دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

>

آخرین نظرات

حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی ، سال۱۳۳۰ در یک خانواده مذهبی  در شاهرود بدنیا آمد. تحصیلات خود را تا پایان متوسطه در زادگاهش  گذراند و بعد از هجرت به قم، در رشته حقوق قضایی دانشگاه قم مشغول به تحصیل شد.

رضا محمدی با آن که می توانست بدون کنکور  در رشته حقوق وقضا به تحصیلاتش در دانشگاه ادامه دهد اما تحصیل علوم دینی را در حوزه علمیه برگزید ودر سال ۱۳۵۴ وارد حوزه علمیه قم شد.

وی از دروان نوجوانی با قرآن و نهج البلاغه انس داشت و روحیات خود را متاثر از ارتباط با این دو منبع نورانی می‌داند.

همکاری با موسسات پژوهشی و ناظر علمی مرکز فرهنگ و معارف قرآنی و تدریس در حوزه و دانشگاه  وریاست آموزش وپرورش قم از جمله فعالیت‌های ایشان است.

حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی از سال ۱۳۸۰ به عنوان کارشناس در برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رادیو معارف همکاری خود را با سازمان صدا و سیما آغاز کرد.

پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱ ۳۷:۴۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲ ۳۷:۵۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۳ ۴۴:۵۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۴ ۳۸:۲۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۵ ۳۷:۴۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۶ ۳۹:۰۳
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۷ ۳۷:۴۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۸ ۳۸:۰۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۹ ۳۷:۱۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۰ ۳۵:۲۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۱ ۳۷:۳۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۲ ۳۸:۱۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۳ ۳۹:۰۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۴ ۳۵:۵۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۵ ۳۶:۴۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۶ ۳۷:۰۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۷ ۳۶:۰۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۸ ۳۷:۵۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۹ ۳۸:۱۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۰ ۳۸:۴۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۱ ۳۸:۱۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۲ ۳۷:۴۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۳ ۳۷:۳۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۴ ۳۷:۲۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۵ ۳۹:۱۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۶ ۳۸:۱۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۷ ۳۷:۳۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۸ ۳۸:۳۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۹ ۳۹:۵۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۳۰ ۳۷:۰۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۳۱ ۳۷:۳۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۳۲ ۳۹:۴۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۳۳ ۳۹:۱۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۳۴ ۳۸:۱۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۳۵ ۳۹:۲۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۳۶ ۳۶:۵۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۳۷ ۳۶:۵۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۳۸ ۳۸:۴۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۳۹ ۳۶:۴۳
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۴۰ ۳۸:۴۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۴۱ ۳۶:۲۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۴۲ ۳۷:۲۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۴۳ ۳۷:۴۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۴۴ ۳۷:۲۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۴۵ ۳۷:۰۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۴۶ ۳۷:۲۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۴۷ ۳۸:۴۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۴۸ ۳۷:۳۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۴۹ ۳۶:۴۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۵۰ ۳۷:۳۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۵۱ ۳۹:۰۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۵۲ ۴۳:۱۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۵۳ ۴۳:۵۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۵۴ ۴۴:۳۳
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۵۵ ۴۴:۵۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۵۶ ۴۴:۵۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۵۷ ۴۲:۰۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۵۸ ۴۱:۵۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۵۹ ۴۴:۵۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۶۰ ۴۴:۵۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۶۱ ۴۳:۳۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۶۲ ۴۳:۴۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۶۳ ۴۳:۵۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۶۴ ۴۳:۱۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۶۵ ۴۳:۴۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۶۶ ۴۳:۵۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۶۷ ۴۳:۵۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۶۸ ۴۴:۱۳
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۶۹ ۴۳:۵۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۷۰ ۴۵:۰۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۷۱ ۴۳:۴۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۷۲ ۴۳:۳۳
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۷۳ ۴۴:۵۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۷۴ ۴۳:۳۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۷۵ ۴۴:۰۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۷۶ ۴۴:۱۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۷۷ ۴۲:۵۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۷۸ ۴۳:۲۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۷۹ ۴۳:۲۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۸۰ ۴۳:۵۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۸۱ ۴۳:۰۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۸۲ ۴۳:۰۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۸۳ ۴۳:۲۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۸۴ ۴۳:۰۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۸۵ ۴۳:۳۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۸۶ ۴۳:۵۳
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۸۷ ۴۳:۱۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۸۸ ۴۴:۲۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۸۹ ۴۳:۲۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۹۰ ۴۳:۳۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۹۱ ۴۳:۲۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۹۲ ۴۳:۳۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۹۳ ۴۵:۰۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۹۴ ۴۴:۰۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۹۵ ۴۴:۰۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۹۶ ۴۴:۱۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۹۷ ۴۴:۵۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۹۸ ۴۴:۲۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۹۹ ۴۴:۴۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۰۰ ۴۳:۱۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۰۱ ۴۴:۵۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۰۲ ۴۴:۴۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۰۳ ۴۴:۲۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۰۴ ۴۴:۲۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۰۵ ۴۳:۱۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۰۶ ۴۲:۱۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۰۷ ۴۳:۳۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۰۸ ۴۴:۱۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۰۹ ۴۴:۵۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۱۰ ۴۲:۲۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۱۱ ۴۳:۵۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۱۲ ۴۴:۰۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۱۳ ۴۴:۰۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۱۴ ۴۲:۰۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۱۵ ۴۴:۳۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۱۶ ۴۳:۴۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۱۷ ۴۳:۱۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۱۸ ۴۳:۲۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۱۹ ۴۲:۱۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۲۰ ۴۳:۵۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۲۱ ۴۱:۴۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۲۲ ۴۲:۴۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۲۳ ۴۲:۲۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۲۴ ۴۲:۴۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۲۴ ۴۲:۴۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۲۴ ۴۲:۴۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۲۴ ۴۲:۴۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۲۴ ۴۲:۴۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۲۴ ۴۲:۴۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۲۵ ۴۳:۱۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۲۵ ۴۳:۱۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۲۶ ۴۲:۲۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۲۷ ۴۲:۴۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۲۸ ۴۳:۲۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۲۹ ۴۴:۵۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۳۰ ۴۲:۲۳
