دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

آخرین نظرات

 • ya zahra 135 در سخنرانی های استاد شهید مطهری
 • محمد در سخنرانی های استاد شهید مطهری
 • کانال فلکسیبل عایق دار در نرم افزار قرآنی بشارت
 • پشتکار در تاج اصحاب یا علی اکبر (ع) - سید امیر حسینی
 • دل آسمانی در تاج اصحاب یا علی اکبر (ع) - سید امیر حسینی
 • مهران در مستند یاجوج و ماجوج / بازیرنویس فارسی
 • جک درب اتوماتیک در ماجرای خودروی ضدگلوله امام خامنه ای
 • جک درب اتوماتیک در لزوم اعتراض ملت ها در برابر آمریکا - امام خمینی (ره)
 • آیفون تصویری در مستند قدمگاه - مناطق جنگی راهیان نور فکه و شلمچه
 • Taba در چند کلیپ صوتی درباره امام جواد (ع)
 • آرامش در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • آرامش در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • دستگاه upvc در فیلم سینمایی فیلادلفی
 • سپتیک تانک در فیلم سینمایی فیلادلفی
 • خرید میلگرد ذوب آهن اصفهان در دانلود سریال خط قرمز با لینک مستقیم
 • صادق در دانلود آثار علامه حسن زاده آملی
 • دوربین مداربسته در آهنگ شمیم یاس
 • هاست ویندوز در نرم افزار قرآنی بشارت
 • http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/r1400.jpg

  برای خرید این مجموعه سخنرانی با قیمت نازل به اینجا مراجعه کنید

  اخطار: اگر پای کلام ایشان بنشینید شاید نتوانید بلند شوید!

  شناخت احکام دین، جلسه ۱ ۲۸:۵۱
  شناخت احکام دین، جلسه ۲ ۳۹:۰۸
  شناخت احکام دین، جلسه ۳ ۳۵:۵۶
  شناخت احکام دین، جلسه ۴ ۵۴:۵۷
  شناخت احکام دین، جلسه ۵ ۴۷:۴۱
  شناخت احکام دین، جلسه ۶ ۱:۰۰:۰۲
  شناخت احکام دین، جلسه ۷ ۴۲:۲۷
  شناخت احکام دین، جلسه ۸ ۵۱:۴۵
  شناخت احکام دین، جلسه ۹ ۵۴:۴۹
  شناخت احکام دین، جلسه ۱۰ ۵۶:۳۰
  شناخت احکام دین، جلسه ۱۱ ۵۰:۰۴
  شناخت احکام دین، جلسه ۱۲ ۵۱:۴۴
  شناخت احکام دین، جلسه ۱۳ ۴۹:۱۵
  شناخت احکام دین، جلسه ۱۴ ۳۹:۲۱
  روانشناسی عاقل، جلسه ۱ ۱:۰۶:۳۴
  روانشناسی عاقل، جلسه ۱ ۱:۰۶:۳۴
  روانشناسی عاقل، جلسه ۲ ۵۵:۱۹
  روانشناسی عاقل، جلسه ۳ ۱:۰۲:۰۶
  روانشناسی عاقل، جلسه ۴ ۵۰:۵۵
  روانشناسی عاقل، جلسه ۵ ۴۳:۵۸
  روانشناسی عاقل، جلسه ۶ ۴۰:۳۸
  روانشناسی عاقل، جلسه ۷ ۴۸:۴۸
  روانشناسی عاقل، جلسه ۸ ۵۸:۴۳
  روانشناسی عاقل، جلسه ۹ ۱:۰۲:۴۸
  روانشناسی عاقل، جلسه ۱۰ ۴۰:۳۳
  روانشناسی جاهل، جلسه ۱ ۴۷:۴۹
  روانشناسی جاهل، جلسه ۲ ۳۷:۱۵
  روانشناسی جاهل، جلسه ۳ ۲۷:۵۲
  روانشناسی جاهل، جلسه ۴ ۴۶:۳۶
  روانشناسی جاهل، جلسه ۵ ۴۲:۲۱
  روانشناسی جاهل، جلسه ۶ ۳۸:۴۰
  روانشناسی جاهل، جلسه ۷ ۴۶:۵۵
  روانشناسی جاهل، جلسه ۸ ۴۲:۴۸
  روانشناسی جاهل، جلسه ۹ ۴۲:۳۷
  بهشت و بلا، جلسه ۱ ۱:۱۱:۵۰
  ۱:۲۲:۵۱ ۵۸:۱۴
  بهشت و بلا، جلسه ۳ ۱:۲۲:۵۱
  بهشت و بلا، جلسه ۴ ۵۹:۰۳
  بهشت و بلا، جلسه ۵ ۵۸:۲۷
  بهشت و بلا، جلسه ۶ ۵۹:۲۵
  بهشت و بلا، جلسه ۷ ۱:۰۵:۵۴
  بهشت و بلا، جلسه ۸ ۵۹:۱۷
  بهشت و بلا، جلسه ۹ ۱:۱۰:۴۰
  بهشت و بلا، جلسه ۱۰ ۱:۰۵:۵۶
  بهشت و بلا، جلسه ۱۱ ۵۲:۵۶

   

  سعادت و شقاوت، جلسه ۱ ۳۶:۱۴
  سعادت و شقاوت، جلسه ۲ ۳۸:۲۹
  سعادت و شقاوت، جلسه ۳ ۳۶:۳۹
  سعادت و شقاوت، جلسه ۴ ۴۸:۱۵
  سعادت و شقاوت، جلسه ۵ ۲۸:۴۷
  سعادت و شقاوت، جلسه ۶ ۴۰:۳۶
  سعادت و شقاوت، جلسه ۷ ۴۸:۳۱
  سعادت و شقاوت، جلسه ۸ ۵۲:۰۵
  سعادت و شقاوت، جلسه ۹ ۴۶:۵۷
  سعادت و شقاوت، جلسه ۱۰ ۵۲:۱۱
  سعادت و شقاوت، جلسه ۱۱ ۵۳:۲۲
  سعادت و شقاوت، جلسه ۱۲ ۳۷:۱۷
  سعادت و شقاوت، جلسه ۱۳ ۴۸:۳۹
  سعادت و شقاوت، جلسه ۱۴ ۳۶:۱۴
  سعادت و شقاوت، جلسه ۱۵ ۳۸:۲۹
  سعادت و شقاوت، جلسه ۱۶ ۳۶:۳۹
  سعادت و شقاوت، جلسه ۱۷ ۴۸:۱۵
  سعادت و شقاوت، جلسه ۱۸ ۲۸:۴۷
  سعادت و شقاوت، جلسه ۱۹ ۴۰:۳۶
  سعادت و شقاوت، جلسه ۲۰ ۴۸:۳۱
  سعادت و شقاوت، جلسه ۲۱ ۵۲:۰۵
  سعادت و شقاوت، جلسه ۲۲ ۴۶:۵۷
  سعادت و شقاوت، جلسه ۲۳ ۵۲:۱۱
  سعادت و شقاوت، جلسه ۲۴ ۵۳:۲۲
  سعادت و شقاوت، جلسه ۲۵ ۳۷:۱۷
  سعادت و شقاوت، جلسه ۲۶ ۴۸:۳۹
  سحر و جادو، جلسه ۱ ۵۲:۰۴
  سحر و جادو، جلسه ۲ ۱:۰۷:۴۱
  سحر و جادو، جلسه ۳ ۵۸:۵۸
  سحر و جادو، جلسه ۴ ۴۴:۵۸
  سحر و جادو، جلسه ۵ ۵۶:۲۱
  سحر و جادو، جلسه ۶ ۱:۲۲:۱۸
  سحر و جادو، جلسه ۷ ۱:۰۴:۰۰
  سحر و جادو، جلسه ۸ ۱:۱۲:۴۸
  سحر و جادو، جلسه ۹ ۱:۰۷:۴۴
  سحر و جادو، جلسه ۱۰ ۳۲:۱۱

   

