دکتر عباسی
استاد رائفی پور
فروشگاه سایت

جستجو




در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

>

آخرین نظرات

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

جهت خواندن مختصری از زندگی نامه ی این مفسر بزرگ به اینجا مراجعه کنید

https://www.zahra-media.ir/110/2012/12/pic11.jpg

سوره یوسف

آیات ۱ تا ۳ ۵۹:۰۷
آیات ۴ و ۵ ۵۹:۱۴
آیات ۶ تا ۹ ۱:۰۰:۲۰
آیات ۱۰ تا ۱۶ ۵۹:۱۵
آیات ۱۷ تا ۲۲ ۱:۰۲:۱۰
آیات ۲۳ و ۲۴ ۵۳:۰۹
آیات ۲۵ تا ۲۹ ۱:۰۰:۳۰
آیات ۳۰ تا ۳۴ ۵۲:۱۴
آیات ۳۵ تا ۳۸ ۵۸:۰۷
آیات ۳۹ تا ۴۵ ۵۰:۳۱
آیات ۴۶ تا ۵۳ ۵۹:۱۶
آیات ۵۴ تا ۵۸ ۵۸:۲۸
آیات ۵۹ تا ۶۷ ۵۸:۱۱
آیات ۶۸ تا ۷۶ ۱:۰۲:۲۵
آیات ۷۷ تا ۸۳ ۵۴:۰۸
آیات ۸۴ تا ۸۸ ۱:۰۲:۱۷
آیات ۸۹ تا ۹۲ ۵۷:۴۰
آیات ۹۳ تا ۹۹ ۵۳:۱۳
آیات ۱۰۱ و ۱۰۲ ۵۷:۰۱
آیات ۱۰۲ تا ۱۰۷ ۴۸:۰۶
آیات ۱۰۸ تا ۱۱۱ ۰۱:۰۲:۳۶

سوره نور

آیه ۱ / قسمت ۱ ۵۵:۳۳
آیه ۱/ قسمت ۲ ۵۰:۱۸
آیه ۱/ قسمت ۳ ۵۶:۳۸
آیه ۲ / قسمت ۱ ۴۴:۱۹
آیه ۲ / قسمت ۲ ۴۸:۲۲
آیه ۳ ۵۳:۴۸
آیات ۳ و ۴ ۵۲:۲۵
آیه ۴ ۵۲:۲۴
آیه ۵ ۵۹:۲۹
آیات ۶ تا ۱۰ ۵۶:۲۵
آیه ۱۱ / قسمت ۱ ۴۹:۳۸
آیه ۱۱ / قسمت ۲ ۵۶:۴۴
آیه ۱۱ / قسمت ۳ ۵۱:۵۷
آیه ۱۲ ۵۳:۵۸
آیات ۱۲ و۱۳ ۴۹:۴۲
آیات ۱۴ تا ۱۶ ۵۳:۵۹
آیات ۱۷ تا ۱۹ ۵۱:۴۵
آیات ۱۹ تا ۲۱ ۴۴:۳۰
آیه ۲۱ / قسمت ۱ ۵۸:۰۱
آیه ۲۱ / قسمت ۲ ۵۴:۵۱
آیه ۲۱ / قسمت ۳ ۵۰:۱۸
آیه ۲۲ ۵۴:۰۹
آیات ۲۲ و ۲۳ ۵۷:۲۲
آیات ۲۳ تا ۲۵ ۵۴:۵۷
آیه ۲۶ ۵۱:۴۵
آیه ۲۷ ۴۸:۵۱
آیات ۲۸ تا ۳۰ ۵۰:۱۱
آیات ۳۰ و ۳۱ ۵۱:۱۶
آیه۳۱ / قسمت ۱ ۳۹:۰۰
آیه۳۱ / قسمت ۲ ۵۳:۵۴
آیه۳۱ / قسمت ۳ ۱:۰۰:۱۹
آیه۳۱ / قسمت ۴ ۵۴:۳۰
آیه ۳۲ ۵۱:۱۸
آیات ۳۲ و ۳۳ ۵۵:۵۱
آیات ۳۳ و۳۴ ۵۲:۰۴
آیه ۳۵ / قسمت ۱ ۴۱:۰۸
آیه ۳۵ / قسمت ۲ ۵۱:۴۷
آیه ۳۵ / قسمت ۳ ۵۳:۵۵
آیه ۳۵ / قسمت ۴ ۵۸:۲۴
آیه ۳۵ / قسمت ۵ ۴۸:۵۰
آیه ۳۵ / قسمت ۶ ۵۹:۴۳
آیه ۳۶ ۵۱:۳۰
آیات ۳۶ و ۳۷ ۵۶:۰۸
آیه ۳۷ ۵۴:۲۶
آیات ۳۷ و ۳۸ ۵۲:۲۴
آیه ۳۹ ۵۷:۴۸
آیه ۴۰ ۴۶:۳۳
آیات ۴۰ و ۴۱ ۵۶:۳۷
آیات ۴۱ تا ۴۵ ۱:۰۰:۲۱
آیات ۴۶ و ۴۷ ۵۳:۴۴
آیات ۴۷ تا ۵۱ ۳۸:۲۹
آیه ۵۲ ۵۰:۱۴
آیه ۵۳ ۵۲:۴۹
آیات ۵۴ و ۵۵ ۵۲:۱۳
آیه ۵۵ ۵۶:۰۸
آیه ۵۶ ۵۳:۵۸
آیه ۵۷ ۳۳:۲۶
آیات ۵۸ تا ۶۰ ۵۴:۵۰
آیات ۶۰ و ۶۱ ۵۵:۰۸
آیه ۶۱ / قسمت ۱ ۴۸:۱۶
آیه ۶۱ / قسمت ۲ ۵۲:۱۸
آیات ۶۲و۶۳ ۵۲:۵۹
آیه ۶۴ ۵۱:۲۳

سوره نسا

آیه ۱ ۵۶:۳۶
آیات ۱ تا ۲ ۵۳:۲۴
آیه ۳ ۱:۰۰:۰۵
آیات ۴ تا ۶ ۵۵:۳۰
آیات ۶ تا ۹ ۵۴:۳۴
آیات ۹ تا ۱۱ ۵۳:۲۹
آیات ۱۱ تا ۱۲ ۵۰:۲۴
آیات ۱۳ تا ۱۶ ۵۵:۰۸
آیات۱۷ تا ۱۸ ۵۲:۰۷
آیات ۱۹ تا ۲۱ ۵۲:۰۷
آیات ۲۲ تا ۲۳ ۵۵:۳۲
آیه ۲۴ ۵۲:۴۶
آیه ۲۵ ۴۷:۱۲
آیات ۲۶ تا ۲۸ ۴۳:۲۵
آیات ۲۹ تا ۳۰ ۴۶:۱۱
آیه ۳۱ ۴۹:۴۴
آیات ۳۲ تا ۳۴ ۵۲:۰۲
آیات ۳۴ تا ۳۵ ۴۷:۰۶
آیات ۳۶ تا ۳۸ ۵۳:۰۸
آیات ۳۹ تا ۴۲ ۴۳:۰۵
آیه ۴۳ ۵۵:۵۸
آیات ۴۴ تا ۴۶ ۵۲:۵۷
آیات ۴۶ تا ۴۷ ۴۹:۱۶
آیات۴۸ تا ۴۹ ۵۰:۵۸
آیات ۵۰ تا ۵۷ ۵۹:۰۷
آیات ۵۷ تا ۵۸ ۵۴:۲۰
آیه ۵۹ ۴۶:۱۶
آیات ۶۰ تا ۶۴ ۴۵:۲۸
آیات ۶۵ تا ۶۸ ۴۵:۳۲
آیات ۶۹ تا ۷۰ ۴۸:۴۳
آیات ۷۱ تا ۷۴ ۵۷:۴۴
آیات ۷۵ تا ۷۶ ۵۳:۵۶
آیات ۷۷ تا ۷۸ ۴۹:۳۴
آیات ۷۸ تا ۸۲ ۵۵:۲۲
آیات ۸۳ تا ۸۵ ۵۲:۱۲
آیات ۸۶ تا ۸۷ ۵۸:۵۸
آیات ۸۸ تا ۹۱ ۵۷:۵۰
آیات ۹۲ تا ۹۳ ۵۳:۳۱
آیات ۹۴ تا ۹۵ ۴۲:۰۴
آیات ۹۷ تا ۱۰۰ ۴۷:۳۱
آیه ۱۰۱ ۴۳:۰۶
آیات ۱۰۲ تا ۱۰۴ ۵۸:۳۷
آیات ۱۰۵ تا ۱۰۹ ۵۵:۵۸
آیات ۱۱۰تا ۱۱۳ ۵۳:۲۸
آیه ۱۱۴ ۵۶:۳۴
آیات ۱۱۵ تا ۱۱۸ ۵۳:۴۲
آیات ۱۱۹ تا ۱۲۲ ۵۵:۵۴
آیات ۱۲۳ تا ۱۲۶ ۵۷:۳۳
آیات ۱۲۷ تا ۱۲۸ ۵۳:۴۷
آیات ۱۲۹ تا ۱۳۴ ۵۲:۳۴
آیه ۱۳۵ ۵۷:۴۰
آیات ۱۳۶ تا ۱۳۸ ۵۶:۳۸
آیات ۱۳۹ تا ۱۴۰ ۵۹:۳۰
آیات ۱۴۱ تا ۱۴۲ ۵۳:۳۵
آیات ۱۴۲ تا ۱۴۶ ۵۶:۴۴
آیات ۱۴۷ تا ۱۴۸ ۵۴:۲۹
آیات ۱۴۹ تا ۱۵۲ ۵۵:۰۰
آیات ۱۵۲ تا ۱۵۸ ۵۹:۴۶
آیات ۱۵۹ تا ۱۶۲ ۵۷:۵۸
آیات ۱۶۳ تا ۱۶۶ ۵۲:۱۵
آیات ۱۶۶ تا ۱۷۰ ۵۶:۵۶
آیه ۱۷۱ ۱:۰۲:۲۵
آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ ۵۳:۳۹
آیات ۱۷۵ تا ۱۷۶ ۱:۰۲:۰۰

