دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

استاد دهنوی برنامه گلبرگ

 

حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (بریدن ناف از بچگی) ۰۳:۰۵
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (قطع رابطه با مرد علاقمند) ۰۳:۱۱
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (اهمیت زیبایی و افراد زشت) ۰۸:۲۳
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (علاقمندی به شخص غیر ایرانی) ۰۴:۵۰
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (زن زیبا و خانواده آلوده) ۰۳:۳۷
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (جوان بیکار و علاقمند به زن) ۰۲:۰۴
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (دختر بی نماز و بی دین) ۰۳:۱۰
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (فرصت صحبت در جلسه خواستگاری) ۰۵:۳۳
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (دختر و پسری که همدیگر را ندیده) ۰۳:۳۷
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (طلاق از شوهر معتاد) ۰۲:۴۰
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (پسر معتاد و ازدواج با او) ۰۲:۵۸
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (اسم گذاشتن روی دختر) ۰۵:۲۰
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (جواب رد دادن بدون مشورت) ۰۳:۳۶
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (کوتاهی قد دختر مورد علاقه) ۰۳:۰۷
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (عدم اطلاع از علاقمندی مرد) ۰۶:۳۹
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (نکات قبل از ازدواج) ۳۹:۴۷
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (روش صحیح ازدواج) ۳۰:۲۶
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (ازدواج با کدام بهتر است؟) ۰۷:۵۶
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (شرط همتایی برای ازدواج) ۰۷:۲۲
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (تحقیقات قبل از ازدواج) ۴۲:۱۴
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (مستحبات قبل از خواستگاری) ۱۰:۰۹
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (خواستگاری و ملاک انتخاب) ۲۷:۵۲
حجت الاسلام دکتر دهنوی-خواستگاری و همسرگزینی (موارد گفتگو در خواستگاری) ۳۵:۰۷
حجت الاسلام دکتر دهنوی-بارداری و زایمان (اعمال و مستحبات انعقاد نطفه) ۴۶:۵۲
حجت الاسلام دکتر دهنوی-بارداری و زایمان (مستحبات دوران بارداری) ۱۶:۳۵
حجت الاسلام دکتر دهنوی-بارداری و زایمان (تغذیه در دوران بارداری) ۱۹:۵۹
حجت الاسلام دکتر دهنوی-بارداری و زایمان (دوران زایمان و بعد از آن) ۱۱:۵۴
حجت الاسلام دکتر دهنوی-بارداری و زایمان (اعمال دوران شیردهی) ۱۰:۲۹
حجت الاسلام دکتر دهنوی-کودکی و نوجوانی (نقش الگویی والدین) ۰۸:۴۷
حجت الاسلام دکتر دهنوی-کودکی و نوجوانی (زمان شروع آموزش دینی) ۱۱:۱۰
حجت الاسلام دکتر دهنوی-کودکی و نوجوانی (برخورد با کنجکاوی کودکان) ۱۲:۰۷
حجت الاسلام دکتر دهنوی-کودکی و نوجوانی (جلوگیری از انحراف کودک) ۳۴:۲۸
حجت الاسلام دکتر دهنوی-کودکی و نوجوانی (تفاوت دوران نوجوانی با کودکی) ۱۴:۰۸
حجت الاسلام دکتر دهنوی-کودکی و نوجوانی (تغیرات دوران بلوغ) ۵۷:۲۳
حجت الاسلام دکتر دهنوی-کودکی و نوجوانی (محیط و تربیت حاکم بر جامعه) ۰۵:۴۳
حجت الاسلام دکتر دهنوی-کودکی و نوجوانی (اعتماد والدین بر نوجوان) ۰۷:۰۰
حجت الاسلام دکتر دهنوی-کودکی و نوجوانی (ویژگی های دوران نوجوانی) ۳۹:۳۸
حجت الاسلام دکتر دهنوی-کودکی و نوجوانی (دوران طلایی نوجوانی) ۲۹:۱۳
حجت الاسلام دکتر دهنوی-کودکی و نوجوانی (مشکلات غریضه جنسی) ۲۹:۱۵
حجت الاسلام دکتر دهنوی-ازدواج (شدّت عواطف خانمها) ۴۹:۱۶
حجت الاسلام دکتر دهنوی-ازدواج (سردی عواطف آقایان) ۳۳:۴۹
حجت الاسلام دکتر دهنوی-ازدواج (عشق ورزی زن و عشقبازی مرد) ۲۲:۰۷
حجت الاسلام دکتر دهنوی-ازدواج (پرحرفی خانمها و سکوت آقایان) ۰۴:۰۰
حجت الاسلام دکتر دهنوی-ازدواج (جزئی نگری زن و کلّی نگری مرد) ۰۳:۴۶
حجت الاسلام دکتر دهنوی-ازدواج (ویژگی های زن-تملّک) ۱۱:۵۷
حجت الاسلام دکتر دهنوی-ازدواج (ویژگی های انحصاری زن و مرد) ۲۹:۵۳
حجت الاسلام دکتر دهنوی-ازدواج (اختلاف بین زن و مرد) ۴۱:۱۰
برنامه گلبرگ: از کجا بفهمیم خواستگار مجرد است، ازدواج کرده ام و همچنان به مرد دیگری علاقمند هستم، آیا ارتباط پیامکی با نامحرم اشکال دارد؟ صیغه خواهر برادری وجود دارد؟ خداحافظی آقای دهنوی با برنامه گلبرگ ۵۱:۰۹
برنامه گلبرگ: ازدواج های تحمیلی، می خواهم همسر دوم مرد متاهلی شوم، مردی متاهلی قول داده زنش را طلاق می دهد و با من ازدواج می کند، با آقایی رابطه ی گناه آلود داشته ام و می خواهم توبه کنم، چطور توبه کنم، چکار کنم که ثابت قدم باشم و به سراغ گناهان قبلی نروم؟ ۱:۰۱:۱۶
برنامه گلبرگ: نق زدن خانم ها، یکی از عوامل بیزاری مرد از خانه اش، زبان تند خانم، بی حرمتی و زبان تند خانم، وظایف شرعی زن چیست؟ چرا زن برای بیرون رفتن از خانه باید از مرد اجازه بگیره؟ آقایی به من قول ازدواج داد و بعد از پنج سال گفت من را نمی خواهد ۵۱:۴۸
برنامه گلبرگ: آبا زنی که به وظایف خود عمل نمی کند حقوقی دارد؟ زنم همیشه یا با دوستانش بیرون است یا خانه پدرش، برخی حقوق و تکالیف زن بر مرد و مرد بر زن، آیا خانه داری جزو وظایف شرعی زن است؟ زنی که مردش را کتک می زند ۵۳:۱۴
برنامه گلبرگ: به پسری دلبسته شدم که متدین نیست ولی می گوید بعد از ازدواج نماز می خواند، سه سال است با دختری رابطه دارم و فهمیدم مناسب یکدیگر نیستیم، زن و بچه خودم را کتک میزنم و دست خودم نیست، روایاتی در تقبیح کتک زدن زن و فرزند ۴۹:۵۱
برنامه گلبرگ: مادر پسر با ازدواج ما مخالفت می کند وحاضر نیست من را ببیند، پسری عاشق من شده ولی خانواده اش راضی نیستند، آیا زدن زن با چوب مسواک اثر دارد؟ وقتی عصبانی می شوم از کنترل خارج می شوم و کنترلم را ازدست می دهم ۴۶:۵۱
برنامه گلبرگ: نظر اسلام درباره مردی که زنش را کتک می زند، آیا در قران گفته که زنها را کتک بزنید؟ راه حفظ زیبایی و نشاط زن ها، زدن زن دیه دارد حتی در حد سرخ شدن پوست، از کسی که عاشقش بودم جدا شدم آیا با ازدواج می توانم او را فراموش کنم؟ ۵۵:۳۶
برنامه گلبرگ: عاشق پسر همسایه ام شدم چه کنم؟ دختری که عاشق پسری می شود، سوال زوجین از ارتباط های قبل از ازدواج، نظر اسلام درباره کتک زدن به مرد ۴۹:۱۳
برنامه گلبرگ: عاشق مردی شدم که دوست دخترهای زیادی داشته، حس تملک زن ها، عاشق دختری شدم که قبلا رابطه هایی داشته، چرا حق طلاق به زن داده شده است؟ ۴۹:۴۳
برنامه گلبرگ: دختری به من علاقمند شده ولی من قصد ازدواج با او را ندارم، گرفتار عشق بی سرانجام شدم، قطع کردن رابطه های عاطفی، الطیبین للطیبات والخبیثین للخبیثات و توبه بعد از گناه، چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟ چرا زن نمی تواند قاضی شود؟ ۵۱:۲۵