  راه شناسی، جلسه ۱ ۳۶:۰۰
  راه شناسی، جلسه ۲ ۳۸:۴۰
  راه شناسی، جلسه ۳ ۳۵:۲۰
  راه شناسی، جلسه ۴ ۴۲:۱۹
  راه شناسی، جلسه ۵ ۳۵:۴۶
  راه شناسی، جلسه ۶ ۴۸:۳۴
  راه شناسی، جلسه ۷ ۳۸:۵۳
  راه شناسی، جلسه ۸ ۴۶:۲۲
  راه شناسی، جلسه ۹ ۴۳:۲۱
  راه شناسی، جلسه ۱۰ ۳۹:۲۶
  راه شناسی، جلسه ۱۱ ۳۸:۱۱
  راه شناسی، جلسه ۱۲ ۳۵:۱۱
  راه شناسی، جلسه ۱۳ ۴۳:۵۰
  راه شناسی، جلسه ۱۴ ۴۲:۱۳
  راه شناسی، جلسه ۱۵ ۴۳:۱۶
  راه شناسی، جلسه ۱۶ ۳۱:۴۶
  راه شناسی، جلسه ۱۷ ۴۵:۲۸
  راه شناسی، جلسه ۱۸ ۴۵:۱۶
  راه شناسی، جلسه ۱۹ ۳۶:۰۸
  راه شناسی، جلسه ۲۰ ۳۷:۱۰
  راه شناسی، جلسه ۲۱ ۴۵:۲۰
  راه شناسی، جلسه ۲۲ ۳۵:۲۳
  راه شناسی، جلسه ۲۳ ۳۶:۴۸
  راه شناسی، جلسه ۲۴ ۴۳:۴۷
  راه شناسی، جلسه ۲۵ ۳۶:۱۸
  راه شناسی، جلسه ۲۶ ۳۳:۰۷
  راه شناسی، جلسه ۲۷ ۴۰:۴۵
  راه شناسی، جلسه ۲۸ ۴۲:۴۶
  ۰۰۳/۱۴/shojaee/Rahshenasi/14_SOMSH224-Ostad_Mohamad_Shojaei-Rahshenasi_030.mp3 ۴۳:۴۸
  راه شناسی، جلسه ۳۰ ۴۲:۴۱
  راه شناسی، جلسه ۳۱ ۴۱:۵۵
  راه شناسی، جلسه ۳۲ ۳۸:۲۳
  راه شناسی، جلسه ۳۳ ۴۰:۵۵
  راه شناسی، جلسه ۳۴ ۳۸:۳۶
  راه شناسی، جلسه ۳۵ ۳۷:۳۳
  راه شناسی، جلسه ۳۶ ۴۲:۰۱
  راه شناسی، جلسه ۳۷ ۴۳:۴۲
  راه شناسی، جلسه ۳۸ ۴۰:۴۰
  راه شناسی، جلسه ۳۹ ۴۳:۲۲
  راه شناسی، جلسه ۴۰ ۴۱:۰۹
  راه شناسی، جلسه ۴۱ ۴۱:۳۸
  راه شناسی، جلسه ۴۲ ۴۳:۲۱
  راه شناسی، جلسه ۴۳ ۴۴:۰۰
  راه شناسی، جلسه ۴۴ ۳۳:۰۵
  راه شناسی، جلسه ۴۵ ۳۲:۱۵
  راه شناسی، جلسه ۴۶ ۴۱:۵۱
  راه شناسی، جلسه ۴۷ ۴۸:۰۷
  راه شناسی، جلسه ۴۸ ۱:۰۷:۵۴
  راه شناسی، جلسه ۴۹ ۱:۱۰:۲۷
  راه شناسی، جلسه ۵۰ ۵۶:۳۹
  راه شناسی، جلسه ۵۱ ۵۰:۴۳
  راه شناسی، جلسه ۵۲ ۵۷:۰۰
  راه شناسی، جلسه ۵۳ ۵۴:۲۶
  راه شناسی، جلسه ۵۴ ۳۶:۴۲
  دشمن شناسی، جلسه ۱ ۱:۱۶:۵۴
  دشمن شناسی، جلسه ۲ ۵۸:۱۷
  دشمن شناسی، جلسه ۳ ۵۶:۵۳
  دشمن شناسی، جلسه ۴ ۵۰:۵۳
  دشمن شناسی، جلسه ۵ ۵۹:۵۶
  دشمن شناسی، جلسه ۶ ۵۹:۵۰
  دشمن شناسی، جلسه ۷ ۱:۱۴:۵۶
  دشمن شناسی، جلسه ۸ ۱:۱۰:۱۱
  دشمن شناسی، جلسه ۹ ۵۵:۴۴
  دشمن شناسی، جلسه ۱۰ ۴۵:۱۰
  دشمن شناسی، جلسه ۱۱ ۱:۰۴:۲۶
  دشمن شناسی، جلسه ۱۲ ۵۱:۵۲
  دشمن شناسی، جلسه ۱۳ ۵۵:۵۳
  دشمن شناسی، جلسه ۱۴ ۱:۰۷:۳۱
  دشمن شناسی، جلسه ۱۵ ۱:۰۱:۱۴
  دشمن شناسی، جلسه ۱۶ ۱:۰۶:۰۱
  دشمن شناسی، جلسه ۱۷ ۵۰:۵۸
  دشمن شناسی، جلسه ۱۸ ۱:۰۳:۵۷
  دشمن شناسی، جلسه ۱۹ ۵۵:۵۲
  دشمن شناسی، جلسه ۲۰ ۱:۱۰:۲۷
  دشمن شناسی، جلسه ۲۱ ۴۲:۱۷
  دشمن شناسی، جلسه ۲۲ ۱:۰۹:۲۸
  دشمن شناسی، جلسه ۲۳ ۱:۱۷:۴۸
  دشمن شناسی، جلسه ۲۴ ۱:۱۲:۳۴
  دشمن شناسی، جلسه ۲۵ ۱:۱۱:۲۷
  دشمن شناسی، جلسه ۲۶ ۱:۱۱:۴۷
  دشمن شناسی، جلسه ۲۷ ۱:۱۵:۱۵
  دشمن شناسی، جلسه ۲۸ ۱:۱۸:۵۸
  دشمن شناسی، جلسه ۲۹ ۱:۰۹:۲۶
  دشمن شناسی، جلسه ۳۰ ۱:۱۵:۰۲
  دشمن شناسی، جلسه ۳۱ ۱:۰۷:۰۷
  دشمن شناسی، جلسه ۳۲ ۴۳:۰۹
  دشمن شناسی، جلسه ۳۳ ۵۲:۵۶
  دشمن شناسی، جلسه ۳۴ ۱:۰۲:۳۹
  دشمن شناسی، جلسه ۳۵ ۱:۰۴:۴۸
  دشمن شناسی، جلسه ۳۶ ۵۸:۳۸
  دشمن شناسی، جلسه ۳۷ ۴۶:۲۳
  دشمن شناسی، جلسه ۳۸ ۴۳:۵۷
  دشمن شناسی، جلسه ۳۹ ۵۰:۰۸

   

  شناخت احکام دین، جلسه ۱ ۲۸:۵۱
  شناخت احکام دین، جلسه ۲ ۳۹:۰۸
  شناخت احکام دین، جلسه ۳ ۳۵:۵۶
  شناخت احکام دین، جلسه ۴ ۵۴:۵۷
  شناخت احکام دین، جلسه ۵ ۴۷:۴۱
  شناخت احکام دین، جلسه ۶ ۱:۰۰:۰۲
  شناخت احکام دین، جلسه ۷ ۴۲:۲۷
  شناخت احکام دین، جلسه ۸ ۵۱:۴۵
  شناخت احکام دین، جلسه ۹ ۵۴:۴۹
  شناخت احکام دین، جلسه ۱۰ ۵۶:۳۰
  شناخت احکام دین، جلسه ۱۱ ۵۰:۰۴
  شناخت احکام دین، جلسه ۱۲ ۵۱:۴۴
  شناخت احکام دین، جلسه ۱۳ ۴۹:۱۵
  شناخت احکام دین، جلسه ۱۴ ۳۹:۲۱
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱ ۱:۰۸:۱۶
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲ ۵۰:۲۷
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳ ۱:۰۹:۱۱
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴ ۵۲:۲۹
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵ ۵۲:۲۹
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶ ۵۶:۲۴
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷ ۱:۱۶:۰۵
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸ ۱:۰۶:۱۸
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹ ۳۸:۲۰
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۰ ۵۹:۳۱
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۱ ۵۶:۵۸
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۲ ۱:۱۳:۴۹
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۳ ۱:۰۹:۱۹
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۴ ۱:۲۴:۵۱
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۵ ۱:۱۰:۱۴
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۶ ۵۷:۴۶
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۷ ۱:۰۷:۵۳
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۸ ۱:۰۲:۰۲
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۹ ۱:۰۰:۲۷
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۰ ۵۳:۰۴
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۱ ۴۹:۳۷
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۲ ۵۲:۰۶
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۳ ۴۲:۲۱
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۴ ۵۶:۲۰
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۵ ۵۸:۰۴
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۶ – عید غدیر خم ۵۹:۲۲
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۷ – پیرامون مباهله ۵۹:۱۱
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۸ ۳۸:۰۷
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۹ ۴۶:۳۳
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۰ ۴۲:۴۳
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۱ ۳۸:۵۳
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۲ ۴۸:۳۹
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۳ ۴۶:۱۶
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۴ شرح زیارت
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۵ ۴۲:۴۷
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۶ ۵۷:۳۷
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۷ ۵۴:۲۳
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۸ ۴۲:۴۵
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۹ ۵۱:۱۸
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۰ ۱:۰۳:۱۲
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۱ ۴۳:۱۱
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۲ ۵۴:۵۰
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۳ ۵۸:۵۶
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۴ ۴۴:۴۰
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۵ ۵۲:۴۷
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۶ ۴۴:۴۸
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۷ ۴۴:۵۹
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۸ ۵۰:۳۳
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۹ ۳۹:۳۲
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۰ ۲۱:۳۰
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۱ ۵۲:۵۶
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۲ ۳۶:۱۹
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۳ ۵۱:۱۶
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۴ ۲۳:۲۰
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۵ ۲۲:۰۲
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۶ ۴۶:۳۳
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۷ ۳۹:۳۷
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۸ ۴۳:۵۴
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۹ ۳۸:۴۴
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۰ ۴۳:۲۹
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۱ ۳۶:۳۸
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۲ ۵۴:۱۱
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۳ ۴۳:۲۸
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۴ ۴۳:۵۳
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۵ ۳۴:۱۲
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۶ ۳۳:۰۷
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۷ ۱:۰۰:۳۳
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۹ ۱:۰۰:۳۱
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۰ ۱:۱۴:۴۲
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۱ ۱:۱۱:۰۳
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۲ ۱:۰۷:۲۲
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۳ ۳۳:۳۷
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۴ ۵۹:۱۴
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۵ ۱:۰۲:۰۸
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۶ ۱:۰۱:۰۵
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۷ ۴۳:۳۳
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۸ ۵۱:۴۵
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۹ ۴۹:۵۳
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۰ ۴۹:۰۰
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۱ ۵۴:۵۵
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۲ ۵۵:۰۴
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۳ ۴۹:۰۰
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۴ ۵۶:۲۹
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۵ ۵۶:۴۹
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۶ ۱:۰۰:۴۲
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۷ ۴۴:۴۶
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۸ ۵۶:۱۹
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۹ ۱:۰۴:۰۶
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۰ ۵۴:۴۶
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۱ ۱:۱۶:۴۵
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۲ ۴۹:۳۶
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۳ ۱:۱۲:۲۵
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۴ ۱:۲۲:۱۲
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۵ ۵۹:۱۴
  شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۶ ۱:۰۰:۰۰

