دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

>

آخرین نظرات

http://www.talab.ir/wp-content/uploads/2015/02/1212857464-talab-ir.jpg

سرود های انقلاب اسلامی
ردیف

عنوان

دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ ای ایران، ای مرز پر گهر ۴۹۱ ۰:۰۳:۲۰
۲ الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله ۶۰۸ ۰:۰۳:۲۵
۳ الله الله الله ، لا اله الا الله ۲,۶۰۰ ۰:۱۱:۰۵
۴ آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو ۵۳۲ ۰:۰۳:۳۷
۵ این پیروزی خجسته باد این پیروزی ۱,۹۷۲ ۰:۰۸:۲۴
۶ ۲۲ بهمن روز از خود گذشتن ۸۱۳ ۰:۰۴:۳۶
۷ شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار ۲۴۰ ۰:۰۱:۳۸
۸ آمده موسم فتح و ایمان .. بهمن خونین جاویدان ۱,۵۵۱ ۰:۰۶:۳۷
۹ بوی گل سوسن و یاسمن آید ۲۸۷ ۰:۰۱:۵۷
۱۰ مسلمانان به پا خیزید ۹۸۴ ۰:۰۴:۱۱
۱۱ ارمغان ۱۶۱ ۰:۰۰:۵۲
۱۲ آرمانم شهادت ۹۴۳ ۰:۰۵:۱۹
۱۳ از غم دل ۶۹۲ ۰:۰۳:۵۴
۱۴ از این انقلاب ۵۱۷ ۰:۰۲:۵۴
۱۵ آزاده مردی ۶۵۵ ۰:۰۳:۴۱
۱۶ برادر ۷۰۹ ۰:۰۳:۵۹
۱۷ برخیزید ۵۶۸ ۰:۰۳:۱۱
۱۸ بخوان هم وطن ۷۳۹ ۰:۰۴:۰۹
۱۹ چون آیی بر بالین من ۱۹۲ ۰:۰۱:۰۳
۲۰ دوره ی ایثار و کار ۶۶۱ ۰:۰۲:۰۱
۲۱ دشمن ۵۷۱ ۰:۰۳:۱۳
۲۲ انقلاب ۲۳۲ ۰:۰۱:۱۶
۲۳ هم رزم ۴۸۰ ۰:۰۲:۴۱
۲۴ حرف امام ۶۴۱ ۰:۰۳:۳۶
۲۵ پیرو خط امام ۴۶۳ ۰:۰۲:۳۵
۲۶ تو ای طلیعه ی سحر ۴۳۲ ۰:۰۲:۲۵
۲۷ سرود ملی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۸ ۰:۰۱:۰۰
۲۸  شعر انقلاب (آغاسی) ۲۰۵ ۰:۰۱:۲۳
۲۹ ملت برای ارتش، ارتش برای ملت ۲۵۲ ۰:۰۱:۴۲
۳۰ ای بسیج، ای سرفرازان افتخار میهن اید ۵۹۰ ۰:۰۴:۰۱
۳۱ به لاله ی در خون خفته، شهید دست از جان شسته ۱,۲۲۹ ۰:۰۵:۱۴
۳۲ ای به امید کسان خفته ۵۸۶ ۰:۰۳:۵۹
۳۳ نصر من اله، جاودان نقش لوای تو ۷۲۳ ۰:۰۴:۵۵
۳۴ بهاران خجسته باد ۲۳۷ ۰:۰۱:۳۵
۳۵ خرمشهر، ای شهر شهیدان ۸۷۷ ۰:۰۵:۵۸
۳۶ هوا دلپذیر شد، گل از خاک بر دمید ۲۸۶ ۰:۰۱:۵۶
۳۷ نبودی با ما ببینی، که چه روزگاری داشتیم  ۶۶۸ ۰:۰۴:۳۲
۳۸  هموطن کنون که سر زد از افق فروغ ایزدی ۷۶۵ ۰:۰۴:۲۰
۳۹  تا تو ای بهار تازه آمدی سروهای سر فراز آمدند ۷۰۲ ۰:۰۳:۵۸
۴۰ با آمدنت بهار دل پیدا شد ۸۴۱ ۰:۰۳:۳۵
۴۱ گلزار وطن ۱,۰۶۴ ۰:۰۴:۳۲
۴۲ هم پای جلودار ۲,۹۶۱ ۰:۱۲:۳۷
۴۳ خلبانان ، ملوانان ۹۶۰ ۰:۰۴:۰۵
۴۴ خمینی ای امام، ای مجاهد ای مظهر شرف ۱,۰۲۹ ۰:۰۴:۲۳
۴۵ سفر مبارک ۱,۰۹۸ ۰:۰۴:۴۱
۴۶ الله اکبر خمینی رهبر ۱,۱۰۳ ۰:۰۴:۴۲
