دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

جهت خواندن مختصری از زندگی نامه ی این مفسر بزرگ به اینجا مراجعه کنید

https://www.zahra-media.ir/110/2012/12/pic11.jpg

سوره یوسف

آیات ۱ تا ۳۵۹:۰۷
آیات ۴ و ۵۵۹:۱۴
آیات ۶ تا ۹۱:۰۰:۲۰
آیات ۱۰ تا ۱۶۵۹:۱۵
آیات ۱۷ تا ۲۲۱:۰۲:۱۰
آیات ۲۳ و ۲۴۵۳:۰۹
آیات ۲۵ تا ۲۹۱:۰۰:۳۰
آیات ۳۰ تا ۳۴۵۲:۱۴
آیات ۳۵ تا ۳۸۵۸:۰۷
آیات ۳۹ تا ۴۵۵۰:۳۱
آیات ۴۶ تا ۵۳۵۹:۱۶
آیات ۵۴ تا ۵۸۵۸:۲۸
آیات ۵۹ تا ۶۷۵۸:۱۱
آیات ۶۸ تا ۷۶۱:۰۲:۲۵
آیات ۷۷ تا ۸۳۵۴:۰۸
آیات ۸۴ تا ۸۸۱:۰۲:۱۷
آیات ۸۹ تا ۹۲۵۷:۴۰
آیات ۹۳ تا ۹۹۵۳:۱۳
آیات ۱۰۱ و ۱۰۲۵۷:۰۱
آیات ۱۰۲ تا ۱۰۷۴۸:۰۶
آیات ۱۰۸ تا ۱۱۱۰۱:۰۲:۳۶

سوره نور

آیه ۱ / قسمت ۱۵۵:۳۳
آیه ۱/ قسمت ۲۵۰:۱۸
آیه ۱/ قسمت ۳۵۶:۳۸
آیه ۲ / قسمت ۱۴۴:۱۹
آیه ۲ / قسمت ۲۴۸:۲۲
آیه ۳۵۳:۴۸
آیات ۳ و ۴۵۲:۲۵
آیه ۴۵۲:۲۴
آیه ۵۵۹:۲۹
آیات ۶ تا ۱۰۵۶:۲۵
آیه ۱۱ / قسمت ۱۴۹:۳۸
آیه ۱۱ / قسمت ۲۵۶:۴۴
آیه ۱۱ / قسمت ۳۵۱:۵۷
آیه ۱۲۵۳:۵۸
آیات ۱۲ و۱۳۴۹:۴۲
آیات ۱۴ تا ۱۶۵۳:۵۹
آیات ۱۷ تا ۱۹۵۱:۴۵
آیات ۱۹ تا ۲۱۴۴:۳۰
آیه ۲۱ / قسمت ۱۵۸:۰۱
آیه ۲۱ / قسمت ۲۵۴:۵۱
آیه ۲۱ / قسمت ۳۵۰:۱۸
آیه ۲۲۵۴:۰۹
آیات ۲۲ و ۲۳۵۷:۲۲
آیات ۲۳ تا ۲۵۵۴:۵۷
آیه ۲۶۵۱:۴۵
آیه ۲۷۴۸:۵۱
آیات ۲۸ تا ۳۰۵۰:۱۱
آیات ۳۰ و ۳۱۵۱:۱۶
آیه۳۱ / قسمت ۱۳۹:۰۰
آیه۳۱ / قسمت ۲۵۳:۵۴
آیه۳۱ / قسمت ۳۱:۰۰:۱۹
آیه۳۱ / قسمت ۴۵۴:۳۰
آیه ۳۲۵۱:۱۸
آیات ۳۲ و ۳۳۵۵:۵۱
آیات ۳۳ و۳۴۵۲:۰۴
آیه ۳۵ / قسمت ۱۴۱:۰۸
آیه ۳۵ / قسمت ۲۵۱:۴۷
آیه ۳۵ / قسمت ۳۵۳:۵۵
آیه ۳۵ / قسمت ۴۵۸:۲۴
آیه ۳۵ / قسمت ۵۴۸:۵۰
آیه ۳۵ / قسمت ۶۵۹:۴۳
آیه ۳۶۵۱:۳۰
آیات ۳۶ و ۳۷۵۶:۰۸
آیه ۳۷۵۴:۲۶
آیات ۳۷ و ۳۸۵۲:۲۴
آیه ۳۹۵۷:۴۸
آیه ۴۰۴۶:۳۳
آیات ۴۰ و ۴۱۵۶:۳۷
آیات ۴۱ تا ۴۵۱:۰۰:۲۱
آیات ۴۶ و ۴۷۵۳:۴۴
آیات ۴۷ تا ۵۱۳۸:۲۹
آیه ۵۲۵۰:۱۴
آیه ۵۳۵۲:۴۹
آیات ۵۴ و ۵۵۵۲:۱۳
آیه ۵۵۵۶:۰۸
آیه ۵۶۵۳:۵۸
آیه ۵۷۳۳:۲۶
آیات ۵۸ تا ۶۰۵۴:۵۰
آیات ۶۰ و ۶۱۵۵:۰۸
آیه ۶۱ / قسمت ۱۴۸:۱۶
آیه ۶۱ / قسمت ۲۵۲:۱۸
آیات ۶۲و۶۳۵۲:۵۹
آیه ۶۴۵۱:۲۳

سوره نسا

آیه ۱۵۶:۳۶
آیات ۱ تا ۲۵۳:۲۴
آیه ۳۱:۰۰:۰۵
آیات ۴ تا ۶۵۵:۳۰
آیات ۶ تا ۹۵۴:۳۴
آیات ۹ تا ۱۱۵۳:۲۹
آیات ۱۱ تا ۱۲۵۰:۲۴
آیات ۱۳ تا ۱۶۵۵:۰۸
آیات۱۷ تا ۱۸۵۲:۰۷
آیات ۱۹ تا ۲۱۵۲:۰۷
آیات ۲۲ تا ۲۳۵۵:۳۲
آیه ۲۴۵۲:۴۶
آیه ۲۵۴۷:۱۲
آیات ۲۶ تا ۲۸۴۳:۲۵
آیات ۲۹ تا ۳۰۴۶:۱۱
آیه ۳۱۴۹:۴۴
آیات ۳۲ تا ۳۴۵۲:۰۲
آیات ۳۴ تا ۳۵۴۷:۰۶
آیات ۳۶ تا ۳۸۵۳:۰۸
آیات ۳۹ تا ۴۲۴۳:۰۵
آیه ۴۳۵۵:۵۸
آیات ۴۴ تا ۴۶۵۲:۵۷
آیات ۴۶ تا ۴۷۴۹:۱۶
آیات۴۸ تا ۴۹۵۰:۵۸
آیات ۵۰ تا ۵۷۵۹:۰۷
آیات ۵۷ تا ۵۸۵۴:۲۰
آیه ۵۹۴۶:۱۶
آیات ۶۰ تا ۶۴۴۵:۲۸
آیات ۶۵ تا ۶۸۴۵:۳۲
آیات ۶۹ تا ۷۰۴۸:۴۳
آیات ۷۱ تا ۷۴۵۷:۴۴
آیات ۷۵ تا ۷۶۵۳:۵۶
آیات ۷۷ تا ۷۸۴۹:۳۴
آیات ۷۸ تا ۸۲۵۵:۲۲
آیات ۸۳ تا ۸۵۵۲:۱۲
آیات ۸۶ تا ۸۷۵۸:۵۸
آیات ۸۸ تا ۹۱۵۷:۵۰
آیات ۹۲ تا ۹۳۵۳:۳۱
آیات ۹۴ تا ۹۵۴۲:۰۴
آیات ۹۷ تا ۱۰۰۴۷:۳۱
آیه ۱۰۱۴۳:۰۶
آیات ۱۰۲ تا ۱۰۴۵۸:۳۷
آیات ۱۰۵ تا ۱۰۹۵۵:۵۸
آیات ۱۱۰تا ۱۱۳۵۳:۲۸
آیه ۱۱۴۵۶:۳۴
آیات ۱۱۵ تا ۱۱۸۵۳:۴۲
آیات ۱۱۹ تا ۱۲۲۵۵:۵۴
آیات ۱۲۳ تا ۱۲۶۵۷:۳۳
آیات ۱۲۷ تا ۱۲۸۵۳:۴۷
آیات ۱۲۹ تا ۱۳۴۵۲:۳۴
آیه ۱۳۵۵۷:۴۰
آیات ۱۳۶ تا ۱۳۸۵۶:۳۸
آیات ۱۳۹ تا ۱۴۰۵۹:۳۰
آیات ۱۴۱ تا ۱۴۲۵۳:۳۵
آیات ۱۴۲ تا ۱۴۶۵۶:۴۴
آیات ۱۴۷ تا ۱۴۸۵۴:۲۹
آیات ۱۴۹ تا ۱۵۲۵۵:۰۰
آیات ۱۵۲ تا ۱۵۸۵۹:۴۶
آیات ۱۵۹ تا ۱۶۲۵۷:۵۸
آیات ۱۶۳ تا ۱۶۶۵۲:۱۵
آیات ۱۶۶ تا ۱۷۰۵۶:۵۶
آیه ۱۷۱۱:۰۲:۲۵
آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴۵۳:۳۹
آیات ۱۷۵ تا ۱۷۶۱:۰۲:۰۰