   

  حقوق والدین، جلسه ۱ ۴۰:۴۰
  حقوق والدین، جلسه ۲ ۵۳:۱۶
  حقوق والدین، جلسه ۳ ۵۲:۲۵
  حقوق والدین، جلسه ۴ ۳۸:۱۴
  حقوق والدین، جلسه ۵ ۴۵:۲۰
  حقوق والدین، جلسه ۶ ۳۰:۴۸
  حقوق والدین، جلسه ۷ ۴۶:۰۳
  حقوق والدین، جلسه ۸ ۴۶:۳۵
  حقوق والدین، جلسه ۹ ۴۱:۴۷
  قوه خیال ۱ ۴۲:۳۹
  قوه خیال ۲ ۳۹:۴۲
  نگاه، آفات چشم ۱ ۵۹:۳۹
  نگاه، آفات چشم ۲ ۴۲:۵۶
  نگاه، آفات چشم ۳ ۵۴:۴۵
  نگاه، آفات چشم ۴ ۴۱:۱۲
  غضب ۱ ۴۳:۲۷
  غضب ۲ ۱:۲۴:۵۲
  غضب ۳ ۵۸:۱۹
  غضب ۴ ۱:۰۰:۰۱
  غضب ۵ ۱:۱۵:۱۸
  غضب ۶ ۵۲:۱۵
  غضب ۷ ۵۹:۲۶
  غضب ۸ ۵۸:۱۲
  غضب ۹ ۲۹:۵۶
  غضب ۱۰ ۵۴:۵۱

   

  نقش ایرانیان در اسلام و دوران ظهور ۵۴:۰۶
  منتظر واقعی ۱:۲۴:۴۴
  همراه با منتقم ۱:۰۹:۲۵
  ظهور حضرت یک امتحان الهی ۱:۰۷:۰۶
  انتظار ظهور ۱:۲۰:۴۹
  آشتی با امام زمان ۱:۰۹:۲۵
  وظایف دوران پیش از ظهور ۱:۰۱:۴۹
  غم نامه امام زمان ۱:۱۵:۵۸
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱ ۴۸:۳۸
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲ ۱:۰۱:۰۰
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۳ ۴۵:۰۰
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۴ ۴۹:۴۰
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۵ ۵۹:۳۹
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۶ ۵۱:۰۷
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۷ ۱:۰۰:۰۰
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۸ ۱:۰۱:۰۱
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۹ ۵۹:۰۶
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۰ ۱:۱۷:۱۵
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۱ ۵۳:۲۷
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۲ ۱:۰۴:۳۳
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۳ ۱:۱۶:۴۲
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۴ ۱:۱۱:۵۶
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۵ ۱:۱۳:۰۱
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۶ ۳۹:۰۰
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۷ ۴۰:۰۰
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۸ ۵۹:۴۶
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۹ ۵۶:۰۰
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۰ ۳۰:۰۰
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۱ ۳۹:۰۰
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۲ ۴۷:۰۰
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۳ ۵۵:۲۱
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۴ ۲۹:۴۸
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۵ ۱:۱۲:۳۲
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۶ ۱:۱۰:۵۷
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۷ ۵۲:۳۹
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۸ ۱:۰۴:۴۳
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۹ ۱:۰۹:۲۴
  رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۳۰ ۵۲:۵۷

   

  ضرورت آموزش قبل از ازدواج ۵۹:۱۳
  معیار اصلی انتخاب ۱ ۱:۱۶:۰۱
  معیار اصلی انتخاب ۲ ۱:۰۴:۱۵
  هدف و فوائد ازدواج ۱ ۱:۰۵:۰۷
  هدف و فوائد ازدواج ۲ ۱:۲۹:۴۸
  هدف و فوائد ازدواج ۳ ۱:۰۳:۱۷
  سن ازدواج ۴۱:۰۹
  آفات ازدواج ۱ ۱:۲۳:۰۵
  آفات ازدواج ۲ ۱:۱۶:۳۶
  آفات ازدواج ۳ ۵۵:۳۵
  مسائل خواستگاری ۱ ۱:۰۱:۰۲
  مسائل خواستگاری ۲ ۱:۲۹:۴۹
  مسائل خواستگاری ۳ ۵۷:۳۵
  مسائل دوران عقد، فاصله عقد تا عروسی ۱ ۱:۱۴:۲۸
  مسائل دوران عقد، معایب طولانی شدن فاصله ۲ ۴۱:۳۹
  مسائل جهیزیه و عروسی ۵۰:۳۴
  پرسش و پاسخ ۳۴:۵۲
  ضرورت آموزش قبل از ازدواج ۱:۱۵:۳۴
  روانشناسی انتخاب و رابطه آن با شخصیت و جهان بینی ۱:۱۷:۳۶
  روانشناسی انتخاب – معیار انتخاب و ارتباط ۱:۱۷:۱۴
  هدف و فوائد ازدواج ۱ ۱:۳۰:۰۰
  هدف و فوائد ازدواج ۲ ۱:۲۴:۱۷
  فوائد و آفات ازدواج ۱:۲۸:۴۱
  فوائد و آفات ازدواج ، زمان و سن ازدواج ۱:۱۹:۰۹
  ویژگیهای ازدواج ناموفق، سن ازدواج ۱:۲۸:۱۱
  آسیب شناسی ازدواج ۱ ۱:۱۴:۴۶
  آسیب شناسی ازدواج ۲ ۱:۲۰:۴۰
  آسیب شناسی ازدواج ۳ ۱:۲۳:۰۹
  خواستگاری و وظایف پیش از آن ۱ ۱:۲۵:۰۴
  خواستگاری و وظایف پیش از آن ۲ ۵۴:۲۳
  وظایف پیش از خواستگاری ۱:۲۷:۱۷
  محاسن و معایب دوران عقد ۱ ۱:۱۴:۰۵
  محاسن و معایب دوران عقد ۲ ۱:۱۲:۴۷
  مروری بر معایب و آفات دوران عقد ۱:۰۸:۳۱
  مراسم عروسی ۱:۲۱:۵۳

  مطالب مشابه

  127793 بازدید ۱۷۸ نظر »

  ارسال نظر

  آموزش دانلود از سایت

  http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  1. عبدالزهرا گفت:

   سلام.لطفا بررسه بشه لینک ها.دانلود نمیشه

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۱ام, ۱۳۹۲ ۱۳:۰۴:

   سلام
   همشون دانلود میشه بی زحمت دوباره تست کن

   [پاسخ]

   علی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۴ام, ۱۳۹۳ ۱۵:۵۴:

   با عرض سلام و ادب ممنون از مطالب مفیدتون خداوند خیرتان بده. عزیزانی که مایل به دریافت مجموعه کامل و بی نظیر سخنرانی استاد شجاعی در قالب۱۴ DVD هستندبه آدرس زیر سری بزنند.
   http://www.yasinsoft.ir/product/575

   [پاسخ]

  2. س گفت:

   سلام.اقای استادشجاعی همونه که استادرائفی پورتویکی ازسخنرانی هاش ازش یه خاطره نقل کردوگفت سعی کنین حتماسخنرانی هاش روگوش بدین؟

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۱ام, ۱۳۹۲ ۱۴:۱۱:

   سلام
   اینو نمیدونم ولی سخنرانی هاش خیلی قشنگه احتمالا خودش باشه

   [پاسخ]

   سعيد پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۰۰:۵۶:

   سلام. آره دوست عزیز همون بزرگواره. تا میتونی از سخنرانیهاش استفاده کن. واقعا بصیرت زا و کاربردی صحبت میکنه. یاعلی

   [پاسخ]

   حسین عبدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۴ام, ۱۳۹۵ ۱۲:۲۵:

   رگزاری مراسم احیاء نیمه شعبان به همراه نماز و دعا برای تعجیل در امر ظهور.

   با حضور سخنرانان ارجمند آیت الله صدیقی و استاد محمد شجاعی، همراه با قرائت مناجات شعبانیه و مداحی توسط اساتید برجسته کشوری.

   زمان شروع مراسم : شب نیمه شعبان ( شنبه ۹۵.۰۳.۰۱ ) از ساعت ۲۲.۳۰ تا اذان صبح .
   مکان : مصلای بزرگ امام خمینی (ره) شهر تهران.
   همزمان در سراسر کشور و اقصی نقاط جهان .

   .

   [پاسخ]

   یاس حسینیه پاسخ در تاريخ خرداد ۱۴ام, ۱۳۹۶ ۱۴:۴۳:

   بله خودشون هستن

   [پاسخ]

  3. س گفت:

   سلام.لینک هادانلودنمیشه؟وقتی گزینه دانلودرومیزنی به جای اینکه دانلودکنه صوت روپخش میکنه.