سوره نحل

آیات ۱ تا ۲ ۵۵:۱۴
آیات ۲ تا ۴ ۵۰:۵۵
آیات ۴ تا ۹ ۵۸:۲۵
آیات ۹ تا ۱۱ ۵۸:۰۶
آیات ۱۲ تا ۱۶ ۵۷:۱۱
آیات ۱۷ تا ۲۳ ۴۹:۴۲
آیات ۲۳ تا ۲۹ ۵۲:۲۱
آیات ۳۰ تا ۳۲ ۵۷:۰۷
آیات ۳۳ تا ۳۶ ۵۴:۲۶
آیات ۶۹ تا ۳۹ ۵۷:۵۲
آیات ۳۹ تا ۴۲ ۵۹:۰۵
آیات ۴۳ تا ۴۴ ۵۷:۲۸
آیات ۴۵ تا ۵۰ ۵۸:۲۴
آیات ۵۱ تا ۵۶ ۴۶:۵۸
آیات ۵۷ تا ۶۱ ۱:۰۰:۳۲
آیات ۶۱ تا ۶۴ ۵۸:۵۱
آیات ۶۵ تا ۶۹ ۱:۰۰:۱۰
آیات ۷۰ تا ۷۱ ۵۱:۴۶
آیات ۷۱ تا ۷۲ ۵۱:۱۷
آیات ۷۲ تا ۷۶ ۵۲:۴۱
آیات ۷۷ تا ۷۹ ۵۷:۵۵
آیات ۸۰ تا ۸۴ ۵۹:۱۲
آیات ۸۴ تا ۸۹ ۵۹:۰۲
آیات ۸۹ تا ۹۰ ۱:۰۰:۴۶
آیات ۹۰ تا ۹۲ ۱:۰۱:۱۲
آیات ۹۳ تا ۹۶ ۴۳:۵۷
آیات ۹۷ تا ۹۸ ۵۰:۴۳
آیات ۹۸ تا ۱۰۳ ۵۳:۴۵
آیات ۱۰۳ تا ۱۰۸ ۵۵:۱۳
آیات ۱۰۸ تا ۱۱۳ ۴۹:۲۳
آیات ۱۱۴ تا ۱۱۵ ۴۹:۲۷
آیات ۱۱۶تا ۱۱۹ ۵۳:۱۲
آیات ۱۱۹ تا ۱۲۱ ۴۹:۳۲
آیات ۱۲۱ تا ۱۲۵ ۵۲:۲۲
آیات ۱۲۵ تا ۱۲۸ ۵۷:۰۵

سوره مومنون

آیات ۱ تا ۲ ۵۰:۲۶
آیات ۲ تا ۳ ۵۳:۴۶
آیات ۴ تا ۷ ۴۸:۲۲
آیات ۸ تا ۱۱ ۵۵:۳۵
آیات ۱۲ تا ۱۳ ۵۲:۲۶
آیات ۱۴ تا ۱۶ ۵۴:۲۸
آیات ۱۷ تا ۲۳ ۵۳:۳۸
آیات ۲۳ تا ۲۵ ۵۹:۲۹
آیات ۲۶ تا ۲۷ ۵۲:۳۹
آیات ۲۷ تا ۳۲ ۵۱:۰۶
آیات ۳۳ تا ۴۱ ۵۲:۴۴
آیات ۴۲ تا ۴۶ ۵۴:۴۱
آیات ۴۷ تا ۵۰ ۵۴:۵۲
آیات ۵۱ تا ۵۴ ۵۵:۳۸
آیات ۵۵ تا ۵۷ ۵۳:۱۵
آیات ۶۷ تا ۶۲ ۴۴:۱۰
آیات ۶۲تا ۷۰ ۵۰:۵۳
آیه ۷۱ ۴۹:۰۷
آیات ۷۲ تا ۷۳ ۱:۰۰:۳۳
آیات ۷۴ تا ۷۸ ۵۰:۵۵
آیات ۷۹ تا ۸۰ ۴۸:۴۵
آیات ۸۱ تا ۹۱ ۵۳:۱۱
آیات ۹۲ تا ۱۰۰ ۵۵:۰۸
آیه ۱۰۰ ۵۱:۵۴
آیات ۱۰۰ و ۱۰۱ ۵۰:۱۳
آیات ۱۰۲ تا ۱۱۰ ۵۳:۲۶
آیات ۱۱۱ تا ۱۱۵ ۴۸:۵۸
آیات ۱۱۶ تا ۱۱۸ ۵۶:۴۳

سوره مائده

آیه ۱ ۵۹:۰۵
آیات ۱ تا ۲ ۵۸:۵۰
آیه ۳ /قسمت ۱ ۵۴:۳۷
آیه ۳ /قسمت ۲ ۳۸:۰۲
آیات ۴ تا ۵ ۵۳:۵۶
آیات ۵ تا ۶ ۵۷:۲۴
آیه ۶ ۴۳:۰۲
آیات ۶ تا ۷ ۵۸:۴۱
آیات ۷ تا ۸ ۵۸:۳۷
آیات ۸ تا ۱۲ ۵۹:۰۳
آیات ۱۳ تا ۱۴ ۱:۰۰:۰۶
آیات ۱۵ تا۱۶ ۴۸:۱۶
آیات ۱۷ تا ۲۰ ۴۴:۱۸
آیات ۱۹ تا ۲۶ ۵۶:۲۳
آیات ۲۷ تا ۳۱ ۵۷:۲۱
آیات ۳۲ تا ۳۳ ۴۹:۵۶
آیات ۳۳تا ۳۵ ۵۷:۴۶
آیات ۳۶ تا ۳۸ ۴۵:۴۰
آیات۳۸ تا ۴۱ ۵۰:۲۱
آیات ۴۱ تا ۴۴ ۱:۰۰:۳۸
آیات ۴۵ تا ۴۸ ۵۵:۵۸
آیات ۴۸ تا ۵۱ ۵۸:۰۱
آیات ۵۱ تا ۵۴ ۵۳:۰۲
آیات ۵۴ تا ۵۵ ۵۴:۴۴
آیات ۵۶ تا ۶۳ ۴۴:۰۹
آیات ۶۴ تا ۶۶ ۴۲:۰۷
آیه ۶۷ ۵۹:۵۳
آیات ۶۸ تا ۶۹ ۵۶:۳۱
آیات ۶۹ تا ۷۱ ۵۷:۳۳
آیات ۷۲ تا ۷۷ ۵۴:۲۲
آیات ۷۸ تا ۸۱ ۵۰:۰۶
آیات ۸۲ تا ۸۶ ۴۷:۱۹
آیات ۸۷ تا ۸۹ ۵۵:۲۸
آیات ۹۰ تا ۹۱ ۵۴:۳۵
آیات ۹۲ تا ۹۳ ۵۴:۱۷
آیات ۹۴ تا ۹۵ ۵۶:۴۲
آیات ۹۶ تا ۱۰۰ ۵۱:۰۲
آیات ۱۰۱ تا ۱۰۴ ۵۹:۵۶
آیات ۱۰۵ تا ۱۰۶ ۵۷:۲۱
آیات ۱۰۶ تا ۱۱۰ ۴۹:۳۲
آیات ۱۱۰ تا ۱۱۴ ۵۹:۳۴
آیات ۱۱۵ تا ۱۲۰ ۳۰:۱۷

سوره هود

آیات ۱ تا ۲ ۴۵:۵۳
آیات ۳ تا ۶ ۴۲:۰۹
آیات ۷ تا ۱۰ ۵۰:۴۸
آیات ۱۰ تا ۱۳ ۵۰:۴۰
آیات ۱۴ تا ۱۸ ۵۲:۱۵
آیات ۱۸ تا ۲۳ ۴۴:۴۰
آیات ۲۳ تا ۲۷ ۵۳:۲۷
آیات ۲۸ تا ۳۲ ۴۶:۲۴
آیات ۳۳ تا ۴۴ ۴۸:۵۰
آیات ۴۴ تا ۴۸ ۵۳:۰۲
آیات ۴۶ تا ۵۲ ۴۳:۰۱
آیات ۵۳ تا ۶۰ ۴۴:۰۳
آیات ۶۱ تا ۶۲ ۴۴:۴۸
آیات ۶۲ تا ۷۰ ۵۱:۳۱
آیات ۷۰ تا ۸۳ ۴۵:۴۸
آیات ۸۴ تا ۸۷ ۴۵:۴۶
آیات ۸۸ تا ۹۵ ۴۲:۲۲
آیات ۹۶ تا ۱۰۱ ۴۰:۱۰
آیات ۱۰۲ تا ۱۰۸ ۴۹:۰۷
آیات ۱۰۹ تا ۱۱۰ ۴۸:۵۶
آیات ۱۱۲ تا ۱۱۶ ۴۱:۰۸
آیات ۱۱۸ تا ۱۲۳ ۴۵:۵۱