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۳۱ ۴۲:۱۳
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۳۲ ۴۴:۵۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۳۳ ۴۲:۰۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۳۴ ۴۳:۳۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۳۵ ۴۲:۱۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۳۶ ۴۳:۲۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۳۷ ۴۳:۵۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۳۸ ۴۲:۴۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۳۹ ۴۲:۰۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۴۰ ۴۲:۳۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۴۱ ۴۳:۰۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۴۲ ۴۲:۰۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۴۳ ۴۲:۲۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۴۴ ۴۲:۱۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۴۵ ۳۸:۱۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۴۶ ۴۴:۵۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۴۷ ۴۳:۲۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۴۸ ۴۲:۵۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۴۹ ۴۲:۰۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۵۰ ۴۲:۴۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۵۱ ۴۲:۴۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۵۲ ۴۱:۵۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۵۳ ۴۱:۰۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۵۴ ۴۱:۳۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۵۵ ۴۲:۲۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۵۶ ۴۱:۱۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۵۷ ۴۳:۱۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۵۸ ۴۲:۰۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۵۹ ۴۲:۵۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۶۰ ۴۳:۰۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۶۱ ۴۳:۳۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۶۲ ۴۲:۵۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۶۳ ۴۳:۴۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۶۴ ۴۴:۳۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۶۵ ۴۳:۲۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۶۶ ۴۳:۴۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۶۷ ۴۳:۳۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۶۸ ۴۳:۲۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۶۹ ۴۳:۳۳
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۷۰ ۴۴:۲۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۷۱ ۴۴:۲۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۷۲ ۴۲:۱۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۷۳ ۴۳:۴۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۷۴ ۴۴:۴۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۷۵ ۴۲:۴۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۷۶ ۴۰:۳۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۷۷ ۴۳:۲۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۷۸ ۴۲:۳۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۷۹ ۴۳:۱۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۸۰ ۴۲:۲۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۸۱ ۴۲:۰۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۸۲ ۴۴:۴۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۸۳ ۴۳:۳۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۸۴ ۴۱:۴۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۸۵ ۴۱:۴۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۸۶ ۴۲:۲۳
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۸۷ ۴۱:۴۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۸۸ ۴۲:۳۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۸۹ ۴۳:۰۳
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۹۰ ۴۳:۵۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۹۱ ۴۳:۱۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۹۲ ۳۸:۳۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۹۳ ۴۴:۱۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۹۴ ۴۳:۲۳
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۹۵ ۴۱:۲۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۹۶ ۴۴:۳۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۹۷ ۴۲:۳۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۹۸ ۴۳:۰۳
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۹۹پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۱۹۹ ۴۱:۵۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۰۰ ۴۱:۳۳
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۰۱ ۳۹:۳۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۰۲ ۴۰:۲۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۰۳ ۴۰:۴۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۰۴ ۴۱:۴۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۰۵ ۴۴:۰۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۰۶ ۴۳:۱۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۰۷ ۴۲:۳۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۰۸ ۴۲:۲۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۰۹ ۴۳:۵۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۱۰ ۴۴:۰۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۱۱ ۴۳:۴۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۱۲ ۴۲:۱۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۱۳ ۴۲:۴۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۱۴ ۴۴:۱۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۱۵ ۴۳:۰۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۱۶ ۴۳:۴۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۱۷ ۴۴:۲۳
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۱۸ ۴۴:۳۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۱۹ ۴۳:۳۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۲۰ ۴۰:۵۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۲۱ ۴۳:۲۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۲۲ ۴۳:۴۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۲۳ ۳۸:۱۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۲۴ ۴۲:۲۳
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۲۵ ۴۳:۳۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۲۶ ۴۴:۴۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۲۷ ۴۴:۱۳
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۲۸ ۴۲:۵۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۲۹ ۴۳:۳۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۳۰ ۴۳:۵۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۳۱ ۴۳:۴۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۳۲ ۴۴:۰۳
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۳۳ ۴۳:۱۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۳۴ ۴۲:۰۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۳۵ ۴۲:۰۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۳۶ ۴۳:۱۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۳۷ ۴۱:۵۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۳۸ ۴۱:۲۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۳۹ ۴۲:۵۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۴۰ ۴۴:۳۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۴۱ ۴۲:۳۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۴۲ ۴۲:۲۳
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۴۳ ۴۱:۱۵
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۴۴ ۴۳:۲۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۴۵ ۴۴:۰۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۴۶ ۴۳:۰۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۴۷ ۴۱:۱۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۴۸ ۴۲:۴۴
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۴۹ ۴۳:۵۸
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۵۰ ۴۳:۲۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۵۱ ۴۴:۴۹
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۵۲ ۴۳:۴۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۵۳ ۴۴:۱۱
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۵۴ ۴۴:۴۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۵۵ ۴۵:۰۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۵۶ ۴۴:۳۲
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۵۷ ۴۳:۱۷
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۵۸ ۴۱:۰۶
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۵۹ ۴۳:۱۰
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۶۰ ۴۲:۲۳
پرسش و پاسخ اعتقادی، جلسه ۲۶۱ ۴۴:۲۰
پاسخ به سوالات معارفی و اعتقادی ۸ ۵۷:۳۱
پاسخ به سوالات معارفی و اعتقادی ۷ ۵۵:۲۵
پاسخ به سوالات معارفی و اعتقادی ۶ ۵۷:۱۲
پاسخ به سوالات معارفی و اعتقادی ۵ ۵۸:۰۳
پاسخ به سوالات معارفی و اعتقادی ۴ ۱:۰۰:۰۳
پاسخ به سوالات معارفی و اعتقادی ۱ ۵۹:۲۹
پاسخ به سوالات معارفی و اعتقادی ۲ ۵۱:۳۳
پاسخ به سوالات معارفی و اعتقادی ۳ ۵۸:۴۸