سوره نحل

آیات ۱ تا ۲۵۵:۱۴
آیات ۲ تا ۴۵۰:۵۵
آیات ۴ تا ۹۵۸:۲۵
آیات ۹ تا ۱۱۵۸:۰۶
آیات ۱۲ تا ۱۶۵۷:۱۱
آیات ۱۷ تا ۲۳۴۹:۴۲
آیات ۲۳ تا ۲۹۵۲:۲۱
آیات ۳۰ تا ۳۲۵۷:۰۷
آیات ۳۳ تا ۳۶۵۴:۲۶
آیات ۶۹ تا ۳۹۵۷:۵۲
آیات ۳۹ تا ۴۲۵۹:۰۵
آیات ۴۳ تا ۴۴۵۷:۲۸
آیات ۴۵ تا ۵۰۵۸:۲۴
آیات ۵۱ تا ۵۶۴۶:۵۸
آیات ۵۷ تا ۶۱۱:۰۰:۳۲
آیات ۶۱ تا ۶۴۵۸:۵۱
آیات ۶۵ تا ۶۹۱:۰۰:۱۰
آیات ۷۰ تا ۷۱۵۱:۴۶
آیات ۷۱ تا ۷۲۵۱:۱۷
آیات ۷۲ تا ۷۶۵۲:۴۱
آیات ۷۷ تا ۷۹۵۷:۵۵
آیات ۸۰ تا ۸۴۵۹:۱۲
آیات ۸۴ تا ۸۹۵۹:۰۲
آیات ۸۹ تا ۹۰۱:۰۰:۴۶
آیات ۹۰ تا ۹۲۱:۰۱:۱۲
آیات ۹۳ تا ۹۶۴۳:۵۷
آیات ۹۷ تا ۹۸۵۰:۴۳
آیات ۹۸ تا ۱۰۳۵۳:۴۵
آیات ۱۰۳ تا ۱۰۸۵۵:۱۳
آیات ۱۰۸ تا ۱۱۳۴۹:۲۳
آیات ۱۱۴ تا ۱۱۵۴۹:۲۷
آیات ۱۱۶تا ۱۱۹۵۳:۱۲
آیات ۱۱۹ تا ۱۲۱۴۹:۳۲
آیات ۱۲۱ تا ۱۲۵۵۲:۲۲
آیات ۱۲۵ تا ۱۲۸۵۷:۰۵

سوره مومنون

آیات ۱ تا ۲۵۰:۲۶
آیات ۲ تا ۳۵۳:۴۶
آیات ۴ تا ۷۴۸:۲۲
آیات ۸ تا ۱۱۵۵:۳۵
آیات ۱۲ تا ۱۳۵۲:۲۶
آیات ۱۴ تا ۱۶۵۴:۲۸
آیات ۱۷ تا ۲۳۵۳:۳۸
آیات ۲۳ تا ۲۵۵۹:۲۹
آیات ۲۶ تا ۲۷۵۲:۳۹
آیات ۲۷ تا ۳۲۵۱:۰۶
آیات ۳۳ تا ۴۱۵۲:۴۴
آیات ۴۲ تا ۴۶۵۴:۴۱
آیات ۴۷ تا ۵۰۵۴:۵۲
آیات ۵۱ تا ۵۴۵۵:۳۸
آیات ۵۵ تا ۵۷۵۳:۱۵
آیات ۶۷ تا ۶۲۴۴:۱۰
آیات ۶۲تا ۷۰۵۰:۵۳
آیه ۷۱۴۹:۰۷
آیات ۷۲ تا ۷۳۱:۰۰:۳۳
آیات ۷۴ تا ۷۸۵۰:۵۵
آیات ۷۹ تا ۸۰۴۸:۴۵
آیات ۸۱ تا ۹۱۵۳:۱۱
آیات ۹۲ تا ۱۰۰۵۵:۰۸
آیه ۱۰۰۵۱:۵۴
آیات ۱۰۰ و ۱۰۱۵۰:۱۳
آیات ۱۰۲ تا ۱۱۰۵۳:۲۶
آیات ۱۱۱ تا ۱۱۵۴۸:۵۸
آیات ۱۱۶ تا ۱۱۸۵۶:۴۳

سوره مائده

آیه ۱۵۹:۰۵
آیات ۱ تا ۲۵۸:۵۰
آیه ۳ /قسمت ۱۵۴:۳۷
آیه ۳ /قسمت ۲۳۸:۰۲
آیات ۴ تا ۵۵۳:۵۶
آیات ۵ تا ۶۵۷:۲۴
آیه ۶۴۳:۰۲
آیات ۶ تا ۷۵۸:۴۱
آیات ۷ تا ۸۵۸:۳۷
آیات ۸ تا ۱۲۵۹:۰۳
آیات ۱۳ تا ۱۴۱:۰۰:۰۶
آیات ۱۵ تا۱۶۴۸:۱۶
آیات ۱۷ تا ۲۰۴۴:۱۸
آیات ۱۹ تا ۲۶۵۶:۲۳
آیات ۲۷ تا ۳۱۵۷:۲۱
آیات ۳۲ تا ۳۳۴۹:۵۶
آیات ۳۳تا ۳۵۵۷:۴۶
آیات ۳۶ تا ۳۸۴۵:۴۰
آیات۳۸ تا ۴۱۵۰:۲۱
آیات ۴۱ تا ۴۴۱:۰۰:۳۸
آیات ۴۵ تا ۴۸۵۵:۵۸
آیات ۴۸ تا ۵۱۵۸:۰۱
آیات ۵۱ تا ۵۴۵۳:۰۲
آیات ۵۴ تا ۵۵۵۴:۴۴
آیات ۵۶ تا ۶۳۴۴:۰۹
آیات ۶۴ تا ۶۶۴۲:۰۷
آیه ۶۷۵۹:۵۳
آیات ۶۸ تا ۶۹۵۶:۳۱
آیات ۶۹ تا ۷۱۵۷:۳۳
آیات ۷۲ تا ۷۷۵۴:۲۲
آیات ۷۸ تا ۸۱۵۰:۰۶
آیات ۸۲ تا ۸۶۴۷:۱۹
آیات ۸۷ تا ۸۹۵۵:۲۸
آیات ۹۰ تا ۹۱۵۴:۳۵
آیات ۹۲ تا ۹۳۵۴:۱۷
آیات ۹۴ تا ۹۵۵۶:۴۲
آیات ۹۶ تا ۱۰۰۵۱:۰۲
آیات ۱۰۱ تا ۱۰۴۵۹:۵۶
آیات ۱۰۵ تا ۱۰۶۵۷:۲۱
آیات ۱۰۶ تا ۱۱۰۴۹:۳۲
آیات ۱۱۰ تا ۱۱۴۵۹:۳۴
آیات ۱۱۵ تا ۱۲۰۳۰:۱۷

سوره هود

آیات ۱ تا ۲۴۵:۵۳
آیات ۳ تا ۶۴۲:۰۹
آیات ۷ تا ۱۰۵۰:۴۸
آیات ۱۰ تا ۱۳۵۰:۴۰
آیات ۱۴ تا ۱۸۵۲:۱۵
آیات ۱۸ تا ۲۳۴۴:۴۰
آیات ۲۳ تا ۲۷۵۳:۲۷
آیات ۲۸ تا ۳۲۴۶:۲۴
آیات ۳۳ تا ۴۴۴۸:۵۰
آیات ۴۴ تا ۴۸۵۳:۰۲
آیات ۴۶ تا ۵۲۴۳:۰۱
آیات ۵۳ تا ۶۰۴۴:۰۳
آیات ۶۱ تا ۶۲۴۴:۴۸
آیات ۶۲ تا ۷۰۵۱:۳۱
آیات ۷۰ تا ۸۳۴۵:۴۸
آیات ۸۴ تا ۸۷۴۵:۴۶
آیات ۸۸ تا ۹۵۴۲:۲۲
آیات ۹۶ تا ۱۰۱۴۰:۱۰
آیات ۱۰۲ تا ۱۰۸۴۹:۰۷
آیات ۱۰۹ تا ۱۱۰۴۸:۵۶
آیات ۱۱۲ تا ۱۱۶۴۱:۰۸
آیات ۱۱۸ تا ۱۲۳۴۵:۵۱