سوره آل عمران

آیات ۱ تا ۳ ۴۸:۳۶
آیات ۳ تا ۶ ۵۴:۰۶
آیه ۷ ۵۴:۱۹
آیات ۸ تا ۱۱ ۴۹:۴۹
آیات ۱۲ تا ۱۳ ۵۳:۴۶
آیه ۱۴ ۵۴:۰۷
آیات ۱۴ تا ۱۵ ۵۶:۳۵
آیات ۱۵ تا ۱۷ ۴۸:۲۰
آیه ۱۷ ۵۵:۴۹
آیه ۱۸ ۵۲:۵۰
آیات ۱۹ تا ۲۰ ۵۶:۴۰
آیات ۲۰ تا ۲۲ ۵۳:۰۱
آیات ۲۳ تا ۲۵ ۵۸:۱۲
آیه ۲۶ ۵۵:۴۰
آیات ۲۷ تا ۲۸ ۵۷:۰۱
آیات ۲۸ تا ۲۹ ۱:۰۰:۲۳
آیات ۳۰ تا ۳۱ ۵۹:۳۰
آیه ۳۱ / قسمت ۱ ۵۶:۰۷
آیه ۳۱ / قسمت ۲ ۵۴:۳۲
آیات ۳۲ تا ۳۴ ۵۴:۳۲
آیه ۳۵ ۱:۰۰:۱۱
آیه ۳۶ ۵۴:۰۴
آیات ۳۶ تا ۳۷ ۵۵:۵۸
آیات ۳۷ تا ۳۹ ۵۹:۰۴
آیات ۳۹ تا ۴۰ ۵۵:۳۵
آیات ۴۰ تا ۴۲ ۵۸:۵۴
آیات ۴۲ تا ۴۳ ۴۹:۲۶
آیات ۴۴ تا ۴۵ ۵۵:۲۳
آیات ۴۶ تا ۴۹ ۵۴:۵۱
آیات ۴۸ تا ۴۹ ۴۴:۵۵
آیه ۴۹ ۴۷:۵۲
آیات ۵۰ تا ۵۲ ۵۳:۳۹
آیات ۵۲ تا ۵۴ ۵۰:۱۷
آیه ۵۵ ۴۸:۲۷
آیات ۵۵ تا ۵۸ ۴۵:۲۱
آیه ۵۸ ۵۰:۵۱
آیات ۵۹ تا ۶۱ ۵۸:۵۴
آیه ۶۱ ۵۵:۴۱
آیات ۶۲ تا ۶۳ ۴۸:۳۲
آیه ۶۴ ۴۷:۲۰
آیات ۶۴ تا ۶۶ ۴۹:۱۲
آیات ۶۷ تا ۶۸ ۴۴:۲۹
آیات ۶۹ تا ۷۲ ۴۷:۴۱
آیات ۷۳ تا ۷۶ ۵۲:۱۳چ
آیات ۷۵ تا ۸۰ ۴۹:۲۶
آیات ۸۱ تا ۸۴ ۵۴:۳۶
آیات ۸۵ تا ۸۹ ۵۱:۳۸
آیات ۹۰ تا ۹۲ ۵۱:۳۶
آیات ۹۳ تا ۹۶ ۴۹:۳۴
آیات ۹۶ تا ۹۷ ۵۵:۴۲
آیات ۹۸ تا ۱۰۱ ۵۵:۴۶
آیات ۱۰۲ تا ۱۰۳ ۵۲:۱۶
آیات ۱۰۴ تا ۱۰۷ ۵۰:۳۶
آیات ۱۰۸ تا ۱۱۰ ۵۳:۲۹
آیات ۱۱۱ تا ۱۱۵ ۵۰:۲۵
آیات ۱۱۶ تا ۱۱۸ ۵۳:۴۱
آیات ۱۱۹ تا ۱۲۸ ۵۶:۲۹
آیات ۱۲۹ تا ۱۳۳ ۵۵:۵۳
آیات ۱۳۴ تا ۱۳۶ ۵۸:۱۲
آیات ۱۳۷ تا ۱۴۲ ۵۶:۲۸
آیات ۱۴۳ تا ۱۴۵ ۵۳:۲۵
آیات ۱۴۶ تا ۱۵۳ ۵۳:۱۹
آیات ۱۵۴ تا ۱۵۹ ۵۹:۰۹
آیه ۱۵۹ ۵۸:۲۵
آیات ۱۶۰ تا ۱۶۳ ۱:۰۰:۰۰
آیه ۱۶۴ ۵۸:۳۹
آیات ۱۶۵ تا ۱۶۷ ۴۹:۱۳
آیات ۱۶۸ تا ۱۷۰ ۵۹:۱۲
آیات ۱۷۰ تا ۱۷۴ ۵۱:۴۲
آیات ۱۷۵ تا ۱۷۹ ۵۴:۰۳
آیات ۱۷۹ تا ۱۸۰ ۵۲:۴۶
آیات ۱۸۱ تا ۱۸۴ ۴۷:۰۹
آبه ۱۸۵ ۵۷:۱۰
آیات ۱۸۵ تا ۱۸۷ ۵۲:۲۹
آیات ۱۸۷ تا ۱۹۰ ۵۳:۱۷
آیات ۹۰ تا ۱۹۳ ۵۶:۳۰
آیات ۱۹۳ تا ۱۹۵ ۵۴:۳۴
آیات ۱۹۶ تا ۱۹۹ ۵۴:۳۴
آیه ۲۰۰ ۴۷:۵۷

سوره بقره

آیه ۱ ۵۳:۳۶
آیه ۲ / قسمت ۱ ۴۲:۰۹
آیه ۲ / قسمت ۲ ۵۵:۴۲
آیه ۳ / قسمت ۱ ۵۸:۴۹
آیه ۳ / قسمت ۲ ۱:۰۱:۰۴
آیات ۳ تا ۴ ۱:۰۰:۴۷
آیات ۴ تا ۵ ۵۸:۳۰
آیات ۶ تا ۷ ۱:۰۱:۱۵
آیه ۷ ۱:۰۱:۰۴
آیه ۸ ۵۰:۰۵
آیات ۸ تا ۹ ۵۵:۳۷
آیه ۱۰ ۵۱:۲۰
آیات ۱۱ تا ۱۲ ۵۶:۱۶
آیات ۱۳ تا ۱۴ ۵۱:۴۶
آیه ۱۵ ۴۴:۵۷
آیه ۱۶ ۵۰:۴۷
آیات ۱۷تا ۱۸ ۴۷:۰۴
آیات ۱۹ تا ۲۰ ۵۰:۴۲
آیه ۲۱ ۵۳:۳۱
آیه ۲۲ ۵۱:۰۷
آیات ۲۳ تا ۲۴ ۱:۰۰:۱۶
آیات ۲۴ تا ۲۵ ۱:۰۱:۰۲
آیه ۲۵ ۱:۰۱:۰۳
آیات ۲۶ تا ۲۷ ۱:۰۱:۰۱
آیات ۲۷ تا ۲۸ ۱:۰۰:۰۱
آیه ۲۸ ۳۸:۱۴
آیات ۲۸ تا ۲۹ ۴۳:۰۳
آیه ۳۰ / قسمت ۱ ۳۰:۳۷
آیه ۳۰ / قسمت ۲ ۳۹:۳۷
آیات ۳۱ تا ۳۳ ۳۷:۵۱
آیات ۳۴ تا ۳۵ ۵۳:۲۷
آیه ۳۵ ۴۴:۴۳
آیات ۳۵ تا ۳۶ ۴۸:۰۹
آیات ۳۶ تا ۳۷ ۵۱:۲۲
آیات ۳۷ تا ۴۰ ۴۸:۳۱
آیه ۴۰ ۵۸:۰۹
آیات ۴۱ تا ۴۲ ۵۰:۴۳
آیه ۴۳ ۵۹:۴۸
آیات ۴۳ تا ۴۵ ۵۶:۱۱
آیات ۴۶ تا ۴۷ ۵۵:۰۷
آیه ۴۸ ۵۱:۰۴
آیه ۴۹ ۴۶:۵۳
آیات ۵۰ تا ۵۱ ۵۸:۰۶
آیات ۵۱ تا ۵۲ ۴۷:۱۹
آیات ۵۳ تا ۵۴ ۱:۰۰:۰۲
آیات ۵۴ تا ۵۶ ۵۹:۳۸
آیات ۵۷ تا ۵۸ ۵۹:۴۹
آیات ۵۸ تا ۵۹ ۱:۰۰:۳۵
آیات ۶۰ تا ۶۱ ۵۴:۴۷
آیه ۶۲ ۴۶:۲۱
آیات ۶۳ تا ۶۵ ۵۹:۱۵
آیات ۶۶تا ۶۷ ۵۸:۰۲
آیات ۸۶ تا ۷۳ ۵۴:۳۷
آیه ۷۴ ۵۰:۳۳
آیات ۷۵ تا۷۶ ۵۸:۲۰
آیات ۷۷ تا ۷۸ ۴۹:۱۶
آیات ۷۹ تا ۸۰ ۵۵:۵۰
آیات ۸۱ تا ۸۲ ۵۶:۱۳
آیه ۸۳ / قسمت ۱ ۴۸:۰۷
آیه ۸۳ / قسمت ۲ ۵۶:۱۵
آیه ۸۳ / قسمت ۳ ۵۶:۵۹
آیات ۸۳ تا ۸۴ ۵۹:۰۳
آیه ۸۵ ۴۹:۱۸
آیات ۸۶ تا ۸۷ ۵۸:۰۱
آیات ۸۷ تا ۹۰ ۵۹:۲۷
آیات ۹۱ تا ۹۳ ۵۵:۱۹
آیات ۹۴ تا ۹۶ ۵۷:۳۹
آیات ۹۷ تا ۱۰۱ ۵۷:۳۹
آیات ۱۰۲ تا ۱۰۳ ۵۷:۰۷
آیات ۱۰۴ تا ۱۰۸ ۵۸:۳۲
آیات ۱۰۸ تا ۱۰۹ ۵۲:۱۵
آیه ۱۱۰ ۱:۰۲:۲۶
آیات ۱۱۱ تا ۱۱۲ ۱:۰۶:۰۲
آیات ۱۱۳ تا ۱۱۵ ۴۲:۵۶
آیات ۱۱۶ تا ۱۲۰ ۵۳:۲۸
آیات ۱۲۰ تا ۱۲۴ ۴۴:۵۶
آیه ۱۲۴ / قسمت ۱ ۴۹:۱۴
آیه ۱۲۴ / قسمت ۲ ۵۱:۲۹
آیه ۱۲۵ ۴۷:۱۲
آیات ۱۲۵ تا ۱۲۶ ۳۱:۰۴
آیات ۱۲۶ تا ۱۲۷ ۵۷:۰۵
آیات ۱۲۸ تا ۱۲۹ ۴۵:۲۵
آیات ۱۲۹ تا ۱۳۰ ۱:۰۱:۱۳
آیات ۱۳۰ تا ۱۳۳ ۵۴:۵۰
آیات ۱۳۳ تا ۱۳۴ ۵۸:۳۱
آیات ۱۳۴ تا ۱۳۵ ۱:۰۱:۰۲
آیات ۱۳۶ تا ۱۴۲ ۵۷:۰۷
آیات ۱۴۲ تا ۱۴۳ ۵۴:۰۹
آیات ۱۴۳ تا ۱۴۴ ۵۵:۴۰
آیات ۱۴۴ تا ۱۴۸ ۴۷:۳۶
آیات ۱۴۹ تا ۱۵۰ ۵۴:۲۹
آیات ۱۵۱ تا ۱۵۲ ۵۸:۲۰
آیات ۱۵۳ تا ۱۵۴ ۵۲:۵۴
آیه ۱۵۵ ۵۹:۱۶
آیات ۱۵۶ تا ۱۵۷ ۵۶:۴۱
آیه ۱۵۸ / قسمت ۱ ۱:۰۱:۵۴
آیه ۱۵۸ / قسمت ۲ ۲۹:۲۰
آیات ۱۵۹ تا ۱۶۰ ۵۶:۱۷
آیات ۱۶۰ تا ۱۶۱ ۱:۰۰:۵۵
آیات ۱۶۲ تا ۱۶۳ ۵۵:۳۴
آیه ۱۶۴ / قسمت ۱ ۵۵:۵۰
آیه ۱۶۴ / قسمت ۲ ۵۸:۰۵
آیات ۱۶۵ تا ۱۶۶ ۵۲:۱۰
آیات ۱۶۷ تا ۱۶۹ ۵۸:۲۱
آیات ۱۷۰ تا ۱۷۱ ۵۹:۵۹
آیات ۱۷۲ تا ۱۷۳ ۳۸:۰۳
آیات ۱۷۳ تا ۱۷۴ ۵۰:۲۱
آیات ۱۷۴ تا ۱۷۷ ۵۷:۰۰
آیه ۱۷۷ ۲:۰۰:۱۷
آیات ۱۷۷ تا ۱۷۸ ۵۹:۵۵
آیات ۱۷۹ تا ۱۸۰ ۵۵:۵۹
آیات ۱۸۰ تا ۱۸۴ ۵۲:۴۳
آیه ۱۸۵ ۲۹:۱۲
آیات ۱۸۵ تا ۱۸۶ ۵۵:۱۴
آیه ۱۸۶ ۵۳:۰۰
آیات ۱۸۷ تا ۱۸۸ ۵۵:۳۴
آیات ۱۸۸ تا ۱۸۹ ۵۹:۰۳
آیات ۱۹۰ تا ۱۹۱ ۱:۰۰:۱۱
آیات ۱۹۱ تا ۱۹۵ ۵۲:۳۰
آیه ۱۹۶ / قسمت ۱ ۳۹:۲۳
آیه ۱۹۶ / قسمت ۲ ۴۰:۳۰
آیه ۱۹۶ / قسمت ۳ ۴۶:۴۳
آیه ۱۹۷ ۵۶:۱۸
آیات ۱۹۸ تا ۱۹۹ ۵۷:۴۶
آیات ۲۰۰ تا ۲۰۳ ۵۴:۴۳
آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶ ۱:۰۰:۴۷
آیات ۲۰۷ تا ۲۰۹ ۵۸:۲۱
آیات ۲۰۹ تا ۲۱۰ ۵۹:۴۴
آیات ۲۱۰ تا ۲۱۱ ۴۴:۲۵
آیات ۲۱۱ تا ۲۱۳ ۱:۰۱:۰۳
آیه ۲۱۴ ۵۳:۵۱
آیه ی ۲۱۵ ۵۴:۳۰
آیات ۲۱۶ تا ۲۱۷ ۵۰:۳۹
آیات ۲۱۷ تا ۲۱۸ ۵۶:۸
آیه ۲۱۹ ۵۱:۴۱
آیات ۲۱۹ تا ۲۲۰ ۵۴:۲۵
آیات ۲۲۰ تا ۲۲۱ ۵۱:۰۰
آیه ی ۲۲۱ ۱:۰۰:۵۹
آیه ی ۲۲۲ ۵۱:۲۵
آیه ی ۲۲۳ ۵۳:۱۲
آیات ۲۲۳ تا ۲۲۴ ۵۴:۲۴
آیات ۲۲۵ تا ۲۲۸ ۵۵:۰۲
آیه ی ۲۸۶ ۵۹:۳۶