87554 بازدید ۶۹ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png
 1. حامد احمدی گفت:

  سلام سایت خیلی خوبی دارید خداوند انشالله اجرتان بدهد و کمتان بکند….ممنون

 2. مزگان فرهمندزاد گفت:

  خیلی مشتاقم که بتوانم سوال وجوابهایم رابااستاددرمیان بگذارم وشاگردشان شوم چه بایدبکنم متشکرم

 3. حبیب گفت:

  سلام.چطوری میشه کل این دانلود برنامه استاد محمدی رو یک جا دریافت کرد
  در ضمن از استاد محمدی بخواهید مارو هم دعا کنه و از کسایی که میشناسه که رابطشون با خدا درست و حسابی هستش بخواد ما رو هم دعا کنه
  ممنونم

 4. حسین گفت:

  سلام شما درشبکه جهانی ولایت راجع به امربین الامرین فرمودیداراده. خداوند براینست که انسان گناه نکند. مثال زدیدازشمر که خداوند درقیامت به او میگوید من پیامبران را فرستادم. قرآن نازل کردم . شریعت فرستادم. صراط مستقیم رااز بیراهه مشخص نموده تاراه. هدایت یا ضلالت هرکدام راکه مایل بودید انتخاب کنیددخالت خداوند منحصر به هین هدایت تشریعی است و.نتیجه اینکه خداوند اراده کرده انسانها گناه نکنند.وشمرراباحرمقایسه کردید.که این دونفر درانتخاب خود مختار بودند. فرمابش جنابعالی. شبیه گفته معتزله است که میگویند خدا ارسال رسل کرد قرآن نازل کرد شریعت فرستادو…اما انسانها رادرانتخاب مختار گذاشت .این همان اعتزال است. نه امر بین الامرین.اما راجع به حر وشمر .انتخاب حرلامحاله معلول علتی است.این علت هرچه باشد درشمر وجود نداشته .نکته بعدی اینکه آیا خداوندمیتوانست شمررا مانند حر هدایت کند ومانع ارتکاب جنایات اوشود.همانند بازداشتن حرو هدایت او . حضرت عالی فرمودید لازمه اینکار جبر است باعث بهم ریختن نظام میشود..این ادعا صحیح نیست به دو دلیل.اول. مگرملیون ها انسانی که خداوند هدایتشان کرده مجبورشان کرده. دلیل دوماینکه دررابطه خخداوند و خلق خداوند جبر محال است. واین حقیقتی قابل اثبات است .پس نفرمایید اگرخدامانع گناه انسان ها شود جبر تحقق میپذیرد.ملایکه هم درانجام کارهای خود مجبور نیستند.فرمایش شما که نقش خداوندمانند نقش پیامبر منحصراست به تبیین صراط مستقیم ودرانتخاب انسانها خداوند وپیامبرش دخالتی ندارند..نکته بعدی تفکیک اراده خداوند به تکوینی وتشریعی که اغلب برخلاف هم هستند آیا اینظریه مستند به قرآن است.درحدیثی خواندم خداوند همه چیزرا بامشیت آفرید ومشیت رابخودش آفرید حضرت آقا باتوجه به این حدیث ذره ذره اعمال شمر وامثال شمر به مشیت حق خلق شده وخارج ازدایره مشیت خارج نیست والسلام

  • byneshgar گفت:

   سلام علیکم
   استاد دراین مورد که فرمودند اراده ی خداوند براین است که انسان گناه نکند هیچ شکی نیست
   چراکه خداوند خود میفرماید:وماخلقناالجن والانس الالیعبدون-فلذا خداوند نمیخواسته انسان گناه کند
   اینکه واین هیچ ربطی به معتزله ندارد که بماند.بلکه مهرتاییدی است بر اراده که هدایت صورت پذیرفت اماانسان خود انتخاب نکرد
   اصول اعتقادى معتزله عبارت‌اند از: منزله بین المنزلین – توحید – عدل – وعد و عید – امر به معروف و نهى از منکر
   بنابر اصل منزله بین المنزلتین، معتزله معتقدند مرتکب کبیره منزلتى میان کفر و ایمان دارد.واین امروامربین الامرین را باید جداسا زی کرد
   بعلاوه شمرزمان میتوانست ازاراده اش استفاده کرده و تعقل کند وحق ازباطل بشناسد حرهم مختار بود شمرهم
   اماآن علتی که فرمودید همانی است که در حدیثی قریب به مضمون صادره ازمعصوم که شکم های آنان ازحرام پرشده بود و نمیتوانستندصدای حق را بشنوند
   دراینکه خداوند میتوانست اینکاررا انجام دهد شکی نیست اما درآن حال ازصلاح خارج بوده
   حرهم بواسطه ی سخن امام حسین ع توبه نمود که وسیله ی توبه اش شد خداوند مستقیمادراین امردخالتی نداشته است
   هم شمروهم حر سخن ایشان راشنیدند وهردومختارانه انتخاب کردند یکی حق دیگری باطل
   لااکراه فی الدین نیز دراین مورد صادق است
   اینکه خداوند مانع شود وماگناه نکنیم که درواقع ماهیچ کاری نکرده ایم آمده ایم مثل فرشتگان پس خلقت مابعنوان کسیکه میتواند بااراده خلیفه الله شود چه مفهومی مییابد وقتی قرارنیست اراده ای داشته باشیم؟

  • عمادی گفت:

   سلام جناب حسین. اشکالات شما ظریف است ما مخلوطی از چیزهایی درست و اشتباه. ما دو چیز داریم:
   ۱) اینکه هیچ چیزی در جهان خلقت، بدون اذن، اراده و مشیت خداوند، تحقق پیدا نمیکند.این یعنی در هر لحظه هر چیزی که پدیدار میشود یا انجام می گیرد، در دایره قدرت وقوانینی است که خداوند در این عالم قرار داد. یعنی هیچ مخلوقی اصلا نمیتواند از دایره مشیت الاهی خارج شود، چون برای وجود و قدرت و اراده الاهی مرزی وجود ندارد که کسی برود آنطرف مرز و کاری کند؛ همه دارند از آنچه خداوند قرار داده استفاده میکنند. از این حیث، امور، خوب و بد ندارند. مثلا آب، بدون اذن خدا نمیتواند وجود یا اثر داشته باشد و نیز خارج از انچه خدا برای او مشیّت کرده، نمیتواند اثر داشته باشد. ما، انسانها، چه در حال کار خیر کنیم و چه در حال کار بد، در هر صورت داریم از آنچه خدا قرار داده (قدرت، عملکرد بدن و روح، آثار اشیاء و غیره) استفاده میکنیم. تا اینجا همه چی تحت اراده الاهی است؛ یعنی حتی انسان که بخشی از مخلوقات است در آنچه به طور طبیعی یا همان تکوینی، دارد، دقیقا مثل بقیه موجودات است. یعنی تحت یک قانون حاکم بر عالم است: هر جیز اندازه، ویژگی و اثر خود را دارد و خارج از آنچه که خداوند به طور طبیعی در او قرار داده نمیتواند عمل کند.
   ۲) منتها، یک حقیقت دیگری وجود دارد و آن مخصوص انسان است: اینکه انسان علاوه بر آنچه خداوند به طور طبیعی مثل همه موجودات دیگر، به او داده، یک چیزی بیشتر دارد که برامده از روح اوست، یعنی برآمده از آنچه که خداوند خودش درباره آن می گوید: «وَ نَفختُ فیهِ مِن روحی» (سوره ۱۵، آیه ۲۹ و آیه دیگر). حتی در این ماهیت روح و قوای روح هم ما دخالتی نداشتیم؛ یعنی جزو مخلوقات تکوینی خداست. بر اساس این روحی که خدا به ما داده، یکی از چیزهایی این روح، قدرت اختیار است؛ راحت ترین راه فهمیدن این قدرت، همان درک شهودی هستش: یعنی خود شما وقتی داری کی کاری انجام میدی، مثلا همین الان داری این متن رو میخونی، در همین زمان این قدرت رو دائم داری که انجام ندی. این رو شما با تمام وجودت درک میکنید. اختیار یک قدرت هست. اما دوتا نکته: الف) این اختیار، مربوط به هنگام انجام عمل هستش؛ یعنی شما وقتی یک کار رو اختیار کردی، و به عبارتی، علل بروز یک فعل توسط شما، تامّ شد، آن عمل انجام می گیرد. یعنی خداوند، ظهور برخی از حقایق رو که فقط و فقط برای انسان موجود مختار پیش می آید، وابسته به اختیار او کرده؛ ب) شما در انتخاب نوعی فعل مختارید، اما در انتخاب نتیجه و اثر فعل، ما انسانها هیچ اختیاری نداریم. ترتّب اثر و نتیجه بر یک فعل و عمل، جزوی از قواعد تکوینی عالمه. یعنی مثلا شما قبل از خوردن، اختیار داری از میان مثلا دو یا چند غذا یکی رو انتخاب کنی؛ اما اگر شما بین دو غذا یکی رو از روی اختیار خودت، انتخاب کردی و خوردی، دیگه در اینکه اون غذا چه تأثیر داشته باشه، شما مختار نیستی؛ اون غذا همون تأثیری رو میذاره که به طور طبیعی در اون قرار داده شده. قبل از یک دروغ، اختیار دارید که بگید یا نگید؛ اما اگر گفتید، دیگه در بروز اثر عمل (که هم اثر دنیوی آن است هم اخروی) شما هیچ اختیاری ندارید. برای همینه که این همه معارف و هدایت برای انسان ارائه شده تا با آگاهی، یک عمل رو قبل از انجام دادن، انتخاب کنه؛ این رو میگن هدایت. بروز معلول از علت، جزو قواعد ضروری و جبری این عالمه و بروز اثر و نتیجه از یک چیز یا یک فعل، مبتنی بر همین قاعده تکوینی هستش.
   هرچه که خدا به طور طبیعی به انسان داده و انسان در آن نقشی نداره رو میگن بخش تکوینی، یعنی با خلقت، ایجاد شده. این مشترکه در تمام مخلوقات. یکی از چیزهایی که به طور طبیعی و تکوینی در انسان قرار داده شده، قدرت اختیار هستش. به خاطر همین قدرت، فقط و فقط به انسان هدایت تشریعی قرار داده شده. یعنی برای اینکه هر وضعی که انسان پیدا میکند، وابسته به افعالی هستش که انتخاب میکند، این هدایتهای آمده تا انسان را از اعمال و نتایجش آگاه کنه. اینرو میگن هدایت تشریعی؛ رساندن انسان به کمال از طریق افعال اختیاریش. اصلا بحث روی این که خدا چه میتواند بکند یا نمیتواند، نیست، که شما بگی خدا میتوانست جلوی شمر رو بگیره مثل حرّ. اگه دقیق نگاه کنی، اگه خدا اینکار رو میکرد، نوعی بروز بیعدالتی بود. چون حرّ محصول انتخابهایی است که از قبل تا اونزمان کرده و از خودش با انتخابهایش چیزی ساخته که در آن لحظه تصمیمگیری تونست اون تصمیم رو بگیره؛ و شمر محصول چیز هستش که از قبل انتخاب کرده که از اون چیزی ساخته که موقع انتخاب، آن انتخاب کذایی رو کرده. نه این که خدا به یکی اجازه داده هدایت بباید و به یکی نداده. نه؛ خدا در هر لحظه برای همه هدایت قرار داده به طور برابر. هر انسانی در هر لحظه از زندگی در حال انتخاب چیزی است که بخواهد یا نخواهد آثارش رو در انتخابهای دیگرش و در زمانهای دیگر زندگی اش و در وضعیت آخرتش، نشان خواهد داد. یعنی هر لحظه که کاری انجام میدهیم، تحت تأثیر شرائطی داریم انجام میدیم که مهمترینش اینه که از قبل با انتخابهایمان چه چیزی از خودمان ساختیم. شمر ناتوان از بریدن سر امام حسین نبود. همون لحظه که می برید، این قدرت و اختیار رو داشت که نبره. چنان که چند نفر قبل از اون هم به دستور عمر سعد میخواستند ببرّند اما نبریدند.