برنامه گلبرگ: آقایی قسم خورد با من ازدواج می کند ولی بعد از سوء استفاده من را ترک کرد، مدیریت روابط با پدر و مادر بعد از ازدواج، شوهرم بیش از حد به مادرش وابسته است، آیا ایمان زن ناقص است؟ چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟ ۴۸:۴۸
برنامه گلبرگ: عاشق دختر همسایه شده ام ولی نمیتوانم فراموشش کنم، راهکارهایی برای قطع ارتباط عاطفی، آیا حوا باعث لغزش آدم شد؟ چرا خدا مسئولیت خانواده را به مرد دیده است؟ آیا زن ناقص العقل است؟ ۵۸:۵۰
برنامه گلبرگ: عاشق دختری شدم ولی فعلا شرایط ازدواج ندارم، چگونه بفهمیم دختر دوست پسر نداشته، اسلام چه جایگاهی برای زن قائل است، توجه غرب به زن، نظر سقراط و ارسطو درباره زن، آیا قرآن مرد را بر زن برتری داده است؟ ۵۳:۲۳
برنامه گلبرگ: نکاتی در مورد خواستگاری و ازدواج که باعث بروز دخالت خانواده ها می شود، چطور بفهمیم خواستگار بیش از حد به خانواده اش وابسته نیست؟ چگونه برای ازدواج بفهمیم خواستگار یا دختر سرد مزاج نباشد، آیا خدا زن را برای لذت مرد آفریده است؟ ۵۰:۱۴
برنامه گلبرگ: معرفی کتاب درباره رابطه زناشویی، شوهرم سرد مزاج است، دیدین فیلم های مستهجن برای آموزش یا درمان سرد مزاجی، استفاده از مواد مخدر یا مشروب برای درمان سرد مزاجی یا تقویت قوای جنسی، انزال زودرس و راه درمان آن ۴۸:۲۸
برنامه گلبرگ: معرفی کتاب درباره رابطه زناشویی، رابطه زناشویی باید در خلوت باشد، اثر داروهای گیاهی و خوردنی ها بر تقویت قوای جنسی و معرفی کتاب در این زمینه، درمان سرد مزاجی با گیاهان دارویی، گرم مزاجی زیاد و زیاده روی، صله رحم با کسی که قطع رابطه کرده ۳۱:۰۶
برنامه گلبرگ: معرفی کتاب درباره رابطه زناشویی، چگونگی آرایش و پوشش مقابل فرزندان، تعداد دفعات رابطه زناشویی، علل کاهش و تغییر میزان میل جنسی، همسرم سرد مزاج است، راههای درمان سرد مزاجی، عواملی که خانم ها به ارگاسم یا اوج لذت نمی رسد ۴۷:۵۲
برنامه گلبرگ: معرفی کتاب درباره رابطه زناشویی، اشباع شدن مرد، زائقه همسر خود را پیدا کنیم، همسرم خسته از سر کار برمی گردد و تمایلی به رابطه ندارد، در رابطه زناشویی ابتدا باید مرد درخواست کننده باشد یا زن؟ ۵۲:۰۱
برنامه گلبرگ: بازگشت جذابیت و زیبایی ظاهری خانم ها بعد از زایمان، رابطه زناشویی و انعقاد نطفه در ایام محرم و صفر و شهادت ائمه، ترک رابطه زناشویی به علت اینکه نمی توانم غسل کنم، آنچه در هنگام رابطه زناشویی نباید عنوان کرد و … ۴۸:۳۸
برنامه گلبرگ: معرفی کتاب درباره رابطه زناشویی، غسل مستحب است و وجوب فوری ندارد، کم رغبتی شوهرم به من بعد از زایمان، رابطه زناشویی در ایام محرم و صفر و شهادت ائمه، روزهایی که بهتر است نطفه منعقد نشود، مواردی که تمکین واجب نیست ۵۰:۳۳
برنامه گلبرگ: معرفی کتاب درباره رابطه زناشویی، نطفه ای که در دوران عادت ماهیانه زن منعقد می شود، نشانه های وجود علاقه مرد به همسرش است، آیا عدم برقراری ارتباط به مدت طولانی باعث باطل شدن عقد و محرمیت می شود؟ برقراری ارتباط زناشویی بعد از زایمان ۴۸:۰۶
برنامه گلبرگ: رفع غرایز در زندگی زناشویی، معرفی کتاب، میزان رابطه در دوران عقد، رابطه زناشویی در دوران عقد و نامزدی، رابطه زناشویی و ثواب اخروی برای زن و مرد، مدت زمان لازم برای آماده شدن برای برقراری رابطه همسری در زن و مرد چند دقیقه است؟ ۵۴:۰۰
برنامه گلبرگ: معرفی کتاب درباره رابطه زناشویی، آیا در دوران عادت ماهانه تمکین زن واجب است؟ مواردی که تمکین برای زن واجب نیست؟ آیا تمکین فقط برای زن است یا برای مرد هم واجب است؟ رابطه زناشویی در دوران بارداری ۵۲:۴۳
برنامه گلبرگ: معرفی کتاب هایی در مورد ارتباط زناشویی، خانمم تن به روایط همسری نمی دهد، شرم و حیا در برقراری ارتباط زناشویی، اختلال جنسی، بعد از شش ماه ازدواج هنوز همسرم دوشیزه است ۵۲:۳۷
برنامه گلبرگ: مشکلات خانوادگی با منشا رفع نشدن نیازهای غریزی، بی توجهی به غرایز عامل مهم طلاق، یکی از علل طلاق عاطفی، نظر اسلام درباره مسائل جنسی، همسرم از رفع نیازهای من سرباز می زند، آیا نیاز جنسی غرایز حیوانی است؟ ۵۶:۲۱
برنامه گلبرگ: معرفی کتاب درباره رابطه زناشویی، علت حرمت رابطه همسری در دوران عادت ماهانه، رفع غرایز مرد در دوران عادت ماهانه، راه تسخیر قلب مردها ۵۵:۳۶
برنامه گلبرگ: کمک مالی همسرم به خانواده اش، پسری به من قول ازدواج داده، زندگی به مادر شوهر، به خاطر زندگی با مادر شوهرم می خواهم طلاق بگیرم، نمی توانم با مادر شوهر زندگی کنم ۵۰:۳۷
برنامه گلبرگ: برخورد صحیح با همکلاسی های پسر، بی احترامی شوهرم به من در حضور دیگران، کمک مالی شوهرم به خانواده اش، قول ازدواج پسر به دختر ۵۶:۵۰
برنامه گلبرگ: مراسم عقد و عروسی؟ راز آرامش زندگی حضرت زهرا و امام علی علیهماالسلام، کمک مرد در کارهای خانه، با پوشش نامناسب نامحرم مقابل شوهرم چه کنم؟ پچ پچ کردن شوهرم با مادرش، جادو و جایگاه آن ۴۹:۱۳
برنامه گلبرگ: آیا الگو قرار دادن زندگی ائمه برای زندگی امروز مناسب است؟ الگوها و پیام هایی از زندگی امام علی و حضرت زهرا سلام الله علیهما، صداقت، آیا همه چیز را باید به همسرمان بگوییم؟ با چه اسمی همسرمان را خطاب کنیم؟ ۴۴:۴۴
برنامه گلبرگ: الگوهایی از زندگی امام علی و حضرت زهرا سلام الله علیهما، هم کفو بودن در ازدواج، تاخیر انداختن ازدواج به علت ترس از مشکلات مالی، چگونگی و مراحل خواستگاری حضرت زهرا و امام علی علیهما السلام ۴۶:۴۹
برنامه گلبرگ: آیا حتما باید ازدواج کرد؟ انگیزه ای برای ازدواج ندارم، حسادت زنانه، روبوسی همسر با محارم، حضور جاری با لباس نامناسب در مقابل همسرم، پوشش خواهر و مادر مقابل فرزند و برادرشان چگونه باشد؟ ۴۸:۲۵
برنامه گلبرگ: ازدواج دو برادر دو قلو با دو خواهر دوقلو، حد اعتدال رفت و آمد با خانواده، زندگی با مادر شوهر، عدم مدیریت روابط با خانواده ها ۴۸:۱۵
برنامه گلبرگ: عدم مدیریت روابط با خانواده ها، شوهرم با خانواده من رفت و آمد نمی کند، قطع ارتباط با خانواده همسر، سختگیری های خانواده دختر نسبت به خواستگار، شوهرم اجازه نمی دهد خانواده ام را ببینم ۵۰:۴۰
برنامه گلبرگ: بد بینی شوهرم نسبت به خانواده ام، رابطه داماد با مادر، وابستگی بیش از حد همسرم به خانواده اش، شوهرم بدون اجازه خانواده اش آب نمی خورد، چطور بفهمیم خواستگار به خانواده اش وابسته نباشد؟ ۴۹:۳۱
برنامه گلبرگ: ازدواج تحمیلی توسط خانواده، عوامل ایجاد اختلاف بین زن و مرد، بدبینی و آزار عروس به مادر شوهر، ترس از پدر زن، بد بینی نسبت به خانواده همسر ۴۹:۳۹
برنامه گلبرگ: عوامل ایجاد اختلاف بین زن و شوهر، دخالت خانواده ها، مادرم می گوید باید زنت را طلاق بدهی وگرنه عاق می کنم، بی اعتنایی و تنفر مادر شوهر، بی مهری و بی احترامی عروس به مادر شوهر ۵۱:۴۲
