دکتر عباسی
استاد رائفی پور
فروشگاه سایت

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

>

آخرین نظرات

https://zahra-media.ir/wp-content/uploads/2019/04/2198597.jpg

از شبنم عشق ۰۰:۴۹
از نماز جمعه دل روشن شود ۰۰:۲۶
آسمانی از ستاره ۰۰:۱۵
اگر روی تنت آینه ۰۰:۲۸
اگر روی طلب داری ۱ ۳:۰۹
اگر روی طلب داری ۲ ۳:۵۱
الا ای تشنه ۰۰:۵۰
الا مردمان ۱:۱۶
الاسلام سلم یا سلام ۰۰:۲۰
الا یا ایها الساقی ۴:۰۹
الطین لنا ۰۰:۴۵
آن گفته تویی ۳:۱۰
اندیشه چو چشمه ۱:۳۰
اهل عرفان ۰۰:۳۳
ای باغ تویی خوشتر ۰۰:۱۱
ای به وفا صبح دل تار من ۸:۴۲
ای به وفا ۲:۲۷
ای جوان که پیش رو گشوده ای ۰۰:۳۹
ای حبیب اشک جاری ۰۰:۱۶
ای خوشا ۴:۱۳
کنون دریاب کار افتاده ای را ۱:۴۲
کنید از خدا و پیمبر اطاعت ۰۰:۴۲
گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی ۰۰:۲۲
گر زنده ام به خاطر مهر و وفای توست ۲:۵۹
گفتم آنها را چه می گویی ۰۰:۲۶
گویم چه ثنای تو که خود عین ثنایی ۱:۲۴
مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست ۱:۱۸
میان برنامه ترکیبی ۲:۰۸
وقتی دل سودایی می رفت به بستانها ۳:۴۹
ها تو ای شکسته دل خدا خدا نمی کنی ۰۰:۵۷
هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد ۲:۱۷
هر که شد محرم دل در حرم یار ۱:۰۱
هر نفس از پرده ای ساز دگر ۲:۱۸
هردم زند آتش ای گل ۱:۰۲
هرکس به تماشایی رفتند به صحرایی ۳:۰۱
هرگز دلم از یاد تو غافل نشود ۳:۰۱
هستم ز وجود تو خدایا آگاه ۱:۴۴
هستیم بردی، شیدائیم دادی ۱:۲۸
هیچ مگو ای لب من ۰۰:۵۹
یاد آنکه تفاوت نکند لیل و نهار ۰۰:۵۸
راستی را کس نمیداند ۲:۳۸
راه تو به هر روش که گویند خوش است ۰۰:۲۶
روشن از روی تو آفاق جهان می بینم ۰۰:۳۷
ز ایمان به اوج سعادت رسی ۰۰:۴۰
ز حریم درگه کبریا ۰۰:۳۲
زان یار دلنوازم شکریست با شکایت ۲:۲۷
زخود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی ۱:۰۹
زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی ۲:۵۳
زندگی نشاط و شور ۰۰:۵۵
سال ها دل طلب جاجم از ما می کرد ۱:۱۵
سحر هنگامه راز و نیاز است ۱:۳۷
سرگشتگان کویت ۰۰:۵۰
شمیم سینه من ز مرحمت نظری کن ۰۰:۵۲
صبح است اهل ایمان بشنو صدای قرآن ۰۰:۳۳
صفای اوست که از چشمه سار می جوشد ۰۰:۵۷
عاشق شو گرنه روزی کار جهان سرآید ۱:۰۳
عشق آمد و حلقه کوفت بر خانه ما ۰۰:۴۹
عطر حضور روشن باران گرفته ام ۰۰:۵۵
غیر حق را می دهی ره در حریم دل چرا ۲:۴۹
فضل خدای را که تواند شمار کرد ۳:۵۶
هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد ۰۰:۴۲
هر که شد محرم دل در حرم یار ۱:۰۱
تو افروختی شمع جان مرا ۱:۰۷
چه خوشست ناله من ۳:۵۴
وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها ۳:۳۵
ای ز شرار عشق تو در دل ما زبانه ای ۱:۴۴
بشنو ز پرده راز، نجوای زنده دلان ۱:۳۸
چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد ۰۰:۴۶
مثل چشمه ای ز نور ۰۰:۲۴
ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم ۲:۳۱
ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم ۱:۲۵
مر تو را ای که صاحب جودی و مجد و اولا ۳:۴۶
من که آب از دیده دارم … ۳:۲۳
من ماندم و آهی که تو می دانی و من ۱:۰۸
ندانم چه بودی، ندانم چه هستی ۱:۲۳
نظر باز کن بر خلقت … ۰۰:۳۱
دل ز پی جستجو ۳:۵۶
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من ۱:۲۰
دوای حق ۰۰:۳۷
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند ۱:۰۳
ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست ۱:۲۲
ما گدایان خیل سلطانیم ۱:۴۷
من آنچه هست به عشق تو داده ام از دست ۱:۳۶
چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویند ۱:۵۸
هر کس به تماشایی رفتند به بستان ها ۱:۳۱
سفره سبز کرامات خدا گستردست ۰۰:۳۷
سلسله ی موی دوست … ۲:۴۹
شب که همه درها بسته … ۱:۲۵
صبح تا باد صبا از سر گلزار گذشت ۰۰:۴۰
عالم امروز پر از ماتم و رنج و مهن است ۱:۰۰
غیر توام دلبر و دلدار نیست ۰۰:۳۵
فاش می گویم و از گفته خود دلشادم ۲:۲۰
کسی از باغ گل آهسته مرا می خواند ۱:۲۱
گر بگذری ز هستی ۳:۱۰
گر به چشم دل جانا … ۱:۰۳
گر دست رسد در سر زلفین تو بازم ۳:۵۰
گل دفتر اسرار خداوند گشودست ۱:۱۵
مظهر خالق و نور کیست به جز محمد ۰۰:۳۶
رها کن این تن خاکی ۲:۲۷
هر گذری در نگری جز دل خوبان نبری ۰۰:۴۴
منم که شهره ی شهرم به عشق ورزیدن ۲:۲۹
پس ای مومنان با رضا و قبول … ۰۰:۳۴
می وزد نسیم عشق ۰۰:۲۸
نوبت وصل و لواست ۱:۴۱
یک دم به خدای و ببین … ۷:۵۸
دریا زلال چشمه ۰۰:۳۲
از هر چه می رود سخن دوست خوش ترست ۱:۱۱
تو را آنروز عاشق آفریدند ۰۰:۵۱
خواب روا نیست به صبح بهار ۲:۲۲
در چشمه سار وحی اهلی وضو کند ۰۰:۵۷
گر عشق زنده باید، کز مرده هیچ ناید ۳:۱۷
در آب زمزم ای بلبل غزل … ۰۰:۴۱
خوش آمد گل، وزان خوشتر نباشد ۰۰:۴۴
دل از من برد و روی از من نهان کرد ۰۰:۳۹
دل را دم گرم تو جوانی بخشد ۰۰:۲۸
دل در پی جستجو در به در و کو به کو ۳:۵۵
روزها فکر من اینست، همه شب سخنم ۰۰:۲۷
سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی ۳:۱۵
سمن گویان غبار غم ۲:۳۳
سرگشته گان کویت … ۰۰:۵۰
الهی سینه ای ده آتش افروز ۲:۰۴
نیست آسان عشق جانان با هم ۸:۵۱
ای ز دردم خستگان را بوی درمان آمده ۵:۳۲
گر به جان و به جهانت … ۰۰:۴۹
برخیز تا به عهد امانت وفا کنی ۱:۲۱
پیراهن خلاف به دست مراجعت … ۱:۱۸
دارالشفای توبه نبستست در هنوز ۱:۳۶
نتوان وصف تو گفتن، که تو در فهم نگنجی ۱:۴۵
ملکا ذکر تو گویم … ۷:۵۵
تو نفس کور دل بگذار و بگذر ۲:۳۰
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی ۳:۴۳
اگر دنیا به دیدارت بنشست ۴:۲۷
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند ۳:۴۶
سیر دیار اغیار در چشم جان طلب خواند ۱:۰۸
نیمه شب ها با شقایق تا سخن دارد نسیم ۱:۰۵
بی تو ای آرام جان ۳:۴۴
مست توام … ۲:۲۶
خوشا آنان که الله یارشان بید ۰۰:۵۵
چون مرغ شب تنها به دام شبها … ۱:۲۰
بگشای خدا که گشاینده توای ۱:۵۳
اهل معنی به سخن بلبل بستان… ۱۱:۱۳
رها کنیدم به شهر باران … ۰۰:۴۹
سر خدای ازل … ۲:۵۲
نم نم می بارد به زمین باران ۲:۱۶
هوا خواه توام جانا ۶:۰۲
مردان خدا پرده پیکار دریدند ۳:۵۳
مرغی به نغمه عشق … ۱:۳۲
ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم ۲:۵۰
می و میخانه مست و می کشان مست ۴:۵۰
هر عاشقی و شام و سحر یاد رخ یارش کند ۱:۵۶
ای دل غم عشق از ورای من و تو ۱:۳۳
جانا حدیث شوقت در داستان نگنجد ۳:۲۱
دلا بسوز، که سوز تو کارها بکند ۳:۲۰
ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها ۴:۲۳
زهی ساکن شدم در خانه دل ۳:۱۶
در دل چو عشقت آید … ۱:۱۲
ای دل جز ره عشق تو نپویم ۲:۵۴
ای عشق تو مایه جنون دل من ۲:۱۲
صحرای دلم، عشق تو شورستان کرد ۱:۳۶
ای دل جز ره عشق تو نپویم ۳:۱۷
صدایم از تو ۱:۰۳
طالب روشن ۱:۰۷
عمر شاخه ایست ۰۰:۴۶
عمر عزیزست ۱:۱۱
غریبانه ۱:۱۶
غلام آفتابم ۰۰:۳۰
بر در تو من رو به خاک عجز ناله می کنم ۴:۴۷
رها کنیدم به چشم عاشق … ۱:۳۶
