پربازدیدترین ها

http://s7.picofile.com/file/8252370376/banner09.gif

جستجو

http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/otaghe%20koodak/otaghe%20koodak.jpg
 
سلام / تا جلسه 80 قرار گرفت
 
|دسته بندی:اتاق کودک|
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 1 – من هم پروانه می شوم|
|زمان:6 مهر 90|
| مدت:1 ساعت|
 
فایل تصویری (mp4)
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 2 – من مروارید می پرورانم|
|زمان:26 مهر 90|
| مدت:1 ساعت و 11 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
فایل صوتی (mp3)

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 3 – من رنگ عوض نمی کنم|
|زمان:1 آبان 90|
| مدت:2 ساعت و 20 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
فایل صوتی (mp3)

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 4 – من خانه ی محکمی می سازم|
|زمان:7 آبان 90|
| مدت:1 ساعت و 29 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
فایل صوتی (mp3)

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 5 – من عمل می کنم|
|زمان:14 آبان 90|
| مدت:1 ساعت و 19 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
فایل صوتی (mp3)

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 6 – من همه را نجات می دهم|
|زمان:22 آبان 90|
| مدت:1 ساعت و 30 دقیقه|
فایل تصویری (mp4)
فایل صوتی (mp3)

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 7 – من اصرار نمی کنم|
|زمان:29 آبان 90|
| مدت:1 ساعت و 21 دقیقه|
فایل تصویری (mp4)
فایل صوتی (mp3)

|لینک مستقیم|

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 8 – من غافل نمی شوم|
|زمان:8 آذر 90|
| مدت:1 ساعت و 2 دقیقه|
فایل تصویری (mp4)
فایل صوتی (mp3)

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 9 – من هم پرواز می کنم|
|زمان:13 آذر 90|
| مدت:1 ساعت و 35 دقیقه|
فایل تصویری (mp4)
فایل صوتی (mp3)

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 10 – من هم غیر قابل پیش بینی می شوم|
|زمان:26 آذر 90|
| مدت:1 ساعت و 16 دقیقه|
فایل تصویری (mp4)
فایل صوتی (mp3)

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 11 – حسنک کجایی|
|زمان:4 دی 90|
| مدت:1 ساعت|
فایل تصویری (mp4)
فایل صوتی (mp3)

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 12 – حسنک بیدار شو|
|زمان:17 دی 90|
| مدت:36 دقیقه|
فایل تصویری (mp4)
فایل صوتی (mp3)

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 13 – گل آفتابگردان|
|زمان:25 دی 90|
| مدت:1 ساعت و 17 دقیقه|
فایل تصویری (mp4)
فایل صوتی (mp3)

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 14 – میمون آدم نمی شود|
|زمان:14 بهمن 90|
| مدت:54 دقیقه|
فایل تصویری (mp4)
فایل صوتی (mp3)

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 15 – یک دانه هفت خوشه|
|زمان:6 اسفند 90|
| مدت:57 دقیقه|
فایل تصویری (mp4)
فایل صوتی (mp3)

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 16 – من هم خودم را نگه می دارم|
|زمان:25 بهمن 90|
| مدت:59 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 17 – من هم قله خواهم شد|
|زمان:2 اسفند 90|
| مدت:59 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 18 – تدبیر|
|زمان:13 اسفند 90|
| مدت:57 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 19 – مرحله دوم|
|زمان:20 اسفند 90|
| مدت:47 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 20 – جاده مستقیم|
|زمان:2 اردیبهشت 91|
| مدت:55 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 21 – بار|
|زمان:9 اردیبهشت 91|
| مدت:45 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 22 – آیا به صرفه است؟|
|زمان:1 مهر 91|
| مدت:1 ساعت و 13 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 23 – کاغذ دیواری|
|زمان:8 مهر 91|
| مدت:1 ساعت و 9 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 24 – وقتی که هدف گم می شود|
|زمان:15 مهر 91|
| مدت:46 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 25 – دومینوی اشتباهات|
|زمان:15 مهر 91|
| مدت:42 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 26 – وکیل مدافع|
|زمان:29 مهر 91|
| مدت:1 ساعت و 36 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 27 – وقتی هدف جابجا می شود|
|زمان:6 آبان 91|
| مدت:1 ساعت و 17 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 28 – جهل|
|زمان:20 آبان 91|
| مدت:39 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 29 – رشد و تعالی تصمیم|
|زمان:20 آبان 91|
| مدت:39 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 30 – چگونه از یک اژدها سواری بگیریم|
|زمان:27 آبان 91|
| مدت:2 ساعت و 49 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 31 – ما موجیم|
|زمان:11 آذر 91|
| مدت:1 ساعت و 37 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 32 – ایمان به چه و کی؟|
|زمان:18 آذر 91|
| مدت:45 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 33 – خود فریبی|
|زمان:25 آذر 91|
| مدت:1 ساعت و 10 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 34 – پولتو کجا میزاری؟|
|زمان:2 دی 91|
| مدت:1 ساعت و 29 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 35 – دور اندیشی|
|زمان:30 دی 91|
| مدت:1 ساعت و 2 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 36 – من پشت صفرها عدد یک میگذارم|
|زمان:30 دی 91|
| مدت:38 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 37 – هر چه را بهر کاری ساختند|
|زمان:14 بهمن 91|
| مدت:1 ساعت و 13|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 38 – زامبی سازت را قورت بده|
|زمان:28 بهمن 91|
| مدت:52 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 39 – تصمیم در مورد کی؟|
|زمان:12 اسفند 91|
| مدت:1 ساعت و 24 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 40 – پادزهر رفاقت|
|زمان:19 اسفند 91|
| مدت:1 ساعت و 23 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 41 – من هدیه وابستگی را نمی خواهم|
|زمان:24 فروردین 92|
| مدت:1 ساعت و 33 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 42 – لج|
|زمان:31 فروردین 92|
| مدت:1 ساعت و 32 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 43 – غول چراغ جادو|
|زمان:7 اردیبهشت 92|
| مدت:1 ساعت و 33 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 44 – مسئولیت قدرت|
|زمان:21 اردیبهشت 92|
| مدت:1 ساعت و 18 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 45 – هیچ کس ابر مرد به دنیا نمی آید 1|
|زمان:28 اردیبهشت 92|
| مدت:2 ساعت و 6 دقیقه|
 