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۱۶:۴۲:

   سلام
   برای خودم که درسته
   ولی اگه نشد روشون راست کلیک کن و گزینه دانلود توسط آی دی ام رو بزن

   [پاسخ]

  4. narjes گفت:

   سلام و خسته نباشید
   ممنون بسیار استفاده کردم و دعای خیر برای شما
   میخواستم بدونم بقیه فایلهای سخنرانی های ایشون را هم میگذارید؟

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۲۰:۳۹:

   سلام
   باشه اگه جدیدترشم بیاد اگه خدا بخاد میزارم

   [پاسخ]

  5. وحید گفت:

   سلام
   خدا خیرتون بده که این همه زحمت کشیدید و این سخنرانی ها رو واسه دانلود گذاشتید من که خیلی از سخنرانی های استاد شجاعی استفاده کردم .
   ممنون میشم شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۸ رو واسه دانلود بزارید

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مهر ۱۳ام, ۱۳۹۲ ۲۳:۵۳:

   سلام ممنون
   متاسفانه ۶۸ در دسترس نیست ولی بعدا بازم میگردم اگه بود اضافه میکنم

   [پاسخ]

  6. شهریار گفت:

   بسیار عالی بود

   [پاسخ]

  7. مجید گفت:

   سلام خدا حفظتون کنه. قربون اون کلام خداوند که از زبان پاک شما جاری میشه استاد خداوند هزار سال به شما عمر با عزت بده
   قربون شما

   [پاسخ]

  8. سلام
   خدا قوت
   اگر امکانش باشه سخنرانی مبحث صلوات و مقام محمود رو هم برای دانلود قرار بدین

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۳ام, ۱۳۹۲ ۱۵:۳۱:

   سلام ندارمشون والا

   [پاسخ]

   منتظر پاسخ در تاريخ شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۳۱:

   سلام از سایت islamdownload.org میتونی بگیری

   [پاسخ]

  9. حامد گفت:

   واقعا عالی بود ،سایت خیلی پر محتوایی است . از همه کسانی که برای این وب سایت زحمت کشیده اند به حق جای تشکر و قدر دانی دارد . حرف دل گفتن نیاز به مقدمه ندارد..برای ظهورش صلوات

   [پاسخ]

  10. parastoo گفت:

   سلام
   از مجموعه سخنرانی های استاد شجاعی که در سایت قرار دادید خیلی ممنونم.
   براتون امکانش هست به صورت مجموعه کامل یک موضوع و در یک فایل زیپ شده قرار بدید اینطوری خیلی زمان بر هست و اگر به این صورت قرار بدید واقعا ممنون میشم.

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۱۴ام, ۱۳۹۲ ۲۰:۵۷:

   سلام متاسفانه نمیشه بی زحمت همینجوری بگیر ثوابشم بیشتره

   [پاسخ]

  11. مهدی گفت:

   سلام
   این بزرگوار از خیلی جهات کم نظیرن
   براشون دعا کنین حتما
   نیاز جامعه ی ما به این اساتید درد شناس و خوش بیان ، مبرم هست
   اجرتون با یوسف زهرا (س) که این مبانی انسانی اسلامی رو به شکلی نشر میدین

   [پاسخ]

  12. الناز گفت:

   سلام
   استاد شجاعی، یه تحول برای ایرانی ها و البته مسلمان ها هستند.
   خدا برامون نگه داره.

   [پاسخ]

  13. محمدی گفت:

   سلام
   ممنون از زحمتی که برای آپلود این سخنرانی ها کشیدین دانلودش سخته اما آپلودش خیییلی سخته
   راستی جای سخنرانی های دکترفرهنگ تو سایتتون خیلی خالی

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۲ ۱۸:۰۶:

   سلام والا اینا رو خودم آپلود نمیکنم فقط از جای دیگه کپی میکنم زحمتشو بقیه میکشن
   بفرما اینم دکتر فرهنگ
   http://www.zahra-media.ir/?p=46648

   [پاسخ]

  14. یاس گفت:

   سلام. بسیار عالی اجرتان باحضرت زهرا .انشالله ازیاران خاص حضرت حجت ابن الحسن عج باشید

   [پاسخ]

  15. داود گفت:

   استاد محمد شجاعی (غر معمم) یکی از تک تک مردان روزگارند که در مباحث روانشناسی انسانی بر پایه انسان و ابدیت و مباحث مهدیت سرآمد روزگار خود هستند . برای آشنایی با ایشان به این وبلاگ مراجعه کنید http://www.ostadsamadi.mihanblog.com

   [پاسخ]

  16. سجاد گفت:

   سلام
   یک سوال داشتم .
   شما توی این سایت عضو گیریی نمی کنید؟
   باتشکر

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۶:۰۰:

   سلام نه

   [پاسخ]

  17. فاطمه گفت:

   سلام
   من هرکاری میکنم دانلود نمیشه
   وقتی رو لینک دانلود میزنم ارور میده چرا؟
   من این سخنرانی رو میخوام

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۱ام, ۱۳۹۲ ۰۰:۵۸:

   سلام تست کردم راحت دانلود میشن

   [پاسخ]

  18. ا گفت:

   سلام. این سخنرانی هارو ازکجا بدست اوردین؟

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۲ام, ۱۳۹۲ ۲۰:۱۶:

   سلام از سایت راسخون کپی کردم

   [پاسخ]

  19. با سلام
   امام زمان پشت و پناه استاد شجاعی باشد واقعا مملکت نیاز به همچنین افرادی دارد .
   دست بوس ایشان هستیم

   [پاسخ]

  20. سارا س گفت:

   سلام. با توجه به اینکه سی دی سخنرانی ها فروخته می شوند اینکه فایل ها رو برای دانلود گذاشته اید ایراد شرعی ندارد؟

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۱۷:۴۲:

   سلام
   اینا رو سایت راسخون گذاشته که حتما یا اجازه گرفتن یا اینکه مشکلی نداشته که گذاشتن چون خودشون به این چیزا حساس هستن

   [پاسخ]

  21. سمیه گفت:

   با سلام من که نتونستم دانلود کنم . لطفا بررسی کنید

   با تشکر از زحمات شما

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۲۳ام, ۱۳۹۲ ۰۹:۰۳:

   سلام فعلا لینکها از کار افتاده بی زحمت یه روز دیگه تست کن

   [پاسخ]

  22. Mohamad گفت:

   سلام خسته نباشید
   فایل ها دانلود نمیشن مشکل چیه؟

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۲۳ام, ۱۳۹۲ ۰۹:۲۵:

   سلام موقتا از کار افتاده ولی اگه خدا بخاد همین روزا درست میشن

   [پاسخ]

  23. امین گفت:

   سلام,چطوری همه رو یکجا دانلود کنم؟

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۲ ۰۱:۲۶:

   سلام
   http://rasekhoon.net/forum/thread/787375/page1/

   [پاسخ]

  24. محمد گفت:

   امین چی میگه ؟

   [پاسخ]

  25. سلام ممنون از زحماتتون…اجرتون با امام حسین ع
   سایت خیلی خوبی دارید
   یاعلی مدد

   [پاسخ]

  26. فاطمه گفت:

   سلام میشه سخنرانیای کلاس صحیفه استاد رو هم رو سایت بذارید واقعا نیاز دارم گوش کنم

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۱۶ام, ۱۳۹۲ ۱۸:۱۷:

   سلام هرچی دارم فقط همیناست شرمنده

   [پاسخ]

  27. مختار گفت:

   سلام و ممنون از سایت بسیار خوبتون، میخواستم بپرسم سخنرانی های خانواده اسمانی از استاد شجاعی نمیتونید بزارید ؟؟ ممنون

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اسفند ۱۰ام, ۱۳۹۲ ۰۵:۱۵:

   سلام نه والا فقط همیناست

   [پاسخ]

  28. علی از قم گفت:

   خدا خیرت بده که این مطالبو تو سایت گذاشتی خدارو شکر استاد سه شنبه ها میاد قم از حضورش فیض میبریم من حدود کمتراز دوماهکه پیگیر سخنزانی های استادم /اما تو همین دو ماه واقعا به روشهایی که استاد تو سخنرانی هاشون میگن زندگیم تغییر کرده اجرتون با آقا امام زمان (عج)

   [پاسخ]

  29. فائزه گفت:

   سلام لطفا مبحث تربیت فرزند رو هم بزارید. با تشکر از زحماتتون

   [پاسخ]

  30. محمد گفت:

   با سلام و تشکر از سابت پرمحتوی شما
   خداوند اجرتون بده.

   ایا میشه لینک سخنرانی های سایت شما رو در سایتهای دیگه قرار داد؟
   با تشکر

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۹ام, ۱۳۹۳ ۲۳:۳۶:

   سلام بله میشه خیلی هم خوب

   [پاسخ]

  31. علی از قم گفت:

   سلام بی زحمت مبحث کسالت وتنبلی رو هم بزارید و اگه تو سایت دیگه ای هم هست بگید اونجا هم مراجعه کنیم

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۲۱:۵۶:

   سلام متاسفانه جایی نیست

   [پاسخ]

  32. علی گفت:

   سلام اگه بخوایم مشکلمونو با استاد درمیون بزاریم و ازشون تمرین بگیریم باید حضوری بریم یا میتونیم تو جلساتی که میان مشکلاتمونو تو برگه بنویسیم بهشون بدیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۲۳:۴۹:

   سلام نمیدونم به خدا

   [پاسخ]

   فاطمه پاسخ در تاريخ آذر ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۱۴:۱۷:

   سلام.
   استاد بعد از جلساتش مشاوره ی حضوری می ده. اما افرادی که از ایشون مشاوره می خوان خیلی زیادن و بهتره که یا تو برگه سوالتون رونویسید بهشون بدبد یا اینکه به ایمیلشون ارسال کنید که روش دوم بهتره. همه ی ایمیل ها رو هم خود استاد می خونن.