 5. حسین گفت:

  سلام پیرو مطالب قبلی بعرض میرسانم فرمایش شما که اراده خداوند براین قرار گرفته که انسانها گناه نکنند اما انسانها به اراده خود گناه میکنند .آیا چنین باوری عین شرک بخدا نیست .شما دواراده رادرمقابل هم قرارداده واراده انسانرا غالب واراده خداوند را مغلوب میکنید وبرای فرارازاین نتیجه گیری. خداوندرا صاحب دواراده میکنید تکوینی وتشریعی. .آیا ممکن است خداوند دونوع اراده داشته باشد لابد میگویید اراده غیراز مشیت است اگرجواب مثبت باشد توضیح دهید اراده تکوینی چیست. نوع تشریعی چیست. ومشیت چه تعریفی دارد.واگرمشیت همان اراده است باکدامیک ازدو اراده مطابقت دارد .چه اشکالی دارد بگوییم همه مخلوقات مقهور محض خداوند هستند. والسلام

 6. byneshgar گفت:

  سلام علیکم
  استاد دراین مورد که فرمودند اراده ی خداوند براین است که انسان گناه نکند هیچ شکی نیست
  چراکه خداوند خود میفرماید:وماخلقناالجن والانس الالیعبدون-فلذا خداوند نمیخواسته انسان گناه کند
  اینکه واین هیچ ربطی به معتزله ندارد که بماند.بلکه مهرتاییدی است بر اراده که هدایت صورت پذیرفت اماانسان خود انتخاب نکرد
  اصول اعتقادى معتزله عبارت‌اند از: منزله بین المنزلین – توحید – عدل – وعد و عید – امر به معروف و نهى از منکر
  بنابر اصل منزله بین المنزلتین، معتزله معتقدند مرتکب کبیره منزلتى میان کفر و ایمان دارد.واین امروامربین الامرین را باید جداسا زی کرد
  بعلاوه شمرزمان میتوانست ازاراده اش استفاده کرده و تعقل کند وحق ازباطل بشناسد حرهم مختار بود شمرهم
  اماآن علتی که فرمودید همانی است که در حدیثی قریب به مضمون صادره ازمعصوم که شکم های آنان ازحرام پرشده بود و نمیتوانستندصدای حق را بشنوند
  دراینکه خداوند میتوانست اینکاررا انجام دهد شکی نیست اما درآن حال ازصلاح خارج بوده
  حرهم بواسطه ی سخن امام حسین ع توبه نمود که وسیله ی توبه اش شد خداوند مستقیمادراین امردخالتی نداشته است
  هم شمروهم حر سخن ایشان راشنیدند وهردومختارانه انتخاب کردند یکی حق دیگری باطل
  لااکراه فی الدین نیز دراین مورد صادق است
  اینکه خداوند مانع شود وماگناه نکنیم که درواقع ماهیچ کاری نکرده ایم آمده ایم مثل فرشتگان پس خلقت مابعنوان کسیکه میتواند بااراده خلیفه الله شود چه مفهومی مییابد وقتی قرارنیست اراده ای داشته باشیم؟