سوره آل عمران

آیات ۱ تا ۳۴۸:۳۶
آیات ۳ تا ۶۵۴:۰۶
آیه ۷۵۴:۱۹
آیات ۸ تا ۱۱۴۹:۴۹
آیات ۱۲ تا ۱۳۵۳:۴۶
آیه ۱۴۵۴:۰۷
آیات ۱۴ تا ۱۵۵۶:۳۵
آیات ۱۵ تا ۱۷۴۸:۲۰
آیه ۱۷۵۵:۴۹
آیه ۱۸۵۲:۵۰
آیات ۱۹ تا ۲۰۵۶:۴۰
آیات ۲۰ تا ۲۲۵۳:۰۱
آیات ۲۳ تا ۲۵۵۸:۱۲
آیه ۲۶۵۵:۴۰
آیات ۲۷ تا ۲۸۵۷:۰۱
آیات ۲۸ تا ۲۹۱:۰۰:۲۳
آیات ۳۰ تا ۳۱۵۹:۳۰
آیه ۳۱ / قسمت ۱۵۶:۰۷
آیه ۳۱ / قسمت ۲۵۴:۳۲
آیات ۳۲ تا ۳۴۵۴:۳۲
آیه ۳۵۱:۰۰:۱۱
آیه ۳۶۵۴:۰۴
آیات ۳۶ تا ۳۷۵۵:۵۸
آیات ۳۷ تا ۳۹۵۹:۰۴
آیات ۳۹ تا ۴۰۵۵:۳۵
آیات ۴۰ تا ۴۲۵۸:۵۴
آیات ۴۲ تا ۴۳۴۹:۲۶
آیات ۴۴ تا ۴۵۵۵:۲۳
آیات ۴۶ تا ۴۹۵۴:۵۱
آیات ۴۸ تا ۴۹۴۴:۵۵
آیه ۴۹۴۷:۵۲
آیات ۵۰ تا ۵۲۵۳:۳۹
آیات ۵۲ تا ۵۴۵۰:۱۷
آیه ۵۵۴۸:۲۷
آیات ۵۵ تا ۵۸۴۵:۲۱
آیه ۵۸۵۰:۵۱
آیات ۵۹ تا ۶۱۵۸:۵۴
آیه ۶۱۵۵:۴۱
آیات ۶۲ تا ۶۳۴۸:۳۲
آیه ۶۴۴۷:۲۰
آیات ۶۴ تا ۶۶۴۹:۱۲
آیات ۶۷ تا ۶۸۴۴:۲۹
آیات ۶۹ تا ۷۲۴۷:۴۱
آیات ۷۳ تا ۷۶۵۲:۱۳چ
آیات ۷۵ تا ۸۰۴۹:۲۶
آیات ۸۱ تا ۸۴۵۴:۳۶
آیات ۸۵ تا ۸۹۵۱:۳۸
آیات ۹۰ تا ۹۲۵۱:۳۶
آیات ۹۳ تا ۹۶۴۹:۳۴
آیات ۹۶ تا ۹۷۵۵:۴۲
آیات ۹۸ تا ۱۰۱۵۵:۴۶
آیات ۱۰۲ تا ۱۰۳۵۲:۱۶
آیات ۱۰۴ تا ۱۰۷۵۰:۳۶
آیات ۱۰۸ تا ۱۱۰۵۳:۲۹
آیات ۱۱۱ تا ۱۱۵۵۰:۲۵
آیات ۱۱۶ تا ۱۱۸۵۳:۴۱
آیات ۱۱۹ تا ۱۲۸۵۶:۲۹
آیات ۱۲۹ تا ۱۳۳۵۵:۵۳
آیات ۱۳۴ تا ۱۳۶۵۸:۱۲
آیات ۱۳۷ تا ۱۴۲۵۶:۲۸
آیات ۱۴۳ تا ۱۴۵۵۳:۲۵
آیات ۱۴۶ تا ۱۵۳۵۳:۱۹
آیات ۱۵۴ تا ۱۵۹۵۹:۰۹
آیه ۱۵۹۵۸:۲۵
آیات ۱۶۰ تا ۱۶۳۱:۰۰:۰۰
آیه ۱۶۴۵۸:۳۹
آیات ۱۶۵ تا ۱۶۷۴۹:۱۳
آیات ۱۶۸ تا ۱۷۰۵۹:۱۲
آیات ۱۷۰ تا ۱۷۴۵۱:۴۲
آیات ۱۷۵ تا ۱۷۹۵۴:۰۳
آیات ۱۷۹ تا ۱۸۰۵۲:۴۶
آیات ۱۸۱ تا ۱۸۴۴۷:۰۹
آبه ۱۸۵۵۷:۱۰
آیات ۱۸۵ تا ۱۸۷۵۲:۲۹
آیات ۱۸۷ تا ۱۹۰۵۳:۱۷
آیات ۹۰ تا ۱۹۳۵۶:۳۰
آیات ۱۹۳ تا ۱۹۵۵۴:۳۴
آیات ۱۹۶ تا ۱۹۹۵۴:۳۴
آیه ۲۰۰۴۷:۵۷

سوره بقره

آیه ۱۵۳:۳۶
آیه ۲ / قسمت ۱۴۲:۰۹
آیه ۲ / قسمت ۲۵۵:۴۲
آیه ۳ / قسمت ۱۵۸:۴۹
آیه ۳ / قسمت ۲۱:۰۱:۰۴
آیات ۳ تا ۴۱:۰۰:۴۷
آیات ۴ تا ۵۵۸:۳۰
آیات ۶ تا ۷۱:۰۱:۱۵
آیه ۷۱:۰۱:۰۴
آیه ۸۵۰:۰۵
آیات ۸ تا ۹۵۵:۳۷
آیه ۱۰۵۱:۲۰
آیات ۱۱ تا ۱۲۵۶:۱۶
آیات ۱۳ تا ۱۴۵۱:۴۶
آیه ۱۵۴۴:۵۷
آیه ۱۶۵۰:۴۷
آیات ۱۷تا ۱۸۴۷:۰۴
آیات ۱۹ تا ۲۰۵۰:۴۲
آیه ۲۱۵۳:۳۱
آیه ۲۲۵۱:۰۷
آیات ۲۳ تا ۲۴۱:۰۰:۱۶
آیات ۲۴ تا ۲۵۱:۰۱:۰۲
آیه ۲۵۱:۰۱:۰۳
آیات ۲۶ تا ۲۷۱:۰۱:۰۱
آیات ۲۷ تا ۲۸۱:۰۰:۰۱
آیه ۲۸۳۸:۱۴
آیات ۲۸ تا ۲۹۴۳:۰۳
آیه ۳۰ / قسمت ۱۳۰:۳۷
آیه ۳۰ / قسمت ۲۳۹:۳۷
آیات ۳۱ تا ۳۳۳۷:۵۱
آیات ۳۴ تا ۳۵۵۳:۲۷
آیه ۳۵۴۴:۴۳
آیات ۳۵ تا ۳۶۴۸:۰۹
آیات ۳۶ تا ۳۷۵۱:۲۲
آیات ۳۷ تا ۴۰۴۸:۳۱
آیه ۴۰۵۸:۰۹
آیات ۴۱ تا ۴۲۵۰:۴۳
آیه ۴۳۵۹:۴۸
آیات ۴۳ تا ۴۵۵۶:۱۱
آیات ۴۶ تا ۴۷۵۵:۰۷
آیه ۴۸۵۱:۰۴
آیه ۴۹۴۶:۵۳
آیات ۵۰ تا ۵۱۵۸:۰۶
آیات ۵۱ تا ۵۲۴۷:۱۹
آیات ۵۳ تا ۵۴۱:۰۰:۰۲
آیات ۵۴ تا ۵۶۵۹:۳۸
آیات ۵۷ تا ۵۸۵۹:۴۹
آیات ۵۸ تا ۵۹۱:۰۰:۳۵
آیات ۶۰ تا ۶۱۵۴:۴۷
آیه ۶۲۴۶:۲۱
آیات ۶۳ تا ۶۵۵۹:۱۵
آیات ۶۶تا ۶۷۵۸:۰۲
آیات ۸۶ تا ۷۳۵۴:۳۷
آیه ۷۴۵۰:۳۳
آیات ۷۵ تا۷۶۵۸:۲۰
آیات ۷۷ تا ۷۸۴۹:۱۶
آیات ۷۹ تا ۸۰۵۵:۵۰
آیات ۸۱ تا ۸۲۵۶:۱۳
آیه ۸۳ / قسمت ۱۴۸:۰۷
آیه ۸۳ / قسمت ۲۵۶:۱۵
آیه ۸۳ / قسمت ۳۵۶:۵۹
آیات ۸۳ تا ۸۴۵۹:۰۳
آیه ۸۵۴۹:۱۸
آیات ۸۶ تا ۸۷۵۸:۰۱
آیات ۸۷ تا ۹۰۵۹:۲۷
آیات ۹۱ تا ۹۳۵۵:۱۹
آیات ۹۴ تا ۹۶۵۷:۳۹
آیات ۹۷ تا ۱۰۱۵۷:۳۹
آیات ۱۰۲ تا ۱۰۳۵۷:۰۷
آیات ۱۰۴ تا ۱۰۸۵۸:۳۲
آیات ۱۰۸ تا ۱۰۹۵۲:۱۵
آیه ۱۱۰۱:۰۲:۲۶
آیات ۱۱۱ تا ۱۱۲۱:۰۶:۰۲
آیات ۱۱۳ تا ۱۱۵۴۲:۵۶
آیات ۱۱۶ تا ۱۲۰۵۳:۲۸
آیات ۱۲۰ تا ۱۲۴۴۴:۵۶
آیه ۱۲۴ / قسمت ۱۴۹:۱۴
آیه ۱۲۴ / قسمت ۲۵۱:۲۹
آیه ۱۲۵۴۷:۱۲
آیات ۱۲۵ تا ۱۲۶۳۱:۰۴
آیات ۱۲۶ تا ۱۲۷۵۷:۰۵
آیات ۱۲۸ تا ۱۲۹۴۵:۲۵
آیات ۱۲۹ تا ۱۳۰۱:۰۱:۱۳
آیات ۱۳۰ تا ۱۳۳۵۴:۵۰
آیات ۱۳۳ تا ۱۳۴۵۸:۳۱
آیات ۱۳۴ تا ۱۳۵۱:۰۱:۰۲
آیات ۱۳۶ تا ۱۴۲۵۷:۰۷
آیات ۱۴۲ تا ۱۴۳۵۴:۰۹
آیات ۱۴۳ تا ۱۴۴۵۵:۴۰
آیات ۱۴۴ تا ۱۴۸۴۷:۳۶
آیات ۱۴۹ تا ۱۵۰۵۴:۲۹
آیات ۱۵۱ تا ۱۵۲۵۸:۲۰
آیات ۱۵۳ تا ۱۵۴۵۲:۵۴
آیه ۱۵۵۵۹:۱۶
آیات ۱۵۶ تا ۱۵۷۵۶:۴۱
آیه ۱۵۸ / قسمت ۱۱:۰۱:۵۴
آیه ۱۵۸ / قسمت ۲۲۹:۲۰
آیات ۱۵۹ تا ۱۶۰۵۶:۱۷
آیات ۱۶۰ تا ۱۶۱۱:۰۰:۵۵
آیات ۱۶۲ تا ۱۶۳۵۵:۳۴
آیه ۱۶۴ / قسمت ۱۵۵:۵۰
آیه ۱۶۴ / قسمت ۲۵۸:۰۵
آیات ۱۶۵ تا ۱۶۶۵۲:۱۰
آیات ۱۶۷ تا ۱۶۹۵۸:۲۱
آیات ۱۷۰ تا ۱۷۱۵۹:۵۹
آیات ۱۷۲ تا ۱۷۳۳۸:۰۳
آیات ۱۷۳ تا ۱۷۴۵۰:۲۱
آیات ۱۷۴ تا ۱۷۷۵۷:۰۰
آیه ۱۷۷۲:۰۰:۱۷
آیات ۱۷۷ تا ۱۷۸۵۹:۵۵
آیات ۱۷۹ تا ۱۸۰۵۵:۵۹
آیات ۱۸۰ تا ۱۸۴۵۲:۴۳
آیه ۱۸۵۲۹:۱۲
آیات ۱۸۵ تا ۱۸۶۵۵:۱۴
آیه ۱۸۶۵۳:۰۰
آیات ۱۸۷ تا ۱۸۸۵۵:۳۴
آیات ۱۸۸ تا ۱۸۹۵۹:۰۳
آیات ۱۹۰ تا ۱۹۱۱:۰۰:۱۱
آیات ۱۹۱ تا ۱۹۵۵۲:۳۰
آیه ۱۹۶ / قسمت ۱۳۹:۲۳
آیه ۱۹۶ / قسمت ۲۴۰:۳۰
آیه ۱۹۶ / قسمت ۳۴۶:۴۳
آیه ۱۹۷۵۶:۱۸
آیات ۱۹۸ تا ۱۹۹۵۷:۴۶
آیات ۲۰۰ تا ۲۰۳۵۴:۴۳
آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶۱:۰۰:۴۷
آیات ۲۰۷ تا ۲۰۹۵۸:۲۱
آیات ۲۰۹ تا ۲۱۰۵۹:۴۴
آیات ۲۱۰ تا ۲۱۱۴۴:۲۵
آیات ۲۱۱ تا ۲۱۳۱:۰۱:۰۳
آیه ۲۱۴۵۳:۵۱
آیه ی ۲۱۵۵۴:۳۰
آیات ۲۱۶ تا ۲۱۷۵۰:۳۹
آیات ۲۱۷ تا ۲۱۸۵۶:۸
آیه ۲۱۹۵۱:۴۱
آیات ۲۱۹ تا ۲۲۰۵۴:۲۵
آیات ۲۲۰ تا ۲۲۱۵۱:۰۰
آیه ی ۲۲۱۱:۰۰:۵۹
آیه ی ۲۲۲۵۱:۲۵
آیه ی ۲۲۳۵۳:۱۲
آیات ۲۲۳ تا ۲۲۴۵۴:۲۴
آیات ۲۲۵ تا ۲۲۸۵۵:۰۲
آیه ی ۲۸۶۵۹:۳۶