   [پاسخ]

  33. علی اکبر صحی گفت:

   با سلام و ارادات من صحی هستم از زاغمرز بهشهر. خواستم ارادتم را از اینطریق به استاد شجاعی ابراز و به استحضارشون برسونم که چند سال پیش یک توفیقی نصیب ما شد که این بزرگوار به ما افتخار دادند و شب در منزل ما بودند.
   اما درخواست من از شما این است که برنامه خانواده آسمانی در باره نامه حضرت امام رضا(ع) به عبدالعظیم حسنی را فقط سه جلسه آنرا گوش کردم و در ایام عید موفق به دیدن آن نشدم اگر براتون امکان داره این فایل رو برامون بفرستید که بشدت علاقمندم که تمام آنرا گوش کنم .
   در هر حال به استحضار استاد برسانید که ما در شمال آماده ایم که در خدمتشون باشیم.
   التماس دعا شماره تماس ۰۹۱۱۱۵۲۳۴۱۱

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۳ ۲۳:۰۷:

   سلام چه شبکه ای پخش شده

   [پاسخ]

  34. بهناز عسکری گفت:

   با سلام و تشکر بسیار
   متأسفانه من نتونستم فایلهارو دانلود کنم فقط پخش میکنه
   لطفا بگید چیکار کنم
   خیلی ممنون

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۳ ۱۸:۱۹:

   سلام روشون راست کلیک کن گزینه save رو بزن

   [پاسخ]

  35. بهناز گفت:

   باسلام و تشکر بسیار
   سخنرانی ها خیلی خوبن
   فایلها دانلود نمیشن فقط پخش میشن
   لطفا بگید چیکار کنم ممنون

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۳ ۰۰:۱۶:

   سلام کنار هرکدوم یه آیکون آبی رنگ هست رو اونا کلیک کن

   [پاسخ]

  36. سلام خدمت مدیر بزرگوار خداوند اجرتان بده که در این زمینه فعالیت میکنید باعث افتخار است که با شما دوستان آشنا شدیم .شما را با چه عنوانی لینک کنم.خبر دهید. در صورت تمایل ما را لینک بفرماید. راستی مجموعه سخنرانیهای استاد شجاعی شامل ۱۴ DVD بیش از ۱۲۰۰ ساعت میباشد داخل سایتم گذاشتم یه زمانی پای درس استاد می نشستم واقعا تاثیر گذاره. اگر صلاح میدونید اطلاع رسانی کنید با تشکر

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۳ ۲۲:۱۰:

   سلام ممنون
   خودم اهل لینک و لوگو و این چیزا نیستم ولی اگه لوگو داری برام بفرست میزنم تو سایت.

   [پاسخ]

  37. سلام خدمت مدیر بزرگوار خداوند اجرتان بده که در این زمینه فعالیت میکنید باعث افتخار است که با شما دوستان آشنا شدیم .شما را با چه عنوانی لینک کنم.خبر دهید. در صورت تمایل ما را لینک بفرماید. راستی مجموعه سخنرانیهای استاد شجاعی شامل ۱۴ DVD بیش از ۱۲۰۰ ساعت میباشد داخل سایتم گذاشتم یه زمانی پای درس استاد می نشستم واقعا تاثیر گذاره. اگر صلاح میدونید اطلاع رسانی کنید با تشکر
   آدرس لینک: http://www.yasinsoft.ir/product/575

   [پاسخ]

  38. با عرض سلام و ادب با چه عنوانی شما را لینک کنم.
   لوگوی ما

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۱۹:۵۳:

   سلام
   فقط لینک تصویری لوگو رو بفرستی کافیه چون تو سایت گشتم پیداش نکردم
   با هر عنوانی خودت دوست داشتی
   لینک هم نکردی مهم نیست

   [پاسخ]

  39. ALI گفت:

   سلام
   لطف کنید فایل هایی که از استاد میزارید توی گوگل درایو بزارید و بعد از اشتراک لینکش را اینجا بزارید که همه استفاده کنند
   موفق باشید

   [پاسخ]

  40. سید امید گفت:

   سلام سایت عالی گذاشتید فقط یه لطف بزرگ کنید که لینکارو بصورت مستفیم بزارید همه رو دونه دونه سریع دانلود کنیم یا اگه میشه یه لینک دیگه هم بزارید بتونیم همشو با یه فایل اکسترکت دانلود کنیم خیلی ممنون سایت عالی دارید التماس دعا برای فرج مولامون صاحب الزمان (عج)

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۱۷:۰۹:

   سلام راحت میتونی همشو یه جا دانلود کنی اگه راهشو نمیدونی بگو راهنماییت کنم

   [پاسخ]

  41. علی گفت:

   سلام فایل میثاق مفدس ویژه برادران رو توسایتتون دارید ممنون میشم راهنماییم کنید

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۱۱:

   سلام نه والا
   درباره چی هست؟

   [پاسخ]

  42. zคђгค گفت:

   مباحث انسان شناسیشونو بذارید حتمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   [پاسخ]

  43. حامد گفت:

   به نام خدا
   با سلام
   برای مشاوره حضوری و غیر حضوری و اطلاع از زمان جلسات یا کتب به خود سایت مراجعه کنید
   montazer.ir
   و برای خواندن متن سخنرانی ها و متن سخنرانی تنبلی و بی حوصلگی به این ادرس برید
   http://montazer.ir/index.php?option=com_content&view=section&id=4&Itemid=3
   راه های تقویت انگیزه و نشاط (حاج اقا قرائتی)
   http://gharaati.ir/pdf/books/angizeh.PDF

   [پاسخ]

  44. حسین گفت:

   سلام سلام سلام
   دوستان فدای شما بشم .سخنرانی های استاد واقعا تاثیر گذار و روشنگر است. بار الاها به همه ی شیعیانت توفیق فهم و عمل به فقه اسلامی را عطا کن. ای بی نیاز، به ما بندگان سرآپا نیاز و روسیاهت زندگی انسانی عطا کن و از زندگی حیواتی و گیاهی و جماد محافظت بفرما.

   [پاسخ]

  45. somayeh69 گفت:

   سلام
   من میخوام سی دی یا دی وی دی سخنرانی های دکتر شجاعی رو دریافت کنم
   باید چیکار کنم؟
   آدرس موسسه ای هم که ایشون کار میکنن میخوام یا حداقل یه پل ارتباطی که بشه باهاشون ارتباط برقرار کرد(سایتی، وبلاگی، ایمیلی، محل کاری و…)
   خواهشا پاسخ بدید و جواب رو به ایمیلم هم بفرستید
   با تشکر

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۷ام, ۱۳۹۳ ۰۴:۲۴:

   سلام بی زحمت به این دو سایت مراجعه کن
   http://www.yasinsoft.ir/product/575
   http://montazer.ir/

   [پاسخ]

  46. حامد گفت:

   دوستان پیشنهاد میکنم اساسی برای این سخنرانی ها وقت بذارید من حدود یک سال و نیم هستش که فایلاشون رو گوش میدم قبل اون هم با روانشناس صحبت کردم و هم روانپزشک برام قرص نوشت فایده نداشت خشم اضطراب…خود کم بینی/کینه/ناامیدی…با اینکه در اون زمان بعضی موقعا انقدر با دوستان میخندیدیم سر درد میگرفتم ولی بعدش…این شادی ها به نظر من مثل بیرون یک سیب به ظاهر سالم میمونه مهم درونشه به قول استاد شادی یک حالت درونیه/به لطف خدا خیلی خیلی بهتر شدم.مخصوصا برای کسایی که میخوان تازه شروع کنن یا توبه کنن خیلی مفیده خود استادم به ترتیب سخنرانی های دشمن شناسی(حملات شیطان که رو خود من تاثیر خیلی خوبی گذاشت) غضب،حلم و مهرورزی رو برای یک زندگی ارام پیشنهاد میکنن اول سعی کنید افت شناسی کنید و خصوصیت های بد اخلاقی رو از بین ببرید با رشد و قدرت در سایه سختی هام که یه جورایی ساده بگم ضد ضربه میشید بحث توکل ۵ جلست ولی واقعا عالیه…قبل اینکه بحث وسوسه رو گوش کنم گاهی اوقات دوست داشتم از دست خودم فرار کنم…از من میشنوید از صحبتاشون در حین گوش دادن یادداشت برداری کنید کتاب اشتی با امام زمان عجل الله رو هم حتما بخونید
   گلچین میکس شده صحبت های استاد
   http://ostadsamadi.mihanblog.com/extrapage/shadiaramesh
   امام باقر (علیه السلام):
   از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز، زیرا که این دو کلید هر بدی می‏باشند.

   [پاسخ]

  47. طلا گفت:

   با سلام لطفا راهنمایی فرمایید سخنرانی ها را به ترتیب باید از چه قسمتی گوش داد؟ بحث وسواس را که گوش دادم واقعا عالی بود جزائکم الله خیرا

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۷ام, ۱۳۹۳ ۲۳:۳۸:

   سلام همش عالیه فرقی نمیکنه هر موضوعی علاقه بیشتری داری بگیر

   [پاسخ]

   فاطمه پاسخ در تاريخ آذر ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۱۴:۲۱:

   سلام. اگر سخنرانی هارو گوش کنید که عالیه. اما بهتره از استاد برنامه بگیرید که توی برنامه براتون بنویسه به ترتیب کدوم هارو گوش بدید و کدوم به دردتون می خوره.