سوره حمد

قسمت اول ۴۷:۴۷
قسمت دوم ۴۷:۱۳
قسمت سوم ۴۷:۳۳
قسمت چهارم ۵۱:۰۹
قسمت پنجم ۵۰:۴۵
قسمت ششم ۴۹:۳۱
قسمت هفتم ۵۷:۳۶
قسمت هشتم ۵۱:۰۹
قسمت نهم ۴۸:۵۶
قسمت دهم ۵۷:۱۸
قسمت یازدهم ۵۹:۲۲

سوره مرسلات

آیات ۱ الی ۷ ۵۹:۵۲
آیات ۸ الی ۲۷ ۵۱:۳۷
آیات ۲۸ الی ۵۵ ۵۷:۵۳

سوره مدثر

قسمت ۱ ۴۸:۰۰
قسمت ۲ ۵۱:۳۳
قسمت ۳ ۵۱:۱۹
قسمت ۴ ۴۸:۵۰
قسمت ۵ ۴۸:۲۸

سوره محمد

قسمت ۱ ۴۸:۵۷
قسمت ۲ ۵۳:۲۳
قسمت ۳ ۵۱:۳۳
قسمت ۴ ۵۵:۵۹
قسمت ۵ ۵۲:۲۳
قسمت ۶ ۵۴:۰۶
قسمت ۷ ۵۷:۰۱
قسمت ۸ ۵۴:۲۸
قسمت ۹ ۵۱:۳۹
قسمت ۱۰ ۵۰:۱۵
قسمت ۱۱ ۰۱:۰۰:۲۷

سوره مجادله

قسمت ۱ ۵۹:۲۹
قسمت ۲ ۵۴:۵۲
قسمت ۳ ۰۱:۰۰:۴۲
قسمت ۴ ۰۱:۰۲:۱۰
قسمت ۵ ۰۱:۰۱:۴۹

سوره مائده

قسمت ۱ ۵۹:۰۴
قسمت ۲ ۵۸:۴۹
قسمت ۳ ۵۴:۳۷
قسمت ۴ ۳۸:۰۲
قسمت ۵ ۵۳:۵۵
قسمت ۶ ۵۷:۲۳
قسمت ۷ ۴۳:۰۱
قسمت ۸ ۵۸:۴۰
قسمت ۹ ۵۸:۵۶
قسمت ۱۰ ۵۹:۰۳
قسمت ۱۱ ۰۱:۰۰:۰۶
قسمت ۱۲ ۴۸:۱۶
قسمت ۱۳ ۴۴:۱۷
قسمت ۱۴ ۵۶:۲۳
قسمت ۱۵ ۵۷:۲۰
قسمت ۱۶ ۴۹:۵۶
قسمت ۱۷ ۵۷:۴۶
قسمت ۱۸ ۴۵:۵۴
قسمت ۱۹ ۵۰:۲۰
قسمت ۲۰ ۰۱:۰۰:۳۸
قسمت ۲۱ ۵۵:۵۸
قسمت ۲۲ ۵۸:۰۱
قسمت ۲۳ ۵۳:۰۱
قسمت ۲۴ ۵۵:۴۴
قسمت ۲۵ ۴۴:۰۹
قسمت ۲۶ ۴۲:۰۷
قسمت ۲۷ ۵۹:۵۳
قسمت ۲۸ ۵۶:۳۰
قسمت ۲۹ ۵۷:۳۳
قسمت ۳۰ ۵۴:۲۲
قسمت ۳۱ ۵۰:۰۶
قسمت ۳۲ ۴۷:۱۹
قسمت ۳۳ ۵۵:۲۷
قسمت ۳۴ ۵۴:۳۵
قسمت ۳۵ ۵۴:۱۷
قسمت ۳۶ ۵۶:۴۱
قسمت ۳۷ ۵۱:۰۲
قسمت ۳۸ ۵۹:۵۶
قسمت ۳۹ ۵۷:۲۱
قسمت ۴۰ ۴۹:۳۱
قسمت ۴۱ ۵۹:۳۴
قسمت ۴۲ ۴۵:۲۹

سوره لیل

قسمت ۱ ۵۴:۰۴
قسمت ۲ ۴۵:۵۶

سوره لقمان

قسمت ۱ ۵۲:۵۴
قسمت ۲ ۴۷:۳۱
قسمت ۳ ۵۹:۱۶
قسمت ۴ ۵۷:۵۸
قسمت ۵ ۵۹:۳۵
قسمت ۶ ۴۹:۵۹
قسمت ۷ ۵۵:۱۶
قسمت ۸ ۵۷:۰۱
قسمت ۹ ۵۶:۴۴
قسمت ۱۰ ۴۷:۴۸
قسمت ۱۱ ۵۱:۴۶
قسمت ۱۲ ۰۱:۰۱:۰۰
قسمت ۱۳ ۰۱:۰۰:۱۴

سوره کهف

قسمت ۱ ۵۱:۰۶
قسمت ۲ ۵۲:۵۴
قسمت ۳ ۴۹:۱۵
قسمت ۴ ۵۰:۱۹
قسمت ۵ ۴۹:۵۵
قسمت ۶ ۴۷:۲۷
قسمت ۷ ۴۵:۲۳
قسمت ۸ ۴۴:۴۱
قسمت ۹ ۵۴:۳۲
قسمت ۱۰ ۵۴:۳۳
قسمت ۱۱ ۴۵:۱۹
قسمت ۱۲ ۴۵:۲۹
قسمت ۱۳ ۴۷:۲۸
قسمت ۱۴ ۵۲:۲۹
قسمت ۱۵ ۵۱:۴۹
قسمت ۱۶ ۵۵:۴۵
قسمت ۱۷ ۵۲:۳۰
قسمت ۱۸ ۰۱:۰۰:۴۶
قسمت ۱۹ ۴۳:۵۱
قسمت ۲۰ ۴۵:۵۴
قسمت ۲۱ ۵۲:۴۰
قسمت ۲۲ ۴۳:۳۱
قسمت ۲۳ ۴۵:۳۷
قسمت ۲۴ ۴۵:۲۶

