دکتر عباسی
استاد رائفی پور
فروشگاه سایت

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

>

آخرین نظرات

دانلود مجموعه سخنرانی های دکتر شاهین فرهنگ
دکتر شاهین فرهنگ با ترکیب کردن یافته های روان شناسی و آموزه های دینی به عنوان فردی بسیار قوی در امر آموزش و سخنران در ایران ظاهر شده است.
ایشان با برگزاری سمینار در شهر های مختلف کشور به آموزش راه و روش موفقیت ، ازدواج موفق،راه و روش ارتباط موثر و … می پردازد که مورد قبول مردم قرار گرفته و باعث محبوبیت ایشان در کشور شده است.

نماز ۱ _ تصویری ۱:۰۷:۱۵
نماز ۲ _ تصویری ۱:۰۷:۴۴
نماز و حجاب ۳ _ تصویری ۵۲:۵۵
نماز ۱ _ صوتی ۱:۰۷:۰۸
نماز ۲ _ صوتی ۱:۰۷:۳۷
نماز و حجاب ۳ _ صوتی ۵۲:۴۳

تکنیک های موفقیت

جلسه ۱-۴ ۳۰:۵۴
جلسه ۲-۴ ۳۱:۵۲
جلسه ۳-۴ ۳۲:۱۶
جلسه ۴-۴ ۳۲:۲۶
جلسه ۵-۴ ۳۲:۳۸
جلسه ۶-۴ ۳۰:۵۴
جلسه ۱-۵ ۲۹:۲۴
جلسه ۲-۵ ۲۹:۴۹
جلسه ۳-۵ ۳۰:۰۲
جلسه ۴-۵ ۲۹:۴۹
جلسه ۵-۵ ۲۹:۴۹
جلسه ۶-۵ ۳۰:۰۲
جلسه ۷-۵ ۳۰:۳۹
جلسه ۱-۶ ۳۰:۴۸
جلسه ۲-۶ ۳۱:۲۱
جلسه ۳-۶ ۳۳:۰۲
جلسه ۴-۶ ۳۱:۵۵
جلسه ۵-۶ ۳۱:۱۰
جلسه ۶-۶ ۲۸:۳۳
جلسه ۱-۷ ۲۸:۳۷
جلسه ۲-۷ ۲۹:۲۵
جلسه ۳-۷ ۲۹:۳۲
جلسه ۴-۷ ۲۷:۰۱
جلسه ۱-۸ ۳۰:۱۴
جلسه ۲-۸ ۳۰:۱۴
جلسه ۳-۸ ۳۰:۱۴
جلسه۴-۸ ۳۰:۵۳
جلسه ۵-۸ ۳۰:۴۰
جلسه ۶-۸ ۳۱:۵۸
جلسه ۷-۸ ۳۷:۲۵
جلسه ۱-۹ ۳۰:۰۸
جلسه ۲-۹ ۳۰:۲۳
جلسه ۳-۹ ۳۰:۲۳
جلسه ۴-۹ ۳۰:۳۸
جلسه ۵-۹ ۳۰:۳۸
جلسه ۶-۹ ۳۱:۲۱
جلسه ۷-۹ ۳۰:۳۸
جلسه ۸-۹ ۲۹:۲۵
جلسه ۱-۱۰ ۳۰:۱۹
جلسه ۲-۱۰ ۳۰:۱۹
جلسه ۳-۱۰ ۳۰:۳۲
جلسه ۴-۱۰ ۳۰:۱۹
جلسه ۵-۱۰ ۳۰:۳۲
جلسه ۶-۱۰ ۳۰:۳۲
جلسه۷-۱۰ ۳۰:۴۴
جلسه ۱-۱۱ ۳۲:۰۲
جلسه ۲-۱۱ ۳۱:۵۱
جلسه ۳-۱۱ ۳۱:۵۱
جلسه۶-۳ ۳۰:۰۵
جلسه۵-۳ ۳۰:۳۹
جلسه۴-۳ ۳۲:۱۲
جلسه۳-۳ ۳۲:۳۲
جلسه۲-۳ ۳۱:۳۶
جلسه۱-۳ ۳۰:۱۷
جلسه۶-۲ ۲۹:۰۵
جلسه۵-۲ ۲۸:۱۴
جلسه۴-۲ ۲۸:۰۴
جلسه۳-۲ ۲۸:۱۴
جلسه۲-۲ ۲۸:۱۴
جلسه۱-۲ ۲۷:۱۳
جلسه۶-۱ ۲۸:۱۵
جلسه۵-۱ ۲۷:۵۴
جلسه۴-۱ ۳۰:۳۲
جلسه۳-۱ ۲۹:۰۸
جلسه ۲-۱ ۲۷:۱۲
جلسه۱-۱ ۲۷:۲۲
حجاب و عفاف _ تصویری ۱۹:۱۴
حجاب و عفاف _ صوتی ۱۹:۱۴