   [پاسخ]

  48. زینب گفت:

   مطالب بسیارخوبی است ممنون- اگه میشه باقی موضوعات سخنرانی آقای شجاعی را اضافه کنید

   [پاسخ]

  49. زهرا گفت:

   سلام
   خسته نباشید
   من تا اونجاییکه با شاگردان و همکاران ایشون در ارتباط هستم میدونم که دانلود و کپی سخنرانی هاشون ممنوعه و منع شرعی داره!
   من و دوستم همه سی دی هارو تهیه کردیم و گوش میدیم
   دوستان مراقب باشید مدیون نشید

   [پاسخ]

   حامد پاسخ در تاريخ مرداد ۱ام, ۱۳۹۳ ۲۰:۵۹:

   به نام خدا
   از نظر خود ایشون مشکلی نیست

   [پاسخ]

   حامد پاسخ در تاريخ مرداد ۷ام, ۱۳۹۳ ۲۰:۵۶:

   ولی خودتون تونستید تا اونجایی که امکان داره از موسسه حمایت کنید

   [پاسخ]

   سرباز ولایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۹۳ ۱۴:۲۸:

   سلام این کار مشکل داره ولی برای اطمینان به شماره ۵۵۹۷۲۴۵۰الی۵۱ تماس بگیرید دقیقا روشنتون میکنن

   [پاسخ]

  50. هامان گفت:

   سلام
   ممنون از شما بابت زحمتون
   ولی کاش تاریخ سخنرانی ها را هم می زنید.
   ممنون

   [پاسخ]

  51. امین گفت:

   سلام ممنون میشم اگه بذاری اینو زیر عکس
   برای خرید این مجموعه سخنرانی با قیمت نازل به اینجا مراجعه کنید
   http://islamshop.shopfa.com/products/144720

   [پاسخ]

  52. جواد گفت:

   تشکر از این سایت تون واقعا استاد محمد شجاعی واستاد رائفی پور حرف ندارن

   [پاسخ]

  53. حسین گفت:

   با عرض سلام خدمت دهمه دوستان عزیز
   من حدود ۱۰ سال شایدم بیشتر با خودم درگیر بودم و مخصوصا در مورد چشم و نگاه و نمیتونستم کنترلش کنم مخصوصا تو محیط اینترنت،تا اینکه تو یکی از سخنرانی های استاد رائفی پور به استاد عزیز شجاعی اشاره کرد و من اولین سخنرانی که از ایشون گوش دادم نگاه و خیال بود و از اون روز که حدود یکساله حتی یکبار هم به اون سایتها مراجعه نکردم وتا حالا حدود ۱۰۰ تا از سخنرانی هاشو گوش دادم و هیچ چیز واسم به اندازه وقت گذاشتن پای صحبتهای استاد لذت بخش نیست ولی تبلیغات در مورد ایشون خیلی ضعیفه!!
   با تشکر از گردانندگان این سایت که لینک راحت واسه دانلود رو گذاشتن
   به نظرم شما با درست کردن این سایت تونستید یه سرباز خوب واسه امام زمان باشید

   [پاسخ]

  54. علي گفت:

   با تشکر سخنرانی استاد خیلی عالی اکثرش رادانلود کردم نیاز شدید به بحث معرفت شناسی استاد دارم اگر تو سایت قرار بدید ممنون میشم

   [پاسخ]

  55. اذی گفت:

   سلام .اقای شجاعی امیدوارم از دانلود ما رضایت داشته باشید.من سخنرانی های شما را گوش میدهم و سعی در ترویج انها در کلاسهایم دارم.
   از اینکه سی دی هایتان را نخردیم و به صورت غیر مجاز دانلود میکنیم امیدوارم چه در این دنیا چه در ان دنیا ما را ببخشید.
   امیدوارم خیر دنیا و اخرت نصیب شما بزرگوار گردد و انشاالله از یاران حقیقی امام زمان علیه السلام باشید.

   [پاسخ]

  56. اخلاص گفت:

   سلام خدا قوت
   ببخشید دانلود نمیشن سخنرانیها

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۶ام, ۱۳۹۳ ۲۰:۳۷:

   سلام لینکا سالمه روی آیکون کنار هر کدوم کلیک کن

   [پاسخ]

  57. محسن منوچهری فرزام گفت:

   با سلام
   طبق آخرین خبری که من از موسسه ایشان گرفتم تقریبا از ماه رمضان امسال ایشون گفتند که اگر کسی نمیدونسته این فایل ها را دانلود کرده ایرادی ندارد ولی بعد از این که متوجه شد نباید گوش کنند
   برای اطمینان بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید
   موسسه منتظران منجی(عجل الله تعالی فرجه)
   ۰۲۱۵۵۹۷۲۴۵۰-۴

   [پاسخ]

   ... پاسخ در تاريخ آبان ۱۱ام, ۱۳۹۴ ۱۸:۱۹:

   سلام
   خدا خیرت بده که اطلاع دادی

   [پاسخ]

  58. محمد656556 گفت:

   سلام کسی میدون اقای شجاعی در حال تدریس چه موضوع های هستند و ایا دعای ابوحمزه ثمالی را تفسیر نکردند دوستان هر کس میدونه ممنون میشم جواب بده

   [پاسخ]

   حسین عبدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۵ ۲۱:۵۵:

   دوست گرامی می توانید به سایت منتظران منجی مراجعه نمایید برنامه جلسات استاد درآن سایت موجود است

   [پاسخ]

  59. حمیرا گفت:

   با سلام در مبحث روانشناسی عاقل شماره ۶ استاد میفرمایند جلسه بعد بحث جبر و اختیار گفته میشود ولی در شماره ۷این بحث باز نمی شود .لطفا بگویید در کدام سرفصل این بحث باز میشود چون من مدتهاست بدنبال پاسخ هستم .ممنون میشم.

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۱۰ام, ۱۳۹۳ ۰۱:۰۹:

   سلام نمیدونم والا خودم همه سخنرانیها رو گوش ندادم

   [پاسخ]

   محسن منوچهری فرزام پاسخ در تاريخ دی ۲۵ام, ۱۳۹۳ ۲۰:۰۰:

   مبحث جبر و اختیار جداگانه به بازار اومده

   [پاسخ]

  60. هیام گفت:

   اگه ممنکنه یه پیج اینستگرام بذارید از کلام ایشون تا استفاده کنیم باتشکر

   [پاسخ]

  61. میلاد گفت:

   سلام واقعا سخنرانی استاد شجاعی زیباست مخصوصا درباره امام زمان واهنگهای غمگینی که کنارش میزارن.

   [پاسخ]

  62. امید گفت:

   سلام من ازسخنرانیهای استاد بهره زیادی بردم. سخنرانیهای ایشان تکراری نبودومطالب جالبوجدیدی داشت.

   [پاسخ]

  63. بارون... گفت:

   سلام. واقعا عالیه.ان شاالله خدا خیرتون بده. واقعا خدا رو شکر می کنم که با این استاد ارجمند آشنا شدم.

   [پاسخ]

  64. محمد556 گفت:

   سلام سخنرانی های جدیدش را نمیزارید؟

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۷ام, ۱۳۹۳ ۰۷:۴۱:

   سلام خیلی وقته سخنرانی جدیدی نیومده

   [پاسخ]

  65. محمدشجاعی گفت:

   بنده چون اسم وفامیل خودم محمدشجاعی بود یکی از سخنرانیارو گوش کردم فقط به خاطر تشابه اسم وفامیل ولی بعداینکه گوش کردم واقعا لذت بردم ومطالب جالبی یاد گرفتم واقع از آقاب شجاعی کمال تشکر دارم وبه شما خسته نباشید میگم خداقوت

   [پاسخ]

  66. الهام گفت:

   سلام من لینک دانلود بعضی از سخنرانیها رو نمیتونم پیدا کنم فقط سه جلسه اولش هست اگر امکانش هست به ایمیلم ارسال کنید باتشکر…میثاق مقدس خواهران .یاد خدا.حلم .کینه.مهندسی فکر.تنبلی و بی حوصلی.خواهشا جواب بدین ممنون میشم

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۰۹:۴۷:

   سلام فایلا سالم هستن که

   [پاسخ]

  67. الهام گفت:

   سلام میشه لینک این سخنرانیها ک ذکر کردم بزارین ممنون

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۳۲:

   سلام تا جایی که تحقیق کردم بعضی از این سخنرانی ها برای دانلود پیدا نمیشه فقط برای فروش هست
   فقط این یکی بود
   http://iec-md.org/baank-sedaa/misaagh_moghaddas.html

   [پاسخ]

  68. zahra گفت:

   خداخیرتون بده واقعابحث خیال وافات چشم به دردم خورد.التماس دعا

   [پاسخ]

  69. الهام گفت:

   سلام من دروس سخنرانی معرفت نفس رو میخام هرچی گشتم پیدا نکردم کسی نیست جواب بده

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۳ ۱۳:۵۵:

   سلام متاسفانه موجود نیست

   [پاسخ]

   حامد پاسخ در تاريخ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۴ ۲۳:۵۷:

   سلام اسم مجموعه سخنرانی ها معرفت نفسه…باید ببینید کدوم یکیشو میخواید

   [پاسخ]

   الهام پاسخ در تاريخ خرداد ۱۲ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۱۰:

   سلام خود شناسی ممنون میشم راهنمایی کنید یا در اختیارم بزارین لازم دارم

   [پاسخ]

   حامد پاسخ در تاريخ خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۴ ۱۴:۲۴:

   مبحث خودشناسی در اصل تصویریه…حجمش زیاده مگه این که خودتون از موسسه تهیه کنید ولی سخنرانی مهارت های زندگی در اپارات هست ۴ قسمته
   http://www.aparat.com/v/GagXx

   [پاسخ]

   الهام پاسخ در تاريخ خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۴ ۱۸:۲۲:

   سلام همون خودشناسی تصویری ک گفتین حجمش زیاده میشه لینکش رو واسم بزارین ممنونم لطف میکنید

   [پاسخ]

   حامد پاسخ در تاريخ خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۴ ۰۴:۵۰:

   راستش جایی اپلود نشده حجم تصویری نزدیک سه گیگه اگه واجبه به بنده ایمیل بدید صوتیش واستون بفرستم
   hamed.q313@yahoo.com

   [پاسخ]

  70. الهه گفت:

   سلام.من سی دی مهارتهای زندگی ااستادو گوش دادم خیلی عالی بود.و بعد از آشنایی با نام و سبک سخنرانیشون با سرچ نامشون سایت خوب شمارو پیدا کردم.خدا خیرتون بده که مجموعه ای از سخنرانی های ایشون رو تو سایت گذاشتین.ان شاء الله که بتونیم عامل باشیم.

   [پاسخ]

  71. m گفت:

   با سلام و تشکر فراوان از زحمات شما.پایدار و موفق باشید انشالله.