برنامه گلبرگ: عوامل ایجاد اختلاف بین زن و شوهر، دخالت خانواده ها، توجه بیش از حد همسرم به خانواده اش، سوال های بیجا و غلط، حس رقابت بین زن و مادر شوهر، دخالت های مادر شوهر ۴۷:۲۱
برنامه گلبرگ: افکار منفی، نگرانی از بروز حوادث، ترس بیمار گونه، خوش بینی و دیدن نقاط مثبت زندگی، بی برکتی زندگی و عدم شکرگذاری و کفران نعمت ها، مشکلات زندگی، مواجهه با مشکلات زندگی ۵۲:۳۰
برنامه گلبرگ: می ترسم به خواستگاری بروم و جواب منفی بشنوم، خود کوچک بینی، افکار منفی، اختلال وسواس اجبار، راه های مقابله با افکار منفی، جانشینی تصویری، یاد مرگ و بی انگیزه شدن، ترس از مرگ ۵۴:۰۹
برنامه گلبرگ: خواستگاری که سالهاست نماز نمی خواند و قصد تغییر و اصلاح دارد، قانون جذب، کتاب و فیلم راز، خوش بینی و مثبت نگری، مستجاب نشدن دعا، اثر منفی نگری و فال بد زدن، همسرم دائما می گوید من بد بخت هستم، ۵۰:۲۲
برنامه گلبرگ: پیشنهاد و تهدید به طلاق در هر بحران زندگی، قانون جذب، کتاب و فیلم راز، فال بد زدن و بد بینی و افکار بد، ۵۲:۱۸
برنامه گلبرگ: ارتباط تلفنی به قصد ازدواج، شرایط گفتگوی شرعی با جنس مخالف، طلاق، ملاک و معیار برای جدا شدن و طلاق، فحاشی و بد دهنی شوهرم، بی حرمتی به همسر در جمع دیگران، آیا جواب فحش با فحش جایز است؟ ۵۶:۳۶
برنامه گلبرگ: آیا می توان در شرط ضمن عقد حق طلاق به دختر داد؟ چرا زن حق طلاق ندارد و اسلام حق طلاق را برای مرد قرار داده است؟ طلاق به قصد رسیدن به معشوق، طلاق گرفتن بعلت دوست نداشتن همسر، کسی که با همسرش مدارا می کند ۵۶:۱۳
برنامه گلبرگ: چگونه زندگی حضرت فاطمه و امام علی علیهماالسلام را الگو قرار دهیم؟ ازدواج با غریبه یا با فامیل؟ برای ازدواج باید دیدگاه های فکری، اعتقادی و سیاسی مشترک داشته باشیم؟ تفاهم به چه معناست؟ اختلاف سنی در ازدواج چقدر باید باشد؟ ۱:۰۰:۰۴
برنامه گلبرگ: راههای گفتگو با همسر، مهارت گفتگوی نوشتاری، استفاده نادرست از اینترنت و رجوع به سایت های مستهجن توسط همسرم، شوهر چشم چران، راه و روش برخورد با همسر خیانتکار ۵۵:۲۷
برنامه گلبرگ: مانع تراشی و سختگیری خانواده و فامیل در ازدواج، ارتباط با پسری به قصد ازدواج، کم حرفی آقایان در خانه، دوستی به قصد ازدواج، اگر متوجه خیانت همسرمان شدیم، شک کردن به همسر ۵۳:۴۸
برنامه گلبرگ: راه و روش برطرف کردن عیوب همسر، تغافل و ریشه یابی و گفتگو، هرگاه مشکلی در همسرمان دیدیم، کارهای اشتباه همسر و توجیه و انکار او، راه و روش برخورد با همسر خیانتکار، سختگیری خانواده ها به داماد، ۵۵:۴۶
برنامه گلبرگ: درباره استخاره و تفعل، حقیقت استخاره، دعاهای استخاره، استخاره یا تعقل، عمل به استخاره، خواستگار خوب و استخاره بد، استخاره خوب و خواستگار بد، راه و روش برطرف کردن عیوب همسر، ۵۴:۵۷
برنامه گلبرگ: سوء ظن و بدگمانی، ارتباط شوهر با زنان دیگر، ارتباط ناشایست همسر، شوهر چشم چران و هوس باز، مشکوک شدن به همسر، توجه به نیازها و غرایز همسر، راه افزایش عفت همسر، جایگاه استخاره در ازدواج ۱:۰۱:۵۱
برنامه گلبرگ: بازی کردن با احساسات دخترها، خواستگاری به معنای ازدواج نیست، دخترانی که خواستگار ندارند، سوء ظن و بدگمانی، تغافل و حمل بر صحت ۵۳:۴۸
برنامه گلبرگ: بی اعتماد شدن به همسر، آزمودن همسر، اگر مطمئن شدم شوهرم با زن دیگری ارتباط دارد، اگر مطمئن شدیم زنم با مرد دیگر ارتباط دارد، رد کردن خواستگاران توسط مادر، احساسی نسبت به خواستگارم ندارم ۵۴:۹۵
برنامه گلبرگ: آیا از خواستگاران قبلی و نامزدی قبلی با خواستگار فعلی صحبت کنیم؟ مزایا و معایب خواندن صیغه عقد موقت در دوران نامزدی، سوء ظن و بدگمانی به همسر، ۴۶:۴۲
برنامه گلبرگ: عشق های آتشین کر و کور کننده، راه های فراموش کردن ارتباطات و عشق های کر و کور کننده، سوال از همسر درباره ارتبا قبل از ازدواج، سوال از ارتباات قبلی در مراسم خواستگاری ۴۴:۰۱
برنامه گلبرگ: توبه از ارتباطات قبلی، بازگشت به گناه و راه پیشگیری از آن، جلوگیری از خارج شدن همسر از خانه، خواب دیدن خیانت همسر، آیا اعتماد کردن به مردها، سادگی است؟ اعتماد و خوش گمانی به همسر ۵۰:۵۲
برنامه گلبرگ: بد بین شدن به همسر تحت تاثیر حرف دیگران، خبرچینی و شایعه پراکنی، عیب پوشی دیگران، هم کفو و همتا بودن از نظر زیبایی، چرا مردها سراغ مشاور نمی روند؟ ۴۴:۲۸
برنامه گلبرگ: قول ازدواج، اختلاف فرهنگی، روش صحیح جلوگیری از ازدواج فرزند با شخص نامناسب،رابطه تلفنی مشکوک همسر، خانمی که وقتی بیرون می رود آرایش می کند، شرور ترین زن ها، روایات و حدیث در مورد آرایش خانم ها در بیرون از خانه، ۴۴:۳۸
برنامه گلبرگ: سوء ظن و بد گمانی، تهمت ناروا زدن به همسر، پیشنهاد ازدواج همکار در محل کار، مخالفت خانواده داماد و قطع رابطه با خانواده ۵۱:۲۹
برنامه گلبرگ: مردی که پیشنهاد عقد موقت می دهد، آیا به دروغ می توانیم به همسرمان بگوییم دوستت دارم؟ رابطه صمیمی دختر با پسر عمو و پسر عمه ها، ۴۴:۵۵
برنامه گلبرگ: بعد از عقد متوجه شدم شوهرم زن و بچه دارد، آیا ازدواج باعث پاک شدن گناهان گذشته میشود؟ غیرت بیجای۸۷ به همسرمان بفهمانیم کارش درست نیست؟ زنم با پسر عموهایش زیاد شوخی میکند، علت کاهش غیرت مردان، غیرت بیجا آقایان، شرایط ازدواج مجدد، علت تعدد زوجات، هم کفو بودن اقتصادی و تحصیلات ۱:۰۰۱۱
برنامه گلبرگ: سوال از شوهر، دیر آمدن شوهر به خانه، حس تملک خانم ها، ماجرای ازدواج دوم حضرت ابراهیم علیه السلام، تفاوت بین طبع و طبیعت و فطرت انسان، ۵۸:۰۳
برنامه گلبرگ: دلهره و اصطر%بل از ازدواج، ارتباط به قصد شناخت و ازدواج، ۵۸:۲۶
برنامه گلبرگ: تساوی حقوق زن و مرد، تفاهم به چه معناست؟ از کجا بفهمیم همسرمان دوستمان دارد؟ خواستگاری توسط خواهر داماد، خواستگاری زنانه بدون حضور داماد، دیدن دختر قبل از رفتن به خواستگاری ۵۶:۵۸
برنامه گلبرگ: چگونه به همسرمان بفهمانیم کارش درست نیست؟ زنم با پسر عموهایش زیاد شوخی میکند، علت کاهش غیرت مردان، غیرت بیجا آقایان، شرایط ازدواج مجدد، علت تعدد زوجات، هم کفو بودن اقتصادی و تحصیلات ۱:۰۰۱۱
برنامه گلبرگ: سوال از شوهر، دیر آمدن شوهر به خانه، حس تملک خانم ها، ماجرای ازدواج دوم حضرت ابراهیم علیه السلام، تفاوت بین طبع و طبیعت و فطرت انسان، ۵۸:۰۳
برنامه گلبرگ: دلهره و اصطراب برای ازدواج، کسی که با نرد بزرگتر از خود ازدواج کرده، شوخی کردن با همسر درباره ازدواج مجدد، شوخی با زن درباره گرفتن زن دوم، ۵۱:۰۱
برنامه گلبرگ: حس تملک خانم ها و حس غیرت مردان، تعریف از زن های دیگر توسط مرد، پرهیز از مواضع تهمت، ارتباط با زن های دیگر با نیت سالم! خواستگاری که نماز نمی خواند و قول می دهد بعد از ازدواج نماز بخواند ۵۲:۴۳
برنامه گلبرگ: سوال زن از مرد در مورد چگونگی کسب درآمد ؟ درآمد مشکوک همسر؟ خواسته زن ها، خواسته مردها ۵۶:۳۶
برنامه گلبرگ: چند درصد ارتبا های پسر و دختر به ازدواج می انجامد؟ پشیمانی از طلاق، بازگشت بعد از طلاق، ۵۴:۳۱