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
 
|موضوع:جلسه 46 – با مردم یا بدون مردم|
|زمان:11 خرداد 92|
| مدت:2 ساعت و 6 دقیقه|
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 47 – نبرد اراده ها|
|زمان:1 تیر 92|
| مدت:1 ساعت و 52 دقیقه|
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 48 – تکیه گاه|
|زمان:8 تیر 92|
| مدت:1 ساعت و 59 دقیقه|
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 49 – فرماندهی و رهبری|
|زمان:2 شهریور 92|
| مدت:2 ساعت و 17 دقیقه|
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 50 – کندو در کندو|
|زمان:16 شهریور 92|
| مدت:2 ساعت و 23 دقیقه|
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 51 – تهدید همیشه هست تو آماده ای؟|
|زمان:30 شهریور 92|
| مدت:2 ساعت و 30 دقیقه|
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 

 
 
|موضوع:جلسه 52 – جنگل |
|زمان:6 مهر 92|
| مدت:2 ساعت و 45 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
 
|موضوع:جلسه 53 – کلبه|
|زمان:13 مهر 92|
| مدت:1 ساعت و 42 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
 
|موضوع:جلسه 54 – درختی که زیاد خم بشه میشکنه|
|زمان:27 مهر 92|
| مدت:1 ساعت و 50 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
 
|موضوع:جلسه 55 – دیپلماسی طوطی|
|زمان:4 آبان 92|
| مدت:48 دقیقه|
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
 
|موضوع:جلسه 56 – پاتیناژ|
|زمان:18 آبان 92|
| مدت:2 ساعت و 35 دقیقه|
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
 
 
|موضوع:جلسه 57 – استقامت سورنا|
|زمان:25 مهر 92|
| مدت:2 ساعت و 33 دقیقه|
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 

|موضوع:جلسه 58 – سهم من سهم تو|
|زمان:2 آذر 92|
| مدت:1 ساعت و 27 دقیقه|
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
فایل صوتی (mp3)

 
 

[تصویر: heart.gif]

|موضوع:جلسه 59 – ماموریت از سوی ملکه|
|زمان:9 آذر 92|
| مدت:2 ساعت و 55 دقیقه|
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
فایل صوتی (mp3)

 
 

[تصویر: heart.gif]

|موضوع:جلسه 60 – جامعه پذیری غریزی|
|زمان:23 آذر 92|
| مدت:2 ساعت و 6 دقیقه|
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
فایل صوتی (mp3)

 
 

[تصویر: heart.gif]

|موضوع:جلسه 61 – لوسی و اشغال سرزمین جنوبی|
|زمان:30 آذر 92|
| مدت:3 ساعت و 9 دقیقه|
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
فایل صوتی (mp3)

 
 

[تصویر: heart.gif]

|موضوع:جلسه 62 – باور|
|زمان:28 دی 92|
| مدت:1 ساعت و 24 دقیقه|
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
فایل صوتی (mp3)

 
 

[تصویر: heart.gif]

|موضوع:جلسه 63 – دوتایی|
|زمان:30 آذر 92|
| مدت:|
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
فایل صوتی (mp3)

 
 

[تصویر: heart.gif]

|موضوع:جلسه 64 – داوطلب بی باک|
|زمان:12 بهمن 92|
| مدت:|
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
فایل صوتی (mp3)

 
 

[تصویر: heart.gif]

|موضوع:جلسه 65 – آخرین تونل موج|
|زمان:19 بهمن 92|
| مدت:2 ساعت و 14 دقیقه|
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
فایل صوتی (mp3)

 
 

[تصویر: heart.gif]

|موضوع:جلسه 66 – افسوس|
|زمان:3 اسفند 92|
| مدت:1 ساعت و 20 دقیقه|
 
 
فایل تصویری (mp4)
 
فایل صوتی (mp3)

 
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 67 – من هم فرمانده می شوم|
|زمان:17 اسفند 92|
| مدت:2 ساعت و 40 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

|موضوع:جلسه 68- کشتی آرگ|
|زمان:9 اسفند 93|

| مدت:2 ساعت و 7 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
|لینک مستقیم|
 