سوره قیامت

قسمت ۱ ۵۲:۱۵
قسمت ۲ ۵۱:۵۵
قسمت ۳ ۴۵:۳۶
قسمت ۴ ۴۶:۰۸

سوره قمر

قسمت ۱ ۴۷:۱۹
قسمت ۲ ۵۶:۳۷
قسمت ۳ ۵۹:۲۹
قسمت ۴ ۵۶:۲۲
قسمت ۵ ۵۳:۱۷
قسمت ۶ ۵۵:۴۱
قسمت ۷ ۰۱:۰۰:۰۳

سوره قلم

قسمت ۱ ۵۶:۰۵
قسمت ۲ ۰۱:۰۳:۳۰
قسمت ۳ ۵۹:۲۵
قسمت ۴ ۰۱:۵۳:۲۶

سوره قصص

قسمت ۱ ۴۱:۳۱
قسمت ۲ ۵۲:۴۹
قسمت ۳ ۳۸:۱۴
قسمت ۴ ۵۶:۵۹
قسمت ۵ ۵۵:۴۹
قسمت ۶ ۵۶:۰۹
قسمت ۷ ۵۶:۳۹
قسمت ۸ ۵۳:۰۵
قسمت ۹ ۴۵:۱۵
قسمت ۱۰ ۵۹:۳۱
قسمت ۱۱ ۵۵:۱۲
قسمت ۱۲ ۵۶:۲۳
قسمت ۱۳ ۵۵:۳۸
قسمت ۱۴ ۵۲:۱۲
قسمت ۱۵ ۴۵:۴۰
قسمت ۱۶ ۰۱:۰۰:۴۴
قسمت ۱۷ ۵۲:۱۹
قسمت ۱۸ ۵۱:۵۶
قسمت ۱۹ ۵۹:۰۱

سوره ق

قسمت ۱ ۵۸:۰۰
قسمت ۲ ۰۱:۰۰:۳۵
قسمت ۳ ۵۷:۳۰
قسمت ۴ ۵۵:۱۷
قسمت ۵ ۵۷:۲۹
قسمت ۶ ۵۹:۴۰
قسمت ۷ ۵۸:۰۷

سوره فصلت

قسمت ۱ ۴۷:۱۳
قسمت ۲ ۵۴:۴۵
قسمت ۳ ۵۲:۵۲
قسمت ۴ ۵۴:۱۴
قسمت ۵ ۵۴:۰۲
قسمت ۶ ۵۷:۰۳
قسمت ۷ ۵۳:۴۷
قسمت ۸ ۵۴:۴۵
قسمت ۹ ۵۶:۲۶
قسمت ۱۰ ۵۰:۵۴
قسمت ۱۱ ۴۷:۲۵
قسمت ۱۲ ۴۶:۰۲
قسمت ۱۳ ۴۹:۴۸
قسمت ۱۴ ۴۸:۵۷

سوره فرقان

قسمت ۱ ۴۶:۵۸
قسمت ۲ ۴۰:۴۳
قسمت ۳ ۴۸:۲۵
قسمت ۴ ۵۳:۲۸
قسمت ۵ ۴۱:۰۹
قسمت ۶ ۴۹:۵۸
قسمت ۷ ۵۲:۴۵
قسمت ۸ ۴۸:۰۷
قسمت ۹ ۴۸:۰۹
قسمت ۱۰ ۵۰:۴۳
قسمت ۱۱ ۴۸:۲۷
قسمت ۱۲ ۴۶:۲۸
قسمت ۱۳ ۴۳:۰۷
قسمت ۱۴ ۴۵:۲۴
قسمت ۱۵ ۴۰:۵۳
قسمت ۱۶ ۴۲:۲۹
قسمت ۱۷ ۴۵:۵۴
قسمت ۱۸ ۴۰:۴۶
قسمت ۱۹ ۴۴:۴۸
قسمت ۲۰ ۳۹:۵۸
قسمت ۲۱ ۴۴:۲۰
قسمت ۲۲ ۴۶:۳۷
قسمت ۲۳ ۴۷:۱۱
قسمت ۲۴ ۴۶:۵۳
قسمت ۲۵ ۵۰:۱۶
قسمت ۲۶ ۴۴:۲۲
قسمت ۲۷ ۴۴:۵۹
قسمت ۲۸ ۴۸:۱۲
قسمت ۲۹ ۵۶:۰۲

سوره فتح

قسمت ۱ ۵۵:۱۸
قسمت ۲ ۵۴:۳۹
قسمت ۳ ۰۱:۰۰:۳۶
قسمت ۴ ۰۱:۰۰:۴۲
قسمت ۵ ۰۱:۰۰:۴۰
قسمت ۶ ۵۳:۲۶
قسمت ۷ ۵۵:۴۶
قسمت ۸ ۰۱:۰۰:۳۰

سوره فاطر

قسمت ۱ ۵۶:۰۹
قسمت ۲ ۴۸:۴۳
قسمت ۳ ۴۵:۰۷
قسمت ۴ ۵۱:۱۸
قسمت ۵ ۵۱:۲۱
قسمت ۶ ۵۲:۱۹
قسمت ۷ ۵۴:۳۰
قسمت ۸ ۴۶:۵۱
قسمت ۹ ۲۷:۰۲
قسمت ۱۰ ۵۳:۵۸
قسمت ۱۱ ۵۲:۲۶
قسمت ۱۲ ۴۳:۴۹
قسمت ۱۳ ۵۴:۵۳

سوره غافر

قسمت ۱ ۵۸:۰۲
قسمت ۲ ۵۰:۱۲
قسمت ۳ ۵۵:۳۶
قسمت ۴ ۰۱:۰۱:۴۲
قسمت ۵ ۵۷:۴۳
قسمت ۶ ۵۸:۱۰
قسمت ۷ ۳۱:۲۸
قسمت ۸ ۵۶:۱۲
قسمت ۹ ۵۸:۱۸
قسمت ۱۰ ۵۶:۵۸
قسمت ۱۱ ۵۷:۰۰
قسمت ۱۲ ۵۴:۰۱
قسمت ۱۳ ۵۱:۳۲
قسمت ۱۴ ۵۳:۱۳
قسمت ۱۵ ۴۸:۱۰
قسمت ۱۶ ۵۳:۱۸
قسمت ۱۷ ۵۰:۳۵
قسمت ۱ ۵۸:۰۲
قسمت ۲ ۵۰:۱۲
قسمت ۳ ۵۵:۳۶
قسمت ۴ ۰۱:۰۱:۴۲
قسمت ۵ ۵۷:۴۳
قسمت ۶ ۵۸:۱۰
قسمت ۷ ۳۱:۲۸
قسمت ۸ ۵۶:۱۲
قسمت ۹ ۵۸:۱۸
قسمت ۱۰ ۵۶:۵۸
قسمت ۱۱ ۵۷:۰۰
قسمت ۱۲ ۵۴:۰۱
قسمت ۱۳ ۵۱:۳۲
قسمت ۱۴ ۵۳:۱۳
قسمت ۱۵ ۴۸:۱۰
قسمت ۱۶ ۵۳:۱۸
قسمت ۱۷ ۵۰:۳۵

سوره غاشیه

قسمت ۱ ۵۲:۲۱
قسمت ۲ ۵۲:۴۷

سوره عنکبوت

قسمت ۱ ۴۹:۵۸
قسمت ۲ ۵۱:۵۳
قسمت ۳ ۴۶:۵۱
قسمت ۴ ۵۰:۱۷
قسمت ۵ ۴۶:۵۳
قسمت ۶ ۴۰:۵۰
قسمت ۷ ۵۱:۱۰
قسمت ۸ ۴۸:۵۲
قسمت ۹ ۴۹:۱۲
قسمت ۱۰ ۴۹:۲۷
قسمت ۱۱ ۴۷:۱۲
قسمت ۱۲ ۳۵:۰۳
قسمت ۱۳ ۵۳:۵۲
قسمت ۱۴ ۵۶:۱۱
قسمت ۱۵ ۵۱:۴۰
قسمت ۱۶ ۵۶:۰۱

سوره عبس

قسمت ۱ ۵۱:۵۱
قسمت ۲ ۰۱:۰۰:۵۱
قسمت ۳ ۴۵:۳۵
قسمت ۱ ۵۱:۵۱
قسمت ۲ ۰۱:۰۰:۵۱
قسمت ۳ ۴۵:۳۵

سوره طه

قسمت ۱ ۵۴:۰۱
قسمت ۲ ۵۹:۰۸
قسمت ۳ ۴۹:۰۶
قسمت ۴ ۵۸:۰۹
قسمت ۵ ۵۲:۱۰
قسمت ۶ ۵۳:۰۴
قسمت ۷ ۵۵:۲۹
قسمت ۸ ۰۱:۰۰:۰۷
قسمت ۹ ۵۴:۱۳
قسمت ۱۰ ۵۰:۴۶
قسمت ۱۱ ۴۹:۵۶
قسمت ۱۲ ۴۳:۱۶
قسمت ۱۳ ۵۷:۱۹
قسمت ۱۴ ۵۵:۳۲
قسمت ۱۵ ۵۲:۲۲
قسمت ۱۶ ۴۵:۵۷
قسمت ۱۷ ۴۴:۲۱
قسمت ۱۸ ۴۶:۰۴
قسمت ۱۹ ۴۶:۰۳
قسمت ۲۰ ۴۵:۱۳
قسمت ۲۱ ۵۳:۲۲
قسمت ۲۲ ۵۵:۵۲
قسمت ۲۳ ۴۶:۴۴
قسمت ۲۴ ۵۲:۵۳
قسمت ۲۵ ۵۳:۳۷
قسمت ۲۶ ۵۱:۳۷