سوره حمد

قسمت اول۴۷:۴۷
قسمت دوم۴۷:۱۳
قسمت سوم۴۷:۳۳
قسمت چهارم۵۱:۰۹
قسمت پنجم۵۰:۴۵
قسمت ششم۴۹:۳۱
قسمت هفتم۵۷:۳۶
قسمت هشتم۵۱:۰۹
قسمت نهم۴۸:۵۶
قسمت دهم۵۷:۱۸
قسمت یازدهم۵۹:۲۲

سوره مرسلات

آیات ۱ الی ۷۵۹:۵۲
آیات ۸ الی ۲۷۵۱:۳۷
آیات ۲۸ الی ۵۵۵۷:۵۳

سوره مدثر

قسمت ۱۴۸:۰۰
قسمت ۲۵۱:۳۳
قسمت ۳۵۱:۱۹
قسمت ۴۴۸:۵۰
قسمت ۵۴۸:۲۸

سوره محمد

قسمت ۱۴۸:۵۷
قسمت ۲۵۳:۲۳
قسمت ۳۵۱:۳۳
قسمت ۴۵۵:۵۹
قسمت ۵۵۲:۲۳
قسمت ۶۵۴:۰۶
قسمت ۷۵۷:۰۱
قسمت ۸۵۴:۲۸
قسمت ۹۵۱:۳۹
قسمت ۱۰۵۰:۱۵
قسمت ۱۱۰۱:۰۰:۲۷

سوره مجادله

قسمت ۱۵۹:۲۹
قسمت ۲۵۴:۵۲
قسمت ۳۰۱:۰۰:۴۲
قسمت ۴۰۱:۰۲:۱۰
قسمت ۵۰۱:۰۱:۴۹

سوره مائده

قسمت ۱۵۹:۰۴
قسمت ۲۵۸:۴۹
قسمت ۳۵۴:۳۷
قسمت ۴۳۸:۰۲
قسمت ۵۵۳:۵۵
قسمت ۶۵۷:۲۳
قسمت ۷۴۳:۰۱
قسمت ۸۵۸:۴۰
قسمت ۹۵۸:۵۶
قسمت ۱۰۵۹:۰۳
قسمت ۱۱۰۱:۰۰:۰۶
قسمت ۱۲۴۸:۱۶
قسمت ۱۳۴۴:۱۷
قسمت ۱۴۵۶:۲۳
قسمت ۱۵۵۷:۲۰
قسمت ۱۶۴۹:۵۶
قسمت ۱۷۵۷:۴۶
قسمت ۱۸۴۵:۵۴
قسمت ۱۹۵۰:۲۰
قسمت ۲۰۰۱:۰۰:۳۸
قسمت ۲۱۵۵:۵۸
قسمت ۲۲۵۸:۰۱
قسمت ۲۳۵۳:۰۱
قسمت ۲۴۵۵:۴۴
قسمت ۲۵۴۴:۰۹
قسمت ۲۶۴۲:۰۷
قسمت ۲۷۵۹:۵۳
قسمت ۲۸۵۶:۳۰
قسمت ۲۹۵۷:۳۳
قسمت ۳۰۵۴:۲۲
قسمت ۳۱۵۰:۰۶
قسمت ۳۲۴۷:۱۹
قسمت ۳۳۵۵:۲۷
قسمت ۳۴۵۴:۳۵
قسمت ۳۵۵۴:۱۷
قسمت ۳۶۵۶:۴۱
قسمت ۳۷۵۱:۰۲
قسمت ۳۸۵۹:۵۶
قسمت ۳۹۵۷:۲۱
قسمت ۴۰۴۹:۳۱
قسمت ۴۱۵۹:۳۴
قسمت ۴۲۴۵:۲۹

سوره لیل

قسمت ۱۵۴:۰۴
قسمت ۲۴۵:۵۶

سوره لقمان

قسمت ۱۵۲:۵۴
قسمت ۲۴۷:۳۱
قسمت ۳۵۹:۱۶
قسمت ۴۵۷:۵۸
قسمت ۵۵۹:۳۵
قسمت ۶۴۹:۵۹
قسمت ۷۵۵:۱۶
قسمت ۸۵۷:۰۱
قسمت ۹۵۶:۴۴
قسمت ۱۰۴۷:۴۸
قسمت ۱۱۵۱:۴۶
قسمت ۱۲۰۱:۰۱:۰۰
قسمت ۱۳۰۱:۰۰:۱۴

سوره کهف

قسمت ۱۵۱:۰۶
قسمت ۲۵۲:۵۴
قسمت ۳۴۹:۱۵
قسمت ۴۵۰:۱۹
قسمت ۵۴۹:۵۵
قسمت ۶۴۷:۲۷
قسمت ۷۴۵:۲۳
قسمت ۸۴۴:۴۱
قسمت ۹۵۴:۳۲
قسمت ۱۰۵۴:۳۳
قسمت ۱۱۴۵:۱۹
قسمت ۱۲۴۵:۲۹
قسمت ۱۳۴۷:۲۸
قسمت ۱۴۵۲:۲۹
قسمت ۱۵۵۱:۴۹
قسمت ۱۶۵۵:۴۵
قسمت ۱۷۵۲:۳۰
قسمت ۱۸۰۱:۰۰:۴۶
قسمت ۱۹۴۳:۵۱
قسمت ۲۰۴۵:۵۴
قسمت ۲۱۵۲:۴۰
قسمت ۲۲۴۳:۳۱
قسمت ۲۳۴۵:۳۷
قسمت ۲۴۴۵:۲۶

سوره قیامت

قسمت ۱۵۲:۱۵
قسمت ۲۵۱:۵۵
قسمت ۳۴۵:۳۶
قسمت ۴۴۶:۰۸

سوره قمر

قسمت ۱۴۷:۱۹
قسمت ۲۵۶:۳۷
قسمت ۳۵۹:۲۹
قسمت ۴۵۶:۲۲
قسمت ۵۵۳:۱۷
قسمت ۶۵۵:۴۱
قسمت ۷۰۱:۰۰:۰۳

سوره قلم

قسمت ۱۵۶:۰۵
قسمت ۲۰۱:۰۳:۳۰
قسمت ۳۵۹:۲۵
قسمت ۴۰۱:۵۳:۲۶

سوره قصص

قسمت ۱۴۱:۳۱
قسمت ۲۵۲:۴۹
قسمت ۳۳۸:۱۴
قسمت ۴۵۶:۵۹
قسمت ۵۵۵:۴۹
قسمت ۶۵۶:۰۹
قسمت ۷۵۶:۳۹
قسمت ۸۵۳:۰۵
قسمت ۹۴۵:۱۵
قسمت ۱۰۵۹:۳۱
قسمت ۱۱۵۵:۱۲
قسمت ۱۲۵۶:۲۳
قسمت ۱۳۵۵:۳۸
قسمت ۱۴۵۲:۱۲
قسمت ۱۵۴۵:۴۰
قسمت ۱۶۰۱:۰۰:۴۴
قسمت ۱۷۵۲:۱۹
قسمت ۱۸۵۱:۵۶
قسمت ۱۹۵۹:۰۱

سوره ق

قسمت ۱۵۸:۰۰
قسمت ۲۰۱:۰۰:۳۵
قسمت ۳۵۷:۳۰
قسمت ۴۵۵:۱۷
قسمت ۵۵۷:۲۹
قسمت ۶۵۹:۴۰
قسمت ۷۵۸:۰۷