 خانواده موفق

جلسه اول /بخش ۱ ۱۵:۰۰
جلسه اول /بخش ۲ ۱۴:۵۰
جلسه اول /بخش ۳ ۱۴:۲۳
جلسه اول /بخش ۴ ۱۳:۰۷
جلسه اول /بخش ۵ ۱۴:۵۰
جلسه اول /بخش ۶ ۱۵:۰۱
جلسه اول /بخش ۷ ۱۷:۳۵
جلسه اول /بخش ۸ ۱۸:۴۸
جلسه اول /بخش ۹ ۱۳:۱۵
جلسه اول /بخش ۱۰ ۱۲:۴۳
جلسه اول /بخش ۱۱ ۱۳:۳۰
جلسه اول /بخش ۱۲ ۱۴:۵۸
جلسه اول /بخش ۱۳ ۱۵:۲۳
جلسه اول /بخش ۱۴ ۱۴:۰۲
جلسه اول /بخش ۱۶ ۱۳:۱۲
جلسه اول /بخش ۱۵ ۱۴:۴۲
جلسه اول /بخش ۱۷ ۱۵:۳۳
جلسه اول /بخش ۱۸ ۱۴:۱۵
جلسه دوم /بخش ۱ ۱۴:۴۱
جلسه دوم /بخش ۲ ۱۳:۲۳
جلسه دوم /بخش ۳ ۱۳:۰۶
جلسه دوم /بخش ۴ ۱۰:۵۵
جلسه دوم /بخش ۵ ۱۰:۳۴
جلسه دوم /بخش ۶ ۱۲:۴۰
جلسه دوم /بخش ۸ ۱۲:۴۲
جلسه دوم /بخش ۷ ۱۳:۲۱
جلسه دوم /بخش ۹ ۱۲:۴۸
جلسه دوم /بخش ۱۰ ۱۴:۵۷
جلسه دوم /بخش ۱۲ ۱۴:۲۲
جلسه دوم /بخش ۱۱ ۱۳:۵۶
جلسه دوم /بخش ۱۳ ۱۳:۰۱
جلسه دوم /بخش ۱۴ ۱۲:۳۰
جلسه دوم /بخش ۱۵ ۱۱:۴۲
جلسه دوم /بخش ۱۶ ۱۴:۱۶
جلسه دوم /بخش ۱۷ ۱۳:۵۳
جلسه دوم /بخش ۱۸ ۱۲:۰۸
جلسه دوم /بخش ۱۹ ۱۲:۳۵
جلسه دوم /بخش ۲۱ ۱۳:۰۱
جلسه دوم /بخش ۲۰ ۱۳:۰۱
جلسه سوم /بخش ۱ ۱۲:۵۲
جلسه سوم /بخش ۲ ۱۳:۵۹
جلسه سوم /بخش ۳ ۱۲:۴۰
جلسه سوم /بخش ۴ ۱۴:۲۹
جلسه سوم /بخش ۵ ۱۶:۱۶
جلسه سوم /بخش ۶ ۱۱:۴۶
جلسه سوم /بخش ۷ ۱۲:۰۲
جلسه سوم /بخش ۸ ۱۲:۰۰
جلسه سوم /بخش ۹ ۱۲:۵۰
جلسه سوم /بخش ۱۰ ۱۲:۵۹
جلسه سوم /بخش ۱۱ ۱۰:۳۵
جلسه سوم /بخش ۱۳ ۱۲:۴۸
جلسه سوم /بخش ۱۲ ۱۱:۲۶
جلسه سوم /بخش ۱۵ ۱۱:۳۱
جلسه سوم /بخش ۱۴ ۱۱:۲۴

دکتر شاهین فرهنگ

واکنش مولکول آب نسبت به خوبی ها و بدی ها ، تحقیقات دکتر ماسارو ایموتو masaru emoto ،برای دانلود سخنرانی شهادت آب دکتر شاهین فرهنگ به ادامه مطلب رجوع کنید


ShahinFarhang.ir فرمت : FLV و مدت زمان : ۳۸ دقیقه

ShahinFarhang.irلینک مستقیم : دانلود

دکتر شاهین فرهنگ

۲۵ ساعت سخنرانی

دانلود سخنرانی دکتر شاهین فرهنگ در سمینار موفقیت دانشگاه شهرکرد

 در این سمینار دکتر شاهین فرهنگ به مباحث زیبایی پرداخته شده است از قبیل: شرطی شدن، ضمیرهای خودآگاه و ناخودآگاه، قوانین مغز، تلقین به نفس، اصل تطابق حالات و رفتار با خواسته ها، تصویرسازی ذهنی، ریلکسیشن (تن آرامی)، هاله های انرژی ، وضعیت آلفا، جذب انسان ها، هیچ چیز تصادفی نیست، با خاطرات تلخ چه کنیم؟، قانون کارما، قانون دارما، خنده و شادمانی،هاسا یوگا( یوگای خنده)، پرسش های صحیح از خود و دیگران، رهائی از دلبستگی و وابستگی، عشق به خویشتن، یکپارچه شدن با خود و دیگران، زندگی هدفمند، حضور در لحظه، مدیتیشن (کشف و شهود)