 7. بهار گفت:

  سلام ممنونم از زحمات ارزشمندتون خواهش میکنم یک لینک دانلود برای کل فایل ها بذارید استدعا دارم متشکرم التماس دعا

 8. حبیب گفت:

  سلام.برنامه های جدید استاد محمدی رو هم بزارید ممنونم

 9. سحر گفت:

  سلام خدا قوت، میخواستم بدونم انرژی درمانی درسته و اینکه بیماری ها از این طریق درمان میشه؟ ممنونتون میشم از طریق ایمیلم بهم جواب بدید، درود بشما

 10. سحر گفت:

  سلام خدا قوت، سوالی داشتم از خدمتتون، برای من عارضه مغزی پیش اومده و با دکتر های مختلف مشاوره کردیم و همه هم نظر بودند که نمیشه جراحی بشم و تا آخر عمر باید دارو استفاده کنم و همش سمت چپ سرم درد داشت تا اینکه کسی رو بهم معرفی کردند که انرژی درمانی انجام میده و چند نفر رو هم کامل درمان کرده، برای من هم این کار انجام شد و سر دردم کامل خوب شده و هیچ مشکلی ندارم میخواستم بدونم انرژی درمانی کار درستیه یا از طرق دیگه ای این کار انجام میشه، ممنونتون میشم از طریق ایمیلم بهم جواب بدید، با سپاس فراوان

  • مهدی شکریان گفت:

   سلام علیکم خداوند اساتید بزرگی مانند حجت الاسلام محمدی را برای اشنایی ما وفرزندان ما با مفاهیم غنی اسلام ناب حفظ فرماید خیلی دوست داشتم از وجود مبارک ایشان در شبکه های سیما بیشتر استفاده میشد خدا نگهدارتان

 11. محمود ارفع گفت:

  ضمن تشکر از استاد وآرزوی موفقیت روز افزون وعاقبت بخیری میخواستم بدانم نمازهای معصومین آیا فقط ویژه شب وروزجمعه هستند /؟ ونیز آیا فضیلت دعا کردن وخواندن دعا بالاتر از فضیلت قرائت قرآن است ؟ واینک اعمال مستحب را میشود قضا کرد چه نماز یا دعا یا روزه /؟ آیا شب شنبه نیز حکم شب جمعه را برای انجام عبادات شب جمعه دارد طبق روایتی از امام رضا ع لطفا توضیح مناسب بفرمایید

 12. س . ق گفت:

  با سلام و وقت بخیر ، از استاد گرانقدر سوالی داشتم در رابطه با همزاد
  من در زندگی مسائل پیچیده ای دارم که خیلی پیگیر بودم تا اینکه گفتن همزاد حسود و بدی دارم که گره میندازه در زندگی من
  میخواستم بدونم ایا درسته یا نه؟اگر درسته چه باید کرد ؟ ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید

 13. زندگی گفت:

  سلام می خواستم بینم کتاب گنجهای معنوی از رضا جاهد سند ش اهل تشیع قبول دارند یا خیربا تشکر منتظر پاسخ گوی تا ن در وبلگم می باشم

 14. سیدمحمد گفت:

  سلام وتشکر فراوان از کلیه درست اندرکاران برنامه و مجری واستاد محترم . علیرغم پیگیری فراوان وخواست خانمم خداوند به ما فرزندی عنایت نفرموده .گاهی اوقات فکر می کنم که فرزندی را برای سپرستی بپذیرم ولی خودم زیاد تمایل ندارم و از خدا وند حکیم درخواست کردم که هر چه صلاح است در مسیر زندگی من قرار دهد به سن ۵۰ سالگی رسیدم . از استاد راهنمایی میخوام چه کنم

 15. رضا گفت:

  سلام با سپاس فراوان از عوامل برنامه و استاد محترم ان شاءالله که خداوند متعال به همه شما اجر عظیم عنایت بفرماید.

 16. علی زارعی گفت:

  سلام کل این برنامه ها رو چطوری دانلو د کنم راهنمایی کنید لطفا

 17. زهره گفت:

  با عرض سلام خدمت استاد گرامی
  سوالی از خدمت شما داشتم اینکه برا دفع انرژی منفی وهمزاد راهکاری هست و نیز بهترین روش برای گشایش بخت. من از نظر تحصیل و ظاهر و اخلاق شرایط بدی ندارم اما هر خواستگاری که میاد بعد مدتی با وجود تعاریفی که خودشون ازم می کنن میگن ستارت مارو نگرفت ….سرد میشن.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 18. معصومه گفت:

  سلام خدمت استاد….گفته میشه کسی گناه بزرگی رو انجام بده خدا اون گناه رو و مجازاتش رو میاره تو زندگی ادم …اگه کسی توبه کنه و دیگه اون گناه رو انجام نده باز هم میاد تو زندگی ادم؟؟

 19. مریم گفت:

  سلام و تشکر از زحمات شما کاش فایل دانلود یکجای سخنرانی ها رو میگذاشتید راحتتر میشد ممنون