سوره فصلت

قسمت ۱۴۷:۱۳
قسمت ۲۵۴:۴۵
قسمت ۳۵۲:۵۲
قسمت ۴۵۴:۱۴
قسمت ۵۵۴:۰۲
قسمت ۶۵۷:۰۳
قسمت ۷۵۳:۴۷
قسمت ۸۵۴:۴۵
قسمت ۹۵۶:۲۶
قسمت ۱۰۵۰:۵۴
قسمت ۱۱۴۷:۲۵
قسمت ۱۲۴۶:۰۲
قسمت ۱۳۴۹:۴۸
قسمت ۱۴۴۸:۵۷

سوره فرقان

قسمت ۱۴۶:۵۸
قسمت ۲۴۰:۴۳
قسمت ۳۴۸:۲۵
قسمت ۴۵۳:۲۸
قسمت ۵۴۱:۰۹
قسمت ۶۴۹:۵۸
قسمت ۷۵۲:۴۵
قسمت ۸۴۸:۰۷
قسمت ۹۴۸:۰۹
قسمت ۱۰۵۰:۴۳
قسمت ۱۱۴۸:۲۷
قسمت ۱۲۴۶:۲۸
قسمت ۱۳۴۳:۰۷
قسمت ۱۴۴۵:۲۴
قسمت ۱۵۴۰:۵۳
قسمت ۱۶۴۲:۲۹
قسمت ۱۷۴۵:۵۴
قسمت ۱۸۴۰:۴۶
قسمت ۱۹۴۴:۴۸
قسمت ۲۰۳۹:۵۸
قسمت ۲۱۴۴:۲۰
قسمت ۲۲۴۶:۳۷
قسمت ۲۳۴۷:۱۱
قسمت ۲۴۴۶:۵۳
قسمت ۲۵۵۰:۱۶
قسمت ۲۶۴۴:۲۲
قسمت ۲۷۴۴:۵۹
قسمت ۲۸۴۸:۱۲
قسمت ۲۹۵۶:۰۲

سوره فتح

قسمت ۱۵۵:۱۸
قسمت ۲۵۴:۳۹
قسمت ۳۰۱:۰۰:۳۶
قسمت ۴۰۱:۰۰:۴۲
قسمت ۵۰۱:۰۰:۴۰
قسمت ۶۵۳:۲۶
قسمت ۷۵۵:۴۶
قسمت ۸۰۱:۰۰:۳۰

سوره فاطر

قسمت ۱۵۶:۰۹
قسمت ۲۴۸:۴۳
قسمت ۳۴۵:۰۷
قسمت ۴۵۱:۱۸
قسمت ۵۵۱:۲۱
قسمت ۶۵۲:۱۹
قسمت ۷۵۴:۳۰
قسمت ۸۴۶:۵۱
قسمت ۹۲۷:۰۲
قسمت ۱۰۵۳:۵۸
قسمت ۱۱۵۲:۲۶
قسمت ۱۲۴۳:۴۹
قسمت ۱۳۵۴:۵۳

سوره غافر

قسمت ۱۵۸:۰۲
قسمت ۲۵۰:۱۲
قسمت ۳۵۵:۳۶
قسمت ۴۰۱:۰۱:۴۲
قسمت ۵۵۷:۴۳
قسمت ۶۵۸:۱۰
قسمت ۷۳۱:۲۸
قسمت ۸۵۶:۱۲
قسمت ۹۵۸:۱۸
قسمت ۱۰۵۶:۵۸
قسمت ۱۱۵۷:۰۰
قسمت ۱۲۵۴:۰۱
قسمت ۱۳۵۱:۳۲
قسمت ۱۴۵۳:۱۳
قسمت ۱۵۴۸:۱۰
قسمت ۱۶۵۳:۱۸
قسمت ۱۷۵۰:۳۵
قسمت ۱۵۸:۰۲
قسمت ۲۵۰:۱۲
قسمت ۳۵۵:۳۶
قسمت ۴۰۱:۰۱:۴۲
قسمت ۵۵۷:۴۳
قسمت ۶۵۸:۱۰
قسمت ۷۳۱:۲۸
قسمت ۸۵۶:۱۲
قسمت ۹۵۸:۱۸
قسمت ۱۰۵۶:۵۸
قسمت ۱۱۵۷:۰۰
قسمت ۱۲۵۴:۰۱
قسمت ۱۳۵۱:۳۲
قسمت ۱۴۵۳:۱۳
قسمت ۱۵۴۸:۱۰
قسمت ۱۶۵۳:۱۸
قسمت ۱۷۵۰:۳۵

سوره غاشیه

قسمت ۱۵۲:۲۱
قسمت ۲۵۲:۴۷

سوره عنکبوت

قسمت ۱۴۹:۵۸
قسمت ۲۵۱:۵۳
قسمت ۳۴۶:۵۱
قسمت ۴۵۰:۱۷
قسمت ۵۴۶:۵۳
قسمت ۶۴۰:۵۰
قسمت ۷۵۱:۱۰
قسمت ۸۴۸:۵۲
قسمت ۹۴۹:۱۲
قسمت ۱۰۴۹:۲۷
قسمت ۱۱۴۷:۱۲
قسمت ۱۲۳۵:۰۳
قسمت ۱۳۵۳:۵۲
قسمت ۱۴۵۶:۱۱
قسمت ۱۵۵۱:۴۰
قسمت ۱۶۵۶:۰۱

سوره عبس

قسمت ۱۵۱:۵۱
قسمت ۲۰۱:۰۰:۵۱
قسمت ۳۴۵:۳۵
قسمت ۱۵۱:۵۱
قسمت ۲۰۱:۰۰:۵۱
قسمت ۳۴۵:۳۵

سوره طه

قسمت ۱۵۴:۰۱
قسمت ۲۵۹:۰۸
قسمت ۳۴۹:۰۶
قسمت ۴۵۸:۰۹
قسمت ۵۵۲:۱۰
قسمت ۶۵۳:۰۴
قسمت ۷۵۵:۲۹
قسمت ۸۰۱:۰۰:۰۷
قسمت ۹۵۴:۱۳
قسمت ۱۰۵۰:۴۶
قسمت ۱۱۴۹:۵۶
قسمت ۱۲۴۳:۱۶
قسمت ۱۳۵۷:۱۹
قسمت ۱۴۵۵:۳۲
قسمت ۱۵۵۲:۲۲
قسمت ۱۶۴۵:۵۷
قسمت ۱۷۴۴:۲۱
قسمت ۱۸۴۶:۰۴
قسمت ۱۹۴۶:۰۳
قسمت ۲۰۴۵:۱۳
قسمت ۲۱۵۳:۲۲
قسمت ۲۲۵۵:۵۲
قسمت ۲۳۴۶:۴۴
قسمت ۲۴۵۲:۵۳
قسمت ۲۵۵۳:۳۷
قسمت ۲۶۵۱:۳۷

سوره طور

قسمت ۱۵۳:۵۵
قسمت ۲۴۲:۵۸
قسمت ۳۵۶:۰۹
قسمت ۴۵۵:۴۷
قسمت ۵۵۵:۳۴
قسمت ۶۵۳:۵۳

سوره طلاق

قسمت ۱۰۱:۰۰:۵۸
قسمت ۲۴۸:۲۷
قسمت ۳۵۴:۰۶

سوره صف

قسمت ۱۴۹:۱۰
قسمت ۲۵۳:۳۴
قسمت ۳۵۵:۴۹
قسمت ۴۵۵:۵۸
قسمت ۵۵۳:۰۱

سوره صافات

قسمت ۱۵۱:۳۵
قسمت ۲۵۰:۱۷
قسمت ۳۵۳:۴۸
قسمت ۴۴۷:۱۵
قسمت ۵۵۰:۴۲
قسمت ۶۴۳:۵۸
قسمت ۷۴۸:۳۳
قسمت ۸۵۲:۴۳
قسمت ۹۵۲:۵۹
قسمت ۱۰۵۵:۲۲
قسمت ۱۱۵۲:۴۰
قسمت ۱۲۵۷:۴۷
قسمت ۱۳۳۶:۲۶
قسمت ۱۴۵۵:۱۸
قسمت ۱۵۵۶:۳۱
قسمت ۱۶۴۹:۰۹
قسمت ۱۷۵۲:۰۴
قسمت ۱۸۵۹:۴۷
قسمت ۱۹۵۹:۳۱
قسمت ۲۰۰۱:۰۰:۳۴

سوره ص

قسمت ۱۵۰:۴۹
قسمت ۲۴۳:۲۹
قسمت ۳۵۵:۵۶
قسمت ۴۵۵:۳۶
قسمت ۵۵۴:۴۲
قسمت ۶۵۷:۲۸
قسمت ۷۵۲:۵۸
قسمت ۸۵۴:۳۳
قسمت ۹۴۶:۲۲
قسمت ۱۰۵۶:۳۵
قسمت ۱۱۵۲:۴۰
قسمت ۱۲۵۴:۲۶
قسمت ۱۳۵۵:۱۲
قسمت ۱۴۵۲:۵۸
قسمت ۱۵۵۱:۲۶

سوره شوری

قسمت ۱۵۴:۴۷
قسمت ۲۵۶:۵۵
قسمت ۳۴۸:۵۹
قسمت ۴۵۱:۱۵
قسمت ۵۵۳:۰۰
قسمت ۶۵۶:۴۱
قسمت ۷۴۰:۱۲
قسمت ۸۰۱:۰۰:۴۳
قسمت ۹۵۳:۲۷
قسمت ۱۰۰۱:۰۰:۳۰
قسمت ۱۱۵۷:۰۲
قسمت ۱۲۵۶:۲۳
قسمت ۱۳۵۵:۰۴
قسمت ۱۴۰۱:۰۰:۲۲