گر زنده ام به خاطر مهر و وفای تو ۲:۱۷
نالانم همچون نی دمادم ۲:۴۳
هر که دارد نوبت سربازیت … ۶:۳۱
هو الاول، هوالاآخر … ۲:۴۶
چو دل شد زان او هرگز نمیرد ۲:۴۰
دل در فنای وحدت و جان ۰۰:۵۶
روزها فکر من اینست و همه شب سخنم ۸:۰۵
شب که در خلوت اندیشه تمنای تو بود ۵:۵۵
شبانگاهان تا حریم فلک ۲:۵۲
صاحب که در میان نبود … ۱:۴۱
گل جمال افروختست و … ۰۰:۵۲
تو معنای عشقی تو جان جهانی ۳:۱۴
قرب و من از شور و صفا ۱:۰۴
کل شوق قلبی- عربی ۱:۱۰
که رفته است ۳:۵۳
کی اسیر شب سحر دمید ۰۰:۴۵
گذری در نگری جز دل خوبان نبری ۰۰:۵۶
گر دست رسد بر سر زلف ۳:۵۰
گر زنده ام به خاطر مهر و وفای توست ۳:۰۲
گلستان جهان ۱:۰۶
ما با به سر کوی تو ۰۰:۴۶
مادرم ای مهربان ۰۰:۲۲
مترس از جان فشانی ۰۰:۴۰
مرا بالیست از پرواز مانده ۱:۱۱
مشنو ای دوست ۱:۱۶
معطر کن گل فرخندگی را ۰۰:۳۳
منّ الخطا ۱:۱۹
من مانده ام ۰۰:۴۶
من و امید وصال ۰۰:۱۵
منت کس نکش ۰۰:۴۹
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن ۳:۳۷
مهتاب و سپیده و من آموختیم ۰۰:۲۰
می از خم معرفت ۰۰:۳۲
می خوانمت ای عطر سرشار جوانی ۰۰:۴۳
میهن نام تو باید ۰۰:۳۹
ناز مست ۰۰:۳۵
نازم به عالمی ۰۰:۴۵
نترس از جان فشانی ۰۰:۴۰
ندانم چه بودی ۱:۱۲
نسیم انس می آید ۰۰:۲۵
نغمه الله اکبر ۴:۴۴
نکو کاری و مسلمانی ۰۰:۲۷
نور رویش روشن می کند ۰۰:۳۱
نیست عمری در ره دنیا و دین ۴:۲۹
نیکوکار ۰۰:۳۶
وقتی دل سودایی ۱:۱۱
و ما ارسلنا ۰۰:۳۵
و ما کان المومنون ۰۰:۴۲
هر که را خواهی که بر افتد ۰۰:۲۲
هر دم زند آتش ای کل ۱:۰۵
هرگز چنین سر را … ۱:۳۶
هرگز دلم از … ۱:۰۳
هم دوش محنت ۰۰:۳۶
یا اقل اسلام ۱:۴۷
یاد تو امید زندگانی بخشد ۰۰:۳۵
یاران مژده روز وحدت است ۰۰:۴۹
بیا تا بهم مهربانی کنیم ۱:۱۲
هم خوانی- نجوا ۱ ۰۰:۳۴
هم خوانی- نجوا ۲ ۰۰:۱۷
هم خوانی- نجوا ۳ ۰۰:۳۰
هم خوانی- نجوا ۴ ۰۰:۰۶
هم خوانی- نجوا ۵ ۰۰:۱۸
هم خوانی- نجوا ۶ ۰۰:۱۴
هم خوانی- نجوا ۷ ۰۰:۲۰
هم خوانی- نجوا ۸ ۰۰:۲۶
هم خوانی- نجوا ۹ ۰۰:۲۸
هم خوانی- نجوا ۱۰ ۰۰:۱۸
هم خوانی- نجوا ۱۱ ۰۰:۲۵
هم خوانی- نجوا ۱۲ ۰۰:۱۳
هم خوانی- نجوا ۱۳ ۰۰:۲۱
هم خوانی- نجوا ۱۴ ۰۰:۰۹
هم خوانی- نجوا ۱۵ ۰۰:۲۳
هم خوانی- نجوا ۱۶ ۰۰:۱۱
هم خوانی- نجوا ۱۷ ۰۰:۱۱
هم خوانی- نجوا ۱۸ ۰۰:۲۰
هم خوانی- نجوا ۱۹ ۰۰:۱۴
هم خوانی- نجوا ۲۰ ۰۰:۲۳
هم خوانی- نجوا ۲۱ ۰۰:۱۱
هم خوانی- نجوا ۲۲ ۰۰:۲۰
هم خوانی- نجوا ۲۳ ۰۰:۵۱
هم خوانی- نجوا ۲۴ ۰۰:۱۷
هم خوانی- نجوا ۲۵ ۰۰:۱۱
هم خوانی- نجوا ۲۶ ۰۰:۲۳
هم خوانی- نجوا ۲۷ ۰۰:۰۹
هم خوانی- نجوا ۲۸ ۰۰:۱۲
هم خوانی- نجوا ۲۹ ۰۰:۲۰
هم خوانی- نجوا ۳۰ ۰۰:۴۳
هم خوانی- نجوا ۳۱ ۰۰:۱۹
هم خوانی- نجوا ۳۲ ۰۰:۱۱
هم خوانی- نجوا ۳۳ ۰۰:۱۰
هم خوانی- نجوا ۳۴ ۰۰:۳۱
هم خوانی- نجوا ۳۵ ۰۰:۳۰
هم خوانی- نجوا ۳۶ ۰۰:۱۲
هم خوانی- نجوا ۳۷ ۰۰:۰۴
هم خوانی- نجوا ۳۸ ۰۰:۲۸
هم خوانی- نجوا ۳۹ ۰۰:۰۹
هم خوانی- نجوا ۴۰ ۰۰:۲۸
هم خوانی- نجوا ۴۲ ۰۰:۱۲
هم خوانی- نجوا ۴۳ ۰۰:۰۶
هم خوانی- نجوا ۴۴ ۰۰:۱۷
هم خوانی- نجوا ۴۵ ۰۰:۱۴
هم خوانی- نجوا ۴۶ ۰۰:۲۱
هم خوانی- نجوا ۴۷ ۰۰:۱۴
هم خوانی- نجوا ۴۸ ۰۰:۲۶
هم خوانی- نجوا ۴۹ ۰۰:۲۰
هم خوانی- نجوا ۵۰ ۰۰:۱۳
هم خوانی- نجوا ۵۱ ۰۰:۱۳
هم خوانی- نجوا ۵۲ ۰۰:۳۱
هم خوانی- نجوا ۵۳ ۰۰:۲۵
هم خوانی- نجوا ۵۴ ۰۰:۰۹
هم خوانی- نجوا ۵۵ ۰۰:۱۵
هم خوانی- نجوا ۵۶ ۰۰:۲۷
هم خوانی- نجوا ۵۷ ۰۰:۳۲
هم خوانی- نجوا ۵۸ ۰۰:۲۷
هم خوانی- نجوا ۵۹ ۰۰:۲۳
هم خوانی- نجوا ۶۰ ۰۰:۲۷
هم خوانی- نجوا ۶۱ ۰۰:۲۲