سوره طور

قسمت ۱ ۵۳:۵۵
قسمت ۲ ۴۲:۵۸
قسمت ۳ ۵۶:۰۹
قسمت ۴ ۵۵:۴۷
قسمت ۵ ۵۵:۳۴
قسمت ۶ ۵۳:۵۳

سوره طلاق

قسمت ۱ ۰۱:۰۰:۵۸
قسمت ۲ ۴۸:۲۷
قسمت ۳ ۵۴:۰۶

سوره صف

قسمت ۱ ۴۹:۱۰
قسمت ۲ ۵۳:۳۴
قسمت ۳ ۵۵:۴۹
قسمت ۴ ۵۵:۵۸
قسمت ۵ ۵۳:۰۱

سوره صافات

قسمت ۱ ۵۱:۳۵
قسمت ۲ ۵۰:۱۷
قسمت ۳ ۵۳:۴۸
قسمت ۴ ۴۷:۱۵
قسمت ۵ ۵۰:۴۲
قسمت ۶ ۴۳:۵۸
قسمت ۷ ۴۸:۳۳
قسمت ۸ ۵۲:۴۳
قسمت ۹ ۵۲:۵۹
قسمت ۱۰ ۵۵:۲۲
قسمت ۱۱ ۵۲:۴۰
قسمت ۱۲ ۵۷:۴۷
قسمت ۱۳ ۳۶:۲۶
قسمت ۱۴ ۵۵:۱۸
قسمت ۱۵ ۵۶:۳۱
قسمت ۱۶ ۴۹:۰۹
قسمت ۱۷ ۵۲:۰۴
قسمت ۱۸ ۵۹:۴۷
قسمت ۱۹ ۵۹:۳۱
قسمت ۲۰ ۰۱:۰۰:۳۴

سوره ص

قسمت ۱ ۵۰:۴۹
قسمت ۲ ۴۳:۲۹
قسمت ۳ ۵۵:۵۶
قسمت ۴ ۵۵:۳۶
قسمت ۵ ۵۴:۴۲
قسمت ۶ ۵۷:۲۸
قسمت ۷ ۵۲:۵۸
قسمت ۸ ۵۴:۳۳
قسمت ۹ ۴۶:۲۲
قسمت ۱۰ ۵۶:۳۵
قسمت ۱۱ ۵۲:۴۰
قسمت ۱۲ ۵۴:۲۶
قسمت ۱۳ ۵۵:۱۲
قسمت ۱۴ ۵۲:۵۸
قسمت ۱۵ ۵۱:۲۶

سوره شوری

قسمت ۱ ۵۴:۴۷
قسمت ۲ ۵۶:۵۵
قسمت ۳ ۴۸:۵۹
قسمت ۴ ۵۱:۱۵
قسمت ۵ ۵۳:۰۰
قسمت ۶ ۵۶:۴۱
قسمت ۷ ۴۰:۱۲
قسمت ۸ ۰۱:۰۰:۴۳
قسمت ۹ ۵۳:۲۷
قسمت ۱۰ ۰۱:۰۰:۳۰
قسمت ۱۱ ۵۷:۰۲
قسمت ۱۲ ۵۶:۲۳
قسمت ۱۳ ۵۵:۰۴
قسمت ۱۴ ۰۱:۰۰:۲۲

سوره شعرا

قسمت ۱ ۵۶:۲۱
قسمت ۲ ۰۱:۰۲:۲۴
قسمت ۳ ۰۱:۰۲:۱۸
قسمت ۴ ۰۱:۰۲:۱۶
قسمت ۵ ۵۹:۰۰
قسمت ۶ ۰۱:۰۲:۱۲
قسمت ۷ ۵۹:۰۲
قسمت ۸ ۰۱:۰۲:۳۸
قسمت ۹ ۵۸:۲۹
قسمت ۱۰ ۰۱:۰۲:۱۱
قسمت ۱۱ ۵۵:۵۰
قسمت ۱۲ ۰۱:۰۱:۰۱
قسمت ۱۳ ۵۳:۱۸
قسمت ۱۴ ۵۹:۰۹
قسمت ۱۵ ۰۱:۰۲:۰۷
قسمت ۱۶ ۰۱:۰۱:۴۹
قسمت ۱۷ ۵۶:۱۹
قسمت ۱۸ ۵۶:۲۴
قسمت ۱۹ ۵۹:۲۰
قسمت ۲۰ ۰۱:۰۰:۴۳
قسمت ۲۱ ۰۱:۰۱:۳۴
قسمت ۲۲ ۰۱:۰۰:۵۶

سوره سجده

قسمت ۱ ۵۹:۱۳
قسمت ۲ ۰۱:۰۱:۲۹
قسمت ۳ ۰۱:۰۰:۴۰
قسمت ۴ ۵۹:۱۴
قسمت ۵ ۰۱:۰۱:۲۶
قسمت ۶ ۵۶:۱۲

سوره سبا

قسمت ۱ ۵۰:۴۹
قسمت ۲ ۴۲:۱۰
قسمت ۳ ۴۴:۵۵
قسمت ۴ ۴۴:۱۸
قسمت ۵ ۴۹:۳۶
قسمت ۶ ۴۷:۳۵
قسمت ۷ ۴۸:۰۷
قسمت ۸ ۴۷:۳۵
قسمت ۹ ۴۹:۱۶
قسمت ۱۰ ۴۷:۱۰

سوره زمر

قسمت ۱ ۴۸:۲۶
قسمت ۲ ۵۲:۵۵
قسمت ۳ ۳۸:۰۸
قسمت ۴ ۵۴:۴۹
قسمت ۵ ۴۶:۲۴
قسمت ۶ ۵۴:۰۵
قسمت ۷ ۴۶:۰۰
قسمت ۸ ۴۸:۴۵
قسمت ۹ ۳۷:۰۱
قسمت ۱۰ ۴۹:۵۰
قسمت ۱۱ ۵۳:۵۵
قسمت ۱۲ ۵۲:۱۹
قسمت ۱۳ ۴۷:۱۲
قسمت ۱۴ ۴۶:۳۷
قسمت ۱۵ ۴۷:۰۲
قسمت ۱۶ ۵۰:۵۸
قسمت ۱۷ ۴۹:۱۸
قسمت ۱۸ ۴۴:۵۱
قسمت ۱۹ ۵۴:۲۰
قسمت ۲۰ ۴۷:۰۸
قسمت ۲۱ ۳۸:۲۶
قسمت ۲۲ ۵۵:۵۸
قسمت ۲۳ ۵۱:۱۹
قسمت ۲۴ ۵۱:۲۰
قسمت ۲۵ ۴۹:۵۷

سوره زخرف

قسمت ۱ ۵۳:۵۴
قسمت ۲ ۵۱:۰۵
قسمت ۳ ۵۳:۲۷
قسمت ۴ ۵۳:۰۶
قسمت ۵ ۵۵:۰۴
قسمت ۶ ۵۳:۰۷
قسمت ۷ ۵۲:۳۳
قسمت ۸ ۵۲:۲۵
قسمت ۹ ۵۶:۰۳
قسمت ۱۰ ۵۸:۰۶
قسمت ۱۱ ۵۹:۳۰
قسمت ۱۲ ۵۲:۱۷
قسمت ۱۳ ۵۶:۲۹
قسمت ۱۴ ۴۸:۰۷
قسمت ۱۵ ۵۴:۳۲

سوره روم

قسمت ۱ ۴۲:۵۳
قسمت ۲ ۳۸:۵۲
قسمت ۳ ۴۰:۳۵
قسمت ۴ ۴۲:۰۷
قسمت ۵ ۵۴:۰۸
قسمت ۶ ۴۷:۱۶
قسمت ۷ ۳۹:۱۵
قسمت ۸ ۴۲:۴۹
قسمت ۹ ۴۰:۱۱
قسمت ۱۰ ۴۵:۱۴
قسمت ۱۱ ۴۰:۰۲
قسمت ۱۲ ۴۸:۳۶
قسمت ۱۳ ۴۴:۳۵

سوره الرحمن

قسمت ۱ ۵۳:۰۱
قسمت ۲ ۵۳:۳۳
قسمت ۳ ۴۹:۳۳
قسمت ۴ ۴۸:۳۹
قسمت ۵ ۵۳:۳۹
قسمت ۶ ۴۸:۴۲
قسمت ۷ ۵۱:۵۷
قسمت ۸ ۵۰:۲۵
قسمت ۹ ۴۹:۲۴
قسمت ۱۰ ۴۷:۳۴
قسمت ۱۱ ۴۵:۰۰
قسمت ۱۲ ۵۹:۰۹

سوره ذاریات

قسمت ۱ ۵۶:۱۹
قسمت ۲ ۰۱:۰۰:۵۰
قسمت ۳ ۰۱:۰۱:۴۸
قسمت ۴ ۰۱:۰۲:۳۰
قسمت ۵ ۵۸:۳۵
قسمت ۶ ۰۱:۱۰:۰۴

سوره دخان

قسمت ۱ ۵۵:۵۵
قسمت ۲ ۵۴:۲۵
قسمت ۳ ۵۲:۴۶
قسمت ۴ ۵۵:۲۲
قسمت ۵ ۵۴:۲۰
قسمت ۶ ۵۶:۴۱

سوره حشر

قسمت ۱ ۵۱:۳۰
قسمت ۲ ۴۷:۳۰
قسمت ۳ ۴۹:۳۱
قسمت ۴ ۵۱:۰۴
قسمت ۵ ۵۰:۴۸
قسمت ۶ ۵۴:۰۴
قسمت ۷ ۴۷:۱۶
قسمت ۸ ۵۴:۰۳
قسمت ۹ ۵۰:۳۹
قسمت ۱۰ ۴۹:۲۸

سوره حدید

قسمت ۱ ۵۰:۱۶
قسمت ۲ ۵۱:۳۸
قسمت ۳ ۵۵:۰۳
قسمت ۴ ۵۶:۲۹
قسمت ۵ ۵۹:۴۱
قسمت ۶ ۴۷:۴۷
قسمت ۷ ۵۱:۱۱
قسمت ۸ ۵۷:۲۵
قسمت ۹ ۵۵:۱۱
قسمت ۱۰ ۰۱:۰۰:۲۱
قسمت ۱۱ ۰۱:۰۱:۳۲
قسمت ۱۲ ۵۲:۴۸
قسمت ۱۳ ۵۷:۱۹

سوره حجرات

قسمت ۱ ۵۲:۲۵
قسمت ۲ ۵۰:۳۴
قسمت ۳ ۴۶:۲۱
قسمت ۴ ۵۰:۰۹
قسمت ۵ ۴۹:۵۹
قسمت ۶ ۵۴:۵۹
قسمت ۷ ۵۰:۰۰
قسمت ۸