برنامه گلبرگ: چرا بعد از ازدواج آقایان کم حرف می شوند، ذکری در خصوص مواجهه با نامحرم، ازدواج تحمیلی و ازدواج خود تحمیلی، ازدواج غلط، ازدواج نکردن یا ازدواج غلط کدام بهتر است؟ ۱:۰۴:۳۳
برنامه گلبرگ: توافق زوجین و مخالفت خانواده ها، راه های جلب موافقت خانواده، کتاب هایی جهت دفع آسیب های لاق و رفتار با بچه های طلاق، ازدواج با مردی که چند سال از زن کوچکتر است، ازدواج با مردی که بچه دارد ۵۶:۱۵
برنامه گلبرگ: کلی نگری آقایان و جزء نگری خانم ها، مشورت گرفتن از خانم ها، ورود همیر به مسائل مالی خانواده، زنده کردن خاطرات تلخ گذشته هنگام گفتگو یا مجادله، توجه به همسر و جزئیات همسر، ۵۱:۰۹
برنامه گلبرگ: پر حرفی خانم ها با تلفن، نیاز خانم ها به گفتگو، ازدواج تحمیلی با دختر عمو، چگونگی رفتار با پدر و مادر هنگام تحمیل و فشار آنها برای ازدواج با شخصی ۵۹:۳۷
برنامه گلبرگ: کم حرفی آقایان و پر حرفی خانم ها، پیامدهای کم حرفی مردها، احادیث درباره مردن دل دراثر گفتگو با زن ها، آیا گفتگو با خانم ها دل را می میراند؟ چقدر باید با همیرمان صحبت کنیم؟ قول ازدواج پسر به دختر ۵۷:۳۴
برنامه گلبرگ: عیوبی که در زوجین باعث حق فسخ می شود، تردید در دوران عقد، آیا باید عاشق شویم بعد ازدواج کنیم؟ عمل نکردن به استخاره، ازدواج تحمیلی، رمالی و ستاره بخت، مواجهه با خواستگاران قبلی همسر ۵۶:۵۴
برنامه گلبرگ: مانع تراشی و ایراد گرفتن خانواده از داماد، ارتباط به قصد ازدواج، کم حرفی شوهر، سوء ظن و تجسس، خیانت همسر، شک کردن به شوهر ۱:۰۲:۳۲
برنامه گلبرگ: اول عاشق شویم بعد ازدواج کنیم؟ آیا عشق بعد از ازدواج بوجود می آید؟ بزرگ تر بودن سن حضرت خدیجه نسبت به حضرت محمد (ص)، ازدواج های متعدد پیامبر اسلام و علت آن ۵۴:۱۳
برنامه گلبرگ: کتاب هایی در خصوص زندگی زناشویی و شناخت زوایای روحی زوجین، متن نامه امام به همسرش، راه های جلب محبت همسر، دعاهایی برای افزایش محبت بین زوجین، معنای نواقص العقول، ۵۲:۱۲
برنامه گلبرگ: حفظ اقتدار مرد، روش رفع اشکال و تذکر دادن به همسر، جلوگیری از پیشرفت زن، اقتدار شکنی مرد، اولویت و نیاز اصلی مردان و زنان، محبت و توجه به همسر یا توجه به خدا، ۵۳:۲۴
برنامه گلبرگ: شدت عواطف در خانم ها و کم رنگی عواطف در خانم ها، گریه زن و بی تفاوتی مرد، ازدواج های اینترنتی مورد تایید، برگزاری مراسم عقد و عروسی در ماه محرم ۵۷:۴۲
تفاوت های و ویژگی های روحی زن و مرد، توجه و محبت ما به همسر بیشتر باشد یا با فرزند؟ کم شدن محبت همسر بعد از بچه دار شدن، زایمان اول، توصیه های مربوط به بارداری و زایمان، خواستگاری در محل کار یا دانشگاه، قول دادن و قول گرفتن برای ازدواج، شکستن قول ۵۸:۰۸
برنامه گلبرگ: سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه علیهما السلام، درسهایی از زندگی این دو بزرگوار، الگو برداری از ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا (س) ۱:۰۶:۵۷
برنامه گلبرگ: روایاتی در مذمت محبت به خانم ها، چرا مردها کمتر ابراز محبت می کنند، مردهای سرد و بی عاطفه، راه های ابراز محبت به همسر، چرا باید پسر به خواستگاری دختر برود؟ ۵۴:۳۰
برنامه گلبرگ: سیره اهل بیت در رفتار با همسرانشان، قسمت هایی از نامه امام خمینی به همسرش، راه های اثبات محبت ، اعتدال در ابزار محبت، خانم هایی که از ابراز محبت خوششان نمی آید، ابراز محبت در جمع یا در بین فرزندان، به معشوق خود نرسیدم و با خدا قهر کردم، ۴۳:۱۶
برنامه گلبرگ: نیاز زن ها به محبت، علت بی نشاطی برخی خانم ها، روش های ابراز محبت مرد به زن، شوخی های نامناسب، پیامک های نامناسب بین زن و مرد، عدم ابراز محبت آقایان، قسمت و تقدیر در ازدواج، قسمت یا اختیار؟ ۵۰:۵۹
برنامه گلبرگ: آیا زن اسیر مرد و خدای دوم زن است؟ معنای درست اقتدار مرد، اقتدار یا قلدری؟ بزرگ بودن سن یا تحصیلات زن نسبت به مرد و عواقب آن، تحقیر زن توسط شوهر، تغییر رفتار مرد پس از شاغل شدن همسرش، آیا نباید با نظر مرد مخالفت کرد؟ ۵۶:۱۱
برنامه گلبرگ: اصلاح مشکلات اخلاقی همسر، کتاب هایی برای شناخت روحیات زنان و مردان، بد اخلاقی و بهانه گیری زن در دوران عادت ماهانه، توصیه هایی برای مردان در این دوران ، مخالفت خانواده پسر با ازدواج، منظور از اقتدار مرد چیست؟ زن چه کند تا اقتدار مرد حفظ شود؟ ۱:۰۱:۴۸
برنامه گلبرگ: مردی که پس از ازدواج کسی را که دوست داشته را نمی تواند فراموش کند، راه های جذب محبت شوهر،رفت و آمد با دوستان دوران مجردی؟ خانم هایی که سن آنها بالا رفته و ازدواج نکردند، مردی که فقط نقاط منفی همسرش را می بیند، اختلاف سلیقه زیاد با همسر ۵۹:۲۹
برنامه گلبرگ: سختی بخشش و لذت انتقام، جدل و بگو مگو مکرر، ارتباط پسر و دختر به قصد ازدواج، راه های شناخت طرفین درخواستگاری سنتی، خواستگاران خیابانی، شناخت روحیات زن و مرد چه اثراتی در زندگی دارد؟ آیا می توان همسرمان را تغییر دهیم؟ تفاوت های زنان و مردان ۵۷:۴۷
برنامه گلبرگ: مزاحم تلفنی زنی که شوهر دارد، با مزاحمان تلفنی چگونه رفتار کنیم؟ ترفند ها و سحر بیان و راه های نفوظ مزاحمان تلفنی، افرادی که خود را استثنی می دانند، تهدید مرد نسبت به افشای روابط قبلی، ارسال پیامک مذهبی مردی برای زنی که متاهل است و … ۴۵:۵۳
برنامه گلبرگ: میزان پوشش خانم ها در مقابل پدر شوهر، ترس از برقراری ارتباط همسری، مشکل واژینیسم و راه درمان آن، دختری که در انتظار خواستگاری پسر، همه خواستگارانش را رد می کند، دختری که به مرد متاهل ابراز علاقه می کند، ۱:۰۰:۵۱
برنامه گلبرگ: آیا ازدواج باعث کاهش دعا و عبادات می شود؟ مردی که در همه امور زندگی نظر خود را اعمال می کند، چرا مرد بر زن برتری یافته؟ بسته شدن بخت و راه باز کردن آن، افشای رازهای زندگی مشترک برای پدر و مادر و برعکس ۱:۰۰:۵۱
برنامه گلبرگ: چه کنیم که عشق و محبت بین زوجین پایدار باشد و روابط به سردی نگراید، بزرگتر بودن سن خانم نسبت به آقا، سوال در مورد ارتباط قبل از ازدواج، افشا یا انکار روابط قبلی، خانواده ای که برادر شوهر یا خواهر زن را محرم می دانند ۵۱:۲۸
برنامه گلبرگ: طولانی کردن دوران عقد برای فراهم کردن شرایط ایده آل زندگی، شرط خانه و ماشین برای ازدواج، مردی که سیگار می کشد و نماز نمی خواند، ازدواج به شرط ترک رابطه با پدر و مادر، شرط بخشیدن مهریه برای ازدواج، کسی که زنش را مجبور به بخشیدن مهریه کند ۵۱:۰۶
برنامه گلبرگ: مشکل کم حرفی آقایان، شوهرهای کم حرف، هم کفو بودن و همتایی فرهنگی چقدر مهم است، راههای ترغیب همسر به گفتگو، درد و دل کردن مرد، ۱:۰۱:۴۵
برنامه گلبرگ: سوالات اختصاصی آقایان و خانم ها در جلسه دوم خواستگاری، طریقه درست سوال پرسیدن در خواستگاری؟ بدگویی در تحقیقات، تناقض ها در نتیجه تحقیق، خواستگاری که رفتار دوگانه و غیرعادی دارد، خواستگاری که همه شروط را بدون چون و چرا قبول می کند ۴۸:۳۸
برنامه گلبرگ: تردد و سردرگمی بعد از جلسه اول خواستگاری، روش درست تحقیق کردن، تحقیق از خواستگار قبل یا بعد از خواستگاری باشد؟ تحقیق اولیه و تحقیق کامل، از چه کسانی تحقیق کنیم؟ در تحقیقات چه چیز را سوال کنیم؟ غیبت کردن در تحقیقات مربوط به ازدواج ۳۹:۰۴