هم خوانی- نجوا ۶۲ ۰۰:۱۸
هم خوانی- نجوا ۶۳ ۰۰:۰۹
جانان من چرا رفتی ۵:۱۴
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند ۳:۴۹
مادر ۲:۲۰
امشب آسمان گویی ۱:۳۴
ای گرامی گوهر عالی نصب ۰۰:۲۷
به نکو سیرتان ۲:۱۵
بیا که بلبل ۶:۳۸
پی دانش و علم کوشش کنید ۰۰:۴۶
تو چشمه ساران بین ۰۰:۴۳
خدایا این وصل را هجران نکن ۵:۳۲
ز دانش چراغی ۰۰:۳۲
بر خیز تا به عهد امانت ۸:۳۹
پی دانش ۰۰:۵۷
ز دانش ۰۰:۴۶
زدانش چراغیست ۰۰:۴۵
ز خواب غفلت آخر ۳:۱۳
هر که زند جرعه جام بلا ۳:۲۵
هم جلوه ۴:۱۶
میان نقش تو ۳:۰۱
اگر دنیا به دیدارت بهشت است ۵:۰۹
چشم دل باز کن ۱۱:۲۶
حال دنیا را … ۳:۱۳
یارا ۱۱:۳۲
چشم دل باز کن- کوتاه ۱:۵۴
هر چه داری اگر … ۰۰:۵۶
امشب ز غمت ۲:۰۱
ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی ۵:۲۳
می رفتم و خون دل به راهم می ریخت ۱:۱۸
زمزمه های دلنشین از آرشیو رادیویی رادیو معارف؛ مجموعه نفیس هم خوانی، آواز و نجوا ۳:۴۳
گر بسوزم ز آتش عشق ات رواست ۰۰:۵۵
گم شدن در عاشقی دین من است ۱:۲۸
ما ز میخانه عشق … ۵:۳۸
گر بسوزم ز آتش عشق ات رواست ۰۰:۵۵
گم شدن در عاشقی دین من است ۱:۲۸
ما ز میخانه عشق … ۵:۳۸
اگر ز کوی تو بویی به رساند باد ۷:۳۱
ای اسیر خاک ۵:۰۶
ای که می آیی مسیر زندگی را پا به پا با من ۰۰:۵۶
بزن که سوز دلم به ساز می گویی ۲:۴۶
به مژگان سیه کردی ۴:۱۳
به معنای عشقی ۴:۳۴
تابه خاک قدمت ۵:۱۷
تو معنای عشقی ۴:۲۱
چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی ۱:۰۳
چو دل شد ۳:۰۰
چه شور است این ۵:۲۴
خانه بی تو سوت و کور است ۰۰:۳۴
خوش آمد گل وز آن خوشتر مباشد ۱:۲۳
ای دل به چه می پایی ۰۰:۳۱
رها کنیدم ۱:۳۴
سپه غم بفرستی ۶:۰۴
خانه بی تو … ۰۰:۳۳
اگر دنیا به دیدارت بهشت است ۵:۰۹
اگر دنیا به دیدارت بهشت است ۵:۰۹
بزن که سوز دل من ۲:۴۷
من گل افتابگردانم ۲:۴۹
میان به کار ببند ۱۰:۵۳
به جان پیر خرابات ۵:۵۳
به خم هایی که در شیراز می جوشد ۴:۳۲
سر خدای ازل ۲:۵۲
شب که در خلوت اندیشه … ۱:۴۸
شکسته شد دلا ۰۰:۵۳
شب که در … ۵:۴۲
شبانگاهان ۲:۵۱
شکسته شد دل شاد است جان خسته ۰۰:۵۳
عید آمد ۰۰:۱۵
غروب ۹:۵۳
گر حسن رخ خوبان ۱:۱۳
عید آمد ۰۰:۱۵
غروب ۹:۵۳
گر حسن رخ خوبان ۱:۱۳
گر مرد رهی ۵:۰۸
گفتم به کس، صورتگرا .. ۱:۲۱
ما سر خوشان مست ۲:۵۰
مرا دیوانه و شیدا ۱:۲۴
نشست به چهره زرد من ۳:۲۴
هرکه با تو یک دم به سر برد ۱:۲۵
آتش افروز ۶:۰۴
بزن که سوز دل من ۱:۳۱
به روزهای روشن به گردش ستاره ها ۱:۰۵
تا چشم باز کردم نور رخ تو دیدم ۱:۴۱
چشم بیمار تو ای می زده بیمارم کرد ۴:۴۳
خدا را بر آن بنده بخشایش است ۴:۲۸
دراین دقایقی که پر از عطر بندگیست ۰۰:۳۰
ذکر را خورشید این افسرده، ساز ۵:۱۰
زندگی پنجره ایست رو به آفاق بلند ۰۰:۴۰
سپه غمزه فرستی ز پی صید دلم ۶:۰۵
سحرگاهی کریمی را گدایی ۳:۵۹
شبانگاهان تا حریم فلک ۲:۵۲
شبی رسی به سراپرده صفای سحر ۶:۵۱
شکسته شد دل ۴:۰۵
شورش بلبل و سحر باشد ۶:۵۵
عاشقان را زخم با مرحم یکیست ۹:۳۱
نیکوتر از دیار محبت، دیار نیست ۲:۱۰
هر عاشقی شام و سحر یاد رخ یارش کند ۳:۰۷
بی تو ای آرام جان ۲:۵۱
بی حکم تو ۲:۵۴
جانان من چرا رفتی ۲:۲۹
وصف تو از جرعه و جان آزاد است ۱:۱۹
تا کی به تمنای وصال تو یگانه ۰۰:۴۰
جان گدازی اگر به آتش عشق ۳:۳۵
چشم بگشا به گلستان ۱:۱۰
چشم دل باز کن که جان بینی ۱:۱۷
دلا بسوز که سوز تو کارها کند ۴:۴۲
ای خدا این وصل را هجران مکن ۶:۲۳
ای دوای درون خسته دلان ۹:۳۹
ای ز دردت خستگان را بوی درمان آمده ۵:۴۵