   [پاسخ]

  72. سید محمد گفت:

   سلام،استاد شجایی زندگی منو متحول کرد ونگاه منو به زندگی عوض کرد مخصوصا سخنرانیهای دشمن شناسی ایشان از خداوند برای ایشان عمر طولانی خواستارم

   [پاسخ]

  73. حامد گفت:

   شاید باورتون نشه من به کمک سخنرانی دشمن شناسی ایشون به لطف خدا اعتیادم ترک کردم(بحث ایجاد فکر شیطان).کلا متحول شدم

   [پاسخ]

  74. سلما گفت:

   سلام ، لطفا بقیه سخنرانی های استاد شجاعی را بذارید ، مثلا سخنرانی حسد یا انسان شناشی و خیلی موارد دیگه ، من واقعا نیاز دارم ، ممنون از سایت خوبتون

   [پاسخ]

  75. فهیمه گفت:

   با سلام . برنامه ها دانلود نمیشه لطفا بررسی کنید. با تشکر

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۴ ۱۶:۴۴:

   سلام همه فایلا دانلود میشن باید روی آیکون ها کلیک کنی

   [پاسخ]

  76. رعنا گفت:

   من پای کلامشون نشستم بطور اتفاقی دیگه نتونستم بلند شم خدارو از این بابت شاکرم علی یارون نفستون حق

   [پاسخ]

  77. مهلا گفت:

   سلام. ازکسایی که واسه ی این سایت زحمت می کشن واقعا ممنونم .خیلی از سخنرانی هاش باعث رشد من و دوستام بوده .خدا پشت و پناهتون باشه. دوس دارم یه روز کل سایت تون رو اطلاعاتش رو بدونم و دارم اینکارو می کنم

   [پاسخ]

  78. مصطفی گفت:

   خداوند به همه ی شما و بنده ی حقیر توفیق عمل به فرامین الهی و عاقبت به خیری را بدهد،واقعا ایشون فوق العاده اند التماس دعا

   [پاسخ]

  79. الهام گفت:

   سلام احیانا بروز رسانی نمیشه خیلی وقته گذاشتین تاریخ بروز رسانی رو بگین با تشکر اجرتون با اقا ابوالفضل العباس ع

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۱۲ام, ۱۳۹۴ ۱۳:۵۱:

   سلام نه خیلی وقته به روزرسانی نشده چون سخنرانی جدیدی نیومده

   [پاسخ]

  80. الهام گفت:

   سلام بعضی از سخنرانیها ک لازم دارم موجود نیست خرید انلاین هم نداره پس چطور میتونم تهیه کنم استاد برنامه دادن ولی پیدا نمیکنم راهنمایی میفرمایین

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۱۲ام, ۱۳۹۴ ۱۳:۵۲:

   سلام
   http://www.yasinsoft.ir/product/575

   [پاسخ]

  81. امین گفت:

   سلام لینک رو اشتباه گذاشتید ممنون میشم درستش کنید
   http://islamshop.shopfa.com/products/144720

   [پاسخ]

  82. شقایق گفت:

   سلام ببخشید ایشون خودشون راضی هستن که دانلود بکنیم ؟
   ممنون از سایت خوبتون

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴ ۱۶:۵۱:

   سلام بله راضیه

   [پاسخ]

  83. حامد گفت:

   به نام خدا
   سلام دانلود کلیپ های تصویری از استاد
   http://www.aparat.com/montazer.ir

   [پاسخ]

  84. حامد گفت:

   به نام خدا
   متن و دانلود صوت مباحث خانواده اسمانی
   http://www.montazer.ir/archive/87

   [پاسخ]

  85. taheri گفت:

   سلام من ازخود استاد حضوری شنیدم که سیدی جلسات ایشون روبایدبه صورت اورجینال ازخودموسسه منتظران منجی خریداری کنیددرغیراین صورت استادگفتندبه موسسه ضررمالیواردمیشه.پس این که سیدی هارو به صورت رایگان روی سایت گذاشتیدمشکل شرعی دارد مگراینکه به صورت مستقیم موسسه اجازه گرفته باشید.لطفا زودتراقدام کنید

   [پاسخ]

  86. عباس گفت:

   سلام
   عالی.عالی

   [پاسخ]

  87. علی گفت:

   با سلام
   چند کلیپ مهم ویدیوئی از سایت سنت دات نت برای آشنائی بیشتر وهابیت و اهل سنت با شخصیتها و شبکه های مذهبی به ظاهر مقدس. مخفی نماند که کلیه احادیث مرتبط با موضاعات را در سایت فوق با تصاویر اسکن شده از کتب معتبر اهل سنت درج شده .از جمله ویژگیهای مهم این سایت
   http://video.sonnat.net
   انتقال سروری کلیپ و صوتهای کاربران ویژه از طریق سرور و بدون دانلود و آپلود و با سرعت بسیار بالا میباشد. :
   لطفا این سایت را هرجا که تونستیدمعرفی کنیدچون بیشاز سه هزار بار مورد حمله هکرها قرار گرفت و آسیبی ندیدو آخر وهابیت کوردل مدیران این سایت را که دو طلبه بودند که روزها گچ کاری میکردند وشبها به امورات سایت می پرداختند را مسموم کردند حجت الاسلام یوسفی میگفت یکی از اونها به کما رفت و دیگر زرد و مریض شده اینکه آیا الان زنده هستند یانه خبر ندارم.
   تعدادی از کلیپهای این سایت که تقریبا همه اش از منابع اهل سنت و اعترافات آنها میباشد:

   جسارت عمر به رسول الله صلی الله علیه وآله
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=3355&cat=107
   حذف خیانت های صحابه
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=4691&cat=107
   ترس وهابی ها از مناظره
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=4681&cat=107
   حذف حدیث سفینه مسلم
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=4685&cat=107
   جسارت به نبی اکرم (ص)
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=3673&cat=107
   تزویر درشبکه کلمه
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=4688&cat=107
   تهمت مفتی وهابی به پیامبر
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=4682&cat=107
   پشت صحنه ملازاده
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=4671&cat=107
   اعتراف به لواط در مسجد
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=4684&cat=107
   نزول خدا در شبکه وهابی !
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=4672&cat=107
   خائنین دروغگو در صحیح مسلم
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=3746&cat=107
   دروغ دکترقزوینی؟!؟!
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=3750&cat=107
   دروغگویی صحابه و پیامبر!!
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=4661&cat=107
   توهین آلبانی به حنفی ها
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=4657&cat=107
   طلسم شکن های دروغین
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=3605&cat=107
   رابطه امام علی (ع) با شیخین
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=3672&cat=107
   فرار از مناظره
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=3751&cat=107
   سوالی سخت از یک وهابی!
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=4669&cat=107
   منظور از مرگ جاهلی
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=4667&cat=107
   مراسم خنده دار وهابیون
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=4664&cat=107
   خانه عائشه و نامحرمان
   http://www.sonnat.net/article.asp?id=3719&cat=107

   [پاسخ]

  88. یاور گفت:

   سلام علیکم
   برای راحتی دوستان برخی از سخنرانی ها استاد شجاعی در کانال تلگرام قرار گرفته در زیر می تونید لینک این کانال ها رو ببینیدد و عضو بشید. همچنین خدمت شما دوستان بعرض می رساند که این کار با هماهنگی موسسه منتظران منجی که مسئول پخش این سخنرانی هاست صورت می گیرد.
   کانال دشمن شناسی: (مبارزه با حملات شیطان)
   https://telegram.me/Doshman_shenasi_ostad_shoiaee

   کانال کنترل غضب و عصبانیت:
   https://telegram.me/Ghazab_ostad_shojaee

   کانال رشد وقدرت در سایه سختی ها:
   https://telegram.me/Roshd_Ostad_Shojaee

   کانال ما و امام زمان:
   https://telegram.me/Emam_Zaman_Shojai

   لازم به ذکر است که در هر کانال می توانید لینک سایر کانال ها را ببینید. سعی شده است که مهم ترین سخنرانی ها در کانال ها گذاشته بشود. بعد از استماع این سخنرانی ها می بایست با توجه به شرایط روحی خود برنامه بگیرید.

   [پاسخ]

  89. ابراهیمی گفت:

   سخنان استاد شجاعی را هر روز گوش می کنم و از فیض کلام و نفس الهی ایشان روحم جان می گیرد و زنده می شوم خدا را شکر که ایشان را داریم از خداوند طول عمر و سلامتی و توفیقات بیشتر برایشان آرزومندم از دوستانی که سخنرانیها را منتشر می کنند هم تشکر ویژه دارم

   [پاسخ]

   حسین عبدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۵ ۲۱:۴۷:

   دوست گرامی سخنرانیهای ایشان دارای ترتیب است لطفا درصورتی که ازایشان برنامه ای دریافت نکرده اید ازطریق سایت منتظران منجی ازاستاد برنامه مطالعاتی وعبادی دریافت نمایید

   [پاسخ]

  90. علیرضا گفت:

   با سلام و تشکر از سایت خوبتون می خواستم بدونم اگر بجای «وعج فرجهم»آخر صلوات »بگیم «وبلغ فرجهم» مشکلی داره،ویا بهتر نیست

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مهر ۲۷ام, ۱۳۹۴ ۲۲:۵۱:

   سلام اشکال که نداره ولی بهتر هست یا نیست رو نمیدونم

   [پاسخ]

  91. مهسا گفت:

   با سلام
   بدون قصد جسارت عرض میکنم: آیا استاد راضی هستن بابت دانلود سخنرانی هایشان؟
   من نمیدانم خریداری کنم یا دانلود؟
   خداقوت

   [پاسخ]

  92. ... گفت:

   سلام
   به گفته خیلی دوستان دانلود سخنرانی ها جایز نیست. که اینجا اطلاع رسانی شده.و منع شرعی داره.
   اگه نمیدونستید اشکالی نداره فقط دیگه «««گوششون ندید»»» و دانلود نکنید و خریداری کنید. ۵۵۹۷۲۴۵۰شماره تماس جهت دریافت اطلاعات و خریداری. کد تهران۰۲۱ یادتون نره
   صحبتم راسته راسته
   اطلاع رسانی کنید.