ShahinFarhang.irفرمت : MP3(صوتی و کامل)

ShahinFarhang.irمتن سخنرانی : اینجا 

دانلود سمینار دکتر شاهین فرهنگ در مورد موفقیت

ShahinFarhang.ir لینک دانلود به تفکیک جلسات : قسمت ۱ قسمت ۲ قسمت ۳ | قسمت ۴  | قسمت ۵

قسمت ۶ قسمت ۷ قسمت ۸ | قسمت ۹  | قسمت ۱۰

قسمت ۱۱ قسمت ۱۲ قسمت ۱۳ | قسمت ۱۴  | قسمت ۱۵

قسمت ۱۶ قسمت ۱۷ قسمت ۱۸ | قسمت ۱۹  | قسمت ۲۰

قسمت ۲۱ قسمت ۲۲ قسمت ۲۳ | قسمت ۲۴ | قسمت ۲۵

قسمت ۲۶ قسمت ۲۷ قسمت ۲۸ | قسمت ۲۹  | قسمت ۳۰

قسمت ۳۱ قسمت  ۳۲ قسمت ۳۳ | قسمت ۳۴  | قسمت ۳۵

قسمت ۳۶ قسمت ۳۷ قسمت ۳۸ | قسمت ۳۹  | قسمت ۴۰

قسمت ۴۱ قسمت ۴۲ قسمت ۴۳ | قسمت ۴۴  | قسمت ۴۵

قسمت ۴۶ قسمت ۴۷ قسمت ۴۸ | قسمت ۴۹  | قسمت ۵۰

قسمت ۵۱ قسمت ۵۲ قسمت ۵۳ | قسمت ۵۴  | قسمت ۵۵

قسمت ۵۶ قسمت ۵۷ قسمت ۵۸ | قسمت ۵۹  | قسمت ۶۰

قسمت ۶۱ قسمت ۶۲ قسمت ۶۳ | قسمت ۶۴  | قسمت ۶۵

قسمت ۶۶ قسمت ۶۷ قسمت ۶۸ | قسمت ۶۹  | قسمت ۷۰

قسمت ۷۱ | قسمت ۷۲ | قسمت ۷۳ | قسمت ۷۴ | قسمت ۷۵

قسمت ۷۶ | قسمت ۷۷ | قسمت ۷۸

دکتر شاهین فرهنگ

دانلود سخنرانی دکتر شاهین فرهنگ در سمینار زن، عفاف و هدف زندگی

ShahinFarhang.ir فرمت : MP3

ShahinFarhang.ir لینک دانلود به تفکیک جلسات : قسمت اول | قسمت دوم

دکتر شاهین فرهنگ

واکنش مولکول آب نسبت به خوبی ها و بدی ها ، تحقیقات دکتر ماسارو ایموتو masaru emoto ،برای دانلود سخنرانی شهادت آب دکتر شاهین فرهنگ به ادامه مطلب رجوع کنید


ShahinFarhang.ir فرمت : FLV و مدت زمان : ۳۸ دقیقه

ShahinFarhang.irلینک مستقیم : دانلود

دکتر شاهین فرهنگ

سمینار خانواده موفق از حیرت انگیزترین و زیباترین سمینارهای دکتر شاهین فرهنگ میباشد و به روابط زن و مرد و تفاوت ها و اختلافات اونها و راه بر طرف کردن اونها و ایجاد درک متقابل و رابطه صمیمانه پرداخته میشه. 

ShahinFarhang.irفرمت : MP3(صوتی و کامل)

ShahinFarhang.ir لینک دانلود به تفکیک جلسات : قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم | قسمت چهارم  | 

قسمت پنجم  |قسمت ششم   |قسمت هفتم   |قسمت هشتم  |قسمت نهم   |قسمت دهم

  |قسمت یازدهم   |قسمت دوازدهم   

دکتر شاهین فرهنگ

 تا حالا فکر کردید جلسه خواستگاری چی باید بپرسیم؟

سمینار ازدواج موفق، خصوصا قسمت سوالاتی که در جلسه خواستگاری باید پرسیده شود تا بتوان به شخصیت واقعی طرف مقابل پی برد، بسیار عالی است. ما که پیش از این برای یافتن چنین سوالاتی بسیار جستجو نموده ایم ولی آنچه در اینجا توسط دکتر فرهنگ ارائه شده، حقیقتا بی نظیر است.برای دانلود این سمینار به ادامه مطلب رجوع کنید

ShahinFarhang.ir فرمت : MP3

ShahinFarhang.ir لینک دانلود به تفکیک جلسات :