۴۷ سپیده اولین بهار ۵۹۳ ۰:۰۲:۳۱
۴۸ وطنم (گلریز) ۸۱۱ ۰:۰۳:۲۷
۴۹ رهبرا از پی فرمان تو برخواستیم ۹۰۳ ۰:۰۵:۵۹
۵۰ آن زمان که بنهادم س به پای آزادی ۸,۷۵۶ ۰:۲۵:۰۰
۵۱ عاشقان سر مست ۳,۰۴۲ ۰:۰۸:۴۰
۵۲ آزادگان مژده ۱,۲۳۴ ۰:۰۳:۳۰
۵۳ بت شکنی بت شکنی خمینی ۱,۴۳۰ ۰:۰۳:۲۵
۵۴ دیده بگشای ای برادر ۳,۱۳۲ ۰:۰۸:۵۶
۵۵ ای ایران ای آذر ایزد نشان ۱,۷۰۶ ۰:۰۴:۵۱
۵۶ ای سرباز ایرانی ۱,۴۳۰ ۰:۰۴:۰۴
۵۷ گاه سفر شد ۴,۴۲۶ ۰:۱۲:۳۷
۵۸ ایرانی، به هم زن بساط بت پرستی ۱,۳۵۴ ۰:۰۳:۳۷
۵۹ ژاله خون شد ۱,۳۵۰ ۰:۰۳:۵۰
۶۰ کاروان شهید ۱,۹۰۶ ۰:۰۵:۲۵
۶۱ خدا یکی و ایمان یکی .. ۷۱۰ ۰:۰۲:۰۰
۶۲ ما از برای حفظ دین می جنگیم ۱,۰۱۸ ۰:۰۲:۵۳
۶۳ مژده ظفر ۱,۲۴۶ ۰:۰۳:۳۲
۶۴ .. پیر ما را بوی پیراهن گرفت ۸,۱۹۰ ۰:۲۳:۲۳
۶۵ سلاح بر گیرید ۹۵۶ ۰:۰۲:۴۳
۶۶ سپیده ۱ ۱,۷۱۰ ۰:۰۴:۳۹
۶۷ سپیده ۲ ۱,۱۵۰ ۰:۰۳:۱۶
۶۸ ستمگر ۱,۰۹۶ ۰:۰۳:۰۷
۶۹ شهیدان ۱,۲۲۶ ۰:۰۳:۲۹
۷۰ شهید ای فروغ حق ۲,۱۵۰ ۰:۰۶:۰۷
۷۱ تیغ باید خون فشاند ۱,۵۰۶ ۰:۰۴:۱۷
۷۲ تو را به خون شهیدان ۱,۴۷۲ ۰:۰۴:۱۱
۷۳ یار دبستانی من ۱,۳۱۸ ۰:۰۳:۴۵
۷۴ الم نشرح لک صدرک ۸۰۱ ۰:۰۱:۵۰
۷۵ الله اکبر خمینی رهبر ۱,۱۷۱ ۰:۰۲:۴۵
۷۶ بابا خون داد ۲,۸۴۰ ۰:۰۲:۵۹
۷۷ بسیج بسیج به پیش ۱,۲۷۶ ۰:۰۳:۰۰
۷۸ باز آمدید ۱,۳۸۵ ۰:۰۳:۱۶
۷۹ بگو یا الله ۱,۷۸۱ ۰:۰۴:۱۴
۸۰ بزن فریاد سرخی ۲,۳۰۸ ۰:۰۵:۳۱
۸۱ اتحاد ۲,۵۶۴ ۰:۰۶:۰۹
۸۲ ای ارتش ۶۵۷ ۰:۰۱:۲۹
۸۳ ای برزگر ای کارگر ۱,۰۳۶ ۰:۰۲:۲۵
۸۴ ایران در راه ظفر ۸۵۵ ۰:۰۱:۵۹
۸۵ ایرانیم با حماسه هم زادم ۱,۷۰۴ ۰:۰۴:۰۳
۸۶ ایثار ۵۶۸ ۰:۰۱:۱۶
۸۷ خدایا خدایا ۱,۹۰۷ ۰:۰۴:۳۲
۸۸ خجسته باد ۱,۹۳۷ ۰:۰۴:۳۷
۸۹ خوش آمدی به ایران ۲,۷۷۱ ۰:۰۶:۳۹
۹۰ من وارث ۹۷۰ ۰:۰۲:۱۵
۹۱ مرحبا بر این پیک خوش خبر ۱,۳۰۵ ۰:۰۳:۰۴
۹۲ مزن تو آتش غربی به قلب سنت ایرانی ۱,۶۳۱ ۰:۰۳:۵۲
۹۳ نینوا سراج ۱ ۱۱,۵۸۴ ۰:۲۸:۰۸
۹۴ نینوا سراج ۲ ۱۱,۹۷۷ ۰:۲۹:۰۵
۹۵ نیشتمان ۱,۸۰۵ ۰:۰۴:۱۷
۹۶ افق ۱,۶۳۱ ۰:۰۳:۵۲
۹۷ شب است و چهره ی میهن سیاه ۱۱,۱۹۳ ۰:۲۷:۱۱
۹۸ روح شجاعت درس آزادی ۱,۷۵۱ ۰:۰۴:۱۰
۹۹ تظاهرات ۱ ۱,۰۰۶ ۰:۰۲:۲۱
۱۰۰ تظاهرات ۲ ۴۸۶ ۰:۰۱:۰۵
۱۰۱ تظاهرات ۳ ۷۳۰ ۰:۰۱:۴۰
۱۰۲ تظاهرات ۴ ۹۷۳ ۰:۰۲:۱۶
۱۰۳ تظاهرات ۵ ۱,۲۹۱ ۰:۰۳:۰۲
۱۰۴ تظاهرات ۶ ۸۴۲ ۰:۰۱:۵۷
۱۰۵ تو قبله ی خلقی ۱,۲۷۷ ۰:۰۳:۰۰
۱۰۶ ۱۷ شهریور (درود ، درود ، درود) ۲,۴۴۰
6461 بازدید ۱۰ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png
 1. اسی گفت:

  خیلی به دردم خورد فدای مهربونیاتون دوستای خوبم یاعلی

 2. سمیه گفت:

  خیلی ممنون به خاطر این سرودا من عاشق سرودای انقلابیم مخصوصا اینکه اصلیشم باشه یادمه با چه سختی این اهنگارو با رادیو ضبط ضبط می کردیم چقدم کیفیتش بد میشد
  دست شما درد نکنه

 3. سلام تمامی لینکهای دانلود این بخش از کار افتاده اند لطفا اصلاح نمایید التماس دعا

 4. روح اله گفت:

  بنام خدا
  سلام علیکم
  لطفا سریال روایت عشق که یک سریال قدیمی در مورد عاشورا بود را بزارید
  ممنونم

 5. باسلام و احترام
  موسسه خیریه سگال با هدف تامین هزینه های درمان کودکان مبتلا به فلج مغزی از شما خواهشمنداست جهت اطلاع رسانی بیشتر درمورد بیماری فلج مغزی و حمایت از این بچه ها بنر یا رپرتاژ و یا حداقل بک لینک خیریه را در سایتتون درج بفرمایید باشد که انشالله در این امر خدا پسندانه سهیم شوید و بانی خیر
  بااحترام
  خیریه حامی کودکان فلج مغزی سگال
  segalcharity.org

 6. حسین گفت:

  سلام
  ممنون از سایت خوبتون من که همیشه برای دانلود سرودهای انقلابی و مداحی به سایت شما سر میزنم
  خدا اجرتون بده
  با تشکر از مدیریت و کارکنان سایت

 7. ali گفت:

  سلام سایتتون بینظیره من هرچی آهنگ انقلابی میخواستم اینجا موجود بود خداقوت به مدیرای زحمت کش

 8. mifa گفت:

  درود خسته نباشید
  مجموعه کامل از بهترین سرود ها
  موفق باشین

 9. رضا گفت:

  .سلام و درود بر یکا یک شما عزیزان.من سالها دنبال سرود های انقلاب میگشتم و اینجا پیداشون کردم.آنقدر ذوق زده شدم که آلان ساعتهاست گوش به سرودها سپرده ام.پاینده باشید و متشکرم.

دسته بندی

اسکرول بار

تصویر ثابت