[تصویر: heart.gif]

 

 
|موضوع:جلسه 69- برنامه 14 ساله پیشرفت|
|زمان:10 خرداد 93|
| مدت:2 ساعت و 32 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

|موضوع:جلسه 70- سفر سبد|
|زمان:27 اردیبهشت 93|
| مدت:2 ساعت و 13 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 71 – سبدی در دست آب|
|زمان:23 فروردین 93|
| مدت:2 ساعت و 30 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 72 – سبدی در دست باد|
|زمان:23 فروردین 93|
| مدت:1 ساعت و 45 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 73- سبدی در دست فضا|
|زمان:16 اسفند 93|
| مدت:2 ساعت و 34 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
|لینک مستقیم|
 

[تصویر: heart.gif]

 
|موضوع:جلسه 74 – نجات از غم|
|زمان:6 اردیبهشت 93|
| مدت:50 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

|موضوع:جلسه 75 – فروپاشی معبد|
|زمان:6 اردیبهشت 93|
| مدت:2 ساعت و 34 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

|موضوع:جلسه 76- جنگ نا تمام|
|زمان:9 اسفند 93|

| مدت:2 ساعت و 6 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
|لینک مستقیم|
 

[تصویر: heart.gif]

 

|موضوع:جلسه 77 – توطئه|
|زمان:30 اردیبهشت 93|
| مدت:1 ساعت و 5 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
 

[تصویر: heart.gif]

|موضوع:جلسه 78- طغیان|
|زمان:11 بهمن 93|

| مدت:1 ساعت و 19 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
|لینک مستقیم|
 

[تصویر: heart.gif]

|موضوع:جلسه 79 – نفوذ|
|زمان:18 بهمن 93|

| مدت:2 ساعت و 44 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
|لینک مستقیم|
 

[تصویر: heart.gif]

|موضوع:جلسه 80 – باران شست و برد|
|زمان:2 اسفند 93|

| مدت:1 ساعت و 16 دقیقه|
 
فایل تصویری (mp4)
 
 
فایل صوتی (mp3)
|لینک مستقیم|
 

[تصویر: heart.gif]

 

17432 بازدید ۱۴۱ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. ali گفت:

  سلام خیلی ممنون جلسات 29 و 42 رو بارگذاری نکردین! فقط جهت اطلاع گفتم و گرنه همینارم که گذاشتین از سرمونم زیاده:))))

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۲۷م, ۱۳۹۲ ۶:۰۲ ب.ظ:

  سلام
  29 رو اضافه کردم ولی 42 هنوز تدوین نشده فکر کنم چون تو هاست اندیشکده نبودش

  کریم پاسخ در تاريخ مرداد ۶م, ۱۳۹۳ ۱۰:۲۲ ق.ظ:

  بسم الله النور.هرکس دوست داردکه حسن عباسی ریاست سازمان صداوسیماشودکمک کندازطریق وب سایت زیرکه سایت مقام معظم رهبری است اقدام نمایدچون قراراست تکلیف ریاست جدیدصداوسیماتاابان1393(که اشتباهاتبلبغ شدزمستان 92) مشخص گرددوریاست صداوسیمارامقام معظم رهبری معین می نماید
  http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=suggest
  البته تلفن راشهرستانهابایدباکدتهران تماس بگیرند021
  64411

 2. احمد گفت:

  عالیه با همین سرعت ادامه بدین IDM منفجر میشه!

 3. LordVader گفت:

  سلام دستت درد نکنه
  صوتی ها گذاشته شده که :d

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۲۹م, ۱۳۹۲ ۳:۲۵ ق.ظ:

  سلام
  در مورد کودکان هنوز دستوری نرسیده
  سریع بگیرش که ممکنه اینا هم ممنوع بشه

  LordVader پاسخ در تاريخ شهریور ۲۹م, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۵ ق.ظ:

  مرسی من همیشه تصویری میگیرم :دی

  LordVader پاسخ در تاريخ شهریور ۲۹م, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۷ ق.ظ:

  اونی هم که پرسیدم توی کامنتای جلسه ی 4، برا افرادی بود که بهشون لینک بعضی از کلبه کرامت ها رو میدادم.

 4. رضا جون گفت:

  سلام. خسته نباشید.
  منظورتون از اینکه (ممنوع بشه) چیه؟؟

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۲۹م, ۱۳۹۲ ۱:۰۷ ب.ظ:

  سلام
  هیچی شوخی کردم گفتم شاید دکتر عباسی مثل جلسات کلبه کرامت بگه صوتی اینها هم مشکل داره

 5. zahra گفت:

  سلام چرا دانلود نمیشه 18 رو یه چک بکن

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۲۹م, ۱۳۹۲ ۲:۴۲ ب.ظ:

  سلام
  هم 18 هم بقیه لینکا همش سالمه بی زحمت مجددا تلاش کن

 6. سید علی گفت:

  سلام خدمت دوست عزیز
  بخدا بدون اغراق میگم این حرفو
  اگه ببینمت دست وپاتو می بوسم
  آخه چقدر انسان شریفی هستی شما خدا میدونه
  از خوده سایت اندیشکده هم شما به روز تر هستی دمت گرم،حیف که آدم پولداری نیستم وگرنه سرتا پاتو غرق طلا میکردم افسوس
  ولی بجاش برات تا بتونم دعا میکنم
  خدا کنه از این کارت خسته نشی تا کسایی هم که مثل من از کلاسهای استاد مسیرشون خیلی دور هست راحت به همه مطالبش دسترسی پیدا کنن
  بازم مرسی
  خوشحال میشم یه پیام برام بذاری تا مطمئن بشم پیغامه منو خوندی

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۳۰م, ۱۳۹۲ ۳:۳۵ ب.ظ:

  سلام خیلی ممنون ولی خدا میدونه من به هیچ وجه لایق این حرفا نیستم
  طلا و این چیزا هم به درد ما نمیخوره همون دعا کنی خیلی ممنونت میشم که خیلی خیلی محتاجم به دعای شما بزرگان
  فعلا که خدا کمک کرده خسته نشدم دعا کن از این به بعدم خسته نشم

 7. zahra گفت:

  سلام چرا جلسه 4 رو هر چی میزنم جلسه ی 40 رو نشون میده

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۳۰م, ۱۳۹۲ ۳:۳۷ ب.ظ:

  سلام شرمنده درستش کردم

 8. rahro گفت:

  سلام بزرگوار
  تا جایی که بنده اطلاع دارم نظر استاد در مورد فایل صوتی مربوط به همه کلاس هایی است که برگزار می کنند. جهت اطمینان از صحبت بنده با اندیشکده تماس بگیرید.
  توفیقتان مستدام

 9. مسعود گفت:

  میشه بررسی کنید که آیا صوتی هاش مجاز هست یا نه ؟ چون نصویری هاش زیاده .اگه صوتیش مجاز باشه .خیلی خوب میشه.

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ مهر ۲م, ۱۳۹۲ ۷:۵۲ ب.ظ:

  سلام
  فعلا که چیزی نگفته همین صوتیها رو بگیر
  چندتاشو هم که دیدم نمودار و این چیزا زیاد توش نیست که مشکلی داشته باشه
  ضمن اینکه خودمم دسترسی ندارم که بپرسم باید یکی که سر کلاسا حاضر میشه ازش بپرسه بعد به ما هم خبر بده

 10. ds گفت:

  سلام
  مجموعه 42 چرا لینک ذانلود نداره؟

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ مهر ۳م, ۱۳۹۲ ۱۲:۲۲ ق.ظ:

  سلام
  هنوز توسط موسسه منتشر نشده

 11. اردلان گفت:

  سلام برادر رزمنده
  فقط همین جلسات اومدن دیگه !! آره ؟

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ مهر ۳م, ۱۳۹۲ ۹:۵۷ ق.ظ:

  سلام بله
  تا 45 غیر از 42

 12. باقر گفت:

  سلام
  لینک جلسه 24 اشتباهه. اگه ممکنه درستش کنین

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ مهر ۵م, ۱۳۹۲ ۲:۵۲ ق.ظ:

  سلام شرمنده درست شد

 13. rahro گفت:

  برادر بزرگوار یه تماس گرفتن با اندیشکده و سوال درباره انتشار صوتی کلاس کودکان زحمت چندانی نداره که شما منتظرید کسی بیاد به شما اطلاع بده! بنده اطلاع داشتم خدمتتون عرض کردم گفتم جهت اطمینان بیشتر تماس بگیرید.

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ مهر ۶م, ۱۳۹۲ ۷:۲۴ ب.ظ:

  سلام میدونم کار سختی نیست ولی هر وقت خود دکتر عباسی رسما اعلام کرد من حذف میکنم وگرنه پرس و جو نمیکنم

 14. جعفر گفت:

  سلام چندتا سوال داشتم
  آقا اینا جزء جلسات کلبه کرامته که تا حالا منتشر نشده بود؟(چرا زدین جلسه 1 تا45. یعنی جدا از کلبه کرامته؟)
  اون جلسات 48تا108 که منتشر نشده بود چی شد ؟ کی میاد؟ یعنی هنوز تدوین نشده؟
  هاست اندیشکده ادرسش چیه؟
  دم شما گرم

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ مهر ۷م, ۱۳۹۲ ۱:۳۸ ب.ظ:

  سلام
  بله جداست
  نه تدوین نشده هر وقت بیاد سریع میزارم
  بفرما
  http://dl.kolbekeramat.ir/video/nq/

 15. آمینا گفت:

  سلام و ممنون از زحماتتون
  بی زحمت لینکهای جلسه 42 رو چک کنید فکر کنم مشکلی داره تشکر

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ مهر ۸م, ۱۳۹۲ ۶:۲۲ ق.ظ:

  سلام
  جلسه 42 هنوز تدوین نشده

 16. سلام خیلی تشکر می کنم از اینکه سعی می کنید به مردم آگاهی بدهید من حدود 20 گیگا بایت از فایل ها رو توی این تابستان و مهر دانلود کردم و بعضی از مباحث رو گوش دادم
  باز هم تشکر مبی کنم
  و من الله توفیق

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ مهر ۱۱م, ۱۳۹۲ ۸:۰۳ ق.ظ:

  سلام خوب کاری کردی دستت درد نکنه
  التماس دعا

 17. میثم حسن زاده گفت:

  سلام 42 لینکش فعال نیست

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ مهر ۱۳م, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۱ ق.ظ:

  سلام
  42 هنوز نیومده

 18. یاسر گفت:

  سلام لینک ها خرابه لطفا درستشون کنید

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ مهر ۱۹م, ۱۳۹۲ ۹:۵۱ ق.ظ:

  سلام
  همشون سالمه بی زحمت دوباره تلاش کن

 19. سعید گفت:

  سلام من سخنرانی جدیده استاد رو در قم با موضوع رابطه با آمریکا ضبط کردم چجوری بفرستمش برات ؟؟؟؟

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ مهر ۲۱م, ۱۳۹۲ ۷:۴۷ ب.ظ:

  سلام خوب کردی
  اول باید به یه حجم مناسب تبدیلش کنی بعدا توی سایت پرشین گیگ یا سایتای دیگه آپلود کن لینکشو بهم بده

 20. عباس گفت:

  سلام
  همیشه دعاتون میکنم. موفق باشید

 21. alma گفت:

  سلام
  چرا از جلسات کلبه کرامت تازه چیزی نمیزارید؟الان نزدیک به چهل جلسه عقبید،مشکل کجاست؟

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ مهر ۲۸م, ۱۳۹۲ ۸:۳۰ ب.ظ:

  سلام
  همه جلسات تدوین شده رو گذاشتم بقیش رو هنوز اندیشکده تدوین نکرده کاری هم از دست من بر نمیاد معلومم نیست کی تدوین بشه

 22. جواد گفت:

  خدا بگم چه کارتون کنه با این سایت خرابتون .
  اگر برای بچه ام میخواستم فیلم بد دانلود کنم راهتر می توانستم . سوراخ سوراخ بشین .

 23. امیر گفت:

  سلام دوست گلم، امروز مورخه ی 92/8/11 آقای عباسی یک سخنرانی توفانی در جمع ما دانشجوهای حزب الله سایبر در لانه ی اسبق جاسوسی آمریکا داشتند، خواهشاً در اولین فرصت آپلود کنید تا دوستان فیض ببرند، واقعاً شنیدنیه. ممنون از زحمات زهرا مدیا

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ آبان ۱۱م, ۱۳۹۲ ۷:۱۴ ب.ظ:

  سلام
  خوب شما که رفتی سخنرانی یه جوری فیلمشو هم گیر بیار دیگه وگرنه من از کجا بیارم.اگه پیدا کردی بی زحمت آپلودش کن بقیه هم استفاده کنن

 24. امــیـــر گفت:

  سلام دوست گلم ( اسم شما رو نمی دانم متاسفانه :( )

  این هم لینک دانلود سخنرانی جدید دیروز در لانه ی اسبق جاسوسی، البته صوتی هست. تصویری اش هم یه مدت بعد که اومد لینک دهی خواهد شد.

  http://didehbannews.com/dl/voice/drabbasi.mp3

  اگر صلاح دیدید در سایت قرار بدهید. یا علی

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ آبان ۱۲م, ۱۳۹۲ ۶:۲۲ ب.ظ:

  سلام خدا خیرت بده دستت درد نکنه

 25. احمد گفت:

  داداش سلام. خوبین انشاا…؟!.
  اول اینکه واقعا خیلی خیـــلی خیـــــــــــــلی سپاس بابت این همه تلاشی که داری. من یکی که خیلی از سایتتون استفاده کردم و می کنم و خواهم کرد.

  دوم اینکه آخرین جلسه اتاق کودک که برگزار شده جلسه چندمه؟

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ آبان ۲۰م, ۱۳۹۲ ۸:۵۵ ق.ظ:

  سلام ممنون
  فعلا تا جلسه 48 در دسترس هست
  http://www.strategistkids.net/videos/ok/

 26. alma گفت:

  سلام
  اولا تعدادی جلسات تازه اضافه کردند.از جمله 42 و 50 و داستانهای هر جلسه رو
  سوالی داشتم
  من به ادرس http://www.strategistkids.net/videos/ok/مراجعه میکنم و ارور میده و یک صفحه قرمز می یاد و میگه این صفحه تهاجمی تشخیص داده شد.
  انتی ویروس کسپر2012 رو سیستمم نصب هست.

 27. omid گفت:

  سلام جلسه 28 فایل صوت وتصویرش یکیه فکر کنم.
  یاعلی
  ممنون از زحماتتون

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ آذر ۲۰م, ۱۳۹۲ ۱:۱۵ ب.ظ:

  سلام تست کردم مشکلی نداشت

 28. امید گفت:

  عزیزم ، جلسه ی 42 (لج) که لینکش رو نذاشتی اینجا هست:
  http://www.strategistkids.ir/lecturenote.php?course_name=ok&session_number=42

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ دی ۲۰م, ۱۳۹۲ ۱:۱۳ ب.ظ:

  سلام ممنون

 29. نمک گفت:

  بی انصافی نیست ! بیرون گود وایسادی می گی لنگش کن. خودت یه سایت نصف این بساز!