 قسمت ۱قسمت ۲ | قسمت ۳قسمت ۴ |  قسمت ۵ 

قسمت ۶ قسمت ۷ | قسمت ۸ | قسمت ۹ |  قسمت ۱۰

قسمت ۱۱ قسمت ۱۲ | قسمت ۱۳قسمت ۱۴ |  قسمت ۱۵

قسمت ۱۶ قسمت ۱۷قسمت ۱۸ | قسمت ۱۹ |  قسمت ۲۰

قسمت ۲۱ قسمت ۲۲ | قسمت ۲۳ قسمت ۲۴ |  قسمت ۲۵ 

قسمت ۲۶قسمت ۲۷ | قسمت ۲۸ قسمت ۲۹ |  قسمت ۳۰ 

قسمت ۳۱ قسمت ۳۲ | قسمت ۳۳ قسمت ۳۴  قسمت ۳۵ 

قسمت ۳۶قسمت ۳۷قسمت ۳۸قسمت ۳۹ |  قسمت ۴۰

دکتر شاهین فرهنگ

دانلود سخنرانی دکتر شاهین فرهنگ در سمینار آموزش رسیدن به هدف

ShahinFarhang.irفرمت : FLV(تصویری) و حجم : ۱۷۲ مگابایت

ShahinFarhang.irفرمت : MP3(صوتی و کامل)

ShahinFarhang.ir لینک دانلود به تفکیک جلسات : قسمت اول قسمت دوم | قسمت سوم | قسمت چهارم  | قسمت پنجم  | قسمت ششم

دکتر شاهین فرهنگ

دانلود سخنرانی دکتر شاهین فرهنگ در سمینار ارتباط موثر

ShahinFarhang.ir فرمت : MP3

ShahinFarhang.ir لینک دانلود به تفکیک جلسات : قسمت اول قسمت دوم | قسمت سوم | قسمت چهارم

دکتر شاهین فرهنگ

دانلود چند کلیپ تصویری از سمینارهای دکتر شاهین فرهنگ

ShahinFarhang.irکلیپ سمینار خانواده(مجردها دانلود نکنند) : دانلود

ShahinFarhang.irکلیپ طنز سمینار قانون جذب : دانلود

ShahinFarhang.irکلیپ طنز سمینار فلسفه نماز : دانلود

ShahinFarhang.irتفاوت زن با مرد : قسمت ۱ قسمت ۲

دکتر شاهین فرهنگ

دانلود سخنرانی دکتر شاهین فرهنگ در سمینار فلسفه نماز

ShahinFarhang.ir فرمت : MP3

ShahinFarhang.ir لینک دانلود به تفکیک جلسات : قسمت اول قسمت دوم | قسمت سوم

دکتر شاهین فرهنگ

دانلود سخنرانی دکتر شاهین فرهنگ در سمینار فلسفه عفاف و نماز

ShahinFarhang.ir فرمت : MP3

ShahinFarhang.ir لینک دانلود به تفکیک جلسات :

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم قسمت هفتم قسمت نهم قسمت دهم

برای مشاهده ی رضایت نامه ی دکتر فرهنگ برای انتشار رایگان این مطالب اینجا کلیک فرمایید

241153 بازدید ۱۰۶ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png
 1. احسان گفت:

  سلام خسته نباشید
  یه زحمتی براتون داشتم می خواستم اگه بتونید تمام سخنرانی ها و جلسات تصویری رو به صورت یه فایل قرار بدید برای دانلود آخه اینجوری خیلی بهتره و وقت کمتری صرف می شه.
  بازم ممنون

 2. hadi گفت:

  در مورد تربیت فرزند بجز اون فایل ۱۸ مگابایتی mp3 چیز دیگه ای دارید ممنون میشم

 3. sita گفت:

  سلام
  خسته نباشید.سایت تون عالیه . خیلی وقته دنبال این موضوعات بودم.
  مشکل عمده برای دانلود سرعته که بیچارمون کرده.
  چه عالی بود اگه میشد این مطالب به ایمیل مون ارسال میشد.
  بسیار سپاسگزارم

 4. مه لقا گفت:

  سلام به شما
  خیلی خیلی بابت قرار دادن این سخنرانی های ارزشمند ازتون ممنونم.
  ان شاءالله که سلامت و پیروز باشید.

 5. حبیب زاده گفت:

  ضمن عرض سلام و ادب می خواستم بابت تاثیرات فوق العاده مثبتی که با سخنرانی هایتان در من ایجاد نمودید قدردانی و سپاسگزاری نمایم.هموارم در سایه سار امن ایمان پایدار و جاودان باشید.

