دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

>

آخرین نظرات

 

 

سیر و سلوک ۰۵:۰۸
نقش هوی در تثبیت حیات دنیوی-مراتب حیات بشر- موقعیت انسان در نظام وجوداز دیدگاه قرآن و روایات ۳۶:۱۷
حیات دنیوی گسترده ترین مرتبه حیات ۳۷:۰۰
برنامه اصلی سالک شکستن خود و مخالفت با هوای نفس ۳۵:۴۵
مرز هوی کجاست؟ محبت به انبیاء و نیکوکاران…هدف سالک از بهره مندی مواهب دنیا در نجات و جلب رضایت الهی است. ۳۱:۱۴
یکی از جلوات هوی حب مال، بخل و قرض است و طمع… ۳۵:۳۶
از جلوات هوی اجتناب نکردن از مال حرام ۴۳:۰۴
خیانت یکی از جلوات هوی ۳۹:۱۳
در مورد بیجا صحبت کردن ۴۲:۲۸
مذمت اهانت به مومن ۳۶:۴۰
مذمت تحقیر کردن مومن ۳۷:۳۹
اذیت مومن ۳ و اکرام مومن ۳۳:۴۴
کدام رذیله اخلاقی عین کفر است ؟ ۴۰:۲۲
مذمت حسد در روایات ۳۷:۵۴
ایجاد اضطراب برای مومن ۳۲:۰۷
ایجاد سرور برای مومن ۴۰:۴۴
مداهنه و سستی در امر به معروف و نهی از منکر ۳۵:۵۸
ادامه مداهنه و سستی در امر به معروف و نهی‌از منکر ۴۴:۲۳
ادامه مداهنه و سستی در امر به معروف و نهی‌از منکر ۵۰:۵۵
تباعد و تهاجر ۴۷:۵۳
قطع رحم ۴۳:۵۴
حقوق همسایه تجسس تتبع و پیگیری خطاهای دیگران ۳۹:۴۴
ادامه حقوق همسایه تجسس تتبع و پیگیری خطاهای دیگران ۳۹:۴۵
عدم حفظ اسرار نمامی و فاش کردن اسرار دیگران ۳۷:۰۴
ادامه بحث ۲۳ و شماتت ۳۹:۴۷
غیبت ۴۶:۰۶
غیبت ۴۲:۵۳
غیبت و دروغ ۳۸:۲۲
دروغ و اقسام آن ۴۶:۱۶
صدق و مراحل آن ۳۳:۵۱
صمت یا سکوت ۳۱:۵۸
رذائل اخلاقی فرد جاه طلب ۳۲:۵۷
مذمت شهرت طلبی در روایات ۲۶:۴۷
معنا و مبناء اخلاص ۲۹:۰۷
افت های اخلاص کدام اند؟ ۳۷:۳۰
نفاق چیست؟ ۳۰:۱۲
مراتب نفاق ۲۸:۱۱
مذمت نفاق در روایات ۳۸:۵۶
معنای لغوی و اصطلاحی غرور ۴۷:۲۵
شناخت عوامل غرور از زبان روایات ۳۵:۳۰
شناخت اصناف غرور ۵۲:۴۰
انواع غرور و عوامل آن ها ۴۷:۰۴
وقاحت و حیا ۴۳:۲۰
مراتب وقاحت و حیا ۳۵:۱۰
معنای طول امل در روایات ۳۹:۰۷
راه رهایی از طول امل در روایات ۲۹:۴۸
رابطه سالک با طول امل ۳۰:۱۶
مراحل غضب و ریشه های آن ۳۳:۳۲
مذمت افراط در غضب ۳۷:۳۸
تاثیر غضب بر فرد سالک ۳۸:۰۱
راه های معالجه غضب ۴۷:۲۵
انتقام ۲۸:۵۹
سوء خلق ۵۰:۰۳
معنا و مبنا عجب ۴۵:۵۲
عُجب و معالجه آن ۵۸:۲۲
تهور و ترس در راه سلوک ۵۶:۲۲
سوءظن به خالق و مخلوق و راه حل آنها ۵۴:۴۵
سوءظن به خالق و مخلوق و راه حل آنها ۴۰:۳۶
غیرت نسبت به همسر و اولاد ۴۱:۲۴
کبر و لطمات آن ۴۰:۵۱
تواضع صفت ضد کبر و راه معالجه کبر ۳۰:۳۲