ای که تو جان جهانی ۱:۰۳
ای واقف اسرار ضمیر همه کس ۰۰:۵۵
بیا ای بلبل خوش لهجه من ۹:۱۹
تا به خاک قدمت روی نیاز است مرا ۴:۲۵
افتاده بالم اینجا ۱:۳۳
شب می گذرد دفتردل را بگشایید ۲:۴۵Sorod
ای دل به کوه عشق گذاری نمی کنی ۵:۲۳
ای که در حضرت او ۳:۴۳
جانا حدیث شوقت در داستان نگنجد ۳:۲۳
چون عاشق روی تو شدم ۱:۱۲
گم شدن در عاشقی دین من است ۳:۱۳
هوای خویشتن بگذار اگر داری هوای او ۶:۵۰
خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم ۴:۲۵
ارغوان ریخته بر دکه خضراء چمن ۰۰:۴۲
ارمغان بهانه ای ۰۰:۲۴
از بوستان وصل تو هر گل که چیده ام ۱:۱۶
از شبنم عشق خاک آدم گل شد ۱:۳۴
از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود ۱:۴۴
از گل سوری قیام و از بنفشه بین رکوع ۰۰:۳۷
از مکتب والی نجف ۰۰:۲۷
آفرید از گل و آیینه تو را ۱:۱۳
الا ای تشنه ی سرچشمه نور ۰۰:۴۷
الا یاایها ساقی ۱:۲۳
الا ای فروزنده خورشید من ۱:۲۴
الاای که جانم باصفا گردد ۰۰:۵۱
امروز جمال تو سیمای دیگر دارد ۲:۱۲
انا فی اذان ۳:۳۱
ای اهل ولا شد گاه صفا ۳:۰۴
ای آشنا ای که پرسی کیست بهر کرم ۱:۲۴
ای آنکه بجز نام تو هستی نبود ۰۰:۵۶
ای باید و نباید تو مایه امان ما ۱:۲۸
ای برتر از سپهر جلال و مقام تو ۰۰:۵۲
ای به ذکر روی تو ۱:۵۹
ای حبیب اشک جاری به سویت آمدم با بی قراری ۰۰:۱۶
ای خوشا آن دل آزاری نمی آید از او ۰۰:۵۲
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر ۱ ۰۰:۵۴
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر ۲ ۱:۲۰
ای دل قبول محفل اهل ولا شوی ۱:۰۳
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو ۴:۲۳
ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد ۳:۳۰
ای ربوده دلم به رعنایی ۱:۰۷
ای ساربان آهسته رو که آرام جانم می رود ۲:۵۵
ای عاشقان ای عاشقان جان می رسد ۰۰:۴۹
ای عاقلان، من عاشقی دیوانه ام ۶:۲۴
ای فلک بی من مگرد ۱:۰۰
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای ۲:۴۳
ای گرامی چشمه ی جوشان عشق ۰۰:۲۳
ای مثل دریا بی کران ۰۰:۳۵
ای مثل دریابی کران ۰۰:۴۸
ای همه میل دل من سوی تو ۰۰:۵۱
آفرید از گل و آئینه و لبخند تو را ۱:۰۳
آمد به درت امیدواریم ۴:۳۶
آمده ام که تا به خود گوش کشان کشانمت ۱:۰۴
آن صانع لطیف که بر فرش کائنات ۱:۰۵
آن کو ز عشق زاید ۱:۱۵
آن نکته تویی ۳:۱۰
آنجا که عشق باشد دردم اثر بیافتد ۰۰:۳۰
با اشارات خدای مهربان می رسد صبحی دگر ۰۰:۳۷
با دست طلب پای تو در سلسله تا چند ۵:۳۶
با قامت عصمت و حیا ۲:۰۱
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی ۲:۳۶
باد بهاری وزید ۴:۳۵
باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم ۱:۲۵
بامدادان که فرق نکند لیل و نهار ۳:۴۴
باوجود تو نظر بازی بیجا عیب است ۱:۳۶
بخشنده ای که سابقه لطف و رحمتش ۰۰:۵۲
بر دیده روشن ۱:۱۷
برخیز سحر ناله و آهی می کن ۰۰:۵۷
بندگی باید کرد ۱:۰۷
به به از این رایحه دلنواز ۰۰:۴۰
به حریم خلوت خود شبی ۰۰:۳۸
به شوق قبله دل بی قرار می گردیم ۰۰:۲۳
به هر حالی که باشی با خدا باش ۱:۰۷
بیا بیا که تویی بهر عشق و شوق و صفا ۱:۵۱
بیا تا گل بر افشانیم ۴:۳۰
پر بگشا به آسمان ۷:۵۶
پرتو یاد خدا گر دهد آرامش دل ۲:۴۹
پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو ۱:۰۹
پیمانه شو پیمانه شو ۶:۲۹
تا رسیدن به شما یک قدم فاصله است ۰۰:۲۵
تا عدل خدا و بندگی باید کرد ۱:۰۰
تابه خاک قدمت ۵:۵۵
تنها نه منم جانا از بهر تو دیوانه ۱:۱۳