 20. سید عرفان میرحق جو گفت:

  سلام واقعا از مباحث و سخنان استاد محمدی استفاده میکنیم خدا ایشونو برامون حفظ کنن

 21. محمد رحیمی گفت:

  با سلام و عرض ادب
  احتمالا درباره قانون جذب چیزهایی شنیده اید
  قانون تصور خواسته در ذهن و سپس جذب آن
  خود من هم تجربه هایی در این مورد دارم
  در قران هم آیه هایی دیده ام که به این موضوع اشاره دارد
  آیه هایی با مضمون این که”هر کس چیزی در دنیا بخواهد به او میدهیم ولی نعمت های آخرت برای شما بهتر است”
  ایا این مانند قانون جاذبه زمین یک قانون الهی است؟؟؟
  لطفا در مورد صحت این قانون صحبت بفرمایید
  اگر ممکن هست لینک جواب سوال رو به ایمیلم ارسال کنید
  خیلی ممنون میشم

 22. امید گفت:

  سلام ممنون از تجمیع فایلهای استاد لطفا بفرمایید چگونه به صورت موضوعی می توان در فایلها جستجو کرد؟ با تشکر

 23. الهه گفت:

  سلام ببخشید هر کسی سوال پرسیده که چطور میشه همه فایل هارو یک جا دانلود کرد، شما ارجاع دادین به لینکی که دانلود کردن از برنامه idm رو آموزش داده. میشه یه لینکی بدین که با زدن اون تمام این فایل ها یکجا توسط گوشی با برنامه ADM دانلود بشن؟ ینی یه فایل که شامل همشون میشه با یکبار دانلود کردن، و یکی یکی ۲۰۰ تارو نزنیم.
  ممنون

 24. علی دهقانی 09123633620 گفت:

  با سلام با عده ای از دوستان در یک کانال تلکرامی دوستانه بحثی شروع شده راجع به خشونت به زنان برخی استناد نیکنند به ایه۳۴ سوره نسا و اینکه اسلام هم دینی است که ………
  میخاستم ÷اسخ دقیقو صریح و دفاع موجه ومحکمه ÷سند شما را بشنوم
  به تفسیر المیزان جلد ۴ مراجعه کردم تاکید بر زدن زن شده بسیاری از مراجع هم همینطور

 25. علی دهقانی گفت:

  با سلام با عده ای از دوستان در یک کانال تلکرامی دوستانه بحثی شروع شده راجع به خشونت به زنان برخی استناد نیکنند به ایه۳۴ سوره نسا و اینکه اسلام هم دینی است که ………
  میخاستم ÷اسخ دقیقو صریح و دفاع موجه ومحکمه ÷سند شما را بشنوم
  به تفسیر المیزان جلد ۴ مراجعه کردم تاکید بر زدن زن شده بسیاری از مراجع هم همینطور

 26. شیما بهاروند گفت:

  باسلام من میخام استاد رو ببینم خیلی خیلی واجبه من چند ماهه نوزادمو از دست دادم اونم به شکل خیلی عجیب و یه موجوداتی تو خونم میبینم که دارن منو دیوانه میشم به خاطر خدا ادرس استاد محمدی یا شماره ای از ایشون به من بدید

 27. حسینی گفت:

  با عرض سلام خدمت شما عزیز که از اسلام حرف می زنید لطفا فکری به حال زنان ما کنید وعفت وارج وقرب زن مسلمان ایرانی رابه او باز گردانید پیامبر فرموده مردان ۴ همسر رسمی وچند همسر صیغه ای اختیار کنند نه. صیغه ساعتی ؟!جای زن مسلمان ان هم در چنین کشوری در کارخانه ها یا هر جای دیگر مثل این نیست که رییس اداره هم بیگاری بکشه هم سوع استفاده جنسی کنه مردان ثروتمند حتی با زنهای شوهر دار رابطه دارند که دیگر عادی شده ان وقت این همه زن بی شوهر فحشا =قانون انگلیسی ها تک همسری )علما در این گناه ؟!!!!

 28. نرگس گفت:

  سلام. وقت بخیر. من برای باطل کردن سحرو جادو و بخت بسته شده دنبال راه حل قرآنی میگردم. حاج آقا محمدی سخنرانی ای راجب این موضوع دارن؟اگه دارن میشه راهنمایی بفرمایید کدوم فایل هست؟ ممنونم.

 29. فاطمه گفت:

  سلام چطوری می تونم با استاد محمدی تماس داشته باشم و راجع به مطالعه موضوع معاد راهناییم کنند؟

 30. بسمه تعالی
  وبسایت جامع و فاخری است در تراز انقلاب اسلامی ، ان شاءالله کاملتر و مرتب هم بروز شود ، باقیات و صالحات جاری و ساری است ، بسیار قابل استفاده است ، ایجاد و مدیریت چنین مراجعی در فضای مجازی جهاد در راه خدا و سنگر پاسداری و خط مقدم دفاع از انقلاب و به طریق اولیٰ اسلام ناب محمدی است، موفق و رستگار باشید ان شاءالله

 31. حامد گفت:

  سلام واقعا ازتون ممنونم ببخشید این برنامه ها از چه تاریخی هست تا چه تاریخی ؟یکی هم اینکه اگر امکانش بود مثل رادیو معارف مینوشتید در هر برنامه به چه سوالاتی پاسخ میده خیلی عالی بود.لطفا اگه امکانش هست که چنین قابلیتی اضافه کنید این کار را انجام دهید زیرا اینجا کاملتر هستند اما مشکل همین هست که راهنمای اینجوری نداره

