث است.
  من افتخار میکنم که یک شیعه و ایرانی هستم و کسانی مثل دکتر قنبری در ایران وجود داره…

  [پاسخ]

 22. بهار says:

  سلام لطفا راهنمایی فرمایید مجموعه سخنرانی های دکتر قنبری در ماه مبارک رمضان امسال را چگونه می توانم دانلود کنم.

  [پاسخ]

 23. سیدمسعود says:

  باسلام ایابرداشتی اززندگی۵تن میشود داشته باشید؟

  [پاسخ]

 24. علی says:

  ضمن خسته نباشید مطالب سایتتون خبلیخوبه ولی یک ایرادی که داره طراحی سایت هست که به لحاظ جذب مخاطب خیلی مهمه . لذا هم در طراحی سایت و هم در تایپ و نوع رنگ و فونت دقت کنید . در امان حضرت حق

  [پاسخ]

 25. محمد says:

  باسلام لطفا برنامه افتاب در مصاف با موضوع ولایت فقیه افتاب بی غروب با حضور دکترو توسایت بزارید

  [پاسخ]

 26. منتظر says:

  سلام
  چرا نمیشه دانلود کرد؟؟
  آموزش دانلود رو هم خوندم چیزی سر در نیاوردم!!!!
  لطفا راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ تیر ۳۱ام, ۱۳۹۵ ۰۷:۴۶:

  سلام همشون دانلود میشن کافیه روی آیکونهای آبی رنگ کلیک کنی

  [پاسخ]

 27. حمید کاظم لو says:

  سلام عرض شد
  بنده یه سوالی داشتم از محضر استاد چطور میتون با ایشون یا وب سایت مستقیم ایشون ارتباط برقرار کنم؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مهر ۱۳ام, ۱۳۹۵ ۰۷:۲۰:

  سلام تا جایی که جستجو کردم راه ارتباطی نبود

  [پاسخ]

دسته بندی