برنامه گلبرگ: مصادیق پایبندی به دین؟ خواستگار که اهل نماز و روزه نیست؟ خواستگاری که شرب خمر می کند؟ خواستگاری که قول می دهد شروع به خواندن نماز کند؟ ازدواج با غیر هم دین؟ شرط ترک حجاب برای ازدواج؟ ازدواج با شخصیت های درون گرا و برون گرا و … ۵۹:۲۹
برنامه گلبرگ:خواستگارها علیرغم شرایط مناسب دختر، بعد از جلسه اول دیگر باز نمی گردند؟ آزمایش رفتن قبل از خواستگاری، زمان مناسب برای آزمایش ژنتیک، استرس شدید در هنگام خواستگاری، رفتار، نوع پوشش و آرایش دختر در مراسم خواستگاری، رفتار داماد و … ۱:۰۴:۰۵
برنامه گلبرگ: دوران نامزدی در حقوق مدنی، فرایند بعد از جلسه اول خواستگاری، بیماری خاص خود را در کدام جلسه مطرح کنیم؟ دروغ های مصلحتی، ملاک های اصلی برای ازدواج، چگونه به صداقت گفتار طرف پی ببریم؟ صیغه موقت عقد برای گفتگوی طرفین ۱:۰۴:۰۵
برنامه گلبرگ: عکس العمل خانواده عروس هنگام درخواست خواستگاری؟ دعاها و آیه هایی برای ازدواج و خوشبختی، نگاه کردن به دختر در مراسم خواستگاری، افراد شرکت کننده در خواستگاری ؟ پوشش و رفتار دختر در مراسم خواستگاری، سوالاتی کلی مراسم خواستگاری ۱:۰۱:۲۷
برنامه گلبرگ: شانس در ازدواج، مزیت ها و معایب ازدواج فامیلی، مخالفت والدین، خواستگاری رفتن بدون رضایت مادر، شرم و حیا، پافشاری در خواستگاری ، راه های اطمینان از ترک اعتیاد ، خواستگاری غیر رسمی توسط مادر و خواهر داماد، خواستگاری رفتن بطور سرزده و … ۵۹:۲۳
برنامه گلبرگ: چطور بفهمیم مردی واقعا قصد ازدواج دارد؟ ازدواج کردن برای رفع مشکلات روحی، چگونگی شناخت طرفین در ازدواج سنتی، اشکالات خواستگاری و ازدواج مدرن، تعداد جلسات خواستگاری؟ ازدواج با خواستگار معتاد، ازدواج با کسی که ادعا دارد اعتیادش را ترک کرده؟ ۵۷:۱۳
برنامه گلبرگ: توجه به مفاد سند ازدواج، حلقه طلا برای مردان، مدت دوران عقد، میزان رفت و آمد در دوران عقد، اضطراب در برقراری ارتباط عاطفی، دستیابی به شناخت کامل در دوران عقد، قول های خرید خانه.احساس تنفر از همسر، مراسم عروسی مورد تایید اسلام ۱:۱۳:۳۳
برنامه گلبرگ: سوالات جلسه سوم خواستگاری، فال حافظ، طالع بینی، قول دادن برای ازدواج، ازدواج با دختران چشم آبی، تاخیر انداختن ازدواج به علت فوت بستگان، دیدن همسر آینده در خواب، خانواده پر جمعیت، آه و نفرین خواستگاری که جواب رد شنیده، سماجت در خواستگاری، ۱:۰۴:۴۱
برنامه گلبرگ: جواب منفی شنیدن در خواستگاری، گفتگو با دختر و داماد حجت الاسلام دهنوی درباره ازدواج آنها، ازدواج طائفه ای، معرفی کتاب های مفید درباره ازدواج ۴۱:۳۱
برنامه گلبرگ: توصیه های آیت الله مهدوی کنی درباره ازدواج، سوالات نامناسب در خواستگاری، صداقت در خواستگاری، نامزدی طولانی، دختری که خواستگار ندارد، دعا ها و آیه های برای باز شدن بخت و رفع مشکلات،روش صحیح استخاره، علم جفر و طالع بینی، همزاد انسان ۴۴:۴۱
برنامه گلبرگ: توصیه های آیت الله مهدوی کنی درباره ازدواج، پیام هایی از ازدواج حضرت زهرا (س) و امیرالمومنین (ع) رد کردن خواستگار توسط پدر، ازدواج فامیلی، نحوه ازدواج آقای دهنوی، ۵۸:۴۹
برنامه گلبرگ: تعریف وسواس، خط سیاسی، زن سالاریچ خط فکر سیاسی، قول ترک سیگار بعد از ازدواج، تعادل روحی، سلطه جویی مرد، پرسش از روابط قبل از ازدواج درخواستگاری، بیان روابط قبل از ازدواج به خواستگار، نامزدی طولانی بدون عقد ۵۸:۴۹
برنامه گلبرگ: سوالات جلسه اول و دوم خواستگاری، سوالات اختصاصی مرد از زن و سوالات خانم از آقا، چگونه به پاسخ طرف اعتماد کنیم،چطور بفهمیم خواستگار دروغ نمی گوید، پرسیدن ارتباطات قبل از ازدواج در خواستگاری و سوالات دیگر ۵۹:۲۶
برنامه گلبرگ: اول ازدواج کنیم بعد عاشق شویم؟ خانم ها حق عاشق شدن دارند؟ ارتباط عاطفی قبل از ازدواج، احساس عاطفی نسبت به همسر قبلی، رد کردن خواستگار توسط پدر و مادر، همزمان به خواستگاری چند نفر رفتن؟ خواستگاری کردن در کوچه و خیابان و محل کار ۳۴:۰۹
برنامه گلبرگ: ازدواج با فرزند طلاق، ازدواج دو نفر در شهرهای مختلف، ازدواج اینترنتی، ازدواج با پسرس که ترک تحصیل کرده و بیکار است، شرط ازدواج پزشک و پزشک، شرط ازدواج سید با سید، محجبه شدن و نماز خواندن بخاطر همسر، ترس از ازدواج، یکی بودن رشته تحصیلی، ۷:۳۳
برنامه گلبرگ: کوتاه بودن قد دختر، قسمت، جبر و اختیار، علاقه پسر به دختر، توبه و قطع دوستی ها، اولویت در ازدواج دختر بزرگتر، به تاخیر انداختن ازدواج، بسته شدن بخت، عواقب دوستی ها، دوستی به قصد ازدواج و قول ازدواج دادن، خواستگاری دختر از پسر، ۱:۰۹:۵۴
برنامه گلبرگ: اختلاف سنی پیامبر و حضرت خدیجه (س) ، تاثیر دوستی های قبل از ازدواج، دوستی به قصد ازدواج، نداشتن کار و خانه و ماشین خواستگار، ۴۱:۰۰
برنامه گلبرگ: اختلاف فرهنگی، هم سطح بودن تحصیلات، بستن ناف دو نوزاد برای همدیگر، راهکار های قطع ارتباط، کسانی که زیبا نیستند چه کنند؟ سبزی مزبله چیست؟ ازدواج با خانم بسیار زیبا؟ عشق های انترنتی و سوالات دیگر ۴۸:۳۳
برنامه گلبرگ: بسته شدن بخت، رفتار و برخورد مناسب با جنس مخالف، اختلاف سن، خود تحمیلی، نداشتن شغل دولتی و ثابت، مخالفت مادر، ازدواج در سن نوجوانی، عقد دختر عمو و پسر عمو در آسمانها بسته شده؟ مخالفت دائی و خاله و سوالات دیگر ۴۴:۴۹
برنامه گلبرگ: ملاک زیبایی در ازدواج، اختلاف سن ۴ ساله ازدواج، مخالفت خانواده، هم کفو بودن مذهبی، سخت گیری و وسواس در انتخاب شوهر، اجبار و تحمیل خانواده، اختلاف سنی زیاد خواستگار، ازدواج با دختر ناپاک، مخالفت به علت رنگ پوست ۴۶:۵۲
برنامه گلبرگ: آمادگی برای ازدواج، هم کفو بودن خانواده، عاشق شدن قبل از ازدواج،اصالت خانوادگی، ازدواج فامیلی، چرا ائمه ازدواج فامیلی کردند؟ ازتباط قبل از ازدواج، کامل شدن نصف دین، از دست رفتن فرصت ازدواج، عطسه کردن و صبر؟ ۵۱:۰۸
برنامه گلبرگ: علت ازدواج های ناموفق، سن مطلوب برای ازدواج، ازدواج با زنی که سن آن بزگتر است و بچه دارد؟ ازدواج در سن نوجوانی، ارتباط به قصد ازدواج، جایگاه استخاره در ازدواج، اختلاف سن بین زن و مرد ۵۱:۰۸
برنامه گلبرگ: بداخلاقی و بی اعتمادی شوهر به زنی که قبلا ارتباط داشته، تکامل معنوی با ازدواج، بی حوصله شدن هنگامی که همسر در خانه نیت، بلد نبودن آشپزی، سن ازدواج و فاصله سنی، محبت بیش از حد، کم شدن محبت بعد از دوران عقد، ۵۸:۰۸
برنامه گلبرگ: آداب شب زفاف، مخارج عقد و عروسی با کیست؟ آسیب های دوران عقد، شوهرم قبل از عقد رابطه داشته، زنی که قبل از عقد دوستانی داشته است، اگر بعد از عقد بفهمیم زن دوشیزه نیست؟ ۵۵:۵۸
برنامه گلبرگ: میزان جهیزیه دختر، ضرورت برگزاری مراسم عروسی، مخالفت خانواده، مراسم عروسی بدون گناه، مزاحمت و سر و صدا در مراسم عروسی، گربه را باید دم حجله سر برید، ۵۱:۱۹