 32. عسکری گفت:

  دریافت فایل ۲۷۰ جلسه یکجا

 33. عبدالخالق پورمحمدی گفت:

  باسلام,
  آیاخداوندبرای مخلوقات کون هستی طی
  تاریخی مشخص شرح وظایف تعیین نموده
  وتاپایان این عهدوپیمان بحال خودشون
  مختارند?یانه درهرحال مداخله آنی میکنه?
  مثال:نحوه ارسال ابرها وباراندنشان,
  یا بزرگتر کردن زمین یا کوچک نمودن آن,
  یاجلوگیری ازافزایش آب اقیانوسها,
  یا انهدام ماشین جنگی فلان قدرت.

 34. معصومه گفت:

  بچه دوماهه ای که سقط شده دران دنیاوجودداردیانه؟

 35. کمالی گفت:

  سلام لطفا همه فایل ها را به صورت یک جا بارگذاری کنید

 36. نظر گفت:

  حاج آقا محمدی سال ۶۲ معلم من بود. سوم راهنمایی آن زمان اون زمان لباس روحانی نمی پوشید الان از اون زمان چهره اش دوست داشتنی تر شده خدا نگهدارش باشه

 37. حقیقت گفت:

  متاسفانه من همین امروز در چند سایت و اپارات و…سخنان و جوابهای این اقارو دیدم و شنیدم واقعا نه تنها بیسواد و جاهل هستش بلکه جاهل مرکب هم هستش و قصد خودنمایی و غیب گویی و… هم از نظر انسانی و علمی مجرمن و هم از لحاظ خود دین و معنویت تام، راه خدارو با این سخنان لغو به روی مردم مظلوم و ساده میبنده …حتما به گوشش برسونین تا اگه واقعا ادم سلیم النفسی بود ، اصلاح بشه .

  • جعفری گفت:

   خطاب به جناب حقیقت:
   چند سوال از شما دارم
   اول اینکه مایه تعجب است که از قصد افراد خبر میدی؟ شما از کجا فهمیدی قصد خودنمایی و غیب گویی داره؟ بجای خبر دادن از قصد افراد، سخنانش را با استدلال و منطق نقد کن.
   دوم اینکه وقتی شما هنوز خودت معرفی نکردی و سطح سوادت هم معلوم نیست چطور توقع داری دیگران این ادعای بی دلیل شما که فلان آقا بی سواد و جاهل مرکب هستش را بپذیرند.

  • سجاد گفت:

   تعجب میکنم شخصی که گفته ایشان بی سوادن وتوهین کردن شمابه استادتوهین نکردین به خداوپیامبرواهل بیت توهین کردین چون ایشون هرچی میگن ازقرآن وروایاته بهتره توبه کنی وازخدابترسی جناب حقیقت

 38. سلطانی گفت:

  با سلام و عرض ادب .
  با تشکر فراوان از شما بابت ۲۷۰ فایل صوتی پرسمان اعتقادی که در دسترس قرار دادید .

 39. حمید گفت:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  خداوند عزیز عوض دنیا و آخرت بدهد ان شاءالله

 40. صابر گفت:

  این لینک ها که گذاشتید جهت دانلود یک جا همشون خرابه. لطفا اصلاح بفرمایید

 41. پویا گفت:

  سلام .چرا نمیشه هیچکدام از ۲۸۰جلسه از استاد محمدی رو دانلود کنم قبلا میشد جدیدا دانلود نمیشه

 42. جواد گفت:

  سلام لینک هایی که برای دانلود پرسش و پاسخ اعتقادی استاد محمدی گذاشتین خرابه باز نمیکنه .

 43. محسن گفت:

  به دوستداران اهل بیت و علاقه مندان به لستاد محمدی شاهرودی پیشنهاد میکنم وارد کانال اصول دین استاد بشن در ایتا خیلی جالبه خدایا استاد عزیز رو برای ما نگهدار حالا حالاها
  وقتی میبینم نظرات از سال ۹۳ هست و من چقدر دیر به بیانات استاد رسیدم خیلی غصه میخورم ولی بازم خداروشکر از غافله جا نموندم

  • مهدی گفت:

   سلام فراوان وخدا قوت خدمت تمامی عوامل برنامه بخصوص استاد محمدی بزرگواری که من عاشق توضیحات ایشان در مورد مسائل اعتقادی و دینی ایشان هستم در بنده که اهل سنت هم هستم همیشه اگه سوالی توزهنم بوجود میادتوضیحات این بزرگوار را شرح میکنم به هر حال از خداوند متعال میخوام که عمر طولانی بابرکت برایش عنایت کندوهمچنان آرزوی موفقیت برای همه دستندرکاران این بارنامه دارم.*****

 44. سهند گفت:

  استاد در علم و معرفت حقیقتاً سرآمد روزگار خود هستن ایشان به ساده ترین روش ممکن پیچیده ترین سوالات را جواب میدن خیلی جذاب همه پسند، طول عمر با برکت ار خدای بزرگ برای استاد معظم خواهانیم

 45. جلیل الرضا کمالی گفت:

  باسلام درصورت امکان اگر جلسات دسته بندی به نوع بحث عقیدتی میشد خیلی خوب بود

دسته بندی

اسکرول بار

تصویر ثابت