سوره شعرا

قسمت ۱۵۶:۲۱
قسمت ۲۰۱:۰۲:۲۴
قسمت ۳۰۱:۰۲:۱۸
قسمت ۴۰۱:۰۲:۱۶
قسمت ۵۵۹:۰۰
قسمت ۶۰۱:۰۲:۱۲
قسمت ۷۵۹:۰۲
قسمت ۸۰۱:۰۲:۳۸
قسمت ۹۵۸:۲۹
قسمت ۱۰۰۱:۰۲:۱۱
قسمت ۱۱۵۵:۵۰
قسمت ۱۲۰۱:۰۱:۰۱
قسمت ۱۳۵۳:۱۸
قسمت ۱۴۵۹:۰۹
قسمت ۱۵۰۱:۰۲:۰۷
قسمت ۱۶۰۱:۰۱:۴۹
قسمت ۱۷۵۶:۱۹
قسمت ۱۸۵۶:۲۴
قسمت ۱۹۵۹:۲۰
قسمت ۲۰۰۱:۰۰:۴۳
قسمت ۲۱۰۱:۰۱:۳۴
قسمت ۲۲۰۱:۰۰:۵۶

سوره سجده

قسمت ۱۵۹:۱۳
قسمت ۲۰۱:۰۱:۲۹
قسمت ۳۰۱:۰۰:۴۰
قسمت ۴۵۹:۱۴
قسمت ۵۰۱:۰۱:۲۶
قسمت ۶۵۶:۱۲

سوره سبا

قسمت ۱۵۰:۴۹
قسمت ۲۴۲:۱۰
قسمت ۳۴۴:۵۵
قسمت ۴۴۴:۱۸
قسمت ۵۴۹:۳۶
قسمت ۶۴۷:۳۵
قسمت ۷۴۸:۰۷
قسمت ۸۴۷:۳۵
قسمت ۹۴۹:۱۶
قسمت ۱۰۴۷:۱۰

سوره زمر

قسمت ۱۴۸:۲۶
قسمت ۲۵۲:۵۵
قسمت ۳۳۸:۰۸
قسمت ۴۵۴:۴۹
قسمت ۵۴۶:۲۴
قسمت ۶۵۴:۰۵
قسمت ۷۴۶:۰۰
قسمت ۸۴۸:۴۵
قسمت ۹۳۷:۰۱
قسمت ۱۰۴۹:۵۰
قسمت ۱۱۵۳:۵۵
قسمت ۱۲۵۲:۱۹
قسمت ۱۳۴۷:۱۲
قسمت ۱۴۴۶:۳۷
قسمت ۱۵۴۷:۰۲
قسمت ۱۶۵۰:۵۸
قسمت ۱۷۴۹:۱۸
قسمت ۱۸۴۴:۵۱
قسمت ۱۹۵۴:۲۰
قسمت ۲۰۴۷:۰۸
قسمت ۲۱۳۸:۲۶
قسمت ۲۲۵۵:۵۸
قسمت ۲۳۵۱:۱۹
قسمت ۲۴۵۱:۲۰
قسمت ۲۵۴۹:۵۷

سوره زخرف

قسمت ۱۵۳:۵۴
قسمت ۲۵۱:۰۵
قسمت ۳۵۳:۲۷
قسمت ۴۵۳:۰۶
قسمت ۵۵۵:۰۴
قسمت ۶۵۳:۰۷
قسمت ۷۵۲:۳۳
قسمت ۸۵۲:۲۵
قسمت ۹۵۶:۰۳
قسمت ۱۰۵۸:۰۶
قسمت ۱۱۵۹:۳۰
قسمت ۱۲۵۲:۱۷
قسمت ۱۳۵۶:۲۹
قسمت ۱۴۴۸:۰۷
قسمت ۱۵۵۴:۳۲

سوره روم

قسمت ۱۴۲:۵۳
قسمت ۲۳۸:۵۲
قسمت ۳۴۰:۳۵
قسمت ۴۴۲:۰۷
قسمت ۵۵۴:۰۸
قسمت ۶۴۷:۱۶
قسمت ۷۳۹:۱۵
قسمت ۸۴۲:۴۹
قسمت ۹۴۰:۱۱
قسمت ۱۰۴۵:۱۴
قسمت ۱۱۴۰:۰۲
قسمت ۱۲۴۸:۳۶
قسمت ۱۳۴۴:۳۵

سوره الرحمن

قسمت ۱۵۳:۰۱
قسمت ۲۵۳:۳۳
قسمت ۳۴۹:۳۳
قسمت ۴۴۸:۳۹
قسمت ۵۵۳:۳۹
قسمت ۶۴۸:۴۲
قسمت ۷۵۱:۵۷
قسمت ۸۵۰:۲۵
قسمت ۹۴۹:۲۴
قسمت ۱۰۴۷:۳۴
قسمت ۱۱۴۵:۰۰
قسمت ۱۲۵۹:۰۹

سوره ذاریات

قسمت ۱۵۶:۱۹
قسمت ۲۰۱:۰۰:۵۰
قسمت ۳۰۱:۰۱:۴۸
قسمت ۴۰۱:۰۲:۳۰
قسمت ۵۵۸:۳۵
قسمت ۶۰۱:۱۰:۰۴

سوره دخان

قسمت ۱۵۵:۵۵
قسمت ۲۵۴:۲۵
قسمت ۳۵۲:۴۶
قسمت ۴۵۵:۲۲
قسمت ۵۵۴:۲۰
قسمت ۶۵۶:۴۱

سوره حشر

قسمت ۱۵۱:۳۰
قسمت ۲۴۷:۳۰
قسمت ۳۴۹:۳۱
قسمت ۴۵۱:۰۴
قسمت ۵۵۰:۴۸
قسمت ۶۵۴:۰۴
قسمت ۷۴۷:۱۶
قسمت ۸۵۴:۰۳
قسمت ۹۵۰:۳۹
قسمت ۱۰۴۹:۲۸

سوره حدید

قسمت ۱۵۰:۱۶
قسمت ۲۵۱:۳۸
قسمت ۳۵۵:۰۳
قسمت ۴۵۶:۲۹
قسمت ۵۵۹:۴۱
قسمت ۶۴۷:۴۷
قسمت ۷۵۱:۱۱
قسمت ۸۵۷:۲۵
قسمت ۹۵۵:۱۱
قسمت ۱۰۰۱:۰۰:۲۱
قسمت ۱۱۰۱:۰۱:۳۲
قسمت ۱۲۵۲:۴۸
قسمت ۱۳۵۷:۱۹

سوره حجرات

قسمت ۱۵۲:۲۵
قسمت ۲۵۰:۳۴
قسمت ۳۴۶:۲۱
قسمت ۴۵۰:۰۹
قسمت ۵۴۹:۵۹
قسمت ۶۵۴:۵۹
قسمت ۷۵۰:۰۰
قسمت ۸

۴۵:۲۹

سوره حجر

قسمت ۱۳۵:۲۹
قسمت ۲۵۳:۵۹
قسمت ۳۵۱:۴۲
قسمت ۴۵۱:۱۹
قسمت ۵۵۳:۲۳
قسمت ۶۵۱:۰۶
قسمت ۷۴۳:۲۸
قسمت ۸۰۱:۰۰:۴۶
قسمت ۹۵۴:۲۰
قسمت ۱۰۴۸:۴۶
قسمت ۱۱۵۱:۵۸
قسمت ۱۲۵۴:۱۶
قسمت ۱۳۴۱:۵۵
قسمت ۱۴۵۵:۳۱
قسمت ۱۵۵۹:۵۳
قسمت ۱۶۰۱:۰۱:۱۸

سوره حج

قسمت ۱۵۸:۰۱
قسمت ۲۵۲:۵۵
قسمت ۳۵۵:۳۵
قسمت ۴۵۳:۳۱
قسمت ۵۴۹:۰۸
قسمت ۶۵۰:۰۰
قسمت ۷۴۴:۵۰
قسمت ۸۵۰:۰۹
قسمت ۹۵۰:۳۱
قسمت ۱۰۵۱:۱۶
قسمت ۱۱۰۱:۰۱:۴۰
قسمت ۱۲۰۱:۰۰:۰۲
قسمت ۱۳۵۴:۱۳
قسمت ۱۴۴۹:۲۱
قسمت ۱۵۴۵:۴۲
قسمت ۱۶۴۳:۱۱
قسمت ۱۷۵۱:۴۷
قسمت ۱۸۵۷:۰۵
قسمت ۱۹۴۹:۵۴
قسمت ۲۰۵۱:۳۹
قسمت ۲۱۵۷:۱۶
قسمت ۲۲۵۷:۴۲
قسمت ۲۳۴۹:۲۴
قسمت ۲۴۵۷:۲۸
قسمت ۲۵۵۷:۳۶
قسمت ۲۶۰۱:۰۰:۵۹
قسمت ۲۷۰۱:۰۰:۲۹
قسمت ۲۸۰۱:۰۱:۲۴
قسمت ۲۹۵۸:۴۴
قسمت ۳۰۰۱:۱۴:۵۰
قسمت ۳۱۰۱:۱۵:۲۲
قسمت ۳۲۰۱:۰۱:۰۰
قسمت ۳۳۵۸:۳۳
قسمت ۳۴۵۶:۲۸
قسمت ۳۵۵۳:۴۸
قسمت ۳۶۰۱:۰۰:۵۸
قسمت ۳۷۰۱:۰۱:۳۲

سوره حاقه

قسمت ۱۵۲:۵۹
قسمت ۲۵۵:۴۹
قسمت ۳۴۸:۵۸
قسمت ۴۴۷:۲۹

سوره جن

قسمت ۱۵۹:۲۵
قسمت ۲۵۹:۰۸
قسمت ۳۵۶:۵۵
قسمت ۴۰۱:۱۳:۲۱

سوره جمعه

قسمت ۱۴۹:۵۸
قسمت ۲۴۸:۴۸
قسمت ۳۵۲:۳۶
قسمت ۴۵۳:۵۷
قسمت ۵۵۹:۳۰

سوره جاسیه

قسمت ۱۵۲:۰۷
قسمت ۲۵۰:۲۷
قسمت ۳۵۴:۳۱
قسمت ۴۵۲:۱۱
قسمت ۵۵۳:۳۵
قسمت ۶۴۹:۳۴
قسمت ۷۵۳:۴۳
قسمت ۸۵۴:۳۰
قسمت ۹۵۳:۴۶
قسمت ۱۰۵۵:۲۶
قسمت ۱۱۰۱:۰۵:۱۰
قسمت ۱۲۵۵:۱۷
قسمت ۱۳۰۱:۰۰:۴۳

