دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/93-08/15/farhangnews_98745-284441-1415271146.jpg

شب اول محرم سال ۱۳۹۱

شب دوم محرم سال ۱۳۹۱

شب سوم محرم سال ۱۳۹۱

شب چهارم محرم سال ۱۳۹۱

شب پنجم محرم سال ۱۳۹۱

شب ششم محرم سال ۱۳۹۱

شب هفتم محرم سال ۱۳۹۱

شب هشتم محرم سال ۱۳۹۱

​شب نهم محرم سال ۱۳۹۱

​شب دهم محرم سال ۱۳۹۱

شام غریبان محرم ۹۱: ای به مقتل خدا سنا خوانت / سیدمجید بنی فاطمه۰۷:۲۶
شام غریبان محرم ۹۱: لاله ها جامه پاره می کردند / سیدمجید بنی فاطمه۰۸:۰۴
شام غریبان محرم ۹۱: روضه شام غریبان / سیدمجید بنی فاطمه۰۳:۰۵
شام غریبان محرم ۹۱: شام غریبان حسین امشب است / سیدمجید بنی فاطمه۰۴:۵۰
شام غریبان محرم ۹۱: سرت کو که سامان بگیرم / سیدمجید بنی فاطمه۰۴:۲۷
شام غریبان محرم ۹۱: شاها تویی امیر عالم / سیدمجید بنی فاطمه۰۶:۵۲
شام غریبان محرم ۹۱: اگه قراره توی کربلا نمیرم کجا بمیرم / سیدمجید بنی فاطمه۰۱:۱۲
شام غریبان محرم ۹۱: حرم شده فکر هر روزم / سیدمجید بنی فاطمه۰۱:۰۹
شب عاشورا محرم ۹۱: نفس تو سینه دم گرفته بازم چشامو غم گرفته / سیدمجید بنی فاطمه۰۲:۵۲
شب عاشورا محرم ۹۱: به اشک و سوز و مناجات سرکنید امشب / سیدمجید بنی فاطمه۰۶:۰۸
شب عاشورا محرم ۹۱: خواب دیدم در این شب غربت / سیدمجید بنی فاطمه۰۵:۱۲
شب عاشورا محرم ۹۱: یه دختری تو خیمه ها خواب اسیری می بینه / سیدمجید بنی فاطمه۰۳:۰۶
شب عاشورا محرم ۹۱: یه روز یه باغبون بود که خیلی مهربون بود / سیدمجید بنی فاطمه۰۲:۰۶
شب عاشورا محرم ۹۱: بلند مرتبه شاهی و پیکرت افتاد / سیدمجید بنی فاطمه۰۴:۵۹
شب عاشورا محرم ۹۱: امشب شب پر کشیدن امشب شب رازه / سیدمجید بنی فاطمه۰۳:۵۰
شب عاشورا محرم ۹۱: تشنه رفتن برا تو مرثیه خوندن برا من / سیدمجید بنی فاطمه۰۴:۴۴
شب عاشورا محرم ۹۱: ظهر عاشورا، حرم، کربلا / سیدمجید بنی فاطمه۰۲:۴۴
شب عاشورا محرم ۹۱: من که مردم پس چرا امروز و فردا می کنی / سیدمجید بنی فاطمه۰۳:۴۶
شب عاشورا محرم ۹۱: اگه راه خونتو بلد نبودم۰۳:۰۴
شب عاشورا محرم ۹۱: دل هر کی یه یاری داره دل ما با حسینه / سیدمجید بنی فاطمه۰۱:۱۲
شب تاسوعا محرم ۹۱: سقای دشت کربلا اباالفضل / سید مجید بنی فاطمه۰۲:۴۳
شب تاسوعا محرم ۹۱: عباس یعنی شمع جمع هاشمیون / سید مجید بنی فاطمه۰۸:۰۳
شب تاسوعا محرم ۹۱: دریا کشید نعره صدا زد مرا بنوش / سید مجید بنی فاطمه۰۶:۴۵
شب تاسوعا محرم ۹۱: پا شو ای برادر من پاشو از جا پهلوونم / سید مجید بنی فاطمه۰۶:۱۱
شب تاسوعا محرم ۹۱: غم بچه ها شده غم چشای ساقی / سید مجید بنی فاطمه۰۷:۱۸
شب تاسوعا محرم ۹۱: جلوه کن در دل شب صورت مهتاب بکش / سید مجید بنی فاطمه۰۵:۳۳
شب تاسوعا محرم ۹۱: یه قطره آب غنیمته وقتی یه مشکه پاره رو سینته / سید مجید بنی فاطمه۰۴:۲۲
شب تاسوعا محرم ۹۱: باز رقیه به تماشای عمو / سید مجید بنی فاطمه۰۳:۵۳
شب تاسوعا محرم ۹۱: شاها تویی امیر عالم جانا تویی تو در خیالم / سید مجید بنی فاطمه۰۴:۵۴