تواضع و حلاوت در عبادت ۳۹:۲۵
خطر آفرین بودن جهل برای فرد سالک ۵۲:۱۲
مذمت فرد سالک از جهل در روایات ۵۰:۱۸
فضیلت علم و آگاهی سالک در طریق سلوک ۳۳:۲۹
ادامه فضیلت علم و آگاهی سالک در طریق سلوک ۲۹:۳۲
مراتب یقین ۳۲:۰۷
ادامه مراتب یقین ۴۳:۲۵
مرتبه عالی یقین(حق الیقین) ۴۲:۳۳
بررسی و شناخت مراتب یقین ۵۱:۲۲
آثار یقین ۳۸:۰۴
رذیله شرک(جلی و خفی) ۳۹:۱۸
رذیله شرک شرک خفی مرحله۴ ۳۷:۳۰
مضرات شرک خفی ۳۵:۰۰
معنی صحیح عبودیت و شرح معنی نفس و خودیت ۴۵:۳۳
مراتب شرک و راه نجات از آن ۴۹:۴۶
شرک در محبت و طریقه نجات از آن ۳۱:۵۱
مذمت و بررسی شرک در ذات ۳۰:۳۹
عقوبت شرک ورزیدن به ذات حق ۳۵:۰۹
توحید صفاتی ۴۴:۱۵
خواطر نفسانی ۳۴:۵۱
حدیث نفس ۳۸:۳۰
شناخت انواع حیله های شیطانی ۳۸:۲۹
خطورات شیطانی ۳۹:۳۳
ادامه خطورات شیطانی ۳۹:۴۹
ادامه خطورات شیطانی ۳۴:۵۶
ادامه خطورات شیطانی ۳۱:۱۴
راه حل رهایی از خواطر شیطانی ۳۵:۳۸
ادامه راه حل رهایی از خواطر شیطانی ۳۱:۴۰
شرح در طریق سلوک حالت سالک و تجلیاتی که بر او رخ می دهد ۳۳:۳۲
ربوبیت حق چگونه با اسماء جلال برای سالک تجلی میگردد. ۲۶:۱۰
تجلی اسم یا تواب در سالک ۳۸:۴۰
تجلی اسم عفّو در سالک ۳۷:۱۶
ادامه تجلی اسم عفّو و اثرات آن و ۳۳:۲۸
ادامه اثرات تجلی اسم غفور بر سالک ۲۴:۵۹
ادامه تجلیات اسماء جمال بر سالک ۲۰:۱۸
تجلی اسم غفور در عالم هستی ۱۷:۳۴
مسئله اول در باب تجلیات تجلی نور در قلب ۳۳:۰۷
ادامه تجلی انوار ربوبی در قلب سالک ۲۵:۴۹
ادامه تجلی انوار ربوبی در قلب سالک ۲۲:۳۷
تجلیات اسماء در انبیاء الهی ۴۳:۱۵
تجلیات اسماء و صفات حق در وجود سالک به تناسب برطرف شدن حجابها از قلب ۲۸:۴۴
مراحل دیگر از کشف ابصاری ۲۸:۱۵
مراحل دیگر از کشف ابصاری ۳۴:۳۷
مراحل دیگر از کشف ابصاری ۲۶:۵۴
تجلیات ربوبیت با اسماء و صفات در وجود سالک ۲۸:۱۶
مراحل دیگر از کشف ابصاری- کشف ابصاری برای برخی از سالکین به دلایلی اصلا پیش نمی آید ۲۶:۵۷
اشتباهات و ضلالتها در کشف ابصاری ۲۱:۵۶
نقش خیال و وهم در خطاهای کشف ابصاری ۱۷:۲۰
نقش شیطان در بعضی مکاشفات ۱۹:۴۷
کشف ابصاری(میثم تمار)در مورد اسرار کشف ابصاری ۲۴:۱۵
ادامه کشف ابصاری ۲۸:۴۲
کشف سمائی ۲۷:۵۵
مراحل بالای کشف سمائی کشف از عالم برزخ و قیامت ۲۱:۰۳
کشف ذوقی ۳۱:۲۰
کشف شمّی و لمسی ۲۳:۴۶
ادامه کشف شمّی ۱۹:۵۹
کشف لمسی- یکی از کشفهای اصحاب ائمه ۲۱:۳۳
اسرار ولایت خداوند متعال بر مومنین ۲۷:۱۹