سوره توبه

قسمت ۱۵۶:۰۸
قسمت ۲۵۶:۰۱
قسمت ۳۵۸:۰۵
قسمت ۴۰۱:۰۰:۳۷
قسمت ۵۵۰:۴۷
قسمت ۶۵۷:۲۴
قسمت ۷۰۱:۰۱:۰۷
قسمت ۸۵۹:۰۷
قسمت ۹۰۱:۰۲:۵۲
قسمت ۱۰۵۳:۱۸
قسمت ۱۱۰۱:۰۲:۳۱
قسمت ۱۲۰۱:۰۱:۱۶
قسمت ۱۳۰۱:۰۲:۳۵
قسمت ۱۴۰۱:۰۲:۴۰
قسمت ۱۵۰۱:۰۱:۱۷
قسمت ۱۶۵۳:۰۱
قسمت ۱۷۰۱:۰۵:۳۷
قسمت ۱۸۰۱:۰۲:۲۴
قسمت ۱۹۰۱:۰۰:۱۱
قسمت ۲۰۰۱:۰۱:۵۲
قسمت ۲۱۵۷:۳۵
قسمت ۲۲۰۱:۰۰:۲۳
قسمت ۲۳۴۲:۴۶
قسمت ۲۴۰۱:۰۲:۰۵
قسمت ۲۵۵۷:۱۵
قسمت ۲۶۰۱:۰۱:۳۸
قسمت ۲۷۰۱:۰۱:۱۰
قسمت ۲۸۵۹:۵۰
قسمت ۲۹۰۱:۰۲:۱۷
قسمت ۳۰۰۱:۰۲:۰۳
قسمت ۳۱۵۸:۰۴
قسمت ۳۲۵۵:۰۹
قسمت ۳۳۵۹:۲۹
قسمت ۳۴۵۵:۵۳
قسمت ۳۵۰۱:۰۰:۵۷
قسمت ۳۶۰۱:۰۰:۴۴
قسمت ۳۷۰۱:۰۰:۰۵

سوره تکویر

قسمت ۱۵۶:۴۳
قسمت ۲۴۶:۱۹

سوره تغابن

قسمت ۱۴۵:۱۹
قسمت ۲۴۶:۱۷
قسمت ۳۴۶:۵۶
قسمت ۴۴۷:۴۱
قسمت ۵۴۴:۱۲
قسمت ۶۴۷:۵۵
قسمت ۷۳۸:۳۲
قسمت ۸۴۶:۰۵

سوره تحریم

قسمت ۱۵۹:۲۱
قسمت ۲۰۱:۰۰:۳۰
قسمت ۳۵۰:۲۳
قسمت ۴۵۴:۰۸

سوره انفطار

قسمت ۱۵۸:۴۷
قسمت ۲۰۱:۰۰:۰۲

سوره انفال

قسمت ۱۵۹:۳۳
قسمت ۲۵۳:۴۹
قسمت ۳۵۲:۱۷
قسمت ۴۵۳:۳۰
قسمت ۵۵۲:۰۷
قسمت ۶۵۴:۰۶
قسمت ۷۵۶:۵۲
قسمت ۸۵۹:۴۳
قسمت ۹۵۲:۱۶
قسمت ۱۰۵۰:۲۷
قسمت ۱۱۰۱:۰۲:۱۲
قسمت ۱۲۵۲:۲۵
قسمت ۱۳۵۴:۲۱
قسمت ۱۴۵۷:۵۳
قسمت ۱۵۵۵:۰۸
قسمت ۱۶۴۷:۲۷
قسمت ۱۷۴۹:۰۳
قسمت ۱۸۵۲:۱۹

سوره انعام

قسمت ۱۵۱:۴۴
قسمت ۲۵۳:۳۰
قسمت ۳۴۹:۴۸
قسمت ۴۵۰:۲۵
قسمت ۵۵۱:۱۶
قسمت ۶۴۸:۰۷
قسمت ۷۴۹:۰۵
قسمت ۸۵۲:۰۹
قسمت ۹۴۶:۰۸
قسمت ۱۰۳۶:۵۲
قسمت ۱۱۵۲:۲۸
قسمت ۱۲۵۱:۰۷
قسمت ۱۳۴۷:۰۴
قسمت ۱۴۵۶:۱۴
قسمت ۱۵۵۴:۱۹
قسمت ۱۶۴۹:۲۷
قسمت ۱۷۴۷:۵۲
قسمت ۱۸۵۶:۵۵
قسمت ۱۹۵۶:۱۲
قسمت ۲۰۵۳:۱۹
قسمت ۲۱۵۳:۲۳
قسمت ۲۲۵۵:۴۸
قسمت ۲۳۵۱:۵۴
قسمت ۲۴۳۷:۴۳
قسمت ۲۵۵۳:۵۹
قسمت ۲۶۵۸:۱۶
قسمت ۲۷۵۵:۰۱
قسمت ۲۸۵۵:۱۱
قسمت ۲۹۵۱:۲۶
قسمت ۳۰۵۵:۲۲
قسمت ۳۱۴۱:۰۵
قسمت ۳۲۵۶:۰۰
قسمت ۳۳۵۰:۲۰
قسمت ۳۴۴۹:۲۸
قسمت ۳۵۵۲:۴۶
قسمت ۳۶۴۹:۱۸
قسمت ۳۷۴۸:۳۹
قسمت ۳۸۳۵:۲۲
قسمت ۳۹۵۳:۳۸
قسمت ۴۰۵۱:۴۲
قسمت ۴۱۵۳:۱۳
قسمت ۴۲۴۹:۵۰
قسمت ۴۳۵۱:۳۱
قسمت ۴۴۴۸:۰۰
قسمت ۴۵۳۶:۰۹

سوره انسان

قسمت ۱۵۶:۵۰
قسمت ۲۰۱:۰۲:۴۴
قسمت ۳۵۰:۳۰
قسمت ۴۴۱:۴۳
قسمت ۵۴۹:۲۹

سوره انبیا

قسمت۱۵۷:۳۸
قسمت ۲۵۸:۵۱
قسمت ۳۵۲:۴۱
قسمت ۴۴۷:۰۰
قسمت ۵۵۶:۵۸
قسمت ۶۰۱:۰۱:۰۹
قسمت ۷۰۱:۰۰:۰۹
قسمت ۸۵۷:۵۹
قسمت ۹۰۱:۰۱:۰۲
قسمت ۱۰۰۱:۰۲:۰۱
قسمت ۱۱۵۴:۵۶
قسمت ۱۲۰۱:۰۰:۴۴
قسمت ۱۳۰۱:۰۰:۳۳
قسمت ۱۴۰۱:۰۲:۳۷
قسمت ۱۵۰۱:۰۰:۵۲
قسمت ۱۶۰۱:۰۰:۵۹
قسمت ۱۷۰۱:۰۰:۳۵
قسمت ۱۸۵۴:۴۳
قسمت ۱۹۵۴:۵۱
قسمت ۲۰۵۴:۱۸
قسمت ۲۱۰۱:۰۰:۴۶
قسمت ۲۲۵۷:۱۲
قسمت ۲۳۵۰:۱۴
قسمت ۲۴۵۵:۴۷
قسمت ۲۵۵۹:۰۴
قسمت ۲۶۳۹:۱۵
قسمت ۲۷۵۹:۴۷
قسمت ۲۸۰۱:۰۰:۳۵
قسمت ۲۹۵۶:۵۲
قسمت ۳۰۰۱:۰۰:۲۵
قسمت ۳۱۵۵:۴۶
قسمت ۳۲۵۹:۲۵

سوره اعلی

قسمت اول۵۳:۱۰
قسمت دوم۵۲:۳۳

سوره تعراف

قسمت ۱۵۱:۴۳
قسمت ۲۵۶:۳۱
قسمت ۳۵۸:۳۸
قسمت ۴۰۱:۰۲:۳۱
قسمت ۵۰۱:۰۰:۴۱
جلسه ۶۰۱:۰۱:۵۸
قسمت ۷۵۶:۵۶
قسمت ۸۰۱:۰۲:۰۸
قسمت ۹۰۱:۰۲:۳۷
قسمت ۱۰۰۱:۰۲:۲۲
قسمت ۱۱۵۳:۰۱
قسمت ۱۲۵۳:۰۰
قسمت ۱۳۵۶:۴۴
قسمت ۱۴۰۱:۰۲:۴۴
قسمت ۱۵۵۹:۲۶
قسمت ۱۶۰۱:۰۲:۲۷
قسمت ۱۷۰۱:۰۰:۲۹
قسمت ۱۸۵۷:۱۶
قسمت ۱۹۵۴:۵۰
قسمت ۲۰۵۶:۰۵
قسمت ۲۱۵۷:۴۱
قسمت ۲۲۵۹:۲۴
قسمت ۲۳۵۸:۰۴
قسمت ۲۴۰۱:۰۲:۴۳
قسمت ۲۵۰۱:۰۰:۳۶
قسمت ۲۶۰۱:۰۲:۰۰
قسمت ۲۷۵۷:۵۶
قسمت ۲۸۵۶:۱۸
قسمت ۲۹۵۸:۲۲
قسمت ۳۰۵۸:۰۳
قسمت ۳۱۵۵:۳۷
قسمت ۳۲۵۰:۲۶
قسمت ۳۳۵۸:۰۱
قسمت ۳۴۵۵:۵۳
قسمت ۳۵۵۳:۵۸
قسمت ۳۶۵۶:۵۷
قسمت ۳۷۵۵:۲۰
قسمت ۳۸۰۱:۰۱:۴۱
قسمت ۳۹۴۷:۱۰
قسمت ۴۰۰۱:۰۱:۳۷
قسمت ۴۱۰۱:۰۲:۱۶
قسمت ۴۲۰۱:۱۴:۰۹
قسمت ۴۳۰۱:۱۲:۵۲
قسمت ۴۴۵۶:۴۰
قسمت ۴۵۵۷:۲۱
قسمت ۴۶۵۴:۱۸
قسمت ۴۷۵۷:۲۳
قسمت ۴۸۰۱:۰۱:۰۵
قسمت ۴۹۵۵:۲۶
قسمت ۵۰۴۹:۳۶
قسمت ۵۱۴۶:۲۱
قسمت ۵۲۴۹:۱۱
قسمت ۵۳۴۶:۵۹
قسمت ۵۴۴۶:۵۳
قسمت ۵۵۳۷:۴۲
قسمت ۵۶۴۷:۱۱