 6. banafshe گفت:

  عااااااااااااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللییییییییییییییهههه
  شششششششششششاد باشششششید

  • saman گفت:

   از اینکه لطف کردید و لینک این مطالب رو یکجا جمع کردید بی نهایت سپاسگزارم.
   پیشنهاد میکنم خودتون هم اگر تابحال استفاده نکردید حتما استفاده کنید.
   کمترین کاری که برای ما انجام میده اینه که دریچه نگاهمون رو به زندگی بازتر میکنه و این بسیار ارزشمنده…
   موفق و موید باشید

 7. مريم گفت:

  سلام خیلی خوب بود ممنون فقط کمی کیفیت صداشون خوب نیست وقتی داخل رم گوشی می ریزی صداش خیلی ضعیفه

 8. سمیرا گفت:

  این کارخیلی بزرگیه که شما انجام دادین…انرژی مثبت همه ما بدرقه راه زندگیتون…این سخنرانیا جواهرن وتاثیر عمیقی که روی هرکدوم ازما میذارن غیر قابل انکار….موفق وسربلند باشین

 9. لیلی گفت:

  با سلام، برخی از فایل ها زیپ بوده و پسوورد می خواهد. لطفا پسووردتون را بگذارید با تشکر

 10. کامبیز گفت:

  فوق تصورم بود ایکاش در جوانی با این واقعیتها اشنا میشدم خدا حفظتان کند دکتر

 11. سلام عزیزم میتونی برای من سخنرانی استاد فرهنگ برای مثبت اندیشی برام بفرستی ؟
  مرسی زهرا جون

 12. نرگس گفت:

  سلام… من دکتر فرهنگو خیلی دوست دارم اون مصداق بارز انسان واقعیه ، صداش و حرفهاش بهم آرامش می ده. می تونم صداقت و ایمان قلبیشو حس کنم. از خدا می خوام عمر طوووووووولانی بهش بده و همیشه شاد و پرانرژی زندگی کنه از خدا می خوام بچه هاش به اوج موفقیت برسن و باعث افتخارش باشن از خدا بهترین هارو براش آرزو می کنم و آرزو می کنم هیچ و قت مغرور نشه به خاطر طرف دارای زیادی که داره می گم… خدایا امثال دکتر فرهنگ را زیر سایه آقا امام زمان حفظ کن… الهی آمین…

 13. ارزو گفت:

  سلام تشکر میکنم به خاطر فایل هایی که در اختیار همه گذاشتین . یه خواهش دارم بعضی از فایل ها پسورد میخوان من ازدواج موفق رو دانلود کردم ولی به خاطر نداشتن پسورد نمیتونم ازش استفاده کنم خواهش میکنم پسوردشون رو برامون بزارید که بتونیم استفاده کنیم من بیصبرانه منتظرم ازتون تشکر میکنم

 14. عادلی گفت:

  با سلام و تشکر فراوان

 15. سیمن گفت:

  کار باحالی کردین ممنون

 16. فرزانه گفت:

  سلام ممنون از زحماتتون
  اما منم مشکل پسورد دارم
  باید چیکار کنم

 17. سلام علیکم
  ممنونم از لطف و مهربانیتون.
  وب سایت عالی دارین…

 18. رفیعی گفت:

  پایدار باشید دوست عزیز

 19. نارسیس گفت:

  سلام دکتر فرهنگ بینهایت سپاسگزارم به خاطر تمام حرفاتون که اینقدر ذهن منو باز کرد. خدا بهتون ده در دنیا ۱۰۰ در آخرت بده

 20. shahab گفت:

  سلام من ازدواج موفق رو دانلود کردم حالا برای پخش پسورد میخواد چکار کنم؟؟؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام کدومش
   این یکی
   arrow down5 سخنرانی های دکتر شاهین فرهنگ دانلود سخنرانی دکتر شاهین فرهنگ با موضوع ازدواج موفق – ۲۰۸ مگابایت
   یا اون پایینی؟

   • shahab گفت:

    سلام مجدد،بله همون بالایی که نوشته دانلودسخنرانی دکتر شاهین فرهنگ با موضوع ازدواج موفق – ۲۰۸ مگابایت
    عاجزانه کمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک .حرصم دراومده. آخه با این افت سرعت چند روز طول کشید تا دانلود بشه حالا نتونم نگاه کنم خعلی نامردیه!!!
    راستی انقدر حواس جمعم پسورد ایمیل قبلیه یادم رفته به خاطر همین ایندفه یه ایمیل دیگه نوشتم.نخند دیگه

 21. shahab گفت:

  بسیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار متشکر
  ان شاءلله موفق وسربلند باشید بالاخص یوم یقوم الحساب.
  التماس دعا

 22. باران گفت:

  سلام.سایتتون خیلی خوبه هاااا ولی ی چیزی..کاش متن سخنرانی ها رو بذارید.خیلی ممنون

 23. حسین گفت:

  لینک زندگی شیرین میخوای قسمت چهارمش فک کنم مشکل داره ، هر کاری کردم دانلود نشد لطفاً چک کنید ممنونم

 24. roya گفت:

  سلام به مدیر محترم وبلاگ
  از زحماتتان خیلی خیلی سپاسگذارم
  من از دیروز که دو جلسه از کلیپ ها رو گوش کردم متوجه خیلی از اشتباهاتم شدم
  واقعا ممنونم
  موفق و موید باشید

 25. فریبا گفت:

  سلام دوست عزیز
  ممنون از مطالبی که گذاشتین
  ولی چرا فایلهای تفکیک شده دانلود نمیشه ((تکنیکهای موفقیت.خانواده موفق))
  و اینکه این سخنرانیهای دکتر فرهنگ به تازگی منتشر شده یا برای سالهای قبله ؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام بررسی کردم راحت دانلود میشه
   کافیه روی آیکون آبی رنگ کنار هرکدوم کلیک کنی
   همشون قدیمی هستن

 26. مهناز گفت:

  با سلام و تشکر. اگه میشه لطفا لینک فایل تصویری کامل سمینار ازدواج و موفقیت را به ایمیلم بفرستید.