۴۵:۲۹

سوره حجر

قسمت ۱ ۳۵:۲۹
قسمت ۲ ۵۳:۵۹
قسمت ۳ ۵۱:۴۲
قسمت ۴ ۵۱:۱۹
قسمت ۵ ۵۳:۲۳
قسمت ۶ ۵۱:۰۶
قسمت ۷ ۴۳:۲۸
قسمت ۸ ۰۱:۰۰:۴۶
قسمت ۹ ۵۴:۲۰
قسمت ۱۰ ۴۸:۴۶
قسمت ۱۱ ۵۱:۵۸
قسمت ۱۲ ۵۴:۱۶
قسمت ۱۳ ۴۱:۵۵
قسمت ۱۴ ۵۵:۳۱
قسمت ۱۵ ۵۹:۵۳
قسمت ۱۶ ۰۱:۰۱:۱۸

سوره حج

قسمت ۱ ۵۸:۰۱
قسمت ۲ ۵۲:۵۵
قسمت ۳ ۵۵:۳۵
قسمت ۴ ۵۳:۳۱
قسمت ۵ ۴۹:۰۸
قسمت ۶ ۵۰:۰۰
قسمت ۷ ۴۴:۵۰
قسمت ۸ ۵۰:۰۹
قسمت ۹ ۵۰:۳۱
قسمت ۱۰ ۵۱:۱۶
قسمت ۱۱ ۰۱:۰۱:۴۰
قسمت ۱۲ ۰۱:۰۰:۰۲
قسمت ۱۳ ۵۴:۱۳
قسمت ۱۴ ۴۹:۲۱
قسمت ۱۵ ۴۵:۴۲
قسمت ۱۶ ۴۳:۱۱
قسمت ۱۷ ۵۱:۴۷
قسمت ۱۸ ۵۷:۰۵
قسمت ۱۹ ۴۹:۵۴
قسمت ۲۰ ۵۱:۳۹
قسمت ۲۱ ۵۷:۱۶
قسمت ۲۲ ۵۷:۴۲
قسمت ۲۳ ۴۹:۲۴
قسمت ۲۴ ۵۷:۲۸
قسمت ۲۵ ۵۷:۳۶
قسمت ۲۶ ۰۱:۰۰:۵۹
قسمت ۲۷ ۰۱:۰۰:۲۹
قسمت ۲۸ ۰۱:۰۱:۲۴
قسمت ۲۹ ۵۸:۴۴
قسمت ۳۰ ۰۱:۱۴:۵۰
قسمت ۳۱ ۰۱:۱۵:۲۲
قسمت ۳۲ ۰۱:۰۱:۰۰
قسمت ۳۳ ۵۸:۳۳
قسمت ۳۴ ۵۶:۲۸
قسمت ۳۵ ۵۳:۴۸
قسمت ۳۶ ۰۱:۰۰:۵۸
قسمت ۳۷ ۰۱:۰۱:۳۲

سوره حاقه

قسمت ۱ ۵۲:۵۹
قسمت ۲ ۵۵:۴۹
قسمت ۳ ۴۸:۵۸
قسمت ۴ ۴۷:۲۹

سوره جن

قسمت ۱ ۵۹:۲۵
قسمت ۲ ۵۹:۰۸
قسمت ۳ ۵۶:۵۵
قسمت ۴ ۰۱:۱۳:۲۱

سوره جمعه

قسمت ۱ ۴۹:۵۸
قسمت ۲ ۴۸:۴۸
قسمت ۳ ۵۲:۳۶
قسمت ۴ ۵۳:۵۷
قسمت ۵ ۵۹:۳۰

سوره جاسیه

قسمت ۱ ۵۲:۰۷
قسمت ۲ ۵۰:۲۷
قسمت ۳ ۵۴:۳۱
قسمت ۴ ۵۲:۱۱
قسمت ۵ ۵۳:۳۵
قسمت ۶ ۴۹:۳۴
قسمت ۷ ۵۳:۴۳
قسمت ۸ ۵۴:۳۰
قسمت ۹ ۵۳:۴۶
قسمت ۱۰ ۵۵:۲۶
قسمت ۱۱ ۰۱:۰۵:۱۰
قسمت ۱۲ ۵۵:۱۷
قسمت ۱۳ ۰۱:۰۰:۴۳

سوره توبه

قسمت ۱ ۵۶:۰۸
قسمت ۲ ۵۶:۰۱
قسمت ۳ ۵۸:۰۵
قسمت ۴ ۰۱:۰۰:۳۷
قسمت ۵ ۵۰:۴۷
قسمت ۶ ۵۷:۲۴
قسمت ۷ ۰۱:۰۱:۰۷
قسمت ۸ ۵۹:۰۷
قسمت ۹ ۰۱:۰۲:۵۲
قسمت ۱۰ ۵۳:۱۸
قسمت ۱۱ ۰۱:۰۲:۳۱
قسمت ۱۲ ۰۱:۰۱:۱۶
قسمت ۱۳ ۰۱:۰۲:۳۵
قسمت ۱۴ ۰۱:۰۲:۴۰
قسمت ۱۵ ۰۱:۰۱:۱۷
قسمت ۱۶ ۵۳:۰۱
قسمت ۱۷ ۰۱:۰۵:۳۷
قسمت ۱۸ ۰۱:۰۲:۲۴
قسمت ۱۹ ۰۱:۰۰:۱۱
قسمت ۲۰ ۰۱:۰۱:۵۲
قسمت ۲۱ ۵۷:۳۵
قسمت ۲۲ ۰۱:۰۰:۲۳
قسمت ۲۳ ۴۲:۴۶
قسمت ۲۴ ۰۱:۰۲:۰۵
قسمت ۲۵ ۵۷:۱۵
قسمت ۲۶ ۰۱:۰۱:۳۸
قسمت ۲۷ ۰۱:۰۱:۱۰
قسمت ۲۸ ۵۹:۵۰
قسمت ۲۹ ۰۱:۰۲:۱۷
قسمت ۳۰ ۰۱:۰۲:۰۳
قسمت ۳۱ ۵۸:۰۴
قسمت ۳۲ ۵۵:۰۹
قسمت ۳۳ ۵۹:۲۹
قسمت ۳۴ ۵۵:۵۳
قسمت ۳۵ ۰۱:۰۰:۵۷
قسمت ۳۶ ۰۱:۰۰:۴۴
قسمت ۳۷ ۰۱:۰۰:۰۵

سوره تکویر

قسمت ۱ ۵۶:۴۳
قسمت ۲ ۴۶:۱۹

سوره تغابن

قسمت ۱ ۴۵:۱۹
قسمت ۲ ۴۶:۱۷
قسمت ۳ ۴۶:۵۶
قسمت ۴ ۴۷:۴۱
قسمت ۵ ۴۴:۱۲
قسمت ۶ ۴۷:۵۵
قسمت ۷ ۳۸:۳۲
قسمت ۸ ۴۶:۰۵

سوره تحریم

قسمت ۱ ۵۹:۲۱
قسمت ۲ ۰۱:۰۰:۳۰
قسمت ۳ ۵۰:۲۳
قسمت ۴ ۵۴:۰۸

سوره انفطار

قسمت ۱ ۵۸:۴۷
قسمت ۲ ۰۱:۰۰:۰۲

سوره انفال

قسمت ۱ ۵۹:۳۳
قسمت ۲ ۵۳:۴۹
قسمت ۳ ۵۲:۱۷
قسمت ۴ ۵۳:۳۰
قسمت ۵ ۵۲:۰۷
قسمت ۶ ۵۴:۰۶
قسمت ۷ ۵۶:۵۲
قسمت ۸ ۵۹:۴۳
قسمت ۹ ۵۲:۱۶
قسمت ۱۰ ۵۰:۲۷
قسمت ۱۱ ۰۱:۰۲:۱۲
قسمت ۱۲ ۵۲:۲۵
قسمت ۱۳ ۵۴:۲۱
قسمت ۱۴ ۵۷:۵۳
قسمت ۱۵ ۵۵:۰۸
قسمت ۱۶ ۴۷:۲۷
قسمت ۱۷ ۴۹:۰۳
قسمت ۱۸ ۵۲:۱۹

سوره انعام

قسمت ۱ ۵۱:۴۴
قسمت ۲ ۵۳:۳۰
قسمت ۳ ۴۹:۴۸
قسمت ۴ ۵۰:۲۵
قسمت ۵ ۵۱:۱۶
قسمت ۶ ۴۸:۰۷
قسمت ۷ ۴۹:۰۵
قسمت ۸ ۵۲:۰۹
قسمت ۹ ۴۶:۰۸
قسمت ۱۰ ۳۶:۵۲
قسمت ۱۱ ۵۲:۲۸
قسمت ۱۲ ۵۱:۰۷
قسمت ۱۳ ۴۷:۰۴
قسمت ۱۴ ۵۶:۱۴
قسمت ۱۵ ۵۴:۱۹
قسمت ۱۶ ۴۹:۲۷
قسمت ۱۷ ۴۷:۵۲
قسمت ۱۸ ۵۶:۵۵
قسمت ۱۹ ۵۶:۱۲
قسمت ۲۰ ۵۳:۱۹
قسمت ۲۱ ۵۳:۲۳
قسمت ۲۲ ۵۵:۴۸
قسمت ۲۳ ۵۱:۵۴
قسمت ۲۴ ۳۷:۴۳
قسمت ۲۵ ۵۳:۵۹
قسمت ۲۶ ۵۸:۱۶
قسمت ۲۷ ۵۵:۰۱
قسمت ۲۸ ۵۵:۱۱
قسمت ۲۹ ۵۱:۲۶
قسمت ۳۰ ۵۵:۲۲
قسمت ۳۱ ۴۱:۰۵
قسمت ۳۲ ۵۶:۰۰
قسمت ۳۳ ۵۰:۲۰
قسمت ۳۴ ۴۹:۲۸
قسمت ۳۵ ۵۲:۴۶
قسمت ۳۶ ۴۹:۱۸
قسمت ۳۷ ۴۸:۳۹
قسمت ۳۸ ۳۵:۲۲
قسمت ۳۹ ۵۳:۳۸
قسمت ۴۰ ۵۱:۴۲
قسمت ۴۱ ۵۳:۱۳
قسمت ۴۲ ۴۹:۵۰
قسمت ۴۳ ۵۱:۳۱
قسمت ۴۴ ۴۸:۰۰
قسمت ۴۵ ۳۶:۰۹