برنامه گلبرگ: خواب دیدن، خواب دیدن در مورد ازدواج، فال بد زدن، رمالی و فالگیری، فال قهوه و فال حافظ، دروغ گفتن به همسر، صداقت در خواستگاری، سقط جنین، باردار شدن در دوران عقد، اختلاف خانواده ها ۵۰:۵۶
برنامه گلبرگ: عدم تمایل و بی میلی به جنس مخالف، خساست و خسیس بودن همسر، رفتار بچگانه همسر، افسردگی همسر، ازدواج با فرد افسرده، اعتیاد همسر، ۵۶:۳۸
برنامه گلبرگ: راه های تثبیت و تحکیم محبت، مسائل کم اهمیت برای طلاق، کم شدن علاقه به همسر هنگام بروز اختلاف و مشکلات، بی احساسی ب همسر، همسرم ظاهر خوبی ندارد، وابستگی مرد به خانواده اش ۵۷:۳۷
برنامه گلبرگ: اعتیاد پدر همسر، وسواس داشتن همسر، وسواس فکری، ادعاهای عرفانی و مذهبی همسر، داد و فریاد زدن و عصبانیت همسر، عصبی بودن همسر، بد دلی و سوء ظن همسر ۵۲:۳۱
برنامه گلبرگ: ابراز علاقه زبانی، آرایش زن برای شوهر در زمان عقد، آراستگی مرد برای زن، تاکید بر استفاده از عطر و بوی خوش، هدیه دادن به همسر، سکوت و کم حرفی مرد ۴۹:۳۶
برنامه گلبرگ: راهکارهای ایجاد و تحکیم محبت، ارتباط در دوران عقد، همسرمان رابا چه اسمی صدا بزنیم؟ پدر و مادر همسرمان را بابا و مامان خطاب کنیم، خط فکری سیاسی زوجین،ظاهر و پوشش و آرایش همسر ۵۹:۰۸
برنامه گلبرگ: هم کفو بودن؟ ملاک میزان تدین و دین داری، آیا ازدواج نکردن گناه است؟ دختری که خواستگار ندارد، اجازه مادر برای ازدواج؟ عشق های خیابان، آیا دین داری کافی است؟ دختری که عاشق پسر شود، ۵۱:۲۳
برنامه گلبرگ: استثناها در ازدواج، ترس از فقر برای ازدواج، ازدواج نکردن به علت مشکلات مالی، چرا باید ازدواج کرد؟ فواید ازدواج، ازدواج با فامیل ۴۴:۱۸
برنامه گلبرگ: ملاک های انتخاب همسر، هم کفو بودن به چه معناست؟ انتخاب مرد یا انتخاب خانواده؟ تحمیل خانواده، مشورت با خانواده، خواستگاری دختر از پسر، ۵۵:۵۰
برنامه گلبرگ: پاسخ به سوالات، تفاوت های زن و مرد، اظهار علاقه زبانی به همسر، دوران عقد و … ۱:۰۱:۱۲
برنامه گلبرگ: پاسخ به سوالات، رفتار با خانواده همسر در زمان عقد بستگی، برخورد و رفتار با داماد، رفتار با مادر زن و مادر شوهر، ویژگی های مردان و زنان، معرفی کتابهای مفید جهت شناختروحیات زن و مرد، بی مهری و کم محبتی و کم توجهی مردان، تفاوت های زن و مرد ۵۵:۳۵
برنامه گلبرگ: پاسخ به سوالات، ارتباط با خانواده همسر، اختلاف با خانواده همسر، رفتار با مادر زن و مادر شوهر ۵۸:۳۵
برنامه گلبرگ: بازگشت به گناه بعد از توبه، آفت های زمان عقد، قهر های مکرر، حدود و وظایف دوران عقد، رابطه زناشویی در زمان عقد، توجه به خانواده همسر، دخالت خانواده ها، مادر زن و مادر شوهر ۵۶:۳۰
برنامه گلبرگ: پاسخ به سوالات، ارتباط با خانواده همسر، اختلاف با خانواده همسر، رفتار با مادر زن و مادر شوهر ۵۸:۳۵
برنامه گلبرگ: بازگشت به گناه بعد از توبه، آفت های زمان عقد، قهر های مکرر، حدود و وظایف دوران عقد، رابطه زناشویی در زمان عقد، توجه به خانواده همسر، دخالت خانواده ها، مادر زن و مادر شوهر ۵۶:۳۰
برنامه گلبرگ: تعدد زوجات، درباره توبه،معرفی خواستگاران قبلی، آفت ها و هشدار های مهم در زمان عقد، علت های ایجاد تردید در زمان عقد، عدم توجه به آداب و رسوم طرفین، ولایت و اجازه زن در زمان عقد و … ۵۹:۵۷
برنامه گلبرگ: باطل شدن عقد، توبه از گناه، علاقه به خواننده و بازیگر، خاطرات کسانی که قبلا دوست داشتیم، علاقه نداشتن به همسر، علاقه به غیر همسر، صیغه خواهر برادری، ارتباط قبل از ازدواج، ازدواج با مرد متاهل ۵۸:۲۸
برنامه گلبرگ: معایب همسر، مقایسه همسر با دیگران، مدت دوره عقد، سوء ظن به همسر، تجسس در زمان عقد، گفتن رازهای قبل از ازدواج، مراجعه به روان شناس و روانپزشک، ۵۹:۳۰
برنامه گلبرگ: مدت دوره نامزدی، هم کفو بودن، ازدواج فامیلی، ازدواج با معلول و جانباز، تفاوت بین دین داری و حسن خلق، معایب خواستگار ۵۳:۲۱
برنامه گلبرگ: ضرورت و فواید ازدواج، سن ازدواج و اختلاف سنی، ارتباط قبل از ازدواج، شیوه های نادرست ازدواج، آسیب شناسی ازدواج ۳۷:۳۳
برنامه گلبرگ: خواستگاری، ازدواج مجدد بعد از طلاق، مشکل خدمت سربازی، آداب و رسوم مراسم خواستگاری، خواستگار خواهر ۴۸:۰۸
پرسش و پاسخ تربیتی ۱ ۳۵:۴۹
پرسش و پاسخ تربیتی ۲ ۳۷:۰۶
پرسش و پاسخ تربیتی ۳ ۳۸:۰۰
پرسش و پاسخ تربیتی ۴ ۳۶:۲۵
پرسش و پاسخ تربیتی ۵ ۳۵:۰۴
پرسش و پاسخ تربیتی ۶ ۳۴:۲۸
پرسش و پاسخ تربیتی ۷ ۳۴:۰۶
پرسش و پاسخ تربیتی ۸ ۳۵:۳۳
پرسش و پاسخ تربیتی ۹ ۳۵:۰۲
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۰ ۳۵:۳۴
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۱ ۳۳:۴۹
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۲ ۳۷:۰۱
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۳ ۳۶:۳۷
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۴ ۳۹:۴۸
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۵ ۳۸:۳۹
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۶ ۳۷:۴۳
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۷ ۳۸:۳۶
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۸ ۳۹:۲۴
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۹ ۳۶:۱۳
پرسش و پاسخ تربیتی ۲۰ ۳۴:۴۲
پرسش و پاسخ تربیتی ۲۱ ۳۷:۰۶
پرسش و پاسخ تربیتی ۲۲ ۳۶:۵۰
پرسش و پاسخ تربیتی ۲۳ ۳۸:۲۵
پرسش و پاسخ تربیتی ۲۴ ۳۷:۵۶
پرسش و پاسخ تربیتی ۲۵ ۳۹:۱۰
پرسش و پاسخ تربیتی ۲۶ ۳۵:۰۴
پرسش و پاسخ تربیتی ۲۷ ۳۷:۲۳
پرسش و پاسخ تربیتی ۲۸ ۳۸:۱۵
پرسش و پاسخ تربیتی ۲۹ ۳۹:۱۴
پرسش و پاسخ تربیتی ۳۰ ۳۷:۲۰
پرسش و پاسخ تربیتی ۳۱ ۳۸:۱۶
پرسش و پاسخ تربیتی ۳۲ ۳۶:۵۷
پرسش و پاسخ تربیتی ۳۳ ۳۷:۳۲
پرسش و پاسخ تربیتی ۳۴ ۳۵:۴۸
پرسش و پاسخ تربیتی ۳۵ ۳۴:۰۶
پرسش و پاسخ تربیتی ۳۶ ۳۹:۲۳
پرسش و پاسخ تربیتی ۳۷ ۳۶:۴۱
پرسش و پاسخ تربیتی ۳۸ ۳۷:۵۸
پرسش و پاسخ تربیتی ۳۹ ۳۴:۲۷
پرسش و پاسخ تربیتی ۴۰ ۳۷:۱۵
پرسش و پاسخ تربیتی ۴۱ ۳۷:۴۶
پرسش و پاسخ تربیتی ۴۲ ۳۹:۲۸
پرسش و پاسخ تربیتی ۴۳ ۳۵:۱۵
پرسش و پاسخ تربیتی ۴۴ ۳۵:۵۹
پرسش و پاسخ تربیتی ۴۵ ۳۸:۵۵
پرسش و پاسخ تربیتی ۴۶ ۳۶:۱۰
پرسش و پاسخ تربیتی ۴۷ ۳۸:۳۸
پرسش و پاسخ تربیتی ۴۸ ۴۰:۵۸
پرسش و پاسخ تربیتی ۴۹ ۳۶:۳۰
پرسش و پاسخ تربیتی ۵۰ ۳۴:۵۱
پرسش و پاسخ تربیتی ۵۱ ۳۶:۱۳
پرسش و پاسخ تربیتی ۵۲ ۳۹:۵۳
پرسش و پاسخ تربیتی ۵۳ ۳۳:۱۰
پرسش و پاسخ تربیتی ۵۴ ۳۴:۵۱
پرسش و پاسخ تربیتی ۵۵ ۳۴:۵۴
پرسش و پاسخ تربیتی ۵۶ ۳۵:۵۳
پرسش و پاسخ تربیتی ۵۷ ۳۲:۱۸
پرسش و پاسخ تربیتی ۵۸ ۳۸:۲۱
پرسش و پاسخ تربیتی ۵۹ ۳۹:۲۹
پرسش و پاسخ تربیتی ۶۰ ۳۹:۲۳
پرسش و پاسخ تربیتی ۶۱ ۳۴:۴۵
پرسش و پاسخ تربیتی ۶۲ ۳۶:۳۳
پرسش و پاسخ تربیتی ۶۳ ۳۳:۲۹
پرسش و پاسخ تربیتی ۶۴ ۳۴:۰۹
پرسش و پاسخ تربیتی ۶۵ ۳۴:۲۴
پرسش و پاسخ تربیتی ۶۶ ۳۸:۱۹
پرسش و پاسخ تربیتی ۶۷ ۳۶:۵۷
پرسش و پاسخ تربیتی ۶۸ ۳۷:۳۲
پرسش و پاسخ تربیتی ۶۹ ۳۶:۱۶
پرسش و پاسخ تربیتی ۷۰ ۳۴:۵۰
پرسش و پاسخ تربیتی ۷۱ ۳۵:۱۴
پرسش و پاسخ تربیتی ۷۲ ۳۷:۲۱
پرسش و پاسخ تربیتی ۷۳ ۳۴:۰۳
