دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

 

 

سیر و سلوک۰۵:۰۸
نقش هوی در تثبیت حیات دنیوی-مراتب حیات بشر- موقعیت انسان در نظام وجوداز دیدگاه قرآن و روایات۳۶:۱۷
حیات دنیوی گسترده ترین مرتبه حیات۳۷:۰۰
برنامه اصلی سالک شکستن خود و مخالفت با هوای نفس۳۵:۴۵
مرز هوی کجاست؟ محبت به انبیاء و نیکوکاران…هدف سالک از بهره مندی مواهب دنیا در نجات و جلب رضایت الهی است.۳۱:۱۴
یکی از جلوات هوی حب مال، بخل و قرض است و طمع…۳۵:۳۶
از جلوات هوی اجتناب نکردن از مال حرام۴۳:۰۴
خیانت یکی از جلوات هوی۳۹:۱۳
در مورد بیجا صحبت کردن۴۲:۲۸
مذمت اهانت به مومن۳۶:۴۰
مذمت تحقیر کردن مومن۳۷:۳۹
اذیت مومن ۳ و اکرام مومن۳۳:۴۴
کدام رذیله اخلاقی عین کفر است ؟۴۰:۲۲
مذمت حسد در روایات۳۷:۵۴
ایجاد اضطراب برای مومن۳۲:۰۷
ایجاد سرور برای مومن۴۰:۴۴
مداهنه و سستی در امر به معروف و نهی از منکر۳۵:۵۸
ادامه مداهنه و سستی در امر به معروف و نهی‌از منکر۴۴:۲۳
ادامه مداهنه و سستی در امر به معروف و نهی‌از منکر۵۰:۵۵
تباعد و تهاجر۴۷:۵۳
قطع رحم۴۳:۵۴
حقوق همسایه تجسس تتبع و پیگیری خطاهای دیگران۳۹:۴۴
ادامه حقوق همسایه تجسس تتبع و پیگیری خطاهای دیگران۳۹:۴۵
عدم حفظ اسرار نمامی و فاش کردن اسرار دیگران۳۷:۰۴
ادامه بحث ۲۳ و شماتت۳۹:۴۷
غیبت۴۶:۰۶
غیبت۴۲:۵۳
غیبت و دروغ۳۸:۲۲
دروغ و اقسام آن۴۶:۱۶
صدق و مراحل آن۳۳:۵۱
صمت یا سکوت۳۱:۵۸
رذائل اخلاقی فرد جاه طلب۳۲:۵۷
مذمت شهرت طلبی در روایات۲۶:۴۷
معنا و مبناء اخلاص۲۹:۰۷
افت های اخلاص کدام اند؟۳۷:۳۰
نفاق چیست؟۳۰:۱۲
مراتب نفاق۲۸:۱۱
مذمت نفاق در روایات۳۸:۵۶
معنای لغوی و اصطلاحی غرور۴۷:۲۵
شناخت عوامل غرور از زبان روایات۳۵:۳۰
شناخت اصناف غرور۵۲:۴۰
انواع غرور و عوامل آن ها۴۷:۰۴
وقاحت و حیا۴۳:۲۰
مراتب وقاحت و حیا۳۵:۱۰
معنای طول امل در روایات۳۹:۰۷
راه رهایی از طول امل در روایات۲۹:۴۸
رابطه سالک با طول امل۳۰:۱۶
مراحل غضب و ریشه های آن۳۳:۳۲
مذمت افراط در غضب۳۷:۳۸
تاثیر غضب بر فرد سالک۳۸:۰۱
راه های معالجه غضب۴۷:۲۵
انتقام۲۸:۵۹
سوء خلق۵۰:۰۳
معنا و مبنا عجب۴۵:۵۲
عُجب و معالجه آن۵۸:۲۲
تهور و ترس در راه سلوک۵۶:۲۲
سوءظن به خالق و مخلوق و راه حل آنها۵۴:۴۵
سوءظن به خالق و مخلوق و راه حل آنها۴۰:۳۶
غیرت نسبت به همسر و اولاد۴۱:۲۴
کبر و لطمات آن۴۰:۵۱
تواضع صفت ضد کبر و راه معالجه کبر۳۰:۳۲
تواضع و حلاوت در عبادت۳۹:۲۵
خطر آفرین بودن جهل برای فرد سالک۵۲:۱۲
مذمت فرد سالک از جهل در روایات۵۰:۱۸
فضیلت علم و آگاهی سالک در طریق سلوک۳۳:۲۹
ادامه فضیلت علم و آگاهی سالک در طریق سلوک۲۹:۳۲
مراتب یقین۳۲:۰۷
ادامه مراتب یقین۴۳:۲۵
مرتبه عالی یقین(حق الیقین)۴۲:۳۳
بررسی و شناخت مراتب یقین۵۱:۲۲
آثار یقین۳۸:۰۴
رذیله شرک(جلی و خفی)۳۹:۱۸
رذیله شرک شرک خفی مرحله۴۳۷:۳۰
مضرات شرک خفی۳۵:۰۰
معنی صحیح عبودیت و شرح معنی نفس و خودیت۴۵:۳۳
مراتب شرک و راه نجات از آن۴۹:۴۶
شرک در محبت و طریقه نجات از آن۳۱:۵۱
مذمت و بررسی شرک در ذات۳۰:۳۹
عقوبت شرک ورزیدن به ذات حق۳۵:۰۹
توحید صفاتی۴۴:۱۵
خواطر نفسانی۳۴:۵۱
حدیث نفس۳۸:۳۰
شناخت انواع حیله های شیطانی۳۸:۲۹
خطورات شیطانی۳۹:۳۳