شب تاسوعا محرم ۹۱: ای مه دنیا اباالفضل / سید مجید بنی فاطمه۰۲:۵۷
شب تاسوعا محرم ۹۱: یا قاهر العدو و یا والی الولی / سید مجید بنی فاطمه۰۱:۲۷
شب ۸ محرم ۹۱: باید برای مثل تو گریانمان کنند – سیدمجید بنی فاطمه۰۶:۳۷
شب ۸ محرم ۹۱: بال فرشته که خاک پای حسین است – سیدمجید بنی فاطمه۱۶:۲۰
شب ۸ محرم ۹۱: خواهم که بوسه ات زنم اما نمی شود – سیدمجید بنی فاطمه۰۶:۴۲
شب ۸ محرم ۹۱: دل من چون تن تو صد چاک است – سیدمجید بنی فاطمه۰۴:۳۴
شب ۸ محرم ۹۱: این رجز این صدا صدای علی اکبره – سیدمجید بنی فاطمه۰۵:۵۱
شب ۸ محرم ۹۱: گنبد و گلدسته هاتو دوست دارم – سیدمجید بنی فاطمه۰۵:۲۹
شب ۸ محرم ۹۱: میان هلهله گم کرده ام صدایت را – سیدمجید بنی فاطمه۰۲:۵۳
شب ۸ محرم ۹۱: دیگه زخم دلم دوا نمیشه – سیدمجید بنی فاطمه۰۳:۵۹
شب ۷ محرم ۹۱: عاشق به سوز عشق خودش اعتنا کند – سیدمجید بنی فاطمه۰۴:۱۰
شب ۷ محرم ۹۱: کاش می شد که نسیمی خبرت را می برد – سیدمجید بنی فاطمه۰۳:۵۰
شب ۷ محرم ۹۱: ببین که آسمون دلش زاره – سیدمجید بنی فاطمه۰۸:۴۸
شب ۷ محرم ۹۱: روضه و نقل حکایت – سیدمجید بنی فاطمه۰۲:۲۹
شب ۷ محرم ۹۱: آروم آروم نگاه تو می شه بسته – سیدمجید بنی فاطمه۱۰:۰۲
شب ۷ محرم ۹۱: شاها تویی امیر عالم – سیدمجید بنی فاطمه۰۵:۲۰
شب ۷ محرم ۹۱: بگو که یک شبه مردی شدی برای خودت – سیدمجید بنی فاطمه۰۶:۴۹
شب ۷ محرم ۹۱: داغ مجنونی تو بر دل لیلا بس بود – سیدمجید بنی فاطمه۰۱:۵۶
شب ۷ محرم ۹۱: جانا تویی تو در خیالم – سیدمجید بنی فاطمه۰۳:۱۶
شب ۷ محرم ۹۱: من و این روضه ها الحمدلله – سیدمجید بنی فاطمه۰۳:۵۵
شب ۷ محرم ۹۱: به تو گفتم مکن گریه نگفتم قهر کن با من – سیدمجید بنی فاطمه۰۱:۵۰
شب ۶ محرم ۹۱: کریم کاری بجز جود و کرم نداره – سیدمجید بنی فاطمه۰۲:۱۲
شب ۶ محرم ۹۱: اشکها به پای شما آتشم زدند – سیدمجید بنی فاطمه۰۲:۵۱
شب ۶ محرم ۹۱: گفتم کجاست خانه خورشید شعله ور – سیدمجید بنی فاطمه۰۳:۰۱
شب ۶ محرم ۹۱: روضه حضرت قاسم علیه السلام – سیدمجید بنی فاطمه۱۰:۲۱
شب ۶ محرم ۹۱: روضه حضرت قاسم علیه السلام – سیدمجید بنی فاطمه۰۵:۳۶
شب ۶ محرم ۹۱: این صدای غرش شیره – سیدمجید بنی فاطمه۰۷:۲۲
شب ۶ محرم ۹۱: تو خواستی کمی ز کار عشق سر در آوری – سیدمجید بنی فاطمه۰۴:۲۱
شب ۶ محرم ۹۱: شعری سروده ام به بلندای کربلا – سیدمجید بنی فاطمه۰۲:۲۴
شب ۶ محرم ۹۱: بوی تربت بوی غربت – سیدمجید بنی فاطمه۰۳:۱۳
شب ۶ محرم ۹۱: اگه قراره توی کربلا نمیرم کجا بمیرم – سیدمجید بنی فاطمه۰۴:۴۹
شب ۶ محرم ۹۱: حرم شده فکر هر روزم – سیدمجید بنی فاطمه۰۱:۵۰
شب ۶ محرم ۹۱: به شهر علم نبی دری تو ز انبیاء همه سری – سیدمجید بنی فاطمه۰۱:۳۵
شب ۵ محرم ۹۱: شکر خدا که زندگی ام نذر روضه هاست – سیدمجید بنی فاطمه۰۸:۳۶
شب ۵ محرم ۹۱: روضه شب پنجم محرم – سیدمجید بنی فاطمه۰۳:۱۸
شب ۵ محرم ۹۱: کریم کاری بجز جود و کرم نداره – سیدمجید بنی فاطمه۰۲:۴۴
شب ۵ محرم ۹۱: آفتابی که تیغ می بارد – سیدمجید بنی فاطمه۰۵:۲۲