پرسش و پاسخ تربیتی ۷۴ ۳۶:۱۵
پرسش و پاسخ تربیتی ۷۵ ۳۶:۱۶
پرسش و پاسخ تربیتی ۷۶ ۳۶:۴۸
پرسش و پاسخ تربیتی ۷۷ ۳۷:۲۹
پرسش و پاسخ تربیتی ۷۸ ۳۸:۳۴
پرسش و پاسخ تربیتی ۷۹ ۳۷:۳۲
پرسش و پاسخ تربیتی ۸۰ ۳۹:۱۱
پرسش و پاسخ تربیتی ۸۱ ۳۹:۱۲
پرسش و پاسخ تربیتی ۸۲ ۳۷:۲۳
پرسش و پاسخ تربیتی ۸۳ ۳۷:۱۷
پرسش و پاسخ تربیتی ۸۴ ۳۴:۵۳
پرسش و پاسخ تربیتی ۸۵ ۳۸:۵۱
پرسش و پاسخ تربیتی ۸۶ ۳۹:۲۹
پرسش و پاسخ تربیتی ۸۷ ۳۶:۵۱
پرسش و پاسخ تربیتی ۸۸ ۳۵:۴۴
پرسش و پاسخ تربیتی ۸۹ ۳۵:۳۶
پرسش و پاسخ تربیتی ۹۰ ۳۵:۵۲
پرسش و پاسخ تربیتی ۹۱ ۳۴:۱۸
پرسش و پاسخ تربیتی ۹۲ ۳۵:۱۶
پرسش و پاسخ تربیتی ۹۳ ۳۶:۰۲
پرسش و پاسخ تربیتی ۹۴ ۳۷:۰۱
پرسش و پاسخ تربیتی ۹۵ ۳۷:۴۰
پرسش و پاسخ تربیتی ۹۶ ۳۶:۰۰
پرسش و پاسخ تربیتی ۹۷ ۳۸:۲۴
پرسش و پاسخ تربیتی ۹۸ ۳۸:۴۰
پرسش و پاسخ تربیتی ۹۹ ۳۵:۳۳
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۰۰ ۳۶:۴۰
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۰۱ ۳۷:۲۸
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۰۲ ۳۹:۱۳
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۰۳ ۳۷:۰۹
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۰۴ ۳۶:۰۴
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۰۵ ۳۷:۴۳
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۰۶ ۳۸:۳۵
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۰۷ ۳۴:۴۰
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۰۸ ۳۷:۵۹
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۰۹ ۳۶:۵۰
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۱۰ ۳۷:۳۳
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۱۱ ۳۸:۳۴
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۱۲ ۳۴:۱۷
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۱۳ ۳۴:۳۰
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۱۴ ۳۷:۰۱
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۱۵ ۳۷:۴۷
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۱۶ ۳۸:۰۵
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۱۷ ۳۷:۰۹
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۱۸ ۳۸:۳۴
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۱۹ ۳۹:۰۴
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۲۰ ۳۸:۴۶
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۲۱ ۳۷:۳۱
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۲۲ ۳۴:۱۷
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۲۳ ۳۷:۱۶
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۲۴ ۳۷:۱۶
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۲۵ ۳۷:۵۴
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۲۶ ۳۹:۳۲
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۲۷ ۳۷:۴۴
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۲۸ ۳۸:۳۹
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۲۹ ۳۷:۱۰
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۳۰ ۳۸:۳۲
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۳۱ ۳۵:۱۸
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۳۲ ۳۵:۱۵
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۳۳ ۳۶:۰۹
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۳۴ ۳۸:۱۲
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۳۵ ۳۷:۳۲
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۳۶ ۳۸:۴۱
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۳۷ ۳۹:۱۹
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۳۸ ۳۵:۱۲
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۳۹ ۳۷:۳۱
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۴۰ ۳۵:۵۲
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۴۱ ۳۶:۱۷
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۴۲ ۳۸:۱۲
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۴۳ ۳۷:۲۱
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۴۴ ۳۶:۱۰
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۴۵ ۳۷:۰۷
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۴۶ ۳۸:۰۵
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۴۷ ۳۴:۵۵
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۴۸ ۳۶:۲۷
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۴۹ ۳۵:۳۴
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۵۰ ۳۵:۴۸
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۵۱ ۳۷:۱۴
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۵۲ ۳۸:۴۲
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۵۳ ۳۶:۰۰
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۵۴ ۳۲:۰۵
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۵۵ ۳۷:۱۹
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۵۶ ۳۸:۵۱
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۵۷ ۳۷:۵۶
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۵۸ ۳۵:۳۲
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۵۹ ۳۵:۲۶
پرسش و پاسخ تربیتی ۱۶۰ ۳۵:۴۰
ازدواج ۱ ۱:۱۰:۱۶
ازدواج ۲ ۱:۰۸:۱۳
ازدواج ۳ ۵۸:۴۸
شناخت زوایای روحی زن و مرد ۱ ۴۹:۴۶
شناخت زوایای روحی زن و مرد ۲ ۱:۱۷:۲۸
شناخت زوایای روحی زن و مرد ۳ ۱:۱۲:۲۰
بارداری، شیردهی، تربیت کودک ۱ ۱:۰۳:۵۸
بارداری، شیردهی، تربیت کودک ۲ ۴۳:۵۲
بارداری، شیردهی، تربیت کودک ۳ ۱:۰۷:۳۱
شناخت زوایای روحی نوجوان ۱ ۱:۱۱:۳۵
شناخت زوایای روحی نوجوان ۲ ۵۵:۳۲
شناخت زوایای روحی نوجوان ۳ ۱:۰۰:۰۷
عقد ودوران عقد ۲ ۱:۰۷:۱۵
عقد ودوران عقد ۱ ۵۶:۲۹
آسیب شناسی ازدواج ۵۵:۵۴
ویژه ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا ۲ ۳۶:۰۰
ویژه ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا ۱ ۳۸:۱۸
خواستگاری ۱۰ ۵۰:۳۶
خواستگاری ۹ ۵۲:۴۹
خواستگاری ۸ ۳۹:۵۶
خواستگاری ۷ ۳۲:۴۹
خواستگاری ۶ ۵۳:۰۰
خواستگاری ۵ ۵۲:۵۹
خواستگاری ۴ ۵۷:۰۴
خواستگاری ۳ ۵۵:۲۸
خواستگاری ۲ ۵۱:۰۸
خواستگاری ۱ ۵۰:۰۴
ملاک های انتخاب همسر ۱۰ ۱:۰۳:۳۲
ملاک های انتخاب همسر ۱۱ ۴۱:۱۶
ملاک های انتخاب همسر ۱۲ ۳۱:۵۴
مروری بر مباحث گذشته ۱ ۳۷:۳۳
مروری بر مباحث گذشته ۲ ۴۳:۲۱
مروری بر مباحث گذشته ۳ ۴۵:۵۵
خانواده و مباحث زناشویی ۱ ۵۰:۵۹
خانواده و مباحث زناشویی ۳ ۵۰:۳۹
خانواده و مباحث زناشویی ۲ ۵۰:۳۹
ملاک های انتخاب همسر ۱ ۴۷:۲۵
ملاک های انتخاب همسر ۲ ۳۶:۰۶
ملاک های انتخاب همسر ۳ ۴۵:۲۶
ملاک های انتخاب همسر ۴ ۴۵:۲۲
ملاک های انتخاب همسر ۵ ۳۹:۱۳
ملاک های انتخاب همسر ۶ ۳۴:۲۲
ملاک های انتخاب همسر ۷ ۳۸:۰۳
ملاک های انتخاب همسر ۸ ۴۳:۴۴
ملاک های انتخاب همسر ۹ ۳۴:۴۹