 27. frrf732 گفت:

  سلام ممنون میشم شماره مطب دکترفرهنگ بهم بگید.

 28. سعید گفت:

  بسیار بسیار ممون

 29. علی گفت:

  سلام
  باتشکر از سایت مفیدتون.
  لینک های دانلود کامل از ازدواج موفق به بعد مشکل دارن. لطفا برسی کنید.

 30. سعید گفت:

  خیلی ممنون از زحماتتون.

 31. راشین گفت:

  salam zahra jan mamnoon az site alit faghat golam az kelip tafavot zano mard be bad error 404 mide mishe barasesh koni
  mersi bos

 32. ندا گفت:

  سلام.وقتتون بخیر
  واقعا سایتتون عالی هست.
  متشکرم.خسته نباشید

 33. حمید رضا گفت:

  به نام خدا
  سلام
  خواهش میکنم هروقت مجموعه کامل و تصویری سمینارهای روانشناسی رو داخل سایت گذاشتید حتما به من ایمیل بزنیید
  خیلی خیلی ممنون

 34. yehamvatan گفت:

  سلام و خسته نباشید
  باز مزاحم اومد. من یه مشکلی دارم سخنرانی صوتی نمی تونم گوش بدم هم حوصلم سر میره هم وسط سخنرانی حواسم پرت میشه اگه لطف کنین سخنرانی های تصویری بیشتری بذارید ممنون میشم مخصوصاً از دکتر فرهنگ
  علی یارتون

 35. م. لطافت گفت:

  با سلام و تشکر زیاد از مطالب پرمحتوا و عالیتون
  خودم هنوز باورم نمیشه که بعد از کلی گشتن این مطالب و فایلهای صوتی زیباتون که دیگه داشتم بی خیال میشدم که درعین ناباوری و بخواست خدا به این سایت رسیدم.
  اجرتون با خدا ….خداقوت….زنده باد دکتر فرهنگ …..

 36. مهرنوش گفت:

  با سلام و تشکر از زحمات شما
  لطفا اگر امکان دارد ادرس مطب و شماره تلفن دکتر فرهنگ را برایم بفرستید. با تشکر مجدد

 37. . گفت:

  سلام اون فایل ۷۰۰ مگابایتی که بالای صفحه گذاشتید شامل تمام فایل های پایین میشه؟ یا باید اون پایینی ها رو هم دانلود کنم؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام اون یکی شامل این فایلاست
   – ارتباط موثر (۴ جلسه سخنرانی)

   – ازدواج موفق (۴۰ جلسه سخنرانی)

   – جوان و هدف زندگی (۶ جلسه سخنرانی)

   – خانواده موفق (۱۲ جلسه سخنرانی)

   – موفقیت (۷۸ جلسه سخنرانی)

   – نماز (۳ جلسه سخنرانی)

   – نماز و عفاف (۱۰ جلسه سخنرانی)

   – زن، عفاف، و هدف زندگی (۲ جلسه سخنرانی)

   پایینی ها هم اگه موضوشون همینه که تکراریه اگرم نیست جدیده
   ولی بیشتر پایینی ها تو همین فایله هست مثل موفقیت

 38. می گه گفت:

  دست گلدون درد نکنه خیلی عالی بود یا علی

 39. غریب اشنا گفت:

  عاااااااااااالی بود.خدا خیرت بده .خیلی استفاده کردم

 40. زهرا گفت:

  عالی بود خدا خیرتون بده

 41. آمنه گفت:

  با عرض سﻻام و خداقوت از شما عاجزانه میخواهم به صوورت تفکیک جلسات راجبه ارتباط موثر برایم ایمیل کنید چون نتونستم دانلود کنم

 42. حامد گفت:

  سخنرانی هاشون بسیار زیباست

 43. شريفه گفت:

  با سلام احترام
  ضمن تشکر از زحماتی کشیدید و این مطالب مفید را در سایت قرار دادید
  ممنون میشم اگر بتوانید شماره یا آدرس سمینارهایی که برگزار میشه رو تو ایمیلم ارسال بفرمایید چون واقعا مطالب آموزنده ای دارند یا پیشنهاد بدین کلاس در تهران هم برگزار بشه
  باتشکر از شما

 44. h.faridi گفت:

  سلام و وقت تون بخیر
  ضمن تشکر از فایل های صوتی بسیااااار عالی بحث ازدواج آقای دکتر فرهنگ، بنده هم برای سهولت استفاده از این مباحث کلیه فایل های صوتی را گوش کرده و سپس مطالب آنها را بصورت مکتوب در آورده ام تا بتواند کمک اندکی به بهره برداران نمایم….
  امیدوارم برای جوانان سرزمینم مفید باشه….
  لینک دانلود در صفحه زیر:
  http://www.memariqom.blogfa.com/post/458