ادامه اسرار ولایت خداوند متعال بر مومنین ۲۷:۳۳
نقطه ارتباط ما با عالم وجود دل است حول مطلع وجهنم و اثرات نیت بد ۲۵:۴۲
چرا کلام شرع و معارفی که ریشه در وحی دارند قابل تجزیه و تحلیل و تصرف عقلی نیستند ۲۹:۲۶
شعور درک وحی مخصوص انبیاء ۲۸:۴۸
کسب معرفت و اثر آن بر سلوک مراتب فهم آیات قرآن ۳۲:۵۳
ارتباط عالم دنیا با عوالم بالاتر در برزخ درهایی از بهشت بر روی ما باز می شود ۲۶:۳۴
درباره شرح صدر ۲۷:۴۹
ادامه بحث قبلی ۳۲:۲۴
یکی از عواملی که دل را از کار می اندازد گناه است ۳۳:۰۱
ادامه بحث قبلی ۳۲:۳۳
سنت استدراج ۴۰:۲۴
پیرامون خشیت از پروردگار ۴۰:۲۴
در مورد خصوصیات اهل بهشت یکی از خصوصیات اهل بهشت تکیه نکردن به عمل خیر خود و امید به فضل خدا در عین مجاهدت ۳۰:۰۴
آمادگی سفر سلوک عبودی در حیات دنیوی ۳۹:۲۱
چرا در مسیر سلوک موفق نمی شویم ۱۰ علت از موانع سلوک حقیقی ۴۸:۴۹
قساوت دل اهل ایمان ۳۶:۲۸
در مورد رفع قساوت قلب ۲۹:۴۵
صدق در عبودیت ۳۴:۰۶
توضیح در مورداثرات صدق ۳۶:۰۹
یکی از اسماء الهی عالم بودن خدا و غیب و شهادت هر چیزی صورتی ملکی و ملکوتی دارد ۲۸:۰۵
ادامه بحث قبلی ۲۶:۳۵
تجرید ایمان از ظلم وشرک به خداوند متعال ۳۹:۲۸
دوام و استمرار در ذکر حضرت حق در مقام اطاعت از او منجر به پاک شدن ایمان از ظلم وشرک می شود ۳۶:۴۶
اشاره به آیه ۱۲ سوره طه ۳۴:۴۶
نکاتی در مورد چگونگی حضور در موقف مرگ ۴۴:۳۲
خطرات و موانعی که بر سر راه بندگان در مسیر عبودیت وجود دارد.از طمع اجتناب کرد ۳۰:۰۵
طمع ۲۴:۴۹
فنا شدن در غیر خدا(دنیا)با مجاهدت به مرحله یقین و بعد محبت رسید ۲۶:۰۴
عشق و محبت به خدا انسان را از فنا شدن در غیر خدا باز می دارد ۲۸:۱۹
متقین و خصوصیات آنها مقام تقوا یکی از بالاترین منزلتهای توحیدی است ۴۳:۰۵
تشکیک شیطان ۲۸:۴۰
در وجود خود جز خود کسی را نمی بینیم و این از القائات فقط صاحبان تقوا می فهمند ۳۷:۱۸
شیطان اعمال بندگان را تزئین می کندهمه انسانها در معرض تزئین شیطان قراردارند مگر مخلصین ۳۵:۰۹
موارد دیگر از تزئین شیطان ۲۸:۵۹
حریص بودن انسان به خیر مطلق که همانا خداوند متعال است ۳۲:۳۳
در باب حالاتی بندگان صالح خود در حال عبودیت دارندخداوند متعال چشم و گوش صالحان را بر روی حقیقت قرآن باز میکند ۳۸:۵۸
یکی از اسماء الهی (مومن)آدمی در مراحل مختلف زندگی باید خود را تحت اسم مومن خدا قرار دهد ۲۸:۰۵
یکی از راههایی که تحت اسم مومن خدا قرار می دهد تقوا است ۳۲:۴۹