 30. مهلبون گفت:

  بسم الله الرحمان الرحیم
  اللهم صل علی محمّد و آل محمّد و عجل فرجهم
  سلام شفت بخیرینگا
  ممنان اژ نشر و دردسترس بذاشتن فایلها
  سرفراز و سربلند بباشی در پناه آفلیدگال مهلبون
  به امید ظهور گل حضرت فاطمه زهرا(س)

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۱۶م, ۱۳۹۲ ۱۱:۵۰ ب.ظ:

  سلام
  یا علی مدد

 31. baran گفت:

  سلام انشاالله که سلامتید، میخواستم بدونم جلسه دوم هیچ کس ابر مرد به دنیا نمی آید انجام شده یا نه؟

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ اسفند ۹م, ۱۳۹۲ ۱:۳۶ ق.ظ:

  سلام برگزار شده ولی فایلش موجود نیست

  رحمت پاسخ در تاريخ اسفند ۲۰م, ۱۳۹۲ ۷:۵۱ ق.ظ:

  سلام.
  فعلا جلسه ای با این عنوان تشکیل نشده.
  اما جلسات 46و 47 دارای همین مضمون هستند تقریبا.
  در این جلسات انیمیشن های سوپرمن و بتمن کار شده.

 32. baran گفت:

  سلام، جلسه ۲۹ صوت و تصویرش هردو ۱۰۵ مگابایته ممنون میشم رسیدگی کنید، ببخشید که ما اینقدر اذیتتون میکنیم و میندازیمتون تو زحمت.

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ اسفند ۱۲م, ۱۳۹۲ ۲:۴۴ ق.ظ:

  سلام شرمنده درست شد
  نه والا زحمتی نیست تازه خوشحال هم میشم من که خودم عددی نیستم ولی خیلی علاقه دارم لا اقل یه گره از کار بندگان صالح خدا باز کنم

 33. baran گفت:

  شما لطف دارید، ما هم خیلی بنده ی صالحی نیستیم، بازم ممنون از زحماتتون

 34. محمد گفت:

  سلام
  خسته نباشید
  جلسات اتاق کودک از داخل جلسات کلبه کرامت گلچین شده یا که نه کاملا جداست؟

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۸م, ۱۳۹۳ ۱:۲۸ ب.ظ:

  سلام کاملا جداست

 35. LordVader گفت:

  سلام دستت درد نکنه ولی لینک 42 خرابه

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۱۸م, ۱۳۹۳ ۴:۴۳ ب.ظ:

  سلام درسته والا

 36. baran گفت:

  سلام، خداقوت، بقیه جلسات اتاق کودک رو کی میگذارید که واسه دانلودش اقدام کنیم؟

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۱۹م, ۱۳۹۳ ۱۱:۳۰ ق.ظ:

  سلام اگه خدا بخاد تا امشب سه تا جلسه اضافه میشه

  baran پاسخ در تاريخ فروردین ۲۰م, ۱۳۹۳ ۹:۳۴ ب.ظ:

  سلام مجدد، ممنون از لطفتون، یاحق!

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۲۱م, ۱۳۹۳ ۹:۵۳ ق.ظ:

  سلام یا علی

 37. LordVader گفت:

  سلام اوکی دستت درد نکنه
  راستی یه جلسه هم اسمشو گذاشتی کــُــد آمایی، درستش کــَــد آمایی هست. اینم سایتش:
  http://www.kadamaei.ir/

  خیلی مخلصیم :)

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۱۹م, ۱۳۹۳ ۷:۰۸ ب.ظ:

  سلام احسنت

 38. ابراهیم گفت:

  دستت درد نکنه
  خیلی آقایی

 39. محمد گفت:

  سلام
  فایل متنی جلساتو اگر دارید اضافه کنید؟
  ممنون

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۲۲م, ۱۳۹۳ ۷:۱۰ ب.ظ:

  سلام نیست متاسفانه

 40. محمد گفت:

  با سلام (یک پیشنهاد)
  میتوانیداز مطالب این سایت http://www.strategistkids.ir/index.html
  برای تکمیل شدن ویدوهای اتاق کودک استفاده کنید!!!

 41. مهدی بهرامی گفت:

  سلام داداش خداقوت بی زحمت اگر امکان داره لیست دروس اتاق کودک رو جداگانه بصورت وورد یا پی دی اف فوری بزارید شدیدا امروز نیاز دارم . متشکرم

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۲۹م, ۱۳۹۳ ۹:۴۲ ق.ظ:

  سلام متاسفانه تو سایتشون نتونستم پیدا کنم خودمم بلد نیستم بسازم شرمنده

  مهدی بهرامی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۹م, ۱۳۹۳ ۵:۴۷ ب.ظ:

  سلام داداش ممنون حل شد

 42. دوست گفت:

  سلام جلسه 43 رو نداريد. اگه بذاريد ممنون ميشم

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۴م, ۱۳۹۳ ۶:۵۶ ق.ظ:

  سلام هنوز منتشر نشده

 43. دوست گفت:

  سلام دوباره لطفا جلسه43 كلبه كرامت و 60به بعد را بگذاريد.ممنون.