ادامه خطورات شیطانی۳۹:۴۹
ادامه خطورات شیطانی۳۴:۵۶
ادامه خطورات شیطانی۳۱:۱۴
راه حل رهایی از خواطر شیطانی۳۵:۳۸
ادامه راه حل رهایی از خواطر شیطانی۳۱:۴۰
شرح در طریق سلوک حالت سالک و تجلیاتی که بر او رخ می دهد۳۳:۳۲
ربوبیت حق چگونه با اسماء جلال برای سالک تجلی میگردد.۲۶:۱۰
تجلی اسم یا تواب در سالک۳۸:۴۰
تجلی اسم عفّو در سالک۳۷:۱۶
ادامه تجلی اسم عفّو و اثرات آن و۳۳:۲۸
ادامه اثرات تجلی اسم غفور بر سالک۲۴:۵۹
ادامه تجلیات اسماء جمال بر سالک۲۰:۱۸
تجلی اسم غفور در عالم هستی۱۷:۳۴
مسئله اول در باب تجلیات تجلی نور در قلب۳۳:۰۷
ادامه تجلی انوار ربوبی در قلب سالک۲۵:۴۹
ادامه تجلی انوار ربوبی در قلب سالک۲۲:۳۷
تجلیات اسماء در انبیاء الهی۴۳:۱۵
تجلیات اسماء و صفات حق در وجود سالک به تناسب برطرف شدن حجابها از قلب۲۸:۴۴
مراحل دیگر از کشف ابصاری۲۸:۱۵
مراحل دیگر از کشف ابصاری۳۴:۳۷
مراحل دیگر از کشف ابصاری۲۶:۵۴
تجلیات ربوبیت با اسماء و صفات در وجود سالک۲۸:۱۶
مراحل دیگر از کشف ابصاری- کشف ابصاری برای برخی از سالکین به دلایلی اصلا پیش نمی آید۲۶:۵۷
اشتباهات و ضلالتها در کشف ابصاری۲۱:۵۶
نقش خیال و وهم در خطاهای کشف ابصاری۱۷:۲۰
نقش شیطان در بعضی مکاشفات۱۹:۴۷
کشف ابصاری(میثم تمار)در مورد اسرار کشف ابصاری۲۴:۱۵
ادامه کشف ابصاری۲۸:۴۲
کشف سمائی۲۷:۵۵
مراحل بالای کشف سمائی کشف از عالم برزخ و قیامت۲۱:۰۳
کشف ذوقی۳۱:۲۰
کشف شمّی و لمسی۲۳:۴۶
ادامه کشف شمّی۱۹:۵۹
کشف لمسی- یکی از کشفهای اصحاب ائمه۲۱:۳۳
اسرار ولایت خداوند متعال بر مومنین۲۷:۱۹
ادامه اسرار ولایت خداوند متعال بر مومنین۲۷:۳۳
نقطه ارتباط ما با عالم وجود دل است حول مطلع وجهنم و اثرات نیت بد۲۵:۴۲
چرا کلام شرع و معارفی که ریشه در وحی دارند قابل تجزیه و تحلیل و تصرف عقلی نیستند۲۹:۲۶
شعور درک وحی مخصوص انبیاء۲۸:۴۸
کسب معرفت و اثر آن بر سلوک مراتب فهم آیات قرآن۳۲:۵۳
ارتباط عالم دنیا با عوالم بالاتر در برزخ درهایی از بهشت بر روی ما باز می شود۲۶:۳۴
درباره شرح صدر۲۷:۴۹
ادامه بحث قبلی۳۲:۲۴
یکی از عواملی که دل را از کار می اندازد گناه است۳۳:۰۱
ادامه بحث قبلی۳۲:۳۳
سنت استدراج۴۰:۲۴
پیرامون خشیت از پروردگار۴۰:۲۴
در مورد خصوصیات اهل بهشت یکی از خصوصیات اهل بهشت تکیه نکردن به عمل خیر خود و امید به فضل خدا در عین مجاهدت۳۰:۰۴
آمادگی سفر سلوک عبودی در حیات دنیوی۳۹:۲۱
چرا در مسیر سلوک موفق نمی شویم ۱۰ علت از موانع سلوک حقیقی۴۸:۴۹
قساوت دل اهل ایمان۳۶:۲۸
در مورد رفع قساوت قلب۲۹:۴۵
صدق در عبودیت۳۴:۰۶
توضیح در مورداثرات صدق۳۶:۰۹
یکی از اسماء الهی عالم بودن خدا و غیب و شهادت هر چیزی صورتی ملکی و ملکوتی دارد۲۸:۰۵
ادامه بحث قبلی۲۶:۳۵
تجرید ایمان از ظلم وشرک به خداوند متعال۳۹:۲۸
دوام و استمرار در ذکر حضرت حق در مقام اطاعت از او منجر به پاک شدن ایمان از ظلم وشرک می شود۳۶:۴۶
اشاره به آیه ۱۲ سوره طه۳۴:۴۶
نکاتی در مورد چگونگی حضور در موقف مرگ۴۴:۳۲
خطرات و موانعی که بر سر راه بندگان در مسیر عبودیت وجود دارد.از طمع اجتناب کرد۳۰:۰۵
طمع۲۴:۴۹
فنا شدن در غیر خدا(دنیا)با مجاهدت به مرحله یقین و بعد محبت رسید۲۶:۰۴