تو با چشمه ها هم صدایی ۰۰:۲۵
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی ۱:۰۷
جانا هزاران آفرین ۶:۳۱
جز یاد خدا هیچ دگر کار نداریم ۱:۲۳
چراغ گرم تو جوانی بخشد ۰۰:۳۴
چراغ هدایت ۱ ۰۰:۳۳
چراغ هدایت ۲ ۰۰:۲۸
چشم از من و رخصت تماشا از تو ۱:۱۰
چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد ۰۰:۴۶
چو نورش ۰۰:۵۱
چون زلف تو ۱:۰۶
چه خوش است ناله من ۳:۵۹
حین سخن تازه بگو ۱:۲۳c
خاطر پر گنه از عشق خدا کن سرشار ۰۰:۲۶
خداوندا در این دیرینه منزل ۲:۲۴
خدایا دیده ای بینا به من ده ۰۰:۴۰
خوش خرامان می روی ۲:۴۶
خوشا آنان که الله یارشان بید ۱:۳۱
خوشامد زمان خوش دلی ۳:۱۰
خیز خیز تا بر سر کویش ۰۰:۴۰
در بزم آسمان ها دارد ملک ترانه ۱:۵۹
در خانه دل مارا جز یار نمی گنجد ۱:۵۳
در سایه ولایت ۰۰:۱۱
در مسلخ عشق ۱:۰۵
در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد ۰۰:۲۱
دست از طلب ندارم تا کام من بر آید ۲:۳۲
دست گلگوی نسیم ۰۰:۵۶
دست مرا بگیر با خود مرا ببر ۱:۲۲
ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها ۴:۲۳
اگر چشمی گشایی بر دل خویش ۱۳:۴۵
الهی به مستان میخانه ات ۴:۴۹
به مژگان سیه کردی … ۴:۱۵
چو دل شد زان او، هرگز نمیرد ۰۰:۳۹
می گرید دل شیدا … ۱:۱۳
رعد گوید، ابر راند … ۱:۳۶
شکسته شد دل و … ۴:۰۵
شورشان بلبلان سحر باشد ۲:۵۷
عطر حضور روشن باران گرفته ام ۰۰:۵۵
چه رفته است که امشب سحر نمی آید ۱:۳۱
هر چه می رود سخن دوست خوشتر است ۹:۲۸
همون نغمه … ۱:۴۹
گذشت عمر و چه گوییم، خیال و خوابی بود ۱۱:۴۵
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او ۵:۳۱
از شبنم عشق ۰۰:۴۹
از نماز جمعه دل روشن شود ۰۰:۲۶
آسمانی از ستاره ۰۰:۱۵
اگر روی تنت آینه ۰۰:۲۸
اگر روی طلب داری ۱ ۳:۰۹
اگر روی طلب داری ۲ ۳:۵۱
الا ای تشنه ۰۰:۵۰
الا مردمان ۱:۱۶
الاسلام سلم یا سلام ۰۰:۲۰
الا یا ایها الساقی ۴:۰۹
الطین لنا ۰۰:۴۵
آن گفته تویی ۳:۱۰
اندیشه چو چشمه ۱:۳۰
اهل عرفان ۰۰:۳۳
ای باغ تویی خوشتر ۰۰:۱۱
ای به وفا صبح دل تار من ۸:۴۲
ای به وفا ۲:۲۷
ای جوان که پیش رو گشوده ای ۰۰:۳۹
در میان جانم و جان از تو بی خبر ۲:۱۵
ای دوست بیا که بی تو آرامم نیست ۲:۵۸
ای حبیب اشک جاری ۰۰:۱۶
ای خوشا ۴:۱۳
ای ربوب دلم ۱:۰۱
ای که به عشقت اسیر ۰۰:۵۱
ای ماه منیر برج عصمت ۰۰:۳۹
ای معلم ای توانده ۲:۰۹
ای همیشه فارس ۱:۱۹
ای یار من ای یار من ۰۰:۴۳
این لحظه ها شکوه تماشایی شماست ۱:۰۰
آغاشلارین نفسیندن- ترکی ۱:۱۴
با حریم ۰۰:۵۹
با درد خو گرفته دل درد آشنا ۱:۰۴
باز آمدم ۰۰:۲۰
بازا اگر ۱:۲۳
بالبینات ۰۰:۳۴
بر سرآمده دوره شعار ۰۰:۳۶
برخیز ۱:۱۱
بزن گامی به عمق جاده عشق ۱:۱۹
بشنو پرده راز ۳:۱۵
بگشا نقاب ۰۰:۵۶
بود نور مه بر جهان نور دین ۱:۳۰
بوی آسمان دمیده ۰۰:۴۳
بوی شمع بی امان ۰۰:۵۴
بوی شمع بی امان ۰۰:۵۴
به باغ منظر چشم ۱:۳۱
به پا ای جوان ۰۰:۵۸
به چشم از معرفت نوری ۱:۰۹
به حریم خلوت خود ۰۰:۳۸
به دشت دل تو ۰۰:۱۰
به ساقی ۰۰:۲۹
به ساقی ۰۰:۲۹
به شادی بکوشیم ۰۰:۴۶
به مژگان سیه کردی ۳:۰۳
بهار آمد ۰۰:۴۰
بیایید بیایید ۰۰:۳۰
بیتفقه بالدین ۰۰:۲۷
پر گشا ۰۰:۵۰
پرتو یاد خدا ۰۰:۵۸
پس ای مومنان ۱:۱۰
تا پرتو اهل دل ۱:۲۲
تا رسیدن یه قدم یک صدا فاصله است ۰۰:۳۶
تحقیق ۰۰:۳۴
ترا آن روز عاشق آفریدم ۰۰:۲۵
تمام خاک را گشتم ۱:۳۸
تنها تویی ۵:۳۵
تو آن نو بهاری ۰۰:۰۹
تواشیح عربی کودکان ۰۰:۲۷
تواشیح محلی ۱ ۰۰:۱۵
تواشیح محلی ۲ ۰۰:۰۸
بشنو ز پرده راز ۴:۱۹