سوره اسرا

قسمت ۱۴۹:۵۲
قسمت ۲۴۷:۲۰
قسمت ۳۵۲:۳۰
قسمت ۴۴۸:۴۹
قسمت ۵۴۶:۱۵
قسمت ۶۵۰:۴۳
قسمت ۷۵۲:۲۳
قسمت ۸۵۷:۱۴
قسمت ۹۵۳:۳۹
قسمت ۱۰۵۰:۱۴
قسمت ۱۱۴۹:۱۸
قسمت ۱۲۵۲:۰۴
قسمت ۱۳۵۱:۴۰
قسمت ۱۴۵۱:۴۵
قسمت ۱۵۵۱:۲۸
قسمت ۱۶۵۲:۱۱
قسمت ۱۷۵۰:۲۹
قسمت ۱۸۵۱:۳۲
قسمت ۱۹۴۹:۱۱
قسمت ۲۰۵۴:۳۳
قسمت ۲۱۵۲:۵۶
قسمت ۲۲۴۶:۳۳
قسمت ۲۳۵۲:۲۷
قسمت ۲۴۴۵:۳۰
قسمت ۲۵۴۸:۲۶
قسمت ۲۶۵۳:۱۱
قسمت ۲۷۵۱:۲۵
قسمت ۲۸۵۵:۱۴
قسمت ۲۹۵۵:۴۶
قسمت ۳۰۵۳:۵۱
قسمت ۳۱۵۶:۳۶
قسمت ۳۲۵۵:۱۸
قسمت ۳۳۵۶:۲۹

سوره احقاف

قسمت ۱۴۶:۳۴
قسمت ۲۴۵:۴۸
قسمت ۳۴۸:۳۴
قسمت ۴۴۴:۳۹
قسمت ۵۴۵:۰۶
قسمت ۶۵۹:۵۱
قسمت ۷۴۸:۰۱
قسمت ۸۴۷:۰۲
قسمت ۹۴۹:۲۶
قسمت ۱۰۴۹:۵۱
قسمت ۱۱۵۲:۵۶
قسمت ۱۲۵۳:۱۷

سوره احزاب

قسمت ۱۴۹:۴۶
قسمت ۲۵۳:۰۹
قسمت ۳۵۴:۲۶
قسمت ۴۵۱:۲۱
قسمت ۵۵۱:۵۱
قسمت ۶۴۳:۵۷
قسمت ۷۴۹:۳۴
قسمت ۸۵۷:۲۷
قسمت ۹۵۵:۳۳
قسمت ۱۰۵۲:۰۶
قسمت ۱۱۳۵:۴۰
قسمت ۱۲۴۷:۵۸
قسمت ۱۳۴۵:۳۷
قسمت ۱۴۴۸:۴۳
قسمت ۱۵۵۴:۵۶
قسمت ۱۶۵۱:۵۸
قسمت ۱۷۵۰:۲۰
قسمت ۱۸۵۲:۳۱
قسمت ۱۹۵۵:۴۵

سوره ابراهیم

قسمت ۱۴۷:۳۳
قسمت ۲۵۰:۳۶
قسمت ۳۴۸:۳۶
قسمت ۴۵۲:۴۲
قسمت ۵۴۹:۴۴
قسمت ۶۵۵:۳۵
قسمت ۷۵۳:۴۱
قسمت ۸۵۷:۰۳
قسمت ۹۵۳:۳۲
قسمت ۱۰۰۱:۰۰:۱۲
قسمت ۱۱۴۶:۴۴
قسمت ۱۲۵۰:۴۵

سوره مریم

تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۷۴۶:۱۰
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۶۵۲:۲۴
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۵۵۲:۵۴
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۴۴۹:۱۱
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۳۵۱:۰۷
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۲۴۹:۴۸
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۱۵۹:۴۷
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۰۵۸:۴۵
تفسیر سوره مریم _قسمت ۹۵۶:۰۷
قسمت ۱۵۱:۲۲
قسمت ۲۵۵:۴۸
قسمت ۳۴۸:۱۳
قسمت ۴۵۳:۳۹
قسمت ۵۵۲:۰۱
قسمت ۶۵۰:۲۹
قسمت ۷۵۳:۵۷
قسمت ۸۴۸:۵۶
تفسیر سوره ناس۵۶:۲۶
تفسیر سوره فلق۱:۰۶:۲۹
تفسیر سوره توحید۱:۰۱:۱۴
تفسیر سوره مسد۵۱:۰۹
تفسیر سوره نصر۵۷:۲۶
تفسیر سوره زلزال۵۶:۵۱
تفسیر سوره تکاثر۵۶:۲۲
تفسیر سوره ماعون۵۰:۳۷
تفسیر سوره مسد۵۱:۰۹
تفسیر سوره کوثر۵۸:۲۸
تفسیر سوره قریش۱۴:۵۵
تفسیر سوره فیل۳۴:۱۶
تفسیر سوره کافرون۲۵:۰۵
تفسیر سوره قارعه۵۴:۳۳
تفسیر سوره همزه۴۹:۱۲
تفسیر سوره عصر۴۸:۲۷
تفسیر سوره عادیات ۵۱:۲۲
تفسیر سوره یس _ بخش ۱۳۸:۰۳
تفسیر سوره یس _ بخش ۲۴۵:۲۹
تفسیر سوره یس _ بخش ۳۴۶:۱۸
تفسیر سوره یس _ بخش ۴۴۹:۰۸
تفسیر سوره یس _ بخش ۵۴۳:۳۶
تفسیر سوره یس _ بخش ۶۴۱:۳۵
تفسیر سوره یس _ بخش ۷۴۵:۳۲
تفسیر سوره یس _ بخش ۸۴۶:۵۹
تفسیر سوره یس _ بخش ۹۴۳:۳۶
تفسیر سوره یس _ بخش ۱۰۴۱:۲۴
تفسیر سوره یس _ بخش ۱۱۴۰:۳۱
تفسیر سوره یس _ بخش ۱۲۴۳:۱۷
تفسیر سوره یس _ بخش ۱۳۴۱:۴۱
تفسیر سوره یس _ بخش ۱۴۴۲:۵۷
تفسیر سوره یس _ بخش ۱۵۴۲:۱۷
تفسیر سوره نوح _ بخش ۱۴۱:۵۳
تفسیر سوره نوح _ بخش ۲۵۸:۳۵
تفسیر سوره نوح _ بخش ۳۵۸:۳۷
تفسیر سوره نوح _ بخش ۴۵۶:۰۹
تفسیر سوره نوح _ بخش ۵۵۵:۳۰
تفسیر سوره نازعات _ بخش ۱۵۴:۵۱
تفسیر سوره نازعات _ بخش ۲۵۲:۳۵
تفسیر سوره نازعات _ بخش ۳۵۴:۱۴
تفسیر سوره نجم _ بخش ۱۴۵:۰۱
تفسیر سوره نجم _ بخش ۲۴۸:۲۰
تفسیر سوره نجم _ بخش ۳۵۵:۲۵
تفسیر سوره نجم _ بخش ۴۵۵:۴۱
تفسیر سوره نجم _ بخش ۵۵۲:۴۲
تفسیر سوره نجم _ بخش ۶۵۷:۵۳
تفسیر سوره نجم _ بخش ۷۴۸:۲۹
تفسیر سوره نجم _ بخش ۸۵۰:۱۳
تفسیر سوره نجم _ بخش ۹۵۶:۵۲
تفسیر سوره نجم _ بخش ۱۰۵۱:۴۸
تفسیر سوره نجم _ بخش ۱۱۵۱:۴۴
تفسیر سوره نبآ _ بخش ۱۵۲:۰۳
تفسیر سوره نبآ _ بخش ۲۵۰:۵۷
تفسیر سوره نبآ _ بخش ۳۵۲:۱۶
تفسیر سوره نبآ _ بخش ۴۵۸:۴۸
تفسیر سوره مزمل _ بخش ۱۴۷:۵۰
تفسیر سوره مزمل _ بخش ۲۵۴:۰۶
تفسیر سوره مزمل _ بخش ۳۴۸:۳۰
تفسیر سوره مزمل _ بخش ۴۵۲:۲۸
تفسیر سوره ممتحنه _ بخش ۱۵۰:۰۰
تفسیر سوره ممتحنه _ بخش ۲۴۵:۵۸
تفسیر سوره ممتحنه _ بخش ۳۵۴:۳۰
تفسیر سوره ممتحنه _ بخش ۴۵۹:۴۳
تفسیر سوره ملک _ بخش ۱۵۹:۱۹
تفسیر سوره ملک _ بخش ۲۵۶:۵۸
تفسیر سوره ملک _ بخش ۳۵۴:۲۱
تفسیر سوره ملک _ بخش ۴۵۳:۵۱