 44. سلام . ممنون فایل ها رو صوتی هم گذاشتید. موفق باشید

 45. محسن گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشی
  با عرض پوزش، جلسه 1 لینکش کار نمی کنه؟

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۱۸م, ۱۳۹۳ ۹:۲۳ ق.ظ:

  سلام کار میکنه بی زحمت دوباره روش کلیک کن

 46. محسن گفت:

  سلام و خسته نیاشی اساسی
  خیلی زحمت کشیدید
  می خواستم بگم کی درسای جدید رو روی سایت بارگذاری می کنید؟

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۱۹م, ۱۳۹۳ ۲:۳۷ ب.ظ:

  سلام اگه خدا بخاد تا 4 شنبه

 47. مهدی گفت:

  چند تا درس جدید گذاشته شده امید وارم زودتر بارگذاری کنید….

 48. سمیه گفت:

  سلام یا زهرای گرامی خیلی ممنون بابت جلسات اتاق کودک
  چرا سخرانیای دکتر عباسی اینقدر کیفیتش خوبه حتی اونایی که برای خیلی سال پیشه ولی برای استاد رائفی پور اینجوری نیس؟

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ مهر ۲۲م, ۱۳۹۳ ۱۱:۲۳ ق.ظ:

  سلام
  اگه اونایی که سخنرانی های استاد رائفی پور رو ضبط میکنن کمی همت به خرج بدن اونا هم کیفیتشون عالی میشه
  تبدیل سخنرانی ها با حجم مناسب هم کار چندان سختی نیست

  سمیه پاسخ در تاريخ مهر ۲۲م, ۱۳۹۳ ۱۲:۱۵ ب.ظ:

  سلام نمی دونم والا شایدم نمی خوان با کیفیت خوب بدن بیرون کیفیت سخنرانیهای استاد رائفی پور هرچیم خوب باشه بازم به کیفیت سخنرانیهای دکتر عباسی نمی رسه من فقط هر وقت که روح الله خوابه یا مدرسس می تونم سخنرانی استاد رو گوش کنم از بس صداش کمه ولی برای دکتر اینجوری نیس تو سر و صدا هم میشه گوش کنی

 49. یلدا گفت:

  سلام واقعا ممنون از تلاشتون برا شرکت در کلاس های حضوری چه باید کرد

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ مهر ۲۴م, ۱۳۹۳ ۲:۰۸ ق.ظ:

  سلام
  http://www.kolbeh-keramat.ir/attendance.php

 50. محمد گفت:

  با سلام
  ممنون از زحماتتون .انشا الله جهاد علمی شما عزیزان نزد حضرت حق و ارواح مقدسه معصومین ماجور و مقبول باشد.

 51. salam گفت:

  سلام میشه اثار استادو برام میل کنید؟با تشکر

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ آبان ۱۷م, ۱۳۹۳ ۸:۵۴ ب.ظ:

  سلام بی زحمت از همینجا دانلود کن خیلی راحت تری

 52. Falcon گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید بنده دقیقا نفهمیدم این جلسات اتاق کودک در چه رابطه ای است میشه یه توضیح مختصر بدید ممنون

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ آذر ۱۰م, ۱۳۹۳ ۱۲:۳۵ ب.ظ:

  سلام در رابطه با استراتژی های تربیت کودکان هست

 53. گل طه گفت:

  کیفیتش خیلی پایینه

 54. سعید گفت:

  سلام
  جلسات 68و69و70 رو خود سایت اصلی گداشته
  لطفا شما هم بزارین

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ آذر ۲۲م, ۱۳۹۳ ۵:۲۹ ب.ظ:

  سلام چشم

 55. راصی گفت:

  68 و 73 نداره ؟

 56. راصی گفت:

  و همینطور 76

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ دی ۴م, ۱۳۹۳ ۳:۲۷ ق.ظ:

  سلام هنوز نیومده

 57. جواد گفت:

  خدا خیر دنیا و اخرت بده شما رو …

 58. روح الله گفت:

  سلام خسته نباشید
  جلسه 76 نیستش؟؟

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۱۰م, ۱۳۹۳ ۸:۳۳ ق.ظ:

  سلام نه هنوز منتشر نشده

 59. فرشید گفت:

  سلام
  کارتون عالیه خسته نباشید
  میخواستم بدونم واسه کلبه کودکان توی زنجان نمایندگی ندارین؟
  نمایندگی کلبه کرامت رو پیدا کردم و دارم جلسات میگیرم
  خدا خیرتون بده

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۱۵م, ۱۳۹۳ ۱۱:۰۷ ب.ظ:

  سلام نه شرمنده

 60. سید محمد حسین میرعمادی گفت:

  سلام خسته نباشید خواستم بگم جلستان 76و 73 رو نگذاشتید..ممنون از زحمتتون.