 45. امید گفت:

  سلام خسته نباشید میخام با جناب دکتر چند جلسه صحبت کنم طور امکان پذیر هس

 46. ازاده گفت:

  سلام خسته نباشید دکتر فرهنگ یه مساله در یکی از جلساتشان مطرح کردند اما من حلش یادم رفته اگه کسی بلده ممنون میشم جواب بده چون خیلی برام مهمه مساله اینه که فرض کنید سه خونه وجود داره که به هرسه اینها اب برق و گاز باید بدیم بدون اینکه این سیم ها به هم برخوردکنند!!!!

 47. امیرحسین گفت:

  سلام طراحی سایتتون زیباست
  السلام ..یافاطمه
  السلام .. یاحسین
  لافتی….
  سخنان امام خامنه ای
  همه خیلی عالی…..
  فقط به نام خدا یا بسم اله…. یا حداقل یه کلمه الله اون بالا جاش خیلی خالیه مگه غیر اینکه همه اینها بخاطره الله است؟
  پیشنهاد میکنم اصلاح بفرمایید.
  مطالبی هم که گذاشتید فوق العاده عالیه ، یعنی اگر کسی واقعا بخواهد میتونه با هر کدوم از این مطالب زندگی خودش رو متحول کنه.

 48. حميد گفت:

  با درود و خسته نباشی خدمت شما هموطنان عزیز. راستش من از منتقدان نظرات آقای فرهنگ و ماسارو ایموتو در مورد شهادت آب هستم و دلایل قانع کننده ای برای این کارم دارم. البته در مورد دانش روان شناسی ایشون نقدی ندارم و معتقدم اطلاعات مفیدی عرضه کردند ولی در مورد شهادت آب و ارتباط اون با اصول دینی که ایشون مدعی هستند سوالات بسیاری برام پیش اومده و می خوام دو تا مقاله ی مفید در مورد نقد ادعاهای ایشون و آقای ایموتو بهتون معرفی کنم. از مدیر محترم هم تقاضا دارم اجازه ی نشر بده…
  http://forum.p30world.com/showthread.php?t=642063

  https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88

 49. سجاد گفت:

  سلام
  خیلی عالی بود. ما خودمون در زمینه موفقیت و شادی و آرامش سخنرانای خیلی خوبی داریم خیلی بهتر از سخنران های خارجی مثل آنتونی رابینز و برایان تریسی!

  ممنون. خیلی مفید بود

 50. زهرا گفت:

  اینو میگن سایت درست و حسابی.همه چیو کنار هم داره

 51. M گفت:

  سلام.بابت جمع اوری این مجموعه ممنونم.خیلی جاها پولی گذاشتن .اما دکتر خودشون راضی ان به دانلود رایگان.
  خدا در دنیا و اخرت به شما عافیت عطا کند???

 52. mostafa گفت:

  جزوه انسان موفق دکترشاهین فرهنگ،شامل دو جلد:
  جلدیک :تکنیک های موفقیت جلد دو: ارتباط موثر،ازدواج موفق،خانواده موفق.
  جهت دریافت رمز فایل برای دانلود به این شماره پیامک بزنید.۰۹۱۹۶۵۷۹۰۵۴
  لطفا هرگونه انتقاد،پیشنهاد جهت تصحیح معایب احتمالی را به این حقیرباشماره همراه فوق یادآورشوید.
  دانلود ازطریق این لینک
  http://s9.picofile.com/file/8311834050/%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%821.pdf.html
  لینک جلددوم
  http://s8.picofile.com/file/8311836976/%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%822.pdf.html

 53. T.sh. گفت:

  سلام. تکنیکهای موفقیت دکتر فرهنگو نمیذارین؟صوتیشو اگه بذارین ممنون میشم. البته از یه سایت دانلودش کردم ولی صدا اصلا کیفیت نداشت. منتظر جوابتون هستم مرسی

 54. هدی گفت:

  سلام

  چه وبلاگ خوبی رائفی پور من سخنرانی هاشو دارم دوس😍😍

  ابراهیم هادی سهید محبوبمه

  میشه لدفا تفاوت های روانشناسی مردان وزنان از دکتر شریف هر سه جلسه لینگشو بفریتی وبلاگم؟؟
  ممنون میشم دوتاشو دان کردم باز یکی دیگه اش پیدا نمیشه خیلی هم لازم دارم
  اجرت با خود خدا…

 55. U.K.H گفت:

  سلام
  سمینار موفقیت لینک دانلود به صورت یکجاش خرابه.
  چیکار کنم؟

 56. امیر حسین گفت:

  سلام.خسته نباشید.خیلی ممنون از کارتون

 57. Linda گفت:

  چقدر دنبال این مطالب بودم چون فایل هایی که داشتم ناقص بود
  ممنون که انقدر مرتب و منظم و کامل فایل ها رو در اختیار ما قرار دادید.
  خداوند نگهدار و حافظ دکتر فرهنگ باشند.