پرهیزگار ۰۰:۴۷
تو را با لاله رویان ۰۰:۵۳
جان شاخه ای است ۰۰:۵۳
جان فدای تو ۱:۰۶
جوان نخل امیدت پر ثمر باد ۰۰:۳۸
جهان بی ما بسی بودست و باشد ۱:۰۲
چشم از من ۰۰:۳۰
چشمه جاری میشه ۰۰:۴۴
چشمه حسنش … ۱:۳۰
چون در این باغ گلهای آزادی دمید ۰۰:۳۱
چون زلف توام جانا ۱:۲۱
حال دنیا را چو پرسیدم از فرزانه ای ۱:۰۱
حین سخن تازه بگو ۱:۴۳
خلقیا رب علی طه الامین ۰۰:۱۹
خواب بنفشه ۲:۲۷
خیال من از خیال تو بی نصیب ۰۰:۳۴
خیرها ۰۰:۳۰
در آن زم زم احکام ۱:۱۱
در حریم دل چرا ۲:۱۷
در خانه دل مارا جز یار نمی گنجد ۱:۳۱
در طلبش ۱:۰۵
در مسلخ عشق ۱:۰۵
در بزم پاکان ۲:۳۷
دریاب زلال چشمه ایمان را ۱:۰۲
دریاب زلال ۰۰:۳۱
دست مرا بگیر ۰۰:۲۶
ای خوشا آن دل ۰۰:۵۰
دوش وقت سحر ۱:۰۴
ذرات آشکار و نهان ۰۰:۳۰
الله اکبر، ان الاسلام ۱:۱۴
آنان که طلیعه بهارند ۱:۳۹
اندیشه چو چشمه تو را … ۱:۲۹
ای دل اهل معرفت ۰۰:۵۵
ای دوست ۰۰:۳۷
ای که از پنجره پاک سحر ۱:۵۷
برخیز برخی ۰۰:۵۱
به شوق قبله دل ۰۰:۵۳
بیا تا مونس هم یار هم باشیم ۰۰:۲۸
بیا دمی به اهل دل ۰۰:۱۷
اغفرلنا ۰۰:۳۵
لامسلمون ۰۰:۳۰
ای از خم معرفت ۱:۰۷
تو با چشمه ها هم صدایی ۰۰:۲۵
حال دنیا را چو پرسیدم ۱:۲۶
خوی شمع بی زبان دارد دلم ۰۰:۴۷
خیز و صفایی ده آئینه ۱:۴۳
در سایه فقه ۱:۰۹
ز ایمان به اوج سعادت رسید ۰۰:۵۹
در وصف پارسیان ۰۰:۲۹
زندگی نشاط و شور ۰۰:۵۵
خوشا آنان که الله یارشان بید ۰۰:۵۵
چون مرغ شب تنها به دام شبها … ۱:۲۰
بگشای خدا که گشاینده توای ۱:۵۳
دل ز پی جستجو ۳:۵۶
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من ۱:۲۰
دوای حق ۰۰:۳۷
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند ۱:۰۳
راستی را کس نمیداند ۲:۳۸
راه تو به هر روش که گویند خوش است ۰۰:۲۶
روشن از روی تو آفاق جهان می بینم ۰۰:۳۷
ز ایمان به اوج سعادت رسی ۰۰:۴۰
ز حریم درگه کبریا ۰۰:۳۲
زان یار دلنوازم شکریست با شکایت ۲:۲۷
زخود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی ۱:۰۹
زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی ۲:۵۳
زندگی نشاط و شور ۰۰:۵۵
سال ها دل طلب جاجم از ما می کرد ۱:۱۵
سحر هنگامه راز و نیاز است ۱:۳۷
سرگشتگان کویت ۰۰:۵۰
شمیم سینه من ز مرحمت نظری کن ۰۰:۵۲
صبح است اهل ایمان بشنو صدای قرآن ۰۰:۳۳
صفای اوست که از چشمه سار می جوشد ۰۰:۵۷
عاشق شو گرنه روزی کار جهان سرآید ۱:۰۳
عشق آمد و حلقه کوفت بر خانه ما ۰۰:۴۹
عطر حضور روشن باران گرفته ام ۰۰:۵۵
غیر حق را می دهی ره در حریم دل چرا ۲:۴۹
فضل خدای را که تواند شمار کرد ۳:۵۶
کنون دریاب کار افتاده ای را ۱:۴۲
کنید از خدا و پیمبر اطاعت ۰۰:۴۲
گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی ۰۰:۲۲
گر زنده ام به خاطر مهر و وفای توست ۲:۵۹
گفتم آنها را چه می گویی ۰۰:۲۶
گویم چه ثنای تو که خود عین ثنایی ۱:۲۴
مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست ۱:۱۸
میان برنامه ترکیبی ۲:۰۸
وقتی دل سودایی می رفت به بستانها ۳:۴۹
ها تو ای شکسته دل خدا خدا نمی کنی ۰۰:۵۷
هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد ۲:۱۷
هر که شد محرم دل در حرم یار ۱:۰۱
هر نفس از پرده ای ساز دگر ۲:۱۸
هردم زند آتش ای گل ۱:۰۲
هرکس به تماشایی رفتند به صحرایی ۳:۰۱
هرگز دلم از یاد تو غافل نشود ۳:۰۱
هستم ز وجود تو خدایا آگاه ۱:۴۴
هستیم بردی، شیدائیم دادی ۱:۲۸
هیچ مگو ای لب من ۰۰:۵۹
یاد آنکه تفاوت نکند لیل و نهار ۰۰:۵۸
یک دم به خدای و ببین چی کسی ۶:۰۸

