دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

.
ادامه مطلب
تاريخ :۰۱ مهر ۱۴۰۰ 1415 بازدیدبدون نظر »
ادامه مطلب
تاريخ :۰۱ مهر ۱۴۰۰ 3132 بازدیدبدون نظر »
ادامه مطلب
تاريخ :۰۱ مهر ۱۴۰۰ 933 بازدیدبدون نظر »
ادامه مطلب
تاريخ :۰۱ مهر ۱۴۰۰ 1659 بازدیدبدون نظر »
ادامه مطلب
تاريخ :۰۱ مهر ۱۴۰۰ 859 بازدیدبدون نظر »
ادامه مطلب
تاريخ :۰۱ مهر ۱۴۰۰ 3170 بازدید۲ نظر »
ادامه مطلب
تاريخ :۰۱ مهر ۱۴۰۰ 805 بازدیدبدون نظر »
ادامه مطلب
تاريخ :۰۱ مهر ۱۴۰۰ 3273 بازدیدبدون نظر »
ادامه مطلب
تاريخ :۰۱ مهر ۱۴۰۰ 1290 بازدیدبدون نظر »

کلیپ خوش ساختی از سخنان دردمندانه ی حاج سعید قاسمی

شما اتوبان همت را می شناسید، من شهید همت را!

همت می گفت اگر نجنگید عنانمان را بدست می گیرند

کلیپ را از دست ندهید!

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاريخ :۰۱ مهر ۱۴۰۰ 4247 بازدید۱ نظر »
ادامه مطلب
تاريخ :۰۱ مهر ۱۴۰۰ 7219 بازدید۳ نظر »

بحر طویل

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاريخ :۰۱ مهر ۱۴۰۰ 2899 بازدیدبدون نظر »
ادامه مطلب
تاريخ :۰۱ مهر ۱۴۰۰ 1165 بازدیدبدون نظر »
ادامه مطلب
تاريخ :۰۱ مهر ۱۴۰۰ 951 بازدیدبدون نظر »
ادامه مطلب
تاريخ :۰۱ مهر ۱۴۰۰ 946 بازدیدبدون نظر »
ادامه مطلب
تاريخ :۰۱ مهر ۱۴۰۰ 1662 بازدیدبدون نظر »
ادامه مطلب
تاريخ :۰۱ مهر ۱۴۰۰ 123 بازدیدبدون نظر »
ادامه مطلب
تاريخ :۰۱ مهر ۱۴۰۰ 1145 بازدیدبدون نظر »

صفحات

دسته بندی

اسکرول بار