عشق و محبت به خدا انسان را از فنا شدن در غیر خدا باز می دارد۲۸:۱۹
متقین و خصوصیات آنها مقام تقوا یکی از بالاترین منزلتهای توحیدی است۴۳:۰۵
تشکیک شیطان۲۸:۴۰
در وجود خود جز خود کسی را نمی بینیم و این از القائات فقط صاحبان تقوا می فهمند۳۷:۱۸
شیطان اعمال بندگان را تزئین می کندهمه انسانها در معرض تزئین شیطان قراردارند مگر مخلصین۳۵:۰۹
موارد دیگر از تزئین شیطان۲۸:۵۹
حریص بودن انسان به خیر مطلق که همانا خداوند متعال است۳۲:۳۳
در باب حالاتی بندگان صالح خود در حال عبودیت دارندخداوند متعال چشم و گوش صالحان را بر روی حقیقت قرآن باز میکند۳۸:۵۸
یکی از اسماء الهی (مومن)آدمی در مراحل مختلف زندگی باید خود را تحت اسم مومن خدا قرار دهد۲۸:۰۵
یکی از راههایی که تحت اسم مومن خدا قرار می دهد تقوا است۳۲:۴۹
تنبلی و سستی در عبادت۳۴:۰۸
چگونگی غلبه شیطان بر انسان۲۹:۰۱
ادامه بحث قبلی۲۹:۰۱
سپردن ولایت و سرپرستی مسلمانان به حضرت علی(علیه السلام) و ترس پیامبراز نفوذ شیطان۳۴:۱۸
چگونگی دور شدن انسان از امام علی(علیه السلام)۴۵:۱۹
چگونه می توان به یقین برسیم و ایمان به دل ماراه پیدا کنید؟۲۶:۱۴
مراتب و درجات یقین(علم الیقین، علم الیقین و حق الیقین)۲۳:۵۵
حیات و ممات دل۲۷:۱۶
هر چه انسان از نفسانیت دور شوداز مرتبه مرگ صعود می کند۲۹:۳۲
ترس پیامبر از عذاب روز قیامت(آیه ۱۵ سوره انعام)۲۷:۱۵
اشاره به شخصیت والای نبی اکرم و اتفاقات هنگام تولد ایشان۲۵:۰۹
فطرت و دین فطری۳۷:۳۱
اشاره به ذکر خدا- یکی از معانی ذکر خدا این است که انسان در همه احوال بیاد خدائی باشد که عالم محضر اوست.۲۹:۵۷
محبت و خوف نسبت به خدا۲۷:۴۹
آثار تجلی اسماء الهی در روح انسان۳۰:۰۷
شناخت منازل عبودیت۲۶:۲۶
خوف و مراتب آن۲۷:۳۰
عبودیت یعنی کمال انسان و حیات ابدی او۳۱:۵۹
بخش اول در مورد خلق عظیم حضرت رسول(صلی الله علیه و آله)۳۰:۳۰
بخش دوم در مورد خلق عظیم حضرت رسول(صلی الله علیه و آله)۲۶:۰۳
بخش اول خصوصیات امام زمان و نقاط ضعف شیعیان پس ظهور ایشان۳۴:۴۹
بخش دوم خصوصیات امام زمان و نقاط ضعف شیعیان پس ظهور ایشان۲۶:۳۴
درباره علل بی ذوقی مادر عبادت۳۷:۳۲
درباره عبادت پروردگار متعال۳۷:۰۲
داشتن دید توحیدی در تمامی امور۲۷:۱۶
ادامه داشتن دید توحیدی در تمامی امور۲۲:۴۶
تزکیه و خودسازی( مراتب مختلف نظام وجودی انسان)۳۰:۰۸
مراتب مختلف حیات انسان۳۱:۵۶
مراتب صعودی انسان۲۵:۴۷
راه عملی سلوک در تزکیه به چه شکل است؟۳۰:۵۲
مراتب عملی سلوک از دید علما۴۲:۱۴
آثار بیداری و گام نهادن در راه سلوک۱۵:۴۳
مراتب توبه۲۴:۴۴
شرایط پذیرفته شدن توبه۳۱:۱۹
اصول توبه۳۵:۲۹
انابه و مراتب مختلف آن در طریق تزکیه و سلوک۲۲:۵۱
مراتب مختلف انابه در طریق تزکیه و سلوک۲۸:۲۴
بحث مراقبه از مراتب تزکیه و خودسازی۲۵:۰۸
مراحل مراقبه۲۶:۰۸
مراحل تزکیه و خودسازی۲۶:۱۲
توصیه به محاسبه نفس۳۶:۰۳
شناخت مراحل سه گانه ذکر و یاد خدا۲۹:۵۰
فضائل دست یابی به سلوک۲۷:۴۴
بخش هجدهم تزکیه و سلوک۳۳:۵۸
بخش نوزدهم تزکیه و سلوک(قصد ونیت سالک در مراقبه)۲۵:۵۱
9500 بازدید ۷ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. سجاد گفت:

  بسیار زیبا بود و کامل ممنونم

 2. حمید گفت:

  زیر دیوار وجود تو بود گنج گوهر
  گنج پیدا شود ار تو ز میان برخیزی

  مرحوم آیت الله شجاعی، عشق است
  مثل ایشون ندیدم هنوز
  هم جامعیت هم با ادبیات جدید و روان و به دور از اصطلاحات حکمی عرفانی
  خدا خیرتون بده که این جلسات رو قرار دادید در دسترس عموم
  من با مقالات ایشون و شرح صوتی حضرت استاد طاهرزاده بحمدلله زندگی میکنم. یه دور کامل سیر و سلوک از ابتدا تا انتها هم نظری و هم عملی است.
  یاعلی

 3. جواد گفت:

  سلام لطفا راهنمایی کنید جهت دانلود یکجا فایلها باید چیکار کنیم؟

 4. مهدی گفت:

  حقیقتا مانند ایشون ندیدم تمام دین و مذهبم رو مدیون ایشونم خدارحمت کنه این مرد بزرگ رو

 5. حسن برکتی گفت:

  وجود نورانی ایشان در زندگی من بزرگترین نعمت خدادادی است. خدا ما را با ایشان محشور کند و ایشان را با اباعبدلله(ص)

دسته بندی

اسکرول بار