 58. s.babaee گفت:

  سلام میخواستیم تشکر کنیم بابت محتویات خوب و کاربری سایتتون .موفق باشید .علی یارتون.

 59. حکیمه گفت:

  سلام خدا قوت
  ببخشید سمینار موفقیت تاریخش مال کی هست ؟
  آیا جدید ترین سمینار ایشون هست یا برای سالهای پیش ؟

 60. سجاد گفت:

  سلام خیلی عالی بود جلسات تکنیک های موفقیت
  فقط تا جلسه ی ۱۱.۳ بیشتر نداشت
  بحث هدف نصفه شد
  بقیشو میخواستم ممنون

 61. سجاد گفت:

  خوب الان بحث هدف جاهای حساس‌ تموم شد
  جای دیگه ای تکنیک های موفقیت رو کامل نگفتن؟ برام ارسال کنید
  خیلی ممنون

 62. سجاد گفت:

  سلام کانال یا پیج از آقای فرهنگ ک مطالب جدید ایشون رو میزاره میخاستم ممنون

 63. علی کاظمی گفت:

  سلام وقت بخیر یه خداقوت به شما که لین همه برای ارتقاء سطح فرهنگی جامعه زحمت می کشید و حال مردم خوب میکتید خدا به شما و خانواده محترمتان سلامتی بده و هرکجا هستید موفق و پیروز باشید

 64. حدیثه حسینی گفت:

  سلام وقتتون بخیر ممنون از مطالب مفیدتون قسمت ۲مطالب خواستگاری لینک دانلود نداره میگه به علت رعایت نکردن قوانین لینک نداره چیکارکنم؟؟

  • Ya Zahra 135 گفت:

   سلام ممنون . متاسفانه فعلا لینکهای سایت راسخون دچار مشکل شده باید صبر کنی تا درست بشه

 65. راحیل گفت:

  سلام من موفق نشدم با موسسه خانه تحول ارتباط برقرار کنم و بپرسم میخواستم بدونم دانلود رایگان این فایلا مشکلی نداره؟ لازم نیست بخریمشون؟

 66. معصومه گفت:

  سلام خیلی ممنون ازسایت خوبتون،خواستم ببینم جلسات موفقیت استادکه توفرهنگسرای اندیشه برگزارشده رایگانه ؟دیدنشون اشکال نداره؟خیلی ممنون میشم جواب بدین

 67. دخت فروردین گفت:

  سلام،عرض ادب

  خداقوت ،ممکنه راهنماییم کنید،برای دیدن بعضی از فایلها لینک میخواد و…من باید چه کنم؟

 68. سجاد گفت:

  سلام ببخشید الان هم استاد فرهنگ دوره موفقیت برگزار میکنند؟ الانم همین مطالب سال ۸۴ رو بیان میکنند یا اصلاح کردند؟ یعنی میشه ک این مطالب قدیم تر ناقص یا خطا داشته باشه؟

 69. سجاد گفت:

  سلام الان ک بعضی شبکه های اجتماعی فیلترند چطور ایشونو دنبال کنیم، ایتا، روبیکا یا… کانال دارند؟

 70. مریم گفت:

  سلام وقتتون بخیر خیلی اتفاقی اولین سخنرانی ایشون را پیرامون نماز در طول مسیر سفر در گوگل گوش کردم . علیرغم اینکه نسبت به ایشون هیچ شناختی نداشتم خیلی لذت بردم. بر همین اساس در اوقات آشپزی و … هم قابل های سخنرانی ایشون را گوش می کنم واقعا برام مثل یه دانشگاهه خیلی خوشحالم که این اتفاق خوب برام افتاد که با آثار آقای دکتر آشنا شدم و خدا را شاکرم
  برای ایشون و تمامی دست اندرکاران مجموعه آرزوی عاقبت بخیر دارم در پناه امام زمان عجل باشید

 71. محمد گفت:

  سلام، خدا قوت، اون فایل ۷۰۰ مگابایتی که شامل بیشتر سخنرانی ها میشه رو پیدا نمیکنم، بی زحمت میگین دقیقا کجاست تا دانلود کنم؟
  و اینکه سمینار با موضوع انسان موفق همون سمینار موفقیت هست که ۷۸ جلسه است یا فرق دارن؟

 72. زهرا گفت:

  سلام تکنیک های موفقت جلسه ۱۱ فقط ۳ قسمت داره و نصفه هست و ۱۲ هم نداره
  برخی دیگر از جلسات هم کم بودند میشه کاملشون کنید

 73. ناشناس گفت:

  سلام ممنون بابت زحمات شما

 74. Banoo گفت:

  سلام قسمت دوم سمینار ازدواج موفق حذف شده
  از کجا میتونم دانلودش کنم؟

دسته بندی

اسکرول بار

تصویر ثابت