82391 بازدید ۳۵ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/135.jpg

 1. پویا گفت:

  با سلام .لینک دانلود مربوط به پرسش و پاسخ تربیتی از قسمتهای ۱۳ تا ۱۰۰ خراب است.لطفا بررسی نمایید.

 2. وادیان گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید .
  واقعا سایت شما تحسین برانگیزه از تمام زحمات شما سپاسگذاریم .

 3. مسعود گفت:

  سلام
  خواهش میکنم نظر من رو اولا ثبت کنید و دوما به کارشناس برنامتون جناب آقای دکتر دهنوی نشون بدید تا مطالعه فرمایند و منتظر جواب ایشون هستم.
  جناب آقای دکتر دهنوی شخص شما با سخنرانی های واقعا دور از علم و تدبیر و با عقاید واقعا عقب مانده خود که شاید صد سال پیش هم این اعتقادات وجود نداشت باعث از هم پاشیده شدن زندگی من و خیلی کسای دیگر شدید.من داشتم زندگیمو میکردم زندگی فوق العاده دوست داشتنی با ابراز عشق و محبت نسبت به همسرم و ایشان هم نسبت به من ولی از روزی که سخنرانی شما رو از سایت در مورد روش صحیح ازدواج که در ان عشق و علاقه رو به کل نفی کردید و آخروعاقبت خوبی واسه کسایی که عاشق هم هستن رو ندونستید زندگی من از هم پاشیده شده و همسرم که دیوانه وار عاشق من بود و داشتیم زندگیمون رو میکردیم با سخنرانی بی خردانه جنابعالی که بویی از عشق و محبت نبردید و عشق رو لمس نکردید و این حقیقت پاک و این گوهر ارزشمند رو نادرست دونسته اید در حال حاظر به عشق من محبت من شک کرده و میگه دکتر دهنوی گفته که این عشق ها فروکش میشه واقعا باید در پیشگاه خدای بزرگ جوابگو باشید چرا سعی میکنید با افکار غلط و نابخردانه خود اون چیزی که خودتون دوست دارید به مردم بقبولونید.وای از خدا بترسید شما دارید رساله خدا رو به مردم تزریق میکنید یا رساله شیطانی را؟
  عشق هدیه خداوند است و کسی که عشق نمیورزد دنباله رو شیطان هستش و جنابعالی با این سخنرانیتون شیطان رو وارد زندگی من کردید.
  از خدا بترسید

  • صدرا گفت:

   برادر من ، عزیز من . کجا آقای دهنوی گفته عشق ها فروکش می کنه؟
   این بنده خدا که ۲۴ ساعته داره از عشق و محبت توی زندگی می گه. داره این همه روایت می خونه.
   اون عشق منظور قبل ازدواج هست. به نظر من ، برادر خوبم با خانومت قشنگ صحبت کن ، حرفهای آقای دهنوی رو دانلود کن با هم گوش بدید قسمت های مربوطش رو ، روایات محبّت همسر ها رو بگو براشون ، درست میشه ان شاءالله. از خدا کمک بخواه که لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ، قلب ها فقط دست خداست.
   موفق و موید

  • امیر گفت:

   با سلام.اگه آقای دهنوی اشتباه گفتن،پس چرا عشق شما فروکش کرد؟؟؟از طرفی عشقی که با یه سخنرانی بخواد اوج و فرود بگیره آیا عشقه؟؟؟بنابراین دلیل مشکل رو جای دیگه بجویید.من و همسرمم صحبت های ایشون رو گوش کرده و می کنیم پس چرا زندگی ما از هم نپاشیده و همینجور زندگی بقیه طرفداران صحبتهای ایشون.اگه از هم می پاشید زندگی مون که مریض نبودیم بریم بشینیم پای بحثهای ایشون.

  • ملک زاده گفت:

   سلام
   ازدواج حقیقی یعنی هر روز عاشق همان شخص شدن…
   برادر گرامی ببین چیکار کردی که خانومت این طور فکر کرده چرا خانومت باید بترسه اگه شما درست رفتار کنی ایشون هیچ وقت نگران چیزی نخواهد بود.
   مشکل ما اینه که همیشه اشتباههای خودمونو می ندازیم گردن یکی دیگه!!!!

  • مهدی گفت:

   دوست عزیز زمانی که از ماجرا اطلاعی ندارید و معلوم نیست به چه دلیلی با خانومتون دچار مشکل شدید قرار نیست به فردی که سخنرانیهاشون در جهت همدلی بیشتر در خانواده هست این طور افطرا بزنید و این موضوع فقط نااگاهی خودتونو نشون میده حالا هم به شما توصیه میکنم دقیق سخنرانی هاشو نو گوش کنید و انشاء الله مشکلتون با همسرتون برطرف میشه

 4. امید گفت:

  باسلام و عرض تبریک به مناسبت ولادت حضرت علی و روز پدر
  من سرعت اینترنت خوبی دارم (اینترنت دانشگاه) لطفا یک لینک به من بدهید یا معرفی کنید که بتونم کل سخنرانی های استاد دهنوی در مورد ازدواج را در یک فایل دانلود کنم
  با تشکر-امید دهقان
  omiddehghan75@yahoo.com

 5. بنده خدا گفت:

  حیر عالم و آدم ببینید

 6. ساناز گفت:

  سلام
  من دختری ۲۳ ساله هستم خواستگاری دارم که ۹ سال از من بزرگتر است من با موضوع سنش مشکلی ندارم و اتفاقا از این اختلاف سنی راضی هستم
  خواستگارم از همه نظر مورد تایید خانواده است و انصافا هم آدم خوبی است و من هم از او بدم نمیاد
  فقط یه مشکلی هست اینکه من در طالع بینی ازدواج خواندم که سال بز و سال سگ با هم نمیسازند (من سال بز هستم و خواستگارم سال سگ) من از این موضوع میترسم که نکنه واقعا همین جوری باشه آخه به فال و طالع بینی خیلی اعتقاد دارم تورو خدا راهنماییم کنید
  با تشکر

  • نخبه خانم گفت:

   باسلام. خانمی بهتره شما با تحقیق بعد هم با توکل به خدا مسئله ات رو پیش ببری و این حرفهایی که تو طالع بینی ها می بینی رو بهشون زیاد اعتماد نکنی.مثال می زنم مثلا خود من ک می خواستم ازدواج کنم تو طالع بینی دیدم ک نوشته ستاره های شماها (یعنی من و شوهرم) ب هم نمی خوره و اگ ازدواج کنید طلاق می گیرید. ولی الان ک ب اون موقع فکر می کنم خندم می گیره چون الان ۲ ساله ک ازدواج کردم و الان ک زیر ی سقف با همسرم دارم زندگی می کنم می بینم ک این حرفا همش چرنده. همه کارشناسای ازدواج هم می گن آدم قبل ازدواج باید چشماشو باز کنه و بعدش چشماشو ببنده!

  • ملک زاده گفت:

   سلام ساناز جان نمی دونم ازدواجت صورت گرفته یا نه یا نمی دونم دوباره میای اینجا یا نه ولی شما به هم می خورید که!!!!سال سگ و بز اتقاقا بهم می خورن اگه ایشون سال گرگ بود باید می ترسیدی گرگ با بز نمیسازه
   شوخی کردم ناراحت نشو راستش وقتی نظرتو خوندم خندم گرفت.این حرفا یعنی چی آخه؟؟؟سگ و بز گوسفند دیگه چیه؟؟؟؟ اینا همش خرافاته توکل به خدا کن توسل به ائمه از اونا بخواه کمکت کنن ان شا الله که زندگی خوبی خواهی داشت چون اگه از خدا و ائمه بخوای بهت قول میدم ترست از بین بره راه درست رو انتخاب کنی خواهر عزیزم

 7. امین گفت:

  سلام ممنون میشم این رو هم بذاری:
  برای خرید مجموعه سخنرانی با قیمت نازل به اینجا کنید
  http://islamshop.shopfa.com/products/140327

 8. امیرحسین گفت:

  سلام.فقط سریع جواب بدید،رمز فایل های زیپ چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
  ممنون

 9. سپیده گفت:

  سلام.شما شاگرد استاد حسن عباسی هستین؟

 10. سحر گفت:

  ببخشید من دانلود کردم ولی فایلای صوتی باز نمیشه.
  خواهش میکنم راهنماییم کنید.
  میزنه extract expection..وقتی هم که extract میکنم باز نمیشه.صلا نمیاره

 11. یه بنده خدا گفت:

  سلام

  ببخشید این لینک با لینک https://www.zahra-media.ir/?p=31857 چه فرقی داره؟؟

  من مجردم و دختر… میخوام از اول بسم الله درباره ازدواج و خواستگاری و … گوش بدم… اما اینقدرررررر مبینم مطالب توی این دو لینک گسترده و زیاده ک گیج شدم از کجاش باید شروع کنم ک خدا خوشش بیاد.

  ممنون میشم راهنماییم کنید. خواهش میکنم.

 12. یه بنده خدا گفت:

  ببخشید یه سوال دیگه
  اینا رو ک گوش دادم.. در واقع بقیه لینک ها و موضوعات این ص رو گوش دادم یا بازم چیزی هست ک مونده باشه؟؟
  ممنونم

 13. سحر گفت:

  سلام
  میشه لطفا اگه تلفن و یا آدرسی از آقای دهنوی دارین اینجا بذارین من به مشاوره حضوری با ایشون خیلی احتیاج دارم زندگیم در خطر از هم پاشیدگیه.لطفا کمک کنید.

 14. دوست گفت:

  با سلام.ممنون از سایت خوبتون.
  لطفا کلیپ های صوتی یا تصویری که حجمش کم باشه و بشه با فضاهای مجازی منتشر کرد رو بیشتر و با موضوعات متنوع تر تهیه کنید.متشکرم

 15. امید گفت:

  سلام اگر کلیپ های اگر امکان دارد تصویری بزارین
  تشکر.

 16. فرشته گفت:

  سلام شما که انقدر زحمت کشیدین میشه رمز فایل ها رو یه بار دیگه بگین به منم هر چی گشتم تو متن ندیدم مرسی

دسته بندی

اسکرول بار

تصویر ثابت