تنبلی و سستی در عبادت ۳۴:۰۸
چگونگی غلبه شیطان بر انسان ۲۹:۰۱
ادامه بحث قبلی ۲۹:۰۱
سپردن ولایت و سرپرستی مسلمانان به حضرت علی(علیه السلام) و ترس پیامبراز نفوذ شیطان ۳۴:۱۸
چگونگی دور شدن انسان از امام علی(علیه السلام) ۴۵:۱۹
چگونه می توان به یقین برسیم و ایمان به دل ماراه پیدا کنید؟ ۲۶:۱۴
مراتب و درجات یقین(علم الیقین، علم الیقین و حق الیقین) ۲۳:۵۵
حیات و ممات دل ۲۷:۱۶
هر چه انسان از نفسانیت دور شوداز مرتبه مرگ صعود می کند ۲۹:۳۲
ترس پیامبر از عذاب روز قیامت(آیه ۱۵ سوره انعام) ۲۷:۱۵
اشاره به شخصیت والای نبی اکرم و اتفاقات هنگام تولد ایشان ۲۵:۰۹
فطرت و دین فطری ۳۷:۳۱
اشاره به ذکر خدا- یکی از معانی ذکر خدا این است که انسان در همه احوال بیاد خدائی باشد که عالم محضر اوست. ۲۹:۵۷
محبت و خوف نسبت به خدا ۲۷:۴۹
آثار تجلی اسماء الهی در روح انسان ۳۰:۰۷
شناخت منازل عبودیت ۲۶:۲۶
خوف و مراتب آن ۲۷:۳۰
عبودیت یعنی کمال انسان و حیات ابدی او ۳۱:۵۹
بخش اول در مورد خلق عظیم حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) ۳۰:۳۰
بخش دوم در مورد خلق عظیم حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) ۲۶:۰۳
بخش اول خصوصیات امام زمان و نقاط ضعف شیعیان پس ظهور ایشان ۳۴:۴۹
بخش دوم خصوصیات امام زمان و نقاط ضعف شیعیان پس ظهور ایشان ۲۶:۳۴
درباره علل بی ذوقی مادر عبادت ۳۷:۳۲
درباره عبادت پروردگار متعال ۳۷:۰۲
داشتن دید توحیدی در تمامی امور ۲۷:۱۶
ادامه داشتن دید توحیدی در تمامی امور ۲۲:۴۶
تزکیه و خودسازی( مراتب مختلف نظام وجودی انسان) ۳۰:۰۸
مراتب مختلف حیات انسان ۳۱:۵۶
مراتب صعودی انسان ۲۵:۴۷
راه عملی سلوک در تزکیه به چه شکل است؟ ۳۰:۵۲
مراتب عملی سلوک از دید علما ۴۲:۱۴
آثار بیداری و گام نهادن در راه سلوک ۱۵:۴۳
مراتب توبه ۲۴:۴۴
شرایط پذیرفته شدن توبه ۳۱:۱۹
اصول توبه ۳۵:۲۹
انابه و مراتب مختلف آن در طریق تزکیه و سلوک ۲۲:۵۱
مراتب مختلف انابه در طریق تزکیه و سلوک ۲۸:۲۴
بحث مراقبه از مراتب تزکیه و خودسازی ۲۵:۰۸
مراحل مراقبه ۲۶:۰۸
مراحل تزکیه و خودسازی ۲۶:۱۲
توصیه به محاسبه نفس ۳۶:۰۳
شناخت مراحل سه گانه ذکر و یاد خدا ۲۹:۵۰
فضائل دست یابی به سلوک ۲۷:۴۴
بخش هجدهم تزکیه و سلوک ۳۳:۵۸
بخش نوزدهم تزکیه و سلوک(قصد ونیت سالک در مراقبه) ۲۵:۵۱
36419 بازدید ۱۸ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png
 1. سجاد گفت:

  بسیار زیبا بود و کامل ممنونم

 2. حمید گفت:

  زیر دیوار وجود تو بود گنج گوهر
  گنج پیدا شود ار تو ز میان برخیزی

  مرحوم آیت الله شجاعی، عشق است
  مثل ایشون ندیدم هنوز
  هم جامعیت هم با ادبیات جدید و روان و به دور از اصطلاحات حکمی عرفانی
  خدا خیرتون بده که این جلسات رو قرار دادید در دسترس عموم
  من با مقالات ایشون و شرح صوتی حضرت استاد طاهرزاده بحمدلله زندگی میکنم. یه دور کامل سیر و سلوک از ابتدا تا انتها هم نظری و هم عملی است.
  یاعلی

 3. جواد گفت:

  سلام لطفا راهنمایی کنید جهت دانلود یکجا فایلها باید چیکار کنیم؟

 4. مهدی گفت:

  حقیقتا مانند ایشون ندیدم تمام دین و مذهبم رو مدیون ایشونم خدارحمت کنه این مرد بزرگ رو

 5. حسن برکتی گفت:

  وجود نورانی ایشان در زندگی من بزرگترین نعمت خدادادی است. خدا ما را با ایشان محشور کند و ایشان را با اباعبدلله(ص)

 6. نصر گفت:

  حقیقتا عالی بود. بیانی روان و شیوا. خدا خیرتون بدهد. اگر فایلهای تفاسیر قرآن ایشان را هم قرار بدهید عالی میشود. چون بیان ایشان قابل فهم برای عموم مردم است. خدا رحمتشان کند. ای کاش وقت زنده بودن با ایشان آشنا می شدم.

 7. علی گفت:

  سلام
  فایل سخنرانی‌های ۵۷ ، ۶۰ ، ۹۹ ، ۱۱۷ و ۱۲۵ برای دانلود وجود ندارد. لطفا این فایل‌ها را اضافه کنید. با تشکر

 8. علوی گفت:

  سلام دوستان کسی هست بیاد کمک هم یه تیم بشیم صوت های استاد رو پیاده کنیم که مکتوب باشه برای استفاده راحتر ۰۹۱۷۹۶۹۸۶۴۶

 9. احسان روشنی گفت:

  ما از دروس آیت الله شجاعی استفاده می‌کنیم. اخیرا درس اخلاقش رو برداشتید. نمی‌دونم چرا؟ گوشیمون ظرفیت نداره همه رو دانلود کنیم آنلاین گوش می‌دیم. نکنید ای کارو با ما حاجی

 10. امیر حسین گفت:

  خدا رحمتش کنه. به من خیلی کمک کرد تو شناخت خودم و خدا

 11. مجتبی گفت:

  سلام و خدا قوت به همه زحمت کشیده ها ، خدا رحمت کنه استاد عزیز رو، ای کاش تو دنیا توفیق شاگردی ایشون رو داشتم، انشاالله خدا توفیق روزافزون به دست اندر کاران این سایت بده ، دعاگویتان هستم

 12. مجتبی گفت:

  با سلام و خدا قوت خدا رحمتش کنه ، حیف و صد حیف که دیر متوجه شدم ، آرزوی سلامتی و موفقیت برای دست اندر کاران این سایت دارم ، و من الله التوفیق

 13. فاطمه گفت:

  سلام روی هر فایل که میزنم دانلود نمیشه و خطای عدم ایمنی اتصال را میدهدچرا؟

دسته بندی

اسکرول بار

تصویر ثابت