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۲۱م, ۱۳۹۳ ۵:۴۸ ق.ظ:

  سلام هنوز منتشر نشدن

 61. امیر گفت:

  سلام تشکر از سایت خوبتون جهت اطلاع بگم سایت اندیشکده یقین بابت صوت جلسات همه کلاسهای کلبه و کودکان و سینمایی و … مخالفت کرده .ممنون

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۱۵م, ۱۳۹۴ ۶:۳۲ ب.ظ:

  سلام احسنت
  به زودی بر میدارمشون

 62. نیما گفت:

  سلام خدا قوت
  جلسات 68 و 73 موجود نیستند ؟

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۲۵م, ۱۳۹۴ ۸:۳۱ ق.ظ:

  سلام فعلا نه

 63. دیده بان گفت:

  باسلام فایل های صوتی دانلود نمی شود فقط تصضویریها قابل دانلود است خصوصا جلسات اولیه ممنون می شوم اگر درست شود ممنون

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۲۵م, ۱۳۹۴ ۸:۳۲ ق.ظ:

  سلام دکتر عباسی گفته کسی صوتی نزاره حرامه

 64. محمد گفت:

  سلام به شما و دست اندرکاران عزیز زهرا مدیا !
  توفیقاتتون روز افزون
  دوستان فایل های تصویری جلسات جدید (78 به بعد) رو بارگذاری نمی کنید ؟

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۲۹م, ۱۳۹۴ ۲:۵۴ ب.ظ:

  سلام هنوز منتشر نشدن

 65. Wake Up گفت:

  سلام
  من چند ماه پیش قسمت 45 و 46 رو دانلود کرده بودم الان بهش رسیدم دیدمش
  45 و 46 عین هم هست
  یعنی قسمت 45 همون قسمت 46
  اشتباهی شده
  اگر هم اصلاح شده بگین دوباره دانلود کنم
  تشکر

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ تیر ۲۴م, ۱۳۹۴ ۱۱:۱۶ ب.ظ:

  سلام با عرض معذرت به خاطر اینکه دیر جواب دادم
  چشم بررسی میکنم اگه بشه درستش میکنم شرمنده یا علی

 66. مهلبون گفت:

  بسم الله الرحمان الرحیم
  اللهم صل علی محمّد و آل محمّد و عجل فرجهم
  سلام
  اول که اجر خیر و کثیر دنیا و اخرت نسیبتون و تشکرات ازتون
  دوم قسمت 73 لینکاشون کار نیکنه
  و قسمت68 رو هم اصلا نذاشتین

  سرفراز و سر بلند دهنا و اخرت بباشین

 67. س.م گفت:

  چرا لینک های صوتی موجود نیست؟!

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۶م, ۱۳۹۴ ۶:۲۲ ب.ظ:

  سلام به دلیل دستور اکید دکتر عباسی

 68. Wake Up گفت:

  سلام

  خیلی بزرگ وارین
  دشمنتون شرمنده
  من باید شرمنده باشم که همیشه مزاحم شما هستم.
  ببخشید این دو تا قسمت چی شد بررسی کردین؟
  ممنون و خسته نباشید.

  Wake Up پاسخ در تاريخ مهر ۲۷م, ۱۳۹۴ ۵:۰۰ ق.ظ:

  قسمت های 45 و 46 رو میگم که شبیه هم هست.

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ آبان ۳م, ۱۳۹۴ ۱۰:۱۲ ق.ظ:

  سلام شرمنده اصلا یادم رفته بود
  اگه خدا بخاد حتما تو این روزا بررسی میکنم

  ya ali 110 پاسخ در تاريخ دی ۱۲م, ۱۳۹۴ ۱:۱۰ ب.ظ:

  سلام
  خود سایت رسمیشون هم این دو جلسه رو گذاشته

 69. mahdi گفت:

  سلام خداقوت
  داداش این لینکای اتاق کودک خرابن دان نمیشن وقت کردی یه نیگاکنی ممنون میشم دم شما گرم ایشالا که موفق باشی

 70. mahdi گفت:

  سلام
  منظورم صوت های جلسه بود که جوابمو گرفتم
  شماکارت درسته بازم ممنون

 71. هادی گفت:

  سلام و خسته نباشید.
  این جلسات فایل صوتی شون دانلود نمیشه.
  لطفا بررسی کنید.
  متشکرم.

 72. بسیار زیبا بود
  دکتر حسن عباسی یکی از نوابق دوران ما هستند
  http://agahi90.ir/articlelist-1666.aspx

  آگهی90

 73. محمد گفت:

  سلام
  آقا در یک کلام بگم دمت گرم
  خدا انقد خیرت بده که بترکی
  اجرت با آقا صاحب الزمان

 74. مهدی گفت:

  سلام خیلی ممنون از زحماتی که برای افزایش آگاهی مردم میکشی خدا خیرت بده و من الله التوفیق.

 75. محمد گفت:

  خدا خیرتون بده.

 76. محمد گفت:

  ممنون از زحماتتون .انشا الله جهاد علمی شما عزیزان نزد حضرت حق تعالی مقبول باشد.

 77. Zahra گفت:

  سلام
  تشکر عالی بود

 78. سمانه گفت:

  ممنون از زحماتتون. عالی بود

بسم رب الشهدا و الصدیقین

سلام

من از تاریخ 2 آذر به مدت حدود 10 روز نیستم و نمیتونم با نظرات جواب بدم

اگر خدا خواست برگشتم جواب میدم اگرم نه حلالمون کنید

بشنوید ای مردمان حق پرست

عشق حیدر از ازل در تار و پودم بوده است

ذکر مولا فاتح قلب همست

ذکر حیدر روز و شب یا فاطمست

یا علی مدد

دسته‌ها

آمار سایت