شب ۵ محرم ۹۱: روضه امام رضا علیه السلام – سیدمجید بنی فاطمه۰۲:۴۹
شب ۵ محرم ۹۱: بارونیه عمو نگاه خیمه – سیدمجید بنی فاطمه۰۷:۵۴
شب ۵ محرم ۹۱: دست او در دستهای عمه بود – سیدمجید بنی فاطمه۰۴:۳۳
شب ۵ محرم ۹۱: ظهر عاشورا، حرم، کربلا – سیدمجید بنی فاطمه۰۳:۱۱
شب ۵ محرم ۹۱: تو خوابم این شبها مسافر حرم می شم – سیدمجید بنی فاطمه۰۶:۵۸
شب ۵ محرم ۹۱: اگه قراره توی کربلا نمیرم کجا بمیرم – سیدمجید بنی فاطمه۰۱:۲۴
شب ۴ محرم ۹۱: یکی به سوی خیمه ها – سیدمجید بنی فاطمه۰۷:۱۶
شب ۴ محرم ۹۱: گاه لیلایی و گهی مجنون – سیدمجید بنی فاطمه۰۷:۴۸
شب ۴ محرم ۹۱: آن دمی که ممانعت کردی – سیدمجید بنی فاطمه۰۶:۲۲
شب ۴ محرم ۹۱: افتاده در صحرا تنت – سیدمجید بنی فاطمه۰۵:۰۵
شب ۴ محرم ۹۱: یه خواهری که میون خیمه می سوزه – سیدمجید بنی فاطمه۰۹:۴۷
شب ۴ محرم ۹۱: می باره بارون روی سر مجنون – سیدمجید بنی فاطمه۰۴:۵۹
شب ۴ محرم ۹۱: یا حسین ثارالله یا اباعبدالله – سیدمجید بنی فاطمه۰۱:۱۹
شب ۴ محرم ۹۱: تو خوابم این شبها مسافر حرم می شم – سیدمجید بنی فاطمه۰۴:۰۵
شب ۴ محرم ۹۱: تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد – سیدمجید بنی فاطمه۰۱:۱۹
شب ۳ محرم ۹۱: ای باد صبا! یکی یه دونه دخترم – سیدمجید بنی فاطمه۰۷:۵۵
شب ۳ محرم ۹۱: عمه جان این سر منور را کمکم می کنی که بردارم – سیدمجید بنی فاطمه۰۹:۵۹
شب ۳ محرم ۹۱: راستی بابا علی اصغر کجاست – سیدمجید بنی فاطمه۰۳:۲۴
شب ۳ محرم ۹۱: چه روزایی بود یادش بخیر – سیدمجید بنی فاطمه۱۰:۰۶
شب ۳ محرم ۹۱: اگه قراره توی کربلا نمیرم کجا بمیرم – سیدمجید بنی فاطمه۰۱:۳۵
شب ۳ محرم ۹۱: یه ماه و ستاره یه دختر که داره – سیدمجید بنی فاطمه۰۳:۱۴
شب ۳ محرم ۹۱: موی سرم سوخته مثل موهای تو بابا – سیدمجید بنی فاطمه۰۱:۲۶
شب ۳ محرم ۹۱: ظهر عاشورا، حرم، کربلا – سیدمجید بنی فاطمه۰۲:۰۰
شب ۳ محرم ۹۱: من و این زخمای کاری – سیدمجید بنی فاطمه۰۳:۱۰
شب ۳ محرم ۹۱: روضه ترکی – سیدمجید بنی فاطمه۰۲:۱۲
شب ۲ محرم ۹۱: نمیدونم دلم دیوونه کیست۰۵:۴۷
شب ۲ محرم ۹۱: دستها سایبان چشمانم۰۹:۲۱
شب ۲ محرم ۹۱: روضه ورود به کربلا۰۷:۵۶
شب ۲ محرم ۹۱: رنگها رنگ خزان است بیا برگردیم۰۴:۲۳
شب ۲ محرم ۹۱: رسیدن به خیر ای یاوران خون خدا۰۷:۲۳
شب ۲ محرم ۹۱: ای ساربان ای ساربان آهسته ران این کاروان۰۳:۳۱
شب ۲ محرم ۹۱: می باره بارون روی سر مجنون۰۶:۴۶
شب ۲ محرم ۹۱: حرم نگو دوای درده۰۷:۰۶
شب ۱ محرم ۹۱: نفس تو سینه دم گرفته۰۵:۵۸
شب ۱ محرم ۹۱: خوب شد خوب در حق تو وقا کردند۰۷:۴۸
شب ۱ محرم ۹۱: حسین وای۰۴:۳۵
شب ۱ محرم ۹۱: زبام کوفه می کنم تو را نظاره یا حسین۰۴:۲۱
شب ۱ محرم ۹۱: دل ما مقیم عرش خدا۰۰:۴۶
شب ۱ محرم ۹۱: یه شب و یه مهتاب یه ستاره۰۳:۲۸
شب ۱ محرم ۹۱: یک گل میان علقمه فتاده۰۴:۵۷
شب ۱ محرم ۹۱: بین کربلایت چه ها کرده با من۰۱:۵۸
شب ۱ محرم ۹۱: اگه قراره توی کربلا نمیرم کجا بمیرم۰۲:۳۱
46434 بازدید ۱۳ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. رضا گفت:

  ممنون از زحمات شما خیلی خوب راحت دانلود میشوند این مداحی های دلنشین

 2. محمد گفت:

  خیلی ممنون.خیلی قشنگ بود

 3. رضا گفت:

  انشاءالله بیبی فاطمه زهرا یاری تان کند

 4. فقط بنی فاطمه

  یه دونه ای……………..

 5. بهرام گفت:

  آقا جان.دستت درد نکنه.,واقعا عالی بود.
  خواهشا هر چه استاد ما آقای بنی فاطمه محرم امسال خواند به ایمیل من ارسال کنید.ایمیل من: bahramfightkk@gmail.com

 6. امین گفت:

  سلام ممنون میشم اینو زیر عکس بذاری تشکر:
  مداحی های صوتی محرم سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ گلچینی از بهترین آثار مداحان اهل
  خرید با قیمت نازل به اینجا مراجعه کنید
  http://islamshop.shopfa.com/products/157007

 7. امیر گفت:

  تشکر……………
  اجرتون با امام حسین .

 8. فیروزه گفت:

  عالی بود. اجرتون با امام حسین

 9. مسعود گفت:

  توی این دور و زمونه که همه به دل امام زمان زخم میزنن،وب شما مرحمیه به درد هاشون.
  .
  .
  .
  دمتون گرم

 10. hamid گفت:

  عالی بود اجرتون با اباعبدالله

 11. reza گفت:

  خیلی خیلی

  عالی بود اجرتون با اباعبدالله

 12. نسیم گفت:

  آقای مجید خان هرگز فراموش نمیکنم اربعین ۹۲ رو که چطوربه مقدسات من اهانت کردی خیال نکن چارتا آ دم مشهوردوروبرت ÷لکیدن یعنی خیلی خوبی طرفداران زیاد دلیل برخوب بودن انسانها نیست چرا که امام حسینم تعداد یارانش بسیاراندک بود درعوض لشکریان یزید بیشمار… اگرموفق نشدم تو این دنیا حالتو بگیرم تو اون دنیا حتما این کار رو انجام خواهم داد… این رو هم ازذهنت بیرون کن که سید بودن دلیل بر خوب بودن نیس چون من تو فک وفامیلام یه سیده دارم که ادست اخلاقای گندش همه آسی شدن تو ام دقیقا مث اونی غرور و تکبر ورت میداره واصلا برات مهم نیس این مستمعینی که ÷ای روضه توی احمق میشینن میهمانان امام حسینن حتی روضه هات ÷راز جعل وتحریفه واصن نمیشه که بهت اطمینان کرد گرچه خوشبختانه الان بیشترازدوساله که به هیئتت نمییام من تو امامزاده باغ فیض دیدم ÷ایین قبر شهدای گمنام قبر خودتو کاشتی هر موقع که به اون امامزاده میرم اسم تو زیر÷ام لگدمال مکنم

دسته بندی

اسکرول بار