 

27636 بازدید ۲۰ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png
 1. صالح گفت:

  سلام روز شما بخیر یکی از تواشیهای بسیار کوتاهی که در رادیو نعارف بین برنامه ها پخش میشه یه صلوات هست که میگه الهم صبی علی محمد و علی اله و سلم یعنی فقط همین یه تیکه را پخش میکنن. ایا اینو دارید برام بفرستید؟

 2. روح الله گفت:

  سرود من کیستم من کیستم را بگذارید

 3. منتظر گفت:

  سلام و عرض ادب و تشکر از زحمات شما این آهنگ میان برنامه که روزهای تاسوعا و عاشورا پخش میشه یه چیزی شبیه به این :, هی هوار رو برای دانلود بذارین

 4. ناشناس گفت:

  سلام و خسته نباشید.
  یه دسته بندی یی، یه عربی فارسی یی…
  همینجوری ریختید قاطی هم؟ :/

 5. ناشناس گفت:

  بسیار عالی ، سپاس از زحمات شما

 6. عباس گفت:

  باعرض سلام وادب وتشکر از زحمات شما.
  لطفا اگه ممکنه گزینه ای هم برای جستجوی نواهای رادیو قرار بدید.
  همچنین تعداد ی از میان برنامه ها که توی این لیست نیستند رو قرار بدید
  ممنون از لطفتون

 7. ابراهیم گفت:

  BBCسلام و تشکر لطفاً این مناجات قدیمی خدایا توبه توبه رو بگذارید هر جهت میگردیم نیست

 8. ناشناس گفت:

  سلام چرا شعر
  سلیس و ساده بگوییم دلم گرفته برایت
  در لیست نبود

 9. زینب اسفندی صالح گفت:

  سلام و خداقوت
  ممکنه ای دل قبول محفل اهل ولا شوی، قدیمیشو، اونکه سال ۸۴ تیتراژ مکارم خوبان بود رو بذارید
  تشکر فراوان

 10. زینب گفت:

  سلام.. سرود یه راهه رو بذارید لطفا..

 11. محمدی گفت:

  سلام خسته نباشید،تشکر اززحمتی که کشیدید
  یه راهنمایی میخواستم درمورد یک تواشیح عربی که پارسال یکبار ازرادیو قبل اذان مغرب شنیدم وخیلی دلنشین بود ومتوجه شدم که آقای جوادمقدم مداحی قلبو دلمو،،آبو گلمو،، از این تواشیح آهنگشو برداشتند، اگه راهنمایی کنیدکدام تواشیح مناجات بود ممنون میشم

 12. Roz گفت:

  سلام لطفا آهنگ تیتراژپایانی برنامه باران مهربانی رو هم بذارید

 13. عاطفه گفت:

  سلام و خدا قوت
  عالی عالی عالی
  تمام این آواهای دلنشین مثل چشمه ای گوارا روح رو سیراب میکنن
  خدا خیرتون بده

 14. سید مهدی حسینی منش گفت:

  قبول باشه شعر … آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق رو هم بار گذاری کنید

 15. محمود گفت:

  بگشای دری که در گشاینده تویی.یه آوازی با این مصرع شروع میشه.هرجا میگردم نیستش.البته سید جواد ذبیحی خونده ولی اون که من میگم نیست.یا تو برنامه همنشین یا خلوت انس اگر اشتباه نکنم.اونو لطفا بذارید.ماههاست دنبالشم.بگشای دری که در گشاینده تویی
  بنمای رهی که ده نماینده تویی من دست به هیچ دستگیری ندهم باقی همه فانی اند و پاینده تویی

 16. حسین استادی گفت:

  اگر فایل کامل را بارگزاری کنید عالی میشود ،ضمنا از برخی فایل ها بجز چند کلمه گنگ و غیر قابل شنیدن چیزی نیست ،جا دارد یکبار بازشنوایی شود.ممنون

دسته بندی

اسکرول بار

تصویر ثابت