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۲۰ام, ۱۳۹۴ ۰۲:۱۰:

   سلام ممنون
   کدوم سایت یا موسسه رسما اعلام کرده که دانلود اشکال داره؟
   خود دکتر شجاعی تا جایی که میدونم چیزی نگفته حتی تو سایت خودش هم بعضی سخنرانی ها برای دانلود قرار داده شده
   http://www.montazer.ir/archive/87

   [پاسخ]

   ... پاسخ در تاريخ آذر ۱۵ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۳۶:

   سلام
   روی جلد سی دی های خریداری شده ذکر شده که هر گونه تکثیر و یا کپی برداری ممنوع میباشد و مشکل شرعی داره
   خداقوت

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۱۵ام, ۱۳۹۴ ۱۴:۳۸:

   سلام شاید سخنرانی های توی سی دی با اینا که اینجا هست فرق داشته باشه

   [پاسخ]

   حسین عبدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۵ ۲۱:۴۲:

   دوست گرامی من ازموسسه ایشان دانلود سخنرانیهای ایشان را پرسیدم گفتند که ایرادی ندارد

   [پاسخ]

   حسین عبدی پاسخ در تاريخ خرداد ۲ام, ۱۳۹۵ ۱۰:۰۹:

   باسلام ودعای خیردیشب یکم خردادبرای احیای شب نیمه شعبان که توسط موسسه استادشجاعی درمصلی برگزار می شد مراجعه کردیم این موضوع را که امکان دانلود سخنرانیهای استاد ازطریق اینترنت مجازاست یا خیرراپرسیدم یکی ازبچه های موسسه گفتند حدود یک ماه پیش استاد گفتند من راضی نیستم چرا که سخنرانیها وقف موسسه است وباید به صورت اورجینال تهییه شود حتی ارایه آن ازطریق فلش به دیگران هم مجاز نیست

   [پاسخ]

  93. محمد گفت:

   سلام وزیارت قبول ومقبول حضرت احدیت والتماس دعا انشااله باز هم مشرف بشوید اما مطالب ۱ واقعا دستتان درد نکند با این سامانه ای که بوجود اورده اید ۲ سخنرانی استاد شجاعی را درتاریخ جمعه ۹۴/۸/۲۹ تحت عنوان مدیریت کلام وزبان را که ساعت حدودا ۱۲شب ازکانال ولایت پخش شد را از کجا میتوانم تهیه کنم ۳ برخی از سخنرانی های شاخص ایشان را نیز میخواستم تامین وتهیه نمایم به صورت دی وی دی صوتی لطفا راهنمائی فرمائید با تشکرفلاحیار

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۱۱ام, ۱۳۹۴ ۰۹:۱۵:

   سلام متاسفانه فایلش وجود نداره

   [پاسخ]

  94. علی ازقم گفت:

   بنده هفته قبل تو جلسه ایشون بودم و احر جلسه ازشون سوال کردم که استاد سخنرانی های شما که تو سایت هست ایراد داره برا دانلود کردن ؟ گفتن هیچی ایرادی نداره و دانلود کنید واستفاره کنید(جلسه سه شنبه ها بحث انسان شناسی)

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۴ام, ۱۳۹۴ ۲۰:۴۶:

   سلام احسنت

   [پاسخ]

  95. نازنین گفت:

   با سلام آیا استاد تعبیر خواب انجام می دهند؟

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۸ام, ۱۳۹۵ ۲۳:۵۹:

   سلام نمیدونم

   [پاسخ]

  96. عبدالقیوم فقیری گفت:

   خداوند ایشان را حفظ کند واقعا لذت بردم آیا امکان تماس مستقیم و تشکر با استاد وجود دارد.تلفن من ۰۹۱۷۳۶۰۶۲۴۰ است دوست دارم صدای ایشان را بشنوم.

   [پاسخ]

  97. علیرضا گفت:

   با سلام خدمت امت مسلمان
   چند وقت هست دنبال بسته آموزشی استاد برای مسائل قبل و بعد فرزند آوری هستم لطفا، راهنمایی کنید.خداقوت

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۵ ۱۹:۳۳:

   سلام تا حالا چنین بسته ای ندیدم

   [پاسخ]

   حسین عبدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۵ ۲۱:۳۴:

   منظور دوست گرامی تربیت کودک می باشید که شامل سه سی دی می باشد شما می توانید به آدرس موسسه ایشان موسسه منتظران منجی واقع در

   تهران – شهرری – میدان حضرت عبدالعظیم – خیابان قم – قبل از میدان فرمانداری – خیایان شهید کاشانی – کوچه شهید سید برزگر – پلاک ۱۳

   تلفن تماس : ۵۵۹۷۲۴۵۰-۰۲۱

   مراجعه نمایید ضمنااستاد کتاب ریحانه بهشتی را هم توصیه می کنند

   [پاسخ]

  98. حمید گفت:

   با سلام.در یکی از سی دی ها استاد گفتن که فایلی راجع به نحوه و راههای تحقیقات در مورد خواستگار و شناختن طرف مقابل دارند.لطفا راهنمایی فرمایید.تشکر

   [پاسخ]

  99. باسلام
   ممنون از پستهای خوبتون.

   [پاسخ]

  100. محمد مهدی حیدریان گفت:

   سلام می خواستم از شما خواهش کنم در کنار این فعالیت خوبتون یک کانال اختصاصی از سخنرانیهای استاد شجاعی در تلگرام بگذارید تا ما عضوشویم و سخنرانیهای صوتی ویزه استاد را بطورکامل نه یک قطعه از سخنرانی در کانال بگذارید تا ما دانلود کنیم و چون موبایل همیشه همراه ما هست هر جا می رویم با خودمان می بریم سخنرانیها را گوش دهیم ودر وضعیت کنونی که کانالهای غیر اخلاقی زیادی در تلگرام هست این کار یک جهاد محسوب می شود با تشکر.

   [پاسخ]

  101. حامد گفت:

   به نام خدا
   کانال استاد با بیش از ۵۰هزار نفر منبر
   https://telegram.me/ostad_shojae

   [پاسخ]

  102. سارا گفت:

   سلام ممنونم ک تعدادی از مباحث استاد رو رایگان برای دانلود گذاشتین .
   ولی اگه زحمت بکشید کامل همه سخنرانی های استاد رو بگذارین ،،خیلی کامل و عالی میشه .مثلا استاد راجع ب “جهاد”،،”وسواس” و “سوءظن”و مباحثی دیگر مثل” روانشناسی قلب”هم سخنرانی دارن .
   ک ما بتونیم دانلود کنیم .ممنون میشم

   [پاسخ]

  103. yazahra گفت:

   سلام
   سایت خیلی خوبی دارین
   همینطوری ادامه بدین
   التماس دعا

   [پاسخ]

  104. سجاد گفت:

   سلام خسته نباشید
   فقط میتونم بگم خدا رو شکر بابت خلقت این انسان شریف
   منی رو که در اوج کثافت بودم نجات داد
   خداوند دنیا و اخرتش رو سرشار از شادی و ارامش کنه

   [پاسخ]

  105. محمدهادی گفت:

   با عرض ادب واحترام سلام خسته نباشید جناب اقای استد شجاعی (چندنفر بهم گفتند شما ادم خیری هستید ) ،اینجانب محمدهادی قربانی.فرزند اکبر.من ۳۰سال سن دارم،چندین سال نامزد دارم،ولی بعلت مشکلات مالی و اجاره نشینی نمی توانم ازدواج کنم،مدتی هم هست،مصالح ساختمانی گران شده،و خشکسالی کارگری نیست،من نیز فن خاصی بلد نیستم جز کارگری،اطرافیانم هم توان مالی ندارند کمکم کنند ازدواج کنم،تصمیم گرفتم برای شما نامه بفرستم،شاید فرجی شد،خواهشمندم اگر امکان داره به من کمک مالی کنید ازدواج کنم و بهتر زندگی کنم مدتی هست اجاره خونه برام مشکلی بزرگ شده،اگر یه کمک کوچکی اندازه اجاره خونه به من کمک کنید،یه مشکل بزرگ من حل کردید بخدا روم نمیشه اینها حضوری بیام بگم.خیلی ممنون و متشکرم از زحمات شما.شماره تماس من ۰۹۳۳۶۱۶۶۴۷۷.مجبور نبودم شماره عابرم نمیفرستادم.شماره عابر بانک رفاه (۵۸۹۴۶۳۱۵۳۵۹۸۹۰۸۱)بنام محمدهادی قربانی.تو راخدا کمک کن.موفق،سربلند و سلامت باشی در پناه الله

   [پاسخ]

  106. سجاد گفت:

   من به شخصه یک آدم زنا کار مشروب خور و بسیار بسیار فاسدی بودم
   بعداز سخنان ایشون خودمم نمیدونم چی بهم شد
   فقط یه تحول عجیب درونی در من رخ داد
   عجیب عاشق خدا شدم
   فقط دارم گذشتم رو جبران میکنم
   انشاءالله امام زمان این بنده سراپا گناه اما نادم رو بپذیرد.
   استاد دین و دنیام رو نجات دادی
   فقط از خود خدا میخوام اجرت رو بده
   همین!
   راستی از شمام تشکر میکنم که اینقدر راحت فایل هارو برای دانلود دسته بندی کردین

   [پاسخ]

  دسته بندی