سوره انسان

قسمت ۱ ۵۶:۵۰
قسمت ۲ ۰۱:۰۲:۴۴
قسمت ۳ ۵۰:۳۰
قسمت ۴ ۴۱:۴۳
قسمت ۵ ۴۹:۲۹

سوره انبیا

قسمت۱ ۵۷:۳۸
قسمت ۲ ۵۸:۵۱
قسمت ۳ ۵۲:۴۱
قسمت ۴ ۴۷:۰۰
قسمت ۵ ۵۶:۵۸
قسمت ۶ ۰۱:۰۱:۰۹
قسمت ۷ ۰۱:۰۰:۰۹
قسمت ۸ ۵۷:۵۹
قسمت ۹ ۰۱:۰۱:۰۲
قسمت ۱۰ ۰۱:۰۲:۰۱
قسمت ۱۱ ۵۴:۵۶
قسمت ۱۲ ۰۱:۰۰:۴۴
قسمت ۱۳ ۰۱:۰۰:۳۳
قسمت ۱۴ ۰۱:۰۲:۳۷
قسمت ۱۵ ۰۱:۰۰:۵۲
قسمت ۱۶ ۰۱:۰۰:۵۹
قسمت ۱۷ ۰۱:۰۰:۳۵
قسمت ۱۸ ۵۴:۴۳
قسمت ۱۹ ۵۴:۵۱
قسمت ۲۰ ۵۴:۱۸
قسمت ۲۱ ۰۱:۰۰:۴۶
قسمت ۲۲ ۵۷:۱۲
قسمت ۲۳ ۵۰:۱۴
قسمت ۲۴ ۵۵:۴۷
قسمت ۲۵ ۵۹:۰۴
قسمت ۲۶ ۳۹:۱۵
قسمت ۲۷ ۵۹:۴۷
قسمت ۲۸ ۰۱:۰۰:۳۵
قسمت ۲۹ ۵۶:۵۲
قسمت ۳۰ ۰۱:۰۰:۲۵
قسمت ۳۱ ۵۵:۴۶
قسمت ۳۲ ۵۹:۲۵

سوره اعلی

قسمت اول ۵۳:۱۰
قسمت دوم ۵۲:۳۳

سوره تعراف

قسمت ۱ ۵۱:۴۳
قسمت ۲ ۵۶:۳۱
قسمت ۳ ۵۸:۳۸
قسمت ۴ ۰۱:۰۲:۳۱
قسمت ۵ ۰۱:۰۰:۴۱
جلسه ۶ ۰۱:۰۱:۵۸
قسمت ۷ ۵۶:۵۶
قسمت ۸ ۰۱:۰۲:۰۸
قسمت ۹ ۰۱:۰۲:۳۷
قسمت ۱۰ ۰۱:۰۲:۲۲
قسمت ۱۱ ۵۳:۰۱
قسمت ۱۲ ۵۳:۰۰
قسمت ۱۳ ۵۶:۴۴
قسمت ۱۴ ۰۱:۰۲:۴۴
قسمت ۱۵ ۵۹:۲۶
قسمت ۱۶ ۰۱:۰۲:۲۷
قسمت ۱۷ ۰۱:۰۰:۲۹
قسمت ۱۸ ۵۷:۱۶
قسمت ۱۹ ۵۴:۵۰
قسمت ۲۰ ۵۶:۰۵
قسمت ۲۱ ۵۷:۴۱
قسمت ۲۲ ۵۹:۲۴
قسمت ۲۳ ۵۸:۰۴
قسمت ۲۴ ۰۱:۰۲:۴۳
قسمت ۲۵ ۰۱:۰۰:۳۶
قسمت ۲۶ ۰۱:۰۲:۰۰
قسمت ۲۷ ۵۷:۵۶
قسمت ۲۸ ۵۶:۱۸
قسمت ۲۹ ۵۸:۲۲
قسمت ۳۰ ۵۸:۰۳
قسمت ۳۱ ۵۵:۳۷
قسمت ۳۲ ۵۰:۲۶
قسمت ۳۳ ۵۸:۰۱
قسمت ۳۴ ۵۵:۵۳
قسمت ۳۵ ۵۳:۵۸
قسمت ۳۶ ۵۶:۵۷
قسمت ۳۷ ۵۵:۲۰
قسمت ۳۸ ۰۱:۰۱:۴۱
قسمت ۳۹ ۴۷:۱۰
قسمت ۴۰ ۰۱:۰۱:۳۷
قسمت ۴۱ ۰۱:۰۲:۱۶
قسمت ۴۲ ۰۱:۱۴:۰۹
قسمت ۴۳ ۰۱:۱۲:۵۲
قسمت ۴۴ ۵۶:۴۰
قسمت ۴۵ ۵۷:۲۱
قسمت ۴۶ ۵۴:۱۸
قسمت ۴۷ ۵۷:۲۳
قسمت ۴۸ ۰۱:۰۱:۰۵
قسمت ۴۹ ۵۵:۲۶
قسمت ۵۰ ۴۹:۳۶
قسمت ۵۱ ۴۶:۲۱
قسمت ۵۲ ۴۹:۱۱
قسمت ۵۳ ۴۶:۵۹
قسمت ۵۴ ۴۶:۵۳
قسمت ۵۵ ۳۷:۴۲
قسمت ۵۶ ۴۷:۱۱

سوره اسرا

قسمت ۱ ۴۹:۵۲
قسمت ۲ ۴۷:۲۰
قسمت ۳ ۵۲:۳۰
قسمت ۴ ۴۸:۴۹
قسمت ۵ ۴۶:۱۵
قسمت ۶ ۵۰:۴۳
قسمت ۷ ۵۲:۲۳
قسمت ۸ ۵۷:۱۴
قسمت ۹ ۵۳:۳۹
قسمت ۱۰ ۵۰:۱۴
قسمت ۱۱ ۴۹:۱۸
قسمت ۱۲ ۵۲:۰۴
قسمت ۱۳ ۵۱:۴۰
قسمت ۱۴ ۵۱:۴۵
قسمت ۱۵ ۵۱:۲۸
قسمت ۱۶ ۵۲:۱۱
قسمت ۱۷ ۵۰:۲۹
قسمت ۱۸ ۵۱:۳۲
قسمت ۱۹ ۴۹:۱۱
قسمت ۲۰ ۵۴:۳۳
قسمت ۲۱ ۵۲:۵۶
قسمت ۲۲ ۴۶:۳۳
قسمت ۲۳ ۵۲:۲۷
قسمت ۲۴ ۴۵:۳۰
قسمت ۲۵ ۴۸:۲۶
قسمت ۲۶ ۵۳:۱۱
قسمت ۲۷ ۵۱:۲۵
قسمت ۲۸ ۵۵:۱۴
قسمت ۲۹ ۵۵:۴۶
قسمت ۳۰ ۵۳:۵۱
قسمت ۳۱ ۵۶:۳۶
قسمت ۳۲ ۵۵:۱۸
قسمت ۳۳ ۵۶:۲۹

سوره احقاف

قسمت ۱ ۴۶:۳۴
قسمت ۲ ۴۵:۴۸
قسمت ۳ ۴۸:۳۴
قسمت ۴ ۴۴:۳۹
قسمت ۵ ۴۵:۰۶
قسمت ۶ ۵۹:۵۱
قسمت ۷ ۴۸:۰۱
قسمت ۸ ۴۷:۰۲
قسمت ۹ ۴۹:۲۶
قسمت ۱۰ ۴۹:۵۱
قسمت ۱۱ ۵۲:۵۶
قسمت ۱۲ ۵۳:۱۷

سوره احزاب

قسمت ۱ ۴۹:۴۶
قسمت ۲ ۵۳:۰۹
قسمت ۳ ۵۴:۲۶
قسمت ۴ ۵۱:۲۱
قسمت ۵ ۵۱:۵۱
قسمت ۶ ۴۳:۵۷
قسمت ۷ ۴۹:۳۴
قسمت ۸ ۵۷:۲۷
قسمت ۹ ۵۵:۳۳
قسمت ۱۰ ۵۲:۰۶
قسمت ۱۱ ۳۵:۴۰
قسمت ۱۲ ۴۷:۵۸
قسمت ۱۳ ۴۵:۳۷
قسمت ۱۴ ۴۸:۴۳
قسمت ۱۵ ۵۴:۵۶
قسمت ۱۶ ۵۱:۵۸
قسمت ۱۷ ۵۰:۲۰
قسمت ۱۸ ۵۲:۳۱
قسمت ۱۹ ۵۵:۴۵

سوره ابراهیم

قسمت ۱ ۴۷:۳۳
قسمت ۲ ۵۰:۳۶
قسمت ۳ ۴۸:۳۶
قسمت ۴ ۵۲:۴۲
قسمت ۵ ۴۹:۴۴
قسمت ۶ ۵۵:۳۵
قسمت ۷ ۵۳:۴۱
قسمت ۸ ۵۷:۰۳
قسمت ۹ ۵۳:۳۲
قسمت ۱۰ ۰۱:۰۰:۱۲
قسمت ۱۱ ۴۶:۴۴
قسمت ۱۲ ۵۰:۴۵

سوره مریم

تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۷ ۴۶:۱۰
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۶ ۵۲:۲۴
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۵ ۵۲:۵۴
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۴ ۴۹:۱۱
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۳ ۵۱:۰۷
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۲ ۴۹:۴۸
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۱ ۵۹:۴۷
تفسیر سوره مریم _قسمت ۱۰ ۵۸:۴۵
تفسیر سوره مریم _قسمت ۹ ۵۶:۰۷
قسمت ۱ ۵۱:۲۲
قسمت ۲ ۵۵:۴۸
قسمت ۳ ۴۸:۱۳
قسمت ۴ ۵۳:۳۹
قسمت ۵ ۵۲:۰۱
قسمت ۶ ۵۰:۲۹
قسمت ۷ ۵۳:۵۷
قسمت ۸ ۴۸:۵۶
تفسیر سوره ناس ۵۶:۲۶
تفسیر سوره فلق ۱:۰۶:۲۹